Napredak

Permalink: http://skupnikatalog.nsk.hr/Record/ffdi.ZAG01000072922/Details
Ostali autori: Previšić, Vlatko (Editor), Maleš, Dubravka, Jurić, Vladimir
Vrsta građe: Časopis
Povezani zapisi:
"Gimnazijska pedagogika" Franje Markovića
"Joga u svakodnevnom životu"
"Slika u slici"
"Strategije" odgajatelja i dječja eksploracija
(Pre)opterećenost učenika
140 godina tjelesne i zdravstvene kulture učenika u Varaždinu
Afektivni aspekti nastave
Agresija (nasilje) u svakodnevnici srednjoškolaca
Akademska postignuća učenika primjenom grupnog rada u nastavi biologije
Akcijsko istraživanje
Aktivnosti osnovne škole u oblikovanju pozitivnog ponašanja učenika
Analiza dječjih crteža ljudske figure i usporedba s roditeljskim procjenama dječjega ponašanja
Analiza pitanja u udžbenicima i radnim bilježnicama prirode i društva prema obrazovnim postignućima
Analiza školskog uspjeha
Anglizmi u hrvatskome poslovnom jeziku - tržništvo ili marketing
Arete - eminentna ranogrčka obrazovna vrijednost
Aspekti rasta i razvoja djece različitog spola dobi 7-9 godina
Autohtoni starorimski odgoj
Bježanje učenika s nastave i od obitelji
Brunerova koncepcija folk-pedagogije, primijenjena na vrtić
Budućnost općeg obrazovanja
Budućnost škole
Cilj
Cilj odgoja u strukturi pedagoškog polja
Ciljne orijentacije u učenju : dobne i spolne razlike i povezanost sa školskim uspjehom
Civilizacijski izazovi sveučilištu
Civilizacijski trendovi i biotički opstanak čovjeka
Cjelodnevni boravak učenika u osnovnoj školi
Crkveno školstvo u Hrvata kroz vjekove
Čimbenici učiteljskog sagorijevanja na poslu
Čitanke u Europi
Da li i kakvo obrazovanje za mir i sigurnost učenika i građana
Daroviti učenici kao suradnici u nastavi
Darovitost i rad s darovitim učenicima
Demokratska gledišna orijentacija odgajateljica u slovenskim vrtićima i njezini čimbenici
Desetljeće Napretka (1999.-2009.) : doprinos 150. obljetnici najstarijeg hrvatskog časopisa za pedagogijsku teoriju i pedagošku praksu (1859.-2009.)
Didaktička i metodička osposobljenost nastavnika kao faktor uspješnosti rada u nastavi
Didaktičko-metodička koncepcija hrvatskih gimnazijskih povijesnih udžbenika od 2003. do 2008. godine
Diferencijalni istraživački pristup u pedagogiji
Dijalog
Dijelovi fabule u interpretacijsko-analitičkoj i stvaralačkoj nastavi književnosti
Dimenzije psihološke dobrobiti hrvatskih studenata : spolne razlike i povezanost s osobinama ličnosti
Dinamika razvoja antropoloških obilježja tijekom dvogodišnjeg perioda kod nesportaša, dječaka koji se bave momčadskim sportovima i judaša
Diskusija kao nastavna metoda u visokoškolskoj nastavi
Distinktivnost pedagogijskih istraživanja
Djeca u ratu
Djelatnost Učiteljskog društva kotara Volosko na provedbi načela o materinskom jeziku u školama između 1870. i 1918. godine
Djelomična integracija i uspjeh u nastavi hrvatskoga jezika
Djelotvorne strategije u poučavanju učenika s problemima u ponašanju
Djelotvornost "školovanja" pod posebnim uvjetima
Dječja znatiželja i eksploracijsko ponašanje u kontekstu vršnjačke interakcije
Dobrobiti likovnog stvaralaštva
Dodir s novim promjenama u razrednoj nastavi
Dokoličarenje i ovisnost
Domovinski rat i Vukovar u današnjim školama u Hrvatskoj
Dostojanstvo starosti
Doživljaj školskog (ne)uspjeha kod djece i mladih s poremećajima u ponašanju
Dramatizacija teksta - mogući pristup u kreativnoj terapiji djece sa solidnim tumorima
Društveni status tjelesne i zdravstvene kulture, sporta i sportske rekreacije
Društveni ugled učitelja
Društveno-ekonomski aspekti učiteljstva
Duševno osiromašenje
Dvije mogućnosti edukacije korisnika školskih knjižnica
Dvojbe o ustroju hrvatskog školstva
Dvojni sustav obrazovanja
Edo Vajnaht – velikan hrvatske pedagogije i školstva : (Uljanik, 18. veljače 1913. – Zagreb, 2. rujna 2011.) : in memoriam
Edukacija za sigurnost radnika u radu
Efikasan odgoj - pretpostavka društvenog razvitka
Efikasnost i trajanje studija na fakultetima Sveučilišta u Zagrebu
Ekološka kriza i čovjek
Eksperimentalna primjena kompjutorskih programa za provjeru samostalnog učenja
Eksperimentalna primjena kompjutorskog programa o pismenom množenju
Emocionalno i tjelesno nasilje nad djecom u školi
Eponimi - od domaće zadaće do projekta
Etički aspekti djelovanja stručnog suradnika pedagoga u radu s roditeljima
Europeizacija hrvatskog školstva
Europska iskustva u financiranju obrazovanja i promjene u financiranju obrazovanja u Hrvatskoj
Europska ministarska konferencija o obrazovanju
Europske razvojne prespektive i obrazovanje
Europske tendencije razvoja odgoja i obrazovanja
Europski ciljevi postizanja kvalitete u obrazovanju
Evaluacija programa razvijanja poduzetničkih sposobnosti mladih : Kreativno-edukativna škola za mlade poduzetnike (KEŠ)
Evaluacija volonterskog programa Pripovjedač/ica priča za laku noć u dječjoj bolnici Kantrida – što kažu volonteri?
Evaluacija školskog uspjeha u dopisnom obrazovanju
Faktori ograničavanja integracijskih mogućnosti u osnovnom obrazovanju
Faktorska analiza stavova odrasle populacije prema cjeloživotnom obrazovanju
Faktorska struktura motoričkih sposobnosti učenika srednjih škola
Filozofska osnova teorije i prakse boljševičkog odgoja
Fizika u realnom životnom kontekstu kao metodički problem
Formal education, non-formal and informal learning : knowledge and experience
Funkcija nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture u modeliranju nekih temeljnih odgojno-obrazovnih vrijednosti izražena kroz stav učenika i studenata
Funkcija primarnog teksta i korespondirajućeg metateksta kao inovativnih modela u stvaranju problemskih situacija
Gimnazijska pedagogika Franje Markovića
Glazba i glazbeno obrazovanje u starom i srednjem vijeku
Glazba kao biološko-kulturalni fenomen
Glazbene preferencije učenika srednje glazbene škole
Gledišta mladih o drugim narodima u multikulturalnoj istočnoj Slavoniji
Gledišta studenata učiteljskih i nastavničkih studija o integraciji i inkluziji djece s posebnim potrebama
Gledišta učitelja o novoj obrazovnoj sredini - učionici s jednim računalom
Gledišta učitelja o svojemu statusu, motivaciji i Hrvatskom nacionalnom obrazovnom standardu
Grafoskopska projekcija demonstracijskog pokusa u nastavi kemije
Handling students with ADHD syndrome in regular elementary schools
Hijerarhijska vrijednost sadržaja nastave tjelesne i zdravstvene kulture u ostvarivanju važnijih utiliteta i promjeni nekih antropoloških obilježja učenica osnovnih škola
Hrvatska dopunska škola u inozemstvu
Hrvatska pedagogijska tradicija i odgojna zbilja
Hrvatski jezik u duhovnoj obnovi Hrvatske
Hrvatsko školstvo na prijelazu stoljeća (1996.-2003.)
Humor i smijeh u funkciji odgojno-obrazovnog procesa
Ideja ljudskih prava i odgoj djeteta
Ideja razvoja i školski sustav
Identifikacija intelektualno nadarenih učenika na temelju rezultata testa i procjena učitelja
Identitet moderne škole
Igra u implicitnim teorijama i edukacijskoj praksi predškolskih odgajatelja
Implementacija nacionalne urbanističke baštine projektnom metodom u nastavu likovne umjetnosti
Improving the quality of teaching and learning in higher education through supporting professional development of teaching staff
Individualizirani pristup u nastavi povijesti
Informacija - znanje - sustav
Informatičko obrazovanje u funkciji postizanja kvalitetnog pedagoškog standarda
Inovacije u praktičnom osposobljavanju nastavnika
Inovativna metodika poučavanja u sklopu projekta "INVET"
Integrirana nastava - prijedlog integracije u početnoj nastavi matematike
Inteligentnim sustavima za poučavanje do znanja
Interes za studij
Interkulturalizam u kurikulumu primarnog obrazovanja
Interkulturalno obrazovanje učitelja : (komparativni prikaz interkulturalnoga obrazovanja magistara primarnoga obrazovanja u Osijeku i Subotici)
Interpersonalna komunikacija kao osnova pedagoškog vođenja u savjetodavnom radu s obiteljima
Iskaz razrednika o nasilničkom ponašanju u hrvatskim školama
Iskustva i doživljaji prirode/okoliša u djece na početku polaska u osnovnu školu
Iskustva u radu s učenicima Romima u osnovnoj školi
Ispitivanje gledišta učenika o matematici i učitelju matematike
Ispitivanje ljudske inteligencije
Ispitivanje smisla za humor kod učitelja osnovnih i stručnih škola
Isplativost ulaganja u obrazovanje s gledišta društva i pojedinca
Ispravljanje i ocjenjivanje, ispravak školske zadaće
Istraživanja suradničkog učenja
Istraživanje procjena odgojitelja o mogućnosti inkluzije djece s ADHD-om u redovni program dječjih vrtića
Ivan Merz - apostol Hrvatske mladeži i nebeski zaštitnik odgojne djelatnosti
Izazovi kvalitete obrazovanja u zemljama Europske unije
Izbor, čitanje i obrada lektire od četvrtog do osmog razreda osnovne škole
Izborna nastava hrvatskoga jezika
Izostanci u osnovnoj školi
Izostanci učenika
Izostanci učenika srednjih škola
Izrada i ostvarivanje plana i programa odgojnog rada razrednog odjela III. razreda
Izvanučionična nastava povijesti u Vukovaru
Izvori stresa, suočavanje sa stresom i životno zadovoljstvo učitelja razredne i predmetne nastave
Je li kurikularna obnova i obnova izobrazbe i usavršavanja učitelja?
Jedan pokušaj stvaranja uvjeta za kreativnu produkciju u neselekcioniranih skupina
Jedan pristup pripremi i izvođenju laboratorijskih radova iz fizike
Jezične kompetencije učenika na kraju prvoga razreda osnovne škole s obzirom na uporabu vrsta riječi u pisanome hrvatskom jeziku
Jezične kompetencije učenika u hrvatskoj nastavi u inozemstvu
Jezično znanje i auditivno pamćenje kod djece s lošijim školskim uspjehom
Johann Heinrich Pestalozzi
Josip Hohnjec: bjelovarski profesor i slikar
Još nam predstoji vrijeme da se kockice poslože u korist učenika
K (izgubljenom) kontinuitetu pedagogijske teleologije u Hrvatskoj
K tematizaciji tjelesnosti u pedagogiji
K životnoj suradnji predškolske institucije i roditelja
Kadrovska problematika odraz stanja u geografiji kao znanosti i nastavnom predmetu
Kako dalje s učiteljskom naobrazbom
Kako nastavnici ocjenjuju "Pravilnik o načinu praćenja i ocjenjivanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi"
Kako pišu djeca s poteškoćama u čitanju
Kako raspravu o pedagogiji učiniti produktivnijom i korisnijom za pedagošku praksu?
Kako srednjoškolska populacija vidi problem preopterećenosti učenika
Kako učitelj doživljava praćenje nastave
Kakvog učitelja/nastavnika treba (očekuje) škola danas (i sutra)?
Kineziološki pogledi na odgoj
Kliničko-supervizijski pristup školskog pedagoga nastavi
Književno-likovno-glazbeni metodički model od 1. do 4. razreda osnovne škole
Književnost valja približiti mladima
Kockanje - vrlo rizično ponašanje
Komparativna analiza kurikuluma nastave glazbe Hrvatske i drugih odabranih zemalja
Komparativna analiza nastavnih planova i programa predmeta prirode i društva u Republici Hrvatskoj i Republici Sloveniji
Komparativna analiza pristupanja darovitoj djeci u Hrvatskoj i u zemljama Europske unije
Komparativna pedagogija
Kompetencije i ostvarivanje načela Memoranduma Europske unije o cjeloživotnom učenju
Kompetencije odgojitelja za učinkovito upravljanje problemnim situacijama
Kompetencije stručnog suradnika pedagoga u suvremenoj pedagoškoj praksi
Kompetencijski profil školskog pedagoga
Kompleksno ustrojena i uravnotežena ličnost učitelja tjelesne i zdravstvene kulture po procjeni učenika
Komunikacija i stilovi upravljanja srednjoškolskih ravnatelja
Komunikacija studenata učiteljskog studija s kazališnom predstavom
Konativno-afektivne osobine učenika i školski uspjeh u matematici
Koncepcija odgoja i obrazovanja Paula Freirea
Koncepcija razvoja i nacionalni program odgoja i obrazovanja u Slovačkoj Republici
Koncepcija razvojno-pedagoške djelatnosti u institucijama odgoja i obrazovanja
Koncepcija, program(i) i stvarnost izvanobiteljskog predškolskog odgoja
Koncept izrade i korištenja informatičkih programa u nastavi u novoj osnovnoj školi
Koncept prikrivenog kurikuluma
Koncipiranje obrazovanja za tolerantnost
Konstrukcija i evaluacija instrumenta za procjenu stava srednjoškolaca prema tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi
Konstruktivizam - nova paradigma u pedagogiji?
Kontekst predškolske ustanove
Kooperativno učenje u nastavi kao čimbenik socijalizacije
Korelati pozitivnih, negativnih i ambivalentnih gledišta učitelja o darovitosti
Korijeni, razvijanje i prepoznavanje suicidnog ponašanja kod djece i adolescenata
Korisnost studentskih procjena nastavnikove učinkovitosti
Korištenje matematičkih udžbenika obzirom na spol i godine staža učitelja matematike
Kreativnost i kako je povećati
Kreativnost u nastavi
Krijesničar Trnski
Kultura i zabava mladih u slobodnom vremenu
Kultura slobodnog vremena srednjoškolaca
Kultura znanja kao mjera ljudske sveukupnosti
Kultura, kreativnost i mladi
Kulturni identitet i nacionalni kurikulum
Kurikulum i profesionalni razvoj učitelja u Hrvatskoj
Kvalitativna paradigma evaluacije predškolskog odgoja
Kvaliteta hrvatskog obrazovanja
Kvaliteta roditeljstva u funkciji prevencije ovisnosti
Kvantitativni i/ili kvalitativni pristup istraživanjima pedagoških fenomena
Liberalne vrline i odgoj
Liessmannova teorija neobrazovanosti u znanstvenoj perspektivi
Lik odgojitelja u Novom zavjetu : Put u Emaus (Lk 24, 13-28)
List za roditelje kao oblik pisane komunikacije roditelja i škole
Majstorske škole u novom školskom sustavu
Maloljetnička delinkvencija
Metoda projekata u teorijsko-metodološkom okviru pedagogije pragmatizma
Metodičke napomene uz tečajeve iz biologije mora
Metodički elementi u "Arithmetici Horvatszkoj" Mije Šiloboda Bolšića
Metodički instrumentarij u udžbenicima geografije
Metrijske karakteristike hrvatske verzije Upitnika kvalitete života za djecu i adolescente The Kidscreen-52
Milan Lang i Bogumil Toni
Misaoni pristup stvaranju pisanog rada
Mišljenja ravnatelja osnovnih škola o promjenama u osnovnom i obvezatnom školstvu
Mišljenja učitelja razredne nastave o jezičnim osobitostima softvera za početno čitanje na hrvatskome jeziku
Mišljenja učitelja/nastavnika o Pravilniku o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi
Mišljenje učenika, učitelja i roditelja o školi, i prijedlozi za njezinu preobrazbu
Mjesto i uloga likovne kulture u nastavnom planu nižih razreda osnovne škole
Mjesto i uloga pedagoga u radu stručnih aktiva u školi
Mjesto i uloga škole u preventivnom radu s adolescentima i njihovim roditeljima
Mladi i televizijski medij
Mladi i vrhunski šport
Model pripreme za vođenje rehabilitacijskog programa i ostalih aktivnosti u produženom stručnom postupku
Modeli menadžmenta u obrazovanju
Modularno-strukturirani pristup programiranju nastave tehničke kulture za općeobrazovne škole
Mogu li osobe starije životne dobi uspješno učiti?
