Prikazuje se 1 - 20 od 42 za pretraživanje: 'Milanović, Luka', Upit obrađen za: 0.26s
Autor: Milanović, Luka
Matična publikacija: Kondicijska priprema sportaša .. (2012)
...Milanović, Luka...
Lokacija:
  • Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Članak
Autor: Jukić, Igor
Matična publikacija: Kondicijski trening (2003)
...Milanović, Luka...
Lokacija:
  • Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Članak
Autor: Svilar, Luka
Matična publikacija: Kondicijska priprema sportaša .. (2014)
...Milanović, Luka...
Lokacija:
  • Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Članak
Autor: Sporiš, Goran
Matična publikacija: Kinesiology (Zagreb) (2010)
...Milanović, Luka...
Lokacija:
  • Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Elektronička verzija članka
Članak
Autor: Šango, Jurica
Matična publikacija: Kondicijska priprema sportaša .. (2010)
...Milanović, Luka...
Lokacija:
  • Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Članak
Autor: Jovanović, Mario
Matična publikacija: Kondicijska priprema sportaša .. (2010)
...Milanović, Luka...
Lokacija:
  • Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Članak
Autor: Jukić, Igor
Matična publikacija: Kondicijska priprema sportaša .. (2011)
...Milanović, Luka...
Lokacija:
  • Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Članak
Autor: Gregov, Cvita
Matična publikacija: Kondicijska priprema sportaša .. (2014)
...Milanović, Luka...
Lokacija:
  • Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Članak
Autor: Calleja-González, Julio
Matična publikacija: Kondicijska priprema sportaša .. (2013)
...Milanović, Luka...
Lokacija:
  • Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Članak
Autor: Calleja-González, Julio
Matična publikacija: Kondicijska priprema sportaša .. (2011)
...Milanović, Luka...
Lokacija:
  • Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Članak
Autor: Đurković, Tomislav, Ban, Maja, kineziologinja, Marelić, Nenad, Fudurić, Martina, Gladović, Neven, Marošević, Alen, Petrinović Zekan, Lidija, Ciliga, Dubravka, Trošt Bobić, Tatjana, Bobić, Goran, Vuljanić, Ana, Tišma, Dragana, Jenko Miholić, Srna, Horvat, Vatroslav, kineziolog, Sindik, Joško, Kiseljak, Dalibor, Kosović, Oliver, Marinović, Mladen, kineziolog, Sedlaček, Matea, Ružić, Lana, Gruić, Igor, Nakić, Josipa, Šerbetar, Ivan, Petanjek, Zdravko, Zarevski, Predrag, Šoš, Krešimir, Bolčević, Filip, Medved, Vladimir, Cigrovski, Vjekoslav, Zubčić, Katarina, Nikolić, Ivana, kineziologinja, Butorac, Iva, odgojiteljica, Kunješić Sušilović, Mateja, Prskalo, Ivan, Lorger, Marija, Zekić, Robert, Pejčić, Aleksandra, Možnik, Marijo, Krističević, Tomislav, Miličić, Lucija, Živčić Marković, Kamenka, Šolja, Saša, Neljak, Boris, Podnar, Hrvoje, kineziolog, Rak, Tonkica, Mraković, Snježana, Hraski, Marijana, Serdarušić, Ivana, Rakovac, Marija, Štefan, Lovro, Petrić, Vilko, Tomljenović, Braco, Radošević, Ivan, kineziolog, Žnidarec Čučković, Ana, Babić, Vesna, kineziologinja, Čule, Marko, Milinović, Ivan, kineziolog, Obadić, Evica, Ćurković, Sanja, Andrijašević, Mirna, Papec, Mislav, Caput-Jogunica, Romana, Alikalfić, Vesna, Gabrić, Dragomir, Jurakić, Danijel, Amika