Zbornik

Permalink: http://skupnikatalog.nsk.hr/Record/nsk.NSK01000817937
Glavni autori: Rumboldt, Mirjana (Author), Petric, Dragomir (-)
Ostali autori: Kongres obiteljske medicine (-)
Ostali autori: Švab, Igor, Depolo, Teo, Čerimagić, Mithad, Čurlin, Mario, John, Orsat, Bergman-Marković, Biserka, Katić, Milica, Blažeković-Milaković, Sanja, Kranjčević, Ksenija, Vučak, Jasna, Ivezić-Lalić, Dragica, Pavličević, Ivančica, Glavaški, Milan, liječnik, Stojanović-Špehar, Stanislava, Matijašević, Ivana, liječnica, Vuković, Hrvoje, liječnik, Černi-Obrdalj, Edita, Zalihić, Amra, Curić, Snježana, Pivić, Gordana, Klarić, Zdenko, Janjić, Biljana, Barićev-Novaković, Zdenka, Banković, Zdenka, Popović, Branislava, liječnica, Diminić-Lisica, Ines, Materljan, Eris, Vrdoljak, Davorka, Čulig, Josip, liječnik, Leppée, Marcel, Erić, Mirela, Bošković, Jelena, zdravstvena djelatnica, Vinter-Repalust, Nevenka, Pinjuh Markota, Nina, Marković, Ivana, liječnica, Vučevac, Ivana, Pekas Ostović, Jadranka, Dvornik-Radica, Ana, Cindrić, Jasna, Petrovčić, Marija, Bukmir, Leonardo, Ivošević, Dejan, Kuzmanić, Marion, Janjić, Nina, Vidosavljević, Domagoj, Vidosavljević, Marina, Palaversa, Irena, Zakarija-Grković, Irena, Vraničić, Zorica, Kovačević, Aida, Šimunović, Rajka, Pušić, Jana, Gopčević, Rajka, Dekleva, Vanja, Samardžić, Senka, Birtić, Ana, liječnica, Kraljik, Nikola, Prlić, Lidija, Vrca Botica, Marija, Bralić Lang, Valerija, Rapić, Mirica, Poljak, Gordana, liječnica, Mareković-Madžarac, Zvjezdana, Šnidarić, Damir, Vlahović-Podrebarac, Marina, Polović, Blaženka, Obradović, Katica, Stipić, Nada, Paušek, Drago, Mittermayer, Renato, Marjanović, Martina, liječnica, Ivanac, Gordana, Čikara, Igor, Giljanović-Perak, Jadranka, Arbanas, Goran, Arbanas, Dahna, Devčić Stanković, Dubravka, Pleskina, Rujana, Jančić, Ivana, Višnić, Jadranka, Vučić-Peris, Snježana, Cerovečki-Nekić, Venija, Tiljak, Hrvoje, Vrcić-Keglević, Mladenka, Lazić Kašuba, Đurđica, Petriček, Goranka, Ožvačić Adžić, Zlata, Soldo, Dragan, liječnik obiteljske medicine, Vitlov, Petra, Gmajnić, Rudika, Pribić, Sanda, Kvolik, Slavica, Prlić, Ingrid, Karin, Željka, Utrobičić, Ina, Valić Marjanac, Nevena, Cikač, Tatjana, Čop, Renata, Džepina, Marija, Drugović, Dalibor
Vrsta građe: Knjiga
Jezik: hrv
eng
Impresum: Split [i. e Zagreb] : Hrvatska udružba obiteljske medicine = Croatian Association of Family Medicine, 2009.
Predmet:
Online pristup: Zbornik

Internet

Zbornik

NSK Zatvoreno spremište

Signatura: 756.709
Primjerak #1
Korištenje u čitaonici

NSK Spremište arhivskih primjeraka

Signatura: A 756.709
Primjerak #1
Nije za posudbu