Prikazuje se 1 - 20 od 43 za pretraživanje: 'Lazarević Di Giacomo, Persida', Upit obrađen za: 0.17s
Autor: Lazarević di Giacomo, Persida
Impresum 2012
...Lazarević di Giacomo, Persida...
Lokacija:
  • Filozofski fakultet u Zagrebu
Knjiga
Autor: Lazarević Di Giacomo, Persida
Matična publikacija: Hrvatski dijalektološki zbornik (2009)
...Lazarević Di Giacomo, Persida...
Lokacija:
  • Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Članak
Autor: Lazarević Di Giacomo, Persida
Matična publikacija: Croatica et Slavica Iadertina (2013)
...Lazarević Di Giacomo, Persida...
Lokacija:
  • Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Elektronička verzija članka
Članak
Autor: Lazarević Di Giacomo, Persida
Matična publikacija: Croatica et Slavica Iadertina (2012)
...Lazarević Di Giacomo, Persida...
Lokacija:
  • Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Elektronička verzija članka
Članak
Autor: Lazarević Di Giacomo, Persida
Matična publikacija: Croatica et Slavica Iadertina (2015)
...Lazarević Di Giacomo, Persida...
Lokacija:
  • Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Elektronička verzija članka
Članak
Autor: Lazarević Di Giacomo, Persida
Matična publikacija: Croatica et Slavica Iadertina (2009)
...Lazarević Di Giacomo, Persida...
Lokacija:
  • Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Croatica et Slavica Iadertina
Članak
Autor: Deželjin, Vesna, Lazarević Di Giacomo, Persida
Matična publikacija: Standardni jezici i sociolekti u 21. stoljeću : zbornik radova s međunarodnoga znanstvenoga skupa Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku održanog 18. do 20. travnja 2013. u Dubrovniku (2014)
...aut Lazarević Di Giacomo, Persida...
Lokacija:
  • Filozofski fakultet u Zagrebu
Članak
Autor: Jacobsen, Per
Impresum 2010
...edt aft Lazarević di Giacomo, Persida...
Lokacija:
  • Filozofski fakultet u Zagrebu
Knjiga