Bolesti lokomotornog sustava u obiteljskoj medicini

Permalink: http://skupnikatalog.nsk.hr/Record/nsk.NSK01000283501
Glavni autor: Materljan, Eris (Author)
Ostali autori: Kongres obiteljske medicine (-)
Ostali autori: Perković, Ana, liječnica (-), Jukić, Melita (Author), Blažeković, Inoslav (Editor), Minak, Giovanni, ml, Materljan, Branka, Krčmar, Nevenka, liječnica, Kovačić, Luka, liječnik, Radolović, Boris, Tiljak, Hrvoje, Mustajbegović, Jadranka, Ivanković, Davor, liječnik, Kujundžić Tiljak, Mirjana, Grgurev, Zdravko, Vrdoljak, Davorka, Jovanović, Aleksandar, liječnik, Stevanović, Ranko, Merzel, Marijan, Djemaili, Refet, Gluhak, Ines, Vuk, Željko, Šiljeg, Goran, Šiljeg, Tatjana, Ivanović-Azenić, Zdenka, Nikić, Valerija, Sladoljev, Matilda, Fodor-Polančec, Dragica, Katar, Nada, Vodjerek-Matica, Zdenka, Ravnić, Slavica, Mohorić-Brumnjak, Marinka, Bartolić, Ante, Radović, Jadranko, Malatestinić, Đulija, Barbir, Ante, liječnik, Bareta, Radosna-Dome, Bartolić, Nada, Jelić, Maja, liječnica, Vondra Sedlaček, Janisa, Pećina, Hrvoje-Ivan, Buljat, Gojko, Pećina, Marko, Cvetković, Ivica, Balint, Ines, Glavaški, Milan, liječnik, Mrduljaš-Đujić, Nataša, Komadina-Gačić, Jadranka, Gunarić, Marijan, Klarin, Ljiljana, Vuković, Hrvoje, liječnik, Sušanj, Mario, Grbac, Vlastimir, Petrovčić, Marija, Jurković, Ljiljanka, Babeli, Sanja, Amerl-Šakić, Vjekoslava, Šakić, Davorin, Dobrijević-Pili, Selma, Gavranović, Pero, Badovinac, Olga, Dabić, Sonja, Jonjić, Anto, Grubišić-Greblo, Hanija, Vučemil, Katica, Mićović, Vladimir, Barićev-Novaković, Zdenka, Matković-Trošelj, Vilma, Lončar, Josip, liječnik, Ebling, Zdravko, Mazzi, Bruno, Mazzi, Vesna, Slovaček-Cesarec, Jasna, Sitek, Vladimir, Vučak, Jasna, Šabić, Marina, Šapina, Goran, Lordanić, Ivica, Musić Milanović, Sanja, Aganović, Izet, Jovanović, Željko, liječnik, Crnčević-Orlić, Željka, Đorđević, Veljko, Gošev, Milan, Nagy, Ljiljana, Barić-Hontić, Jana, Andrić, Mirta, Bogdanić, Dejana, Jaković, Goran, Pribić, Sanda, Vlašić, Jadranka, Nukić, Alma, Jurišić, Petra, Gmajnić, Rudika, Margaretić, Damir, Fuštin, Zvjezdana, Obradović, Zarema, Rahimić, Mirsad, Mulić, Sulejman, Kaić-Rak, Antoinette, Antonić-Degač, Katica, Petrović, Zrinka, Mesaroš-Kanjski, Elika, Tomek-Roksandić, Spomenka, Čulig, Josip, liječnik, Ostojić, Rajko, Tomić, Branimir, liječnik, Perko, Goran, Iveković, Hrvoje, liječnik, Prekalj Petrović, Višnja, Pančić, Slavica
Vrsta građe: Knjiga
Jezik: hrv
Impresum: Zagreb : Hrvatska udružba obiteljske medicine, 2001.
Predmet:

NSK Zatvoreno spremište

Signatura: 696.122
Primjerak #1
Korištenje u čitaonici

NSK Spremište arhivskih primjeraka

Signatura: A 696.122
Primjerak #1
Nije za posudbu