Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru

Permalink: http://skupnikatalog.nsk.hr/Record/nsk.NSK01000012932/Details
Ostali autori: Šanjek, Franjo (Editor), Suić, Mate
Vrsta građe: Časopis
Povezani zapisi:
"Archivium comunis Jadre" u XIV. stoljeću
"Catalogus episcoporum ecclesiae nonensis" zadarskog kanonika Ivana A. Gurata
"Catalogus episcoporum et archiepiscoporum urbis Iadertinae" arhiđakona Valerija Pontea
"Događanja naroda" u Kninu 1989. godine : slom jugoslavenske ustavne konstrukcije u Hrvatskoj
"Narodni list" i "Hrvatska kruna" o Drugom balkanskom ratu
"Norma nobilium generalis consilii civitatis Paghi" iz 1455. godine
"Oriondo dalla diocese di Zara... habitante in questa citta"
"Provincijski arhonti" Taktikona Uspenskog
"Tog sretnog dana---" : uz 440. obljetnicu Lepantske bitke
"Zakon grada Kastva iz 1400."
"Šusteršićevi pravaši" : geneza trijalističkog savezništva slovenskih katoličkih narodnjaka i dalmatinskih pravaša
50. godišnjica Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zadru
Administrativna struktura i plaće službenika Dubrovačke Republike (1700.-1808.)
Antičke plombe iz Sotina (Cornacum)
Antički izvori u djelu De Regno Dalmatiae et Croatiae Ivana Lučića
Antroponomastički pristup ispravi o darovanju dijela soli i ribolova na o. Vrgadi samostanu sv. Krševana god 1095. i o darovanju zemlje "in Tochinia" samostanu sv. Marije god. 1066./67.
Argyruntum i njegov teritorij u Antici
Arsenal u Zadru : povijest, funkcija i revitalizacija
Austrijska opsada Zadra 1809. godine
Wappen des mittelalterlichen Adels aus Zagora
[Maštrovićev zbornik]
[Maštrovićev zbornik] : posvećen pok. dr. Vjekoslavu Maštroviću (1913.-1986.)
Benedikta Zelić-Bučan, "Hrvatski narodni preporod u Dalmaciji i don Mihovil Pavlinović", Matica hrvatska, Split, 1992.
Bibliografija : Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru : svezak 46-56 (2004.-2014.)
Bibliografija Radova Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, sv. 1-40
Bibliografija dr. Vjekoslava Maštrovića
Bibliografija dr. Šime Peričića
Bibliografski rad Vjekoslava Maštrovića
Biograd u XVII. i XVIII. stoljeću
Bokelj Josip Balović (1728.-1793.) - zapovjednik mletačkih ratnih brodova u drugoj polovici 18. stoljeća
Bosanske srednjovjekovne latinske isprave izdane u Trogiru
Bratovština (skula) župe sv. Ivana Krstitelja u Tinju i župe sv. Petra i Pavla u Bubnjanima u 18. stoljeću
Bratovštine (skule) župe Blažene Gospe od Luzarija u Preku na otoku Ugljanu u 18. i 19. stoljeću
Budvanski iseljenici u Zadru : (od kraja XVI. do početka XIX. stoljeća)
Capitulare comitis Pagi
Carica Svetog Rimskog Carstva, Leonor Portugalska, u svetištu sv. Šimuna Bogoprimca u Zadru
Crkve sv. Krševana i sv. Marka "ad fontem" kod Zadra
Crkveno stanje u Zadarskoj nadbiskupiji 1818. godine
Curia maior ciuilium
Časopis za suvremenu povijest, Institut za suvremenu povijest, Zagreb, 1991.
Čačvina
Dalmacija u djelu Die oesterreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild
Dalmatinci u vojnoj službi Austrije
Damjan Bivaldov Nassi : (oko 1338.-1408.)
Demografske prilike u drniškom kraju prema austrijskim popisima pučanstva (1857. – 1910.)
Demografski razvoj Nina u 20. stoljeću
Dioklecijanov mauzolej između dvaju svjetskih ratova
Diplomatička analiza papinskih pisama druge polovice IX. stoljeća destinatarima u Hrvatskoj
Diplomatski ceremonijal : važan oblik komunikacije u pregovorima oko proširenja dubrovačkih granica
Dispozicija u ispravama hrvatskih narodnih vladara
Djelovanje Aloisa Hausera u Splitu
Djelovanje Zvonimira Požgaja u Zadru od 1946. do 1949. godine
Dokumenti, zapisi i sjećanja sudionika o antifašističkom pokretu otpora u Ninu tijekom Drugoga svjetskog rata
Dominikanski samostan u Trogiru u XIX. stoljeću
Don Frane Bulić i pokušaj obnove Ninske biskupije
Don Ivo Prodan
Don Ivo Prodan u Dalmatinskom saboru
Don Juraj Zubina, svećenik hrvatske knjige
Don Pavao Zanki (1839.-1909.)
Don Stipan Sorić
Doprinos HAZU [Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti] proučavanju ribarstva
Doprinos Rafe Arnerija hrvatskom narodnom preporodu u Dalmaciji
Doprinos Ruđera Boškovića filozofiji prirode i znanosti
Dopuna povijesti pomorstva otoka Silbe
Dr. Vjekoslav Maštrović i naše pomorstvo
Dramski amaterizam u Zadru i okolici od 1945.-1955.
Druga učiteljska škola u Zadru (1944.-1959.)
Družba "Braće hrvatskog zmaja" u Dalmaciji
Dubrovački povjesničari u obrani hrvatske granice na poluotoku Kleku i u Malostonskom zaljevu
Dubrovnik i dubrovački kotar od banovine Hrvatske do talijanske reokupacije : (od rujna 1939. do rujna 1941.)
Dva biskupa iz reda franjevaca
Dva pomorca iz Hrvatske u plovidbama na rubu poznatog svijeta : (poč. 15. st.)
Dva popisa dobara splitskih slikara iz 15. stoljeća
Dva primjerka arhitektonske dekoracije u formi pilastra iz Jadera i Enone
Dvije pobjede don Ive Prodana na izborima za Carevinsko vijeće u Beču
Dvije vedute Splita iz prve polovice XIX. stoljeća
Egidije iz Viterba
Ekonomsko u djelu Marka Laura Ruića
Emigracije talijanskog stanovništva s hrvatskog područja tijekom Drugog svjetskog rata i poraća
Enciklika Grande Munus i pitanje obnove glagoljaštva u Dalmaciji
Europski merkantelizam i dalmatinski merkantelisti
Glagoljaš don Ive Vlahić iz Sutomišćice (o. 1733. – 25. VII. 1803.)
Glagoljaš don Luka Žuvić, njegovi zapisi i zbirčice propovijedi : (18. st.)
Glagoljska Madrikula sv. Jakova u Solinama (Dugi otok) od god. 1750. do 1826.
Glagoljska knjižica krizme iz Banja
Glagoljske moralno-kazuističke odredbe ninskih biskupa, 17. i 18. st.
Glavari i časnici Vojne krajine u Dalmaciji
Gospodarstvo Dalmacije u Maschekovim "Priručnicima"
Gospodarstvo otoka Iža u prošlosti
Grad Pag
Gradnja Hrvatskog općinskog kazališta u Splitu
Gradnja kaštela u Ražancu 1507. godine
Gradska tržnica (emporium) rimskog Nina (Aenona)
Grbovi zadarskih plemićkih obitelji
Hajdučija u Dalmaciji XIX. stoljeća
Hajdučija u mletačkoj Dalmaciji XVIII. stoljeća
Helvii u antičkom Jaderu i Liburniji
Hrvati i mletački arsenal
Hrvati u mletačkim katastrima
Hrvatska pučka stranka u Dalmaciji (1919.-1929.)
Hrvatski barkarioli i gondolijeri u Mlecima tijekom prošlosti
Hrvatski franjevci i opservancija
Hrvatski mornari u Mlecima
Hvarske komunalne mjere za dužinu i površinu kroz stoljeća
Ilustrirana kronološka povijest Hrvata
Imperij na zalasku
In memoriam akademiku Mati Suiću (1915.-2002.)
Integracijski procesi u svjetskom gospodarstvu i današnja pozicija Republike Hrvatske
Intitulacija i devocija u ispravama hrvatskih narodnih vladara
Inventar fonda obitelji Lantana
Inventar spisa samostana klarisa sv. Nikole u Zadru
Inventar splitskoga kancelara i javnog bilježnika Tome Colutii de Cingulo
Iseljavanje iz Slavonije u Ameriku od 1905. do 1910. godine
Ispostava banske vlasti Banovine Hrvatske u Splitu 1939.-1941.
Isprave bosansko-humskih srednjovjekovnih vladara Šibeniku
Isprave o Zadarskom miru 1358. godine
Ivan Kukuljević
Ivan Kukuljević u Dalmaciji 1854. i 1856. godine : spomenici srednjovjekovlja kao uporište hrvatskoga nacionalnog identiteta
Ivan Pernar o hrvatsko-srpskim odnosima nakon atentata u Beogradu 1928. godine
Ivan Petar Marchi-Markić
Iz prošlosti Boke
Iz starije hrvatske povijesti
Iz života Zadrana u Dubrovniku u XIV. stoljeću
Izdanja tiskare Marine Battare od 1817. do 1824. godine
Izlet zagrebačkih studenata u Srbiju u travnju 1912. godine
Izvještavanje Glasa Crnogorca o osnivanju Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca
Izvori o bosansko-humskim srednjovjekovnim kršćanima
Jadranska politika Šubića Bribirskih
Javni zdenac (lacus) rimskog akvedukta Škopalj - Novalja na Pagu
Je li se na brdu Šćah nalazila antička osmatračnica?
