Geografski horizont

Permalink: http://skupnikatalog.nsk.hr/Record/nsk.NSK01000032638
Ostali autori: Pejnović, Dane (Editor), Pepeonik, Zlatko, Rogić, Veljko, geograf, Kurtek, Pavao, Brazda, Mirko, Lozić, Sanja, geografkinja
Vrsta građe: Časopis
Povezani zapisi:
Azija
Australija
"Konfekcijski" turizam Lloret de Mara
Alogene tekućice
Abuja - novi glavni grad Nigerije
Andrija Mohorovičić
Australija - obećana zemlja?
"Elementarne" ili "prirodne" nepogode
Alžir - između Sredozemlja i Sahare
Aleksandar Lukić: Mozaik izvan grada : tipologija ruralnih i urbaniziranih naselja Hrvatske, Meridijani, Samobor, 2012. : [prikaz]
Afrika na UNESCO-vom popisu ugrožene baštine
Arapsko-izraelski sukob
Bjelorusija
Biokovo
Brazilom od Salvadora do Rio de Janeira
Bura u Makarskoj
Bilo jednom u Zagrebu - zatvaranje i prenamjena starih zagrebačkih kinodvorana
Cresko-lošinjsko otočje
Crtež u kartografiji i pedologiji
Cordoba
Čile
Čečensko pitanje
Česi u Hrvatskoj
Čovjek i ekološki sistemi
Češka
Čakovec
Dramatično raspadanje sovjetskog kolonijalnog carstva
Dezertifikacija
Doseljavanje u Zagreb
Didaktičko-metodički temelji spiralno-progresivnog programa na izabranim primjerima iz reljefa
Deforestacija Amazonije kao globalni ekološki problem
Demografske značajke i procesi u naseljima uz rijeku Mrežnicu
Dva prekretnička pothvata
Demogeografska obilježja Albanije
Dubrava u zagrebačkom okruženju
Demogeografska analiza orahovičkog kraja
Depopulacija ruralne periferije Koprivničko-križevačke županije na primjeru općine Legrad
Digitalna analiza drenažne mreže na primjeru Papuka
Europska unija
Europska unija
EZ (Europska zajednica - European Community) kao primjer integracijskih procesa
Eritreja
Etape gospodarskog razvoja svijeta
Ekološka kriza Gornje Šleske
Ekonomska struktura stanovništva Italije 1987. godine
Europa - novi dom imigrantima iz Sjeverne Afrike
Francuska
Funkcija rada Osijeka kao čimbenik transfrmacije naselja Osječko-baranjske županije
Geotektonika i geomorfologija
Gruzija
Geomorfološke posebnosti Lopara na Hvaru
Geomorfološke značajke reljefa Zagreba i njegove šire okolice
Geografija i geografi
Geomorfološki sadržajai u nastavi geografije u osnovnoj i srednjoj školi te na sveučilištu
Geomorfološke značajke Splita i njegove okolice
Geografija i globalni razvoj
Geomorfološke značajke bazena porječja Drave
Geografska karta kao vizualna predodžba svijeta
Grenland (Klaalit Nunaat)
Gospodarska suradnja Hrvatske s Njemačkom
Globalni urbani sistem
Globalizacija i regionalizacija u svjetskom gospodarstvu
Geografija Hrvatske
Geomorfološke osobine Republike Hrvatske
Gospodarska obilježja Hrvatske
GPS i njegova primjena u geografiji
Gacka zavala
Globusi i globologija u Beču
Geografski uvjeti razvoja maslinarstva u Hrvatskoj
Geografski i geopolitički položaj Istre
Geografski aspekt degradacije okoliša
Gospodarsko i ekološko vrednovanje Malostonskog zaljeva
Gdje je granica između Europe i Azije?
Gospodarsko značenje Australije
Geografski učinci proizvodnje i potrošnje biogoriva
Gradska naselja Hrvatske u popisima stanovništva 1961.-2001.
Gradska i ostala naselja u Hrvatskoj
Grad Rijeka u "potrazi" za novim imidžem
Geografski koordinator
Geostrategija Sredozemlja u vrijeme hladnog rata I. : do 1989/1990-ih godina
Geografija - "plodno tlo" za projekte
Geološka aktivnost obilježila prvu polovicu 2010. godine : izvješće s granica litosfernih ploča, srpanj, 2010.