Mogući učinci igranja računalnih igrica i videoigara na djecu i adolescente
Mogućnost razvijanja produktivne darovitosti potencijalno darovitih srednjoškolaca
Mogućnost razvoja kreativnih i darovitih učenika u osnovnom i srednjem obrazovanju
Mogućnost simetrične nastavne komunikacije
Mogućnost vrjednovanja postignuća projektne nastave
Mogućnosti djelovanja na uzroke neuspjeha učenika u osnovnoj školi
Mogućnosti poboljšanja efikasnosti nastave tjelesne i zdravstvene kulture u razrednoj nastavi
Mogućnosti rada u izvannastavnoj aktivnosti
Mogućnosti razvoja odgojno-obrazovne ekologije u područnoj školi
Mogućnosti za e-učenje u hrvatskom obrazovnom sustavu
Moralni lik učitelja
Morfološko-motoričke karakteristike petogodišnje djece obuhvaćene pedagoškim radom u vrtiću
Motiv za postignućem kao pokretački poticaj u oblikovanju naraslih potreba adolescenata
Motivacija i školski uspjeh : dobne i spolne razlike u ciljnim orijentacijama
Motivacija odraslih učenika za učenje engleskog jezika u kontekstu globalizacije
Motivacija učenika za učenje i posebno za učenje matematike
Motivacija učitelja engleskog jezika za rad
Multikulturalizam na američkim školama
Nacionalna i sveučilišna knjižnica i korisnici
Nacionalni obrazovni portal
Nacionalni testovi znanja
Nacrt fenomenologije udžbenika za osnovne i srednje škole
Napredak o odgoju djevojčica u obveznom hrvatskom školstvu druge polovine XIX. stoljeća
Nasilje nad djetetom i maloljetnikom u obitelji
Nasilje prema djetetu (zlostavljanje)
Nasilje u školi
Nastava biologije u srednjim školama
Nastava fizike u novom obzorju
Nastava fizike za znanstvenu pismenost mladih na pragu 21. stoljeća
Nastava sociologije obrazovanja u Hrvatskoj
Nastavnici fizike o svojemu obrazovanju i nastavničkom radu
Nastavnici razredne nastave o svom obrazovanju za područje tjelesne i zdravstvene kulture
Nastavnikov utjecaj na učenikovo školsko postignuće
Naučiti reći ne nasilju
Navika pušenja i uporabe drugih droga kod osnovnoškolaca
Navike učenja i stavovi prema učenju
Naznake teorije konfluentnog obrazovanja
Načini opisivanja algoritamskih uputa u nastavi matematike
Neformalno obrazovanje i škola u uvjetima demokratskog razvoja
Neka iskustva u radu sa školskom djecom koja mijenjaju razredni odjel
Neka mišljenja učenika o školi i vjeronauku
Neka obilježja nastave u razdoblju jugoslavenske države od 1918. do 1941. godine
Neka teorijsko-metodološka ishodišta školskih reformi
Neke karakteristike stavova učitelja o pojavi nadarenosti i nadarenim pojedincima
Neke komponente emocionalne inteligencije, školski uspjeh, prosocijalno i agresivno ponašanje učenika u primarnom obrazovanju
Neke mogućnosti poticanja i bogaćenja dječje igre
Neke odrednice doživljaja roditeljske kompetentnosti u obiteljima djece s teškoćama u razvoju
Neke odrednice društveno neprihvatljivog ponašanja mladih u Hrvatskoj
Neke pedagoške odrednice programa razrednikova rada
Neke pretpostavke za ustanovljavanje redefinirane uloge i statusa razvojno-pedagoške službe u predškolskom odgoju
Neke značajke osnovnog i obveznog školovanja u svijetu
Neki aspekti socijalnih sukoba
Neki korelati agresivnog ponašanja djece u dječjim domovima
Neki metodološki problemi i neželjeni efekti identifikacije nadarenih
Neki prediktori doživljaja roditeljstva majki i očeva djece dojenačke dobi
Neki problemi metodologije izrade nastavnih programa
Neki problemi starenja i starijih
Nepodnošljiva lakoća konceptualizacije ili Trideset teza za izgradnju školskog sustava, stručnih službi i izobrazbe kadrova za potrebe školstva
Neusklađenost u ocjenjivanju - ista postignuća učenika, a različite ocjene
New age nemiri i nade u fizici, metodici i šire
Nova paradigma provjeravanja znanja kao odgovor na potrebe suvremene škole
Nova škola
Nove informacijske tehnologije i njihova implementacija u visokoškolskom obrazovanju
Nove strategije i politika razvoja visokih informacijskih tehnologija u visokoškolskom obrazovanju
Nove tehnologije u nastavi stranih jezika
Novi društveni ciljevi odgoja i obrazovanja u Sloveniji i Mađarskoj
Novi mediji i nova kultura učenja
O primjenama e-obrazovanja
Obilježja atribucijskog stila kod učenika četvrtog razreda osnovne škole
Obitelj i vršnjaci u životu adolescenata
Obljetnice Stjepana Basaričeka (1848.-1918.), hrvatske pedagogije, školstva i učiteljstva
Obnova školstva u Sloveniji
Obogaćivanje nastave rješenjima nekih alternativnih škola
Obrazovanje - osnovno ljudsko pravo
Obrazovanje i odgoj za okoliš
Obrazovanje i usavršavanje andragoških djelatnika
Obrazovanje za kreativnost putem umjetnosti
Obrazovanje za očuvanje okoliša
Obrazovanje za razvitak
Obrazovanje za slobodno vrijeme
Obrazovanje željezničkih djelatnika na pragu 21. stoljeća
Obrazovna politika iz perspektive hrvatskih učitelja i nastavnika
Obrazovna tehnologija za rad s učenicima s posebnim potrebama
Ocjena iz tjelesne i zdravstvene kulture u strukturi srednjoškolskih ocjena
Ocjenjivanje i standardi Europske unije sveučlišta (EUS)
Ocjenjivanje na stručnim ispitima
Od subkultura do životnih stilova mladih
Odbojna i/ili odgojna uloga rada
Odgajatelj i promišljanje programa
Odgajateljevo promatranje i praćenje djece u vrtićkom okružju
Odgoj i "demokratično" u javnoj školi
Odgoj i obrazovanje Roma u Hrvatskoj
Odgoj i obrazovanje djece karaševskih Hrvata u Rumunjskoj
Odgoj i obrazovanje za ljudska prava u višim razredima osnovne škole
Odgoj u funkciji zdravlja učenika
Odgojna praksa i okruženje u dječjim vrtićima
Odgojni rad stručnoga suradnika pedagoga s učenicima
Odlike sudionika škole stvaralaštva Novigradsko proljeće '94
Odnos filozofije i pedagogije
Odrednice i posljedice matematičke pripremljenosti za školu
Odrednice utemeljenja uzlazno-spiralnog kurikuluma fizike
Odvikavanje učenika od pušenja
Ogledalce, reci, onaj s najboljim školstvom, tko je (I.)
Ogledalce, reci, onaj s najboljim školstvom, tko je (II)
Ogledna šumska narodna škola u Tuškancu (1929-1941)
Operativno programiranje obrazovanja odraslih
Opterećenje i rasterećenje učenika u odgojno-obrazovnom procesu
Optimalno trajanje primarnog i osnovnog obrazovanja
Opće hrvatske učiteljske skupštine 1871.-1878. i njihovo političko, nacionalno integracijsko i modernizacijsko značenje
Organizacija nastave i odnosi nastavnika i učenika
Organizacija učenja u domu
Organizacija učenja u učeničkom domu kao čimbenik školskog uspjeha
Organizacijska odanost učitelja osnovnoj školi
Orijentacijsko kretanje (trčanje) u nastavi nižih razreda osnovne škole : primjer interdisciplinarnosti Tjelesne i zdravstvene kulture i Prirode i društva
Osnove hrvatske brajice
Osnove pristupa racionalnosti (učinkovitosti) škole
Osnovna obilježja i struktura sata razrednika, odnosno razrednog odjela
Osnovne tendencije promjena u srednjem obrazovanju
Osnovni fizikalni pojmovi i zakoni u učenikovu znanju
Osobna iskustva u radu edukativne skupine
Osobna jednadžba nastavnika u relaciji s nekim osobinama ličnosti i stavovima prema ocjenjivanju
Osvrt na udžbenik "Moj hrvatski 3"
Ovisnost o internetu, cyber-kockanju : kako ih sprječavati
Očekivane i stvarne miskoncepcije učenika u biologiji
Očekivanja studenata na početku kolegija
Očeva uloga u razvitku samopoštovanja
Paralelni jezični kodovi - poticaj ili zapreka u sustavu rane višejezičnosti
Partnerstvo obitelji i dječjeg vrtića
Partnerstvo škole i obitelji : temelj dječjeg uspjeha
Pasivnost u djeteta oštećena sluha
Pedagog u "novoj školi"
Pedagogija i didaktika u sustavu obrazovanja razrednih učitelja u Hrvatskoj
Pedagogija na Zagrebačkom sveučilištu
Pedagogijska znanost na prijelazu u 21. stoljeće
Pedagoška dimenzija znakovlja estetske informacije
Pedagoška etika i njezine pretpostavke
Pedagoška kritika u hrvatskoj periodici
Pedagoška radionica kao oblik rada s roditeljima
Pedagoške mjere u sustavu intervencija prema učenicima rizična ponašanja : kritička analiza
Pedagoški aspekti kontinuiteta školskog uspjeha
Pedagoški pogledi na odgoj
Pedagoški profil dr. sc. Mire Peteh
Pedagoški rad i značenje Dr. Milutina Dobrenića
Percepcija legitimnosti nesportskog ponašanja kod studentica i studenata Kineziološkog fakulteta
Percepcija roditeljskog prihvaćanja i vršnjačka agresivnost srednjoškolaca
Perspektive profesionalne orijentacije
Pjevanje u prva tri razreda osnovne škole
Plaidoyer za "novu" povijest pedagogije
Pogled na hrvatsku pedagogiju na kraju stoljeća
Pokret kao nastavno načelo poučavanja glazbe
Polazak dječačke i djevojačke škole u Ivancu od njihova osnutka do 1918. godine
Politička socijalizacija kao oblik demokratskog odgoja
Položaj zlostavljane djece u kaznenom postpku u svjetlu konvencije o pravima djeteta
Pomanjkanje učitelja
Ponašanja i stavovi mladih u odnosu na učestalost kontakata s drogama
Poremećaji u ponašanju u relaciji sredstva izvršenja razbojništva maloljetnika
Posebnost Križevaca su i njegove škole
Posebnosti socijalnog razvoja dječaka s Aspergerovim sindromom : studija slučaja
Poticaj glazbenog stvaralaštva pri oblikovanju kreativnog pojedinca
Poticanje aktivnosti učenika projektnom nastavom
Poticanje kreativnosti u školskim uvjetima
Poticanje zajedništva i tolerancije različitosti u razredu
Pouke, poruke i posebnosti hrvatske povijesti
Poučavanje i evaluacija kritičkog mišljenja
Poučavanje kao predstava
Poučavanje o zračenju i zaštiti od zračenja kao dio higijene 21. stoljeća
Poučavanje ženske povijesti - primjer usmene povijesti u nastavi
Povezanost (ne)redovitosti školovanja romske djece s njihovom brojnošću i bračnim statusom roditelja
Povezanost između osjećaja sreće i nekih aspekata provođenja slobodnog vremena
Povezanost komponenti samoregulacije učenja sa školskim uspjehom i zadovoljstvom školom kod učenika osnovnoškolske dobi
Povezanost motivacije učenika s gledištima o nastavniku
Povezanost obilježja studenata s njihovim zadovoljstvom studiranjem i percepcijama konkurentnosti
Povezanost pristupa sreći, motiva za volontiranje i subjektivne dobrobiti volontera
Povezanost samopoimanja, navika čitanja i školskog uspjeha učenika sedmog i osmog razreda osnovne škole
Povezanost situacijske anksioznosti s brojem opravdanih izostanaka i školskim uspjehom učenika osnovne škole
Povezanost učeničkih stavova i uvjerenja prema matematici i kognitivnih sposobnosti s ocjenama iz matematike
Povijesni osvrt na konceptualizaciju pojave nadarenosti
Povijesni osvrt na pojavu i razvoj učeničkih domova
Pozitivne i negativne posljedice školske akceleracije nadarenih učenika
Početna nastava prirodoslovlja u svijetu i kod nas
Praksa obrazovnog rada sa starijim osobama u Njemačkoj
Praktična nastava u izvanškolskim prostorima
Praćenje i vrednovanje rada u tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi, sportu i sportskoj rekreaciji
Praćenje i vrednovanje rada učenika u praktičnoj nastavi
Predodžba učenika IV. razreda osnovne škole o kemiji i njenoj ulozi u životu čovjeka
Preferencije za čitanje i poticanje na čitanje poezije učenika predmetne nastave Osnovne škole Grabrik u Karlovcu
Pregled hrvatske pedagoške periodike od početka do danas
Prema inovativnom biću škole
Prema konceptualizaciji ustroja sustava odgoja i izobrazbe za Rome u Hrvatskoj
Prepoznavanje i reagiranje budućih učitelja razredne nastave na vršnjačko zlostavljanje
Prepoznavanje osobnih otpora
Prevencija samoubojstva maloljetnika
Prezentacija na posterima
Prihvaćenost dječaka i djevojčica u skupini vršnjaka predškolske dobi
Prijedlog sadržaja za program rada razrednika u osnovnoj školi
Prikaz karakteristika prognane djece i mjera mentalne prevencije na individualnoj razini u osnovnoj školi
Prilog određenju nastavnikove odgojne funkcije
Prilog primarnoj profesionalnoj orijentaciji: kako do bolje povezanosti sa stvarnim životom?
