Kućno liječenje u obiteljskoj medicini

Permalink: http://skupnikatalog.nsk.hr/Record/nsk.NSK01000217353
Glavni autori: Budak, Antun (Author), Ebling, Zdravko (-)
Ostali autori: Simpozij obiteljske medicine (-)
Ostali autori: Jakšić, Želimir (Translator), Gmajnić, Rudika, Pacovski-Erhard, Maja, Crnić-Diklić, Radojka, Blažeković-Milaković, Sanja, Tiljak, Hrvoje, Petric, Dragomir, Samardžić-Ilić, Vesna, Kuleš, Dunja, Pavliša, Goran, Katić, Milica, Jurković, Ljiljanka, Jovanović, Aleksandar, liječnik, Novosel, Gordana, Peršić, Lino, Materljan, Eris, Bartolić, Ante, Ravnić-Udović, Savica, Mrakovčić, Ljiljana, Bukmir, Leonardo, Skendžić, Nevenka, Šimunović, Rajka, Kumbrija, Suzana, Lisac, Željko, Bartošak, Mirjana, Majnarić, Antun, liječnik, Jonjić, Anto, Janković, Suzana, Malatestinić, Đulija, Jušić, Anica, Vuković, Ante, liječnik, Arnold, Dražen, Prus, Tomislav, Ileković Pejić, Zlata, Vukoja, Boro, Balint, Ines, Cvetković, Ivica, Lončar, Josip, liječnik, Kralj, Diana, Rapić, Mirica, Fudurić, Branka, liječnica, Somek, Marinela, Zjača-Vrban, Hela, Mateljak, Zlata, Guljaš, Krešimir, Lozić, Ksenija, Šimunić, Mijo, Grgurović, Dražen, Negro, Davor, Galić, Krešimir, Prlić, Lidija, Santo, Tibor, Šerić, Vatroslav, liječnik, Matković, Vilma, Grubišić-Greblo, Hanija, Štefanac-Nadarević, Vesna, Smokrović, Helena, Jurčević, Snježana, Gašpar, Blago, Prolić, Drenka, Štinc, Branka
Vrsta građe: Knjiga
Jezik: hrv
Impresum: Osijek : Hrvatska udružba obiteljske medicine : Dom zdravlja Osijek, 1998.
Predmet:

NSK Zatvoreno spremište

Signatura: 696.133
Primjerak #1
Korištenje u čitaonici

NSK Spremište arhivskih primjeraka

Signatura: A 696.133
Primjerak #1
Nije za posudbu