Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru

Permalink: http://skupnikatalog.nsk.hr/Record/nsk.NSK01000012932/Similar
Ostali autori: Šanjek, Franjo (Editor), Suić, Mate
Vrsta građe: Časopis
Povezani zapisi:
"Archivium comunis Jadre" u XIV. stoljeću
"Catalogus episcoporum ecclesiae nonensis" zadarskog kanonika Ivana A. Gurata
"Catalogus episcoporum et archiepiscoporum urbis Iadertinae" arhiđakona Valerija Pontea
"Događanja naroda" u Kninu 1989. godine : slom jugoslavenske ustavne konstrukcije u Hrvatskoj
"Narodni list" i "Hrvatska kruna" o Drugom balkanskom ratu
"Norma nobilium generalis consilii civitatis Paghi" iz 1455. godine
"Oriondo dalla diocese di Zara... habitante in questa citta"
"Provincijski arhonti" Taktikona Uspenskog
"Tog sretnog dana---" : uz 440. obljetnicu Lepantske bitke
"Zakon grada Kastva iz 1400."
"Šusteršićevi pravaši" : geneza trijalističkog savezništva slovenskih katoličkih narodnjaka i dalmatinskih pravaša
50. godišnjica Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zadru
Administrativna struktura i plaće službenika Dubrovačke Republike (1700.-1808.)
Antičke plombe iz Sotina (Cornacum)
Antički izvori u djelu De Regno Dalmatiae et Croatiae Ivana Lučića
Antroponomastički pristup ispravi o darovanju dijela soli i ribolova na o. Vrgadi samostanu sv. Krševana god 1095. i o darovanju zemlje "in Tochinia" samostanu sv. Marije god. 1066./67.
Argyruntum i njegov teritorij u Antici
Arsenal u Zadru : povijest, funkcija i revitalizacija
Austrijska opsada Zadra 1809. godine
Wappen des mittelalterlichen Adels aus Zagora
[Maštrovićev zbornik]
[Maštrovićev zbornik] : posvećen pok. dr. Vjekoslavu Maštroviću (1913.-1986.)
Benedikta Zelić-Bučan, "Hrvatski narodni preporod u Dalmaciji i don Mihovil Pavlinović", Matica hrvatska, Split, 1992.
Bibliografija : Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru : svezak 46-56 (2004.-2014.)
Bibliografija Radova Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, sv. 1-40
Bibliografija dr. Vjekoslava Maštrovića
Bibliografija dr. Šime Peričića
Bibliografski rad Vjekoslava Maštrovića
Biograd u XVII. i XVIII. stoljeću
Bokelj Josip Balović (1728.-1793.) - zapovjednik mletačkih ratnih brodova u drugoj polovici 18. stoljeća
Bosanske srednjovjekovne latinske isprave izdane u Trogiru
Bratovština (skula) župe sv. Ivana Krstitelja u Tinju i župe sv. Petra i Pavla u Bubnjanima u 18. stoljeću
Bratovštine (skule) župe Blažene Gospe od Luzarija u Preku na otoku Ugljanu u 18. i 19. stoljeću
Budvanski iseljenici u Zadru : (od kraja XVI. do početka XIX. stoljeća)
Capitulare comitis Pagi
Carica Svetog Rimskog Carstva, Leonor Portugalska, u svetištu sv. Šimuna Bogoprimca u Zadru
Crkve sv. Krševana i sv. Marka "ad fontem" kod Zadra
Crkveno stanje u Zadarskoj nadbiskupiji 1818. godine
Curia maior ciuilium
Časopis za suvremenu povijest, Institut za suvremenu povijest, Zagreb, 1991.
Čačvina
Dalmacija u djelu Die oesterreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild
Dalmatinci u vojnoj službi Austrije
Damjan Bivaldov Nassi : (oko 1338.-1408.)
Demografske prilike u drniškom kraju prema austrijskim popisima pučanstva (1857. – 1910.)
