Napredak

Permalink: http://skupnikatalog.nsk.hr/Record/ffdi.ZAG01000072922/Similar
Ostali autori: Previšić, Vlatko (Editor), Maleš, Dubravka, Jurić, Vladimir
Vrsta građe: Časopis
Povezani zapisi:
"Gimnazijska pedagogika" Franje Markovića
"Joga u svakodnevnom životu"
"Slika u slici"
"Strategije" odgajatelja i dječja eksploracija
(Pre)opterećenost učenika
140 godina tjelesne i zdravstvene kulture učenika u Varaždinu
Afektivni aspekti nastave
Agresija (nasilje) u svakodnevnici srednjoškolaca
Akademska postignuća učenika primjenom grupnog rada u nastavi biologije
Akcijsko istraživanje
Aktivnosti osnovne škole u oblikovanju pozitivnog ponašanja učenika
Analiza dječjih crteža ljudske figure i usporedba s roditeljskim procjenama dječjega ponašanja
Analiza pitanja u udžbenicima i radnim bilježnicama prirode i društva prema obrazovnim postignućima
Analiza školskog uspjeha
Anglizmi u hrvatskome poslovnom jeziku - tržništvo ili marketing
Arete - eminentna ranogrčka obrazovna vrijednost
Aspekti rasta i razvoja djece različitog spola dobi 7-9 godina
Autohtoni starorimski odgoj
Bježanje učenika s nastave i od obitelji
Brunerova koncepcija folk-pedagogije, primijenjena na vrtić
Budućnost općeg obrazovanja
Budućnost škole
Cilj
Cilj odgoja u strukturi pedagoškog polja
Ciljne orijentacije u učenju : dobne i spolne razlike i povezanost sa školskim uspjehom
Civilizacijski izazovi sveučilištu
Civilizacijski trendovi i biotički opstanak čovjeka
Cjelodnevni boravak učenika u osnovnoj školi
Crkveno školstvo u Hrvata kroz vjekove
Čimbenici učiteljskog sagorijevanja na poslu
Čitanke u Europi
Da li i kakvo obrazovanje za mir i sigurnost učenika i građana
Daroviti učenici kao suradnici u nastavi
Darovitost i rad s darovitim učenicima
Demokratska gledišna orijentacija odgajateljica u slovenskim vrtićima i njezini čimbenici
Desetljeće Napretka (1999.-2009.) : doprinos 150. obljetnici najstarijeg hrvatskog časopisa za pedagogijsku teoriju i pedagošku praksu (1859.-2009.)
Didaktička i metodička osposobljenost nastavnika kao faktor uspješnosti rada u nastavi
Didaktičko-metodička koncepcija hrvatskih gimnazijskih povijesnih udžbenika od 2003. do 2008. godine
Diferencijalni istraživački pristup u pedagogiji
Dijalog
Dijelovi fabule u interpretacijsko-analitičkoj i stvaralačkoj nastavi književnosti
Dimenzije psihološke dobrobiti hrvatskih studenata : spolne razlike i povezanost s osobinama ličnosti
Dinamika razvoja antropoloških obilježja tijekom dvogodišnjeg perioda kod nesportaša, dječaka koji se bave momčadskim sportovima i judaša
Diskusija kao nastavna metoda u visokoškolskoj nastavi
Distinktivnost pedagogijskih istraživanja
Djeca u ratu
Djelatnost Učiteljskog društva kotara Volosko na provedbi načela o materinskom jeziku u školama između 1870. i 1918. godine
Djelomična integracija i uspjeh u nastavi hrvatskoga jezika
Djelotvorne strategije u poučavanju učenika s problemima u ponašanju
Djelotvornost "školovanja" pod posebnim uvjetima
Dječja znatiželja i eksploracijsko ponašanje u kontekstu vršnjačke interakcije
Dobrobiti likovnog stvaralaštva
Dodir s novim promjenama u razrednoj nastavi
Dokoličarenje i ovisnost
Domovinski rat i Vukovar u današnjim školama u Hrvatskoj
Dostojanstvo starosti
Doživljaj školskog (ne)uspjeha kod djece i mladih s poremećajima u ponašanju
Dramatizacija teksta - mogući pristup u kreativnoj terapiji djece sa solidnim tumorima
Društveni status tjelesne i zdravstvene kulture, sporta i sportske rekreacije
Društveni ugled učitelja
Društveno-ekonomski aspekti učiteljstva
Duševno osiromašenje
Dvije mogućnosti edukacije korisnika školskih knjižnica
Dvojbe o ustroju hrvatskog školstva
Dvojni sustav obrazovanja
Edo Vajnaht – velikan hrvatske pedagogije i školstva : (Uljanik, 18. veljače 1913. – Zagreb, 2. rujna 2011.) : in memoriam
Edukacija za sigurnost radnika u radu
Efikasan odgoj - pretpostavka društvenog razvitka
Efikasnost i trajanje studija na fakultetima Sveučilišta u Zagrebu
Ekološka kriza i čovjek
Eksperimentalna primjena kompjutorskih programa za provjeru samostalnog učenja
Eksperimentalna primjena kompjutorskog programa o pismenom množenju
Emocionalno i tjelesno nasilje nad djecom u školi
Eponimi - od domaće zadaće do projekta
Etički aspekti djelovanja stručnog suradnika pedagoga u radu s roditeljima
Europeizacija hrvatskog školstva
Europska iskustva u financiranju obrazovanja i promjene u financiranju obrazovanja u Hrvatskoj
Europska ministarska konferencija o obrazovanju
Europske razvojne prespektive i obrazovanje
Europske tendencije razvoja odgoja i obrazovanja
Europski ciljevi postizanja kvalitete u obrazovanju
Evaluacija programa razvijanja poduzetničkih sposobnosti mladih : Kreativno-edukativna škola za mlade poduzetnike (KEŠ)
Evaluacija volonterskog programa Pripovjedač/ica priča za laku noć u dječjoj bolnici Kantrida – što kažu volonteri?
