Liječnički vjesnik

Permalink: http://skupnikatalog.nsk.hr/Record/nsk.NSK01000005727/Holdings
Ostali autori: Hrvatski liječnički zbor (Zagreb) (-)
Vrsta građe: Časopis
Povezani zapisi:
"De re publica otorhinolaryngologica"
"Fast track" kirurgija:
"Helicobacter pylori" i inzulinska rezistencija
"Liječnički vjesnik" u doba evolucije medicinskih časopisa
"Management accounting" ili poslovodstveno računovodstvo u upravljanju bolnicom
"Motoričko polje za govor" nekad i danas
"Strumal carcinoid" tumor jajnika
125 godina praćenja dojenačke smrtnosti u Hrvatskoj (1874.-1999. godine)
40 godina neurološkog intenzivnog liječenja u Hrvatskoj
50-godišnjica primjene kliničke dijagnostičke metode biopsije jetre u Zagrebu
60 godina moderne bolnice u Požegi
60 godina organizirane kirurgije u Požegi
70 godina Otorinolaringološke klinike Medicinskog fakulteta na Šalati u Zagrebu
90Y-ibritumomab tiuksetan u bolesnika s refraktornim folikularnim limfomom ili u relapsu nakon rituksimaba
AIDS
AIDS kao profesionalna bolest u zdravstvenih radnika
Acute-on-chronic liver failure (ACLF) : novi entitet u hepatologiji?
Adenokarcinom debelog crijeva u 14-godišnjeg dječaka
Adenom bazalnih stanica nosnog septuma
Adenomi štitne žlijezde
Adenotonzilektomija u liječenju poremećaja disanja tijekom spavanja u dječjoj dobi
Aktivna genitalna pelvično-peritonealna tuberkuloza s ascitesom i izrazito povišenim vrijednostima CA-125
Aktualnost obiteljske medicine u zaštiti zdravlja starijih ljudi
Akupunktura i neuroleptanalgezija
Akutna alergijska posttransfuzijska reakcija u bolesnika s nedostatkom imunoglobulina
Akutna pseudoopstrukcija kolona s komplikacijom : prikaz bolesnika
Akutna psihoza kao posljedica intoksikacije digitalisom
Akutna psihoza s agresivnim ponašanjem kao posljedica konzumiranja MDMA ("Ecstasy")
Akutna upala jezične tonzile
Akutne respiratorne infekcije u praksi liječnika opće medicine
Akutni koronarni sindrom poslije uboda stršljena : Kounisov sindrom tipa II : prikaz bolesnika
Akutno bubrežno zatajenje, intravaskularna hemoliza i toksični hepatitis uzrokovani opetovanim uzimanjem rifampicina
Akutno zatajenje bubrega u transplantaciji srca
Alat za ocjenu rada u cilju poboljšanja kvalitete u bolnicama : prva iskustva u provođenju programa PATH u hrvatskim bolnicama
Alergija dišnog sustava na kućnu prašinu
Alergija na tetrakozaktid (Synachten Depot) u oboljelih od multiple skleroze
Alergijske reakcije na cjepiva
Alergijske reakcije na hranu
Alergijski intersticijski nefritis uzrokovan lijekovima
Alergijski poremećaji dišnog sustava i kože kao javnozdravstveni problem
Alfaadrenergički blokatori kao pomoćno sredstvo u liječenju akutne urinarne retencije
Alkoholizam, faktori rizika i prevalencija arterijske hipertenzije u pomoraca
Aloartroplastika koljena u bolesnika s transplantoranim srcem : prikaz bolesnika
Alternative hormonskomu liječenju u postmenopauzi
Alternativne metode liječenja kod reumatskih bolesti
Alzheimerova bolest
Amiodaron i funkcija štitnjače
Amputacije nogu uzrokovane tumorima i protetička rehabilitacija u Hrvatskoj od 2000. do 2004. godine
Anafilaksija potaknuta naporom
Anafilaktička reakcija kao nuspojava primjene općih anestetika i mišićnih relaksansa
Anagrelid u liječenju bolesnika s esencijalnom trombocitemijom
Analiza dermatoglifa digito-palmarnog i plantarnog kompleksa u obitelji
Analiza dobne distribucije i stupnja lokalne proširenosti raka dojke kod bolesnica operiranih u 11-godišnjem razdoblju u Kliničkoj bolnici "Dubrava"
Analiza imunofenotipova limfocita novorođenčadi
Analiza informacijskih potreba i načina uporabe informacijskih izvora na uzorku liječnika hrvatske kliničke bolnice
Analiza kasnih rezultata kiruškog liječenja maleolarnih prijeloma
Analiza limfnog čvora čuvara u bolesnica s ranim invazivnim rakom dojke : klinički bolnički centar Rijeka
Analiza opravdanosti propisivanja lijekova nabavljenih u inozemstvu
Analiza oralnih lezija u pacijenata upućenih u specijalističku praksu oralne medicine
Analiza podataka dnevnih izvješća ordinacije opće medicine
Analiza prijeoperacijske donacije autologne krvi za ugradnju revizijskih endoproteza kuka
Analiza primjene digitalisa u uzorku gerijatrijske populacije
Analiza rezultata liječenja otvorenih i nestabilnih prijeloma potkoljenice II. i III. stupnja
Analiza samoubojstava na području Bjelovarsko-bilogorske županije u razdoblju od 1988. do 2005. godine
Analiza tokova medicinskih informacija iz Hrvatske u svijet
Analiza tranzicije zdravstvenog sustava
Analiza učestalosti, vrsta i opravdanosti rendgenskih pregleda na primjeru stanovnika jedne općine
Anastomoze na debelom crijevu biofragmentarnim prstenom Valtrac
Anestezija i perioperacijski postupak u resekcijskoj kirurgiji karcinoma jednjaka
Anestezija nalbufin/propofol u kirurškom zbrinjavanju ratnih ozljeda
Anesteziologija i gospodarstvo
Anesteziološki problemi u liječenju ranjenika
Aneurizme ekstrakranijskog dijela karotidne arterije
Angiogeneza ginekoloških tumora ispitana obojenim doplerom
Anksioznost i depresivnost kod onkoloških bolesnika u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar
Anksioznost i depresivnost u starijih osoba : pojavnost i povezanost s korištenjem zdravstvene zaštite
Anoreksija nervoza
Anorexia nervosa
Anterogradna skrotalna skleroterapija u liječenju varikokele
Anteroseptalni infarkt miokarda više od inferiornog slabi funkcijsku sposobnost kardiovaskularnog sustava
Antibiotska profilaksa infekcijskog endokarditisa u stomatologiji
Antifosfolipidni sindrom
Antihipertenzivni lijekovi i rizik od novonastale šećerne bolesti
Antikoagulantno liječenje u bolesnika s trajnom fibrilacijom atrija : medicina utemeljena na dokazima i klinička praksa
Antimikrobno liječenje infekcija mokraćnog sustava
Aorto-lijevoventrikulski tunel
Aplikacija trombina vođena ultrazvučno u liječenju pseudoaneurizme femoralne arterije : prikaz troje bolesnika
Aritmogena kardiomiopatija desne klijetke : jesmo li suvremenim dijagnostičkim i terapijskim pristupom izbjegli tragediju u obitelji?