Demografski razvoj Nina u 20. stoljeću
Dioklecijanov mauzolej između dvaju svjetskih ratova
Diplomatička analiza papinskih pisama druge polovice IX. stoljeća destinatarima u Hrvatskoj
Diplomatski ceremonijal : važan oblik komunikacije u pregovorima oko proširenja dubrovačkih granica
Dispozicija u ispravama hrvatskih narodnih vladara
Djelovanje Aloisa Hausera u Splitu
Djelovanje Zvonimira Požgaja u Zadru od 1946. do 1949. godine
Dokumenti, zapisi i sjećanja sudionika o antifašističkom pokretu otpora u Ninu tijekom Drugoga svjetskog rata
Dominikanski samostan u Trogiru u XIX. stoljeću
Don Frane Bulić i pokušaj obnove Ninske biskupije
Don Ivo Prodan
Don Ivo Prodan u Dalmatinskom saboru
Don Juraj Zubina, svećenik hrvatske knjige
Don Pavao Zanki (1839.-1909.)
Don Stipan Sorić
Doprinos HAZU [Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti] proučavanju ribarstva
Doprinos Rafe Arnerija hrvatskom narodnom preporodu u Dalmaciji
Doprinos Ruđera Boškovića filozofiji prirode i znanosti
Dopuna povijesti pomorstva otoka Silbe
Dr. Vjekoslav Maštrović i naše pomorstvo
Dramski amaterizam u Zadru i okolici od 1945.-1955.
Druga učiteljska škola u Zadru (1944.-1959.)
Družba "Braće hrvatskog zmaja" u Dalmaciji
Dubrovački povjesničari u obrani hrvatske granice na poluotoku Kleku i u Malostonskom zaljevu
Dubrovnik i dubrovački kotar od banovine Hrvatske do talijanske reokupacije : (od rujna 1939. do rujna 1941.)
Dva biskupa iz reda franjevaca
Dva pomorca iz Hrvatske u plovidbama na rubu poznatog svijeta : (poč. 15. st.)
Dva popisa dobara splitskih slikara iz 15. stoljeća
Dva primjerka arhitektonske dekoracije u formi pilastra iz Jadera i Enone
Dvije pobjede don Ive Prodana na izborima za Carevinsko vijeće u Beču
Dvije vedute Splita iz prve polovice XIX. stoljeća
Egidije iz Viterba
Ekonomsko u djelu Marka Laura Ruića
Emigracije talijanskog stanovništva s hrvatskog područja tijekom Drugog svjetskog rata i poraća
Enciklika Grande Munus i pitanje obnove glagoljaštva u Dalmaciji
Europski merkantelizam i dalmatinski merkantelisti
Glagoljaš don Ive Vlahić iz Sutomišćice (o. 1733. – 25. VII. 1803.)
Glagoljaš don Luka Žuvić, njegovi zapisi i zbirčice propovijedi : (18. st.)
Glagoljska Madrikula sv. Jakova u Solinama (Dugi otok) od god. 1750. do 1826.
Glagoljska knjižica krizme iz Banja
Glagoljske moralno-kazuističke odredbe ninskih biskupa, 17. i 18. st.
Glavari i časnici Vojne krajine u Dalmaciji
Gospodarstvo Dalmacije u Maschekovim "Priručnicima"
Gospodarstvo otoka Iža u prošlosti
Grad Pag
Gradnja Hrvatskog općinskog kazališta u Splitu
Gradnja kaštela u Ražancu 1507. godine
Gradska tržnica (emporium) rimskog Nina (Aenona)
Grbovi zadarskih plemićkih obitelji
Hajdučija u Dalmaciji XIX. stoljeća
Hajdučija u mletačkoj Dalmaciji XVIII. stoljeća
Helvii u antičkom Jaderu i Liburniji
Hrvati i mletački arsenal
Hrvati u mletačkim katastrima
Hrvatska pučka stranka u Dalmaciji (1919.-1929.)
Hrvatski barkarioli i gondolijeri u Mlecima tijekom prošlosti
Hrvatski franjevci i opservancija
Hrvatski mornari u Mlecima
Hvarske komunalne mjere za dužinu i površinu kroz stoljeća
Ilustrirana kronološka povijest Hrvata
Imperij na zalasku
In memoriam akademiku Mati Suiću (1915.-2002.)
Integracijski procesi u svjetskom gospodarstvu i današnja pozicija Republike Hrvatske
Intitulacija i devocija u ispravama hrvatskih narodnih vladara
Inventar fonda obitelji Lantana
Inventar spisa samostana klarisa sv. Nikole u Zadru
Inventar splitskoga kancelara i javnog bilježnika Tome Colutii de Cingulo
Iseljavanje iz Slavonije u Ameriku od 1905. do 1910. godine
Ispostava banske vlasti Banovine Hrvatske u Splitu 1939.-1941.