Evaluacija školskog uspjeha u dopisnom obrazovanju
Faktori ograničavanja integracijskih mogućnosti u osnovnom obrazovanju
Faktorska analiza stavova odrasle populacije prema cjeloživotnom obrazovanju
Faktorska struktura motoričkih sposobnosti učenika srednjih škola
Filozofska osnova teorije i prakse boljševičkog odgoja
Fizika u realnom životnom kontekstu kao metodički problem
Formal education, non-formal and informal learning : knowledge and experience
Funkcija nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture u modeliranju nekih temeljnih odgojno-obrazovnih vrijednosti izražena kroz stav učenika i studenata
Funkcija primarnog teksta i korespondirajućeg metateksta kao inovativnih modela u stvaranju problemskih situacija
Gimnazijska pedagogika Franje Markovića
Glazba i glazbeno obrazovanje u starom i srednjem vijeku
Glazba kao biološko-kulturalni fenomen
Glazbene preferencije učenika srednje glazbene škole
Gledišta mladih o drugim narodima u multikulturalnoj istočnoj Slavoniji
Gledišta studenata učiteljskih i nastavničkih studija o integraciji i inkluziji djece s posebnim potrebama
Gledišta učitelja o novoj obrazovnoj sredini - učionici s jednim računalom
Gledišta učitelja o svojemu statusu, motivaciji i Hrvatskom nacionalnom obrazovnom standardu
Grafoskopska projekcija demonstracijskog pokusa u nastavi kemije
Handling students with ADHD syndrome in regular elementary schools
Hijerarhijska vrijednost sadržaja nastave tjelesne i zdravstvene kulture u ostvarivanju važnijih utiliteta i promjeni nekih antropoloških obilježja učenica osnovnih škola
Hrvatska dopunska škola u inozemstvu
Hrvatska pedagogijska tradicija i odgojna zbilja
Hrvatski jezik u duhovnoj obnovi Hrvatske
Hrvatsko školstvo na prijelazu stoljeća (1996.-2003.)
Humor i smijeh u funkciji odgojno-obrazovnog procesa
Ideja ljudskih prava i odgoj djeteta
Ideja razvoja i školski sustav
Identifikacija intelektualno nadarenih učenika na temelju rezultata testa i procjena učitelja
Identitet moderne škole
Igra u implicitnim teorijama i edukacijskoj praksi predškolskih odgajatelja
Implementacija nacionalne urbanističke baštine projektnom metodom u nastavu likovne umjetnosti
Improving the quality of teaching and learning in higher education through supporting professional development of teaching staff
Individualizirani pristup u nastavi povijesti
Informacija - znanje - sustav
Informatičko obrazovanje u funkciji postizanja kvalitetnog pedagoškog standarda
Inovacije u praktičnom osposobljavanju nastavnika
Inovativna metodika poučavanja u sklopu projekta "INVET"
Integrirana nastava - prijedlog integracije u početnoj nastavi matematike
Inteligentnim sustavima za poučavanje do znanja
Interes za studij
Interkulturalizam u kurikulumu primarnog obrazovanja
Interkulturalno obrazovanje učitelja : (komparativni prikaz interkulturalnoga obrazovanja magistara primarnoga obrazovanja u Osijeku i Subotici)
Interpersonalna komunikacija kao osnova pedagoškog vođenja u savjetodavnom radu s obiteljima
Iskaz razrednika o nasilničkom ponašanju u hrvatskim školama
Iskustva i doživljaji prirode/okoliša u djece na početku polaska u osnovnu školu
Iskustva u radu s učenicima Romima u osnovnoj školi
Ispitivanje gledišta učenika o matematici i učitelju matematike
Ispitivanje ljudske inteligencije
Ispitivanje smisla za humor kod učitelja osnovnih i stručnih škola
Isplativost ulaganja u obrazovanje s gledišta društva i pojedinca
Ispravljanje i ocjenjivanje, ispravak školske zadaće
Istraživanja suradničkog učenja
Istraživanje procjena odgojitelja o mogućnosti inkluzije djece s ADHD-om u redovni program dječjih vrtića
Ivan Merz - apostol Hrvatske mladeži i nebeski zaštitnik odgojne djelatnosti
Izazovi kvalitete obrazovanja u zemljama Europske unije
Izbor, čitanje i obrada lektire od četvrtog do osmog razreda osnovne škole
Izborna nastava hrvatskoga jezika
Izostanci u osnovnoj školi
Izostanci učenika
Izostanci učenika srednjih škola
Izrada i ostvarivanje plana i programa odgojnog rada razrednog odjela III. razreda
Izvanučionična nastava povijesti u Vukovaru
Izvori stresa, suočavanje sa stresom i životno zadovoljstvo učitelja razredne i predmetne nastave
Je li kurikularna obnova i obnova izobrazbe i usavršavanja učitelja?
Jedan pokušaj stvaranja uvjeta za kreativnu produkciju u neselekcioniranih skupina
Jedan pristup pripremi i izvođenju laboratorijskih radova iz fizike
Jezične kompetencije učenika na kraju prvoga razreda osnovne škole s obzirom na uporabu vrsta riječi u pisanome hrvatskom jeziku
Jezične kompetencije učenika u hrvatskoj nastavi u inozemstvu
Jezično znanje i auditivno pamćenje kod djece s lošijim školskim uspjehom
Johann Heinrich Pestalozzi
Josip Hohnjec: bjelovarski profesor i slikar
Još nam predstoji vrijeme da se kockice poslože u korist učenika
K (izgubljenom) kontinuitetu pedagogijske teleologije u Hrvatskoj
K tematizaciji tjelesnosti u pedagogiji
K životnoj suradnji predškolske institucije i roditelja
Kadrovska problematika odraz stanja u geografiji kao znanosti i nastavnom predmetu
Kako dalje s učiteljskom naobrazbom
Kako nastavnici ocjenjuju "Pravilnik o načinu praćenja i ocjenjivanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi"
Kako pišu djeca s poteškoćama u čitanju
Kako raspravu o pedagogiji učiniti produktivnijom i korisnijom za pedagošku praksu?
Kako srednjoškolska populacija vidi problem preopterećenosti učenika
Kako učitelj doživljava praćenje nastave
Kakvog učitelja/nastavnika treba (očekuje) škola danas (i sutra)?
Kineziološki pogledi na odgoj
Kliničko-supervizijski pristup školskog pedagoga nastavi
Književno-likovno-glazbeni metodički model od 1. do 4. razreda osnovne škole
Književnost valja približiti mladima
Kockanje - vrlo rizično ponašanje
Komparativna analiza kurikuluma nastave glazbe Hrvatske i drugih odabranih zemalja
Komparativna analiza nastavnih planova i programa predmeta prirode i društva u Republici Hrvatskoj i Republici Sloveniji
Komparativna analiza pristupanja darovitoj djeci u Hrvatskoj i u zemljama Europske unije
Komparativna pedagogija
Kompetencije i ostvarivanje načela Memoranduma Europske unije o cjeloživotnom učenju
Kompetencije odgojitelja za učinkovito upravljanje problemnim situacijama
Kompetencije stručnog suradnika pedagoga u suvremenoj pedagoškoj praksi
Kompetencijski profil školskog pedagoga
Kompleksno ustrojena i uravnotežena ličnost učitelja tjelesne i zdravstvene kulture po procjeni učenika
Komunikacija i stilovi upravljanja srednjoškolskih ravnatelja
Komunikacija studenata učiteljskog studija s kazališnom predstavom
Konativno-afektivne osobine učenika i školski uspjeh u matematici
Koncepcija odgoja i obrazovanja Paula Freirea
Koncepcija razvoja i nacionalni program odgoja i obrazovanja u Slovačkoj Republici
Koncepcija razvojno-pedagoške djelatnosti u institucijama odgoja i obrazovanja
Koncepcija, program(i) i stvarnost izvanobiteljskog predškolskog odgoja
Koncept izrade i korištenja informatičkih programa u nastavi u novoj osnovnoj školi
Koncept prikrivenog kurikuluma
Koncipiranje obrazovanja za tolerantnost
Konstrukcija i evaluacija instrumenta za procjenu stava srednjoškolaca prema tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi
Konstruktivizam - nova paradigma u pedagogiji?