Jedan dokument o nastanku i organizaciji Stranke prava u Dalmaciji
Jedan rimski letak o dosad nepoznatom oslobađanju Obrovca od turske vlasti (u kolovozu 1538. godine)
Još o vijestima Konstantina Porfirogeneta o dolasku Hrvata
Jugoistočni potez zadarskih zidina : povijesni razvoj od antike do kasnog srednjeg vijeka
Jugonacionalisti na otoku Korčuli
Jugoslavenski konzulat u Zadru i vizni režim za Židove iz 1939. godine
Julije Grabovac, "Dalmacija u oslobodilačkom pokretu hercegovačko-bosanske raje (1875-1878)", Književni krug, Split, 1991.
Jupitrov kult u Burnumu
Juraj Biankini i naše pomorstvo
Kada i gdje se prvi put spominje zadarski biskup?
Kako je otkriven mauzolej hrvatskih kraljeva u Solinu
Kameni spomeni starih mjera u Dalmaciji : (13.-18. stoljeće)
Kamici iz Mirlović Zagore i Konjevrata
Kardinal Bessarion i Hrvati
Katolici Trebinjsko-mrkanske biskupije prema popisu nadbiskupa Marka Andrijaševića iz 1733. godine
Knin u razvijenom i kasnom srednjem vijeku
Knjige glagoljaša zadarske nadbiskupije u srednjem vijeku
Kojim su brodovima 1217. godine prevezeni križari kralja Andrije II.?
Kolonizacija u Slavoniji od početka XX. stoljeća s posebnim osvrtom na razdoblje 1941.-1945. godine
Kongres javnih radnika u Zagrebu 1922. i njegovi odjeci u Dalmaciji
Koroboracija u ispravama hrvatskih narodnih vladara
Kratak povijesni prikaz zadarskog zdravstva
Kretanje cijena u Zadru tijekom Prvog svjetskog rata
L'Union Européenne et la Croatie : (une équation a deux inconnues)
Latinska povelja bosanskog kralja Tvrtka I. izdana Braču godine 1390.
Latinski natpisi antičkog, kasnoantičkog i ranosrednjovjekovnog razdoblja na otoku Pagu i zadarsko-šibenskom otočju
Lazaret u predgrađu srednjovjekovnog Zadra i njegovi kapelani
Luigi Lapenna : prijelomni trenutci političke i životne karijere
Luka Botić đakovački zastupnik u Hrvatskom saboru 1861. u kontekstu položaja hrvatskog naroda u Monarhiji tada
Luke i lučice velebitskog Podgorja prema hrvatskoj varijanti "Senjskog peljara" iz početka XVII. stoljeća
Migracije zagorskih obitelji navedenih u Grbovniku Korjenić-Neorić iz 1595. godine
Mihovil Pavlinović u Narodnom koledaru : primjer kompleksnog osobnog imaginarija druge polovine XIX. stoljeća
Mjere dalmatinskih luka u priručnicima XVI. stoljeća
Mjere za dužinu i površinu u Kotoru kroz stoljeća
Mjere za suzbijanje epidemija na Apeninskom poluotoku uoči Drugoga morejskog rata (1713.-1714.) : svjedočenje engleskih izvora
Mletački časnici, svećenici, građani
Municipij Magnum : raskrižje rimskih cestovnih pravaca i beneficijarska postaja
Nakit na zadarskom području u povijesnim izvorima od 13. do konca 16. stoljeća
Napretkova "Povijest Bosne i Hercegovine"
Narodno kazalište u Zadru od 1945. do 1955. godine
Natpisi otoka Molata
Neka pitanja abjuracije iz 1203. godine
Neka zapažanja o društvenoj osnovici srpskog nacionalizma u Dalmaciji
Neke promjene u gradskim naseljima zadarske regije u razdoblju 1857-1971. godine
Neki Dalmatinci - generali stranih vojski
Nekoliko bilješki o zadarskom zlatarstvu XIV. stoljeća
Nekoliko neobjavljenih isprava poljičkoga kančilira Marka Barića
Nekoliko poljičkih dokumenata pisanih u selu Truše
Ninski odlomak glagoljskoga misala
Ninsko plemstvo u XVII. i XVIII. stoljeću
Njemački hodočasnici 15. i 16. stoljeća o Zadru
Nova popularnoznanstvena povjesnica Mletačke Republike
Novačenje i vojna obveza u Dalmaciji za vrijeme druge austrijske uprave
Novčić Fokide s Gradine u Ošanićima kod Stoca
O broju Talijana/talijanaša u Dalmaciji XIX. stoljeća
O kapetanu topnika Grguru Garbinu (†1621.) i njegovoj kuću u Zadru
O kartularu samostana sv. Krševana u Zadru
O nekim pitanjima pravnog položaja liburnskih općina u doba principata
O časničkoj izobrazbi, plaći i časničkom kadru u austrougarskoj vojsci s naglaskom na Dalmaciju
Obilježja i ustroj austrijske vlasti u Dalmaciji u doba apsolutizma
Obrambeni sustav korčulanske komune u srednjem vijeku
Od karolinškoga dužnosnika do hrvatskoga vladara
Odlomak glagoljskog brevijara iz Banja
Odnos Hrvata i Langobarda u ranom srednjem vijeku
Odnos Srpskog lista (glasa) prema autonomašima u Dalmaciji 80-ih godina XIX. stoljeća
Odnosi Liburnije i Istre u antici i ranom srednjem vijeku
Odonimi kao ideološke manifestacije na primjeru Zadra u XX. stoljeću
Oko grafije Diadora za sr.-lat. Jadera
Oporuke stanovnika grada Trogira u Arhivu HAZU
Oporuke zadarskih iseljenika u Chioggi od XV. do XVIII. stoljeća
Osnovna geografska obilježja Skradina i njegova kraja
Osposobljavanje i početci institucionaliziranog obrazovanja pomoraca na hrvatskom dijelu Jadrana tijekom XIX. stoljeća
Osvrt na itinerar ale Tungra i Frontonove ale
Osvrt na knjigu o tradicijskoj kulturi zadarskih Arbanasa
Osvrt na novija proučavanja hrvatskoglagoljskih rukopisa
Osvrt na studiju o velikosrpskom ratu protiv Hrvatske
Osvrt na znanstvenu studiju o bosanskomuslimanskoj agresiji na Hrvate srednje Bosne 1992.-1994.
Otok Maun u prošlosti
Otpor francuskoj vlasti u Dalmaciji i Ilirskim pokrajinama poslije 1806.
Papa Ivan IV. Zadranin i misija opata Martina 641. godine
Papinski kapelan Ivan od Casamarija i bilinopoljska abjuracija 1203.
Papinski legat Gentil i crkvene prilike u Zadru početkom XIV. st.
Parba za dio nasljeđa banovca Jakova Šubića Bribirskog
Partizanska propaganda na zadarskom području 1943.-1945. s naglaskom na ulogu Komunističke partije Hrvatske
Petar II Orseolo
Pečat u ispravama hrvatskih narodnih vladara
Plemićki grad Kegalj (Kegaljgrad)
Plemstvo, grbovi i rodoslovlja paške vlastele u XVIII. stoljeću
Plovidbena ruta sjevernim Jadranom u izolaru Giuseppea Rosaccija
Plovidbene rute srednjim i južnim Jadranom u izolaru Giuseppea Rosaccia
Pobjeda pravaša na općinskim izborima u Drnišu godine 1911. i 1913
Pobuna pristaša HRSS-a Novigrada 1924. godine protiv velikosrpske politike
Pogranični prijepori između mletačkih vlasti i knezova Krbavskih u drugoj polovini XV. stoljeća
Pojava i razvoj pravaštva u Arbanasima kod Zadra
Politika Austrije (Austro-Ugarske) prema brodarstvu Dalmacije od 1850. do 1880. godine
Politički i nacionalni aspekt "zemljaštva" u Dalmaciji (1873.-1878.)
Politički skup hrvatske mladeži u Selcima (1883.) u svjetlu početnog širenja pravaštva na dalmatinskom prostoru
Pomorske odredbe Zadarskog statuta u usporedbi s istim odredbama Venecijanskog, Dubrovačkog i Splitskog statuta
Pomorstvo Nezavisne Države Hrvatske u okolnostima talijanske prisutnosti na istočnom Jadranu : (1941.-1943.)
Poslijeratni zarobljenički logor Jasenovac prema svjedočanstvima i novim arhivskim izvorima
Pouke i poruke Supilove "Crvene Hrvatske"
Povelja bosanskog kralja Tvrtka I. Mlečanima iz godine 1385. (23. VIII)
Povijesna demografija Velog Drvenika, Malog Drvenika i Vinišća do god. 1900.
Povijesno podrijetlo hrvatskih naziva mjeseci
Povijesno-zemljopisne značajke crkvenog života u Vinjercu
Povijest trgovačke, obrtničke i bankarske djelatnosti u Šibeniku od 1921. do 1941. godine
Početak gradnje modernih bolnica u Dalmaciji
Početci i razvoj ninske Crkve do dolaska franačkih misionara u hrvatske krajeve
Početci lutkarstva u Zadru
Prapovijesna nalazišta na području Starigrada Paklenice
Pravaštvo don Ive Prodana
Pravaštvo u Bibinjama
Pregled povijesti zadarskog zdravstva
Pregled života mladih na dalmatinskim otocima Hvaru, Braču, Korčuli i Visu kroz utjecaj i rad omladinskih organizacija u razdoblju 1945.-1954.