Prilog suvremenom pristupu nastave povijesti u osnovnom obrazovanju učenika s posebnim potrebama
Prilog teorijskom zasnivanju gerontogogije kao edukološke discipline
Prilog unaprjeđenju razrednikova rada s roditeljima
Prilozi promišljanju kurikuluma tehničke kulture u osnovnoj školi
Primjena edukacijskog konstruktivizma u nastavi fizike
Primjena informacijsko-komunikacijske tehnologije na primjeru osnovnih škola Varaždinske županije
Primjena prirodoznanstvene metode u početnoj nastavi prirodoslovlja : Kruženje vode u prirodi
Primjena različitih modela discipline u nastavnoj praksi
Primjena rotirajućih superpozicijskih grafofolija u nastavi biologije
Primjerenost matematičkih metoda dobi učenika
Prinos glazbene nastave oblikovanju kulturnog identiteta škole
Prinos istraživanju profila rizične obitelji
Priprema članka za objavljivanje u međunarodno priznatim časopisima
Pripremanje djece za polazak u školu
Prirodoslovlje u suvremenoj školi
Pristup pedagoškom usavršavanju sveučilišnih nastavnika
Pristup projektiranju novog sistema odgoja i obrazovanja
Pristup školi koja se mijenja
Problem digitalne podjele
Problemi mladih, odnos prema školi i vrijednosna orijentacija srednjoškolaca u istočnoj Slavoniji
Problemi u ponašanju i osobine ličnosti opomenutih i pohvaljenih učenika
Problemi udžbenika u osnovnoj školi
Procjene sudionika samovrjednovanja učitelja o indikatorima kvalitetne nastave i učenja
Produktivno ponavljanje kao komponenta razvoja misaonih i stvaralačkih sposobnosti učenika
Prof. dr. sc. Alojz Cotić : (9.8.1924.-26.11.2012) : [in memoriam]
Profesionalnost i autonomnost učiteljskog poziva
Prognostička valjanost kriminaliteta kod osnovnoškolske djece s povećanim stupnjem agresivnosti
Program
Programi istraživanja darovitosti
Projekt "Obitelj" u osnovnoj školi
Projekt u nastavi povijesti
Projektna nastava : uređenje školskoga cvjetnjaka
Prolegomena za sociologiju rekreacije
Promicanje kulture dijaloga religioznim odgojem
Promjene curriculuma i dileme školske savjetodavne službe
Promjene filozofije i sustava obrazovanja u Republici Sloveniji
Promjene motoričkih sposobnosti studentica pod utjecajem kineziološkog tretmana
Promjene u hrvatskom školstvu
Promjene u slobodnom vremenu mladih
Prosvjetna inspekcija u europskom okružju
Prosvjetom do slobode
Provjera djelotvornosti programa učenja strategija suočavanja sa stresom zbog loše ocjene u osnovnoj školi
Provjera modela konceptualnog poučavanja
Provjera psihomotoričkih sposobnosti
Prva konferencija djece stradalih hrvatskih gradova kao pridonos ostvarenju prava djeteta
Psihologija i posebna stanja svijesti
Psihološka utemeljenost institucionalnog predškolskog odgoja
Psihološki aspekti programskih sadržaja Križevačkih pedagoških dana : uoči XVI. Križevačkih pedagoških dana
Psihološki i medicinski aspekti predvidljivosti pouzdanosti operatorove aktivnosti
Psihološki temelj suvremenog poučavanja čitanja
Psihološki uvjeti i problemi uvođenja promjena u školstvu
Psihosocijalne determinante školskih izostanaka
Psihosocijalni razvoj od djetinjstva do zrele dobi : Almina životna priča : studija slučaja
Racionalizacija vremena na satu tjelesne i zdravstvene kulture u predškoli
Rad na projektu
Rad s darovitim učenicima u osnovnim školama Črnomerca
Radionice hrvatskog jezika
Radne vrijednosti i zadovoljstvo životom ovisnika i neovisnika
Ranokršćansko školstvo za odrasle
Ravnatelj
Razlike u sociometrijskom položaju učenika oštećena vida glede školskog uspjeha
Različito shvaćanje suradnje roditelja i profesionalaca
Razredno-nastavno ozračje i prosocijalno i agresivno ponašanje učenika u klasičnom i kombiniranom odjelu
Razumijevanje koncepata u fizičkim jednadžbama
Razvijanje kompetencija kroz hrvatski obrazovni sustav
Razvijanje kreativnosti u različitoj životnoj dobi
Razvijanje kulture čitanja učenika i njihovih roditelja
Razvitak koordinacije - temeljni zadatak kineziološke edukacije učenica osnovne škole
Razvoj antropometrijskih obilježja učenika osnovnih i srednjih škola
Razvoj i validacija instrumenta za evaluaciju interkulturalne kompetencije u osnovnoškolskoj nastavi njemačkog jezika
Razvoj motoričkih i funkcionalnih sposobnosti učenica osnovnih i srednjih škola
Razvoj poduzetničkih kompetencija u sustavu cjeloživotnog obrazovanja
Razvoj pojmova i jezična stručnost mlađe školske djece
Razvoj visokoškolskog obrazovanja u Hrvatskoj
Razvoj školstva u hrvatskoj Kostajnici
Razvojna obilježja i orijentacijske vrijednosti nekih antropoloških obilježja učenica i učenika srednjih škola
Razvojno-pedagoška služba u kontekstu nove paradigme predškolskog odgoja
Računalo u istraživačkom radu učenika u nastavi matematike
Reflection in pre-service teacher education
Regionalni pedagoški časopisi
Relacije između koordinacije i rezultata gimnastičkog višeboja
Relacije tipa smještaja i nepoželjnih oblika ponašanja djece s cerebralnom paralizom
Roditelji i učenici kao procjenjivači kvalitete rada osnovne škole
Roditelji i škola
Roditelji predškolske djece i preventiva zlouporabe droga
Roditeljski stavovi o odgojnim postupcima u obitelji
Roditeljsko poimanje i doživljavanje vrijednosti
Roditeljsko poticanje čitalačkih vještina u djece predškolske dobi
Samoaktualizacija, optimalna iskustva i reformske pedagogije
Samoprocijenjene kompetencije studenata učiteljskog studija za rad s djecom s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama
Samoprocjena kompetencija nastavnika
Samoprocjena kompetentnosti roditelja za roditeljsku ulogu i odabir odgojnih postupaka
Samoprocjena ponašanja adolescenata na različitim razinama poremećaja u ponašanju
Sat razrednika
Savjetodavni rad pedagoga s roditeljima
Seksualna edukacija u školi
Seksualni odgoj - imperativ vremena
Senzorna integracija u radu s učenicima s autizmom
Shvaćanje rata i mira kod djece različite dobi
Simbolička igra predškolskog djeteta u institucijskom kontekstu
Simptomi nasilja kod djece i emocionalna pismenost roditelja
Skrbne i ubojite navike u ponašanju u odnosima sa "značajnim drugima"
Slijepi učenici i usvajanje jezika u integriranom odgoju i obrazovanju
Slikarstvo (ilustracije) u službi knjige-poezije
Slobodno vrijeme i kvaliteta življenja učenica strukovne škole
Slobodno vrijeme i subkulturni identitet
Slobodno vrijeme između pedagogijske teorije i odgojne prakse
Slobodno vrijeme mladih u školi
Slovačko školstvo od 1918. do 1995. godine
Slovenska iskustva u sprječavanju nasilja u školama
Smanjivanje stresa kod djece i njihovih obitelji u procesu prilagođavanja na vrtić
Socijalna distanca srednjoškolaca istočne Slavonije prema pripadnicima različitih nacionalnih skupina
Socijalna kompetentnost - jedna od ključnih kompetencija
Socijalno ponašanje darovitih i tipičnih predškolaca u eksperimentalnom programu
Sociopsihologijska procjena glazbenih sposobnosti djece
Specifičnosti metodologije pedagoškog istraživanja
Spol učenika i interesi za aktivnost okoliša
Spolne razlike u motivaciji za nastavu tjelesne i zdravstvene kulture
Sportsko-rekreacijske aktivnosti i stavovi prema njima te povezanost bavljenja tjelesnim aktivnostima s roditeljskom tjelesnom aktivnosti i usamljenošću kod studenata Učiteljskog fakulteta
Sprintersko trčanje djece predškolske i mlađe školske dobi
Srednje obrazovanje
Staleško organiziranje i djelovanje međimurskih učitelja
Stalno i promjenjivo u metodologiji pedagogijske znanosti
Standardi vrjednovanja i ocjenjivanja u nastavi biologije
Stanje i razlike u kurikulumu nastave tjelesne i zdravstvene kulture u nekim europskim zemljama
Stanje i razvoj visokog školstva u Hrvatskoj
Stara bibliofilska izdanja u funkciji nastavnog procesa u Elektrotehničkoj školi u Zagrebu
Starost i predrasude
Statut Zavoda za zabludjele i napuštene dječake u Rijeci iz 1876. godine
Stav roditelja prema učenju stranih jezika kao jedan od čimbenika razvoja višejezičnosti u učenika
Stavovi nastavnika o integraciji djece s posebnim potrebama u redovne škole
Stavovi studenata Učiteljskog fakulteta u Rijeci o obrascima ponašanja u socijalnim sukobima
Stavovi učenika osnovnih škola prema nastavi tjelesne i zdravstvene kulture
Stavovi učitelja o udžbenicima i udžbeničkoj politici
Stilovi učenja kod multimedijskog obrazovanja
Strah od škole i zadovoljstvo učiteljima
Strategija razvoja školstva
Strategije suočavanja sa stresom i školski uspjeh kod učenika s višim i nižim strahom od škole i ispitivanja
Strategijski aspekt metodologije pedagogije
Strategijski pristup učenju na primjeru usvajanja vještine čitanja
Strukturiranje programskih odrednica neposrednog rada s učenicima u školskoj knjižnici
Stručna znanja i materijalni resursi u inkluziji : stanje i perspektive
Stručne i znanstvene institucije u hrvatskom školstvu
Stručne službe
Stručni boravci (ekskurzije) u praktičnoj nastavi
Stručni skupovi u funkciji profesionalnog razvitka učitelja-mentora i savjetnika
Stručno usavršavanje hrvatskih učitelja u XIX. i na početku XX. stoljeća
Studenti, droga, odnos prema radu i religija
Studentske procjene opaženoga i poželjnoga visokoškolskoga ozračja
Subkultura - motiv u obrazovnom procesu?
Sudjelovanje školskih institucija u doživotnoj izobrazbi poljoprivrednika
Suicidalnost mladih kao značajan socijalno-patološki problem suvremenog življenja
Suradnja s roditeljima
Suradnja s roditeljima u predškolskoj ustanovi : analiza pojedinih aspekata
Sustav brige za darovite
Suvremene teorije učenja i profesionalnog razvoja kao teorijska osnova didaktičkog usavršavanja visokoškolskih nastavnika
Sve veća važnost odgoja u slobodnom vremenu
Sveučilište za treću životnu dob
Svjedočanstvo o pokušajima brige o slobodnom vremenu u našim školama
Širi Telemahov "odgojni krug"
Škola budućnosti
Škola i psihosomatski simptomi kod srednjoškolaca
Škola i roditelji
Škola i roditeljski dom
Škola je bila i ostaje kulturno središte svoje sredine
Škola kao vježbaonica budućih učitelja
Škola pred izazovom rekonceptualizacije
Školovanje ženske djece u Bosni i Hercegovini u doba Austro-Ugarske : (1878. – 1918.)
Školska kultura, stres i dobrobit učitelja
Školske uredbe i propisi do godine 1774.
Školski menadžment
Školski pedagog i funkcija pedagoškog vođenja škole
Školski socijalni rad
Školstvo u hrvatskom domovinskom ratu
Školstvo u obnovi i razvoju oslobođenih područja Republike Hrvatske
Školstvo u tranziciji
TQM [Total Quality Management]
Tehnološko obrazovanje
Temelji spiralno-uzlaznog kurikuluma fizike
Temeljne odrednice interkulturalnog učenja i multikulturalnog odgoja
Teorija izbora kao teoretska podloga institucionalnom tretmanu djece i mladih
Teorije reformi odgojno-obrazovnog sustava
Teorijski model klasifikacije motoričkih znanja
Teorijski model projektnog pristupa obrazovnom dizajnu
Terapijske interpretacije u psihodrami s adolescentima u školskom okruženju
The model for evaluating the influence of student participation on school quality
The role of positive emotions in play and exploration
Timski rad studenata
Timski rad učitelja razredne nastave kao odrednica razvitka timske kulture
Tjelesno vježbanje i zdravlje
Tjelesno-zdravstveni status osoba s visokim intelektualnim sposobnostima
Tolerancija u sustavu odgoja i obrazovanja
Tolerancija u svjetlu demokratizacije odgoja i obrazovanja
Transformacija vođenja i transformacija školskog savjetodavnog rada
Trendovi i izazovi u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju na Euro-mediteranskom prostoru
Trivijalna književnost u procesu književnog odgoja i obrazovanja
U potrazi za ljubavlju
U traženju životne škole
Udžbenik književnosti kao književnoznanstveno, metodičko i društveno pitanje
Ugovor o učinku nastave i učenja
Uloga i postupanje škole u slučajevima nasilja nad djecom u obitelji
Uloga ispitne anksioznosti u zadovoljstvu učenika razredno-nastavnim ozračjem
Uloga kućnih ljubimaca u socioemocionalnom razvoju djece školskog uzrasta
Uloga nastavnika tehničkog obrazovanja u suvremenim uvjetima
Uloga obitelji u postizanju školskog uspjeha učenika
Uloga odgajatelja u programiranju ekoloških aktivnosti djece
Uloga pedagogije i obrazovanja u smanjivanju međuetničkih tenzija
Uloga ravnatelja u motiviranju učitelja
Uloga ravnatelja u svjetlu promjena hrvatskoga školstva
Uloga umjetnika-predavača u razvijanju djelotvornih nastavnih metoda na umjetničkim akademijama
Uloga učitelja likovne kulture u prepoznavanju, prevenciji i terapiji traumatizirane djece
Uloga učiteljeve potpore u razredno-nastavnom ozračju
Uloga škole u prevladavanju nekih negativnih značajki mas-medija
Uloga školskog pedagoga u provedbi HNOS-a
Uloge odgojitelja u simboličkoj igri djece rane dobi
Umjetnički odgoj i obrazovanje
Umjetničko obrazovanje
Unaprjeđenje kvalitete slobodnog vremena u učeničkim domovima Hrvatske programima športa i športske rekreacije
Unaprjeđivanje kvalitete rada školskog pedagoga
Univerzalni dizajn obrazovnih materijala
Uporaba lutke u dječjem vrtiću i odgajateljeva empatija i maštovitost
Upravljanje, rukovođenje i interni razvoj u hrvatskom školstvu
Usavršavanje naših budućih multiplikatora za automehaniku
Uspjeh i neuspjeh u odgojno-obrazovnom radu
Uspješno poučavanje likovnog odgoja prema suvremenoj metodi rada
Uspješnost metoda učenja u nastavi tjelesne i zdravstvene kulture mlađe školske dobi
Usporedba nekih aspekata odgoja u potpunim i nepotpunim obiteljima
Usporedba nekih pokazatelja zlouporabe droga u petogodišnjem razdoblju
Usporedba rezultata u testu znanja i ocjena iz kemije učenika osmih razreda osnovne škole
Usporedbe nekih antropometrijskih karakteristika djece predškolske dobi s obzirom na spol
Ususret promjeni sustava odgoja i obrazovanja u Hrvatskoj
Usvajanje hrvatskoga standardnoga jezika u sustavu okomite dvojezičnosti
Utemeljenje permanentnog stručnog usavršavanja učitelja
Utjecaj jednogodišnjeg specifičnog kineziološkog tretmana na kvalitetne promjene motoričkih sposobnosti 10-godišnjih učenica
Utjecaj kompjutorske tehnologije i novih informacijskih medija na rad knjižnica
Utjecaj migracija obitelji maloljetnih delinkvenata na poremećaje u školovanju
Utjecaj načina poučavanja na motivaciju i stav učenika prema hrvatskome jeziku kao nastavnome predmetu
Utjecaj obitelji na neke osobine ličnosti u funkciji dobi i spola
Utjecaj provođenja programa pozitivne psihologije na optimizam i razredno ozračje kod učenika četvrtog razreda osnovne škole
Utjecaj televizije na strukturu izvanškolskih aktivnosti učenika osnovnih škola
Utvrđivanje antropološkog statusa djece predškolske dobi
Uvjerenja o strategijama učenja, korištenje strategija učenja i uspjeh u studiju
Uvjeti života i rada učitelja u staroj Jugoslaviji
Uvjetovanost obrazovne spremnosti i zapošljivosti mladih u Republici Hrvatskoj
Uz 60. obljetnicu života i 40. obljetnicu rada u školstvu prof. dr. Valentina Puževskog
Učenici osmog razreda osnovne škole
Učenik oštećena sluha u redovnoj osnovnoj školi
Učenička evaluacija kurikuluma "aktivna/efikasna škola"
Učenička evaluacija udžbenika
Učenička evaluacija unutar predmeta likovna kultura
Učenička postignuća iz fizike u gimnaziji i njihovo vrjednovanje
Učenička zadruga i razvoj stvaralačkog ponašanja učenika
Učenički eksperimentalni projekti u prirodoslovlju
Učenički profesionalni interesi i upis učenika u srednju školu
Učenje demokracije i demokratske kompetencije budućih odgojitelja i učitelja
Učenje i poučavnje u predškolskim programima u svjetlu konstruktivizma
Učenje u odrasloj dobi
Učinkovitiji kurikulum koherentnošću sadržaja nastave i primjenom modula
Učinkovitost učenja rješavanjem problemskih zadataka u nastavi
Učitelj i pedagoška služba
Učitelj razredne nastave
Učitelj za suvremenu hrvatsku školu
Učiteljevo razumijevanje nastave kao čimbenik profesionalnog napretka
Učiteljska prosudba učinkovitosti metoda stalnog stručnog usavršavanja
Učiteljski studij u europskom, demokratskom kontekstu
Važnost kulture samovrednovanja u odgoju i obrazovanju
Važnost pozitivnih emocija u odgoju i obrazovanju
Važnost različitih modela etičke i državljanske nastave
Views of teachers, school counsellors and parents on the importance of their mutual co-operation
Visokoškolski nastavnici - neke njihove osobitosti
Vizualizacija u nastavi kemije
Vođenje i poslovi stručnog voditelja u obrazovanju odraslih
Vođenje škole u decentraliziranom sustavu
Vrata koja se otvaraju i zatvaraju
Vrednovanje moralnih vrijednosti starijih osnovnoškolaca
Vrednovanje odgojno-obrazovnog rada
Vrednovanje rada školskog pedagoga
Vremenske perspektive i subjektivna dobrobit srednjoškolaca
Vrijednosno utemeljenje odgoja
Vrijednost sadržaja nastave tjelesne i zdravstvene kulture učenika srednjih škola
Vrijednosti mladih
Vrijednosti u odgoju
Vrjednovanje odgojno-obrazovnih postignuća
Vrjednovanje ostvarenih promjena u učeniku srednje strukovne škole u odnosu na postavljeni cilj obrazovanja
Vrjednovanje školskih ravnatelja
Vršnjačka pomoć - iz perspektive vršnjaka pomagača
Za promjenu razredno-predmetnog sustava
Zadaci suvremenog matematičkog obrazovanja u razrednoj nastavi
Zadovoljavanje potreba predškolskoga djeteta u institucionalnom kontekstu
Zadovoljstvo poslom i profesionalni status nastavnika
Zadovoljstvo poslom kod nastavnika privatnog i javnog visokog učilišta
Zadovoljstvo poslom učitelja u osnovnoj školi
Zadovoljstvo različitih profesionalaca u području obrazovanja razvitkom vještina kroz hrvatski obrazovni sustav
Zadovoljstvo roditelja predškolom
Zadovoljstvo studijem i motivi upisa na studij
Zagrebački model "otvorene" osnovne škole
Zagrebački pedagozi o udžbenicima za osnovnu školu
Zastupljenost romske djece u obrazovnom sustavu Srbije
Zašto emocionalna inteligencija?