Kontekst predškolske ustanove
Kooperativno učenje u nastavi kao čimbenik socijalizacije
Korelati pozitivnih, negativnih i ambivalentnih gledišta učitelja o darovitosti
Korijeni, razvijanje i prepoznavanje suicidnog ponašanja kod djece i adolescenata
Korisnost studentskih procjena nastavnikove učinkovitosti
Korištenje matematičkih udžbenika obzirom na spol i godine staža učitelja matematike
Kreativnost i kako je povećati
Kreativnost u nastavi
Krijesničar Trnski
Kultura i zabava mladih u slobodnom vremenu
Kultura slobodnog vremena srednjoškolaca
Kultura znanja kao mjera ljudske sveukupnosti
Kultura, kreativnost i mladi
Kulturni identitet i nacionalni kurikulum
Kurikulum i profesionalni razvoj učitelja u Hrvatskoj
Kvalitativna paradigma evaluacije predškolskog odgoja
Kvaliteta hrvatskog obrazovanja
Kvaliteta roditeljstva u funkciji prevencije ovisnosti
Kvantitativni i/ili kvalitativni pristup istraživanjima pedagoških fenomena
Liberalne vrline i odgoj
Liessmannova teorija neobrazovanosti u znanstvenoj perspektivi
Lik odgojitelja u Novom zavjetu : Put u Emaus (Lk 24, 13-28)
List za roditelje kao oblik pisane komunikacije roditelja i škole
Majstorske škole u novom školskom sustavu
Maloljetnička delinkvencija
Metoda projekata u teorijsko-metodološkom okviru pedagogije pragmatizma
Metodičke napomene uz tečajeve iz biologije mora
Metodički elementi u "Arithmetici Horvatszkoj" Mije Šiloboda Bolšića
Metodički instrumentarij u udžbenicima geografije
Metrijske karakteristike hrvatske verzije Upitnika kvalitete života za djecu i adolescente The Kidscreen-52
Milan Lang i Bogumil Toni
Misaoni pristup stvaranju pisanog rada
Mišljenja ravnatelja osnovnih škola o promjenama u osnovnom i obvezatnom školstvu
Mišljenja učitelja razredne nastave o jezičnim osobitostima softvera za početno čitanje na hrvatskome jeziku
Mišljenja učitelja/nastavnika o Pravilniku o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi
Mišljenje učenika, učitelja i roditelja o školi, i prijedlozi za njezinu preobrazbu
Mjesto i uloga likovne kulture u nastavnom planu nižih razreda osnovne škole
Mjesto i uloga pedagoga u radu stručnih aktiva u školi
Mjesto i uloga škole u preventivnom radu s adolescentima i njihovim roditeljima
Mladi i televizijski medij
Mladi i vrhunski šport
Model pripreme za vođenje rehabilitacijskog programa i ostalih aktivnosti u produženom stručnom postupku
Modeli menadžmenta u obrazovanju
Modularno-strukturirani pristup programiranju nastave tehničke kulture za općeobrazovne škole
Mogu li osobe starije životne dobi uspješno učiti?
Mogući učinci igranja računalnih igrica i videoigara na djecu i adolescente
Mogućnost razvijanja produktivne darovitosti potencijalno darovitih srednjoškolaca
Mogućnost razvoja kreativnih i darovitih učenika u osnovnom i srednjem obrazovanju
Mogućnost simetrične nastavne komunikacije
Mogućnost vrjednovanja postignuća projektne nastave
Mogućnosti djelovanja na uzroke neuspjeha učenika u osnovnoj školi
Mogućnosti poboljšanja efikasnosti nastave tjelesne i zdravstvene kulture u razrednoj nastavi
Mogućnosti rada u izvannastavnoj aktivnosti
Mogućnosti razvoja odgojno-obrazovne ekologije u područnoj školi
Mogućnosti za e-učenje u hrvatskom obrazovnom sustavu
Moralni lik učitelja
Morfološko-motoričke karakteristike petogodišnje djece obuhvaćene pedagoškim radom u vrtiću
Motiv za postignućem kao pokretački poticaj u oblikovanju naraslih potreba adolescenata
Motivacija i školski uspjeh : dobne i spolne razlike u ciljnim orijentacijama
Motivacija odraslih učenika za učenje engleskog jezika u kontekstu globalizacije
Motivacija učenika za učenje i posebno za učenje matematike
Motivacija učitelja engleskog jezika za rad
Multikulturalizam na američkim školama
Nacionalna i sveučilišna knjižnica i korisnici
Nacionalni obrazovni portal
Nacionalni testovi znanja
Nacrt fenomenologije udžbenika za osnovne i srednje škole
Napredak o odgoju djevojčica u obveznom hrvatskom školstvu druge polovine XIX. stoljeća
Nasilje nad djetetom i maloljetnikom u obitelji
Nasilje prema djetetu (zlostavljanje)
Nasilje u školi
Nastava biologije u srednjim školama
Nastava fizike u novom obzorju
Nastava fizike za znanstvenu pismenost mladih na pragu 21. stoljeća
Nastava sociologije obrazovanja u Hrvatskoj
Nastavnici fizike o svojemu obrazovanju i nastavničkom radu
Nastavnici razredne nastave o svom obrazovanju za područje tjelesne i zdravstvene kulture
Nastavnikov utjecaj na učenikovo školsko postignuće
Naučiti reći ne nasilju
Navika pušenja i uporabe drugih droga kod osnovnoškolaca
Navike učenja i stavovi prema učenju
Naznake teorije konfluentnog obrazovanja
Načini opisivanja algoritamskih uputa u nastavi matematike
Neformalno obrazovanje i škola u uvjetima demokratskog razvoja
Neka iskustva u radu sa školskom djecom koja mijenjaju razredni odjel
Neka mišljenja učenika o školi i vjeronauku
Neka obilježja nastave u razdoblju jugoslavenske države od 1918. do 1941. godine
Neka teorijsko-metodološka ishodišta školskih reformi
Neke karakteristike stavova učitelja o pojavi nadarenosti i nadarenim pojedincima
Neke komponente emocionalne inteligencije, školski uspjeh, prosocijalno i agresivno ponašanje učenika u primarnom obrazovanju
Neke mogućnosti poticanja i bogaćenja dječje igre
Neke odrednice doživljaja roditeljske kompetentnosti u obiteljima djece s teškoćama u razvoju
Neke odrednice društveno neprihvatljivog ponašanja mladih u Hrvatskoj
Neke pedagoške odrednice programa razrednikova rada
Neke pretpostavke za ustanovljavanje redefinirane uloge i statusa razvojno-pedagoške službe u predškolskom odgoju
Neke značajke osnovnog i obveznog školovanja u svijetu
Neki aspekti socijalnih sukoba
Neki korelati agresivnog ponašanja djece u dječjim domovima
Neki metodološki problemi i neželjeni efekti identifikacije nadarenih