Pregradnja crkve i samostana konventualaca u Splitu tijekom XIX. i početkom XX. stoljeća
Prehrana stanovništva Velike župe Dubrava u 1943. godini
Prehrana stanovništva Velike župe Dubrava u 1944. godini
Prehrana stanovništva u Velikoj Župi Dubrava od lipnja 1941. do prosinca 1942.
Prezimena mjesta Pakoštane u 17. i 18. stoljeću na temelju glagoljske knjige duša
Prezimena stanovnika grada i otoka Raba od XV. do XX. stoljeća
Prijedlog za Carla Marattija u Dubrovniku
Prikaz knjige o rapskom plemstvu : Dušan Mlacović: Građani plemići: pad i uspon rapskog plemstva, Leykam international, Zagreb, 2008.
Prilog biografiji nekih Kačićevih vitezova te podrijetlu stanovništva njihova kraja
Prilog povijesti poljoprivrede šibenskog područja od 1921. do 1941. godine
Prilog poznavanju agrarnih odnosa u Mletačkoj Dalmaciji
Prilog poznavanju dalmatinskih solana u XIX. stoljeću
Prilog poznavanju djelovanja duhovnih osoba iz Splita u Mlecima (od XV. do XVIII. stoljeća)
Prilog poznavanju gospodarskih prilika Bukovice i Podgorja u XIX. stoljeću
Prilog poznavanju mletačke pomorskotrgovinske politike prema krbavskim knezovima sredinom XV. stoljeća
Prilog poznavanju povijesti hortikulturne i bilinogojstvene edukacije stanovništva Šibenskog kotara u razdoblju 1920.-1939. godine
Prilog poznavanju zemljopisne osnove i pučanstva Nadina
Prilog proučavanju unutrašnjih prilika na otoku Korčuli u srednjem vijeku
Prilog proučavanju veza Alberta Fortisa s Hrvatima
Prilog raspravi o pravnom statusu Ise u rimsko vrijeme
Prilog strukturi pučanstva Dalmacije krajem XIX. i početkom XX. stoljeća
Prilog za povijest lučko-trgovačkog i željezničkog prometa Šibenika od 1921. do 1941. godine
Prilog životopisu barskoga nadbiskupa Matije Štukanovića (1722.-1743.)
Prilog životopisu rapskog biskupa Blaža Sidinea
Prilozi povijesti Liburnije u 1. stoljeću prije Krista
Prilozi topografiji i toponimiji istočnojadranskog otočja od antike do srednjeg vijeka
Prinos poznavanju gospodarskih prilika drniškog kraja u XIX. stoljeću
Prinos poznavanju gospodarstva Sali od 18. do početka 20. stoljeća
Prinos poznavanju gospodarstva otoka Molata od 18. do početka 20. stoljeća
Prinos poznavanju hercegovačke trgovine u XIX. stoljeću
Prinos poznavanju pomorske trgovine Splita u XIX. stoljeću
Problem dalmatinskog mlinarstva u XIX. stoljeću
Problemi habsburško-mletačkog razgraničenja u Podgorju i Pozrmanju potkraj 17. i početkom 18. stoljeća
Proizvodnja i prodaja paške soli u prošlosti
Promet stoke u zadarskoj skeli u XVIII. stoljeću
Prometno značenje Jasenica u prapovijesti i antici
Promjene toponima sela Radošić iz 1386. godine
Prostorna percepcija istočnojadranskih otoka u očima stranih putnika od XVI. do XVIII. stoljeća
Prva konferencija "Starčevićanaca" u Dalmaciji
Pukovnici, bojnici, kapetani : časnici iz kaštelanske obitelji Kumbat u službi Mletačke Republike (18. stoljeće)
Radićevi govori u Dalmaciji 1926. godine
Ranohrvatski brodovi iz Nina
Ranokršćanske crkve s kontinuitetom u predromanici u Zadru
Ratni zločini počinjeni tijekom i nakon Ličko-primorske operacije od postrojbi Jugoslavenske armije i ustanova nove vlasti
Razvitak gospodarstva otoka Visa u prošlosti
Razvoj pomorskog prometa i trgovine u Dalmaciji od 1850. do 1880. godine
Recikliranje arhitektonskih i skulpturalnih elemenata u Saloni
Regesti zagubljenih zadarskih kaptolskih isprava na razmeđu XIV. i XV. stoljeća
Rekonstrukcija rimskog tijeska za masline u Mulinama na otoku Ugljanu
Ređenja u Zadru početkom 16. stoljeća
Ribolovno razgraničenje između Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i Kraljevine Italije kroz prizmu Brijunske konvencije o ribolovu iz 1921. godine
Riegerove panorame Dalmacije
Rimokatolička župa Novog Brda u kasnom srednjem vijeku
Rodoslov Berislavića Vrhričkih i Malomlačkih
Rukopisi u Knjižnici Državnog arhiva u Zadru
Rukopisna ostavština bilježnika i povjesničara Marka Laura Ruića
Samostan sv. Ivana Evanđelista u Biogradu od utemeljenja do 1125. godine : povodom 950. godišnjice njegova prvog spomena
Senjski uskoci u Ravnim Kotarima i Bukovici u kasnom šesnaestom stoljeću
Seoske straže i poljsko redarstvo u kopnenoj Dalmaciji
Ser Ciprijan Zaninov
Ser Micouillus Petri, draparius, civis iadre : život kao znak vremena
Serilia liburnica
Skradin pod Venecijom
Slika Hrvata u nacionalnoj ideologiji Srpske stranke u Dalmaciji 80-ih godina XIX. stoljeća
Slikar fra Josip Rossi
Slikarska djela u sačuvanim inventarima zadarskih građana iz 14. i 15. stoljeća
Služba na galijama u XIV. stoljeću u Zadru
Solne mjere otoka Paga od XIV. do XVI. stoljeća
Splitsko-poljičke isprave iz XVII. i XVIII. stoljeća
Splićanin Vid Nikolić
Srednjovjekovne isprave bosansko-humskih vladara Veneciji
Srpski nacionalni pokret u Dalmaciji u XIX. stoljeću
Stanovništvo Murtera 1858. i 1915. godine
Stanovništvo Omiša prema popisu iz 1806. godine
Stanovništvo grada Bakra po popisu iz 1775. godine
Stanovništvo grada Nina na popisu iz 1810. godine
Stare mjere Splita od 15. do 19. stoljeća
Stare mjere u svakodnevlju otoka Ugljana
Stare mjere za površinu u sjevernoj Dalmaciji
Stare mjere za tekućine
Stare mlinice zadarskog kraja
Starokršćanski medaljon sv. Dimitrija iz Zadra
Stipo Obad, "Dalmatinsko selo u prošlosti", Logos, Split, 1990.
Stjepan Krasić, Ivan Dominik Stratiko (1732-1799), Književni krug, Split 1991.
Stjepan Radić i Dalmacija (1918.-1928.)
Stranka prava i hrvatsko političko društvo koncem XIX. i na početku XX. stoljeća
Stranka prava u Dalmaciji povodom 100. obljetnice osnutka
Struktura i diplomatička analiza isprava kninskog kaptola
Sudjelovanje dalmatinskih postrojbi u zaposjedanju Bosne i Hercegovine 1878.
Sukobi unutar Srpske stranke u austrijskoj pokrajini Dalmaciji 1897.-1902.
Sumarni inventar fonda Tvornice maraskina "Francesco Drioli" Zadar 1768. - 1944.
Svakodnevica Donjih Kaštela 1900.-1939.
Svećenik Andrija Marijić
Svjedočanstva o Dalmatincima u Španjolskom građanskom ratu
Svjetovno svećenstvo i redovništvo u Zadru po službenom iskazu iz 1811. godine
Šibenski plemić Nikola Divnić (1654. – 1734.), pukovnik hrvatske lake konjice (Cavalleria Croati)
Šibensko društvo u drugoj polovici XV. stoljeća
Šibensko gospodarstvo od sredine 19. stoljeća do 1921. godine
Šibenčani u mletačkim prekojadranskim kopnenim postrojbama : (18. stoljeće)
Šime Perić: Gospodarske prilike u Dalmaciji od 1797. do 1848., Književni krug, Split 1993.
Školstvo ninske općine do godine 1920.
Školstvo u trogirskom kraju u 19. i 20. stoljeću
Što je "crovata" iz inventara i ostavština kod zadarskih bilježnika iz kraja 16. i iz 17. stoljeća
Tado Oršolić, Vojna Dalmacija u 19. stoljeću : vojska, teritorijalne snge, žandarmerija (1797.-1914.), Sveučilište u Zadru, Zadar, 2013. : [prikaz]
Tereza Ganza-Aras, Politika "novog kursa" dalmatinskih pravaša oko Supila i Trumbića, Matica hrvatska, Split 1992.
Teritorijalne snage za francuske uprave u Dalmaciji (1806.-1809.)
Tersane na Dugom otoku
Tko je ubio vojvodu Erika?
