Bolesti respiratornog sustava u obiteljskoj medicini

Permalink: http://skupnikatalog.nsk.hr/Record/nsk.NSK01000479600
Glavni autor: Tiljak, Hrvoje (Author)
Ostali autori: Kongres obiteljske medicine (-)
Ostali autori: Momirović, Aleksandar (-), Peternel, Renata, Malinar, Marta, liječnica, Damić, Andrija-Mišo, Musić Milanović, Sanja, Budak, Antun, Petric, Dragomir, Vrcić-Keglević, Mladenka, Blažeković-Milaković, Sanja, Stojanović-Špehar, Stanislava, Kumbrija, Suzana, Grbić, E., liječnik, Šupe, Svjetlana, Vuković, Hrvoje, liječnik, Plavec, Davor, Macan, Jelena, liječnica, Kanceljak-Macan, Božica, Hegeduš-Jungvirth, Marija, Krčmar, Nevenka, liječnica, Klepac Pulanić, Tajana, Vinter-Repalust, Nevenka, Jurković, Ljiljanka, Šimunović, Rajka, Katić, Milica, Jalušić Glunčić, Tajana, Glad, Ljubica, Šarac, Rada, Lazić Kašuba, Đurđica, Glavaški, Milan, liječnik, Mrduljaš-Đujić, Nataša, Vranješ, Željko, Katić, Vladimir, liječnik, Bakar, Željko, Tomek-Roksandić, Spomenka, Perko, Goran, Lamer, Vesna, liječnica, Radašević, Hrvoje, Čulig, Josip, liječnik, Tomić, Branimir, liječnik, Alfirević-Ungarov, Taida, Vrbanić, Veljko, Vrdoljak, Davorka, Rožman, Alma, Barbarić, Zoran, Tućan-Foretić, Milica, Daus-Šebeđak, Danijela, Drkulec, Jasna, Perinović, Rihard, Todorović, Goran, liječnik, Drkulec, Vlado, Ebling, Zdravko, Kovačić, Luka, liječnik, Šerić, Vatroslav, medicinski biokemičar, Santo, Tibor, Gmajnić, Rudika, Kraljik, Nikola, Lončar, Josip, liječnik, Kranjčević, Ksenija, Bergman-Marković, Biserka, Balint, Ines, Jelaković, Bojan, Cvetković, Ivica, Željković Vrkić, Tajana, Dojčinović, Bojan, Goričanec, Biserka, Mesarić, Ksenija, Ileković Pejić, Zlata, Prljević, Gordana, Agbaba-Primorac, Rada, Amerl-Šakić, Vjekoslava, Jelić-Huljak, Brigita, Šakić, Davorin, Badovinac, Olga, Ćurčić, Liza, Depolo, Teo, Tomasović Mrčela, Nada, Horvat, Darko, liječnik, Sušić, Emir, Leppée, Marcel, Polić-Vižintin, Marina, Resanović, Branislava, Štimac, Davor, liječnik, Vodopija, Ivan, Šimunić, Mijo, Fila, Branko, Diklić, Davorin, Halauk, Vladimir, Macolić Šarinić, Viola, Ožvačić Adžić, Zlata, Babić-Banaszak, Andreja, Cerovečki-Nekić, Venija, Petriček, Goranka, Soldo Jureša, Dragica, Pavliša, Goran, Petriček, Igor, Prus, Tomislav, Prus, Višnja, Šegec, Branko, Stojadinović-Grgurević, Slavica, Radonić, Marija, liječnica, Vukušić, Ivan, farmakolog, Zelić-Havić, Ines, Žulj-Juvančić, Višnja
Vrsta građe: Knjiga
Jezik: hrv
Impresum: Zagreb : Hrvatska udružba obiteljske medicine, 2003.
Predmet:

NSK Zatvoreno spremište

Signatura: 696.124
Primjerak #1
Korištenje u čitaonici

NSK Spremište arhivskih primjeraka

Signatura: A 696.124
Primjerak #1
Nije za posudbu