Neki prediktori doživljaja roditeljstva majki i očeva djece dojenačke dobi
Neki problemi metodologije izrade nastavnih programa
Neki problemi starenja i starijih
Nepodnošljiva lakoća konceptualizacije ili Trideset teza za izgradnju školskog sustava, stručnih službi i izobrazbe kadrova za potrebe školstva
Neusklađenost u ocjenjivanju - ista postignuća učenika, a različite ocjene
New age nemiri i nade u fizici, metodici i šire
Nova paradigma provjeravanja znanja kao odgovor na potrebe suvremene škole
Nova škola
Nove informacijske tehnologije i njihova implementacija u visokoškolskom obrazovanju
Nove strategije i politika razvoja visokih informacijskih tehnologija u visokoškolskom obrazovanju
Nove tehnologije u nastavi stranih jezika
Novi društveni ciljevi odgoja i obrazovanja u Sloveniji i Mađarskoj
Novi mediji i nova kultura učenja
O primjenama e-obrazovanja
Obilježja atribucijskog stila kod učenika četvrtog razreda osnovne škole
Obitelj i vršnjaci u životu adolescenata
Obljetnice Stjepana Basaričeka (1848.-1918.), hrvatske pedagogije, školstva i učiteljstva
Obnova školstva u Sloveniji
Obogaćivanje nastave rješenjima nekih alternativnih škola
Obrazovanje - osnovno ljudsko pravo
Obrazovanje i odgoj za okoliš
Obrazovanje i usavršavanje andragoških djelatnika
Obrazovanje za kreativnost putem umjetnosti
Obrazovanje za očuvanje okoliša
Obrazovanje za razvitak
Obrazovanje za slobodno vrijeme
Obrazovanje željezničkih djelatnika na pragu 21. stoljeća
Obrazovna politika iz perspektive hrvatskih učitelja i nastavnika
Obrazovna tehnologija za rad s učenicima s posebnim potrebama
Ocjena iz tjelesne i zdravstvene kulture u strukturi srednjoškolskih ocjena
Ocjenjivanje i standardi Europske unije sveučlišta (EUS)
Ocjenjivanje na stručnim ispitima
Od subkultura do životnih stilova mladih
Odbojna i/ili odgojna uloga rada
Odgajatelj i promišljanje programa
Odgajateljevo promatranje i praćenje djece u vrtićkom okružju
Odgoj i "demokratično" u javnoj školi
Odgoj i obrazovanje Roma u Hrvatskoj
Odgoj i obrazovanje djece karaševskih Hrvata u Rumunjskoj
Odgoj i obrazovanje za ljudska prava u višim razredima osnovne škole
Odgoj u funkciji zdravlja učenika
Odgojna praksa i okruženje u dječjim vrtićima
Odgojni rad stručnoga suradnika pedagoga s učenicima
Odlike sudionika škole stvaralaštva Novigradsko proljeće '94
Odnos filozofije i pedagogije
Odrednice i posljedice matematičke pripremljenosti za školu
Odrednice utemeljenja uzlazno-spiralnog kurikuluma fizike
Odvikavanje učenika od pušenja
Ogledalce, reci, onaj s najboljim školstvom, tko je (I.)
Ogledalce, reci, onaj s najboljim školstvom, tko je (II)
Ogledna šumska narodna škola u Tuškancu (1929-1941)
Operativno programiranje obrazovanja odraslih
Opterećenje i rasterećenje učenika u odgojno-obrazovnom procesu
Optimalno trajanje primarnog i osnovnog obrazovanja
Opće hrvatske učiteljske skupštine 1871.-1878. i njihovo političko, nacionalno integracijsko i modernizacijsko značenje
Organizacija nastave i odnosi nastavnika i učenika
Organizacija učenja u domu
Organizacija učenja u učeničkom domu kao čimbenik školskog uspjeha
Organizacijska odanost učitelja osnovnoj školi
Orijentacijsko kretanje (trčanje) u nastavi nižih razreda osnovne škole : primjer interdisciplinarnosti Tjelesne i zdravstvene kulture i Prirode i društva
Osnove hrvatske brajice
Osnove pristupa racionalnosti (učinkovitosti) škole
Osnovna obilježja i struktura sata razrednika, odnosno razrednog odjela
Osnovne tendencije promjena u srednjem obrazovanju
Osnovni fizikalni pojmovi i zakoni u učenikovu znanju
Osobna iskustva u radu edukativne skupine
Osobna jednadžba nastavnika u relaciji s nekim osobinama ličnosti i stavovima prema ocjenjivanju
Osvrt na udžbenik "Moj hrvatski 3"
Ovisnost o internetu, cyber-kockanju : kako ih sprječavati
Očekivane i stvarne miskoncepcije učenika u biologiji
Očekivanja studenata na početku kolegija
Očeva uloga u razvitku samopoštovanja
Paralelni jezični kodovi - poticaj ili zapreka u sustavu rane višejezičnosti
Partnerstvo obitelji i dječjeg vrtića
Partnerstvo škole i obitelji : temelj dječjeg uspjeha
Pasivnost u djeteta oštećena sluha
Pedagog u "novoj školi"
Pedagogija i didaktika u sustavu obrazovanja razrednih učitelja u Hrvatskoj
Pedagogija na Zagrebačkom sveučilištu
Pedagogijska znanost na prijelazu u 21. stoljeće
Pedagoška dimenzija znakovlja estetske informacije
Pedagoška etika i njezine pretpostavke
Pedagoška kritika u hrvatskoj periodici
Pedagoška radionica kao oblik rada s roditeljima
Pedagoške mjere u sustavu intervencija prema učenicima rizična ponašanja : kritička analiza
Pedagoški aspekti kontinuiteta školskog uspjeha
Pedagoški pogledi na odgoj
Pedagoški profil dr. sc. Mire Peteh
Pedagoški rad i značenje Dr. Milutina Dobrenića
Percepcija legitimnosti nesportskog ponašanja kod studentica i studenata Kineziološkog fakulteta
Percepcija roditeljskog prihvaćanja i vršnjačka agresivnost srednjoškolaca
Perspektive profesionalne orijentacije
Pjevanje u prva tri razreda osnovne škole
Plaidoyer za "novu" povijest pedagogije
Pogled na hrvatsku pedagogiju na kraju stoljeća
Pokret kao nastavno načelo poučavanja glazbe
Polazak dječačke i djevojačke škole u Ivancu od njihova osnutka do 1918. godine
Politička socijalizacija kao oblik demokratskog odgoja
Položaj zlostavljane djece u kaznenom postpku u svjetlu konvencije o pravima djeteta
Pomanjkanje učitelja
Ponašanja i stavovi mladih u odnosu na učestalost kontakata s drogama
Poremećaji u ponašanju u relaciji sredstva izvršenja razbojništva maloljetnika
Posebnost Križevaca su i njegove škole
Posebnosti socijalnog razvoja dječaka s Aspergerovim sindromom : studija slučaja
Poticaj glazbenog stvaralaštva pri oblikovanju kreativnog pojedinca
Poticanje aktivnosti učenika projektnom nastavom
Poticanje kreativnosti u školskim uvjetima
