Kineziologija i područja edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije u razvitku hrvatskog društva

Permalink: http://skupnikatalog.nsk.hr/Record/nsk.NSK01000935128
Ostali autori: Ljetna škola kineziologa Republike Hrvatske (-)
Ostali autori: Findak, Vladimir (Editor), Prskalo, Ivan (-), Babin, Josip, Milanović, Dragan, kineziolog, Čustonja, Zrinko, Hrženjak, Miroslav, Andrijašević, Mirna, Širić, Vesna, Trošt Bobić, Tatjana, Ciliga, Dubravka, Petrinović Zekan, Lidija, Grgantov, Zoran, Miletić, Đurđica, kineziologinja, Duraković, Zijad, Mišigoj-Duraković, Marjeta, Bradić, Asim, Badrić, Marko, Gašparić Baniček, Zdenka, Kunješić Sušilović, Mateja, Lež, Jelena, Hraski, Marijana, Petrić, Vilko, Uzelac-Šćiran, Tomislav, Ljubičić, Sanja, kineziologinja, Mašina, Tonči, Kraljić, Višnja, Papec, Marina, Papec, Mislav, Lovrić, Mario, kineziolog, Stibilj Batinić, Tatjana, Švaić, Vjeran, Bjelić, Gordana, Sesar, Martina, Gržalja, Ana, Tomić, Draženko, Balent, Boris, Bosnar, Ksenija, Vekić, Elija, Barišić, Valentin, Jerak, Tonći, Vuleta, Dinko, kineziolog, 1988-, Rupčić, Tomislav, Antekolović, Ljubomir, Babić, Davorin, kineziolog, Šafarić, Željka, Ćaćan, Roberto, Vlahović, Hrvoje, Lulić Drenjak, Jasna, Dumanić, Duje, Šitić, Karla, Golubić, Antonija, studentica kineziologije, Tomčić, Jasminka, Hraste, Mladen, Granić, Ivan, Mandić-Jelaska, Petra, Jozić, Marijan, Zečić, Miroslav, kineziolog, Turk, Željko, policajac, Veseljak, Damir, Kujundžić, Hrvoje, Rađa, Ante, Blažević, Frane, Lauš, Damir, Leko, Goran, Jantolek, Marijan, Behin, Zdenko, Lorger, Marija, Mraković, Snježana, Milčić, Lucija, Fišter, Marija, kineziologinja, Krstičević, Tomislav, kineziolog, Možnik, Marijo, Živčić Marković, Kamenka, Erceg, Marko, kineziolog, Koturović, Renato, Knjaz, Damir, Baković, Marijo, Borović, Iva, Zekić, Robert, Slačanac, Kristijan, Starčević, Nikola, Sajković, Dubravka, Starčević, Andrea, Trajkovski, Biljana, Sukreški, Marko, Antonić, Davorin, Vučetić, Vlatko, Svoboda, Ivan, Matković, Bojan, Prlenda, Nikola, Štefan, Lovro, Uzelac, Nikola, sportaš, Milanović, Marko, kineziolog, Milanović, Luka, Vasilj, Silvija, Tišlar, Matea, Znaor, Damir, Žuvela, Frane, Bavčević, Tonči, Duran, Ivana, Strujić, Jure, Deković, Boris, Šarić, Filip, Prot, Franjo, Cikatić, Marin, Miletić, Alen, kineziolog, Marinović, Mladen, kineziolog, Gudelj, Danijela, Vukelja, Maja, Krmpotić, Mateja, Harasin, Dražen, Puljić, Mladen, Hrgetić, Marko, Dadić, Marin, Skoblar, Josipa, Lizačić, Constanza, Čule, Marko, Milinović, Ivan, kineziolog, Čuić, Saša, Lješević, Davor, Kvesić, Ivan, kineziolog, Tomaško, Josip, Nemčić, Tihana, Sedar, Mladen, Tomić, Mateja, Poljančić, Morena, Sedlaček, Matea, Ružić, Lana, Bašić, Dario, Car