Geografski horizont

Permalink: http://skupnikatalog.nsk.hr/Record/nsk.NSK01000032638/Similar
Ostali autori: Pejnović, Dane (Editor), Pepeonik, Zlatko, Rogić, Veljko, geograf, Kurtek, Pavao, Brazda, Mirko, Lozić, Sanja, geografkinja
Vrsta građe: Časopis
Povezani zapisi:
"Elementarne" ili "prirodne" nepogode
"Konfekcijski" turizam Lloret de Mara
Abuja - novi glavni grad Nigerije
Afrika na UNESCO-vom popisu ugrožene baštine
Aleksandar Lukić: Mozaik izvan grada : tipologija ruralnih i urbaniziranih naselja Hrvatske, Meridijani, Samobor, 2012. : [prikaz]
Alogene tekućice
Alžir - između Sredozemlja i Sahare
Andrija Mohorovičić
Arapsko-izraelski sukob
Australija
Australija - obećana zemlja?
Azija
Bilo jednom u Zagrebu - zatvaranje i prenamjena starih zagrebačkih kinodvorana
Biokovo
Bjelorusija
Brazilom od Salvadora do Rio de Janeira
Bura u Makarskoj
Cordoba
Cresko-lošinjsko otočje
Crtež u kartografiji i pedologiji
Čakovec
Česi u Hrvatskoj
Čečensko pitanje
Češka
Čile
Čovjek i ekološki sistemi
Deforestacija Amazonije kao globalni ekološki problem
Demogeografska analiza orahovičkog kraja
Demogeografska obilježja Albanije
Demografske značajke i procesi u naseljima uz rijeku Mrežnicu
Depopulacija ruralne periferije Koprivničko-križevačke županije na primjeru općine Legrad
Dezertifikacija
Didaktičko-metodički temelji spiralno-progresivnog programa na izabranim primjerima iz reljefa
Digitalna analiza drenažne mreže na primjeru Papuka
Doseljavanje u Zagreb
Dramatično raspadanje sovjetskog kolonijalnog carstva
Dubrava u zagrebačkom okruženju
Dva prekretnička pothvata
EZ (Europska zajednica - European Community) kao primjer integracijskih procesa
Ekološka kriza Gornje Šleske
Ekonomska struktura stanovništva Italije 1987. godine
Eritreja
Etape gospodarskog razvoja svijeta
Europa - novi dom imigrantima iz Sjeverne Afrike
Europska unija
Francuska
Funkcija rada Osijeka kao čimbenik transfrmacije naselja Osječko-baranjske županije
GPS i njegova primjena u geografiji
Gacka zavala
Gdje je granica između Europe i Azije?
Geografija - "plodno tlo" za projekte
Geografija Hrvatske
Geografija i geografi
Geografija i globalni razvoj
Geografska dimenzija promjena u svjetskom turizmu na prijelazu iz 20. u 21. stoljeće
Geografska karta kao vizualna predodžba svijeta
Geografski aspekt degradacije okoliša
Geografski i geopolitički položaj Istre
Geografski koordinator
Geografski uvjeti razvoja maslinarstva u Hrvatskoj
Geografski učinci proizvodnje i potrošnje biogoriva
Geološka aktivnost obilježila prvu polovicu 2010. godine : izvješće s granica litosfernih ploča, srpanj, 2010.
Geomorfološke osobine Republike Hrvatske
Geomorfološke posebnosti Lopara na Hvaru
Geomorfološke značajke Splita i njegove okolice
Geomorfološke značajke bazena porječja Drave
Geomorfološke značajke reljefa Zagreba i njegove šire okolice
Geomorfološki sadržajai u nastavi geografije u osnovnoj i srednjoj školi te na sveučilištu
Geopolitika i geostrategija Sredozemlja u vrijeme hladnog rata II. - do 1989/1990-ih godina
Geostrategija Sredozemlja u vrijeme hladnog rata I. : do 1989/1990-ih godina
Geostrategija Sredozemlja za vrijeme hladnog rata : (III)
Geotektonika i geomorfologija
Globalizacija i regionalizacija u svjetskom gospodarstvu
Globalni urbani sistem
Globusi i globologija u Beču
Gospodarska obilježja Hrvatske
Gospodarska suradnja Hrvatske s Njemačkom
Gospodarsko i ekološko vrednovanje Malostonskog zaljeva
Gospodarsko značenje Australije
Grad Rijeka u "potrazi" za novim imidžem
Gradska i ostala naselja u Hrvatskoj
Gradska naselja Hrvatske u popisima stanovništva 1961.-2001.