Poticanje zajedništva i tolerancije različitosti u razredu
Pouke, poruke i posebnosti hrvatske povijesti
Poučavanje i evaluacija kritičkog mišljenja
Poučavanje kao predstava
Poučavanje o zračenju i zaštiti od zračenja kao dio higijene 21. stoljeća
Poučavanje ženske povijesti - primjer usmene povijesti u nastavi
Povezanost (ne)redovitosti školovanja romske djece s njihovom brojnošću i bračnim statusom roditelja
Povezanost između osjećaja sreće i nekih aspekata provođenja slobodnog vremena
Povezanost komponenti samoregulacije učenja sa školskim uspjehom i zadovoljstvom školom kod učenika osnovnoškolske dobi
Povezanost motivacije učenika s gledištima o nastavniku
Povezanost obilježja studenata s njihovim zadovoljstvom studiranjem i percepcijama konkurentnosti
Povezanost pristupa sreći, motiva za volontiranje i subjektivne dobrobiti volontera
Povezanost samopoimanja, navika čitanja i školskog uspjeha učenika sedmog i osmog razreda osnovne škole
Povezanost situacijske anksioznosti s brojem opravdanih izostanaka i školskim uspjehom učenika osnovne škole
Povezanost učeničkih stavova i uvjerenja prema matematici i kognitivnih sposobnosti s ocjenama iz matematike
Povijesni osvrt na konceptualizaciju pojave nadarenosti
Povijesni osvrt na pojavu i razvoj učeničkih domova
Pozitivne i negativne posljedice školske akceleracije nadarenih učenika
Početna nastava prirodoslovlja u svijetu i kod nas
Praksa obrazovnog rada sa starijim osobama u Njemačkoj
Praktična nastava u izvanškolskim prostorima
Praćenje i vrednovanje rada u tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi, sportu i sportskoj rekreaciji
Praćenje i vrednovanje rada učenika u praktičnoj nastavi
Predodžba učenika IV. razreda osnovne škole o kemiji i njenoj ulozi u životu čovjeka
Preferencije za čitanje i poticanje na čitanje poezije učenika predmetne nastave Osnovne škole Grabrik u Karlovcu
Pregled hrvatske pedagoške periodike od početka do danas
Prema inovativnom biću škole
Prema konceptualizaciji ustroja sustava odgoja i izobrazbe za Rome u Hrvatskoj
Prepoznavanje i reagiranje budućih učitelja razredne nastave na vršnjačko zlostavljanje
Prepoznavanje osobnih otpora
Prevencija samoubojstva maloljetnika
Prezentacija na posterima
Prihvaćenost dječaka i djevojčica u skupini vršnjaka predškolske dobi
Prijedlog sadržaja za program rada razrednika u osnovnoj školi
Prikaz karakteristika prognane djece i mjera mentalne prevencije na individualnoj razini u osnovnoj školi
Prilog određenju nastavnikove odgojne funkcije
Prilog primarnoj profesionalnoj orijentaciji: kako do bolje povezanosti sa stvarnim životom?
Prilog suvremenom pristupu nastave povijesti u osnovnom obrazovanju učenika s posebnim potrebama
Prilog teorijskom zasnivanju gerontogogije kao edukološke discipline
Prilog unaprjeđenju razrednikova rada s roditeljima
Prilozi promišljanju kurikuluma tehničke kulture u osnovnoj školi
Primjena edukacijskog konstruktivizma u nastavi fizike
Primjena informacijsko-komunikacijske tehnologije na primjeru osnovnih škola Varaždinske županije
Primjena prirodoznanstvene metode u početnoj nastavi prirodoslovlja : Kruženje vode u prirodi
Primjena različitih modela discipline u nastavnoj praksi
Primjena rotirajućih superpozicijskih grafofolija u nastavi biologije
Primjerenost matematičkih metoda dobi učenika
Prinos glazbene nastave oblikovanju kulturnog identiteta škole
Prinos istraživanju profila rizične obitelji
Priprema članka za objavljivanje u međunarodno priznatim časopisima
Pripremanje djece za polazak u školu
Prirodoslovlje u suvremenoj školi
Pristup pedagoškom usavršavanju sveučilišnih nastavnika
Pristup projektiranju novog sistema odgoja i obrazovanja
Pristup školi koja se mijenja
Problem digitalne podjele
Problemi mladih, odnos prema školi i vrijednosna orijentacija srednjoškolaca u istočnoj Slavoniji
Problemi u ponašanju i osobine ličnosti opomenutih i pohvaljenih učenika
Problemi udžbenika u osnovnoj školi
Procjene sudionika samovrjednovanja učitelja o indikatorima kvalitetne nastave i učenja
Produktivno ponavljanje kao komponenta razvoja misaonih i stvaralačkih sposobnosti učenika
Prof. dr. sc. Alojz Cotić : (9.8.1924.-26.11.2012) : [in memoriam]
Profesionalnost i autonomnost učiteljskog poziva
Prognostička valjanost kriminaliteta kod osnovnoškolske djece s povećanim stupnjem agresivnosti
Program
Programi istraživanja darovitosti
Projekt "Obitelj" u osnovnoj školi
Projekt u nastavi povijesti
Projektna nastava : uređenje školskoga cvjetnjaka
Prolegomena za sociologiju rekreacije
Promicanje kulture dijaloga religioznim odgojem
Promjene curriculuma i dileme školske savjetodavne službe
Promjene filozofije i sustava obrazovanja u Republici Sloveniji
Promjene motoričkih sposobnosti studentica pod utjecajem kineziološkog tretmana
Promjene u hrvatskom školstvu
Promjene u slobodnom vremenu mladih
Prosvjetna inspekcija u europskom okružju
Prosvjetom do slobode
Provjera djelotvornosti programa učenja strategija suočavanja sa stresom zbog loše ocjene u osnovnoj školi
Provjera modela konceptualnog poučavanja
Provjera psihomotoričkih sposobnosti
Prva konferencija djece stradalih hrvatskih gradova kao pridonos ostvarenju prava djeteta
Psihologija i posebna stanja svijesti
Psihološka utemeljenost institucionalnog predškolskog odgoja
Psihološki aspekti programskih sadržaja Križevačkih pedagoških dana : uoči XVI. Križevačkih pedagoških dana
Psihološki i medicinski aspekti predvidljivosti pouzdanosti operatorove aktivnosti
Psihološki temelj suvremenog poučavanja čitanja
Psihološki uvjeti i problemi uvođenja promjena u školstvu
Psihosocijalne determinante školskih izostanaka
Psihosocijalni razvoj od djetinjstva do zrele dobi : Almina životna priča : studija slučaja
Racionalizacija vremena na satu tjelesne i zdravstvene kulture u predškoli
Rad na projektu
Rad s darovitim učenicima u osnovnim školama Črnomerca