Arterijska hipertenzija i prehrana
Arterijska hipertenzija nakon transplantacije bubrega
Arterijska hipertenzija pretilih
Arterijska hipertenzija u bolesnika na kroničnoj hemodijalizi
Arthritis urica
Artroplastika koljenskog zgloba monokondilarnom endoprotezom model "Repicci"
Artroskopija kao dijagnostička i kirurška metoda
Artroskopija kuka
Artroskopija lakta
Artroskopska kirurgija gležnja
Artroskopske meniscektomije u Općoj županijskoj bolnici Požega
Asanacija oslobođenih područja Hrvatske nakon akcije "Oluja"
Aspergerov sindrom
Aspiracija stranog tijela bronha u djece
Aspirinska rezistencija
Astma potaknuta naporom u sportaša : pregledni članak
Atrio-biventrikulska elektrostimulacija u liječenju kongestivnog zatajivanja srca
Atrioventrikularni blok Moebitz II u zdravog muškarca
Atrioventrikulski blok prvog stupnja prouzročen kalcificiranom tumorskom tvorbom atrioventrikulskog septuma
Auskultacija pluća
Autologna transplantacija perifernih matičnih stanica u refraktornom ili relapsnom ne-Hodgkinovu limfomu difuznoga b-velikostaničnog tipa : iskustvo jednog centra
Automatska refraktometrija, pouzdanost određivanja vrste i visine refrakcijske anomalije
Autoreaktivna anti-B antitijela i hemoliza u bolesnika B krvne grupe nakon transplatacije bubrega od davatelja 0 krvne grupe
Azitromicin u profilaksi mediteranske pjegave groznice
X-spolno vezana adrenoleukodistrofija
X-vezana adrenoleukodistrofija
[Beta]-laktamaze u laboratoriju i njihova uloga u rezistenciji
BCG diseminacija u djeteta s normalnom imunosti
BOOP - bronhiolitis obliterans s organiziranom pneumonijom
Bakteriemija i sepsa u bolesnika hospitaliziranih u Klinici za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" u Zagrebu od 1987. do 1991. godine
Bakteriemije uzrokovane betahemolitičkim streptokokom grupe A
Bakterijska adherencija i njezino značenje u patogenezi infekcija
Balintova grupa - pomoć u radu liječnika obiteljeske medicine
Barber-Johnsonove analize korištenja kreveta u sustavu stacionarne zaštite Republike Hrvatske u mirnodopskim i ratnim uvjetima
Bartonella henselae kao uzročni agens bolesti mačjeg ogreba
Bescementna endoproteza u bolesnice s kroničnim juvenilnim monoartritisom koljena
Beta-laktamaze i njihova uloga u rezistenciji
Beta-laktamaze proširenog spektra u kliničkim izolatima Klebsiella pneumoniae
Bibliografske online baze podataka za područje biomedicine
Bibliometrijski pokazatelji u ocjenjivanju znanstvenog rada
Bikuspidalna aortalna valvula i grješke izlaznog trakta lijeve klijetke u djece : sindrom bikuspidalne aortopatije?
Bilateralna rekonstrukcija dojke peteljkastim miokutanim režnjem mišića latisimusa dorzi nakon neuspješne primarne obostrane rekonstrukcije dojke s očuvanjem kože uz izraženu kapsularnu kontrakciju
Bilateralni tumori karotičkoga glomusa
Bilijarna kalkuloza
Bioetika umiranja
Biokemijske promjene u hipertoničara tijekom jednogodišnjeg križanog liječenja hidroklorotiazidom i propranololom
Biokemijski pokazatelji pregradnje kosti
Biološka uloga Tamm-Horsfallova glikoproteina - i dalja nepoznanica
Biološka varijacija elektrolita i esencijalnih mikroelemenata u serumu zdrave novorođenčadi i njihovih majki
Biopsija dojke pod kontrolom ultrazvuka : retrospektivna studija i pregled literature
Biopsija pleure
Bisinoza - profesionalna bolest tekstilnih radnika
Bitne novosti u etiopatogenezi ulkusa i reevaluacija terapije
Blizanačke trudnoće u rodilištima Čakovec, Sisak i Šibenik u 1998. godini
Bojni otrovi
Bolesnici liječeni zbog karcinoma prostate u Županijskoj bolnici Čakovec u protekle dvije godine
Bolesnikova suradljivost u liječenju infekcija dišnih putova
Bolest sitnih stranih čestica
Bolesti koje se prenose krpeljima na području Hrvatske
Bolesti profesionalnih glazbenika instrumentalista
Bolničke infekcije i rezistencija na neke novije antibiotike u jedinici intenzivne skrbi
Bolnički liječena djeca-turisti u Puli od 1983. do 1988. godine
Botulinum toksin tipa A i kolinergični sustav
Brachmann-de Lange sindrom
Brill-Zinsserova bolest još se pojavljuje u Hrvatskoj
Bronchiolitis obliterans s organiziranom pneumonijom u bolesnika liječenog amiodaronom
Bronhoalveolarna lavaža
Bronhopneumonije, opstruktivni bronhitis i bronhiektazije u djece s adenovirusnim infekcijama
Bronhoskopija u primarnoj plućnoj tuberkulozi u djece
Bronhospazam izazvan tjelesnim opterećenjem i njegova prevencija
Bubrežne promjene u vaskulitisu : prikaz bolesnika
Budd-Chiarijev simbol
Burni limfocitni alveolitis u sarkoidozi
C-reaktivni protein i laktat dehidrogenaza kao samostalni prognostički čimbenici težine akutnog pankreatitisa
C-reaktivni protein u procjeni kardiovaskularnog rizika
C1q-nefropatija : prikazi bolesnika i pregled literature
CSK associates with the TCR zeta and epsilon chains via its SH2 domain
Castlemanova bolest
Ceftazidim u terapiji gram-negativnih meningitisa u dječjoj dobi
Centralna bol nakon moždanog udara
Centralni nervni sustav i imunitet
Cervikogena angina
Cervikogena disfagija : teškoće s gutanjem uzrokovane funkcijskim i organskim poremećajima vratne kralježnice
Cervikogena glavobolja
Cervikogena proprioceptivna vrtoglavica
Cijanopsija kao znak intoksikacije digitalisom
Cijepljenje protiv hepatitisa B na kroničnoj hemodijalizi
Ciklokriokoagulacija u liječenju neovaskularnoga glaukoma
Cirkumcizija
Cista duktusa tireoglosusa
Cista stražnjeg roga medijalnog meniskusa
Ciste koledohusa
Cistinska urolitijaza : preporuke za dijagnostiku, liječenje i prevenciju recidiva
Citiranost kao međunarodni odjek znanstvenog djelovanja i mjera utjecaja pojedinca na razvoj znanstvenog područja u Hrvatskoj
Citodijagnostika ozračenih stanica dojke
Citomegalovirusni retinitis u oboljelih od infekcije virusom humane imunodeficijencije
Cjeloviti program borbe protiv kroničnih nezaraznih bolesti u osnovnim populacijskim skupinama
Cjeloviti program protiv kroničnih nezaraznih bolesti u osnovnim populacijskim skupinama
Coccygodynia : etiologija, patogeneza, kliničke karakteristike, dijagnoza i terapija
Cockayneov sindrom
Cohenov sindrom
Crijevni imunološki sustav u djece i njegovi poremećaji
Četrdeset godina ugradnje totalne endoproteze zgloba kuka u Hrvatskoj, u Klinici za ortopediju Zagreb : ortopedska operacija 20. stoljeća
Čimbenici rizika i karotidna ateroskleroza u bolesnika s tranzitornom ishemijskom atakom
Čimbenici rizika za nastanak ventrikulske tahikardije u pacijenata s prolapsom mitralne valvule
Čovjekoljublje kao dobrovoljni pokret za javno dobro