Geopolitika i geostrategija Sredozemlja u vrijeme hladnog rata II. - do 1989/1990-ih godina
Geostrategija Sredozemlja za vrijeme hladnog rata : (III)
Geografska dimenzija promjena u svjetskom turizmu na prijelazu iz 20. u 21. stoljeće
Hrvatska u demografskoj posttranziciji
Hidrogeografske značajke Hrvatske
Hainan - dva lica Kine
Historijskogeografski razvoj Varaždina : primjer integrirane terenske nastave
Italija
Istra
Istra
Indonezijsko "Načelo arhipelaga"
Intercepcija
Intenzivno opadanje broja Hrvata u Vojvodini
Iguazu/Iguacu
Internet za geografe
Izrael
Izvor života u čileanskoj pampi
Južnoafrička Republika
Jedinstvena i podijeljena geografija
Javni gradski promet Zagreba u funkciji nove uloge grada
Južni Zagreb u zagrebačkoj urbanoj regiji
Još jednom o klasifikaciji klima
Još o sjevernoj međi i granici Balkanskog poluotoka
Kamping turizam u Hrvatskoj s osvrtom na europske tendencije
Klima Splita
Kreativnost u nastavi geografije
Krško podzemlje otoka Cresa
Klimatske promjene
Katastar i njegova važnost kao izvora za geografska istraživanja
Krakow
Karakteristike nove Europe
Klima Hrvatske
Krški reljef
Krš ili kras? Krš!
Krški reljef u poriječju Sane s pregledom poznatijih speleoloških objekata
Klasično Sredozemlje
Kako motivirati učenike?
Kina : (I. dio)
Kina : (II. dio)
Kako je počeo turizam na našem otoku
Korištenje pouzdanih izvora (tekst, statistički podaci, ---) s interneta u nastavi geografije
Karakteristike "3G" položaja Sredozemlja
Kome je klimatologija problem?
Kartograf - Pavao Ritter Vitezović : povodom 300-te obljetnice smrti
Kanada : (1. dio)
Kako se razvila i gdje se primjenjuje metoda scenarija
Kanada : (2. dio)
Ljudske djelatnosti i njihov utjecaj na kvalitetu okoliša
Lastovo
Litoralizacija Perua kao primjer urbanizacije pacifičke obale Latinske Amerike
Luka Rotterdam i njen položaj u sklopu luka Hamburg - Le Havre niza
Međusobni odnosi Rusije i drugih država bivšeg SSSR-a
Međunarodni turizam svijeta 1990. godine
Metropolitanizacija u Sjedinjenim Američkim Državama
Megalopolis Boston - Washington
Monsuni i njihovo geografsko značenje
Metode tematskog kartografskog predočavanja u ekonomskoj geografiji
Međukulturalni dijalog u nastavi geografije
Metoda klasterizacije srednjodalmatinskih naselja
Mogućnosti regionalnog razvoja Hrvatske na primjeru IPA prekograničnog programa Mađarska-Hrvatska 2007.-2013.
MS OneNote - interaktivna učiteljska bilježnica
Mogućnosti regionalnog razvoja Hrvatske na primjeru IPA prekograničnog programa Mađarska-Hrvatska 2007.-2013.
Marseille - prijestolnica europske kulture 2013.
Njemačka
Najizrazitije suvremene geografske promjene u stanovništvu i naseljenosti SAD
Neke populacijske karakteristike grada Zagreba i Županije zagrebačke
Narodnosni sastav stanovništva Splita kroz stoljeća
Najnovije promjene u teritorijalno-upravnom ustrojstvu Republike Hrvatske
Novi NATO za novu Europu
Nacionalni park Hohe Tauern (Visoke Ture)
Nacionalne države i nacionalne manjine u Europi
Naselja i naseljenost
Nafta i plin u Hrvatskoj
Novosibirsk
Nova godina u Transilvaniji
Najviši europski cestovni prijevoj
Na temeljima geografije - I : prostor (u politici)
Novi muzej globusa Austrijske nacionalne knjižnice u Beču
Na temeljima geografije II : zemljopisni položaj i prostorni odnosi
Nasljeđe portugalskog kolonijalizma u Africi
Određivanje kutova nagiba zemljišta po karti
Otkriće zemlje Franje Josipa i Hrvati
Općina Sunja
Osobine i zakonomjernosti oblikovanja strukturnog reljefa zemlje
Otkriće Zemlje Franje Josipa i Hrvati
Osijek
Otpad kao ekološki problem grada
Obnova i revitalizacija područja posebne državne skrbi Republike Hrvatske
O internacionalizaciji svjetske privrede
Obrana od tuče u SRH
Određivanje, po karti, topografskih i stvarnih dužina na zemljištu
Oblici gospodarske djelatnosti
O uzrocima i oblicima srpske agresije na Hrvatsku
O prometu Hrvatske
Općina Šestanovac
Osobitosti Konavoskog polja
Odakle su došli i koliko danas ima starosjedilaca Angloamerike?