Isprave bosansko-humskih srednjovjekovnih vladara Šibeniku
Isprave o Zadarskom miru 1358. godine
Ivan Kukuljević
Ivan Kukuljević u Dalmaciji 1854. i 1856. godine : spomenici srednjovjekovlja kao uporište hrvatskoga nacionalnog identiteta
Ivan Pernar o hrvatsko-srpskim odnosima nakon atentata u Beogradu 1928. godine
Ivan Petar Marchi-Markić
Iz prošlosti Boke
Iz starije hrvatske povijesti
Iz života Zadrana u Dubrovniku u XIV. stoljeću
Izdanja tiskare Marine Battare od 1817. do 1824. godine
Izlet zagrebačkih studenata u Srbiju u travnju 1912. godine
Izvještavanje Glasa Crnogorca o osnivanju Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca
Izvori o bosansko-humskim srednjovjekovnim kršćanima
Jadranska politika Šubića Bribirskih
Javni zdenac (lacus) rimskog akvedukta Škopalj - Novalja na Pagu
Je li se na brdu Šćah nalazila antička osmatračnica?
Jedan dokument o nastanku i organizaciji Stranke prava u Dalmaciji
Jedan rimski letak o dosad nepoznatom oslobađanju Obrovca od turske vlasti (u kolovozu 1538. godine)
Još o vijestima Konstantina Porfirogeneta o dolasku Hrvata
Jugoistočni potez zadarskih zidina : povijesni razvoj od antike do kasnog srednjeg vijeka
Jugonacionalisti na otoku Korčuli
Jugoslavenski konzulat u Zadru i vizni režim za Židove iz 1939. godine
Julije Grabovac, "Dalmacija u oslobodilačkom pokretu hercegovačko-bosanske raje (1875-1878)", Književni krug, Split, 1991.
Jupitrov kult u Burnumu
Juraj Biankini i naše pomorstvo
Kada i gdje se prvi put spominje zadarski biskup?
Kako je otkriven mauzolej hrvatskih kraljeva u Solinu
Kameni spomeni starih mjera u Dalmaciji : (13.-18. stoljeće)
Kamici iz Mirlović Zagore i Konjevrata
Kardinal Bessarion i Hrvati
Katolici Trebinjsko-mrkanske biskupije prema popisu nadbiskupa Marka Andrijaševića iz 1733. godine
Knin u razvijenom i kasnom srednjem vijeku
Knjige glagoljaša zadarske nadbiskupije u srednjem vijeku
Kojim su brodovima 1217. godine prevezeni križari kralja Andrije II.?
Kolonizacija u Slavoniji od početka XX. stoljeća s posebnim osvrtom na razdoblje 1941.-1945. godine
Kongres javnih radnika u Zagrebu 1922. i njegovi odjeci u Dalmaciji
Koroboracija u ispravama hrvatskih narodnih vladara
Kratak povijesni prikaz zadarskog zdravstva
Kretanje cijena u Zadru tijekom Prvog svjetskog rata
L'Union Européenne et la Croatie : (une équation a deux inconnues)
Latinska povelja bosanskog kralja Tvrtka I. izdana Braču godine 1390.