Današnji stav o liječenju ozlijeđene slezene u djece
Debljina : čimbenik rizika i prediktor razvoja osteoartritisa
Debljina, medicinski i javnozdravstveni problem
Degenerativne bolesti kralješnice i njihov utjecaj na radnu sposobnost
Demografska situacija u Republici Hrvatskoj
Demografske i izobrazbene značajke liječnika zaposlenih u sustavu zdravstva Hrvatske
Depresivna psihoza inducirana ciklosporinom u bolesnice s transplatiranom jetrom
Descendentni nekrotični medijastinitis : iskustvo jednog centra
Deset godina od objave ispitivanja The heart outcomes prevention evaluation study - HOPE : značenje rezultata na primjenu inhibitora angiotenzin-konvertirajućeg enzima u kliničkoj praksi
Difuzni infantilni hepatalni hemangioendoteliom : prikaz bolesnika
Digitalna fotopletizmografija i digitalna "strain-gauge" pletizmografija u diferencijalnoj dijagnostici edema
Dijabetička nefropatija i prevencija kroničnog bubrežnog zatajenja uzrokovanog dijabetičkom nefropatijom
Dijabetička nefropatija i primarne bolesti glomerula
Dijabetičko stopalo
Dijabetična makulopatija
Dijagnostika i liječenje incidentaloma nadbubrežne žlijezde : preporuke Referentnog centra Ministarstva zdravstva za bolesti nadbubrežne žlijezde
Dijagnostika i liječenje limfoma
Dijagnostika i liječenje limfoma : drugi hrvatski konsenzus
Dijagnostička obrada ročnog vojnika kod kojeg je slučajno utvrđen pozitivan nalaz virusa hepatitisa C
Dijagnostička vrijednost biopsije miokarda u dijagramu dijagnostičkog toka kardiomiopatija u djece
Dijagnostičke i terapijske smjernice (algoritam) za liječenje shizofrenije
Dijagnostičke i terapijske smjernice za diferencirani karcinom štitnjače Hrvatskog društva za štitnjaču
Dijagnostičke i terapijske smjernice za posttraumatski stresni poremećaj
Dijagnostičke mogućnosti magnetske rezonancije
Dijagnostičke osobitosti miksoma lijevog atrija
Dijagnostički kriteriji multiple skleroze
Dijagnostički pristup, praćenje i liječenje citomegalovirusne (CMV) infekcije nakon alogene transplantacije krvotvornih matičnih stanica
Dijagnostički rezultati dupleks ultrasonografije arterije karotis u privatnim ordinacijama grada Zagreba
Dijagnostički ultrazvuk u ortopediji
Dijagnostičko terapijski pristup u bolesnika s esencijalnom trombocitemijom : Smjernice Hrvatke kooperativne grupe za hematološke bolesti - KROHEM
Dijagnostičko-terapijski postupnik za muškarce kojih partnerice imaju HPV-genitalnu infekciju
Dijete u suvremenome hrvatskom društvu
Dinamika agregacije trombocita u akutnom infarktu miokarda
Dinamične mutacije
Diseminirano plućno okoštavanje
Disfunkcija sakroilijakalnog zgloba
Dismenoreja izazvana poremećajima lumbosakralne kralježnice : patogeneza, dijagnoza i terapija s posebnim naglaskom na spinalnu manipulativnu terapiju
Distribucija prirođenih srčanih grješaka u Hrvatskoj i analiza ishoda liječenja : hrvatska epidemiološka studija (2002.-2007.)
Djeca s ozljedama liječena u bolničkim ambulantama hitnog prijma
Djelovanje endotelina na različita tkiva
Dob i spol hospitaliziranih dementnih bolesnika
Dojenačke kolike : noviji pristup starom problemu
Dominantno nasljedni oblik Diamond-Blackfanove anemije
Dopler jetrene cirkulacije
Dopler površinskih limfnih čvorova
Doplerehokardiografska procjena dijastoličke funkcije lijeve klijetke
Doplerska ehokardiografija u procjeni plućne hipertenzije kod kronične opstrukcijske plućne bolesti
Doprinos fiberbronhoskopije dijagnostici plućne tuberkuloze u inicijalnim, direktno negativnim uzorcima sputuma
Dr. Aleksandar Doršner : prvi bolnički otorinolaringolog u Splitu i Dalmaciji
Dr. Erwin Treu : prvi stalni oftalmolog u Splitu
Drenaža prsnog koša
Dubrovnik na raskrižju tradicije svojih hospitala i moderne koncepcije hospicijskih jedinica
Dugoročni utjecaji rane dojenačke prehrane
Dugotrajni učinci dojenja na zdravlje
Dušikov oksid - važna signalna molekula u normalnoj i patološkoj trudnoći
Dvostruka hipofiza
Ecstasy
Edukacija u endoskopskoj kirurgiji
Egzotermna reakcija sadrenja : analiza triju vrsta sadrenih zavoja
Ehinokokova cista pluća s višestrukom fiskulacijom u bronh
Ehokardiografija u dijagnostici sarkoidoze srca
Ekscentrične vježbe u liječenju sindroma prenaprezanja sustava za kretanje
Eksperimentalni alergijski encefalomijelitis kao životinjski model multiple skleroze
Ekspertni sistem za diferenciranje virusnih meningitisa
Ekstrakorporalna fotofereza u liječenju kronične reakcije transplantata protiv primatelja
Elefantijaza vulve nepotpuno razjašnjene etiologije
Elektrokardiografska slika akutnog infarkta miokarda u bolesnika s ekstremnom hiperkalijemijom
Elektrokardiografske promjene u djece operirane zbog defekta septuma atrija
Endemska gušavost u Hrvatskoj
Endemska nefropatija u Hrvatskoj
Endokarditis na atrijskoj i ventrikulskoj elektrodi trajnog elektrostimulatora srca
Endokrina, parakrina i elektrofiziološka regulacija rađanja u ljudi
Endoskopska hernioplastika
Endoskopska mukozna resekcija sesilnih polipoidnih lezija debelog crijeva : dvogodišnja retrospektivna analiza, prikaz tehnike, indikacija i komplikacija
Endoskopska transsfenoidalna hipofizna kirurgija
Endoskopska ventrikulocisternostomija treće mozgovne klijetke
Endoskopski ultrazvuk i dijagnostički algoritam u bolestima gastrointestinalnog sustava
Endotelna funkcija u kliničkoj praksi
Energetska i prehrambena vrijednost obroka u dječjim vrtićima grada Zagreba u razdoblju od 1988. do 1993. godine
Enteralna prehrana u kroničnom zatajenju crijeva u djece
Epidemija hemoragijske vrućice s bubrežnim sindromom u Hrvatskoj 1995. godine
Epidemija legioneloze u hotelu na Makarskoj rivijeri
Epidemiologija Chronove bolesti na riječko-istarskom području
Epidemiologija arterijske hipertenzije u Hrvatskoj 2000
Epidemiologija osteoporoze u Hrvatskoj
Epidemiologija prirođenih bolesti srca u Hrvatskoj
Epidemiološka i klinička obilježja antraksa u bolesnika KBC Split u razdoblju od 1956. do 1987. godine
Epidemiološka slika psihijatrijskih hospitalizacija Opće bolnice Bjelovar
Epidemiološka slika psihijatrijskih hospitalizacija u Općoj bolnici Bjelovar
Epidemiološke karakteristike akutnih i recidivirajućih upala srednjeg uha u dječjoj dobi
Epidemiološke karakteristike hepatitisa B u Splitsko-dalmatinskoj županiji
Epidemiološke karakteristike tetanusa u Hrvatskoj
Epidemiološke osobitosti bolesnika s infarktom miokarda na splitskome području tijekom domovinskog rata
Epidemiološko ispitivanje imunološkog statusa radnica u proizvodnji slastica