Obilježja međunarodnog turizma prema regionalizaciji UNWTO-a
Osnove položajnosti Gorskog kotara : prilog povijesnom zemljopisu
Održivi razvoj krških područja Floride (SAD) s osvrtom na hrvatski krški prostor
Općina Lanišće - ruralna periferija Istarskog poluotoka
Problematika zaštite mora kao temeljnog turističkog resursa
Prognanici kao posljedica srpske agresije na Hrvatsku
Prometno značenje Zagreba
Pojam i glavne značajke geografskih informacijskih sustava
Postanak i mijene hrvatskog teritorija
Povijesno-geografske faze razvoja i novi razvojni izazovi Splita
Prostorni razvoj Splita
Povodom odlaska u mirovinu dr. Mirka Brazde
Palagruški otoci
Prometna valorizacija Velebita
Problem početnog meridijana i naše geografske karte
Prostorni razmještaj hrvatskog stanovništva u Republici Bosni i Hercegovini
Problem Kosova
Primjena metode rada s karticama u nastavi geografije
Paklenica
Priprema za izvedbu nastavnog sata na stručnom ispitu
Plitvička jezera
Povijesni problem određivanja geografske dužine i odabira početnog meridijana
Prezentacijske vještine u nastavi geografije
Porto
Promjene okoliša kao posljedica izgradnje jezera Kariba : kako je stvoren europski kulturni pejzaž u Africi
Prilagodba poučavanja modalitetima učenja
Prostorna obilježja urbanog sistema SAD-a
Populacijska politika u Indiji
Prostorna raščlamba Republike Hrvatske
Predmetna identifikacija geografije u gimnazijskim udžbenicima
Prilozi političko-geografskom atlasu Sredozemlja
Promjene klime
Problemi korištenja toponimije Irske i Ujedinjenog Kraljevstva
Poznavanje nogometa i geografsko znanje
Prijeti li Petrinji depopulacija? : Primjer realiziranog školskog projekta
Republika Kazahstan
Razvojna razdoblja industrije Zagreba
Razvoj zagrebačkih rekreacijskih lokaliteta
Reintegracija hrvatskoga Podunavlja
Reljefne značajke nizine Drave od slovenske granice do Varaždina
Razgradnja ozonskoga sloja
Rijeka
Razlike makro-regionalno-geografskog sastava i političko-ekonomske podjele Evrope
Ruralni turizam - čimbenik integralnog razvitka ruralnog prostora Hrvatske
Rijeka - razvoj grada na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće
Regionalni sastav i podjela Afrike
Revitalizacija starih industrijskih područja u Jugozapadnoj Europi : projekt ReTInA
Republika Južni Sudan
Radovan Pavić: Geografija gorske Hrvatske : prilozi analizi socijalno-geografske strukture Gorskog kotara i Ogulinsko-plaščanske submmontane udoline, Vl. naklada Z. Mance, 2012. : [prikaz]
Ruhr - od rudarsko-industrijske do kulturne metropole Europe
Revitalizacija funkcija povijesne urbane jezgre Šibenika
Regija kao središnji koncept u geografiji
Slovačka
Socijalno-prostorna segregacija stanovništva Zagreba
Sociodemografske karakteristike, potrebe i razvojne aspiracije žitelja Vukomeričkih gorica
Stanovništvo, prirodna dobra i okoliš
Split
Središnja uloga Splita u Županiji splitsko-dalmatinskoj i Dalmaciji i značajke njegova suvremenog gospodarstva
Suvremeno kretanje stanovništva u sredozemnim zemljma
Skitnje Arktikom
Skitnje Arktikom
Stanovništvo i naseljenost Japana u prošlosti
Skitnje Arktikom
Sukob ekologije i ekonomije
Suvremeni trendovi razvoja turizma u svijetu i Jugoslaviji
Sovjetski Baltik
Stanovništvo kao činitelj razvoja i uređenja prostora
Stanovništvo i naseljenost Republike Hrvatske
Satelitski sustavi za orijentaciju i navigaciju
Suvremene demogeografske značajke Kanade
Solane na Mediteranu
Sredozemlje i sredozemni svijet Fernanda Braudela
Strategije učenja i poučavanja
Sredozemlje
Sejšeli - razvijena afrička država?