Radionice hrvatskog jezika
Radne vrijednosti i zadovoljstvo životom ovisnika i neovisnika
Ranokršćansko školstvo za odrasle
Ravnatelj
Razlike u sociometrijskom položaju učenika oštećena vida glede školskog uspjeha
Različito shvaćanje suradnje roditelja i profesionalaca
Razredno-nastavno ozračje i prosocijalno i agresivno ponašanje učenika u klasičnom i kombiniranom odjelu
Razumijevanje koncepata u fizičkim jednadžbama
Razvijanje kompetencija kroz hrvatski obrazovni sustav
Razvijanje kreativnosti u različitoj životnoj dobi
Razvijanje kulture čitanja učenika i njihovih roditelja
Razvitak koordinacije - temeljni zadatak kineziološke edukacije učenica osnovne škole
Razvoj antropometrijskih obilježja učenika osnovnih i srednjih škola
Razvoj i validacija instrumenta za evaluaciju interkulturalne kompetencije u osnovnoškolskoj nastavi njemačkog jezika
Razvoj motoričkih i funkcionalnih sposobnosti učenica osnovnih i srednjih škola
Razvoj poduzetničkih kompetencija u sustavu cjeloživotnog obrazovanja
Razvoj pojmova i jezična stručnost mlađe školske djece
Razvoj visokoškolskog obrazovanja u Hrvatskoj
Razvoj školstva u hrvatskoj Kostajnici
Razvojna obilježja i orijentacijske vrijednosti nekih antropoloških obilježja učenica i učenika srednjih škola
Razvojno-pedagoška služba u kontekstu nove paradigme predškolskog odgoja
Računalo u istraživačkom radu učenika u nastavi matematike
Reflection in pre-service teacher education
Regionalni pedagoški časopisi
Relacije između koordinacije i rezultata gimnastičkog višeboja
Relacije tipa smještaja i nepoželjnih oblika ponašanja djece s cerebralnom paralizom
Roditelji i učenici kao procjenjivači kvalitete rada osnovne škole
Roditelji i škola
Roditelji predškolske djece i preventiva zlouporabe droga
Roditeljski stavovi o odgojnim postupcima u obitelji
Roditeljsko poimanje i doživljavanje vrijednosti
Roditeljsko poticanje čitalačkih vještina u djece predškolske dobi
Samoaktualizacija, optimalna iskustva i reformske pedagogije
Samoprocijenjene kompetencije studenata učiteljskog studija za rad s djecom s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama
Samoprocjena kompetencija nastavnika
Samoprocjena kompetentnosti roditelja za roditeljsku ulogu i odabir odgojnih postupaka
Samoprocjena ponašanja adolescenata na različitim razinama poremećaja u ponašanju
Sat razrednika
Savjetodavni rad pedagoga s roditeljima
Seksualna edukacija u školi
Seksualni odgoj - imperativ vremena
Senzorna integracija u radu s učenicima s autizmom
Shvaćanje rata i mira kod djece različite dobi
Simbolička igra predškolskog djeteta u institucijskom kontekstu
Simptomi nasilja kod djece i emocionalna pismenost roditelja
Skrbne i ubojite navike u ponašanju u odnosima sa "značajnim drugima"
Slijepi učenici i usvajanje jezika u integriranom odgoju i obrazovanju
Slikarstvo (ilustracije) u službi knjige-poezije
Slobodno vrijeme i kvaliteta življenja učenica strukovne škole
Slobodno vrijeme i subkulturni identitet
Slobodno vrijeme između pedagogijske teorije i odgojne prakse
Slobodno vrijeme mladih u školi
Slovačko školstvo od 1918. do 1995. godine
Slovenska iskustva u sprječavanju nasilja u školama
Smanjivanje stresa kod djece i njihovih obitelji u procesu prilagođavanja na vrtić
Socijalna distanca srednjoškolaca istočne Slavonije prema pripadnicima različitih nacionalnih skupina
Socijalna kompetentnost - jedna od ključnih kompetencija
Socijalno ponašanje darovitih i tipičnih predškolaca u eksperimentalnom programu
Sociopsihologijska procjena glazbenih sposobnosti djece
Specifičnosti metodologije pedagoškog istraživanja
Spol učenika i interesi za aktivnost okoliša
Spolne razlike u motivaciji za nastavu tjelesne i zdravstvene kulture
Sportsko-rekreacijske aktivnosti i stavovi prema njima te povezanost bavljenja tjelesnim aktivnostima s roditeljskom tjelesnom aktivnosti i usamljenošću kod studenata Učiteljskog fakulteta
Sprintersko trčanje djece predškolske i mlađe školske dobi
Srednje obrazovanje
Staleško organiziranje i djelovanje međimurskih učitelja
Stalno i promjenjivo u metodologiji pedagogijske znanosti
Standardi vrjednovanja i ocjenjivanja u nastavi biologije
Stanje i razlike u kurikulumu nastave tjelesne i zdravstvene kulture u nekim europskim zemljama
Stanje i razvoj visokog školstva u Hrvatskoj
Stara bibliofilska izdanja u funkciji nastavnog procesa u Elektrotehničkoj školi u Zagrebu
Starost i predrasude
Statut Zavoda za zabludjele i napuštene dječake u Rijeci iz 1876. godine
Stav roditelja prema učenju stranih jezika kao jedan od čimbenika razvoja višejezičnosti u učenika
Stavovi nastavnika o integraciji djece s posebnim potrebama u redovne škole
Stavovi studenata Učiteljskog fakulteta u Rijeci o obrascima ponašanja u socijalnim sukobima
Stavovi učenika osnovnih škola prema nastavi tjelesne i zdravstvene kulture
Stavovi učitelja o udžbenicima i udžbeničkoj politici
Stilovi učenja kod multimedijskog obrazovanja
Strah od škole i zadovoljstvo učiteljima
Strategija razvoja školstva
Strategije suočavanja sa stresom i školski uspjeh kod učenika s višim i nižim strahom od škole i ispitivanja
Strategijski aspekt metodologije pedagogije
Strategijski pristup učenju na primjeru usvajanja vještine čitanja
Strukturiranje programskih odrednica neposrednog rada s učenicima u školskoj knjižnici
Stručna znanja i materijalni resursi u inkluziji : stanje i perspektive
Stručne i znanstvene institucije u hrvatskom školstvu
Stručne službe
Stručni boravci (ekskurzije) u praktičnoj nastavi
Stručni skupovi u funkciji profesionalnog razvitka učitelja-mentora i savjetnika
Stručno usavršavanje hrvatskih učitelja u XIX. i na početku XX. stoljeća
Studenti, droga, odnos prema radu i religija
Studentske procjene opaženoga i poželjnoga visokoškolskoga ozračja
Subkultura - motiv u obrazovnom procesu?