Epidemologija enterovirusnih meningitisa u Republici Hrvatskoj 1958-1988. s posebnim osvrtom na veliku epidemiju 1988. godine
Erlotinib u liječenju bolesnika s uznapredovalim karcinomom pluća nemalih stanica
Estrogeni i rizik nastanka ateroskleroze
Etapno liječenje u zbrinjavanju strijelnih ozljeda
Eterska i kloroformska narkoza na stranicama zagrebačkih listova u razdoblju od 1847. do 1849. godine
Etika i transplantacija organa
Etiologija nodoznog eritema u bolesnika u reumatološkoj ambulanti
Etiopatogenetske karakteristike posteriornih uveitisa u djece
Etička razmišljanja kod intenzivnog liječenja djece
Etičke dvojbe suvremene psihijatrije
Etički pristup znanstvenim istraživanjima u kojima se koriste pohranjeni biološki materijali pacijenata i njihovi medicinski podatci
Europska budućnost medicinske edukacija i Bolonjski proces
Eutanazija
Evaluacija C:A kvocijenta u ambliopa izliječenih penalizacijskim metodama
Evaluacija direktnog antiglobulinskog testa
Evaluacija genetičkih uzroka mentalne retardacije
Evaluacija poremećaja protoka u mikrocirkulaciji kod dijabetičara tipa 2 lasersko-doplerskim mjeračem protoka
Evaluacija rada Klinike za neurologiju Kliničke bolnice Split u jednogodišnjem razdoblju u odnosu na nacionalne standarde
Eventracija ošita
Evolucija rezistencije na beta-laktamske antibiotike u Enterobacter spp. u Hrvatskoj
Fabryjeva bolest : smjernice za dijagnozu i liječenje odraslih bolesnika
Faktori koji pridonose nastanku rupture srca u akutnom infarktu
Familijarna agregacija psorijaze
Farmakološko ispitivanje učinaka sastojaka piva in vitro
Farmakoterapija Alzheimerove bolesti
Fenotip HLA-DR u hrvatske djece s glutenskom enteropatijom
Fetalna hipoksija
Fetalna kost kao strano tijelo u maternici
Fibrilacija atrija i hemodinamski nestabilna tahikardija širokih QRS-kompleksa : prikaz bolesnice
Fibrilarni glomerulonefritis i imunotaktoidna glomerulopatija : prikaz bolesnika
Fiksne kombinacije antihipertenzivnih lijekova : nove mogućnosti liječenja arterijske hipertenzije
Fizikalna svojstva sadrenih zavoja
Fotoosjetljivost izazvana lijekovima
Fournierova gangrena : naše iskustvo sa 17 bolesnika
Fractura radii loco typico
Fragilni X (Martin-Bellov) sindrom
Frakture klavikule u novorođenčadi
Fulvestrant
Fumonizini
Gaucherova bolest : smjernice za dijagnozu i liječenje odraslih bolesnika
Genetička osnova tumora debelog crijeva
Genetska podloga aseptičke nestabilnosti totalne endoproteze zgloba kuka
Geni BRCA 1 i BRCA 2 kod raka dojke
Genska terapija tumora glave i vrata
Gigantocelularni aortitis dijagnosticiran PET/CT-om - paraneoplastički sindrom?
Glasnik družtva slavonskih liečnika, najstariji medicinski časopis, glasilo liječničke udruge u Hrvatskoj 1877-1878.
Glavobolje prognanika istočne Slavonije
Globalni razvojni poremećaji
Glutarička acidurija tipa 1
Glutenska enteropatija u hrvatske djece primarno je udružena s haplotipom HLA-DR3-DQ2
Goodpastureov sindrom : prikaz bolesnika
Granulom finestre ovalis nakon stapedotomije
Granulomatoza s poliangiitisom (GPA) i lokaliziranim zahvaćanjem gornjega dišnog sustava : prikaz bolesnice
Grupna psihoterapija u liječenju posttraumatskog stresnog poremećaja
HPV-infekcije genitalnog sustava
Haemosiderosis bulbi kod pacijenata s mijelodisplastičnim sindromom (MDS RAEB-1)
Harmonizacija laboratorijske medicine u Hrvatskoj
Helicobacter pylori u biopsijskom uzorku želučane sluznice
Hemangiopericitom medijastinuma i pluća
Hematopoetski faktori rasta
Hemeroidi
Hemoglobin A1c i kvaliteta skrbi za oboljele od šećerne bolesti
Hemoragijska groznica s bubrežnim sindromom (HGBS) u Hrvatskoj
Hepatitis E kod putnika u Indiju
Hepatitis E u Hrvatskoj - smjernice za dijagnostiku i liječenje
Hepatocerebralna degeneracija
Hepatoportoenterostomija ili primarna transplantacija jetre u liječenju bilijarne atrezije
Hernija lumbalnog diska
Herpes simpleks-virusi
Hinko Lehner - prvi hrvatski logoped
Hiperlipidemija s diseminiranim eruptivnim ksantomima i hiperglikemija izazvani psihičkim stresom
Hipersenzitivni vaskulitis izazvan etilbiskumacetatom
Hipertenzija
Hipertenzija i trudnoća
Hipertenzija u bolesnika s bubrežnim transplantatom
Hipertenzivna kriza izazvana metoklopramidom
Hiperuricemija i reninska aktivnost plazme u esencijalnoj arterijskoj hipertenziji
Hipofosfatazija
Hipokaliemijska metabolička alkaloza : prikaz 6 slučajeva
Hipoplazija pluća
Hipotermija nakon kardijalnog aresta : premalo upotrebljavana metoda koja spašava živote
Histologija koštanog tkiva i histomorfometrija
Histrelin acetat : prvi LHRH-agonist s primjenom jednom na godinu
Hitna stanja kod totalnih endoproteza kuka
Hitna stanja kod tumora sustava za kretanje u djece i odraslih
Hitna stanja u dječjoj ortopediji
Hitna stanja u ortopediji u području koljenskog zgloba
Hitna stanja u ortopedskoj kirurgiji ramena
Hitna stanja u ortopedskoj problematici šake, podlaktice i lakta
Hitno upućivanje u ortopedsku ambulantu
Holt-Oramov sindrom : važnost rane dijagnoze i multidisciplinarnog pristupa : prikaz bolesnika
Homocistinurija
Hormonska terapija raka prostate : ima li još dilema?
Hormonsko liječenje uznapredovalog raka dojke blokatorom aromataze
Hormonsko nadomjesno liječenje i venske tromboembolije
Hospitalizacije zbog sistemskih bolesti vezivnog tkiva u Hrvatskoj 1997. godine
Hrkanje i opstruktivna apneja za vrijeme spavanja
Hrvatska udruga za dojenačku, dječju i adolescentnu psihijatriju
Hrvatske populacijske i kliničke epidemiološke studije prirođenih srčanih grješaka (1995. – 2011.) : primjena pokazatelja ABC i kardiokirurškog modela RACHS-1 za procjenu kvalitete zbrinjavanja prirođenih srčanih grješaka
Hrvatske smjernice suzbijanja arterijske hipertenzije iz 1999.
Hrvatske smjernice za dijagnostiku i liječenje benignoga paroksizmalnog pozicijskog vertiga (BPPV-a)
Hrvatske smjernice za farmakološko liječenje šećerne bolesti tipa 2
Hrvatske smjernice za liječenje egzokrine pankreasne insuficijencije
Hrvatske smjernice za perioperativnu enteralnu prehranu kirurških bolesnika
Hrvatske smjernice za prehranu osoba starije dobi : dio II - klinička prehrana
Hrvatske smjernice za prehranu osoba starije dobi, dio I.
Hrvatske smjernice za prevenciju mučnine i povraćanja uzrokovanih kemoterapijom
Hrvatske smjernice za primjenu eikozapentaenske kiseline i megestrol-acetata u sindromu tumorske kaheksije
Hrvatske smjernice za primjenu entralne prehrane u Chronovoj bolesti
Hrvatski liječnički zbor u razdoblju tranzicije 1989.-1997.