Tkon - Pašman - Kraj - Kotor i Aserija
Toma Arhiđakon i obnova Ninske biskupije
Toma Niger Mrčić
Tommaseo pod okom austrijskog redarstva i njegovo rodoljublje
Tragom barskih patricija u Mlecima
Translatio beati Chrysogoni martyris kao narativno vrelo rane hrvatske prošlosti
Tri Karačajeve slike Zadra
Tri pisma banu Josipu Jelačiću iz veljače 1849. o stanju u Dalmaciji
U Jajcu izdane isprave bosanskih vladara
Ubikacija posjeda benediktinskoga samostana Svetoga Jurja Koprivskoga iz Obrovca
Ukrasno uporabni predmeti na zadarskom području u povijesnim izvorima od 13. do konca 16. stoljeća
Ulomci iz gospodarskog života Mućkog područja u XIX. stoljeću
Uprava, Crkva, politika i kultura na Rabu u XVI. stoljeću
Urbanistički i graditeljski razvitak predgrađa Lučac u Splitu
Ustaška mladež u Dubrovniku 1941. godine u svjetlu službenoga glasila "Hrvatski narod"
Ustroj i služba austrijske kopnene vojske u Dalmaciji od 1867. do 1873.
Ustroj uprave u Boki kotorskoj od francuske uprave 1807. do kraja Druge austrijske uprave 1918. godine
Utapanje Saveza zemljoradnika u Dalmaciji u HRSS nakon 1923. godine
Utemeljenje franjevačkih samostana na zadarskim otocima
Utvrđeni gradovi Boke Kotorske iz mletačkog razdoblja
Utvrđeni ljetnikovac obitelji de Soppe na Bapcu
Uz Strohalovu monografiju o Karlovcu
Veprinački zakon iz 1507.
Vjekoslav Maštrović
Vjerodostojnost šibenskih povlastica (1167.-1322.)
Vjerske prilike na području knezova Jurjevića - Vlatkovića
Vladarska zadužbina sv. Bartula u srednjovjekovnom selu Tršci
Vlast Nezavisne Države Hrvatske na otoku Korčuli
Vojno poduzetništvo u mletačkoj Dalmaciji i Boki za vrijeme Morejskog rata (1684.-1699.)
Vojno-teritorijalna podjela i reorganizacija austrougarske vojske 1867.-1890.
Vrhunac sukoba unutar srpskog nacionalnog pokreta u austrijskoj Dalmaciji 1902./1903.
Vrsi pod njemačkom okupacijom u Drugom svjetskom ratu
Vrsi pod talijanskom okupacijom u Drugom svjetskom ratu
Vrsi uoči Drugoga svjetskog rata
Zabilježbe polarnog svjetla na zagorskim kamicima
Zaboravljeni hrvatski general Nikola Maštrović
Zadar i Rapallski ugovor : (uz 90. obljetnicu)
Zadar i Četvrti križarski rat
Zadar u sporazumima tijekom prve polovice XX. stoljeća
Zadarske i šibenske mjere za dužinu kroz stoljeća
Zadarske i šibenske mjere za težinu kroz stoljeća
Zadarske mjere za zapremninu kroz stoljeća
Zadarske novine Giornale di Dalmazia i Glas dobrovoljca (1941.-1943.)
Zadarski graditelj Vidul Ivanov i njegovi sinovi
Zadarski i ninski Mirmidonci
Zadarski iseljenici u Veneciji i bratovština slavenskih doseljenika sv. Jurja i Tripuna
Zadarski kanonik - Skadranin Giovanni Campsi
Zadarski ranonovovjekovni prijepisi Muke sv. Stošije i sv. Krševana : pitanje podrijetla i međusobnih odnosa
Zadarsko novinstvo prema Istri i Rijeci pred Prvi svjetski rat
Zadarsko plemstvo i građanstvo početkom francuske uprave u Dalmaciji
Zadarsko školstvo u Prvom svjetskom ratu
Zadarsko-poljičke isprave iz XVIII. stoljeća
Zadrani - Kavaljeri svetoga Marka
Zadrani u Veneciji od XIV. do XVIII. stoljeća
Zaklada Fontanella u Zemuniku
Zatočeništvo Nikole Modruškoga kod Krbavskih knezova g. 1462.
Začetci višestranačja u Hrvatskoj 1989. godine
Zašto je akvedukt za rimsku Kisu (Cissa) na otoku Pagu sagrađen neočekivano visoko iznad mora
Zloseljanji (Pirovčani) i "Sjećanja na Zloseljane" Ljubomira Draganića Vrančića
Želja za pokorom u vječnom gradu : hodočašća u Rim u oporukama hrvatskih useljenika u Mlecima : (XV.-XVIII. stoljeće)
Život i djelo Ante Trumbića
Život i djelovanje Vjekoslava Maksa Luburića do proglašenja Nezavisne Države Hrvatske
Jezik: hrv
Impresum: Zadar : Zavod za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 1991- .
Nastavlja: Radovi - Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Zavod za povijesne znanosti u Zadru
Isto izdanje u drugom mediju: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru (Online)
Predmet:
LEADER 66368cas a2205593 ir4500
001 NSK01000012932
003 HR-ZaNSK
005 20190408155348.0
007 ta
008 920413c19919999ci ar p | 0 b0hrv
015 |a HS97-0615  |2 HR 
015 |a HS98-0830  |2 HR 
015 |a HS99-0842  |2 HR 
015 |a HS00-0861  |2 HR 
015 |a HS01-0873  |2 HR 
015 |a HS02-0854  |2 HR 
015 |a HS03-0847  |2 HR 
015 |a HS04-0843  |2 HR 
022 1 |a 1330-0474  |l 1330-0474  |2 30 
030 |a RHAUEU 
035 |9 (HR-ZaNSK)12956 
035 |9 (HR-ZaNSK)920413064 
035 |a (HR-ZaNSK)000012932 
040 |a HR-ZaNSK  |b hrv  |c HR-ZaNSK  |e ppiak 
041 0 |a hrv  |b eng  |b ger 
042 |a croatica 
044 |a ci  |c hr 
080 |a 94(497.5)  |2 2011 
080 |a 902/904  |2 2011 
080 |a (051)  |2 2011 
210 1 |a Rad. Zavoda povij. znan. HAZU Zadru 
222 0 |a Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru 
245 0 0 |a Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru /  |c [glavni i odgovorni urednik Franjo Šanjek]. 
362 0 |a Sv.33(1991)- . 
260 |a Zadar :  |b Zavod za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti,  |c 1991- . 
300 |a sv. ;  |c 24 cm. 
310 |a Godišnje 
500 |a Od sv.33(1991) urednik: Mate Suić; od sv.42(2000): Franjo Šanjek; od sv,59(2017): Nenad Cambi 
588 |a Opis prema sv.58(2016) ; zadnji opis prema sv.60(2018). 
504 |a Summaries ; Zusammenfassungen. 