Službene definicije ruralnih i urbanih područja : primjeri iz svijeta
Stepeničasta piramida u Chichen Itzi
Stjepan Glavač (1627.-1680.): Karta Kraljevine Hrvatske i Slavonije
Strategija ruralnog razvoja Baranje
Što znači misliti geografski?
Što je to Sredozemlje ili Mediteran?
Što nastaje i što (pre)ostaje kad vikendaštvo poprimi nekontrolirane razmjere? : slučaj otoka Vira
Temeljne značajke razvoja narodonosne strukture Istočne Hrvatske
Tranzitne prometnice kroz Gorski kotar
Teškoće opstojnosti manjinskih jezika
Temeljne demografske značajke Prekodravlja
Transnacionalne kompanije kao nositelji globalizacije
Terenska nastava geografije u Velikoj Britaniji
Turizam Hrvatske
Turizam kao čimbenik razvoja i transformacije Ogulinskog kraja
Talijani u Istri
Tradicionalna vodoopskrba u kršu Dalmatinske Zagore
Topografska kartografija u Hrvatskoj
Terenska nastava u geografiji
Tipologija ruralnih područja Hrvatske
Tajvan - otok duhova : (I. dio)
Tajvan - otok duhova : (II. dio)
Transformacija i suvremeni razvoj Općine Dugopolje
Teorijska osnova modela prostorne difuzije
Terenska nastava u stručnom usavršavanju učitelja i nastavnika geografije
Tabula Peutingeriana
Terenska nastava iz fizičke geografije : prijedlog za prvi razred gimnazije
Tematske karte u nastavi geografije
Ujedinjeno kraljevstvo
Uz 100. godišnjicu početka strukovnoga organiziranja i pedesetu obljetnicu kontinuiranoga rada Hrvatskoga geografskog društva
Ukrajina nova država Europe
Uvod u Huntingtona
Uvod u tehnologiju geografskih informacijskih sustava
Uloga željezničkog prometa u organizaciji prostora
Uvođenje aktualnih događanja u nastavu : primjer dobre prakse
Učenici uče učenike
Udine - Friuli-Venezia-Giulia
Utjecaj turizma na morfološku i socioekonomsku preobrazbu naselja Parka prirode Lonjsko polje
Utjecaj klimatskih promjena na poljoprivredu Kine
Utjecaj suburbanizacije na preobrazbu ruralnog prostora - primjer općine Brdovec
Voda - dragocjeni dar prirode
Vijetnamska geopolitika
Vrednovanje i ocjenjivanje plakata
Vojnogeografski aspekt pustinjske bitke kod El Alameina u Drugom svjetskom ratu
Višenamjenski kanal Dunav-Sava (VKDS) - isplativ projekt?
Vojnogeografska analiza operacije Maslenica
Zagreb
Zagreb u pretpovijesti i u antici
Zagrebački ljetopis
Zašto Velebit ima lučno svijeni hrbat?
Zadar
Znanost, a ne pseudoznanost
Zakavkaske republike
Značenje i struktura energetskih izvora u Hrvatskoj
Značenje i prostorni razmještaj industrije Hrvatske
Zdravstveni turizam Krapinsko-zagorske županije
Zadar - Split - Dubrovnik
Zemljopisne složenice grčkog i latinskog podrijetla
Zambija : tragovima Davida Livingstonea
Značaj fondova Europske unije za razvoj obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava Krapinsko-zagorske županije
Županja
Jezik: hrv
Impresum: Zagreb : Geografsko društvo Hrvatske, 1955-.
Zagreb : Savez geografskih društava Hrvatske,
Zagreb : Hrvatsko geografsko društvo,
Predmet:

NSK Zatvoreno spremište

Signatura: 221.224
Primjerak #1
God.57:br.1(2011)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.65:br.2(2019)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.65:br.1(2019)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.64:br.2(2018)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.64:br.1(2018)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.63:br.2(2017)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.63:br.1(2017)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.61:br.1-2(2015)-God.62:br.1-2(2016)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.59(2013)-60(2014)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.58:br.2(2012)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.58:br.1(2012)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.57:br.2(2011)
Korištenje u čitaonici

NSK Spremište arhivskih primjeraka

Signatura: A 221.224
Primjerak #1
God.63:br.1(2017)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.65:br.1(2019)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.64:br.2(2018)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.64:br.1(2018)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.63:br.2(2017)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.57:br.1(2011)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.61(2015)-62(2016)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.59(2013)-60(2014)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.58:br.2(2012)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.58:br.1(2012)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.57:br.2(2011)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.65:br.2(2019)
Nije za posudbu