Hrvatski postupnik za dijagnostiku i terapiju infekcije Helicobacterom pylori
Hrvatski postupnik za prevenciju želučanog raka eradikacijom infekcije Helicobacterom pylori
Humana genetika i etika
Huntingtonova bolest
I peronealne tetive postoje, zar ne?
ISKRA smjernice antimikrobnog liječenja i profilakse infekcija mokraćnog sustava : hrvatske nacionalne smjernice.
Idiopatska eozinofilija s ascitesom
Idiopatski eozinofilni pleuralni izljev : prikaz bolesnika
Ima li reumatske vrućice?
Ima li tendoskopija mjesto u kirurškom liječenju nedostatnosti funkcije tetive tibijalis posteriora?
Ima li u Hrvatskoj krivotvorenih lijekova?
Imamo li previše liječnika u Hrvatskoj?
Imatinib u liječenju gastrointestinalnih stromalnih tumora
Implatacija kirurških aloplastičnih mreža u reparaciji kila
Improved life expectancy after coronary artery bypass grafting in elderly
Imunitet na HAV mlađih dobnih skupina osnova za program imunizacije
Imunologija kardiovaskularnih bolesti djeteta
Imunološki aspekti poremećaja neuromuskularnog prijenosa
Imunost hrvatskog pučanstva na difteriju 1994. godine
Imunuloško i kliničko definiranje reakcija odbacivanja transplantiranog bubrega
Indikacije i kontraindikacije za primjenu trombocitnih transfuzija u bolesnika s trombocitopenijom
Indikacije za tonzilektomiju u djece do 16 godina u Klinici za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata KB "Sestre milosrdnice"
Induktivni pristup rutinskoj laboratorijskoj dijagnostici disfunkcije štitnjače
Infekcija uzrokovana sa Streptococcus suis, zoonoza na koju treba misliti
Infekcija virusom Zapadnog Nila : re-emergentna bolest u Hrvatskoj
Infekcije izazvane netuberkuloznim mikobakterijama
Infekcije ratnih ozljeda
Informacijski mrežni servis : potpora knjižnice u provođenju prakse utemeljene na znanstvenim dokazima = Online information service : the library support for evidence-based practice
Inhibicija plazmatske kolinesteraze pankuronijem i vekuronijem
Inhibicija rasta melanoma B16 izazvana regeneracijom jetara
Inhibini testisa i jajnika i njihovo morfološko porijeklo
Inicijalna iskustva u provođenju terapije površnim negativnim tlakom pri liječenju dječjih opeklina
Inkontinencija mokraće nakon prostatektomije
Inkretini u liječenju šećerne bolesti
Integracija Interneta u medicinsko obrazovanje
Integralni civilni i vojni zdravstveni sustav
Intenzivno liječenje ranjenika u Zavodu za anesteziologiju i intenzivnu terapiju Klinike za kirurgiju Rebro
Interferencija izoenzima CK-BB u određivanju CK-MB metodom imunoinhibicije kod pacjenata s plućnim bolestima
Interferon u liječenju solidnih tumora
Intermitentna intravenska primjena ciklofosfamida u bolesnika sa sustavnim eritemskim lupusom
Internet u medicini
Internet u urologiji
Intoksikacija bunikom
Intraduktalna papilarna mucinozna novotvorina gušterače : prikaz slučaja i pregled literature
Intrahioidna cista duktusa tiroglosusa
Intrakranijalne komplikacije sinusitisa
Intravenski magnezij u akutnom infarktu miokarda
Ispitivanje anestezije propofolom s primjenom i bez primjene opioidnih analgetika na kardiorespiracijsku stabilnost bolesnika
Ispitivanje kombiniranog enzimskog imunološkog testa
Ispitivanje povezanosti mjeseca rođenja i očitovanja atopijskih bolesti u djece i mladeži
Ispitivanje vrijednosti antivirusnih dijagnostičkih seruma
Istraživanja toksičnih učinaka benzena i toluena
Istraživanje bolničkog mortaliteta u Republici Hrvatskoj analizom izabranih indikatora
Istraživanje genetskih markera virusa parotitisa
Istraživanje interviloznog optoka krvi s pomoću obojenog i pulzirajućeg doplerskog ultrazvuka
Istraživanje kliničko-laboratorijskih parametara bakterijemije i sepse uzrokovane Escherichiom coli
Istraživanje nesreća na koprivničkom području
Izduženi sluznično-podsluznični polip debelog crijeva : prikaz bolesnika i pregled literature
Između brijačnice i bolnice
Izolirani hemangioblastom vratne kralježnične moždine
Izravni spoj plućne arterije s lijevim atrijem
Izvanbolnički meticilin-rezistentni Staphylococcus aureus
Izvanbolnički pristup arterijskoj hipertenziji
Javnozdravstvena služba i zdravstveni djelatnici u Bakru tijekom XVIII. i XIX. stoljeća
Je li hipertrigliceridemija čimbenik rizika od koronarne bolesti srca?
Je li transfuzija jedne doze koncentriranih eritrocita loša klinička praksa
Je li važan odjek?
Jedanaestogodišnje registriranje kongenitalnih anomalija u Hrvatskoj u sklopu međunarodnog projekta Eurocat
Jednostavne bubrežne ciste
Johanson-Blizzardov sindrom
Jugo pospješuje nastavak paroksizmalne fibrilacije atrija na srednjodalmatinskom priobalnom području
Kako poboljšati transfuzijsko liječenje bolesnika podvrgnutih ugradnji totalnih endoproteza kuka i koljena?
Kako su rasla školska djeca u Hrvatskoj u posljednjim desetljećima drugog milenija
Kalcificirajuća uremijska arteriolopatija : klinička slika i liječenje
Kamo srlja hrvatsko medicinsko nazivlje?