650 7 |a Povijest  |v Serijske publikacije  |2 nskps 
700 1 |a Šanjek, Franjo  |4 edt 
700 1 |a Suić, Mate  |4 edt 
710 2 |a Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti.  |b Zavod za povijesne znanosti (Zadar)  |4 isb 
776 0 |t Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru (Online)  |x 1848-8943  |w nsk.(HR-ZaNSK)000838418 
780 0 0 |t Radovi (Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Zavod za povijesne znanosti u Zadru)  |x 1330-1888  |w nsk.(HR-ZaNSK)000013113 
981 |b DA  |c C1/03-09  |c C1/10-14  |c C1/15  |c C1/16  |c C/17  |p CRO  |z C1/97  |z C1/98  |z C1/99  |z C1/00  |z C1/01  |z C1/02 
997 |b 1000 
998 |s VBMR9810  |s EERC9905  |s EERC2007  |s EEMP0101  |s VBMP0101  |s VBMP0205  |s VBMP1103  |s IPLK1109  |c dkro0108  |c lbas0202  |s LJSK1302  |s LJSK1602  |s IPLP1803 
886 0 |2 unimarc  |b 01837cas1 2200505 450 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000783498  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Arsenal u Zadru : povijest, funkcija i revitalizacija / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000783502  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Bratovštine (skule) župe Blažene Gospe od Luzarija u Preku na otoku Ugljanu u 18. i 19. stoljeću / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000783591  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Prinos poznavanju gospodarstva otoka Molata od 18. do početka 20. stoljeća / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000783593  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Prinos poznavanju gospodarstva Sali od 18. do početka 20. stoljeća / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000783594  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Demografske prilike u drniškom kraju prema austrijskim popisima pučanstva (1857. – 1910.) / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000783595  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n "Šusteršićevi pravaši" : geneza trijalističkog savezništva slovenskih katoličkih narodnjaka i dalmatinskih pravaša / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000783597  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Povijest trgovačke, obrtničke i bankarske djelatnosti u Šibeniku od 1921. do 1941. godine / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000783603  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Začetci višestranačja u Hrvatskoj 1989. godine / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000783396  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Prometno značenje Jasenica u prapovijesti i antici / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000783398  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Municipij Magnum : raskrižje rimskih cestovnih pravaca i beneficijarska postaja / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000783400  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Jupitrov kult u Burnumu / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000783401  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Jugoistočni potez zadarskih zidina : povijesni razvoj od antike do kasnog srednjeg vijeka / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000783406  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Ranokršćanske crkve s kontinuitetom u predromanici u Zadru / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000783490  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Samostan sv. Ivana Evanđelista u Biogradu od utemeljenja do 1125. godine : povodom 950. godišnjice njegova prvog spomena / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000783492  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Stare mjere Splita od 15. do 19. stoljeća / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000783497  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Prilog poznavanju djelovanja duhovnih osoba iz Splita u Mlecima (od XV. do XVIII. stoljeća) / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000694942  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Argyruntum i njegov teritorij u Antici 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000694945  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n "Catalogus episcoporum ecclesiae nonensis" zadarskog kanonika Ivana A. Gurata 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000694951  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Knjige glagoljaša zadarske nadbiskupije u srednjem vijeku 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000694957  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Inventar spisa samostana klarisa sv. Nikole u Zadru 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000694962  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Obrambeni sustav korčulanske komune u srednjem vijeku 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000694974  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Vjerske prilike na području knezova Jurjevića - Vlatkovića 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000694980  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Ukrasno uporabni predmeti na zadarskom području u povijesnim izvorima od 13. do konca 16. stoljeća 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000694982  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Dva popisa dobara splitskih slikara iz 15. stoljeća 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000694985  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Zadrani - Kavaljeri svetoga Marka 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000694988  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Inventar fonda obitelji Lantana 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000694990  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Ekonomsko u djelu Marka Laura Ruića 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000695006  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Seoske straže i poljsko redarstvo u kopnenoj Dalmaciji 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000695008  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Razvoj pomorskog prometa i trgovine u Dalmaciji od 1850. do 1880. godine 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000695009  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Zadar u sporazumima tijekom prve polovice XX. stoljeća 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000695011  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Izdanja tiskare Marine Battare od 1817. do 1824. godine 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000695046  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Prilog za povijest lučko-trgovačkog i željezničkog prometa Šibenika od 1921. do 1941. godine 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000695048  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Prilog povijesti poljoprivrede šibenskog područja od 1921. do 1941. godine 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000695050  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Jugonacionalisti na otoku Korčuli 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000695059  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Vrsi pod talijanskom okupacijom u Drugom svjetskom ratu 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000646454  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Prapovijesna nalazišta na području Starigrada Paklenice 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000646457  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Antičke plombe iz Sotina (Cornacum) 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000646470  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n "Catalogus episcoporum et archiepiscoporum urbis Iadertinae" arhiđakona Valerija Pontea 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000646505  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Papa Ivan IV. Zadranin i misija opata Martina 641. godine 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000646516  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Nakit na zadarskom području u povijesnim izvorima od 13. do konca 16. stoljeća 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000646527  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n "Archivium comunis Jadre" u XIV. stoljeću 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000646533  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Tragom barskih patricija u Mlecima 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000646536  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Kamici iz Mirlović Zagore i Konjevrata 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000646541  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Rodoslov Berislavića Vrhričkih i Malomlačkih 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000646542  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Splitsko-poljičke isprave iz XVII. i XVIII. stoljeća 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000646543  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Ninsko plemstvo u XVII. i XVIII. stoljeću 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000646545  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Katolici Trebinjsko-mrkanske biskupije prema popisu nadbiskupa Marka Andrijaševića iz 1733. godine 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000646566  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Urbanistički i graditeljski razvitak predgrađa Lučac u Splitu 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000646575  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Stanovništvo Omiša prema popisu iz 1806. godine 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000646578  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n O časničkoj izobrazbi, plaći i časničkom kadru u austrougarskoj vojsci s naglaskom na Dalmaciju 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000646585  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Prilog poznavanju gospodarskih prilika Bukovice i Podgorja u XIX. stoljeću 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000646614  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Zadarsko školstvo u Prvom svjetskom ratu 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000646619  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Pobuna pristaša HRSS-a Novigrada 1924. godine protiv velikosrpske politike 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000646625  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Pravaštvo u Bibinjama 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000646644  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Pojava i razvoj pravaštva u Arbanasima kod Zadra 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000646646  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Ispostava banske vlasti Banovine Hrvatske u Splitu 1939.-1941. 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000646650  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Odonimi kao ideološke manifestacije na primjeru Zadra u XX. stoljeću 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000879949  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Dramski amaterizam u Zadru i okolici od 1945.-1955. / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000879971  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Tado Oršolić, Vojna Dalmacija u 19. stoljeću : vojska, teritorijalne snge, žandarmerija (1797.-1914.), Sveučilište u Zadru, Zadar, 2013. : [prikaz] / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000879788  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Stanovništvo grada Nina na popisu iz 1810. godine / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000879894  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Don Frane Bulić i pokušaj obnove Ninske biskupije / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000879900  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Prehrana stanovništva u Velikoj Župi Dubrava od lipnja 1941. do prosinca 1942. / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000879917  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Ratni zločini počinjeni tijekom i nakon Ličko-primorske operacije od postrojbi Jugoslavenske armije i ustanova nove vlasti / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000879730  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Egidije iz Viterba / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000879753  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Prezimena mjesta Pakoštane u 17. i 18. stoljeću na temelju glagoljske knjige duša / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000879744  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Diplomatski ceremonijal : važan oblik komunikacije u pregovorima oko proširenja dubrovačkih granica / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000879748  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Želja za pokorom u vječnom gradu : hodočašća u Rim u oporukama hrvatskih useljenika u Mlecima : (XV.-XVIII. stoljeće) / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000951863  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Osvrt na itinerar ale Tungra i Frontonove ale 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000951866  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Toma Arhiđakon i obnova Ninske biskupije 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000951870  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Ser Micouillus Petri, draparius, civis iadre : život kao znak vremena 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000951875  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Carica Svetog Rimskog Carstva, Leonor Portugalska, u svetištu sv. Šimuna Bogoprimca u Zadru 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000951882  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Vojno poduzetništvo u mletačkoj Dalmaciji i Boki za vrijeme Morejskog rata (1684.-1699.) 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000969107  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Dva primjerka arhitektonske dekoracije u formi pilastra iz Jadera i Enone 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000969119  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Pukovnici, bojnici, kapetani : časnici iz kaštelanske obitelji Kumbat u službi Mletačke Republike (18. stoljeće) 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000969168  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Glagoljske moralno-kazuističke odredbe ninskih biskupa, 17. i 18. st. 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000969042  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Je li se na brdu Šćah nalazila antička osmatračnica? 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000969097  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Prilog raspravi o pravnom statusu Ise u rimsko vrijeme 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000969227  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Svjetovno svećenstvo i redovništvo u Zadru po službenom iskazu iz 1811. godine 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000969334  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Bibliografija : Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru : svezak 46-56 (2004.-2014.) 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000951978  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Mjere za suzbijanje epidemija na Apeninskom poluotoku uoči Drugoga morejskog rata (1713.-1714.) : svjedočenje engleskih izvora 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000951982  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Bokelj Josip Balović (1728.-1793.) - zapovjednik mletačkih ratnih brodova u drugoj polovici 18. stoljeća 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000952020  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Zadarsko plemstvo i građanstvo početkom francuske uprave u Dalmaciji 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000952024  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Politički i nacionalni aspekt "zemljaštva" u Dalmaciji (1873.-1878.) 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000952027  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Izlet zagrebačkih studenata u Srbiju u travnju 1912. godine 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000952029  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Prilog poznavanju povijesti hortikulturne i bilinogojstvene edukacije stanovništva Šibenskog kotara u razdoblju 1920.-1939. godine 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000952035  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Prehrana stanovništva Velike župe Dubrava u 1943. godini 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000952038  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Poslijeratni zarobljenički logor Jasenovac prema svjedočanstvima i novim arhivskim izvorima 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000952039  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Djelovanje Zvonimira Požgaja u Zadru od 1946. do 1949. godine 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000952041  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n L'Union Européenne et la Croatie : (une équation a deux inconnues) 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000969111  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Damjan Bivaldov Nassi : (oko 1338.-1408.) 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000969235  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Zaklada Fontanella u Zemuniku 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000969246  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Ribolovno razgraničenje između Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i Kraljevine Italije kroz prizmu Brijunske konvencije o ribolovu iz 1921. godine 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000969276  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Prehrana stanovništva Velike župe Dubrava u 1944. godini 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000969297  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Pregled života mladih na dalmatinskim otocima Hvaru, Braču, Korčuli i Visu kroz utjecaj i rad omladinskih organizacija u razdoblju 1945.-1954. 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000969330  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Demografski razvoj Nina u 20. stoljeću 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000969229  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Ivan Kukuljević u Dalmaciji 1854. i 1856. godine : spomenici srednjovjekovlja kao uporište hrvatskoga nacionalnog identiteta 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 001018141  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Dva pomorca iz Hrvatske u plovidbama na rubu poznatog svijeta : (poč. 15. st.) 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 001018131  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Rimokatolička župa Novog Brda u kasnom srednjem vijeku 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 001018143  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Zadarski ranonovovjekovni prijepisi Muke sv. Stošije i sv. Krševana : pitanje podrijetla i međusobnih odnosa 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 001018144  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Kameni spomeni starih mjera u Dalmaciji : (13.