Metodički organizacijski oblici rada u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije

Permalink: http://skupnikatalog.nsk.hr/Record/nsk.NSK01000703611
Glavni autor: Neljak, Boris (Editor)
Ostali autori: Ljetna škola kineziologa Hrvatske (-)
Ostali autori: Alikalfić, Vesna (-), Andrijašević, Mirna, Antekolović, Ljubomir, Antekolović, Josipa, Babić, Davorin, kineziolog, Babin, Josip, Badrić, Marko, Bagarić, Irena, Baić, Mario, Barić, Antun, pedagog, Bartoluci, Mato, Beissmann, Željko, Berlot, Sanja, Bjelobrk, Mirela, Blažević, Stipe, Bobić, Goran, Bosnar, Ksenija, Božić Fuštar, Svetlana, Breslauer, Nevenka, Burcar, Željko, Caput-Jogunica, Romana, Alić, Jelena, Cigrovski, Vjekoslav, Ciliga, Dubravka, Cvenić, Josip, kineziolog, Cvetković, Čedomir, profesor tjelesne kulture, Čerkez, Ivana, kineziologinja, Čular, Dražen, Čuljak, Zoran, Ćavar, Mile, Ćorluka, Marin, kineziolog, Ćurković, Sanja, kineziologinja, Delibašić, Zoran, Drljević, Jasmin, Duraković, Zijad, Džajić, Sanjin, Đurković, Tomislav, Đurović, Nikša, Findak, Vladimir, Foretić, Nikola, Franjko, Ivica, Gelemanović, Ivan, Geršić, Janja, Grahovac, Nikola, Grčić-Zubčević, Nada, Gregov, Cvita, Gruić, Igor, Harasin, Dražen, Herceg, Romina, Hraste, Mladen, Ivačić, Nikica, Jardas, Mladen, kineziolog, Jenko Miholić, Srna, Jukić, Igor, Jularić, Josip, Jurko, Damir, Kević, Gordana, Knjaz, Damir, Kosinac, Zdenko, Kostanjević, Kosta, Kovačević, Ana, kineziolog, Kučić, Robert, Kujundžić, Hrvoje, Kuna, Danijela, Kunješić Sušilović, Mateja, Kvesić, Mladen, kineziolog, Lacić, Lidija, Leko, Goran, Leko, Mislava, Leščić, Stjepka, Loborec Petanjek, Suzana, Lorger, Marija, Malec, Lorena, Maleš, Boris, Marelić, Nenad, Marić, Anđelka, Markota, Marin, Marković, Goran, kineziolog, Markuš, Damir, kineziolog, Matas, Jelena, Matković, Bojan, Matošević, Irina, Mazinjanin, Predrag, Mihac, Valerija, kineziolog, Mihalj, Nedjeljko, Mijočević, Vinko, Mijočević, Ana, Milanović, Dragan, kineziolog, Milanović, Luka, Milanović, Marko, kineziolog, Miletić, Nataša, kineziologinja, Milinović, Ivan, kineziolog, Mišigoj-Duraković, Marjeta, Mlinarić, Gordan, kineziolog, Modrić, Dag, Modrić, Ines, kineziologinja, Mraković, Snježana, Mrgan, Josip, Nešić, Nebojša, kineziolog, Novak, Dario, kineziolog, Mijočević Odak, Maja, Ohnjec, Katarina, Oreb, Goran, Ostojić, Ina, Palijan, Tihomir, Papić, Vladan, Paradžik, Danijel, Paradžik, Marija, Paušić, Jelena, Pavlović, Davor, kineziolog, Pejić, Dražen, Perkovac, Goran, Petrić, Vilko, Petrinović Zekan, Lidija, Pisačić, Tomislav, Plazibat, Kristian, Podvalej, Lidija, Prot, Franjo, Prskalo, Ivan, Pruginić, Igor, Pšihistal, Darko, Radošević, Ivan, kineziolog, Redžić, Maja, Redžić, Albin, Rena-Stipković, Margerita, Rešetar, Tomica, Rogulj, Nenad, Rupčić, Tomislav, Ružić, Elida, Samac, Mirna, Schussler, Arman, Sedar, Mladen, Sedlanić, Igor, Segedi, Ivan, Sertić, Hrvoje, kineziolog, Slačanac, Kristijan, Spajić, Krešimir, Sporiš, Goran, Straža, Ozren, Suk, Ivica, Svoboda, Toni, Šafarić, Zlatko, Šalaj, Sanja, Šalinović, Ante, Šiljeg, Klara, Šimunčić, Darinka, Širić, Vesna, Škorić, Sanela, Štedul, Marija, Štimec, Branimir, Šuker, Dragutin, Telebar, Biserka, Tomac Kelek, Natalija, Tomac, Zvonimir, kineziolog, Tomac-Rojčević, Marina, Tomašek, Iva, Tomljanović, Mario, Tomljenović, Braco, Trajkovski, Biljana, Trkulja-Petković, Drena, Trošt Bobić, Tatjana, Trstenjak, Bruno, Vidaković Samaržija, Donata, Vidranski, Tihomir, Višić, Filip, Vladović, Zoran, Vlašić, Jadranka, Vračan, Dalibor, Vrbanac, Desa, Vuleta, Dinko, kineziolog, 1958-, Vuleta, Valter, Zečić, Miroslav, kineziolog, Zegnal Koretić, Marija, Zeljko, Ivan, Zeljković, Marko, kineziolog, Karaula, Dajana
Vrsta građe: Knjiga
Jezik: hrv
Impresum: Zagreb : Hrvatski kineziološki savez, 2009.
Predmet:

NSK Čitaonica za društveno-humanističke znanosti

Signatura: 796.01 Lj789 2009
Primjerak #1
Korištenje u čitaonici

NSK Zatvoreno spremište

Signatura: 756.110
Primjerak #1
Korištenje u čitaonici

NSK Spremište arhivskih primjeraka

Signatura: A 756.110
Primjerak #1
Nije za posudbu