Tourism and hospitality management

Permalink: http://skupnikatalog.nsk.hr/Record/nsk.NSK01000267162
Ostali autori: International Congress Hotel (-)
Ostali autori: Perić, Jože (Editor), Avelini Holjevac, Ivanka (-), Bartoluci, Mato, Andrijašević, Mirna, Blažević, Branko, ekonomist, Blažević, Nevenka, Bosnar-Valković, Brigita, Bošković, Desimir, Bratović, Emil, Muzur, Amir, Peršić, Viktor, Vodopija, Ivan, Breitzmann, Karl-Heinz, Sperling, Werner, Dorin, Cosma, Camelia, Amza, Gogoski, Risto, Petrevski, Goran, Horvat, Jasna, profesorica statistike, Mikrut, Martina, Cristescu, Ilie, Costencu, Mirela, Jordan, Peter, geograf, Knežević, Rade, Kos, Serđo, Kušen, Eduard, Čorak, Sanda, Lednicky, Vaclav, Magaš, Dragan, Marinoski, Naume, Tonovski, Gjorgi, Meler, Marcel, Mrnjavac, Edna, Petrovska, Irina, Popović, Vesna, liječnica, 1953.-, Pritchard, Ksenija, Rakicevik, Gabriela, Roller, Dragan, Rublikova, Eva, Sauerwein, Elmar, Matzler, Kurt, Pechlaner, Harald, Simončeska, Lidija, Smolčić Jurdana, Dora, Šimundić, Borislav, Krešić, Greta, Živković, Alenka, Međugorac, Branka, Štoković, Igor, ekonomist, Škuflić, Lorena, Tumara, Milan, Matić, Božana, Zdunić, Sabina, Vizjak, Ana, Vuković, Ivan, ekonomist, Berc-Radišić, Branka, Bevanda, Vanja, Markić, Brano, Tomić, Dražena, Petrić, Lidija, Franjić, Zoran, Galičić, Vlado, Hutinski, Željko, Kero, Krsto, Bojanić-Glavica, Benedikt, Janković, Sandra, Ivanišević, Goran, liječnik, Ivanović, Zoran, ekonomist, Mujačević, Elvis, Kelebuh, Ivan, Javor, Anka, Colić, Sandra, Kosarkoska, Desa, Marković, Suzana, ekonomistica, Martinoska, Simona, Cickovska, Elena, Mihalič, Tanja, Konečnik Ruzzier, Maja, Miškulin-Čubrić, Dolores, Pavia, Nadia, Peršić, Milena, Pučko, Danijel, Čater, Tomaž, Ružić, Drago, Sauls, Eugene, Štefan, Željka, Šverko, Ivan, ekonomist, Učur, Marinko Đ, Varljen, Jadranka, Eraković Haber, Vesna, Vrtodušić Hrgović, Ana-Marija, Vujić, Vidoje, Žager, Lajoš, Brajdić, Igor, Cerović, Zdenko, Milohnić, Ines, Dulčić, Ante I.
Vrsta građe: Knjiga
Jezik: eng
Impresum: Opatija : Faculty of Tourism and Hospitality Management, 2000.
Predmet:

NSK Čitaonica za društveno-humanističke znanosti

Signatura: 338.48 T7272
Primjerak #1
Korištenje u čitaonici
Primjerak #2
Dostupno

NSK Zatvoreno spremište

Signatura: 675.930
Primjerak #1
Korištenje u čitaonici

NSK Spremište arhivskih primjeraka

Signatura: A 675.930
Primjerak #1
Nije za posudbu

NSK Zbirka službenih publikacija

Signatura: HR 0.1.4/87
Primjerak #1
Korištenje u čitaonici