Sudjelovanje školskih institucija u doživotnoj izobrazbi poljoprivrednika
Suicidalnost mladih kao značajan socijalno-patološki problem suvremenog življenja
Suradnja s roditeljima
Suradnja s roditeljima u predškolskoj ustanovi : analiza pojedinih aspekata
Sustav brige za darovite
Suvremene teorije učenja i profesionalnog razvoja kao teorijska osnova didaktičkog usavršavanja visokoškolskih nastavnika
Sve veća važnost odgoja u slobodnom vremenu
Sveučilište za treću životnu dob
Svjedočanstvo o pokušajima brige o slobodnom vremenu u našim školama
Širi Telemahov "odgojni krug"
Škola budućnosti
Škola i psihosomatski simptomi kod srednjoškolaca
Škola i roditelji
Škola i roditeljski dom
Škola je bila i ostaje kulturno središte svoje sredine
Škola kao vježbaonica budućih učitelja
Škola pred izazovom rekonceptualizacije
Školovanje ženske djece u Bosni i Hercegovini u doba Austro-Ugarske : (1878. – 1918.)
Školska kultura, stres i dobrobit učitelja
Školske uredbe i propisi do godine 1774.
Školski menadžment
Školski pedagog i funkcija pedagoškog vođenja škole
Školski socijalni rad
Školstvo u hrvatskom domovinskom ratu
Školstvo u obnovi i razvoju oslobođenih područja Republike Hrvatske
Školstvo u tranziciji
TQM [Total Quality Management]
Tehnološko obrazovanje
Temelji spiralno-uzlaznog kurikuluma fizike
Temeljne odrednice interkulturalnog učenja i multikulturalnog odgoja
Teorija izbora kao teoretska podloga institucionalnom tretmanu djece i mladih
Teorije reformi odgojno-obrazovnog sustava
Teorijski model klasifikacije motoričkih znanja
Teorijski model projektnog pristupa obrazovnom dizajnu
Terapijske interpretacije u psihodrami s adolescentima u školskom okruženju
The model for evaluating the influence of student participation on school quality
The role of positive emotions in play and exploration
Timski rad studenata
Timski rad učitelja razredne nastave kao odrednica razvitka timske kulture
Tjelesno vježbanje i zdravlje
Tjelesno-zdravstveni status osoba s visokim intelektualnim sposobnostima
Tolerancija u sustavu odgoja i obrazovanja
Tolerancija u svjetlu demokratizacije odgoja i obrazovanja
Transformacija vođenja i transformacija školskog savjetodavnog rada
Trendovi i izazovi u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju na Euro-mediteranskom prostoru
Trivijalna književnost u procesu književnog odgoja i obrazovanja
U potrazi za ljubavlju
U traženju životne škole
Udžbenik književnosti kao književnoznanstveno, metodičko i društveno pitanje
Ugovor o učinku nastave i učenja
Uloga i postupanje škole u slučajevima nasilja nad djecom u obitelji
Uloga ispitne anksioznosti u zadovoljstvu učenika razredno-nastavnim ozračjem
Uloga kućnih ljubimaca u socioemocionalnom razvoju djece školskog uzrasta
Uloga nastavnika tehničkog obrazovanja u suvremenim uvjetima
Uloga obitelji u postizanju školskog uspjeha učenika
Uloga odgajatelja u programiranju ekoloških aktivnosti djece
Uloga pedagogije i obrazovanja u smanjivanju međuetničkih tenzija
Uloga ravnatelja u motiviranju učitelja
Uloga ravnatelja u svjetlu promjena hrvatskoga školstva
Uloga umjetnika-predavača u razvijanju djelotvornih nastavnih metoda na umjetničkim akademijama
Uloga učitelja likovne kulture u prepoznavanju, prevenciji i terapiji traumatizirane djece
Uloga učiteljeve potpore u razredno-nastavnom ozračju
Uloga škole u prevladavanju nekih negativnih značajki mas-medija
Uloga školskog pedagoga u provedbi HNOS-a
Uloge odgojitelja u simboličkoj igri djece rane dobi
Umjetnički odgoj i obrazovanje
Umjetničko obrazovanje
Unaprjeđenje kvalitete slobodnog vremena u učeničkim domovima Hrvatske programima športa i športske rekreacije
Unaprjeđivanje kvalitete rada školskog pedagoga
Univerzalni dizajn obrazovnih materijala
Uporaba lutke u dječjem vrtiću i odgajateljeva empatija i maštovitost
Upravljanje, rukovođenje i interni razvoj u hrvatskom školstvu
Usavršavanje naših budućih multiplikatora za automehaniku
Uspjeh i neuspjeh u odgojno-obrazovnom radu
Uspješno poučavanje likovnog odgoja prema suvremenoj metodi rada
Uspješnost metoda učenja u nastavi tjelesne i zdravstvene kulture mlađe školske dobi
Usporedba nekih aspekata odgoja u potpunim i nepotpunim obiteljima
Usporedba nekih pokazatelja zlouporabe droga u petogodišnjem razdoblju
Usporedba rezultata u testu znanja i ocjena iz kemije učenika osmih razreda osnovne škole
Usporedbe nekih antropometrijskih karakteristika djece predškolske dobi s obzirom na spol
Ususret promjeni sustava odgoja i obrazovanja u Hrvatskoj
Usvajanje hrvatskoga standardnoga jezika u sustavu okomite dvojezičnosti
Utemeljenje permanentnog stručnog usavršavanja učitelja
Utjecaj jednogodišnjeg specifičnog kineziološkog tretmana na kvalitetne promjene motoričkih sposobnosti 10-godišnjih učenica
Utjecaj kompjutorske tehnologije i novih informacijskih medija na rad knjižnica
Utjecaj migracija obitelji maloljetnih delinkvenata na poremećaje u školovanju
Utjecaj načina poučavanja na motivaciju i stav učenika prema hrvatskome jeziku kao nastavnome predmetu