Mohač, Daniela, Matrljan, Ana, Zubčić, Katarina, Cigrovski, Vjekoslav, Malec, Lorena, Radman, Ivan, kineziolog, Mlinarić, Gordan, kineziolog, Kerner, Ivana, Rakovac, Marija, Klarić, Zdenko, Lovričević, Filip, Leško, Luka, Žeger, Slavica, Horvatin-Fučkar, Maja, Bubalo, Klaudija, Bagarić, Irena, Božić Fuštar, Svetlana, Vadjon, Ivančica, Caltanella, Milka, Caput-Jogunica, Romana, Jukić, Igor, Škegro, Dario, Kamenarić, Đurđica, Čavar, Anto, Mihaljević, Ante, kineziolog, Černić, Željko, Duraković, Din, Đonlić, Veno, Đumlan-Cetin, Andrijana, Kocsis, Matea, Jogunica, Virna, Čaplar, Irena, Kutle, Ivana, Anić, Nikolina, Loborec Petanjek, Suzana, Dobrović, Luka, Maravić, Dario, Brusač, Marko, Dobrinić, Luka, Modrić, Dag, Katunar, Dragan, Marić, Željana, Peić, Mirela, Moretti, Viktor, Aničić, Ivana, Šuker, Dragutin, Neljak, Boris, Šafarić, Zlatko, Savić, Sonja, Pejić, Dražen, Zeljković, Marko, kineziolog, Redžić, Albin, Rozijan, Franjo, Rozijan, Ivica, Trkulja-Petković, Drena, Rastovski, Dražen, Petković, Dario, pomorac, Vrhovnik, Ivica, Kramarić, Zlatko, filolog, Ajman, Hrvoje, Antekolović, Josipa, Benassi, Loris, Tkalčec, Zlatko, Bartoš, Allen, Borić, Bruno, Čeh, Martina, Ćurko, Daria, Medved, Vladimir, Fučkar-Reichel, Ksenija, Kecerin Kasumagić, Ingrid, Vulić, Jure, pedagog, Gelemanović, Ivan, Svoboda, Toni, Horvat, Vatroslav, kineziolog, Jenko Miholić, Srna, Ćosić, Marijana, odgojiteljica, Dobrinić, Jana, Stojsavljević, Vedran, Hraski, Željko, Gošnik, Jelka, Kosinac, Zdenko, Vratarić, Goran, Šolja, Saša, Luketić, Katja, Salopek, Ines, Milunović, Tina, Kukec, Dean, Božić, Igor, sportaš, Milić Pešec, Željka, Masnjak, Mia, Benjak, Ana, Milin, Petar, Mrgan, Josip, Gec, Dario, Pavičić, Dragana, Pavlec, Nedeljko, Štimec, Branimir, Podvalej, Lidija, Karković, Neven, Starčević, Maja, kemičarka, Šaban, Nina, fizioterapeutkinja, Šalaj, Sanja, Šiljeg, Klara, Sindik, Joško, Vladović, Zoran, Rački, Marijana, Bartulović Šolja, Marina, Tadić, Katarina, odgojiteljica, Nikolić, Ivana, kineziologinja, Udodovsky, Ines, Herceg, Romina, Mazinjanin, Predrag, Ukić, Marita, Elez, Martina, Marić, Mirela, nutricionistkinja, Vlašić, Jadranka, Čačković, Latica, Oreb, Goran, Vrbik, Ivan, Golem, Zdenko, Yago, Mihael
Vrsta građe: Knjiga
Jezik: hrv
Impresum: Zagreb : Hrvatski kineziološki savez, 2016.
Predmet:

NSK Čitaonica za društveno-humanističke znanosti

Signatura: 796.01 Lj789 2016
Primjerak #1
Korištenje u čitaonici

NSK Zatvoreno spremište

Signatura: 774.963
Primjerak #1
Korištenje u čitaonici

NSK Spremište arhivskih primjeraka

Signatura: A 774.963
Primjerak #1
Nije za posudbu