Grenland (Klaalit Nunaat)
Gruzija
Hainan - dva lica Kine
Hidrogeografske značajke Hrvatske
Historijskogeografski razvoj Varaždina : primjer integrirane terenske nastave
Hrvatska u demografskoj posttranziciji
Iguazu/Iguacu
Indonezijsko "Načelo arhipelaga"
Intenzivno opadanje broja Hrvata u Vojvodini
Intercepcija
Internet za geografe
Istra
Italija
Izrael
Izvor života u čileanskoj pampi
Javni gradski promet Zagreba u funkciji nove uloge grada
Jedinstvena i podijeljena geografija
Još jednom o klasifikaciji klima
Još o sjevernoj međi i granici Balkanskog poluotoka
Južni Zagreb u zagrebačkoj urbanoj regiji
Južnoafrička Republika
Kako je počeo turizam na našem otoku
Kako motivirati učenike?
Kako se razvila i gdje se primjenjuje metoda scenarija
Kamping turizam u Hrvatskoj s osvrtom na europske tendencije
Kanada : (1. dio)
Kanada : (2. dio)
Karakteristike "3G" položaja Sredozemlja
Karakteristike nove Europe
Kartograf - Pavao Ritter Vitezović : povodom 300-te obljetnice smrti
Katastar i njegova važnost kao izvora za geografska istraživanja
Kina : (I. dio)
Kina : (II. dio)
Klasično Sredozemlje
Klima Hrvatske
Klima Splita
Klimatske promjene
Kome je klimatologija problem?
Korištenje pouzdanih izvora (tekst, statistički podaci, ---) s interneta u nastavi geografije
Krakow
Kreativnost u nastavi geografije
Krš ili kras? Krš!
Krški reljef
Krški reljef u poriječju Sane s pregledom poznatijih speleoloških objekata
Krško podzemlje otoka Cresa
Lastovo
Litoralizacija Perua kao primjer urbanizacije pacifičke obale Latinske Amerike
Ljudske djelatnosti i njihov utjecaj na kvalitetu okoliša
Luka Rotterdam i njen položaj u sklopu luka Hamburg - Le Havre niza
MS OneNote - interaktivna učiteljska bilježnica
Marseille - prijestolnica europske kulture 2013.
Megalopolis Boston - Washington
Metoda klasterizacije srednjodalmatinskih naselja
Metode tematskog kartografskog predočavanja u ekonomskoj geografiji
Metropolitanizacija u Sjedinjenim Američkim Državama
Međukulturalni dijalog u nastavi geografije
Međunarodni turizam svijeta 1990. godine
Međusobni odnosi Rusije i drugih država bivšeg SSSR-a
Mogućnosti regionalnog razvoja Hrvatske na primjeru IPA prekograničnog programa Mađarska-Hrvatska 2007.-2013.
Monsuni i njihovo geografsko značenje
Na temeljima geografije - I : prostor (u politici)
Na temeljima geografije II : zemljopisni položaj i prostorni odnosi
Nacionalne države i nacionalne manjine u Europi
Nacionalni park Hohe Tauern (Visoke Ture)
Nafta i plin u Hrvatskoj
Najizrazitije suvremene geografske promjene u stanovništvu i naseljenosti SAD
Najnovije promjene u teritorijalno-upravnom ustrojstvu Republike Hrvatske
Najviši europski cestovni prijevoj
Narodnosni sastav stanovništva Splita kroz stoljeća
Naselja i naseljenost
Nasljeđe portugalskog kolonijalizma u Africi
Neke populacijske karakteristike grada Zagreba i Županije zagrebačke
Njemačka
Nova godina u Transilvaniji
Novi NATO za novu Europu
Novi muzej globusa Austrijske nacionalne knjižnice u Beču
Novosibirsk
O internacionalizaciji svjetske privrede
O prometu Hrvatske
O uzrocima i oblicima srpske agresije na Hrvatsku
Obilježja međunarodnog turizma prema regionalizaciji UNWTO-a
Oblici gospodarske djelatnosti
Obnova i revitalizacija područja posebne državne skrbi Republike Hrvatske
Obrana od tuče u SRH
Odakle su došli i koliko danas ima starosjedilaca Angloamerike?
Određivanje kutova nagiba zemljišta po karti
Određivanje, po karti, topografskih i stvarnih dužina na zemljištu
Održivi razvoj krških područja Floride (SAD) s osvrtom na hrvatski krški prostor