Latinski natpisi antičkog, kasnoantičkog i ranosrednjovjekovnog razdoblja na otoku Pagu i zadarsko-šibenskom otočju
Lazaret u predgrađu srednjovjekovnog Zadra i njegovi kapelani
Luigi Lapenna : prijelomni trenutci političke i životne karijere
Luka Botić đakovački zastupnik u Hrvatskom saboru 1861. u kontekstu položaja hrvatskog naroda u Monarhiji tada
Luke i lučice velebitskog Podgorja prema hrvatskoj varijanti "Senjskog peljara" iz početka XVII. stoljeća
Migracije zagorskih obitelji navedenih u Grbovniku Korjenić-Neorić iz 1595. godine
Mihovil Pavlinović u Narodnom koledaru : primjer kompleksnog osobnog imaginarija druge polovine XIX. stoljeća
Mjere dalmatinskih luka u priručnicima XVI. stoljeća
Mjere za dužinu i površinu u Kotoru kroz stoljeća
Mjere za suzbijanje epidemija na Apeninskom poluotoku uoči Drugoga morejskog rata (1713.-1714.) : svjedočenje engleskih izvora
Mletački časnici, svećenici, građani
Municipij Magnum : raskrižje rimskih cestovnih pravaca i beneficijarska postaja
Nakit na zadarskom području u povijesnim izvorima od 13. do konca 16. stoljeća
Napretkova "Povijest Bosne i Hercegovine"
Narodno kazalište u Zadru od 1945. do 1955. godine
Natpisi otoka Molata
Neka pitanja abjuracije iz 1203. godine
Neka zapažanja o društvenoj osnovici srpskog nacionalizma u Dalmaciji
Neke promjene u gradskim naseljima zadarske regije u razdoblju 1857-1971. godine
Neki Dalmatinci - generali stranih vojski
Nekoliko bilješki o zadarskom zlatarstvu XIV. stoljeća
Nekoliko neobjavljenih isprava poljičkoga kančilira Marka Barića
Nekoliko poljičkih dokumenata pisanih u selu Truše
Ninski odlomak glagoljskoga misala
Ninsko plemstvo u XVII. i XVIII. stoljeću
Njemački hodočasnici 15. i 16. stoljeća o Zadru
Nova popularnoznanstvena povjesnica Mletačke Republike
Novačenje i vojna obveza u Dalmaciji za vrijeme druge austrijske uprave
Novčić Fokide s Gradine u Ošanićima kod Stoca
O broju Talijana/talijanaša u Dalmaciji XIX. stoljeća
O kapetanu topnika Grguru Garbinu (†1621.) i njegovoj kuću u Zadru
O kartularu samostana sv. Krševana u Zadru
O nekim pitanjima pravnog položaja liburnskih općina u doba principata
O časničkoj izobrazbi, plaći i časničkom kadru u austrougarskoj vojsci s naglaskom na Dalmaciju
Obilježja i ustroj austrijske vlasti u Dalmaciji u doba apsolutizma
Obrambeni sustav korčulanske komune u srednjem vijeku
Od karolinškoga dužnosnika do hrvatskoga vladara
Odlomak glagoljskog brevijara iz Banja
Odnos Hrvata i Langobarda u ranom srednjem vijeku
Odnos Srpskog lista (glasa) prema autonomašima u Dalmaciji 80-ih godina XIX. stoljeća
Odnosi Liburnije i Istre u antici i ranom srednjem vijeku
Odonimi kao ideološke manifestacije na primjeru Zadra u XX. stoljeću
Oko grafije Diadora za sr.-lat. Jadera
Oporuke stanovnika grada Trogira u Arhivu HAZU
Oporuke zadarskih iseljenika u Chioggi od XV. do XVIII. stoljeća
Osnovna geografska obilježja Skradina i njegova kraja
Osposobljavanje i početci institucionaliziranog obrazovanja pomoraca na hrvatskom dijelu Jadrana tijekom XIX. stoljeća
Osvrt na itinerar ale Tungra i Frontonove ale
Osvrt na knjigu o tradicijskoj kulturi zadarskih Arbanasa
Osvrt na novija proučavanja hrvatskoglagoljskih rukopisa
Osvrt na studiju o velikosrpskom ratu protiv Hrvatske
Osvrt na znanstvenu studiju o bosanskomuslimanskoj agresiji na Hrvate srednje Bosne 1992.-1994.
Otok Maun u prošlosti
Otpor francuskoj vlasti u Dalmaciji i Ilirskim pokrajinama poslije 1806.
Papa Ivan IV. Zadranin i misija opata Martina 641. godine
Papinski kapelan Ivan od Casamarija i bilinopoljska abjuracija 1203.
Papinski legat Gentil i crkvene prilike u Zadru početkom XIV. st.