Kapilarni hemangiom testisa, prikaz dvanaestogodišnjeg bolesnika
Kapilaroskopija u reumatološkoj praksi : iskustvo jednog centra = Capillaroscopy in rheumatological practice : one center experience
Kaposiev sarkom u bolesnika s transplantiranim bubregom
Karakteristike SHV-2 tipa [beta]-laktamaze iz dvije zagrebačke bolnice
Karakteriziranje ekstrakta prašine papira in vitro
Karbapenemaze gram-negativnih bakterija
Karcinom in situ mokraćnog mjehura
Karcinom mokraćnog mjehura sličan limfoepiteliomu
Karcinosarkom sigmoidnoga debelog crijeva s mikropapilarnom slikom : prikaz bolesnice
Kardiomiopatije u djece
Kardiopulmonalna reanimacija
Kardiovaskularni sustav i šport
Karl Jaspers
Karnitin
Kawasakieva bolest
Kemijski rat protiv Hrvatske
Kemoterapija tuberkuloze
Kirurzi-ranarnici u Bjelovaru i bjelovarskom zavičaju u XVIII.-XIX. stoljeću
Kirurška služba u Bjelovaru tijekom II. svjetskog rata
Kirurško liječenje bolesti štitne žlijezde u dječjoj dobi : prikaz naših bolesnika
Kirurško liječenje haluksa valgusa vlastitom metodom : operacijska tehnika i prikaz 100 bolesnika
Kirurško liječenje poremećaja disanja tijekom spavanja
Kirurško liječenje ratnih ozljeda vena
Kirurško liječenje sarkoma induciranih iradijacijom poslije liječenja karcinoma dojke, naše iskustvo
Kiruški postupak kod ratne rane s manjkom mekog tkiva
Kiruško liječenje prirođene opstrukcije izlaznog dijela lijevog ventrikula
Klasifikacija glomerulopatija
Klasifikacija, dijagnostika i liječenje sindroma prostatitisa
Klasični oblik Fabryjeve bolesti bez angiokeratoma
Klinička i epidemiološka obilježja prolapsa mitralne valvule u djece
Klinička i etiopatogenetska uloga plazminogenskoga i metaloproteinaznoga sustava u tumorskome rastu : pericelularna razgradnja međustaničnoga matriksa i tumorski rast
Klinička obilježja vaskulitisa povezanih s antineutrofilnim citoplazmatskim protutijelima
Klinička očitovanja, dijagnoza i liječenje pacijenata s temporalnim arteritisom u Kliničkome bolničkom centru Rijeka
Klinička uspješnost liječenja kronične upale srednjeg uha lokalnom i peroralnom primjenom ofloksacina
Kliničke i laboratorijske odlike dijabetesa tipa 1 u djece u vrijeme postavljanja dijagnoze
Kliničke karakteristike bolesnika s dvostrukim pilorusom
Kliničke osobitosti bolesnika s renovaskularnom hipertenzijom
Kliničke preporuke Hrvatskog društva za internističku onkologiju HLZ-a za dijagnozu, liječenje i praćenje bolesnika/ca oboljelih od melanoma kože
Kliničke preporuke za dijagnozu, liječenje i praćenje bolesnika oboljelih od raka jednjaka i ezofagogastričnog prijelaza
Kliničke preporuke za dijagnozu, liječenje i praćenje bolesnika oboljelih od raka nepoznata primarnog podrijetla
Kliničke smjernice za dijagnostiku, liječenje i praćenje bolesnika s neinvazivnim rakom dojke
Kliničke upute Hrvatskoga onkološkog društva za dijagnozu, liječenje i praćenje bolesnica/ka oboljelih od invazivnog raka dojke
Kliničke upute za dijagnostiku, liječenje i praćenje bolesnica oboljelih od raka jajnika Hrvatskog onkološkog društva i Hrvatskog društva za ginekologiju i opstetriciju Hrvatskog liječničkog zbora te Hrvatskoga ginekološkoonkološkog društva.
Kliničke upute za dijagnostiku, liječenje i praćenje bolesnica oboljelih od raka maternice Hrvatskog onkološkog društva i Hrvatskog društva za ginekologiju i opstetriciju Hrvatskog liječničkog zbora te Hrvatskoga ginekološkoonkološkog društva.
Kliničke upute za dijagnostiku, liječenje i praćenje bolesnica oboljelih od raka vrata maternice Hrvatskoga onkološkog društva i Hrvatskog društva za ginekologiju i opstetriciju Hrvatskoga liječničkog zbora te Hrvatskoga ginekološkoonkološkog društva.
Kliničke upute za dijagnostiku, liječenje i praćenje bolesnika oboljelih od raka mokraćnog mjehura Hrvatskoga onkološkog društva i Hrvatskog urološkog društva Hrvatskoga liječničkog zbora
Kliničke upute za dijagnostiku, liječenje i praćenje bolesnika oboljelih od raka prostate Hrvatskoga onkološkog društva i Hrvatskoga urološkog društva Hrvatskoga liječničkog zbora.
Kliničke upute za dijagnostiku, liječenje i praćenje bolesnika oboljelih od raka testisa Hrvatskoga onkološkog društva i Hrvatskog urološkog društva Hrvatskoga liječničkog zbora
Kliničke upute za dijagnozu, liječenje i praćenje bolesnika oboljelih od invazivnog raka dojke
Kliničke upute za dijagnozu, liječenje i praćenje bolesnika oboljelih od karcinoma pluća nemalih stanica
Kliničke upute za dijagnozu, liječenje i praćenje bolesnika oboljelih od kolorektalnog raka
Kliničke upute za dijagnozu, liječenje i praćenje bolesnika oboljelih od raka bubrega
Kliničke upute za dijagnozu, liječenje i praćenje odraslih bolesnika oboljelih od glioma središnjega živčanog sustava
Kliničke značajke tremora
Klinički i patofiziološki obrasci upale vanjskog zvukovoda s osvrtom na problematične slučajeve
Klinički spektar rikecioze na zadarskom području
Kliničko i laboratorijsko značenje inducibilnih beta-laktamaza
Kliničko značenje QRS-kompleksa u određivanju veličine infarkta miokarda
Kliničko značenje antinuklearnih protutijela
Kliničko-eksperimentalna studija funkcionalne morfologije adenoma hipofize
Kliničko-patološka obilježja mikropapilarne varijante urotelnog karcinoma mokraćnog mjehura
Klippel-Trenaunayev sindrom
Klorofluorougljici
Klub hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata liječenih od PTSP-a kao oblik psihosocijalne rehabilitacije
Koarktacija aorte kod djece u 10-godišnjoj kliničkoj epidemiološkoj studiji : dijagnostičko i terapijsko razmatranje
Kognitivne sposobnosti alkoholičara u dvostruko slijepom pokusu s piracetamom
Koje bolesnike liječiti s pomoću izmjene plazme?
Kojim PPD-hiperreaktorima treba dati profilaksu : naša iskustva
Kolera ponovno prijeti
Kolesterolska embolizacija i bubrežna insuficijencija : prikaz bolesnika i pregled literature
Koliko liječnika treba Hrvatska?
Koliko razumijemo farmakoterapiju srčanih aritmija?
Kolinesteraza u plazmi i cerebrospinalnom likvoru bolesnika s virusnim meningitiom
Kolposkopske, citološke i histološke promjene grla maternice uzrokovane humanim papiloma virusom
Kombinirana ubojstva-samoubojstva
Komisija za ljudska prava i medicinsku etiku Hrvatskoga liječničkog zbora
Komparativno ispitivanje respiratornih poremećaja radnika eksponiranih organskim aerosolima
Kompleksni regionalni bolni sindrom
Komplementarne metode vođenja poroda
Komplikacije nakon prolongirane intubacije kod pacijenata s traumom glave
Kompozitni materijali u estetskoj stomatologiji
Komunikacija s kirurškim pacijentima starije životne dobi putem Interneta
Komunikacija zdravstvenih djelatnika u okviru pedijatrijske skrbi
Koncentracija serumskog [alfa]-fetoproteina (AFP) prije i poslije transkateterske embolizacije hepatocelularnih tumora Lipiodolom
Kongenitalna traheoezofagealna fistula H-tipa
Kongenitalna ventralna kurvatura penisa
Kongenitalne anomalije središnjeg živčanog sustava
Kongenitalne koronarne arterijske fistule : kliničko i terapijsko razmatranje
Kongenitalni hiperinzulinizam : novosti o nastanku, dijagnosticiranju i liječenju bolesti
Kongresi Hrvatskoga liječničkoga zbora
Kontinuirana bubrežna nadomjesna terapija
Kontrola kvalitete rada u imunohematološkim laboratorijima transfuzijskih ustanova u Hrvatskoj
Kontrola onečišćenja zraka bolničke sredine kvantitativnim aerobiološkim metodama
Kontrola svježe smrznute plazme u 8 transfuzijskih ustanova u Republici Hrvatskoj
Kontrolirana usporedba nikardipina i propranolola u liječenju arterijske hipertenzije
Konzervativno liječenje benigne hiperplazije prostate
Konzervirajući kirurški zahvati kod karcinoma prijelaznog epitela bubrega i uretera
Korektivne osteotomije u liječenju degenerativnih promjena koljenskog zgloba
Korelacije tjelesne visine i težine djece pri upisu u 1. razred osnovne škole i pokazatelja rasta djece pri rođenju s tjelesnom visinom roditelja
Kotrimoksazol u liječenju Wegenerova vaskulitisa
Koštano-hrskavični prijelom ivera kao posljedica akutne luksacije
Kožni simptomi i dijagnostika preosjetljivosti na lijekove
Kreiranje strategije zdravlja na lokalnoj razini procesom "Gradske slike zdravlja" i "Gradskog plana za zdravlje"
Kretanje mortaliteta od kardiovaskularnih bolesti u Hrvatskoj od 1968. do 1985. godine
Kretanje protutijela u osoba s mediteranskom pjegavom groznicom određivano Weil-Felixovom aglutinacijom, reakcijom vezanja komplementa i neizravnom imunofluorescencijom
Kriptokokni meningitis kao dijagnostični problem u bolesnika sa sustavnim eritemskim lupusom
Kritički prikaz lijekova u 1991. godini
Kritički prikaz područja lijekova u 1989. godini
Kritički prikaz područja lijekova u 1990. godini
Kronična bolest bubrega i statini
Kronologija stradavanja civila u ratu protiv Hrvatske
Krpeljni meningoencefalitis u Gorskom Kotaru
Krvarenje iz nadbubrežne žlijezde u perinatalnom periodu : prikaz bolesnice
Krvni tlak novorođenčadi mjeren Dopplerovom ultrazvučnom tehnikom
Krštenje u nuždi : medikohistoriografsko viđenje
Kt/V kao mjera količine hemodijalize
Kuhinjska sol : skriveni otrov u svakodnevnoj hrani
Kultura kožnih stanica
Kućno strojno prodisavanje u djevojčice s Ondine-Hirschsprungovim sindromom
Kvaliteta zdravstvene skrbi
Kvantitativna analiza nukleolarnih organizatora kod nevusa i melanoma
Kvartarna prevencija kao temelj racionalnog pristupa pacijentu u obiteljskoj medicini
Lajmska borelioza u Hrvatskoj od 1987. do 1998.
