Pineal gland cysts

Pinealne ciste se pojavljuju u svim dobnim skupinama, a najviše kod odraslih u 4. desetljeću života. U nalazima magnetske rezonance (MR) mozga pojavljuju se kod 1,3% do 4,3% bolesnika s različitim neurološkim simptomima te kod 10,8% asimptomatskih zdravih dobrovoljaca. Dijagnoza ciste pinealne žlije...

Full description

Permalink: http://skupnikatalog.nsk.hr/Record/nsk.NSK01000753748
Matična publikacija: Acta clinica Croatica (Tisak)
48 (2009), 3 ; str. 355-358
Glavni autor: Bošnjak, Jelena, liječnica (-)
Ostali autori: Budišić, Mislav (-), Ažman, Dražen, Strineka, Maja, Crnjaković, Miljenko, Demarin, Vida
Vrsta građe: Članak
Jezik: eng
Predmet:
Online pristup: Acta clinica Croatica