(Tehnička) reprodukcija kao mimetički suparnik. Pirandellov roman Bilježnice operatora Serafina Gubbija i metadrama Svatko na svoj način

Pirandellov roman Bilježnice operatora Serafina Gubbija (1915/1925) i metadramu Svatko na svoj način (1924) povezuju fabularni segment trivijalnog ljubavnog zapleta i znatan broj autocitata. Polazeći od pretpostavke da motivske i diskurzivne interferencije upućuju na zajedničku tematsku i struktural...

Full description

Permalink: http://skupnikatalog.nsk.hr/Record/ffzg.KOHA-OAI-FFZG:306292/Holdings
Matična publikacija: Umjetnost riječi : časopis za znanost o književnosti
XLIX (2005), 2 ; str. 99-132
Glavni autor: Čale, Morana (-)
Vrsta građe: Članak
Jezik: hrv