Općina Lanišće - ruralna periferija Istarskog poluotoka
Općina Sunja
Općina Šestanovac
Osijek
Osnove položajnosti Gorskog kotara : prilog povijesnom zemljopisu
Osobine i zakonomjernosti oblikovanja strukturnog reljefa zemlje
Osobitosti Konavoskog polja
Otkriće Zemlje Franje Josipa i Hrvati
Otkriće zemlje Franje Josipa i Hrvati
Otpad kao ekološki problem grada
Paklenica
Palagruški otoci
Plitvička jezera
Pojam i glavne značajke geografskih informacijskih sustava
Populacijska politika u Indiji
Porto
Postanak i mijene hrvatskog teritorija
Povijesni problem određivanja geografske dužine i odabira početnog meridijana
Povijesno-geografske faze razvoja i novi razvojni izazovi Splita
Povodom odlaska u mirovinu dr. Mirka Brazde
Poznavanje nogometa i geografsko znanje
Predmetna identifikacija geografije u gimnazijskim udžbenicima
Prezentacijske vještine u nastavi geografije
Prijeti li Petrinji depopulacija? : Primjer realiziranog školskog projekta
Prilagodba poučavanja modalitetima učenja
Prilozi političko-geografskom atlasu Sredozemlja
Primjena metode rada s karticama u nastavi geografije
Priprema za izvedbu nastavnog sata na stručnom ispitu
Problem Kosova
Problem početnog meridijana i naše geografske karte
Problematika zaštite mora kao temeljnog turističkog resursa
Problemi korištenja toponimije Irske i Ujedinjenog Kraljevstva
Prognanici kao posljedica srpske agresije na Hrvatsku
Prometna valorizacija Velebita
Prometno značenje Zagreba
Promjene klime
Promjene okoliša kao posljedica izgradnje jezera Kariba : kako je stvoren europski kulturni pejzaž u Africi
Prostorna obilježja urbanog sistema SAD-a
Prostorna raščlamba Republike Hrvatske
Prostorni razmještaj hrvatskog stanovništva u Republici Bosni i Hercegovini
Prostorni razvoj Splita
Radovan Pavić: Geografija gorske Hrvatske : prilozi analizi socijalno-geografske strukture Gorskog kotara i Ogulinsko-plaščanske submmontane udoline, Vl. naklada Z. Mance, 2012. : [prikaz]
Razgradnja ozonskoga sloja
Razlike makro-regionalno-geografskog sastava i političko-ekonomske podjele Evrope
Razvoj zagrebačkih rekreacijskih lokaliteta
Razvojna razdoblja industrije Zagreba
Regija kao središnji koncept u geografiji
Regionalni sastav i podjela Afrike
Reintegracija hrvatskoga Podunavlja
Reljefne značajke nizine Drave od slovenske granice do Varaždina
Republika Južni Sudan
Republika Kazahstan
Revitalizacija funkcija povijesne urbane jezgre Šibenika
Revitalizacija starih industrijskih područja u Jugozapadnoj Europi : projekt ReTInA
Rijeka
Rijeka - razvoj grada na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće
Ruhr - od rudarsko-industrijske do kulturne metropole Europe
Ruralni turizam - čimbenik integralnog razvitka ruralnog prostora Hrvatske
Satelitski sustavi za orijentaciju i navigaciju
Sejšeli - razvijena afrička država?
Skitnje Arktikom
Slovačka
Službene definicije ruralnih i urbanih područja : primjeri iz svijeta
Socijalno-prostorna segregacija stanovništva Zagreba
Sociodemografske karakteristike, potrebe i razvojne aspiracije žitelja Vukomeričkih gorica
Solane na Mediteranu
Sovjetski Baltik
Split
Središnja uloga Splita u Županiji splitsko-dalmatinskoj i Dalmaciji i značajke njegova suvremenog gospodarstva
Sredozemlje
Sredozemlje i sredozemni svijet Fernanda Braudela
Stanovništvo i naseljenost Japana u prošlosti
Stanovništvo i naseljenost Republike Hrvatske
Stanovništvo kao činitelj razvoja i uređenja prostora
Stanovništvo, prirodna dobra i okoliš
Stepeničasta piramida u Chichen Itzi
Stjepan Glavač (1627.-1680.): Karta Kraljevine Hrvatske i Slavonije
Strategija ruralnog razvoja Baranje
