APA stil citiranja

Sporiš, G., Ujević, B., Trošt Bobić, T., & Vujnović, I. (2005). Razlike između redovitih studenata Kineziološkog fakulteta i izvanrednih studenata Više trenerske škole u nekim morfološkim i motoričkim varijablama: Razlike između redovitih studenata Kineziološkog fakulteta i izvanrednih studenata Više trenerske škole u nekim morfološkim i motoričkim varijablama. Hrvatski športskomedicinski vjesnik.

Chicago stil citiranja

Sporiš, Goran, Branimir Ujević, Tatjana Trošt Bobić, and Igor Vujnović. "Razlike između redovitih studenata Kineziološkog fakulteta i izvanrednih studenata Više trenerske škole u nekim morfološkim i motoričkim varijablama: Razlike između redovitih studenata Kineziološkog fakulteta i izvanrednih studenata Više trenerske škole u nekim morfološkim i motoričkim varijablama." 2005.

MLA stil citiranja

Sporiš, Goran, Branimir Ujević, Tatjana Trošt Bobić, and Igor Vujnović. "Razlike između redovitih studenata Kineziološkog fakulteta i izvanrednih studenata Više trenerske škole u nekim morfološkim i motoričkim varijablama: Razlike između redovitih studenata Kineziološkog fakulteta i izvanrednih studenata Više trenerske škole u nekim morfološkim i motoričkim varijablama." 2005.

Napomena: Ova citiranost nije uvijek 100% točna.