Utjecaj obitelji na neke osobine ličnosti u funkciji dobi i spola
Utjecaj provođenja programa pozitivne psihologije na optimizam i razredno ozračje kod učenika četvrtog razreda osnovne škole
Utjecaj televizije na strukturu izvanškolskih aktivnosti učenika osnovnih škola
Utvrđivanje antropološkog statusa djece predškolske dobi
Uvjerenja o strategijama učenja, korištenje strategija učenja i uspjeh u studiju
Uvjeti života i rada učitelja u staroj Jugoslaviji
Uvjetovanost obrazovne spremnosti i zapošljivosti mladih u Republici Hrvatskoj
Uz 60. obljetnicu života i 40. obljetnicu rada u školstvu prof. dr. Valentina Puževskog
Učenici osmog razreda osnovne škole
Učenik oštećena sluha u redovnoj osnovnoj školi
Učenička evaluacija kurikuluma "aktivna/efikasna škola"
Učenička evaluacija udžbenika
Učenička evaluacija unutar predmeta likovna kultura
Učenička postignuća iz fizike u gimnaziji i njihovo vrjednovanje
Učenička zadruga i razvoj stvaralačkog ponašanja učenika
Učenički eksperimentalni projekti u prirodoslovlju
Učenički profesionalni interesi i upis učenika u srednju školu
Učenje demokracije i demokratske kompetencije budućih odgojitelja i učitelja
Učenje i poučavnje u predškolskim programima u svjetlu konstruktivizma
Učenje u odrasloj dobi
Učinkovitiji kurikulum koherentnošću sadržaja nastave i primjenom modula
Učinkovitost učenja rješavanjem problemskih zadataka u nastavi
Učitelj i pedagoška služba
Učitelj razredne nastave
Učitelj za suvremenu hrvatsku školu
Učiteljevo razumijevanje nastave kao čimbenik profesionalnog napretka
Učiteljska prosudba učinkovitosti metoda stalnog stručnog usavršavanja
Učiteljski studij u europskom, demokratskom kontekstu
Važnost kulture samovrednovanja u odgoju i obrazovanju
Važnost pozitivnih emocija u odgoju i obrazovanju
Važnost različitih modela etičke i državljanske nastave
Views of teachers, school counsellors and parents on the importance of their mutual co-operation
Visokoškolski nastavnici - neke njihove osobitosti
Vizualizacija u nastavi kemije
Vođenje i poslovi stručnog voditelja u obrazovanju odraslih
Vođenje škole u decentraliziranom sustavu
Vrata koja se otvaraju i zatvaraju
Vrednovanje moralnih vrijednosti starijih osnovnoškolaca
Vrednovanje odgojno-obrazovnog rada
Vrednovanje rada školskog pedagoga
Vremenske perspektive i subjektivna dobrobit srednjoškolaca
Vrijednosno utemeljenje odgoja
Vrijednost sadržaja nastave tjelesne i zdravstvene kulture učenika srednjih škola
Vrijednosti mladih
Vrijednosti u odgoju
Vrjednovanje odgojno-obrazovnih postignuća
Vrjednovanje ostvarenih promjena u učeniku srednje strukovne škole u odnosu na postavljeni cilj obrazovanja
Vrjednovanje školskih ravnatelja
Vršnjačka pomoć - iz perspektive vršnjaka pomagača
Za promjenu razredno-predmetnog sustava
Zadaci suvremenog matematičkog obrazovanja u razrednoj nastavi
Zadovoljavanje potreba predškolskoga djeteta u institucionalnom kontekstu
Zadovoljstvo poslom i profesionalni status nastavnika
Zadovoljstvo poslom kod nastavnika privatnog i javnog visokog učilišta
Zadovoljstvo poslom učitelja u osnovnoj školi
Zadovoljstvo različitih profesionalaca u području obrazovanja razvitkom vještina kroz hrvatski obrazovni sustav
Zadovoljstvo roditelja predškolom
Zadovoljstvo studijem i motivi upisa na studij
Zagrebački model "otvorene" osnovne škole
Zagrebački pedagozi o udžbenicima za osnovnu školu
Zastupljenost romske djece u obrazovnom sustavu Srbije
Zašto emocionalna inteligencija?
Zašto ne prelazimo na desetogodišnje obvezno školovanje
Zloporaba opojnih droga među adolescentima na području grada Splita
Zlostavljanje djece i područja njegove prevencije
Znanstvena autonomija pedagogije u ozračju kulturne pedagogije u Hrvatskoj između dvaju svjetskih ratova
Znanstvene paradigme u istraživanju obrazovanja i odgoja
Znanstveno-tehnološki razvoj i obrazovanje
Značaj podudarnosti romantičnosti raspoloženja i afektivnih svojstava teksta pri pamćenju
Značajni pedagozi i najvažnija pedagoška djela u Hrvatskoj tijekom 20. stoljeća
Značenje modela u obrazovanju odraslih
Značenje udžbenika u nastavi likovne kulture u višim razredima osnovne škole
Žele li učitelji preporučiti školovanje za svoj poziv
Život i djelo Antuna Cuvaja
'Citizenship': what does it mean to trainee teachers in England and Hungary?
Jezik: hrv
Impresum: Zagreb : Hrvatski pedagoško-književni zbor, 1991- .
Pedagoški rad:

APA stil citiranja

Previšić, V., Maleš, D., & Jurić, V. (1991). Napredak: Napredak : časopis za pedagogijsku teoriju i praksu. Zagreb: Hrvatski pedagoško-književni zbor.

Chicago stil citiranja

Previšić, Vlatko, Dubravka Maleš, and Vladimir Jurić. Napredak: Napredak : časopis za pedagogijsku teoriju i praksu. Zagreb: Hrvatski pedagoško-književni zbor, 1991.

MLA stil citiranja

Previšić, Vlatko, Dubravka Maleš, and Vladimir Jurić. Napredak: Napredak : časopis za pedagogijsku teoriju i praksu. Zagreb: Hrvatski pedagoško-književni zbor, 1991.