-18. stoljeće) 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 001018151  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n O kapetanu topnika Grguru Garbinu (†1621.) i njegovoj kuću u Zadru 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 001018158  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Utvrđeni gradovi Boke Kotorske iz mletačkog razdoblja 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 001018163  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Šibenčani u mletačkim prekojadranskim kopnenim postrojbama : (18. stoljeće) 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 001018217  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Glagoljaš don Luka Žuvić, njegovi zapisi i zbirčice propovijedi : (18. st.) 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 001018224  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Crkveno stanje u Zadarskoj nadbiskupiji 1818. godine 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 001018228  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Luigi Lapenna : prijelomni trenutci političke i životne karijere 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 001018235  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Izvještavanje Glasa Crnogorca o osnivanju Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 001018240  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Život i djelovanje Vjekoslava Maksa Luburića do proglašenja Nezavisne Države Hrvatske 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 001018245  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Pomorstvo Nezavisne Države Hrvatske u okolnostima talijanske prisutnosti na istočnom Jadranu : (1941.-1943.) 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 001018252  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Partizanska propaganda na zadarskom području 1943.-1945. s naglaskom na ulogu Komunističke partije Hrvatske 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 001018271  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Pregled povijesti zadarskog zdravstva 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 001018269  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n "Događanja naroda" u Kninu 1989. godine : slom jugoslavenske ustavne konstrukcije u Hrvatskoj 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000470714  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Zabilježbe polarnog svjetla na zagorskim kamicima 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000470716  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Natpisi otoka Molata 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000470719  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Odlomak glagoljskog brevijara iz Banja 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000470721  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Glagoljska knjižica krizme iz Banja 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000470724  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Hrvati u mletačkim katastrima 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000470725  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Prinos poznavanju pomorske trgovine Splita u XIX. stoljeću 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000470727  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Zadarsko novinstvo prema Istri i Rijeci pred Prvi svjetski rat 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000470730  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Dioklecijanov mauzolej između dvaju svjetskih ratova 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000470731  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Kongres javnih radnika u Zagrebu 1922. i njegovi odjeci u Dalmaciji 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000601502  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Recikliranje arhitektonskih i skulpturalnih elemenata u Saloni 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000601505  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Grbovi zadarskih plemićkih obitelji 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000601507  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Inventar splitskoga kancelara i javnog bilježnika Tome Colutii de Cingulo 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000601513  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Zadarski graditelj Vidul Ivanov i njegovi sinovi 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000601521  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Prilog biografiji nekih Kačićevih vitezova te podrijetlu stanovništva njihova kraja 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000601523  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Dva biskupa iz reda franjevaca 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000601525  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Zadarsko-poljičke isprave iz XVIII. stoljeća 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000601604  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Zadarski kanonik - Skadranin Giovanni Campsi 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000601605  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Novačenje i vojna obveza u Dalmaciji za vrijeme druge austrijske uprave 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000601606  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Doprinos Rafe Arnerija hrvatskom narodnom preporodu u Dalmaciji 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000601607  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Srpski nacionalni pokret u Dalmaciji u XIX. stoljeću 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000601608  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Utapanje Saveza zemljoradnika u Dalmaciji u HRSS nakon 1923. godine 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000601612  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Vrsi uoči Drugoga svjetskog rata 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000601618  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Nova popularnoznanstvena povjesnica Mletačke Republike 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000601630  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Školstvo ninske općine do godine 1920. 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000701328  |m Nakladnička cjelina: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n [Maštrovićev zbornik] 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000571328  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n 50. godišnjica Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zadru 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000571332  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Kada i gdje se prvi put spominje zadarski biskup? 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000571333  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Petar II Orseolo 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000571351  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Otok Maun u prošlosti 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000571353  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Neka pitanja abjuracije iz 1203. godine 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000571354  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Kojim su brodovima 1217. godine prevezeni križari kralja Andrije II.? 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000571356  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Pomorske odredbe Zadarskog statuta u usporedbi s istim odredbama Venecijanskog, Dubrovačkog i Splitskog statuta 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000571357  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Ninski odlomak glagoljskoga misala 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000571359  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Pogranični prijepori između mletačkih vlasti i knezova Krbavskih u drugoj polovini XV. stoljeća 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000571361  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Svećenik Andrija Marijić 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000571362  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Iz prošlosti Boke 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000571364  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n "Oriondo dalla diocese di Zara... habitante in questa citta" 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000571367  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Nekoliko neobjavljenih isprava poljičkoga kančilira Marka Barića 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000571368  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Rukopisna ostavština bilježnika i povjesničara Marka Laura Ruića 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000571371  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Slikar fra Josip Rossi 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000571372  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Stanovništvo Murtera 1858. i 1915. godine 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000571374  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Vojno-teritorijalna podjela i reorganizacija austrougarske vojske 1867.-1890. 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000571375  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Dalmacija u djelu Die oesterreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000571376  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Pregradnja crkve i samostana konventualaca u Splitu tijekom XIX. i početkom XX. stoljeća 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000571379  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Dokumenti, zapisi i sjećanja sudionika o antifašističkom pokretu otpora u Ninu tijekom Drugoga svjetskog rata 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000571380  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Integracijski procesi u svjetskom gospodarstvu i današnja pozicija Republike Hrvatske 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000571381  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Osvrt na znanstvenu studiju o bosanskomuslimanskoj agresiji na Hrvate srednje Bosne 1992.-1994. 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000524624  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Novčić Fokide s Gradine u Ošanićima kod Stoca 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000524712  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Prezimena stanovnika grada i otoka Raba od XV. do XX. stoljeća 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000524760  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Iseljavanje iz Slavonije u Ameriku od 1905. do 1910. godine 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000524629  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Utemeljenje franjevačkih samostana na zadarskim otocima 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000524637  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Don Juraj Zubina, svećenik hrvatske knjige 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000524724  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Mjere dalmatinskih luka u priručnicima XVI. stoljeća 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000524728  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Prilog životopisu rapskog biskupa Blaža Sidinea 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000524732  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Plovidbene rute srednjim i južnim Jadranom u izolaru Giuseppea Rosaccia 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000524644  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Prilog poznavanju mletačke pomorskotrgovinske politike prema krbavskim knezovima sredinom XV. stoljeća 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000524645  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n "Norma nobilium generalis consilii civitatis Paghi" iz 1455. godine 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000524738  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Nekoliko poljičkih dokumenata pisanih u selu Truše 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000524741  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Problemi habsburško-mletačkog razgraničenja u Podgorju i Pozrmanju potkraj 17. i početkom 18. stoljeća 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000524743  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Teritorijalne snage za francuske uprave u Dalmaciji (1806.-1809.) 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000524748  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Otpor francuskoj vlasti u Dalmaciji i Ilirskim pokrajinama poslije 1806. 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000524752  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Prilog poznavanju dalmatinskih solana u XIX. stoljeću 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000524753  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n O broju Talijana/talijanaša u Dalmaciji XIX. stoljeća 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000524756  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Slika Hrvata u nacionalnoj ideologiji Srpske stranke u Dalmaciji 80-ih godina XIX. stoljeća 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000524757  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Dvije pobjede don Ive Prodana na izborima za Carevinsko vijeće u Beču 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000524602  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n In memoriam akademiku Mati Suiću (1915.-2002.) 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000524876  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Bibliografija dr. Šime Peričića 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000524897  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Ilustrirana kronološka povijest Hrvata 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000719971  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Gospodarstvo Dalmacije u Maschekovim "Priručnicima" 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000719976  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Politika Austrije (Austro-Ugarske) prema brodarstvu Dalmacije od 1850. do 1880. godine 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000719981  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Radićevi govori u Dalmaciji 1926. godine 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000719988  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Druga učiteljska škola u Zadru (1944.-1959.) 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000719812  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Papinski kapelan Ivan od Casamarija i bilinopoljska abjuracija 1203. 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000719815  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Isprave bosansko-humskih srednjovjekovnih vladara Šibeniku 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000719820  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Utvrđeni ljetnikovac obitelji de Soppe na Bapcu 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000719834  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Njemački hodočasnici 15. i 16. stoljeća o Zadru 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000719841  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Hvarske komunalne mjere za dužinu i površinu kroz stoljeća 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000719849  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Gradnja kaštela u Ražancu 1507. godine 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000719852  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Mletački časnici, svećenici, građani 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000719960  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Austrijska opsada Zadra 1809. godine 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000541206  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Izvori o bosansko-humskim srednjovjekovnim kršćanima 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000541207  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Svakodnevica Donjih Kaštela 1900.-1939. 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000011030  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Tersane na Dugom otoku 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000011032  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Zašto je akvedukt za rimsku Kisu (Cissa) na otoku Pagu sagrađen neočekivano visoko iznad mora 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000011036  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Prilozi topografiji i toponimiji istočnojadranskog otočja od antike do srednjeg vijeka 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000011043  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n "Provincijski arhonti" Taktikona Uspenskog 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000011046  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Intitulacija i devocija u ispravama hrvatskih narodnih vladara 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000011047  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Što je "crovata" iz inventara i ostavština kod zadarskih bilježnika iz kraja 16. i iz 17. stoljeća 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000011052  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Senjski uskoci u Ravnim Kotarima i Bukovici u kasnom šesnaestom stoljeću 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000011055  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Prilog poznavanju agrarnih odnosa u Mletačkoj Dalmaciji 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000011056  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Problem dalmatinskog mlinarstva u XIX. stoljeću 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000011057  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Prva konferencija "Starčevićanaca" u Dalmaciji 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000011061  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Tommaseo pod okom austrijskog redarstva i njegovo rodoljublje 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000011062  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Napretkova "Povijest Bosne i Hercegovine" 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000011067  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Benedikta Zelić-Bučan, "Hrvatski narodni preporod u Dalmaciji i don Mihovil Pavlinović", Matica hrvatska, Split, 1992. 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000011069  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Julije Grabovac, "Dalmacija u oslobodilačkom pokretu hercegovačko-bosanske raje (1875-1878)", Književni krug, Split, 1991. 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000011070  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Časopis za suvremenu povijest, Institut za suvremenu povijest, Zagreb, 1991. 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000011071  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Stipo Obad, "Dalmatinsko selo u prošlosti", Logos, Split, 1990. 
