Fundamental and applied kinesiology - steps forward

Permalink: http://skupnikatalog.nsk.hr/Record/nsk.NSK01000877739
Glavni autori: Milanović, Dragan, kineziolog (Editor), Sporiš, Goran (-)
Ostali autor: International Scientific Conference on Kinesiology (-), Kineziološki fakultet (Zagreb)
Ostali autori: Ciliga, Dubravka, Trošt Bobić, Tatjana, Filipović, Branimir, Crnjak, Matea, Kršak, Valerija, Stančić, Sabina, Petrinović Zekan, Lidija, Zavoreo, Iris, Bobić, Goran, Bašić Kes, Vanja, Ivković, Gordana, kineziologinja, Mavra, Nevia, Žderić, Ivan, kineziolog, Hraski, Željko, Krističević, Tomislav, Živčić Marković, Kamenka, Mudronja, Lucija, Mahnić, Maja, Ujaković, Filip, Janjić, Saša, Petrak, Slavenka, Možnik, Marijo, Rađenović, Ozren, Antekolović, Ljubomir, Jurak, Ivan, psihoterapeut, Šerbetar, Ivan, Badrić, Marko, Prskalo, Ivan, Krakan, Ivan, Šafarić, Zlatko, Miljković, Zvonko, Erceg, Tina, Kezić, Ana, Hraski, Marijana, Horvat, Vatroslav, kineziolog, Bokor, Igor, Jenko Miholić, Srna, Prebila, Marina, Krespi, Marino, Pejčić, Aleksandra, Tomljenović, Braco, Nikolić, Ivana, kineziologinja, Mraković, Snježana, Rastovski, Dražen, Muvrin, Helena, Petrić, Vilko, Čuić Tanković, Ana, Novak, Dario, kineziolog, Tomac, Zvonimir, kineziolog, Trajkovski, Biljana, Dolibašić, Josipa, Mišigoj-Duraković, Marjeta, Milčić, Lucija, Lanc, Dan, Đerek, Ana, Lenard, Ana, Jurakić, Danijel, Furjan-Mandić, Gordana, Strikinac, Mirna, Radaš, Josipa, Gračan, Daniela, Barkiđija, Marina, Harasin, Dražen, Martinec, Petar, Bačić, Petar, liječnik, Grčić, Vedrana, Miletić, Alen, kineziolog, Krstulović, Saša, Hrgetić, Marko, Milanović, Marko, kineziolog, Leko, Goran, Šiljeg, Klara, Selmanović, Aleksandar, Škegro, Dario, Sertić, Hrvoje, kineziolog, Žaja, Marko, kineziolog, Segedi, Ivan, Vuk, Saša, Čorak, Sanda, Boranić Živoder, Snježana, Marušić, Zrinka, Dadić, Lorena, Jerkunica, Alen, Jadrić, Ivana, ekonomistica, Zec, Josip, psiholog, Marušić, Eli, Kovačić, Katija, Petričević, Duje, Perić, Marko, ekonomist, Puškarić Radun, Nensi, Čustonja, Zrinko, Balent, Boris, Bosnar, Ksenija, Bartoluci, Sunčica, Ceraj, Saša, Omrčen, Darija, Knežević, Hrvoje, kineziolog, Prot, Franjo, Rafolt, Leo, Stibilj Batinić, Tatjana, Švaić, Vjeran, Babić, Janko, Vlašić, Jadranka, Glavurtić, Zlatka, Oreb, Goran, Vuleta, Dinko, kineziolog, 1958-, Klaričić, Ivana, Bešlija, Tea, Tomljanović, Mario, Dadić, Marin, Svilar, Luka, Milanović, Luka, Drušković, Petra, Paušić, Jelena, Karninčić, Hrvoje, Baić, Mario, Slačanac, Kristijan, Pudja, Denis, Forko, Ana, Gregov, Cvita, Rađa, Ante, Erceg, Marko, kineziolog, Grgantov, Zoran, Tomašić, Marijan, kineziolog, Čavala, Marijana, Katić, Ratko, Vučetić, Vlatko, Zubčić, David, Jukić, Goran, sportski djelatnik, Jukić, Igor, Wertheimer, Vlatka, Šimek, Sanja, kineziologinja, Abazović, Ensar, Caput-Jogunica, Romana, Vrbek, Biserka, Ćurković, Sanja, Cvenić, Josip, kineziolog, Barić, Renata, kineziologinja, Andrijašević, Mirna, Fučkar-Reichel, Ksenija, Špehar, Natalija, Gošnik, Jelka, Lorger, Marija, Kunješić Sušilović, Mateja, Mašina, Tonči, Zečić, Miroslav, Pavlović, Davor, kineziolog, Nemčić, Tihana, Sedar, Mladen, Radoš, Josipa, Horvatin-Fučkar, Maja, Ćale Mratović, Matija, Ban, Đivo, Heimer, Stjepan, Musić Milanović, Sanja, Bok, Daniel
Vrsta građe: Računalna datoteka
Jezik: eng
Impresum: Zagreb : Faculty of Kinesiology, 2014.
Isto izdanje u drugom mediju: Fundamental and applied kinesiology - steps forward
Predmet:

NSK Zatvoreno spremište

Signatura: E-1.803
Primjerak #1
Korištenje u čitaonici

NSK Spremište arhivskih primjeraka

Signatura: A E-1.803
Primjerak #1
Nije za posudbu