Zašto ne prelazimo na desetogodišnje obvezno školovanje
Zloporaba opojnih droga među adolescentima na području grada Splita
Zlostavljanje djece i područja njegove prevencije
Znanstvena autonomija pedagogije u ozračju kulturne pedagogije u Hrvatskoj između dvaju svjetskih ratova
Znanstvene paradigme u istraživanju obrazovanja i odgoja
Znanstveno-tehnološki razvoj i obrazovanje
Značaj podudarnosti romantičnosti raspoloženja i afektivnih svojstava teksta pri pamćenju
Značajni pedagozi i najvažnija pedagoška djela u Hrvatskoj tijekom 20. stoljeća
Značenje modela u obrazovanju odraslih
Značenje udžbenika u nastavi likovne kulture u višim razredima osnovne škole
Žele li učitelji preporučiti školovanje za svoj poziv
Život i djelo Antuna Cuvaja
'Citizenship': what does it mean to trainee teachers in England and Hungary?
Jezik: hrv
Impresum: Zagreb : Hrvatski pedagoško-književni zbor, 1991- .
Pedagoški rad:
LEADER 88993nas 2209433 ia4500
001 ZAG01000072922
003 HR-ZaZAG
005 20100906
008 910802c19919999ci qr|p r 0 b|hrv d
015 |a HS97-0263  |2 HR 
015 |a HS98-0327  |2 HR 
015 |a HS99-0326  |2 HR 
015 |a HS00-0364  |2 HR 
015 |a HS02-0348  |2 HR 
015 |a HS01-0364  |2 HR 
022 |a 1330-0059 
030 |a NAREE8 
035 |a (HR-ZaZAG)000072922 
035 |9 (HR-ZaFFD)101001065 
040 |a HR-ZaFFD  |b hrv  |c HR-ZaFFD  |e ppiak 
080 |a 37 
210 1 |a Napredak  |b (Zagreb, 1991) 
222 0 |a Napredak  |b (Zagreb). 1991 
245 0 0 |a Napredak :  |b časopis za pedagogijsku teoriju i praksu /  |c [glavni i odgovorni urednik Dubravka Maleš]. 
362 0 |a Vol.132,br.1(1991)- . 
260 |a Zagreb :  |b Hrvatski pedagoško-književni zbor,  |c 1991- . 
300 |c 24 cm. 
310 |a Četvrtgodišnje 
500 |a Opis prema vol.145,br.1(2004) 
555 |a Sažeci ; Summaries 
700 1 |a Previšić, Vlatko  |4 edt 
700 1 |a Maleš, Dubravka  |4 edt 
700 1 |a Jurić, Vladimir  |4 edt 
780 |t Pedagoški rad =  |x 0031-384X 
LKR |a PAR  |b 000072923  |l ZAG01  |m Napredak  |n Pedagoški rad  |r 780 
OWN |a FFDI 
SRC |a FFDI 
886 0 |2 unimarc  |b 01378nas1 2200397 45 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000571665  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Povezanost učeničkih stavova i uvjerenja prema matematici i kognitivnih sposobnosti s ocjenama iz matematike / 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000571667  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Jezične kompetencije učenika na kraju prvoga razreda osnovne škole s obzirom na uporabu vrsta riječi u pisanome hrvatskom jeziku / 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000571668  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Povezanost između osjećaja sreće i nekih aspekata provođenja slobodnog vremena / 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000571672  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Metrijske karakteristike hrvatske verzije Upitnika kvalitete života za djecu i adolescente The Kidscreen-52 / 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000571675  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Neusklađenost u ocjenjivanju - ista postignuća učenika, a različite ocjene / 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000571678  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Uloga i postupanje škole u slučajevima nasilja nad djecom u obitelji / 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000571679  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Strah od škole i zadovoljstvo učiteljima / 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000571681  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Slijepi učenici i usvajanje jezika u integriranom odgoju i obrazovanju / 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000571684  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Implementacija nacionalne urbanističke baštine projektnom metodom u nastavu likovne umjetnosti / 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000571686  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Preferencije za čitanje i poticanje na čitanje poezije učenika predmetne nastave Osnovne škole Grabrik u Karlovcu / 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000571688  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Ranokršćansko školstvo za odrasle / 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000571691  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Opće hrvatske učiteljske skupštine 1871.-1878. i njihovo političko, nacionalno integracijsko i modernizacijsko značenje / 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000572957  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Istraživanje procjena odgojitelja o mogućnosti inkluzije djece s ADHD-om u redovni program dječjih vrtića / 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000572959  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Stavovi studenata Učiteljskog fakulteta u Rijeci o obrascima ponašanja u socijalnim sukobima / 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000572963  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Faktorska analiza stavova odrasle populacije prema cjeloživotnom obrazovanju / 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000572964  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Ispravljanje i ocjenjivanje, ispravak školske zadaće / 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000572967  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Mogućnosti rada u izvannastavnoj aktivnosti / 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000572968  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Inovativna metodika poučavanja u sklopu projekta "INVET" / 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000572969  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Edo Vajnaht – velikan hrvatske pedagogije i školstva : (Uljanik, 18. veljače 1913. – Zagreb, 2. rujna 2011.) : in memoriam / 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000571636  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Evaluacija volonterskog programa Pripovjedač/ica priča za laku noć u dječjoj bolnici Kantrida – što kažu volonteri? / 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000571693  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Društveno-ekonomski aspekti učiteljstva / 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000571624  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Jezične kompetencije učenika u hrvatskoj nastavi u inozemstvu / 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000571631  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Korištenje matematičkih udžbenika obzirom na spol i godine staža učitelja matematike / 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000571634  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Utjecaj provođenja programa pozitivne psihologije na optimizam i razredno ozračje kod učenika četvrtog razreda osnovne škole / 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000571632  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Računalo u istraživačkom radu učenika u nastavi matematike / 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000571639  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Napredak o odgoju djevojčica u obveznom hrvatskom školstvu druge polovine XIX. stoljeća / 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000571635  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Samoaktualizacija, optimalna iskustva i reformske pedagogije / 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000571638  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Psihosocijalni razvoj od djetinjstva do zrele dobi : Almina životna priča : studija slučaja / 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000572955  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Kreativnost u nastavi / 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000572961  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Zastupljenost romske djece u obrazovnom sustavu Srbije / 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000589575  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Uvjerenja o strategijama učenja, korištenje strategija učenja i uspjeh u studiju / 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000589580  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Anglizmi u hrvatskome poslovnom jeziku - tržništvo ili marketing / 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000589571  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Ciljne orijentacije u učenju : dobne i spolne razlike i povezanost sa školskim uspjehom / 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000589573  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Motivacija i školski uspjeh : dobne i spolne razlike u ciljnim orijentacijama / 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000589577  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Očekivane i stvarne miskoncepcije učenika u biologiji / 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000589578  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Navike učenja i stavovi prema učenju / 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000594359  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Obitelj i vršnjaci u životu adolescenata / 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000594373  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Neke odrednice doživljaja roditeljske kompetentnosti u obiteljima djece s teškoćama u razvoju / 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000594429  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Eponimi - od domaće zadaće do projekta / 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000594387  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Mišljenja učitelja/nastavnika o Pravilniku o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi / 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000594355  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Interkulturalno obrazovanje učitelja : (komparativni prikaz interkulturalnoga obrazovanja magistara primarnoga obrazovanja u Osijeku i Subotici) / 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000594364  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n The role of positive emotions in play and exploration / 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000594370  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Razumijevanje koncepata u fizičkim jednadžbama / 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000594376  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Djelotvorne strategije u poučavanju učenika s problemima u ponašanju / 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000594379  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Stručna znanja i materijalni resursi u inkluziji : stanje i perspektive / 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000594381  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Samoprocjena ponašanja adolescenata na različitim razinama poremećaja u ponašanju / 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000594384  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Percepcija legitimnosti nesportskog ponašanja kod studentica i studenata Kineziološkog fakulteta / 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000594420  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Analiza pitanja u udžbenicima i radnim bilježnicama prirode i društva prema obrazovnim postignućima / 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000594424  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Glazba i glazbeno obrazovanje u starom i srednjem vijeku / 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000594427  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Dostojanstvo starosti / 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000594433  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Prof. dr. sc. Alojz Cotić : (9.8.1924.-26.11.2012) : [in memoriam] / 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000602216  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Važnost kulture samovrednovanja u odgoju i obrazovanju / 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000602217  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Učenička evaluacija udžbenika / 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000602220  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Didaktičko-metodička koncepcija hrvatskih gimnazijskih povijesnih udžbenika od 2003. do 2008. godine / 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000602222  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Povijesni osvrt na konceptualizaciju pojave nadarenosti / 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000602223  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Konstrukcija i evaluacija instrumenta za procjenu stava srednjoškolaca prema tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi / 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000602225  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Evaluacija programa razvijanja poduzetničkih sposobnosti mladih : Kreativno-edukativna škola za mlade poduzetnike (KEŠ) / 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000602226  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Kompetencije odgojitelja za učinkovito upravljanje problemnim situacijama / 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000613695  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Partnerstvo škole i obitelji : temelj dječjeg uspjeha 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000613697  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Trendovi i izazovi u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju na Euro-mediteranskom prostoru 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000613710  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Kompetencije stručnog suradnika pedagoga u suvremenoj pedagoškoj praksi 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000613713  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Razvoj i validacija instrumenta za evaluaciju interkulturalne kompetencije u osnovnoškolskoj nastavi njemačkog jezika 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000613716  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Vođenje i poslovi stručnog voditelja u obrazovanju odraslih 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000613718  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Samoprocijenjene kompetencije studenata učiteljskog studija za rad s djecom s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000613720  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Povijesni osvrt na pojavu i razvoj učeničkih domova 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000613746  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Osobna jednadžba nastavnika u relaciji s nekim osobinama ličnosti i stavovima prema ocjenjivanju 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000613684  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Obrazovna politika iz perspektive hrvatskih učitelja i nastavnika 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000613692  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Views of teachers, school counsellors and parents on the importance of their mutual co-operation 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000613748  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Povezanost komponenti samoregulacije učenja sa školskim uspjehom i zadovoljstvom školom kod učenika osnovnoškolske dobi 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000613751  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Mišljenja učitelja razredne nastave o jezičnim osobitostima softvera za početno čitanje na hrvatskome jeziku 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000613753  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Problem digitalne podjele 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000613756  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Orijentacijsko kretanje (trčanje) u nastavi nižih razreda osnovne škole : primjer interdisciplinarnosti Tjelesne i zdravstvene kulture i Prirode i društva 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000613758  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Školovanje ženske djece u Bosni i Hercegovini u doba Austro-Ugarske : (1878. – 1918.) 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000613643  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Vremenske perspektive i subjektivna dobrobit srednjoškolaca 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000613644  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Dimenzije psihološke dobrobiti hrvatskih studenata : spolne razlike i povezanost s osobinama ličnosti 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000613645  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Glazbene preferencije učenika srednje glazbene škole 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000613646  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Prinos glazbene nastave oblikovanju kulturnog identiteta škole 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000613647  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Komparativna analiza kurikuluma nastave glazbe Hrvatske i drugih odabranih zemalja 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000613648  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Dobrobiti likovnog stvaralaštva 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000613649  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Uloga umjetnika-predavača u razvijanju djelotvornih nastavnih metoda na umjetničkim akademijama 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000613650  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Zadovoljstvo poslom kod nastavnika privatnog i javnog visokog učilišta 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000639947  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Prepoznavanje i reagiranje budućih učitelja razredne nastave na vršnjačko zlostavljanje 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000639948  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Uloge odgojitelja u simboličkoj igri djece rane dobi 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000639954  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Poticanje zajedništva i tolerancije različitosti u razredu 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000639956  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Školska kultura, stres i dobrobit učitelja 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000639959  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Povezanost pristupa sreći, motiva za volontiranje i subjektivne dobrobiti volontera 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000639943  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Formal education, non-formal and informal learning : knowledge and experience 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000639975  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Vršnjačka pomoć - iz perspektive vršnjaka pomagača 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000639982  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Stav roditelja prema učenju stranih jezika kao jedan od čimbenika razvoja višejezičnosti u učenika 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000639984  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Autohtoni starorimski odgoj 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000072924  |m U: Napredak  |n Diferencijalni istraživački pristup u pedagogiji 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000072925  |m U: Napredak  |n Stalno i promjenjivo u metodologiji pedagogijske znanosti 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000072977  |m U: Napredak  |n Obrazovanje za slobodno vrijeme 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000072978  |m U: Napredak  |n Prezentacija na posterima 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000072979  |m U: Napredak  |n Moralni lik učitelja 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000072980  |m U: Napredak  |n Školski menadžment 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000072981  |m U: Napredak  |n Povezanost (ne)redovitosti školovanja romske djece s njihovom brojnošću i bračnim statusom roditelja 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000072982  |m U: Napredak  |n Problemi mladih, odnos prema školi i vrijednosna orijentacija srednjoškolaca u istočnoj Slavoniji 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000072926  |m U: Napredak  |n Kvantitativni i/ili kvalitativni pristup istraživanjima pedagoških fenomena 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000072927  |m U: Napredak  |n Škola i roditeljski dom 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000072928  |m U: Napredak  |n Relacije između koordinacije i rezultata gimnastičkog višeboja 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000072929  |m U: Napredak  |n Prevencija samoubojstva maloljetnika 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000082455  |m U: Napredak  |n Pouke, poruke i posebnosti hrvatske povijesti 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000072930  |m U: Napredak  |n Obrazovanje i odgoj za okoliš 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000072931  |m U: Napredak  |n Primjena različitih modela discipline u nastavnoj praksi 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000072932  |m U: Napredak  |n Djelotvornost "školovanja" pod posebnim uvjetima 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000072933  |m U: Napredak  |n Za promjenu razredno-predmetnog sustava 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000072934  |m U: Napredak  |n Dvije mogućnosti edukacije korisnika školskih knjižnica 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000072935  |m U: Napredak  |n Kultura znanja kao mjera ljudske sveukupnosti 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000072936  |m U: Napredak  |n Temeljne odrednice interkulturalnog učenja i multikulturalnog odgoja 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000072937  |m U: Napredak  |n Vrednovanje moralnih vrijednosti starijih osnovnoškolaca 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000072996  |m U: Napredak  |n Razvitak koordinacije - temeljni zadatak kineziološke edukacije učenica osnovne škole 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000072997  |m U: Napredak  |n Brunerova koncepcija folk-pedagogije, primijenjena na vrtić 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000072938  |m U: Napredak  |n Istraživanja suradničkog učenja 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000072939  |m U: Napredak  |n Obrazovanje za očuvanje okoliša 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000072940  |m U: Napredak  |n Školski socijalni rad 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000072941  |m U: Napredak  |n Udžbenik književnosti kao književnoznanstveno, metodičko i društveno pitanje 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000072942  |m U: Napredak  |n Učiteljevo razumijevanje nastave kao čimbenik profesionalnog napretka 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000072943  |m U: Napredak  |n Posebnost Križevaca su i njegove škole 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000072944  |m U: Napredak  |n Stručno usavršavanje hrvatskih učitelja u XIX. i na početku XX. stoljeća 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000072946  |m U: Napredak  |n Kako srednjoškolska populacija vidi problem preopterećenosti učenika 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000072947  |m U: Napredak  |n Radionice hrvatskog jezika 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000072948  |m U: Napredak  |n Prognostička valjanost kriminaliteta kod osnovnoškolske djece s povećanim stupnjem agresivnosti 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000072949  |m U: Napredak  |n Škola i psihosomatski simptomi kod srednjoškolaca 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000072950  |m U: Napredak  |n Izostanci u osnovnoj školi 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000072951  |m U: Napredak  |n Aspekti rasta i razvoja djece različitog spola dobi 7-9 godina 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000072952  |m U: Napredak  |n Mišljenja ravnatelja osnovnih škola o promjenama u osnovnom i obvezatnom školstvu 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000072953  |m U: Napredak  |n Zlostavljanje djece i područja njegove prevencije 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000072954  |m U: Napredak  |n Maloljetnička delinkvencija 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000072955  |m U: Napredak  |n Pedagoška radionica kao oblik rada s roditeljima 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000072956  |m U: Napredak  |n Obrazovanje - osnovno ljudsko pravo 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000072957  |m U: Napredak  |n Konstruktivizam - nova paradigma u pedagogiji? 