Književnost, umjetnost, kultura između dviju obala Jadrana i dalje od mora IV

Permalink: http://skupnikatalog.nsk.hr/Record/nsk.NSK01000979607
Glavni autori: Borsetto, Luciana (Author), Gabrielli, Francesca Maria, Sambunjak, Zaneta, Čale-Knežević, Morana, Giammarco, Marilena, Popović, Olivera, prevoditeljica, Matković, Roberta, profesorica talijanske književnosti, Urošević, Nataša, Urošević-Hušak, Jelena, Cergna, Sandro, Righetti, Francesca, Knežević, Martina, profesorica talijanskog jezika, Paša, Sanja, Lazarević Di Giacomo, Persida, Leto, Maria Rita, Katić Piljušić, Mirisa, Balić-Nižić, Nedjeljka (Editor), Knežić, Boško, Miškulin-Čubrić, Dolores, Grgić Maroević, Iva, Radoš-Perković, Katja, Damiani, Martina, Fioretti, Fabrizio, Saftich, Dario, Dalmatin, Katarina, Deghenghi-Olujić, Elis, Bezić, Maja, lingvistica, Božić-Šejić, Rafaela, Tomas, Valter, Šimunković, Ljerka, Bralić, Snježana, Kostić-Bobanović, Moira, Scotti Jurić, Rita, Čoralić, Lovorka, Bettarini, Francesco, Petranović, Anamari, Jakšić, Nikola, povjesničar umjetnosti, Mezzacasa, Manlio Leo
Ostali autori: Međunarodni znanstveni skup Književnost, umjetnost, kultura između dviju obala Jadrana i dalje od mora (Author)
Ostali autori: Jusup Magazin, Andrijana
Vrsta građe: Knjiga
Jezik: hrv
ita
Impresum: Zadar : Sveučilište, 2016.
Predmet:

NSK Čitaonica za društveno-humanističke znanosti

Signatura: 821.163.42.091 K69 2012
Primjerak #1
Korištenje u čitaonici

NSK Zatvoreno spremište

Signatura: 783.620
Primjerak #1
Korištenje u čitaonici

NSK Spremište arhivskih primjeraka

Signatura: A 783.620
Primjerak #1
Nije za posudbu