Parba za dio nasljeđa banovca Jakova Šubića Bribirskog
Partizanska propaganda na zadarskom području 1943.-1945. s naglaskom na ulogu Komunističke partije Hrvatske
Petar II Orseolo
Pečat u ispravama hrvatskih narodnih vladara
Plemićki grad Kegalj (Kegaljgrad)
Plemstvo, grbovi i rodoslovlja paške vlastele u XVIII. stoljeću
Plovidbena ruta sjevernim Jadranom u izolaru Giuseppea Rosaccija
Plovidbene rute srednjim i južnim Jadranom u izolaru Giuseppea Rosaccia
Pobjeda pravaša na općinskim izborima u Drnišu godine 1911. i 1913
Pobuna pristaša HRSS-a Novigrada 1924. godine protiv velikosrpske politike
Pogranični prijepori između mletačkih vlasti i knezova Krbavskih u drugoj polovini XV. stoljeća
Pojava i razvoj pravaštva u Arbanasima kod Zadra
Politika Austrije (Austro-Ugarske) prema brodarstvu Dalmacije od 1850. do 1880. godine
Politički i nacionalni aspekt "zemljaštva" u Dalmaciji (1873.-1878.)
Politički skup hrvatske mladeži u Selcima (1883.) u svjetlu početnog širenja pravaštva na dalmatinskom prostoru
Pomorske odredbe Zadarskog statuta u usporedbi s istim odredbama Venecijanskog, Dubrovačkog i Splitskog statuta
Pomorstvo Nezavisne Države Hrvatske u okolnostima talijanske prisutnosti na istočnom Jadranu : (1941.-1943.)
Poslijeratni zarobljenički logor Jasenovac prema svjedočanstvima i novim arhivskim izvorima
Pouke i poruke Supilove "Crvene Hrvatske"
Povelja bosanskog kralja Tvrtka I. Mlečanima iz godine 1385. (23. VIII)
Povijesna demografija Velog Drvenika, Malog Drvenika i Vinišća do god. 1900.
Povijesno podrijetlo hrvatskih naziva mjeseci
Povijesno-zemljopisne značajke crkvenog života u Vinjercu
Povijest trgovačke, obrtničke i bankarske djelatnosti u Šibeniku od 1921. do 1941. godine
Početak gradnje modernih bolnica u Dalmaciji
Početci i razvoj ninske Crkve do dolaska franačkih misionara u hrvatske krajeve
Početci lutkarstva u Zadru
Prapovijesna nalazišta na području Starigrada Paklenice
Pravaštvo don Ive Prodana
Pravaštvo u Bibinjama
Pregled povijesti zadarskog zdravstva
Pregled života mladih na dalmatinskim otocima Hvaru, Braču, Korčuli i Visu kroz utjecaj i rad omladinskih organizacija u razdoblju 1945.-1954.
Pregradnja crkve i samostana konventualaca u Splitu tijekom XIX. i početkom XX. stoljeća
Prehrana stanovništva Velike župe Dubrava u 1943. godini
Prehrana stanovništva Velike župe Dubrava u 1944. godini
Prehrana stanovništva u Velikoj Župi Dubrava od lipnja 1941. do prosinca 1942.
Prezimena mjesta Pakoštane u 17. i 18. stoljeću na temelju glagoljske knjige duša
Prezimena stanovnika grada i otoka Raba od XV. do XX. stoljeća
Prijedlog za Carla Marattija u Dubrovniku
Prikaz knjige o rapskom plemstvu : Dušan Mlacović: Građani plemići: pad i uspon rapskog plemstva, Leykam international, Zagreb, 2008.
Prilog biografiji nekih Kačićevih vitezova te podrijetlu stanovništva njihova kraja
Prilog povijesti poljoprivrede šibenskog područja od 1921. do 1941. godine
Prilog poznavanju agrarnih odnosa u Mletačkoj Dalmaciji
Prilog poznavanju dalmatinskih solana u XIX. stoljeću
Prilog poznavanju djelovanja duhovnih osoba iz Splita u Mlecima (od XV. do XVIII. stoljeća)
Prilog poznavanju gospodarskih prilika Bukovice i Podgorja u XIX. stoljeću
Prilog poznavanju mletačke pomorskotrgovinske politike prema krbavskim knezovima sredinom XV. stoljeća
Prilog poznavanju povijesti hortikulturne i bilinogojstvene edukacije stanovništva Šibenskog kotara u razdoblju 1920.-1939. godine
Prilog poznavanju zemljopisne osnove i pučanstva Nadina
Prilog proučavanju unutrašnjih prilika na otoku Korčuli u srednjem vijeku
Prilog proučavanju veza Alberta Fortisa s Hrvatima
Prilog raspravi o pravnom statusu Ise u rimsko vrijeme
Prilog strukturi pučanstva Dalmacije krajem XIX. i početkom XX. stoljeća
Prilog za povijest lučko-trgovačkog i željezničkog prometa Šibenika od 1921. do 1941. godine
Prilog životopisu barskoga nadbiskupa Matije Štukanovića (1722.-1743.)