Tomčić, Jasminka, Vukelja, Maja, Blažević, Luka, Žeger, Slavica, Žiger, Andrea, Harasin, Dražen, Vučić, Petra, Bubalo, Klaudija, Franjković, Alan, Matković, Bojan, Jozak, Romeo, Bašić, Dario, Leko, Goran, Karaula, Dajana, Šiljeg, Klara, Ljubičić, Sanja, kineziologinja, Dukarić, Vedran, Vuleta, Dinko, kineziolog, 1988-, Jerak, Tonći, Milanović, Luka, Selmanović, Aleksandar, Lanc, Dan, Rešetar, Tomica, Antekolović, Ljubomir, Rogulj, Nenad, Foretić, Nikola, Spasić, Miodrag, Burger, Ante, Čavala, Marijana, Šimunović, Domagoj, kineziolog, Borović, Iva, Knjaz, Damir, Rupčić, Tomislav, Gudelj, Danijela, Škegro, Dario, Čustonja, Zrinko, Bok, Daniel, Tomašić, Marijan, kineziolog, Katić, Ratko, Uzelac-Šćiran, Tomislav, Milanović, Dragan, kineziolog, Meglaj, Tajana, Novak, Ivan, kineziolog, Vujasinović, Edita, Kerner, Ivana, Blajić, Branimir, Omrčen, Darija, Škorić, Sanela, Perić, Marko, ekonomist, Đurkin, Jelena, Aliti, Besim, Leško, Luka, Bartoluci, Sunčica, Ukić, Marita, Hrženjak, Miroslav, Balent, Boris, Jozić, Marijan, Jukić, Nika, Križan, Anamarija, Karninčić, Hrvoje, Drašinac, Gordan, Kardum, Goran, Prlenda, Nikola, Masnjak, Mia, Oreb, Goran, Prosoli, Rebeka, Barić, Renata, kineziologinja, Jurković, Martina, kineziologinja, Slačanac, Kristijan, Baić, Mario, Starčević, Nikola, Gregov, Cvita, Horvatin-Fučkar, Maja, Furjan-Mandić, Gordana, Radaš, Josipa, Zečić, Miroslav, Krakan, Ivan, Matušinskij, Marko, Dadić, Marin, Novačić, Viktor, kineziolog, Šentija, Davor, Dajaković, Stipo, Šola, Branimir, Mandarić, Marin, Šola, Matilda, Kontić, Goran, Wertheimer, Vlatka, Vuk, Saša, Čorak, Neven, Zubac, Damir, Cvijanović, Tamara, Tudor Barbaros, Petar, Kumburić, Josip, Novak, Dario, kineziolog, Benassi, Loris, Bosnar, Ksenija, Đonlić, Matea, Petković, Tomislav, ml, Peharec, Stanislav, Pribanić, Tomislav, Katović, Darko, Kuna, Danijela, Miletić, Alen, kineziolog, Maričić, Sven, Gluhak, Diana, Bradić, Asim, Ilić, Čedo, Baričevac, Rastislav, Prot, Franjo, Sporiš, Goran, Miljković, Zvonko, Vrbik, Ivan, Kasović, Mario, Krespi, Marino, Badrić, Marko, Vučetić, Vlatko, Pekas, Damir, Šimek, Sanja, kineziologinja, Benko, Bartol, Despot, Tamara, Vlašić, Jadranka, Katarinčić, Ivana, Sajković, Dubravka, Lazinica, Bruno, Vučić, Damir, Trkulja-Petković, Drena
Impresum 2017
...Milanović, Luka aut...
Lokacija:
  • Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Knjiga
Impresum 2003
...Milanović, Luka...
Lokacija:
  • Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Knjiga
Autor: Findak, Vladimir
Impresum 2007
..., Ines Mašić, Meri Matušan, Dušan Metikoš, Pavle Mikulić, Maja Mikulić, Dragan Milanović, Luka Milanović...
Lokacija:
  • Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Knjiga
Autor: Neljak, Boris
Impresum 2008
..., Bojan Matković, Dodi Mihaljević, Vinko Mijočević, Maja Mijočević Odak, Dragan Milanović, Luka Milanović...
Lokacija:
  • Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Knjiga