Strategije učenja i poučavanja
Sukob ekologije i ekonomije
Suvremene demogeografske značajke Kanade
Suvremeni trendovi razvoja turizma u svijetu i Jugoslaviji
Suvremeno kretanje stanovništva u sredozemnim zemljma
Što je to Sredozemlje ili Mediteran?
Što nastaje i što (pre)ostaje kad vikendaštvo poprimi nekontrolirane razmjere? : slučaj otoka Vira
Što znači misliti geografski?
Tabula Peutingeriana
Tajvan - otok duhova : (I. dio)
Tajvan - otok duhova : (II. dio)
Talijani u Istri
Tematske karte u nastavi geografije
Temeljne demografske značajke Prekodravlja
Temeljne značajke razvoja narodonosne strukture Istočne Hrvatske
Teorijska osnova modela prostorne difuzije
Terenska nastava geografije u Velikoj Britaniji
Terenska nastava iz fizičke geografije : prijedlog za prvi razred gimnazije
Terenska nastava u geografiji
Terenska nastava u stručnom usavršavanju učitelja i nastavnika geografije
Teškoće opstojnosti manjinskih jezika
Tipologija ruralnih područja Hrvatske
Topografska kartografija u Hrvatskoj
Tradicionalna vodoopskrba u kršu Dalmatinske Zagore
Transformacija i suvremeni razvoj Općine Dugopolje
Transnacionalne kompanije kao nositelji globalizacije
Tranzitne prometnice kroz Gorski kotar
Turizam Hrvatske
Turizam kao čimbenik razvoja i transformacije Ogulinskog kraja
Udine - Friuli-Venezia-Giulia
Ujedinjeno kraljevstvo
Ukrajina nova država Europe
Uloga željezničkog prometa u organizaciji prostora
Utjecaj klimatskih promjena na poljoprivredu Kine
Utjecaj suburbanizacije na preobrazbu ruralnog prostora - primjer općine Brdovec
Utjecaj turizma na morfološku i socioekonomsku preobrazbu naselja Parka prirode Lonjsko polje
Uvod u Huntingtona
Uvod u tehnologiju geografskih informacijskih sustava
Uvođenje aktualnih događanja u nastavu : primjer dobre prakse
Uz 100. godišnjicu početka strukovnoga organiziranja i pedesetu obljetnicu kontinuiranoga rada Hrvatskoga geografskog društva
Učenici uče učenike
Vijetnamska geopolitika
Višenamjenski kanal Dunav-Sava (VKDS) - isplativ projekt?
Voda - dragocjeni dar prirode
Vojnogeografska analiza operacije Maslenica
Vojnogeografski aspekt pustinjske bitke kod El Alameina u Drugom svjetskom ratu
Vrednovanje i ocjenjivanje plakata
Zadar
Zadar - Split - Dubrovnik
Zagreb
Zagreb u pretpovijesti i u antici
Zagrebački ljetopis
Zakavkaske republike
Zambija : tragovima Davida Livingstonea
Zašto Velebit ima lučno svijeni hrbat?
Zdravstveni turizam Krapinsko-zagorske županije
Zemljopisne složenice grčkog i latinskog podrijetla
Znanost, a ne pseudoznanost
Značaj fondova Europske unije za razvoj obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava Krapinsko-zagorske županije
Značenje i prostorni razmještaj industrije Hrvatske
Značenje i struktura energetskih izvora u Hrvatskoj
Županja
Jezik: hrv
Impresum: Zagreb : Geografsko društvo Hrvatske, 1955-.
Zagreb : Savez geografskih društava Hrvatske,
Zagreb : Hrvatsko geografsko društvo,
Predmet:

APA stil citiranja

Pejnović, D., Pepeonik, Z., Rogić, V., Kurtek, P., Brazda, M., & Lozić, S. (1955). Geografski horizont: Geografski horizont : [stručno-informativni časopis za geografiju]. Zagreb: Geografsko društvo Hrvatske.

Chicago stil citiranja

Pejnović, Dane, Zlatko Pepeonik, Veljko Rogić, Pavao Kurtek, Mirko Brazda, and Sanja Lozić. Geografski horizont: Geografski horizont : [stručno-informativni časopis za geografiju]. Zagreb: Geografsko društvo Hrvatske, 1955.

MLA stil citiranja

Pejnović, Dane, et al. Geografski horizont: Geografski horizont : [stručno-informativni časopis za geografiju]. Zagreb: Geografsko društvo Hrvatske, 1955.