Prilog životopisu rapskog biskupa Blaža Sidinea
Prilozi povijesti Liburnije u 1. stoljeću prije Krista
Prilozi topografiji i toponimiji istočnojadranskog otočja od antike do srednjeg vijeka
Prinos poznavanju gospodarskih prilika drniškog kraja u XIX. stoljeću
Prinos poznavanju gospodarstva Sali od 18. do početka 20. stoljeća
Prinos poznavanju gospodarstva otoka Molata od 18. do početka 20. stoljeća
Prinos poznavanju hercegovačke trgovine u XIX. stoljeću
Prinos poznavanju pomorske trgovine Splita u XIX. stoljeću
Problem dalmatinskog mlinarstva u XIX. stoljeću
Problemi habsburško-mletačkog razgraničenja u Podgorju i Pozrmanju potkraj 17. i početkom 18. stoljeća
Proizvodnja i prodaja paške soli u prošlosti
Promet stoke u zadarskoj skeli u XVIII. stoljeću
Prometno značenje Jasenica u prapovijesti i antici
Promjene toponima sela Radošić iz 1386. godine
Prostorna percepcija istočnojadranskih otoka u očima stranih putnika od XVI. do XVIII. stoljeća
Prva konferencija "Starčevićanaca" u Dalmaciji
Pukovnici, bojnici, kapetani : časnici iz kaštelanske obitelji Kumbat u službi Mletačke Republike (18. stoljeće)
Radićevi govori u Dalmaciji 1926. godine
Ranohrvatski brodovi iz Nina
Ranokršćanske crkve s kontinuitetom u predromanici u Zadru
Ratni zločini počinjeni tijekom i nakon Ličko-primorske operacije od postrojbi Jugoslavenske armije i ustanova nove vlasti
Razvitak gospodarstva otoka Visa u prošlosti
Razvoj pomorskog prometa i trgovine u Dalmaciji od 1850. do 1880. godine
Recikliranje arhitektonskih i skulpturalnih elemenata u Saloni
Regesti zagubljenih zadarskih kaptolskih isprava na razmeđu XIV. i XV. stoljeća
Rekonstrukcija rimskog tijeska za masline u Mulinama na otoku Ugljanu
Ređenja u Zadru početkom 16. stoljeća
Ribolovno razgraničenje između Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i Kraljevine Italije kroz prizmu Brijunske konvencije o ribolovu iz 1921. godine
Riegerove panorame Dalmacije
Rimokatolička župa Novog Brda u kasnom srednjem vijeku
Rodoslov Berislavića Vrhričkih i Malomlačkih
Rukopisi u Knjižnici Državnog arhiva u Zadru
Rukopisna ostavština bilježnika i povjesničara Marka Laura Ruića
Samostan sv. Ivana Evanđelista u Biogradu od utemeljenja do 1125. godine : povodom 950. godišnjice njegova prvog spomena
Senjski uskoci u Ravnim Kotarima i Bukovici u kasnom šesnaestom stoljeću
Seoske straže i poljsko redarstvo u kopnenoj Dalmaciji
Ser Ciprijan Zaninov
Ser Micouillus Petri, draparius, civis iadre : život kao znak vremena
Serilia liburnica
Skradin pod Venecijom
Slika Hrvata u nacionalnoj ideologiji Srpske stranke u Dalmaciji 80-ih godina XIX. stoljeća
Slikar fra Josip Rossi
Slikarska djela u sačuvanim inventarima zadarskih građana iz 14. i 15. stoljeća
Služba na galijama u XIV. stoljeću u Zadru
Solne mjere otoka Paga od XIV. do XVI. stoljeća
Splitsko-poljičke isprave iz XVII. i XVIII. stoljeća
Splićanin Vid Nikolić
Srednjovjekovne isprave bosansko-humskih vladara Veneciji
Srpski nacionalni pokret u Dalmaciji u XIX. stoljeću
Stanovništvo Murtera 1858. i 1915. godine
Stanovništvo Omiša prema popisu iz 1806. godine
Stanovništvo grada Bakra po popisu iz 1775. godine
Stanovništvo grada Nina na popisu iz 1810. godine
Stare mjere Splita od 15. do 19. stoljeća
Stare mjere u svakodnevlju otoka Ugljana
Stare mjere za površinu u sjevernoj Dalmaciji
Stare mjere za tekućine
Stare mlinice zadarskog kraja
Starokršćanski medaljon sv. Dimitrija iz Zadra
Stipo Obad, "Dalmatinsko selo u prošlosti", Logos, Split, 1990.
