Tourism and hospitality management

Permalink: http://skupnikatalog.nsk.hr/Record/nsk.NSK01000267162
Ostali autori: International Congress Hotel (-)
Ostali autori: Perić, Jože (Editor), Avelini Holjevac, Ivanka (-), Bartoluci, Mato, Andrijašević, Mirna, Blažević, Branko, ekonomist, Blažević, Nevenka, Bosnar-Valković, Brigita, Bošković, Desimir, Bratović, Emil, Muzur, Amir, Peršić, Viktor, Vodopija, Ivan, Breitzmann, Karl-Heinz, Sperling, Werner, Dorin, Cosma, Camelia, Amza, Gogoski, Risto, Petrevski, Goran, Horvat, Jasna, ekonomistkinja, Mikrut, Martina, Cristescu, Ilie, Costencu, Mirela, Jordan, Peter, geograf, Knežević, Rade, Kos, Serđo, Kušen, Eduard, Čorak, Sanda, Lednicky, Vaclav, Magaš, Dragan, Marinoski, Naume, Tonovski, Gjorgi, Meler, Marcel, Mrnjavac, Edna, Petrovska, Irina, Popović, Vesna, liječnica, 1953.-, Pritchard, Ksenija, Rakicevik, Gabriela, Roller, Dragan, Rublikova, Eva, Sauerwein, Elmar, Matzler, Kurt, Pechlaner, Harald, Simončeska, Lidija, Smolčić Jurdana, Dora, Šimundić, Borislav, Krešić, Greta, Živković, Alenka, Međugorac, Branka, Štoković, Igor, ekonomist, Škuflić, Lorena, Tumara, Milan, Matić, Božana, Zdunić, Sabina, Vizjak, Ana, Vuković, Ivan, ekonomist, Berc-Radišić, Branka, Bevanda, Vanja, Markić, Brano, Tomić, Dražena, Petrić, Lidija, Franjić, Zoran, Galičić, Vlado, Hutinski, Željko, Kero, Krsto, Bojanić-Glavica, Benedikt, Janković, Sandra, Ivanišević, Goran, liječnik, Ivanović, Zoran, ekonomist, Mujačević, Elvis, Kelebuh, Ivan, Javor, Anka, Colić, Sandra, Kosarkoska, Desa, Marković, Suzana, ekonomistica, Martinoska, Simona, Cickovska, Elena, Mihalič, Tanja, Konečnik Ruzzier, Maja, Miškulin-Čubrić, Dolores, Pavia, Nadia, Peršić, Milena, Pučko, Danijel, Čater, Tomaž, Ružić, Drago, Sauls, Eugene, Štefan, Željka, Šverko, Ivan, ekonomist, Učur, Marinko Đ, Varljen, Jadranka, Eraković Haber, Vesna, Vrtodušić Hrgović, Ana-Marija, Vujić, Vidoje, Žager, Lajoš, Brajdić, Igor, Cerović, Zdenko, Milohnić, Ines, Dulčić, Ante, ekonomist
Vrsta građe: Knjiga
Jezik: eng
Impresum: Opatija : Faculty of Tourism and Hospitality Management, 2000.
Predmet:

NSK Čitaonica za društveno-humanističke znanosti

Signatura: 338.48 T7272
Primjerak #1
Korištenje u čitaonici
Primjerak #2
Dostupno

NSK Zatvoreno spremište

Signatura: 675.930
Primjerak #1
Korištenje u čitaonici

NSK Spremište arhivskih primjeraka

Signatura: A 675.930
Primjerak #1
Nije za posudbu

NSK Zbirka službenih publikacija

Signatura: HR 0.1.4/87
Primjerak #1
Korištenje u čitaonici