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000072958  |m U: Napredak  |n Nacrt fenomenologije udžbenika za osnovne i srednje škole 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000072959  |m U: Napredak  |n Vrjednovanje odgojno-obrazovnih postignuća 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000072960  |m U: Napredak  |n Nacionalni testovi znanja 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000072961  |m U: Napredak  |n Seksualna edukacija u školi 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000072962  |m U: Napredak  |n Iskustva u radu s učenicima Romima u osnovnoj školi 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000081978  |m U: Napredak  |n Utjecaj migracija obitelji maloljetnih delinkvenata na poremećaje u školovanju 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000081979  |m U: Napredak  |n Bježanje učenika s nastave i od obitelji 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000081980  |m U: Napredak  |n Odgoj i obrazovanje Roma u Hrvatskoj 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000081981  |m U: Napredak  |n Razvijanje kompetencija kroz hrvatski obrazovni sustav 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000081982  |m U: Napredak  |n Učenik oštećena sluha u redovnoj osnovnoj školi 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000081983  |m U: Napredak  |n Isplativost ulaganja u obrazovanje s gledišta društva i pojedinca 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000082456  |m U: Napredak  |n Iskaz razrednika o nasilničkom ponašanju u hrvatskim školama 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000082457  |m U: Napredak  |n Igra u implicitnim teorijama i edukacijskoj praksi predškolskih odgajatelja 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000082458  |m U: Napredak  |n Komunikacija i stilovi upravljanja srednjoškolskih ravnatelja 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000082459  |m U: Napredak  |n Naznake teorije konfluentnog obrazovanja 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000082460  |m U: Napredak  |n Neki aspekti socijalnih sukoba 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000082461  |m U: Napredak  |n Europeizacija hrvatskog školstva 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000082462  |m U: Napredak  |n Zagrebački pedagozi o udžbenicima za osnovnu školu 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000082464  |m U: Napredak  |n U traženju životne škole 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000082465  |m U: Napredak  |n Problemi u ponašanju i osobine ličnosti opomenutih i pohvaljenih učenika 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000082466  |m U: Napredak  |n Socijalna distanca srednjoškolaca istočne Slavonije prema pripadnicima različitih nacionalnih skupina 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000082467  |m U: Napredak  |n Dokoličarenje i ovisnost 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000082468  |m U: Napredak  |n Ogledalce, reci, onaj s najboljim školstvom, tko je (II) 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000082469  |m U: Napredak  |n Poučavanje o zračenju i zaštiti od zračenja kao dio higijene 21. stoljeća 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000082470  |m U: Napredak  |n Univerzalni dizajn obrazovnih materijala 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000082471  |m U: Napredak  |n Kakvog učitelja/nastavnika treba (očekuje) škola danas (i sutra)? 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000081984  |m U: Napredak  |n Odgoj i obrazovanje za ljudska prava u višim razredima osnovne škole 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000081985  |m U: Napredak  |n Još nam predstoji vrijeme da se kockice poslože u korist učenika 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000082472  |m U: Napredak  |n Seksualni odgoj - imperativ vremena 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000082473  |m U: Napredak  |n Individualizirani pristup u nastavi povijesti 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000082474  |m U: Napredak  |n Suradnja s roditeljima 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000082475  |m U: Napredak  |n Kako pišu djeca s poteškoćama u čitanju 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000082476  |m U: Napredak  |n Povezanost motivacije učenika s gledištima o nastavniku 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000082477  |m U: Napredak  |n Položaj zlostavljane djece u kaznenom postpku u svjetlu konvencije o pravima djeteta 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000082478  |m U: Napredak  |n Vođenje škole u decentraliziranom sustavu 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000082479  |m U: Napredak  |n Metoda projekata u teorijsko-metodološkom okviru pedagogije pragmatizma 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000082480  |m U: Napredak  |n Vrjednovanje ostvarenih promjena u učeniku srednje strukovne škole u odnosu na postavljeni cilj obrazovanja 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000082481  |m U: Napredak  |n Vizualizacija u nastavi kemije 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000082482  |m U: Napredak  |n Ispitivanje gledišta učenika o matematici i učitelju matematike 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000082483  |m U: Napredak  |n Metodički instrumentarij u udžbenicima geografije 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000082484  |m U: Napredak  |n Prilozi promišljanju kurikuluma tehničke kulture u osnovnoj školi 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000082485  |m U: Napredak  |n Interpersonalna komunikacija kao osnova pedagoškog vođenja u savjetodavnom radu s obiteljima 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000072963  |m U: Napredak  |n Obnova školstva u Sloveniji 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000072964  |m U: Napredak  |n Ponašanja i stavovi mladih u odnosu na učestalost kontakata s drogama 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000072965  |m U: Napredak  |n Analiza školskog uspjeha 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000072966  |m U: Napredak  |n Seksualna edukacija u školi 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000072967  |m U: Napredak  |n Stavovi učitelja o udžbenicima i udžbeničkoj politici 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000072968  |m U: Napredak  |n Uspješno poučavanje likovnog odgoja prema suvremenoj metodi rada 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000072969  |m U: Napredak  |n Pedagoški rad i značenje Dr. Milutina Dobrenića 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000072983  |m U: Napredak  |n Tolerancija u sustavu odgoja i obrazovanja 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000072984  |m U: Napredak  |n Crkveno školstvo u Hrvata kroz vjekove 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000072985  |m U: Napredak  |n Prosvjetom do slobode 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000072986  |m U: Napredak  |n Ivan Merz - apostol Hrvatske mladeži i nebeski zaštitnik odgojne djelatnosti 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000072987  |m U: Napredak  |n Neke pedagoške odrednice programa razrednikova rada 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000072988  |m U: Napredak  |n Utjecaj kompjutorske tehnologije i novih informacijskih medija na rad knjižnica 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000072970  |m U: Napredak  |n Pedagogijska znanost na prijelazu u 21. stoljeće 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000072971  |m U: Napredak  |n Hrvatsko školstvo na prijelazu stoljeća (1996.-2003.) 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000072972  |m U: Napredak  |n Roditeljsko poticanje čitalačkih vještina u djece predškolske dobi 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000072973  |m U: Napredak  |n Stručni skupovi u funkciji profesionalnog razvitka učitelja-mentora i savjetnika 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000072974  |m U: Napredak  |n Odbojna i/ili odgojna uloga rada 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000072975  |m U: Napredak  |n Identitet moderne škole 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000072976  |m U: Napredak  |n Mogućnost vrjednovanja postignuća projektne nastave 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000072989  |m U: Napredak  |n Zašto emocionalna inteligencija? 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000072990  |m U: Napredak  |n Usporedba nekih pokazatelja zlouporabe droga u petogodišnjem razdoblju 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000072991  |m U: Napredak  |n Očeva uloga u razvitku samopoštovanja 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000072992  |m U: Napredak  |n Mogućnost simetrične nastavne komunikacije 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000072993  |m U: Napredak  |n Kooperativno učenje u nastavi kao čimbenik socijalizacije 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000072994  |m U: Napredak  |n Agresija (nasilje) u svakodnevnici srednjoškolaca 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000072995  |m U: Napredak  |n Uspješnost metoda učenja u nastavi tjelesne i zdravstvene kulture mlađe školske dobi 
PLK |a PAR  |l ZAG01  |b 000072923  |m Napredak  |n Pedagoški rad 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076168  |m U: Napredak  |n Razvojno-pedagoška služba u kontekstu nove paradigme predškolskog odgoja 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076169  |m U: Napredak  |n Učenje i poučavnje u predškolskim programima u svjetlu konstruktivizma 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076170  |m U: Napredak  |n Smanjivanje stresa kod djece i njihovih obitelji u procesu prilagođavanja na vrtić 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076171  |m U: Napredak  |n Simbolička igra predškolskog djeteta u institucijskom kontekstu 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076260  |m U: Napredak  |n Psihološki temelj suvremenog poučavanja čitanja 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076261  |m U: Napredak  |n Funkcija primarnog teksta i korespondirajućeg metateksta kao inovativnih modela u stvaranju problemskih situacija 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076262  |m U: Napredak  |n Tolerancija u svjetlu demokratizacije odgoja i obrazovanja 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076263  |m U: Napredak  |n Stručni boravci (ekskurzije) u praktičnoj nastavi 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076172  |m U: Napredak  |n Odgajateljevo promatranje i praćenje djece u vrtićkom okružju 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076173  |m U: Napredak  |n Razlike u sociometrijskom položaju učenika oštećena vida glede školskog uspjeha 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076174  |m U: Napredak  |n Vrijednost sadržaja nastave tjelesne i zdravstvene kulture učenika srednjih škola 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076219  |m U: Napredak  |n Obrazovanje za kreativnost putem umjetnosti 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076220  |m U: Napredak  |n Odrednice i posljedice matematičke pripremljenosti za školu 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076221  |m U: Napredak  |n Mladi i vrhunski šport 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076222  |m U: Napredak  |n Usporedbe nekih antropometrijskih karakteristika djece predškolske dobi s obzirom na spol 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076223  |m U: Napredak  |n Nastava fizike za znanstvenu pismenost mladih na pragu 21. stoljeća 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076224  |m U: Napredak  |n Praktična nastava u izvanškolskim prostorima 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076225  |m U: Napredak  |n Uloga pedagogije i obrazovanja u smanjivanju međuetničkih tenzija 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076175  |m U: Napredak  |n Utvrđivanje antropološkog statusa djece predškolske dobi 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076176  |m U: Napredak  |n Umjetnički odgoj i obrazovanje 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076177  |m U: Napredak  |n Školske uredbe i propisi do godine 1774. 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076178  |m U: Napredak  |n Slobodno vrijeme između pedagogijske teorije i odgojne prakse 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076179  |m U: Napredak  |n Slobodno vrijeme i subkulturni identitet 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076180  |m U: Napredak  |n Promjene u slobodnom vremenu mladih 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076226  |m U: Napredak  |n Ideja ljudskih prava i odgoj djeteta 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076227  |m U: Napredak  |n K tematizaciji tjelesnosti u pedagogiji 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076228  |m U: Napredak  |n Neki problemi starenja i starijih 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076229  |m U: Napredak  |n Fizika u realnom životnom kontekstu kao metodički problem 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076230  |m U: Napredak  |n Prolegomena za sociologiju rekreacije 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076231  |m U: Napredak  |n Nastava sociologije obrazovanja u Hrvatskoj 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076232  |m U: Napredak  |n Kako dalje s učiteljskom naobrazbom 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076233  |m U: Napredak  |n Komunikacija studenata učiteljskog studija s kazališnom predstavom 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076234  |m U: Napredak  |n Shvaćanje rata i mira kod djece različite dobi 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076264  |m U: Napredak  |n Sat razrednika 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076265  |m U: Napredak  |n Pedagogija na Zagrebačkom sveučilištu 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076266  |m U: Napredak  |n Školstvo u tranziciji 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076267  |m U: Napredak  |n Osvrt na udžbenik "Moj hrvatski 3" 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076268  |m U: Napredak  |n Odlike sudionika škole stvaralaštva Novigradsko proljeće '94 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076269  |m U: Napredak  |n Značaj podudarnosti romantičnosti raspoloženja i afektivnih svojstava teksta pri pamćenju 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076274  |m U: Napredak  |n Promicanje kulture dijaloga religioznim odgojem 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076275  |m U: Napredak  |n Da li i kakvo obrazovanje za mir i sigurnost učenika i građana 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076276  |m U: Napredak  |n Strukturiranje programskih odrednica neposrednog rada s učenicima u školskoj knjižnici 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076277  |m U: Napredak  |n Psihološki uvjeti i problemi uvođenja promjena u školstvu 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076278  |m U: Napredak  |n Osnovna obilježja i struktura sata razrednika, odnosno razrednog odjela 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076280  |m U: Napredak  |n Modularno-strukturirani pristup programiranju nastave tehničke kulture za općeobrazovne škole 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076281  |m U: Napredak  |n Prema konceptualizaciji ustroja sustava odgoja i izobrazbe za Rome u Hrvatskoj 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076139  |m U: Napredak  |n Učitelj i pedagoška služba 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076140  |m U: Napredak  |n Učitelj za suvremenu hrvatsku školu 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076141  |m U: Napredak  |n Društveni ugled učitelja 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076142  |m U: Napredak  |n Prinos istraživanju profila rizične obitelji 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076143  |m U: Napredak  |n Prilog određenju nastavnikove odgojne funkcije 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076144  |m U: Napredak  |n Nastavnikov utjecaj na učenikovo školsko postignuće 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076145  |m U: Napredak  |n Usvajanje hrvatskoga standardnoga jezika u sustavu okomite dvojezičnosti 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076181  |m U: Napredak  |n Svjedočanstvo o pokušajima brige o slobodnom vremenu u našim školama 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076182  |m U: Napredak  |n Sve veća važnost odgoja u slobodnom vremenu 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076183  |m U: Napredak  |n Slobodno vrijeme mladih u školi 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076184  |m U: Napredak  |n Jezično znanje i auditivno pamćenje kod djece s lošijim školskim uspjehom 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076185  |m U: Napredak  |n Pedagoška etika i njezine pretpostavke 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076186  |m U: Napredak  |n Subkultura - motiv u obrazovnom procesu? 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076187  |m U: Napredak  |n Koncept prikrivenog kurikuluma 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076188  |m U: Napredak  |n Kulturni identitet i nacionalni kurikulum 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076270  |m U: Napredak  |n Usporedba rezultata u testu znanja i ocjena iz kemije učenika osmih razreda osnovne škole 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076271  |m U: Napredak  |n Mogućnosti djelovanja na uzroke neuspjeha učenika u osnovnoj školi 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076272  |m U: Napredak  |n K životnoj suradnji predškolske institucije i roditelja 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076273  |m U: Napredak  |n Odvikavanje učenika od pušenja 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076146  |m U: Napredak  |n Učenički eksperimentalni projekti u prirodoslovlju 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076147  |m U: Napredak  |n Pogled na hrvatsku pedagogiju na kraju stoljeća 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076148  |m U: Napredak  |n Distinktivnost pedagogijskih istraživanja 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076149  |m U: Napredak  |n Specifičnosti metodologije pedagoškog istraživanja 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076150  |m U: Napredak  |n Prirodoslovlje u suvremenoj školi 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076189  |m U: Napredak  |n Učinkovitiji kurikulum koherentnošću sadržaja nastave i primjenom modula 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076190  |m U: Napredak  |n Učenička evaluacija kurikuluma "aktivna/efikasna škola" 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076191  |m U: Napredak  |n Radne vrijednosti i zadovoljstvo životom ovisnika i neovisnika 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076192  |m U: Napredak  |n Izostanci učenika 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076193  |m U: Napredak  |n Razvoj pojmova i jezična stručnost mlađe školske djece 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076194  |m U: Napredak  |n Poučavanje kao predstava 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076195  |m U: Napredak  |n Škola budućnosti 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076235  |m U: Napredak  |n Mogućnost razvijanja produktivne darovitosti potencijalno darovitih srednjoškolaca 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076236  |m U: Napredak  |n Nasilje u školi 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076237  |m U: Napredak  |n Utjecaj televizije na strukturu izvanškolskih aktivnosti učenika osnovnih škola 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076238  |m U: Napredak  |n Utjecaj jednogodišnjeg specifičnog kineziološkog tretmana na kvalitetne promjene motoričkih sposobnosti 10-godišnjih učenica 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076282  |m U: Napredak  |n Odgoj u funkciji zdravlja učenika 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076283  |m U: Napredak  |n Tjelesno vježbanje i zdravlje 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076284  |m U: Napredak  |n Programi istraživanja darovitosti 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076285  |m U: Napredak  |n Temelji spiralno-uzlaznog kurikuluma fizike 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076286  |m U: Napredak  |n Nasilje prema djetetu (zlostavljanje) 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076373  |m U: Napredak  |n Metodičke napomene uz tečajeve iz biologije mora 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076374  |m U: Napredak  |n Staleško organiziranje i djelovanje međimurskih učitelja 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076375  |m U: Napredak  |n Uz 60. obljetnicu života i 40. obljetnicu rada u školstvu prof. dr. Valentina Puževskog 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076376  |m U: Napredak  |n Funkcija nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture u modeliranju nekih temeljnih odgojno-obrazovnih vrijednosti izražena kroz stav učenika i studenata 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076377  |m U: Napredak  |n Kvalitativna paradigma evaluacije predškolskog odgoja 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076378  |m U: Napredak  |n Inovacije u praktičnom osposobljavanju nastavnika 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076379  |m U: Napredak  |n Daroviti učenici kao suradnici u nastavi 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076380  |m U: Napredak  |n Školstvo u hrvatskom domovinskom ratu 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076381  |m U: Napredak  |n Organizacija nastave i odnosi nastavnika i učenika 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076382  |m U: Napredak  |n "Slika u slici" 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076383  |m U: Napredak  |n Uloga škole u prevladavanju nekih negativnih značajki mas-medija 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076384  |m U: Napredak  |n Neki korelati agresivnog ponašanja djece u dječjim domovima 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076385  |m U: Napredak  |n Predodžba učenika IV. razreda osnovne škole o kemiji i njenoj ulozi u životu čovjeka 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076386  |m U: Napredak  |n Osnovni fizikalni pojmovi i zakoni u učenikovu znanju 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076387  |m U: Napredak  |n Koncepcija odgoja i obrazovanja Paula Freirea 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076388  |m U: Napredak  |n Neka obilježja nastave u razdoblju jugoslavenske države od 1918. do 1941. godine 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076389  |m U: Napredak  |n Hrvatska pedagogijska tradicija i odgojna zbilja 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076390  |m U: Napredak  |n K (izgubljenom) kontinuitetu pedagogijske teleologije u Hrvatskoj 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076391  |m U: Napredak  |n Kako raspravu o pedagogiji učiniti produktivnijom i korisnijom za pedagošku praksu? 