Psihosomatski poremećaji i gastroenterološke bolesti

Permalink: http://skupnikatalog.nsk.hr/Record/nsk.NSK01000534425
Ostali autori: Kongres obiteljske medicine (-)
Ostali autori: Vuković, Hrvoje, liječnik (Editor), Vučak, Jasna (-), Klarin, Ljiljana, Giljanović-Perak, Jadranka, Dvornik-Radica, Ana, Rumboldt, Mirjana, Smoje, Elvira, Petric, Dragomir, Pavličević, Ivančica, Glavaški, Milan, liječnik, Rojnica, Marin, Diminić-Lisica, Ines, Grubišić-Greblo, Hanija, Materljan, Eris, Ebling, Zdravko, Jurčić, Dragan, Bilić, Ante, liječnik, Blažeković-Milaković, Sanja, Tiljak, Hrvoje, Budak, Antun, Bergman-Marković, Biserka, Katić, Milica, Vrcić-Keglević, Mladenka, Jakšić, Mirka, Jakšić, Želimir, Gašparić-Jakšić, Darinka, Kumbrija, Suzana, Šimunović, Rajka, Lukić, Marijan, Mrduljaš-Đujić, Nataša, Slovaček-Cesarec, Jasna, Vuk, Sanja, Širić, Ivanka, Cotić, Vera, Perinović, Rihard, Todorović, Goran, liječnik, Perić, Mirjana, liječnica, Vrdoljak, Davorka, Musil, Ankica, Bardač-Zelić, Sunčica, Stevanović, Ranko, Petrovčić, Marija, Krčmar, Nevenka, liječnica, Gluhak, Ines, Jovanović, Aleksandar, liječnik, Vuk, Željko, Mulić, Rosanda, Ropac, Darko, Čavka, Majda, Komazec, Dušan, Vučenović, Dario, Rapić, Mirica, Fudurić, Branka, liječnica, Antišin, Mladen, Urh, Barica, Balint, Ines, Cvetković, Ivica, Mujkić, Aida, Srček, Igor, Vuletić Mavrinac, Gorka, Iveković, Hrvoje, liječnik, Grgurović, Dražen, Lelić, Ruža, Drobnjak, Katica, Pančić, Slavica, Gorajščan, Darko, Ničea Gruber, Ema, Golik-Gruber, Vesna, Kosanović, Biljana, Gorajščan, Vesna, Obradović, Zarema, Mulić, Sulejman, Šator, E., Rahimić, Mirsad, Lončar, Josip, liječnik, Mazzi, Bruno, Mazzi, Vesna, Sitek, Vladimir, Mesnik Gaži, Nada
Vrsta građe: Knjiga
Jezik: hrv
Impresum: Zadar : Hrvatska udružba obiteljske medicine, 2000.
Predmet:

NSK Zatvoreno spremište

Signatura: 696.132
Primjerak #1
Korištenje u čitaonici

NSK Spremište arhivskih primjeraka

Signatura: A 696.132
Primjerak #1
Nije za posudbu