PLK |a PAR  |l NSK01  |b 000013113  |m Nastavlja se kao: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Nastavlja: Radovi - Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Zavod za povijesne znanosti u Zadru 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000012074  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Zadarske i šibenske mjere za dužinu kroz stoljeća 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000032168  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Zadarske i šibenske mjere za dužinu kroz stoljeća 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000071767  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Antički izvori u djelu De Regno Dalmatiae et Croatiae Ivana Lučića 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000114513  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Javni zdenac (lacus) rimskog akvedukta Škopalj - Novalja na Pagu 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000114518  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Još o vijestima Konstantina Porfirogeneta o dolasku Hrvata 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000114524  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Koroboracija u ispravama hrvatskih narodnih vladara 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000114529  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Jadranska politika Šubića Bribirskih 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000114536  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Struktura i diplomatička analiza isprava kninskog kaptola 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000114566  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Zadarske mjere za zapremninu kroz stoljeća 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000114567  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Zadarski iseljenici u Veneciji i bratovština slavenskih doseljenika sv. Jurja i Tripuna 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000114570  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Uprava, Crkva, politika i kultura na Rabu u XVI. stoljeću 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000114575  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Juraj Biankini i naše pomorstvo 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000114579  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Prilog strukturi pučanstva Dalmacije krajem XIX. i početkom XX. stoljeća 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000114583  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Latinski natpisi antičkog, kasnoantičkog i ranosrednjovjekovnog razdoblja na otoku Pagu i zadarsko-šibenskom otočju 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000114595  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Služba na galijama u XIV. stoljeću u Zadru 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000114601  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Capitulare comitis Pagi 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000114607  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n "Zakon grada Kastva iz 1400." 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000114613  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Parba za dio nasljeđa banovca Jakova Šubića Bribirskog 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000150238  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Osnovna geografska obilježja Skradina i njegova kraja 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000150235  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Tkon - Pašman - Kraj - Kotor i Aserija 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000150236  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Bosanske srednjovjekovne latinske isprave izdane u Trogiru 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000090945  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Prilozi povijesti Liburnije u 1. stoljeću prije Krista 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000090951  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Odnosi Liburnije i Istre u antici i ranom srednjem vijeku 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000090954  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Zadrani u Veneciji od XIV. do XVIII. stoljeća 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000090956  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Stare mjere za površinu u sjevernoj Dalmaciji 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000091016  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Plemstvo, grbovi i rodoslovlja paške vlastele u XVIII. stoljeću 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000091021  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Glavari i časnici Vojne krajine u Dalmaciji 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000091027  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Splićanin Vid Nikolić 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000091040  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Jedan dokument o nastanku i organizaciji Stranke prava u Dalmaciji 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000091182  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Stjepan Krasić, Ivan Dominik Stratiko (1732-1799), Književni krug, Split 1991. 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000091184  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Tereza Ganza-Aras, Politika "novog kursa" dalmatinskih pravaša oko Supila i Trumbića, Matica hrvatska, Split 1992. 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000091186  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Život i djelo Ante Trumbića 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000091204  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Uz Strohalovu monografiju o Karlovcu 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000091206  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Šime Perić: Gospodarske prilike u Dalmaciji od 1797. do 1848., Književni krug, Split 1993. 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000207637  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Hrvati i mletački arsenal 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000171683  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Luka Botić đakovački zastupnik u Hrvatskom saboru 1861. u kontekstu položaja hrvatskog naroda u Monarhiji tada 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000171685  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Pouke i poruke Supilove "Crvene Hrvatske" 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000171687  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Stranka prava u Dalmaciji povodom 100. obljetnice osnutka 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000171691  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Prilog poznavanju zemljopisne osnove i pučanstva Nadina 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000171692  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Gradnja Hrvatskog općinskog kazališta u Splitu 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000171693  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Bibliografija dr. Vjekoslava Maštrovića 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000171699  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Bibliografski rad Vjekoslava Maštrovića 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000171700  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Dr. Vjekoslav Maštrović i naše pomorstvo 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000171701  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Kratak povijesni prikaz zadarskog zdravstva 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000171703  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Vjekoslav Maštrović 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000171567  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Helvii u antičkom Jaderu i Liburniji 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000171581  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Oko grafije Diadora za sr.-lat. Jadera 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000171583  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Serilia liburnica 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000171585  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Starokršćanski medaljon sv. Dimitrija iz Zadra 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000171588  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Odnos Hrvata i Langobarda u ranom srednjem vijeku 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000171590  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Ranohrvatski brodovi iz Nina 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000171593  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Dispozicija u ispravama hrvatskih narodnih vladara 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000171612  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Antroponomastički pristup ispravi o darovanju dijela soli i ribolova na o. Vrgadi samostanu sv. Krševana god 1095. i o darovanju zemlje "in Tochinia" samostanu sv. Marije god. 1066./67. 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000171614  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n O kartularu samostana sv. Krševana u Zadru 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000171617  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Osvrt na novija proučavanja hrvatskoglagoljskih rukopisa 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000171620  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Čačvina 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000171622  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Iz života Zadrana u Dubrovniku u XIV. stoljeću 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000171644  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Povijesno podrijetlo hrvatskih naziva mjeseci 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000171646  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Crkve sv. Krševana i sv. Marka "ad fontem" kod Zadra 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000171648  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Šibensko društvo u drugoj polovici XV. stoljeća 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000171649  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Europski merkantelizam i dalmatinski merkantelisti 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000171651  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Veprinački zakon iz 1507. 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000171655  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Prijedlog za Carla Marattija u Dubrovniku 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000171656  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Biograd u XVII. i XVIII. stoljeću 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000171658  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Promet stoke u zadarskoj skeli u XVIII. stoljeću 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000171660  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Doprinos Ruđera Boškovića filozofiji prirode i znanosti 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000171663  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Prilog proučavanju veza Alberta Fortisa s Hrvatima 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000171667  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Dalmatinci u vojnoj službi Austrije 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000171668  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Tri Karačajeve slike Zadra 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000171670  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Dvije vedute Splita iz prve polovice XIX. stoljeća 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000171672  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Djelovanje Aloisa Hausera u Splitu 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000171675  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Zaboravljeni hrvatski general Nikola Maštrović 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000171677  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Politički skup hrvatske mladeži u Selcima (1883.) u svjetlu početnog širenja pravaštva na dalmatinskom prostoru 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000171680  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Ivan Kukuljević 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000254183  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Imperij na zalasku 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000254186  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Stare mjere u svakodnevlju otoka Ugljana 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000254188  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Hrvatski barkarioli i gondolijeri u Mlecima tijekom prošlosti 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000254191  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Jedan rimski letak o dosad nepoznatom oslobađanju Obrovca od turske vlasti (u kolovozu 1538. godine) 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000254192  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Razvitak gospodarstva otoka Visa u prošlosti 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000254193  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Povijesno-zemljopisne značajke crkvenog života u Vinjercu 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000254194  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Ivan Petar Marchi-Markić 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000254195  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Hajdučija u mletačkoj Dalmaciji XVIII. stoljeća 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000254198  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Dominikanski samostan u Trogiru u XIX. stoljeću 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000254201  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Ustroj i služba austrijske kopnene vojske u Dalmaciji od 1867. do 1873. 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000254217  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Sukobi unutar Srpske stranke u austrijskoj pokrajini Dalmaciji 1897.-1902. 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000254218  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Kako je otkriven mauzolej hrvatskih kraljeva u Solinu 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000254221  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n "Narodni list" i "Hrvatska kruna" o Drugom balkanskom ratu 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000306742  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Iz starije hrvatske povijesti 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000306744  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Grad Pag 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000306746  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Diplomatička analiza papinskih pisama druge polovice IX. stoljeća destinatarima u Hrvatskoj 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000306747  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Proizvodnja i prodaja paške soli u prošlosti 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000306752  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Curia maior ciuilium 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000306758  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Oporuke stanovnika grada Trogira u Arhivu HAZU 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000306767  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Hrvatski mornari u Mlecima 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000306770  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Toma Niger Mrčić 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000306776  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Početak gradnje modernih bolnica u Dalmaciji 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000306778  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Prinos poznavanju hercegovačke trgovine u XIX. stoljeću 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000306779  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Enciklika Grande Munus i pitanje obnove glagoljaštva u Dalmaciji 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000306780  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Odnos Srpskog lista (glasa) prema autonomašima u Dalmaciji 80-ih godina XIX. stoljeća 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000306781  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Don Ivo Prodan u Dalmatinskom saboru 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000306782  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Kolonizacija u Slavoniji od početka XX. stoljeća s posebnim osvrtom na razdoblje 1941.-1945. godine 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000306783  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Hrvatski franjevci i opservancija 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000217347  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Stare mlinice zadarskog kraja 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000222190  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Gradska tržnica (emporium) rimskog Nina (Aenona) 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000222191  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Vjerodostojnost šibenskih povlastica (1167.-1322.) 