Laparoskopska dekapsulacija prirođene ciste slezene
Laparoskopska kirurgija kod akutne ozljede trbuha
Laparoskopska kolecistektomija u dječaka s drepanocitozom
Laparoskopska kolorektalna kirurgija
Laparoskopska parcijalna pericistektomija ehinokokne ciste jetre po Papadimitrouu : prikaz bolesnika
Laparoskopska parcijalna pericistektomija ehinokokne ciste slezene : prikaz bolesnice
Laparoskopska transgastrična citogastrostomija pseudociste gušterače
Laparoskopski kirurški zahvati u trudnoći
Laparoskopski postupci u digestivnoj kirurgiji
Laparoskopski pristup postoperativnoj ventralnoj herniji
Laparoskopsko liječenje akutnog kolecistitisa
Laparoskopsko liječenje funkcionalno aktivnih tumora nadbubrežne žlijezde
Laparoskopsko odstranjenje žučnog mjehura u bolesnika s ventrikuloperitonealnim kateterom
Laparoskopsko zbrinjavanje kolecistoduodenalne fistule
Laringalna maska
Legionarska bolest u nas nije rijetka
Leiomiomatozni karcinom bubrežnih stanica : prikaz bolesnika
Letalni granulom sredine lica
Leukocitoklastički vaskulitis u primarnome Sjogrenovu sindromu
Ligament koji zaslužuje pozornost : medijalni patelofemoralni ligament
Lijekovi za liječničku torbu
Liječenje Dupuytrenove kontrakture djelomičnom fascijektomijom
Liječenje Guillain-Barreova sindroma
Liječenje Haluksa valgusa u Klinici za ortopediju u razdoblju od 1981-do 2000. godine
Liječenje alopecije areate : suvremeni principi i perspektive
Liječenje egzacerbacija astme u odraslih
Liječenje empijema prsišta u djece
Liječenje erythema migrans
Liječenje gigantocelularnog tumora kosti na našem odjelu [Odjel za ortopediju KBC Split]
Liječenje gonartroze metodom artroskopske abrazije
Liječenje histiocitoze Langerhansovih stanica u djece
Liječenje i kontrola arterijske hipertenzije u Hrvatskoj
Liječenje i prevencija virusnog hepatitisa
Liječenje kronične mijeloične leukemije u uznapredovaloj fazi bolesti imatinibom
Liječenje leukemije vlasastih stanica kladribinom
Liječenje lupusnog nefritisa
Liječenje ortopedskih bolesnika transfuzijama autologne krvi
Liječenje oštećenja probavne cijevi primjenom endoskopske stezaljke : prikaz serije bolesnika
Liječenje povišenog krvnog tlaka u akutnim neurološkim bolestima
Liječenje prijeloma vrata bedrene kosti endoprotezom u starijih
Liječenje prijeloma vrata femura bipolarnom hemiartroplastikom
Liječenje pseudartroze olekranona anatomskom kukastom pločicom
Liječenje rezistentnih primarnih glomerulopatija
Liječenje teške astme
Liječenje vaskulitisa povezanih s antineutrofilnim citoplazmatskim protutijelima
Liječnici specijalisti u Hrvatskoj
Liječnički vjesnik na pragu trećeg milenija
Liječnički vjesnik u ozračju rendgenoloških početaka u Hrvatskoj
Liječnički vjesnik u povijesti medicine i povijest medicine u Liječničkome vjesniku
Lipoprotein
Lipoprotein lipaza
Liposarkom sjemenog snopa
Liraglutid u liječenju šećerne bolesti tipa 2
Ljudski ili životinjski koštani ostatci?
Lobarni emfizem u djece
Lokalno invazivni papilarni karcinom štitnjače : naša iskustva
Lumbosakralni fasetni sindrom : funkcijski i organski poremećaji lumbosakralnih fasetnih zglobova
Magnetnorezonantna kolangiopankreatografija (MRCP)
Magnezij
Malarija u Hrvatskoj
Malarija u Hrvatskoj u razdoblju od 1887. do 2006.
Maligni neuroleptički sindrom
Manjak lizosomske kisele lipaze u djece : vlastita iskustva i nova mogućnost enzimskoga nadomjesnog liječenja
Manjak vitamina B12 u djece : podcijenjena opasnost u svjetlu novih spoznaja
Manje invazivna laparoskopska kolecistektomija
Manje soli - više zdravlja : Hrvatska inicijativa za smanjenje prekomjernog unosa kuhinjske soli (CRASH)
Marden-Walkerov sindrom : prikaz bolesnika
Marginalia medica croatico-glagolitica
Marihuana u medicinske svrhe : javnozdravstveni aspekt
Matija Vlačić Ilirik mlađi, profesor filozofije i aristotelovske logike i profesor praktične medicine
Medicina rada u svijetu i u Hrvatskoj
Medicina u sportu ili sportska medicina?
Medicina utemeljena na znanstvenim dokazima : stavovi zdravstvenog osoblja jedne kliničke bolnice
Medicinska biblioteka "Liječničkog vjesnika"
Medicinska pogreška : profesionalna odgovornost za štete u Bosni i Hercegovini
Medicinska rehabilitacija arthrogryposis multiplex congenita u prvoj godini života
Medicinske vježbe za bolesnike s kroničnom križoboljom
Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu u domovinskom ratu 1991.-1992.