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076392  |m U: Napredak  |n Strategijski aspekt metodologije pedagogije 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076239  |m U: Napredak  |n Cjelodnevni boravak učenika u osnovnoj školi 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076240  |m U: Napredak  |n Duševno osiromašenje 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076241  |m U: Napredak  |n Psihološka utemeljenost institucionalnog predškolskog odgoja 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076242  |m U: Napredak  |n U potrazi za ljubavlju 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076243  |m U: Napredak  |n Plaidoyer za "novu" povijest pedagogije 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076287  |m U: Napredak  |n Starost i predrasude 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076288  |m U: Napredak  |n Model pripreme za vođenje rehabilitacijskog programa i ostalih aktivnosti u produženom stručnom postupku 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076289  |m U: Napredak  |n Srednje obrazovanje 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076290  |m U: Napredak  |n Razvoj visokoškolskog obrazovanja u Hrvatskoj 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076291  |m U: Napredak  |n Škola kao vježbaonica budućih učitelja 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076292  |m U: Napredak  |n Savjetodavni rad pedagoga s roditeljima 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076293  |m U: Napredak  |n Roditeljsko poimanje i doživljavanje vrijednosti 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076294  |m U: Napredak  |n Neke karakteristike stavova učitelja o pojavi nadarenosti i nadarenim pojedincima 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076393  |m U: Napredak  |n Europske tendencije razvoja odgoja i obrazovanja 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076394  |m U: Napredak  |n Politička socijalizacija kao oblik demokratskog odgoja 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076395  |m U: Napredak  |n Dijalog 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076396  |m U: Napredak  |n Didaktička i metodička osposobljenost nastavnika kao faktor uspješnosti rada u nastavi 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076397  |m U: Napredak  |n Teorije reformi odgojno-obrazovnog sustava 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076398  |m U: Napredak  |n Pristup projektiranju novog sistema odgoja i obrazovanja 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076399  |m U: Napredak  |n Zašto ne prelazimo na desetogodišnje obvezno školovanje 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076400  |m U: Napredak  |n Ravnatelj 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076401  |m U: Napredak  |n Organizacija učenja u domu 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076402  |m U: Napredak  |n Utjecaj obitelji na neke osobine ličnosti u funkciji dobi i spola 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076403  |m U: Napredak  |n Provjera psihomotoričkih sposobnosti 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076404  |m U: Napredak  |n Ocjena iz tjelesne i zdravstvene kulture u strukturi srednjoškolskih ocjena 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076405  |m U: Napredak  |n Mogućnost razvoja kreativnih i darovitih učenika u osnovnom i srednjem obrazovanju 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076406  |m U: Napredak  |n Nova škola 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076407  |m U: Napredak  |n Neke mogućnosti poticanja i bogaćenja dječje igre 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076408  |m U: Napredak  |n Čitanke u Europi 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076409  |m U: Napredak  |n Praksa obrazovnog rada sa starijim osobama u Njemačkoj 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076410  |m U: Napredak  |n Djeca u ratu 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076411  |m U: Napredak  |n Budućnost općeg obrazovanja 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076412  |m U: Napredak  |n Socijalno ponašanje darovitih i tipičnih predškolaca u eksperimentalnom programu 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076413  |m U: Napredak  |n Nastavnici razredne nastave o svom obrazovanju za područje tjelesne i zdravstvene kulture 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076414  |m U: Napredak  |n Pasivnost u djeteta oštećena sluha 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076196  |m U: Napredak  |n Škola pred izazovom rekonceptualizacije 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076197  |m U: Napredak  |n Stručne i znanstvene institucije u hrvatskom školstvu 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076198  |m U: Napredak  |n Multikulturalizam na američkim školama 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076199  |m U: Napredak  |n Upravljanje, rukovođenje i interni razvoj u hrvatskom školstvu 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076244  |m U: Napredak  |n Europska iskustva u financiranju obrazovanja i promjene u financiranju obrazovanja u Hrvatskoj 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076245  |m U: Napredak  |n Mogućnosti razvoja odgojno-obrazovne ekologije u područnoj školi 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076246  |m U: Napredak  |n Pripremanje djece za polazak u školu 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076295  |m U: Napredak  |n Razvoj antropometrijskih obilježja učenika osnovnih i srednjih škola 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076296  |m U: Napredak  |n Suvremene teorije učenja i profesionalnog razvoja kao teorijska osnova didaktičkog usavršavanja visokoškolskih nastavnika 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076297  |m U: Napredak  |n Učenje u odrasloj dobi 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076298  |m U: Napredak  |n Koncipiranje obrazovanja za tolerantnost 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076299  |m U: Napredak  |n Praćenje i vrednovanje rada učenika u praktičnoj nastavi 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076300  |m U: Napredak  |n Rad na projektu 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076301  |m U: Napredak  |n Sudjelovanje školskih institucija u doživotnoj izobrazbi poljoprivrednika 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076302  |m U: Napredak  |n Neka mišljenja učenika o školi i vjeronauku 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076415  |m U: Napredak  |n Neke značajke osnovnog i obveznog školovanja u svijetu 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076416  |m U: Napredak  |n Sustav brige za darovite 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076417  |m U: Napredak  |n Koncepcija razvojno-pedagoške djelatnosti u institucijama odgoja i obrazovanja 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076418  |m U: Napredak  |n Pristup pedagoškom usavršavanju sveučilišnih nastavnika 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076419  |m U: Napredak  |n Grafoskopska projekcija demonstracijskog pokusa u nastavi kemije 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076420  |m U: Napredak  |n Načini opisivanja algoritamskih uputa u nastavi matematike 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076421  |m U: Napredak  |n Djelatnost Učiteljskog društva kotara Volosko na provedbi načela o materinskom jeziku u školama između 1870. i 1918. godine 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076422  |m U: Napredak  |n Uvjeti života i rada učitelja u staroj Jugoslaviji 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076423  |m U: Napredak  |n Izrada i ostvarivanje plana i programa odgojnog rada razrednog odjela III. razreda 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076424  |m U: Napredak  |n Europske razvojne prespektive i obrazovanje 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076425  |m U: Napredak  |n Morfološko-motoričke karakteristike petogodišnje djece obuhvaćene pedagoškim radom u vrtiću 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076426  |m U: Napredak  |n Jedan pokušaj stvaranja uvjeta za kreativnu produkciju u neselekcioniranih skupina 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076427  |m U: Napredak  |n Usporedba nekih aspekata odgoja u potpunim i nepotpunim obiteljima 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076428  |m U: Napredak  |n Kineziološki pogledi na odgoj 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076429  |m U: Napredak  |n Pedagoški pogledi na odgoj 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076430  |m U: Napredak  |n Novi društveni ciljevi odgoja i obrazovanja u Sloveniji i Mađarskoj 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076431  |m U: Napredak  |n Civilizacijski izazovi sveučilištu 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076432  |m U: Napredak  |n Majstorske škole u novom školskom sustavu 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076433  |m U: Napredak  |n Neke pretpostavke za ustanovljavanje redefinirane uloge i statusa razvojno-pedagoške službe u predškolskom odgoju 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076434  |m U: Napredak  |n Ogledna šumska narodna škola u Tuškancu (1929-1941) 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076151  |m U: Napredak  |n Pokret kao nastavno načelo poučavanja glazbe 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076152  |m U: Napredak  |n Promjene u hrvatskom školstvu 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076153  |m U: Napredak  |n Ususret promjeni sustava odgoja i obrazovanja u Hrvatskoj 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076154  |m U: Napredak  |n Promjene filozofije i sustava obrazovanja u Republici Sloveniji 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076155  |m U: Napredak  |n Koncepcija razvoja i nacionalni program odgoja i obrazovanja u Slovačkoj Republici 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076156  |m U: Napredak  |n Pjevanje u prva tri razreda osnovne škole 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076303  |m U: Napredak  |n Opterećenje i rasterećenje učenika u odgojno-obrazovnom procesu 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076304  |m U: Napredak  |n Hrvatski jezik u duhovnoj obnovi Hrvatske 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076305  |m U: Napredak  |n Škola je bila i ostaje kulturno središte svoje sredine 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076306  |m U: Napredak  |n Slovačko školstvo od 1918. do 1995. godine 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076307  |m U: Napredak  |n Psihološki i medicinski aspekti predvidljivosti pouzdanosti operatorove aktivnosti 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076308  |m U: Napredak  |n Roditeljski stavovi o odgojnim postupcima u obitelji 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076309  |m U: Napredak  |n Hrvatska dopunska škola u inozemstvu 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076310  |m U: Napredak  |n Stara bibliofilska izdanja u funkciji nastavnog procesa u Elektrotehničkoj školi u Zagrebu 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076435  |m U: Napredak  |n Ugovor o učinku nastave i učenja 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076436  |m U: Napredak  |n Eksperimentalna primjena kompjutorskog programa o pismenom množenju 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076437  |m U: Napredak  |n Ispitivanje smisla za humor kod učitelja osnovnih i stručnih škola 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076438  |m U: Napredak  |n Prikaz karakteristika prognane djece i mjera mentalne prevencije na individualnoj razini u osnovnoj školi 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076439  |m U: Napredak  |n Budućnost škole 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076440  |m U: Napredak  |n Dječja znatiželja i eksploracijsko ponašanje u kontekstu vršnjačke interakcije 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076441  |m U: Napredak  |n Produktivno ponavljanje kao komponenta razvoja misaonih i stvaralačkih sposobnosti učenika 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076442  |m U: Napredak  |n Neformalno obrazovanje i škola u uvjetima demokratskog razvoja 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076443  |m U: Napredak  |n Učenici osmog razreda osnovne škole 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076444  |m U: Napredak  |n Koncepcija, program(i) i stvarnost izvanobiteljskog predškolskog odgoja 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076445  |m U: Napredak  |n Odgajatelj i promišljanje programa 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076446  |m U: Napredak  |n Uloga odgajatelja u programiranju ekoloških aktivnosti djece 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076447  |m U: Napredak  |n Koncept izrade i korištenja informatičkih programa u nastavi u novoj osnovnoj školi 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076448  |m U: Napredak  |n Škola i roditelji 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076449  |m U: Napredak  |n Ispitivanje ljudske inteligencije 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076450  |m U: Napredak  |n Europska ministarska konferencija o obrazovanju 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076451  |m U: Napredak  |n "Strategije" odgajatelja i dječja eksploracija 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076452  |m U: Napredak  |n Znanstveno-tehnološki razvoj i obrazovanje 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076453  |m U: Napredak  |n Nova paradigma provjeravanja znanja kao odgovor na potrebe suvremene škole 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076454  |m U: Napredak  |n Akcijsko istraživanje 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076455  |m U: Napredak  |n Primjena rotirajućih superpozicijskih grafofolija u nastavi biologije 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076456  |m U: Napredak  |n Neka teorijsko-metodološka ishodišta školskih reformi 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076457  |m U: Napredak  |n Kadrovska problematika odraz stanja u geografiji kao znanosti i nastavnom predmetu 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076458  |m U: Napredak  |n Neki problemi metodologije izrade nastavnih programa 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076459  |m U: Napredak  |n Osobna iskustva u radu edukativne skupine 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076460  |m U: Napredak  |n Mjesto i uloga pedagoga u radu stručnih aktiva u školi 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076461  |m U: Napredak  |n Žele li učitelji preporučiti školovanje za svoj poziv 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076462  |m U: Napredak  |n Profesionalnost i autonomnost učiteljskog poziva 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076463  |m U: Napredak  |n Razvojna obilježja i orijentacijske vrijednosti nekih antropoloških obilježja učenica i učenika srednjih škola 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076464  |m U: Napredak  |n Faktorska struktura motoričkih sposobnosti učenika srednjih škola 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076465  |m U: Napredak  |n Nove strategije i politika razvoja visokih informacijskih tehnologija u visokoškolskom obrazovanju 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076466  |m U: Napredak  |n Motiv za postignućem kao pokretački poticaj u oblikovanju naraslih potreba adolescenata 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076467  |m U: Napredak  |n Odnos filozofije i pedagogije 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076468  |m U: Napredak  |n Vrijednosno utemeljenje odgoja 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076469  |m U: Napredak  |n Cilj odgoja u strukturi pedagoškog polja 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076470  |m U: Napredak  |n Različito shvaćanje suradnje roditelja i profesionalaca 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076471  |m U: Napredak  |n Kako učitelj doživljava praćenje nastave 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076472  |m U: Napredak  |n Mogućnosti poboljšanja efikasnosti nastave tjelesne i zdravstvene kulture u razrednoj nastavi 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076473  |m U: Napredak  |n Jedan pristup pripremi i izvođenju laboratorijskih radova iz fizike 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076474  |m U: Napredak  |n Uloga ravnatelja u svjetlu promjena hrvatskoga školstva 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076201  |m U: Napredak  |n Važnost različitih modela etičke i državljanske nastave 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076200  |m U: Napredak  |n Faktori ograničavanja integracijskih mogućnosti u osnovnom obrazovanju 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076202  |m U: Napredak  |n Obrazovanje željezničkih djelatnika na pragu 21. stoljeća 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076247  |m U: Napredak  |n Nepodnošljiva lakoća konceptualizacije ili Trideset teza za izgradnju školskog sustava, stručnih službi i izobrazbe kadrova za potrebe školstva 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076248  |m U: Napredak  |n Značenje modela u obrazovanju odraslih 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076249  |m U: Napredak  |n Sveučilište za treću životnu dob 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076250  |m U: Napredak  |n Vrednovanje rada školskog pedagoga 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076251  |m U: Napredak  |n Kreativnost i kako je povećati 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076311  |m U: Napredak  |n Neka iskustva u radu sa školskom djecom koja mijenjaju razredni odjel 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076312  |m U: Napredak  |n Pozitivne i negativne posljedice školske akceleracije nadarenih učenika 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076313  |m U: Napredak  |n Efikasnost i trajanje studija na fakultetima Sveučilišta u Zagrebu 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076314  |m U: Napredak  |n Tehnološko obrazovanje 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076315  |m U: Napredak  |n Kompleksno ustrojena i uravnotežena ličnost učitelja tjelesne i zdravstvene kulture po procjeni učenika 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076316  |m U: Napredak  |n Komparativna pedagogija 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076317  |m U: Napredak  |n Društveni status tjelesne i zdravstvene kulture, sporta i sportske rekreacije 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076318  |m U: Napredak  |n Humor i smijeh u funkciji odgojno-obrazovnog procesa 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076319  |m U: Napredak  |n Mjesto i uloga škole u preventivnom radu s adolescentima i njihovim roditeljima 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076320  |m U: Napredak  |n Strategija razvoja školstva 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076321  |m U: Napredak  |n Dvojni sustav obrazovanja 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076322  |m U: Napredak  |n Statut Zavoda za zabludjele i napuštene dječake u Rijeci iz 1876. godine 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076475  |m U: Napredak  |n Konativno-afektivne osobine učenika i školski uspjeh u matematici 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076476  |m U: Napredak  |n Stavovi učenika osnovnih škola prema nastavi tjelesne i zdravstvene kulture 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076477  |m U: Napredak  |n Nove informacijske