Razlike između redovitih studenata Kineziološkog fakulteta i izvanrednih studenata Više trenerske škole u nekim morfološkim i motoričkim varijablama

Permalink: http://skupnikatalog.nsk.hr/Record/nsk.NSK01000600107
Matična publikacija: Hrvatski športskomedicinski vjesnik
20 (2005), 1 ; str. 33-37
Glavni autor: Sporiš, Goran (-)
Ostali autori: Ujević, Branimir (-), Trošt Bobić, Tatjana, Vujnović, Igor
Vrsta građe: Članak
Jezik: hrv
Predmet: