Prikazuje se 1 - 20 od 47 za pretraživanje: 'Živčić Marković, Kamenka', Upit obrađen za: 0.19s
Autor: Živčić Marković, Kamenka
Matična publikacija: Hrvatski športskomedicinski vjesnik (1999)
...Živčić Marković, Kamenka...
Lokacija:
  • Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Članak
Autor: Živčić Marković, Kamenka
Matična publikacija: Hrvatski športskomedicinski vjesnik (1997)
...Živčić Marković, Kamenka...
Lokacija:
  • Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Članak
Autor: Živčić Marković, Kamenka
Matična publikacija: Hrvatski športskomedicinski vjesnik (1996)
...Živčić Marković, Kamenka...
Lokacija:
  • Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Članak
Autor: Živčić Marković, Kamenka
Matična publikacija: Hrvatski športskomedicinski vjesnik (2012)
...Živčić Marković, Kamenka...
Lokacija:
  • Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Elektronička verzija članka
Članak
Autor: Živčić Marković, Kamenka
Matična publikacija: Kondicijska priprema sportaša .. (2012)
...Živčić Marković, Kamenka...
Lokacija:
  • Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Članak
Autor: Živčić Marković, Kamenka
Matična publikacija: Hrvatski športskomedicinski vjesnik (2014)
...Živčić Marković, Kamenka...
Lokacija:
  • Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Elektronička verzija članka
Članak
Autor: Živčić Marković, Kamenka
Matična publikacija: Kondicijska priprema sportaša .. (2015)
...Živčić Marković, Kamenka...
Lokacija:
  • Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Članak
Autor: Badić, Aida, Gađa, Mario, Živčić Marković, Kamenka
Matična publikacija: Kondicijska priprema sportaša .. (2016)
...Živčić Marković, Kamenka aut...
Lokacija:
  • Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Članak
Autor: Hraski, Željko
Matična publikacija: Kineziologija (1993)
...Živčić Marković, Kamenka...
Lokacija:
  • Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Članak
Autor: Horvatin-Fučkar, Maja
Matična publikacija: Kinesiology (Zagreb) (2008)
...Živčić Marković, Kamenka...
Lokacija:
  • Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Članak
Autor: Krističević, Tomislav
Matična publikacija: Hrvatski športskomedicinski vjesnik (2010)
...Živčić Marković, Kamenka...
Lokacija:
  • Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Elektronička verzija članka
Članak
Autor: Đurković, Tomislav, Ban, Maja, kineziologinja, Marelić, Nenad, Fudurić, Martina, Gladović, Neven, Marošević, Alen, Petrinović Zekan, Lidija, Ciliga, Dubravka, Trošt Bobić, Tatjana, Bobić, Goran, Vuljanić, Ana, Tišma, Dragana, Jenko Miholić, Srna, Horvat, Vatroslav, kineziolog, Sindik, Joško, Kiseljak, Dalibor, Kosović, Oliver, Marinović, Mladen, kineziolog, Sedlaček, Matea, Ružić, Lana, Gruić, Igor, Nakić, Josipa, Šerbetar, Ivan, Petanjek, Zdravko, Zarevski, Predrag, Šoš, Krešimir, Bolčević, Filip, Medved, Vladimir, Cigrovski, Vjekoslav, Zubčić, Katarina, Nikolić, Ivana, kineziologinja, Butorac, Iva, odgojiteljica, Kunješić Sušilović, Mateja, Prskalo, Ivan, Lorger, Marija, Zekić, Robert, Pejčić, Aleksandra, Možnik, Marijo, Krističević, Tomislav, Miličić, Lucija, Živčić