Diabetes mellitus i drugi endokrinološki poremećaji

Permalink: http://skupnikatalog.nsk.hr/Record/nsk.NSK01000242763
Glavni autor: Rapić, Mirica (Author)
Ostali autori: Kongres obiteljske medicine (-)
Ostali autori: Jakšić, Želimir (-), Mlačak, Blaž (Author), Gašparić-Jakšić, Darinka, Ebling, Zdravko, Šerić, Vatroslav, liječnik, Gmajnić, Rudika, Santo, Tibor, Rašić, Anica, liječnica, Đeri, Katica, Krčmar, Nevenka, liječnica, Stevanović, Ranko, Gluhak, Ines, Jovanović, Aleksandar, liječnik, Mesnik Gaži, Nada, Matijašević, Petar, Matijašević, Maja, liječnik, Grgurić, Marija, Vuletić, Silvije, Cvetković, Ivica, Balint, Ines, Vrca-Botica, Marija, Lovasić, Slavko, Pavičić-Beljak, Verica, Cvitanović, Hrvoje, Jančić, Ervin, Cvitanović, Vladimir, liječnik opće medicine, Mastelić-Ivić, Tihomir, Knežević, Eva, liječnica, Kuljanac, Ilko, Vrdoljak, Davorka, Živković, Konstantin, Musil, Ankica, Bardač-Zelić, Sunčica, Zelić-Havić, Ines, Nardelli-Kovačić, Magdalena, Tiljak, Hrvoje, Kumbrija, Suzana, Šimunović, Rajka, Curić, Snježana, Curić, Ivo, liječnik, Kvist, Marten, Ravlija, Jelena, Musa, Anton, Škobić Bovan, Nada, Bašić, Anica, Škunca Žuža, Gordana, Jurčević, Snježana, Tadin, Tomislav, Bartolić, Ante, Ravnić-Udović, Savica, Bartolić, Nada, Pahović-Košeto, Vera, Živčić, Robert, Janjanin, Milica, liječnica, Pavletić, Maja, liječnica, Galjer, Sanda, Milković, Goranka, Pavan, Doroteja, Fudurić, Branka, liječnica, Giljanović-Perak, Jadranka, Smoje, Elvira, Belak, Zlata, Skendžić, Nevenka, Bukmir, Leonardo, Jaška-Blažina, Zlata, Pahor, Đana, Ruso, Zdenka, Novaković, Dinko, Ćurković, Marica, Todorović, Goran, liječnik, Perinović, Rihard, Perić, Mirjana, liječnica, Depolo, Teo, Polanda, Liborio, Domes, Henrik, Drobac, Marina, Prolić Alanović, Drenka, Alerić, Zorica, Lozić, Ksenija, Mazzi, Bruno
Vrsta građe: Knjiga
Jezik: hrv
Impresum: Karlovac : Hrvatska udružba obiteljske medicine, 1999.
Predmet:

NSK Čitaonica za prirodne i primijenjene znanosti

Signatura: 616-008 K82
Primjerak #1
Korištenje u čitaonici

NSK Zatvoreno spremište

Signatura: 673.748
Primjerak #1
Korištenje u čitaonici

NSK Spremište arhivskih primjeraka

Signatura: A 673.748
Primjerak #1
Nije za posudbu