Individualizacija rada u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije

Permalink: http://skupnikatalog.nsk.hr/Record/nsk.NSK01000738047
Glavni autor: Findak, Vladimir (Editor)
Ostali autori: Ljetna škola kineziologa Republike Hrvatske (-)
Ostali autori: Alikalfić, Vesna (-), Andrijašević, Mirna, Andrović, Marijan, Babić, Davorin, kineziolog, Babin, Josip, Babin, Bojan, Badić, Aida, Badrić, Marko, Bagarić, Irena, Baić, Mario, Bartoluci, Mato, Bašić, Dario, Bašić, Marino, Batinović, Davor, Bavčević, Teo, Beissmann, Zvonko, Beissmann, Željko, Belošević, Dino, Bešlić, Tomislav, Blagus, Augustina, Bobić, Goran, Bodiš, Ana, Bosnar, Ksenija, Božić Fuštar, Svetlana, Brekalo, Mate, Budinšćak, Mladen, kineziolog, Burcar, Željko, Caput-Jogunica, Romana, Alić, Jelena, Cigrovski, Vjekoslav, Ciliga, Dubravka, Crnjac, Damir, Cvetković, Čedomir, profesor tjelesne kulture, Čavala, Marijana, Čižmek, Andrea, Čuić, Saša, Čular, Dražen, Čulina, Matko, Čuljak, Zoran, Ćurković, Sanja, kineziologinja, Duraković, Zijad, Džibrić, Dževad, Đumlan-Cetin, Andrijana, Erceg, Marko, kineziolog, Ferhatbegović, Adem, Fetih, Jaka, Foretić, Nikola, Fučkar-Reichel, Ksenija, Furjan-Mandić, Gordana, Gabrilo, Goran, Ganić, Edin, Gelemanović, Ivan, Gošnik, Jelka, Grčić-Zubčević, Nada, Gričar, Iva, Gruić, Igor, Harasin, Dražen, Hasanbegović, Said, Horvat, Ivona, kineziologinja, Horvatin-Fučkar, Maja, Hublin, Tomislav, Ivković, Gordana, kineziologinja, Janković, Gordan, kineziolog, Jenko Miholić, Srna, Jertec, Nenad, Jozić, Marijan, Jukić, Igor, Kardum, Iva, Keškić, Mario, Kević, Gordana, Klen, Roberta, Knjaz, Damir, Kodrić, Hrvoje, Kolarec, Melita, Kos, Dario, Vujčić, Danijela, Kovačević, Ana, kineziolog, Krespi, Marino, Krošnjar, Nenad, Krstulović, Saša, Kvesić, Mladen, kineziolog, Lamza, Davor, kineziolog, Leko, Goran, Lepšanović, Sanja, Lorger, Marija, Lukenda, Željko, Mandić, Damir, kineziolog, Manojlović, Bojana, Marić, Kristijan, kineziolog, Marinović, Nevia, Markuš, Damir, kineziolog, Martinčević, Ivana, kineziologinja, Matković, Bojan, Mavrin Jeličić, Martina, Mazinjanin, Predrag, Mendeš, Mijo, Mihaljević, Dodi, Mijočević, Vinko, Milanović, Dragan, kineziolog, Milanović, Luka, Milanović, Marko, kineziolog, Milić Pešec, Željka, Milinović, Ivan, kineziolog, Mišigoj-Duraković, Marjeta, Možek, Marko, Mraković, Snježana, Mrgan, Josip, Nabršnigg, Katarina, Naumovski, Angel, Neljak, Boris, Nemet, Marija, kineziologinja, Novak, Dario, kineziolog, Mijočević Odak, Maja, Ohnjec, Katarina, Oreb, Goran, Osvaldić, Ana, Oštrić, Ivana, Ovčarić, Lili, Palijan, Tihomir, Paradžik, Danijel, Paradžik, Marija, Pavelić Karamatić, Lara, Pavlović, Davor, kineziolog, Pejić, Dražen, Peršun, Josipa, Petračić, Tin, Petrić, Vilko, Petrinović Zekan, Lidija, Pintar Osredečki, Lajla, Pisker, Dario, Podlesnik Fetih, Anja, Podnar, Hrvoje, kineziolog, Pojskić, Haris, Polančec Štimec, Josipa, Požgaj, Damir, kineziolog, Prahović, Marko, Prelec, Natalija, Prlenda, Nikola, Prot, Franjo, Protić, Jadranka, Prskalo, Ivan, Pšihistal, Darko, Puklavec, Aleksandar, Radaš, Josipa, Radić, Kristina, kineziologinja, Rausavljević, Nikola, Redžić, Albin, Redžić, Maja, Rodić, Saša, Rogulj, Nenad, Rončević, Mirna, kineziologinja, Rupčić, Tomislav, Ružić, Elida, Sedlar, Mladen, Sedlanić, Igor, Segedi, Ivan, Sekulić, Damir, kineziolog, Sertić, Hrvoje, kineziolog, Siladi, Robert, Simić, Ognjeslav, Simović, Slobodan, kineziolog, Sitar, Anica, Sivrić, Hrvoje, Skenderović, Ivan, Slačanac, Kristijan, Smode, Bojan, kineziolog, Srhoj, Ljerka, Stapić, Rino, Stibilj Batinić, Tatjana, Strbad, Maja, Suk, Ivica, Svoboda, Toni, Šafarić, Zlatko, Šalaj, Sanja, Šilić, Ninoslav, Šiljeg, Klara, Škegro, Dario, Škorić, Sanela, Škrinjarić, Zoran, Špehar, Nataša, Štemberger, Vesna, Štimec, Branimir, Švigir Potroško, Renata, Terzić, Admir, Tišma, Dragana, Tomić, Jozo, kineziolog, Tomić, Vlatka, kineziologinja, Tomljanović, Mario, Topolovac, Igor, Trajkovski, Biljana, Trstenjak, Bruno, Vidranski, Tihomir, Vrbik, Ivan, Vučić, Katarina, Vuleta, Dinko, kineziolog, 1958-, Vulić, Jure, pedagog, Vuljanić, Ana, Zečić, Miroslav, kineziolog, Zeljković, Marko, kineziolog, Zenić Sekulić, Nataša, Karaula, Dajana, Zvonarek, Nenad, Žigmundovac Klaić, Đurđa, Živčić Marković, Kamenka
Vrsta građe: Knjiga
Jezik: hrv
Impresum: Zagreb : Hrvatski kineziološki savez, 2010.
Predmet:

NSK Čitaonica za društveno-humanističke znanosti

Signatura: 796.01 Lj789 2010
Primjerak #1
Korištenje u čitaonici

NSK Zatvoreno spremište

Signatura: 756.111
Primjerak #1
Korištenje u čitaonici

NSK Spremište arhivskih primjeraka

Signatura: A 756.111
Primjerak #1
Nije za posudbu