Stjepan Krasić, Ivan Dominik Stratiko (1732-1799), Književni krug, Split 1991.
Stjepan Radić i Dalmacija (1918.-1928.)
Stranka prava i hrvatsko političko društvo koncem XIX. i na početku XX. stoljeća
Stranka prava u Dalmaciji povodom 100. obljetnice osnutka
Struktura i diplomatička analiza isprava kninskog kaptola
Sudjelovanje dalmatinskih postrojbi u zaposjedanju Bosne i Hercegovine 1878.
Sukobi unutar Srpske stranke u austrijskoj pokrajini Dalmaciji 1897.-1902.
Sumarni inventar fonda Tvornice maraskina "Francesco Drioli" Zadar 1768. - 1944.
Svakodnevica Donjih Kaštela 1900.-1939.
Svećenik Andrija Marijić
Svjedočanstva o Dalmatincima u Španjolskom građanskom ratu
Svjetovno svećenstvo i redovništvo u Zadru po službenom iskazu iz 1811. godine
Šibenski plemić Nikola Divnić (1654. – 1734.), pukovnik hrvatske lake konjice (Cavalleria Croati)
Šibensko društvo u drugoj polovici XV. stoljeća
Šibensko gospodarstvo od sredine 19. stoljeća do 1921. godine
Šibenčani u mletačkim prekojadranskim kopnenim postrojbama : (18. stoljeće)
Šime Perić: Gospodarske prilike u Dalmaciji od 1797. do 1848., Književni krug, Split 1993.
Školstvo ninske općine do godine 1920.
Školstvo u trogirskom kraju u 19. i 20. stoljeću
Što je "crovata" iz inventara i ostavština kod zadarskih bilježnika iz kraja 16. i iz 17. stoljeća
Tado Oršolić, Vojna Dalmacija u 19. stoljeću : vojska, teritorijalne snge, žandarmerija (1797.-1914.), Sveučilište u Zadru, Zadar, 2013. : [prikaz]
Tereza Ganza-Aras, Politika "novog kursa" dalmatinskih pravaša oko Supila i Trumbića, Matica hrvatska, Split 1992.
Teritorijalne snage za francuske uprave u Dalmaciji (1806.-1809.)
Tersane na Dugom otoku
Tko je ubio vojvodu Erika?
Tkon - Pašman - Kraj - Kotor i Aserija
Toma Arhiđakon i obnova Ninske biskupije
Toma Niger Mrčić
Tommaseo pod okom austrijskog redarstva i njegovo rodoljublje
Tragom barskih patricija u Mlecima
Translatio beati Chrysogoni martyris kao narativno vrelo rane hrvatske prošlosti
Tri Karačajeve slike Zadra
Tri pisma banu Josipu Jelačiću iz veljače 1849. o stanju u Dalmaciji
U Jajcu izdane isprave bosanskih vladara
Ubikacija posjeda benediktinskoga samostana Svetoga Jurja Koprivskoga iz Obrovca
Ukrasno uporabni predmeti na zadarskom području u povijesnim izvorima od 13. do konca 16. stoljeća
Ulomci iz gospodarskog života Mućkog područja u XIX. stoljeću
Uprava, Crkva, politika i kultura na Rabu u XVI. stoljeću
Urbanistički i graditeljski razvitak predgrađa Lučac u Splitu
Ustaška mladež u Dubrovniku 1941. godine u svjetlu službenoga glasila "Hrvatski narod"
Ustroj i služba austrijske kopnene vojske u Dalmaciji od 1867. do 1873.
