Prikazuje se 1 - 20 od 27 za pretraživanje: 'Rešetar, Tomica', Upit obrađen za: 0.28s
Autor: Rešetar, Tomica
Matična publikacija: Kondicijska priprema sportaša .. (2010)
...Rešetar, Tomica...
Lokacija:
  • Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Članak
Autor: Marelić, Nenad
Matična publikacija: Kinesiology (Zagreb) (2004)
...Rešetar, Tomica...
Lokacija:
  • Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Članak
Autor: Marelić, Nenad
Matična publikacija: Kondicijski trening (2004)
...Rešetar, Tomica...
Lokacija:
  • Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Članak
Autor: Marelić, Nenad
Matična publikacija: Hrvatski športskomedicinski vjesnik (2006)
...Rešetar, Tomica...
Lokacija:
  • Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Članak
Autor: Đurković, Tomislav
Matična publikacija: Hrvatski športskomedicinski vjesnik (2012)
...Rešetar, Tomica...
Lokacija:
  • Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Elektronička verzija članka
Članak
Autor: Đurković, Tomislav
Matična publikacija: Kinesiology (Zagreb) (2009)
...Rešetar, Tomica...
Lokacija:
  • Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Kinesiology
Članak
Autor: Marelić, Nenad
Matična publikacija: Hrvatski športskomedicinski vjesnik (2007)
...Rešetar, Tomica...
Lokacija:
  • Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Članak
Autor: Marelić, Nenad
Matična publikacija: Hrvatski športskomedicinski vjesnik (2008)
...Rešetar, Tomica...
Lokacija:
  • Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Članak
Autor: Marelić, Nenad
Matična publikacija: Hrvatski športskomedicinski vjesnik (2002)
...Rešetar, Tomica...
Lokacija:
  • Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Članak
Autor: Đurković, Tomislav
Matična publikacija: Kondicijska priprema sportaša .. (2010)
...Rešetar, Tomica...
Lokacija:
  • Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Članak
Autor: Đurković, Tomislav, Ban, Maja, kineziologinja, Marelić, Nenad, Fudurić, Martina, Gladović, Neven, Marošević, Alen, Petrinović Zekan, Lidija, Ciliga, Dubravka, Trošt Bobić, Tatjana, Bobić, Goran, Vuljanić, Ana, Tišma, Dragana, Jenko Miholić, Srna, Horvat, Vatroslav, kineziolog, Sindik, Joško, Kiseljak, Dalibor, Kosović, Oliver, Marinović, Mladen, kineziolog, Sedlaček, Matea, Ružić, Lana, Gruić, Igor, Nakić, Josipa, Šerbetar, Ivan, Petanjek, Zdravko, Zarevski, Predrag, Šoš, Krešimir, Bolčević, Filip, Medved, Vladimir, Cigrovski, Vjekoslav, Zubčić, Katarina, Nikolić, Ivana, kineziologinja, Butorac, Iva, odgojiteljica, Kunješić Sušilović, Mateja, Prskalo, Ivan, Lorger, Marija, Zekić, Robert, Pejčić, Aleksandra, Možnik, Marijo, Krističević, Tomislav, Miličić, Lucija, Živčić Marković, Kamenka, Šolja, Saša, Neljak, Boris, Podnar, Hrvoje, kineziolog, Rak, Tonkica, Mraković, Snježana, Hraski, Marijana, Serdarušić, Ivana, Rakovac, Marija, Štefan, Lovro, Petrić, Vilko, Tomljenović, Braco, Radošević, Ivan, kineziolog, Žnidarec Čučković, Ana, Babić, Vesna, kineziologinja, Čule, Marko, Milinović, Ivan, kineziolog, Obadić, Evica, Ćurković, Sanja, Andrijašević, Mirna, Papec, Mislav, Caput-Jogunica, Romana, Alikalfić, Vesna, Gabrić, Dragomir, Jurakić, Danijel, Amika Tomčić, Jasminka, Vukelja, Maja, Blažević, Luka, Žeger, Slavica, Žiger, Andrea, Harasin, Dražen, Vučić, Petra, Bubalo, Klaudija, Franjković, Alan, Matković, Bojan, Jozak, Romeo, Bašić, Dario, Leko, Goran, Karaula, Dajana, Šiljeg, Klara, Ljubičić, Sanja, kineziologinja, Dukarić, Vedran, Vuleta, Dinko, kineziolog, 1988-, Jerak, Tonći, Milanović, Luka, Selmanović, Aleksandar, Lanc, Dan, Rešetar, Tomica, Antekolović, Ljubomir, Rogulj, Nenad, Foretić, Nikola, Spasić, Miodrag, Burger, Ante, Čavala, Marijana, Šimunović, Domagoj, kineziolog, Borović, Iva, Knjaz, Damir, Rupčić, Tomislav, Gudelj, Danijela, Škegro, Dario, Čustonja, Zrinko, Bok, Daniel, Tomašić, Marijan, kineziolog, Katić, Ratko, Uzelac-Šćiran, Tomislav, Milanović, Dragan, kineziolog, Meglaj, Tajana, Novak, Ivan, kineziolog, Vujasinović, Edita, Kerner, Ivana, Blajić, Branimir, Omrčen, Darija, Škorić, Sanela, Perić, Marko, ekonomist, Đurkin, Jelena, Aliti, Besim, Leško, Luka, Bartoluci, Sunčica, Ukić, Marita, Hrženjak, Miroslav, Balent, Boris, Jozić, Marijan, Jukić, Nika, Križan, Anamarija, Karninčić, Hrvoje, Drašinac, Gordan, Kardum, Goran, Prlenda, Nikola, Masnjak, Mia, Oreb, Goran, Prosoli, Rebeka, Barić, Renata, kineziologinja, Jurković, Martina, kineziologinja, Slačanac, Kristijan, Baić, Mario, Starčević, Nikola, Gregov, Cvita, Horvatin-Fučkar, Maja, Furjan-Mandić, Gordana, Radaš, Josipa, Zečić, Miroslav, Krakan, Ivan, Matušinskij, Marko, Dadić, Marin, Novačić, Viktor, kineziolog, Šentija, Davor, Dajaković, Stipo, Šola, Branimir, Mandarić, Marin, Šola, Matilda, Kontić, Goran, Wertheimer, Vlatka, Vuk, Saša, Čorak, Neven, Zubac, Damir, Cvijanović, Tamara, Tudor Barbaros, Petar, Kumburić, Josip, Novak, Dario, kineziolog, Benassi, Loris, Bosnar, Ksenija, Đonlić, Matea, Petković, Tomislav, ml, Peharec, Stanislav, Pribanić, Tomislav, Katović, Darko, Kuna, Danijela, Miletić, Alen, kineziolog, Maričić, Sven, Gluhak, Diana, Bradić, Asim, Ilić, Čedo, Baričevac, Rastislav, Prot, Franjo, Sporiš, Goran, Miljković, Zvonko, Vrbik, Ivan, Kasović, Mario, Krespi, Marino, Badrić, Marko, Vučetić, Vlatko, Pekas, Damir, Šimek, Sanja, kineziologinja, Benko, Bartol, Despot, Tamara, Vlašić, Jadranka, Katarinčić, Ivana, Sajković, Dubravka, Lazinica, Bruno, Vučić, Damir, Trkulja-Petković, Drena
Impresum 2017
...Rešetar, Tomica aut...
Lokacija:
  • Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Knjiga
Autor: Delija, Krešimir
Impresum 2004
...Rešetar, Tomica...
Lokacija:
  • Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Knjiga