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000222192  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Ser Ciprijan Zaninov 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000222194  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Lazaret u predgrađu srednjovjekovnog Zadra i njegovi kapelani 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000222195  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Prilog proučavanju unutrašnjih prilika na otoku Korčuli u srednjem vijeku 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000222200  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Stare mjere za tekućine 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000222203  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Migracije zagorskih obitelji navedenih u Grbovniku Korjenić-Neorić iz 1595. godine 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000222204  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Don Stipan Sorić 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000222209  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Don Ivo Prodan 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000222212  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Neka zapažanja o društvenoj osnovici srpskog nacionalizma u Dalmaciji 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000222213  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Družba "Braće hrvatskog zmaja" u Dalmaciji 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000182418  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n O nekim pitanjima pravnog položaja liburnskih općina u doba principata 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000182419  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Zadarski i ninski Mirmidonci 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000182421  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Pečat u ispravama hrvatskih narodnih vladara 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000182423  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Nekoliko bilješki o zadarskom zlatarstvu XIV. stoljeća 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000182426  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Knin u razvijenom i kasnom srednjem vijeku 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000182428  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Solne mjere otoka Paga od XIV. do XVI. stoljeća 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000182431  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Oporuke zadarskih iseljenika u Chioggi od XV. do XVIII. stoljeća 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000182432  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Dopuna povijesti pomorstva otoka Silbe 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000182435  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Administrativna struktura i plaće službenika Dubrovačke Republike (1700.-1808.) 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000182436  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Sumarni inventar fonda Tvornice maraskina "Francesco Drioli" Zadar 1768. - 1944. 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000182439  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Tri pisma banu Josipu Jelačiću iz veljače 1849. o stanju u Dalmaciji 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000182440  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Doprinos HAZU [Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti] proučavanju ribarstva 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000182441  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Stranka prava i hrvatsko političko društvo koncem XIX. i na početku XX. stoljeća 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000358606  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Skradin pod Venecijom 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000358607  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Hajdučija u Dalmaciji XIX. stoljeća 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000358608  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Ulomci iz gospodarskog života Mućkog područja u XIX. stoljeću 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000358611  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Neke promjene u gradskim naseljima zadarske regije u razdoblju 1857-1971. godine 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000358594  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Ubikacija posjeda benediktinskoga samostana Svetoga Jurja Koprivskoga iz Obrovca 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000358603  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Latinska povelja bosanskog kralja Tvrtka I. izdana Braču godine 1390. 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000229001  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Rekonstrukcija rimskog tijeska za masline u Mulinama na otoku Ugljanu 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000229005  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Od karolinškoga dužnosnika do hrvatskoga vladara 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000229008  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Wappen des mittelalterlichen Adels aus Zagora 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000229010  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Papinski legat Gentil i crkvene prilike u Zadru početkom XIV. st. 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000229013  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Regesti zagubljenih zadarskih kaptolskih isprava na razmeđu XIV. i XV. stoljeća 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000229014  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n U Jajcu izdane isprave bosanskih vladara 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000229016  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Kardinal Bessarion i Hrvati 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000229017  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Zadarske i šibenske mjere za težinu kroz stoljeća 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000229019  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Gospodarstvo otoka Iža u prošlosti 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000229021  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Povijesna demografija Velog Drvenika, Malog Drvenika i Vinišća do god. 1900. 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000229024  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Riegerove panorame Dalmacije 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000229025  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Obilježja i ustroj austrijske vlasti u Dalmaciji u doba apsolutizma 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000229027  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Pravaštvo don Ive Prodana 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000229029  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Vrhunac sukoba unutar srpskog nacionalnog pokreta u austrijskoj Dalmaciji 1902./1903. 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000229048  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Bibliografija Radova Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, sv. 1-40 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000363181  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Povelja bosanskog kralja Tvrtka I. Mlečanima iz godine 1385. (23. VIII) 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000365858  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Pobjeda pravaša na općinskim izborima u Drnišu godine 1911. i 1913 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000276098  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Tko je ubio vojvodu Erika? 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000276099  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Vladarska zadužbina sv. Bartula u srednjovjekovnom selu Tršci 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000276102  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Slikarska djela u sačuvanim inventarima zadarskih građana iz 14. i 15. stoljeća 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000276103  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Promjene toponima sela Radošić iz 1386. godine 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000276105  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Zatočeništvo Nikole Modruškoga kod Krbavskih knezova g. 1462. 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000276106  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Plovidbena ruta sjevernim Jadranom u izolaru Giuseppea Rosaccija 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000276151  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Neki Dalmatinci - generali stranih vojski 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000276153  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Iz prošlosti Boke 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000276155  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Prinos poznavanju gospodarskih prilika drniškog kraja u XIX. stoljeću 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000276168  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Sudjelovanje dalmatinskih postrojbi u zaposjedanju Bosne i Hercegovine 1878. 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000276171  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Don Pavao Zanki (1839.-1909.) 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000276175  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Školstvo u trogirskom kraju u 19. i 20. stoljeću 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000276184  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Kretanje cijena u Zadru tijekom Prvog svjetskog rata 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000276187  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Stjepan Radić i Dalmacija (1918.-1928.) 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000276190  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Hrvatska pučka stranka u Dalmaciji (1919.-1929.) 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000752480  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Ivan Pernar o hrvatsko-srpskim odnosima nakon atentata u Beogradu 1928. godine / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000752486  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Jugoslavenski konzulat u Zadru i vizni režim za Židove iz 1939. godine / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000752489  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Vrsi pod njemačkom okupacijom u Drugom svjetskom ratu / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000752491  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Prikaz knjige o rapskom plemstvu : Dušan Mlacović: Građani plemići: pad i uspon rapskog plemstva, Leykam international, Zagreb, 2008. / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000752430  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Translatio beati Chrysogoni martyris kao narativno vrelo rane hrvatske prošlosti / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000752431  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Zadar i Četvrti križarski rat / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000752434  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Isprave o Zadarskom miru 1358. godine / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000752472  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Ređenja u Zadru početkom 16. stoljeća / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000752475  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Prilog životopisu barskoga nadbiskupa Matije Štukanovića (1722.-1743.) / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000752477  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Glagoljska Madrikula sv. Jakova u Solinama (Dugi otok) od god. 1750. do 1826. / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000752479  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Šibensko gospodarstvo od sredine 19. stoljeća do 1921. godine / 
PLK |a PAR  |l NSK01  |b 000838418  |m Isto izdanje u drugom mediju: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Isto izdanje u drugom mediju: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru (Online) 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000835828  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Zloseljanji (Pirovčani) i "Sjećanja na Zloseljane" Ljubomira Draganića Vrančića / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000835829  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Zadar i Rapallski ugovor : (uz 90. obljetnicu) / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000835846  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Dubrovnik i dubrovački kotar od banovine Hrvatske do talijanske reokupacije : (od rujna 1939. do rujna 1941.) / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000835852  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Zadarske novine Giornale di Dalmazia i Glas dobrovoljca (1941.-1943.) / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000835858  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Vlast Nezavisne Države Hrvatske na otoku Korčuli / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000835861  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Početci lutkarstva u Zadru / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000835864  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Rukopisi u Knjižnici Državnog arhiva u Zadru / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000835729  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Bratovština (skula) župe sv. Ivana Krstitelja u Tinju i župe sv. Petra i Pavla u Bubnjanima u 18. stoljeću / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000835737  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Ustroj uprave u Boki kotorskoj od francuske uprave 1807. do kraja Druge austrijske uprave 1918. godine / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000835872  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Osvrt na knjigu o tradicijskoj kulturi zadarskih Arbanasa / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000835692  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Početci i razvoj ninske Crkve do dolaska franačkih misionara u hrvatske krajeve / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000835696  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Srednjovjekovne isprave bosansko-humskih vladara Veneciji / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000835704  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n "Tog sretnog dana---" : uz 440. obljetnicu Lepantske bitke / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000835715  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Budvanski iseljenici u Zadru : (od kraja XVI. do početka XIX. stoljeća) / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000856055  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Stanovništvo grada Bakra po popisu iz 1775. godine / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000856057  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Osposobljavanje i početci institucionaliziranog obrazovanja pomoraca na hrvatskom dijelu Jadrana tijekom XIX. stoljeća / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000856063  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Mihovil Pavlinović u Narodnom koledaru : primjer kompleksnog osobnog imaginarija druge polovine XIX. stoljeća / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000856076  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Svjedočanstva o Dalmatincima u Španjolskom građanskom ratu / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000856083  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Ustaška mladež u Dubrovniku 1941. godine u svjetlu službenoga glasila "Hrvatski narod" / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000856088  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Narodno kazalište u Zadru od 1945. do 1955. godine / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000856121  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Dubrovački povjesničari u obrani hrvatske granice na poluotoku Kleku i u Malostonskom zaljevu / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000856229  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Osvrt na studiju o velikosrpskom ratu protiv Hrvatske / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000855968  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Plemićki grad Kegalj (Kegaljgrad) / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000855981  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Mjere za dužinu i površinu u Kotoru kroz stoljeća / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000855992  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Prostorna percepcija istočnojadranskih otoka u očima stranih putnika od XVI. do XVIII. stoljeća / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000856001  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Luke i lučice velebitskog Podgorja prema hrvatskoj varijanti "Senjskog peljara" iz početka XVII. stoljeća / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000856006  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Šibenski plemić Nikola Divnić (1654. – 1734.), pukovnik hrvatske lake konjice (Cavalleria Croati) / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000856015  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Glagoljaš don Ive Vlahić iz Sutomišćice (o. 1733. – 25. VII. 1803.) / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000879920  |m U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  |n Emigracije talijanskog stanovništva s hrvatskog područja tijekom Drugog svjetskog rata i poraća /