Prikazuje se 1 - 20 od 73 za pretraživanje: 'Ciliga, Dubravka', Upit obrađen za: 0.12s
Autor: Ciliga, Dubravka
Matična publikacija: Odgojne znanosti (2006)
...Ciliga, Dubravka...
Lokacija:
  • Filozofski fakultet Družbe Isusove - knjižnica Juraj Habdelić
Članak
Autor: Ciliga, Dubravka
Matična publikacija: Reumatizam (1964) (1994)
...Ciliga, Dubravka...
Lokacija:
  • Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Članak
Autor: Ciliga, Dubravka
Matična publikacija: Hrvatski športskomedicinski vjesnik (2015)
...Ciliga, Dubravka...
Lokacija:
  • Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Elektronička verzija članka
Članak
Autor: Ciliga, Dubravka
Matična publikacija: Hrvatski športskomedicinski vjesnik (2000)
...Ciliga, Dubravka...
Lokacija:
  • Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Članak
Autor: Ciliga, Dubravka
Matična publikacija: Hrvatski športskomedicinski vjesnik (2006)
...Ciliga, Dubravka...
Lokacija:
  • Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Članak
Autor: Ciliga, Dubravka
Matična publikacija: Odgojne znanosti (2006)
...Ciliga, Dubravka...
Lokacija:
  • Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Članak
Autor: Košutić, Stjepka
Matična publikacija: Hrvatski športskomedicinski vjesnik (2003)
...Ciliga, Dubravka...
Lokacija:
  • Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Članak
Autor: Kopf, Tamara, Širić, Ljiljana, Ciliga, Dubravka
Matična publikacija: Hrvatski športskomedicinski vjesnik (2018)
...Ciliga, Dubravka aut...
Lokacija:
  • Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Elektronička verzija članka
Članak
Autor: Petrinović Zekan, Lidija, Jug, Kristina, Ciliga, Dubravka
Matična publikacija: Odgovor kineziologije na suvremeni način života (2019)
...Ciliga, Dubravka aut...
Lokacija:
  • Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Članak
Autor: Andrijašević, Mirna
Matična publikacija: Collegium antropologicum (2009)
...Ciliga, Dubravka...
Lokacija:
  • Filozofski fakultet Družbe Isusove - knjižnica Juraj Habdelić
Collegium Antropologicum
Članak
Autor: Andrijašević, Mirna
Matična publikacija: Collegium antropologicum (2009)
...Ciliga, Dubravka...
Lokacija:
  • Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Collegium Antropologicum
Članak
Autor: Trošt Bobić, Tatjana, Ciliga, Dubravka, Petrinović Zekan, Lidija
Matična publikacija: Primjeri dobre prakse u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije (2018)
...Ciliga, Dubravka aut...
Lokacija:
  • Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Članak
Autor: Trošt Bobić, Tatjana, Ciliga, Dubravka, Petrinović Zekan, Lidija
Matična publikacija: Kondicijska priprema sportaša .. (2017)
...Ciliga, Dubravka aut...
Lokacija:
  • Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Članak
Autor: Trošt Bobić, Tatjana, Ciliga, Dubravka, Petrinović Zekan, Lidija
Matična publikacija: Odgovor kineziologije na suvremeni način života (2019)
...Ciliga, Dubravka aut...
Lokacija:
  • Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Članak