Ustroj uprave u Boki kotorskoj od francuske uprave 1807. do kraja Druge austrijske uprave 1918. godine
Utapanje Saveza zemljoradnika u Dalmaciji u HRSS nakon 1923. godine
Utemeljenje franjevačkih samostana na zadarskim otocima
Utvrđeni gradovi Boke Kotorske iz mletačkog razdoblja
Utvrđeni ljetnikovac obitelji de Soppe na Bapcu
Uz Strohalovu monografiju o Karlovcu
Veprinački zakon iz 1507.
Vjekoslav Maštrović
Vjerodostojnost šibenskih povlastica (1167.-1322.)
Vjerske prilike na području knezova Jurjevića - Vlatkovića
Vladarska zadužbina sv. Bartula u srednjovjekovnom selu Tršci
Vlast Nezavisne Države Hrvatske na otoku Korčuli
Vojno poduzetništvo u mletačkoj Dalmaciji i Boki za vrijeme Morejskog rata (1684.-1699.)
Vojno-teritorijalna podjela i reorganizacija austrougarske vojske 1867.-1890.
Vrhunac sukoba unutar srpskog nacionalnog pokreta u austrijskoj Dalmaciji 1902./1903.
Vrsi pod njemačkom okupacijom u Drugom svjetskom ratu
Vrsi pod talijanskom okupacijom u Drugom svjetskom ratu
Vrsi uoči Drugoga svjetskog rata
Zabilježbe polarnog svjetla na zagorskim kamicima
Zaboravljeni hrvatski general Nikola Maštrović
Zadar i Rapallski ugovor : (uz 90. obljetnicu)
Zadar i Četvrti križarski rat
Zadar u sporazumima tijekom prve polovice XX. stoljeća
Zadarske i šibenske mjere za dužinu kroz stoljeća
Zadarske i šibenske mjere za težinu kroz stoljeća
Zadarske mjere za zapremninu kroz stoljeća
Zadarske novine Giornale di Dalmazia i Glas dobrovoljca (1941.-1943.)
Zadarski graditelj Vidul Ivanov i njegovi sinovi
Zadarski i ninski Mirmidonci
Zadarski iseljenici u Veneciji i bratovština slavenskih doseljenika sv. Jurja i Tripuna
Zadarski kanonik - Skadranin Giovanni Campsi
Zadarski ranonovovjekovni prijepisi Muke sv. Stošije i sv. Krševana : pitanje podrijetla i međusobnih odnosa
Zadarsko novinstvo prema Istri i Rijeci pred Prvi svjetski rat
Zadarsko plemstvo i građanstvo početkom francuske uprave u Dalmaciji
Zadarsko školstvo u Prvom svjetskom ratu
Zadarsko-poljičke isprave iz XVIII. stoljeća
Zadrani - Kavaljeri svetoga Marka
Zadrani u Veneciji od XIV. do XVIII. stoljeća
Zaklada Fontanella u Zemuniku
Zatočeništvo Nikole Modruškoga kod Krbavskih knezova g. 1462.
Začetci višestranačja u Hrvatskoj 1989. godine
Zašto je akvedukt za rimsku Kisu (Cissa) na otoku Pagu sagrađen neočekivano visoko iznad mora
Zloseljanji (Pirovčani) i "Sjećanja na Zloseljane" Ljubomira Draganića Vrančića
Želja za pokorom u vječnom gradu : hodočašća u Rim u oporukama hrvatskih useljenika u Mlecima : (XV.-XVIII. stoljeće)
Život i djelo Ante Trumbića
Život i djelovanje Vjekoslava Maksa Luburića do proglašenja Nezavisne Države Hrvatske
Jezik: hrv
Impresum: Zadar : Zavod za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 1991- .
Nastavlja: Radovi - Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Zavod za povijesne znanosti u Zadru
Isto izdanje u drugom mediju: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru (Online)
Predmet:

APA stil citiranja

Šanjek, F., & Suić, M. (1991). Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru. Zadar: Zavod za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Chicago stil citiranja

Šanjek, Franjo, and Mate Suić. Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru. Zadar: Zavod za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 1991.

MLA stil citiranja

Šanjek, Franjo, and Mate Suić. Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru. Zadar: Zavod za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 1991.