tehnologije i njihova implementacija u visokoškolskom obrazovanju 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076478  |m U: Napredak  |n Pedagoški aspekti kontinuiteta školskog uspjeha 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076479  |m U: Napredak  |n Organizacija učenja u učeničkom domu kao čimbenik školskog uspjeha 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076480  |m U: Napredak  |n Odrednice utemeljenja uzlazno-spiralnog kurikuluma fizike 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076481  |m U: Napredak  |n Civilizacijski trendovi i biotički opstanak čovjeka 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076482  |m U: Napredak  |n TQM [Total Quality Management] 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076483  |m U: Napredak  |n Prema inovativnom biću škole 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076484  |m U: Napredak  |n Osnovne tendencije promjena u srednjem obrazovanju 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076486  |m U: Napredak  |n Obrazovanje za razvitak 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076487  |m U: Napredak  |n Vrata koja se otvaraju i zatvaraju 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076488  |m U: Napredak  |n Izbor, čitanje i obrada lektire od četvrtog do osmog razreda osnovne škole 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076489  |m U: Napredak  |n Slobodno vrijeme i kvaliteta življenja učenica strukovne škole 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076490  |m U: Napredak  |n Utemeljenje permanentnog stručnog usavršavanja učitelja 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076491  |m U: Napredak  |n Prilog suvremenom pristupu nastave povijesti u osnovnom obrazovanju učenika s posebnim potrebama 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076492  |m U: Napredak  |n Izostanci učenika srednjih škola 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076493  |m U: Napredak  |n Navika pušenja i uporabe drugih droga kod osnovnoškolaca 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076494  |m U: Napredak  |n Književnost valja približiti mladima 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076157  |m U: Napredak  |n Prilog unaprjeđenju razrednikova rada s roditeljima 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076158  |m U: Napredak  |n Kompetencijski profil školskog pedagoga 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076159  |m U: Napredak  |n Stručne službe 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076160  |m U: Napredak  |n Kliničko-supervizijski pristup školskog pedagoga nastavi 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076161  |m U: Napredak  |n Ideja razvoja i školski sustav 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076162  |m U: Napredak  |n (Pre)opterećenost učenika 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076163  |m U: Napredak  |n Izazovi kvalitete obrazovanja u zemljama Europske unije 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076164  |m U: Napredak  |n Europski ciljevi postizanja kvalitete u obrazovanju 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076203  |m U: Napredak  |n Promjene motoričkih sposobnosti studentica pod utjecajem kineziološkog tretmana 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076204  |m U: Napredak  |n Relacije tipa smještaja i nepoželjnih oblika ponašanja djece s cerebralnom paralizom 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076205  |m U: Napredak  |n Početna nastava prirodoslovlja u svijetu i kod nas 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076206  |m U: Napredak  |n Mladi i televizijski medij 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076207  |m U: Napredak  |n Vrijednosti mladih 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076323  |m U: Napredak  |n Projekt "Obitelj" u osnovnoj školi 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076324  |m U: Napredak  |n Informatičko obrazovanje u funkciji postizanja kvalitetnog pedagoškog standarda 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076325  |m U: Napredak  |n Program 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076326  |m U: Napredak  |n Uloga obitelji u postizanju školskog uspjeha učenika 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076327  |m U: Napredak  |n Psihologija i posebna stanja svijesti 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076328  |m U: Napredak  |n Diskusija kao nastavna metoda u visokoškolskoj nastavi 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076329  |m U: Napredak  |n Kontekst predškolske ustanove 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076330  |m U: Napredak  |n Nastava fizike u novom obzorju 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076331  |m U: Napredak  |n Slikarstvo (ilustracije) u službi knjige-poezije 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076332  |m U: Napredak  |n Kultura, kreativnost i mladi 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076333  |m U: Napredak  |n Učitelj razredne nastave 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076334  |m U: Napredak  |n Edukacija za sigurnost radnika u radu 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076335  |m U: Napredak  |n Studentske procjene opaženoga i poželjnoga visokoškolskoga ozračja 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076336  |m U: Napredak  |n Mišljenje učenika, učitelja i roditelja o školi, i prijedlozi za njezinu preobrazbu 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076208  |m U: Napredak  |n Od subkultura do životnih stilova mladih 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076209  |m U: Napredak  |n Kultura i zabava mladih u slobodnom vremenu 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076210  |m U: Napredak  |n Poremećaji u ponašanju u relaciji sredstva izvršenja razbojništva maloljetnika 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076252  |m U: Napredak  |n Teorijski model klasifikacije motoričkih znanja 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076253  |m U: Napredak  |n Uspjeh i neuspjeh u odgojno-obrazovnom radu 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076254  |m U: Napredak  |n Informacija - znanje - sustav 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076255  |m U: Napredak  |n Prijedlog sadržaja za program rada razrednika u osnovnoj školi 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076337  |m U: Napredak  |n Cilj 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076338  |m U: Napredak  |n Razvoj motoričkih i funkcionalnih sposobnosti učenica osnovnih i srednjih škola 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076339  |m U: Napredak  |n Je li kurikularna obnova i obnova izobrazbe i usavršavanja učitelja? 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076340  |m U: Napredak  |n Promjene curriculuma i dileme školske savjetodavne službe 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076341  |m U: Napredak  |n Nove tehnologije u nastavi stranih jezika 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076342  |m U: Napredak  |n Trivijalna književnost u procesu književnog odgoja i obrazovanja 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076343  |m U: Napredak  |n Usavršavanje naših budućih multiplikatora za automehaniku 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076344  |m U: Napredak  |n Prva konferencija djece stradalih hrvatskih gradova kao pridonos ostvarenju prava djeteta 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076345  |m U: Napredak  |n Iskustva i doživljaji prirode/okoliša u djece na početku polaska u osnovnu školu 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076346  |m U: Napredak  |n Školstvo u obnovi i razvoju oslobođenih područja Republike Hrvatske 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076347  |m U: Napredak  |n Osnove pristupa racionalnosti (učinkovitosti) škole 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076348  |m U: Napredak  |n Pedagoška dimenzija znakovlja estetske informacije 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076167  |m U: Napredak  |n Partnerstvo obitelji i dječjeg vrtića 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076165  |m U: Napredak  |n Znanstvena autonomija pedagogije u ozračju kulturne pedagogije u Hrvatskoj između dvaju svjetskih ratova 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076166  |m U: Napredak  |n Odgojna praksa i okruženje u dječjim vrtićima 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076211  |m U: Napredak  |n Hijerarhijska vrijednost sadržaja nastave tjelesne i zdravstvene kulture u ostvarivanju važnijih utiliteta i promjeni nekih antropoloških obilježja učenica osnovnih škola 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076212  |m U: Napredak  |n Operativno programiranje obrazovanja odraslih 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076213  |m U: Napredak  |n Učiteljski studij u europskom, demokratskom kontekstu 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076214  |m U: Napredak  |n Rad s darovitim učenicima u osnovnim školama Črnomerca 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076215  |m U: Napredak  |n Pregled hrvatske pedagoške periodike od početka do danas 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076216  |m U: Napredak  |n Pedagoška kritika u hrvatskoj periodici 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076217  |m U: Napredak  |n Regionalni pedagoški časopisi 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076218  |m U: Napredak  |n Identifikacija intelektualno nadarenih učenika na temelju rezultata testa i procjena učitelja 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076256  |m U: Napredak  |n Neki metodološki problemi i neželjeni efekti identifikacije nadarenih 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076257  |m U: Napredak  |n Razvijanje kreativnosti u različitoj životnoj dobi 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076258  |m U: Napredak  |n Eksperimentalna primjena kompjutorskih programa za provjeru samostalnog učenja 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076259  |m U: Napredak  |n Evaluacija školskog uspjeha u dopisnom obrazovanju 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076349  |m U: Napredak  |n Znanstvene paradigme u istraživanju obrazovanja i odgoja 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076350  |m U: Napredak  |n Učenička zadruga i razvoj stvaralačkog ponašanja učenika 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076351  |m U: Napredak  |n Praćenje i vrednovanje rada u tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi, sportu i sportskoj rekreaciji 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076352  |m U: Napredak  |n Vrednovanje odgojno-obrazovnog rada 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076353  |m U: Napredak  |n Prepoznavanje osobnih otpora 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076354  |m U: Napredak  |n Pedagogija i didaktika u sustavu obrazovanja razrednih učitelja u Hrvatskoj 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076355  |m U: Napredak  |n Umjetničko obrazovanje 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076356  |m U: Napredak  |n Dvojbe o ustroju hrvatskog školstva 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076357  |m U: Napredak  |n Studenti, droga, odnos prema radu i religija 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076358  |m U: Napredak  |n Spol učenika i interesi za aktivnost okoliša 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076359  |m U: Napredak  |n Racionalizacija vremena na satu tjelesne i zdravstvene kulture u predškoli 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076360  |m U: Napredak  |n Kako nastavnici ocjenjuju "Pravilnik o načinu praćenja i ocjenjivanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi" 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076361  |m U: Napredak  |n New age nemiri i nade u fizici, metodici i šire 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076362  |m U: Napredak  |n Izborna nastava hrvatskoga jezika 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076363  |m U: Napredak  |n Stanje i razvoj visokog školstva u Hrvatskoj 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076364  |m U: Napredak  |n Život i djelo Antuna Cuvaja 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076365  |m U: Napredak  |n Johann Heinrich Pestalozzi 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076366  |m U: Napredak  |n 140 godina tjelesne i zdravstvene kulture učenika u Varaždinu 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076367  |m U: Napredak  |n Zadaci suvremenog matematičkog obrazovanja u razrednoj nastavi 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076368  |m U: Napredak  |n Filozofska osnova teorije i prakse boljševičkog odgoja 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076369  |m U: Napredak  |n Liberalne vrline i odgoj 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076370  |m U: Napredak  |n Efikasan odgoj - pretpostavka društvenog razvitka 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076371  |m U: Napredak  |n Prilog teorijskom zasnivanju gerontogogije kao edukološke discipline 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000076372  |m U: Napredak  |n Pedagog u "novoj školi" 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000077421  |m U: Napredak  |n "Joga u svakodnevnom životu" 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000077422  |m U: Napredak  |n Nastavnici fizike o svojemu obrazovanju i nastavničkom radu 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000077423  |m U: Napredak  |n Mogu li osobe starije životne dobi uspješno učiti? 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000077424  |m U: Napredak  |n Inteligentnim sustavima za poučavanje do znanja 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000077425  |m U: Napredak  |n Suicidalnost mladih kao značajan socijalno-patološki problem suvremenog življenja 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000077426  |m U: Napredak  |n Obrazovna tehnologija za rad s učenicima s posebnim potrebama 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000077427  |m U: Napredak  |n Književno-likovno-glazbeni metodički model od 1. do 4. razreda osnovne škole 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000077428  |m U: Napredak  |n Sociopsihologijska procjena glazbenih sposobnosti djece 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000077429  |m U: Napredak  |n Zagrebački model "otvorene" osnovne škole 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000078851  |m U: Napredak  |n Poticanje kreativnosti u školskim uvjetima 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000078852  |m U: Napredak  |n Glazba kao biološko-kulturalni fenomen 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000078853  |m U: Napredak  |n Transformacija vođenja i transformacija školskog savjetodavnog rada 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000078854  |m U: Napredak  |n Gledišta mladih o drugim narodima u multikulturalnoj istočnoj Slavoniji 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000078855  |m U: Napredak  |n Korijeni, razvijanje i prepoznavanje suicidnog ponašanja kod djece i adolescenata 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000078856  |m U: Napredak  |n Uloga učiteljeve potpore u razredno-nastavnom ozračju 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000078857  |m U: Napredak  |n List za roditelje kao oblik pisane komunikacije roditelja i škole 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000078858  |m U: Napredak  |n Nacionalni obrazovni portal 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000078859  |m U: Napredak  |n Roditelji i učenici kao procjenjivači kvalitete rada osnovne škole 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000081080  |m U: Napredak  |n Interes za studij 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000081081  |m U: Napredak  |n Učenički profesionalni interesi i upis učenika u srednju školu 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000081082  |m U: Napredak  |n Neke odrednice društveno neprihvatljivog ponašanja mladih u Hrvatskoj 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000081083  |m U: Napredak  |n Afektivni aspekti nastave 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000081084  |m U: Napredak  |n Optimalno trajanje primarnog i osnovnog obrazovanja 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000081085  |m U: Napredak  |n Ogledalce, reci, onaj s najboljim školstvom, tko je (I.) 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000081087  |m U: Napredak  |n Mjesto i uloga likovne kulture u nastavnom planu nižih razreda osnovne škole 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000081088  |m U: Napredak  |n Priprema članka za objavljivanje u međunarodno priznatim časopisima 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000081089  |m U: Napredak  |n Naučiti reći ne nasilju 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000537563  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Roditelji i škola 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000537565  |m Napredak (Zagreb. 1991)  |n Zadovoljstvo poslom učitelja u osnovnoj školi / 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000537566  |m Napredak (Zagreb. 1991)  |n Procjene sudionika samovrjednovanja učitelja o indikatorima kvalitetne nastave i učenja / 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000537567  |m Napredak (Zagreb. 1991)  |n Motivacija učitelja engleskog jezika za rad / 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000537568  |m Napredak (Zagreb. 1991)  |n Roditelji predškolske djece i preventiva zlouporabe droga / 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000537569  |m Napredak (Zagreb. 1991)  |n Prosvjetna inspekcija u europskom okružju / 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000537678  |m Napredak (Zagreb. 1991)  |n Razvoj školstva u hrvatskoj Kostajnici / 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000537682  |m Napredak (Zagreb. 1991)  |n Uloga kućnih ljubimaca u socioemocionalnom razvoju djece školskog uzrasta / 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000537685  |m Napredak (Zagreb. 1991)  |n Mogući učinci igranja računalnih igrica i videoigara na djecu i adolescente / 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000537687  |m Napredak (Zagreb. 1991)  |n Ovisnost o internetu, cyber-kockanju : kako ih sprječavati / 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000537689  |m Napredak (Zagreb. 1991)  |n Lik odgojitelja u Novom zavjetu : Put u Emaus (Lk 24, 13-28) / 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000537694  |m Napredak (Zagreb. 1991)  |n Pedagoške mjere u sustavu intervencija prema učenicima rizična ponašanja : kritička analiza / 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000537692  |m Napredak (Zagreb. 1991)  |n Odgojni rad stručnoga suradnika pedagoga s učenicima / 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000537379  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Samoprocjena kompetentnosti roditelja za roditeljsku ulogu i odabir odgojnih postupaka 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000537380  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Simptomi nasilja kod djece i emocionalna pismenost roditelja 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000537381  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Stilovi učenja kod multimedijskog obrazovanja 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000537382  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Kultura slobodnog vremena srednjoškolaca 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000537383  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Kvaliteta roditeljstva u funkciji prevencije ovisnosti 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000537384  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Kompetencije i ostvarivanje načela Memoranduma Europske unije o cjeloživotnom učenju 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000537385  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Metodički elementi u "Arithmetici Horvatszkoj" Mije Šiloboda Bolšića 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000537386  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Milan Lang i Bogumil Toni 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000537388  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Primjena edukacijskog konstruktivizma u nastavi fizike 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000537396  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Paralelni jezični kodovi - poticaj ili zapreka u sustavu rane višejezičnosti 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000537397  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Modeli menadžmenta u obrazovanju 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000537401  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Gledišta učitelja o svojemu statusu, motivaciji i Hrvatskom nacionalnom obrazovnom standardu 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000537405  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Djelomična integracija i uspjeh u nastavi hrvatskoga jezika 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000537407  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Obilježja atribucijskog stila kod učenika četvrtog razreda osnovne škole 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000537412  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Učenička evaluacija unutar predmeta likovna kultura 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000537411  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Povezanost obilježja studenata s njihovim zadovoljstvom studiranjem i percepcijama konkurentnosti / 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000537435  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Ocjenjivanje i standardi Europske unije sveučlišta (EUS) / 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000537544  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Neke komponente emocionalne inteligencije, školski uspjeh, prosocijalno i agresivno ponašanje učenika u primarnom obrazovanju / 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000537546  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Povezanost situacijske anksioznosti s brojem opravdanih izostanaka i školskim uspjehom učenika osnovne škole 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000537558  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Stanje i razlike u kurikulumu nastave tjelesne i zdravstvene kulture u nekim europskim zemljama 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000537697  |m Napredak (Zagreb. 