Kineziološki sadržaji i društveni život mladih

Permalink: http://skupnikatalog.nsk.hr/Record/nsk.NSK01000728109
Glavni autori: Andrijašević, Mirna (Editor), Jurakić, Danijel (-)
Ostali autori: Međunarodna znanstveno-stručna konferencija Kineziološki sadržaji i društveni život mladih (-)
Ostali autori: Berčič, Herman, Heimer, Stjepan, Rakovac, Marija, Škegro, Dario, Milanović, Dragan, kineziolog, Čustonja, Zrinko, Perasović, Benjamin, Škorić, Sanela, Bartoluci, Mato, Kušen, Eduard, Prskalo, Ivan, Barić, Antun, pedagog, Badrić, Marko, Radašević, Hrvoje, Puljak, Ana, Bonacin, Danijela, Bonacin, Dobromir, Poček, Sunčica, Caput-Jogunica, Romana, Ćurković, Sanja, kineziologinja, Širić, Vesna, Blažević, Stipe, Trkulja-Petković, Drena, Petračić, Tin, Nemet, Marija, kineziologinja, Tomac, Zvonimir, kineziolog, Protić, Jadranka, Prahović, Marko, Breslauer, Nevenka, Zegnal Koretić, Marija, Miščančuk, Marija, kineziologinja, Kević, Gordana, Šiljeg, Klara, Mrgan, Josip, Zečić, Miroslav, kineziolog, Lovrić, Franjo, kineziolog, Benković, Sanja, kineziologinja, Smajlović, Nusret, Višković, Sandra, Gruić, Igor, Bilić, Žarko, Pikutić, David, Ohnjec, Katarina, Karaula, Dajana, Begić, Ivana, Srhoj, Ljerka, Mihaljević, Dodi, Čavala, Marijana, Vrbanac, Desa, Radaš, Josipa, Hraski, Marijana, Tišma, Stefan, Koren, Jaroslav, Bašić, Dario, Bobić, Goran, Bašić, Marino, Čuljak, Zoran, Markota, Marin, Kovačević, Ana, prevoditeljica, Grabarić, Željka, Horvatin-Fučkar, Maja, Benčina, Nikolina, Korovljev, Darinka, Mikalački, Milena, Čokorilo, Nebojša, Krsmanović, Tijana, Dimitrić, Goran, Harasin, Dražen, Krakan, Ivan, Pecikoza, Antonij, Rendulić Slivar, Senka, Čižmek, Andrea, Švigir Potroško, Renata, Roberson, Donald N., Rendulić, Robert, Kovač, Željko, kineziolog, Novak, Ivan, ekonomist, 1961-, Novak, Manuela, Pribić, Ljubomir, Sindik, Joško
Vrsta građe: Knjiga
Jezik: hrv
Impresum: Zagreb : Kineziološki fakultet, 2010.
Predmet:

NSK Zatvoreno spremište

Signatura: 727.748
Primjerak #1
Korištenje u čitaonici

NSK Spremište arhivskih primjeraka

Signatura: A 727.748
Primjerak #1
Nije za posudbu