Marković, Kamenka, Šolja, Saša, Neljak, Boris, Podnar, Hrvoje, kineziolog, Rak, Tonkica, Mraković, Snježana, Hraski, Marijana, Serdarušić, Ivana, Rakovac, Marija, Štefan, Lovro, Petrić, Vilko, Tomljenović, Braco, Radošević, Ivan, kineziolog, Žnidarec Čučković, Ana, Babić, Vesna, kineziologinja, Čule, Marko, Milinović, Ivan, kineziolog, Obadić, Evica, Ćurković, Sanja, Andrijašević, Mirna, Papec, Mislav, Caput-Jogunica, Romana, Alikalfić, Vesna, Gabrić, Dragomir, Jurakić, Danijel, Amika Tomčić, Jasminka, Vukelja, Maja, Blažević, Luka, Žeger, Slavica, Žiger, Andrea, Harasin, Dražen, Vučić, Petra, Bubalo, Klaudija, Franjković, Alan, Matković, Bojan, Jozak, Romeo, Bašić, Dario, Leko, Goran, Karaula, Dajana, Šiljeg, Klara, Ljubičić, Sanja, kineziologinja, Dukarić, Vedran, Vuleta, Dinko, kineziolog, 1988-, Jerak, Tonći, Milanović, Luka, Selmanović, Aleksandar, Lanc, Dan, Rešetar, Tomica, Antekolović, Ljubomir, Rogulj, Nenad, Foretić, Nikola, Spasić, Miodrag, Burger, Ante, Čavala, Marijana, Šimunović, Domagoj, kineziolog, Borović, Iva, Knjaz, Damir, Rupčić, Tomislav, Gudelj, Danijela, Škegro, Dario, Čustonja, Zrinko, Bok, Daniel, Tomašić, Marijan, kineziolog, Katić, Ratko, Uzelac-Šćiran, Tomislav, Milanović, Dragan, kineziolog, Meglaj, Tajana, Novak, Ivan, kineziolog, Vujasinović, Edita, Kerner, Ivana, Blajić, Branimir, Omrčen, Darija, Škorić, Sanela, Perić, Marko, ekonomist, Đurkin, Jelena, Aliti, Besim, Leško, Luka, Bartoluci, Sunčica, Ukić, Marita, Hrženjak, Miroslav, Balent, Boris, Jozić, Marijan, Jukić, Nika, Križan, Anamarija, Karninčić, Hrvoje, Drašinac, Gordan, Kardum, Goran, Prlenda, Nikola, Masnjak, Mia, Oreb, Goran, Prosoli, Rebeka, Barić, Renata, kineziologinja, Jurković, Martina, kineziologinja, Slačanac, Kristijan, Baić, Mario, Starčević, Nikola, Gregov, Cvita, Horvatin-Fučkar, Maja, Furjan-Mandić, Gordana, Radaš, Josipa, Zečić, Miroslav, Krakan, Ivan, Matušinskij, Marko, Dadić, Marin, Novačić, Viktor, kineziolog, Šentija, Davor, Dajaković, Stipo, Šola, Branimir, Mandarić, Marin, Šola, Matilda, Kontić, Goran, Wertheimer, Vlatka, Vuk, Saša, Čorak, Neven, Zubac, Damir, Cvijanović, Tamara, Tudor Barbaros, Petar, Kumburić, Josip, Novak, Dario, kineziolog, Benassi, Loris, Bosnar, Ksenija, Đonlić, Matea, Petković, Tomislav, ml, Peharec, Stanislav, Pribanić, Tomislav, Katović, Darko, Kuna, Danijela, Miletić, Alen, kineziolog, Maričić, Sven, Gluhak, Diana, Bradić, Asim, Ilić, Čedo, Baričevac, Rastislav, Prot, Franjo, Sporiš, Goran, Miljković, Zvonko, Vrbik, Ivan, Kasović, Mario, Krespi, Marino, Badrić, Marko, Vučetić, Vlatko, Pekas, Damir, Šimek, Sanja, kineziologinja, Benko, Bartol, Despot, Tamara, Vlašić, Jadranka, Katarinčić, Ivana, Sajković, Dubravka, Lazinica, Bruno, Vučić, Damir, Trkulja-Petković, Drena
Impresum 2017
...Živčić Marković, Kamenka aut...
Lokacija:
  • Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Knjiga
Autor: Milanović, Dragan, kineziolog
Impresum 1996
...Živčić Marković, Kamenka...
Lokacija:
  • Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Knjiga