1991)  |n Analiza dječjih crteža ljudske figure i usporedba s roditeljskim procjenama dječjega ponašanja / 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000537699  |m Napredak (Zagreb. 1991)  |n Projektna nastava : uređenje školskoga cvjetnjaka / 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000537593  |m Napredak (Zagreb. 1991)  |n Reflection in pre-service teacher education / 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000537595  |m Napredak (Zagreb. 1991)  |n Prihvaćenost dječaka i djevojčica u skupini vršnjaka predškolske dobi / 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000537597  |m Napredak (Zagreb. 1991)  |n Psihosocijalne determinante školskih izostanaka / 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000537598  |m Napredak (Zagreb. 1991)  |n Dramatizacija teksta - mogući pristup u kreativnoj terapiji djece sa solidnim tumorima / 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000537599  |m Napredak (Zagreb. 1991)  |n Školski pedagog i funkcija pedagoškog vođenja škole / 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000537601  |m Napredak (Zagreb. 1991)  |n Unaprjeđivanje kvalitete rada školskog pedagoga / 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000537603  |m Napredak (Zagreb. 1991)  |n Prilog primarnoj profesionalnoj orijentaciji: kako do bolje povezanosti sa stvarnim životom? / 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000537605  |m Napredak (Zagreb. 1991)  |n Poučavanje ženske povijesti - primjer usmene povijesti u nastavi / 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000537423  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Zadovoljstvo različitih profesionalaca u području obrazovanja razvitkom vještina kroz hrvatski obrazovni sustav 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000537424  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Timski rad studenata 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000537426  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Nastava biologije u srednjim školama 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000537427  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Perspektive profesionalne orijentacije 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000537429  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Očekivanja studenata na početku kolegija 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000537431  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Uloga nastavnika tehničkog obrazovanja u suvremenim uvjetima 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000537432  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Primjerenost matematičkih metoda dobi učenika 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000537450  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Unaprjeđenje kvalitete slobodnog vremena u učeničkim domovima Hrvatske programima športa i športske rekreacije 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000537454  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Korisnost studentskih procjena nastavnikove učinkovitosti 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000537455  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Slovenska iskustva u sprječavanju nasilja u školama 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000537456  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Samoprocjena kompetencija nastavnika 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000537457  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Akademska postignuća učenika primjenom grupnog rada u nastavi biologije 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000537459  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Strategijski pristup učenju na primjeru usvajanja vještine čitanja 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000537462  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Razredno-nastavno ozračje i prosocijalno i agresivno ponašanje učenika u klasičnom i kombiniranom odjelu 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000537315  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Učiteljska prosudba učinkovitosti metoda stalnog stručnog usavršavanja 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000537413  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Projekt u nastavi povijesti 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000537519  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Standardi vrjednovanja i ocjenjivanja u nastavi biologije 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000537560  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Značenje udžbenika u nastavi likovne kulture u višim razredima osnovne škole 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000537607  |m Napredak (Zagreb. 1991)  |n Pomanjkanje učitelja / 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000537606  |m Napredak (Zagreb. 1991)  |n Integrirana nastava - prijedlog integracije u početnoj nastavi matematike / 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000537610  |m Napredak (Zagreb. 1991)  |n Značajni pedagozi i najvažnija pedagoška djela u Hrvatskoj tijekom 20. stoljeća / 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000537616  |m Napredak (Zagreb. 1991)  |n Kvaliteta hrvatskog obrazovanja / 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000537742  |m Napredak (Zagreb. 1991)  |n Čimbenici učiteljskog sagorijevanja na poslu / 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000537740  |m Napredak (Zagreb. 1991)  |n The model for evaluating the influence of student participation on school quality / 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000537746  |m Napredak (Zagreb. 1991)  |n Širi Telemahov "odgojni krug" / 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000537748  |m Napredak (Zagreb. 1991)  |n Učenje demokracije i demokratske kompetencije budućih odgojitelja i učitelja / 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000537749  |m Napredak (Zagreb. 1991)  |n Interkulturalizam u kurikulumu primarnog obrazovanja / 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000537752  |m Napredak (Zagreb. 1991)  |n Razvoj poduzetničkih kompetencija u sustavu cjeloživotnog obrazovanja / 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000537756  |m Napredak (Zagreb. 1991)  |n Socijalna kompetentnost - jedna od ključnih kompetencija / 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000537758  |m Napredak (Zagreb. 1991)  |n Povezanost samopoimanja, navika čitanja i školskog uspjeha učenika sedmog i osmog razreda osnovne škole / 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000537760  |m Napredak (Zagreb. 1991)  |n Dinamika razvoja antropoloških obilježja tijekom dvogodišnjeg perioda kod nesportaša, dječaka koji se bave momčadskim sportovima i judaša / 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000537761  |m Napredak (Zagreb. 1991)  |n Posebnosti socijalnog razvoja dječaka s Aspergerovim sindromom : studija slučaja / 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000537763  |m Napredak (Zagreb. 1991)  |n Krijesničar Trnski / 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000537767  |m Napredak (Zagreb. 1991)  |n Novi mediji i nova kultura učenja / 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000537769  |m Napredak (Zagreb. 1991)  |n Provjera modela konceptualnog poučavanja / 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000537770  |m Napredak (Zagreb. 1991)  |n Sprintersko trčanje djece predškolske i mlađe školske dobi / 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000537771  |m Napredak (Zagreb. 1991)  |n Suradnja s roditeljima u predškolskoj ustanovi : analiza pojedinih aspekata / 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000537773  |m Napredak (Zagreb. 1991)  |n Osnove hrvatske brajice / 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000537772  |m Napredak (Zagreb. 1991)  |n Handling students with ADHD syndrome in regular elementary schools / 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000537776  |m Napredak (Zagreb. 1991)  |n Primjena prirodoznanstvene metode u početnoj nastavi prirodoslovlja : Kruženje vode u prirodi / 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000537778  |m Napredak (Zagreb. 1991)  |n Terapijske interpretacije u psihodrami s adolescentima u školskom okruženju / 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000537781  |m Napredak (Zagreb. 1991)  |n Pedagoški profil dr. sc. Mire Peteh / 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000537508  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Vrijednosti u odgoju 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000537509  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Teorija izbora kao teoretska podloga institucionalnom tretmanu djece i mladih 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000537510  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Obrazovanje i usavršavanje andragoških djelatnika 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000537512  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Primjena informacijsko-komunikacijske tehnologije na primjeru osnovnih škola Varaždinske županije 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000537513  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Josip Hohnjec: bjelovarski profesor i slikar 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000537514  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Demokratska gledišna orijentacija odgajateljica u slovenskim vrtićima i njezini čimbenici 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000537515  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Aktivnosti osnovne škole u oblikovanju pozitivnog ponašanja učenika 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000537522  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Percepcija roditeljskog prihvaćanja i vršnjačka agresivnost srednjoškolaca 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000537526  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Domovinski rat i Vukovar u današnjim školama u Hrvatskoj 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000537528  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Strategije suočavanja sa stresom i školski uspjeh kod učenika s višim i nižim strahom od škole i ispitivanja 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000537530  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Komparativna analiza pristupanja darovitoj djeci u Hrvatskoj i u zemljama Europske unije 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000537533  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Razvijanje kulture čitanja učenika i njihovih roditelja 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000537535  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Obljetnice Stjepana Basaričeka (1848.-1918.), hrvatske pedagogije, školstva i učiteljstva 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000537796  |m Napredak (Zagreb. 1991)  |n Liessmannova teorija neobrazovanosti u znanstvenoj perspektivi / 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000537797  |m Napredak (Zagreb. 1991)  |n Utjecaj načina poučavanja na motivaciju i stav učenika prema hrvatskome jeziku kao nastavnome predmetu / 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000537799  |m Napredak (Zagreb. 1991)  |n Motivacija odraslih učenika za učenje engleskog jezika u kontekstu globalizacije / 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000537801  |m Napredak (Zagreb. 1991)  |n Izvori stresa, suočavanje sa stresom i životno zadovoljstvo učitelja razredne i predmetne nastave / 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000537805  |m Napredak (Zagreb. 1991)  |n Uloga ravnatelja u motiviranju učitelja / 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000537809  |m Napredak (Zagreb. 1991)  |n Tjelesno-zdravstveni status osoba s visokim intelektualnim sposobnostima / 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000537812  |m Napredak (Zagreb. 1991)  |n Neki prediktori doživljaja roditeljstva majki i očeva djece dojenačke dobi / 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000537818  |m Napredak (Zagreb. 1991)  |n Kurikulum i profesionalni razvoj učitelja u Hrvatskoj / 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000537817  |m Napredak (Zagreb. 1991)  |n Sportsko-rekreacijske aktivnosti i stavovi prema njima te povezanost bavljenja tjelesnim aktivnostima s roditeljskom tjelesnom aktivnosti i usamljenošću kod studenata Učiteljskog fakulteta / 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000537228  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Emocionalno i tjelesno nasilje nad djecom u školi 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000537229  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Učenička postignuća iz fizike u gimnaziji i njihovo vrjednovanje 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000537274  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Skrbne i ubojite navike u ponašanju u odnosima sa "značajnim drugima" 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000537275  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Zadovoljstvo poslom i profesionalni status nastavnika 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000537276  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Odgoj i obrazovanje djece karaševskih Hrvata u Rumunjskoj 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000537278  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Uloga ispitne anksioznosti u zadovoljstvu učenika razredno-nastavnim ozračjem 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000537279  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Nacionalna i sveučilišna knjižnica i korisnici 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000537543  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Zadovoljstvo studijem i motivi upisa na studij 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000537547  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Provjera djelotvornosti programa učenja strategija suočavanja sa stresom zbog loše ocjene u osnovnoj školi 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000537549  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n "Gimnazijska pedagogika" Franje Markovića 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000537552  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Polazak dječačke i djevojačke škole u Ivancu od njihova osnutka do 1918. godine 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000537551  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Gimnazijska pedagogika Franje Markovića 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000537280  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Gledišta studenata učiteljskih i nastavničkih studija o integraciji i inkluziji djece s posebnim potrebama 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000537281  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Uloga učitelja likovne kulture u prepoznavanju, prevenciji i terapiji traumatizirane djece 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000537284  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Dodir s novim promjenama u razrednoj nastavi 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000537286  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Timski rad učitelja razredne nastave kao odrednica razvitka timske kulture 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000537292  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Uporaba lutke u dječjem vrtiću i odgajateljeva empatija i maštovitost 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000537296  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Uvjetovanost obrazovne spremnosti i zapošljivosti mladih u Republici Hrvatskoj 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000537295  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Stavovi nastavnika o integraciji djece s posebnim potrebama u redovne škole 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000537297  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Spolne razlike u motivaciji za nastavu tjelesne i zdravstvene kulture 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000537298  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Vrjednovanje školskih ravnatelja 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000537302  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Uloga školskog pedagoga u provedbi HNOS-a 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000537300  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Teorijski model projektnog pristupa obrazovnom dizajnu 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000537303  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Etički aspekti djelovanja stručnog suradnika pedagoga u radu s roditeljima 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000537304  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Izvanučionična nastava povijesti u Vukovaru 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000537555  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Doživljaj školskog (ne)uspjeha kod djece i mladih s poremećajima u ponašanju 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000537618  |m Napredak (Zagreb. 1991)  |n Improving the quality of teaching and learning in higher education through supporting professional development of teaching staff / 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000537620  |m Napredak (Zagreb. 1991)  |n Arete - eminentna ranogrčka obrazovna vrijednost / 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000537621  |m Napredak (Zagreb. 1991)  |n Poučavanje i evaluacija kritičkog mišljenja / 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000537622  |m Napredak (Zagreb. 1991)  |n Korelati pozitivnih, negativnih i ambivalentnih gledišta učitelja o darovitosti / 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000537624  |m Napredak (Zagreb. 1991)  |n Mogućnosti za e-učenje u hrvatskom obrazovnom sustavu / 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000537626  |m Napredak (Zagreb. 1991)  |n O primjenama e-obrazovanja / 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000537634  |m Napredak (Zagreb. 1991)  |n Ekološka kriza i čovjek / 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000537635  |m Napredak (Zagreb. 1991)  |n Važnost pozitivnih emocija u odgoju i obrazovanju / 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000537639  |m Napredak (Zagreb. 1991)  |n Desetljeće Napretka (1999.-2009.) : doprinos 150. obljetnici najstarijeg hrvatskog časopisa za pedagogijsku teoriju i pedagošku praksu (1859.-2009.) / 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000537244  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Pristup školi koja se mijenja 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000537246  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Poticaj glazbenog stvaralaštva pri oblikovanju kreativnog pojedinca 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000537248  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Motivacija učenika za učenje i posebno za učenje matematike 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000537250  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Obogaćivanje nastave rješenjima nekih alternativnih škola 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000537252  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Kockanje - vrlo rizično ponašanje 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000537301  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Dijelovi fabule u interpretacijsko-analitičkoj i stvaralačkoj nastavi književnosti 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000537306  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Darovitost i rad s darovitim učenicima 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000537307  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Zadovoljstvo roditelja predškolom 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000537317  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Učinkovitost učenja rješavanjem problemskih zadataka u nastavi 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000537316  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Zadovoljavanje potreba predškolskoga djeteta u institucionalnom kontekstu 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000537321  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Visokoškolski nastavnici - neke njihove osobitosti 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000537324  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Poticanje aktivnosti učenika projektnom nastavom 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000537323  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Odgoj i "demokratično" u javnoj školi 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000537326  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Nasilje nad djetetom i maloljetnikom u obitelji 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000537329  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Problemi udžbenika u osnovnoj školi 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000537330  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Misaoni pristup stvaranju pisanog rada 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000537556  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Gledišta učitelja o novoj obrazovnoj sredini - učionici s jednim računalom 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000537561  |m U: Napredak (Zagreb. 1991)  |n Ocjenjivanje na stručnim ispitima 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000537649  |m Napredak (Zagreb. 1991)  |n 'Citizenship': what does it mean to trainee teachers in England and Hungary? / 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000537650  |m Napredak (Zagreb. 1991)  |n Organizacijska odanost učitelja osnovnoj školi / 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000537651  |m Napredak (Zagreb. 1991)  |n Zloporaba opojnih droga među adolescentima na području grada Splita / 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000537652  |m Napredak (Zagreb. 1991)  |n Senzorna integracija u radu s učenicima s autizmom / 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000537674  |m Napredak (Zagreb. 1991)  |n Komparativna analiza nastavnih planova i programa predmeta prirode i društva u Republici Hrvatskoj i Republici Sloveniji / 
PLK |a DN  |l ZAG01  |b 000537675  |m Napredak (Zagreb. 1991)  |n Psihološki aspekti programskih sadržaja Križevačkih pedagoških dana : uoči XVI. Križevačkih pedagoških dana /