Medicinski fakultet u Splitu
Medicinski fakultet u Zagrebu od "Hrvatskog proljeća" do prvih višestranačkih izbora
Medicinski pristup odgovornosti liječnika za štete, koje nastaju pri pružanju medicinskih usluga
Medicinski časopisi i otvoreni pristup
Medicinsko vještačenje u opstetriciji
Medikamentna terapija krvarenja iz varikoziteta jednjaka i želuca
Mediteranski način prehrane i učestalost zloćudnih tumora probavnog sustava na hrvatskim otocima
Mehanizam djelovanja epidermalnog faktora rasta
Mehanizmi bubrežnog zadržavanja natrija i vode u zatajenju srca, cirozi i trudnoći
Membranska metaloendopeptidaza (CD10/CALLA)
Membranski glomerulonefritis : novosti u patogenezi i liječenju
Mentalna higijena mladih
Metabolizam endogenoga gastrina u bubregu
Metabolička bolest kostiju u bolesnice s glutenskom enteropatijom
Metaboličke bolesti i prehrana obogaćena vlaknima
Metabolički sindrom u bolesnika s hipertenzijom
Metastaza nemikrocelularnog raka pluća u atlas
Metastaza planocelularnog karcinoma kože lica u području parotidne regije
Metastaze karcinoma dojke u želudac i debelo crijevo : prikaz dviju bolesnica
Meteorološka zbivanja i agregacija trombocita u bolesnika s infarktom miokarda na srednjodalmatinskom priobalnom području
Meticilin-rezistentni Staphylococcus aureus (MRSA)
Metoda praćenja zdravstvenih potreba starijih ljudi
Mezenhimske matične stanice : imunomodulatorne značajke i klinička primjena
Međugeneracijsko prosljeđivanje dojenja kao modela ponašanja
Miastenija gravis i trudnoća
Micetizam u djece
Mikcijska urosonografija pojačana kontrastom (cevus) u dijagnostici vezikoureteralnog refluksa
Mikrobiološka dijagnostika trihineloze
Mikrocelularni karcinom pluća u bolesnika s hepatospleničnim T-staničnim limfomom
Mikrodohektomija s perioperativnim bojenjem izvodnih kanala kod sekrecije iz dojke
Mineralna gustoća kosti u bolesnica na dugotrajnoj terapiji levotiroksinom
Minimalno invazivna aortna kirurgija
Minimalno invazivna kirurgija slabinske kralježnice u liječenju hernije intervertebralnog diska
Minimalno invazivna paratiroidektomija vođena sondom
Miniperkutana nefrolitotripsija : naša prva iskustva
Miokarditis i dilatacijska kardiomiopatija u djece
Miopatija s rabdomiolizom kao nuspojava istodobnog liječenja cerivastatinom i gemfibrozilom
Mjerenje arterijskog tlaka živinim tlakomjerom
Mjerenje arterijskoga tlaka - ne mari za male stvari i ostat će male stvari?! : preporuke Hrvatskoga referalnog centra za hipertenziju, centra izvrsnosti Europskog društva za hipertenziju = Blood pressure measurement - do not sweat the small stuff and it is all small stuff?! : position paper of th
Mjerenje inspiracijskog protoka zraka pri odabiru oblika inhalacijskog lijeka za astmu i KOPB
Mjesto betaadrenergičkih blokatora u suvremenom liječenju arterijske hipertenzije
Mjesto i uloga endotela u hipertenziji i aterosklerotskim procesima
Mjesto i uloga kardiološke rehabilitacije u suvremenoj kardiologiji
Mjesto prof. dr. Vladimira Ćepulića u hrvatskoj ortopediji
Model praćenja propisivanja lijekova u općoj medicini
Mogućnost farmaceutske proizvodnje u ratnim uvjetima
Mogućnosti brzog razvrstavanja bakterijskih od atipičnih pneumonija u djece
Mogućnosti i ograničenja seksualne aktivnosti nakon ugradnje totalne endoproteze kuka
Mogućnosti kliničke primjene denzitometrije kosti s osobitim osvrtom na metodu dvofotonske apsorpciometrije
Molekularna osnova raka dojke vezana uz gene BRCA1 i BRC2 : karakteristike i ciljana terapija
Monozigotne blizanke s centrotemporalnim šiljcima u elektroencefalogramu
Može li lacidipin uzrokovati poremećaje osjeta mirisa? : prikaz bolesnice
Može li uvođenje postupnika za postavljanje intrauterinog uloška smanjiti promjenu mikrobiološke flore spolnoga sustava u žena koje ga rabe?
Mukolipidoza tip III
Multipla skleroza i migracije
Multipli primarni tumori
Mutagene promjene u medicinskog osoblja profesionalno izloženog antineoplastičnim lijekovima
Muzej za povijest zdravstva u Hrvatskoj
Mycoplasmas, a review of surveys examining human genital infections and experimental infection in mice with special reference to in vitro fertilization
Nacionalna organizacija zdravstvene zaštite dijabetičnih bolesnika "Hrvatski model"
Nadoknada troška lijeka u Hrvatskoj : je li se moglo učiniti više?
Nadzor majke i čeda u porodu
Nail-patella sindrom
Najnovije spoznaje o genskoj osnovi melanoma
Nalaz Staphylococcus lugdunensis u kliničkim uzorcima i osjetljivost na antimikrobne lijekove
Nastavni plan Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu
Navika pušenja djelatnika u zdravstvu Koprivničko križevačke županije
Navika pušenja u školske djece
Navike spavanja studenata medicine, liječnika i medicinskih sestara
Nazočnost protutijela protiv Chlamydia pneumoniae u bolesnika s ishemičnom bolesti srca i akutnim infarktom miokarda
Naša iskustva s primjenom sinoskopije
Naša iskustva s ultrazvučnom dijagnostikom infantilne hipertrofičke stenoze pilorusa
Naša iskustva u liječenju ratnih ozljeda čeljusti lica u Kliničkom bolničkom centru Rijeka
Naša prva iskustva s ventilacijsko-perfuzijskim scintigramom u bolesnika sa sumnjom na plućnu emboliju
Naša prva iskustva u videotorakoskopskoj kirurgiji (VATS)
Naše iskustvo u zbrinjavanju otvorenih prijeloma metodom vanjske fiksacije u periodu agresije na Osijek i okolinu
Naši rezultati kirurškog liječenja prirođenog mišićnog tortikolisa
Naši rezultati kiruškog liječenja pertrohanternih prijeloma
Naši rezultati liječenja inficiranih endoproteza kuka
Nealkoholna masna bolest jetre - multisistemska bolest?
Nealkoholni steatohepatitis u djece
Nearteritička ishemička optička neuropatija
Neepidermoidni tumori larinksa : 15-godišnje iskustvo u našoj ustanovi
Nefarmakološka terapija supraventrikularnih tahiaritmija
Neisseria meningitidis smanjene osjetljivosti na penicilin na području Zagrebačke županije
Neka opažanja o ratnim ozljedama lokomotornog sustava
Neke osobitosti bolesnika s akutnim infarktom miokarda liječenih u Splitu od 1982. do 1992. godine
Neki patološki mehanizmi psorijatične lezije
Nekompaktna lijeva klijetka
Nekrotizirajući fascitis natkoljenice : prikaz bolesnika i pregled literature
Nenamjerno otrovanje biljkom mrazovcem (Colchicum autumnale) : prikaz dvojice bolesnika
Neobična lokalizacija ehinokokne ciste
Neodymium YAG laser i kirurška discizija kod traumatske katarakte
Neonatalna aloimuna trombocitopenija u Hrvatskoj od 1997.do 2007. godine
Neonatalna aloimuna trombocitopenijska purpura (NATP) uzrokovana anti-HPA-1a aloprotutijelima
Nepoželjne interakcije antihipertenziva i nesteroidnih antireumatika
Neprepoznati paragangliom stražnjeg medijastinuma
Nestaje li uremijski svrbež hemodijaliziranih bolesnika samo dodatnim liječenjem?
Nesteroidni antireumatici i arterijska hipertenzija
Nesteroidni protuupalni lijekovi i ozbiljne gastrointestinalne nuspojave
Neurofibromatoza tip 1 (von Recklinghausenova bolest ili periferna neurofibromatoza)
Neurofibromatoza tip 2
Neurokirurško liječenje djece sa spinom bifidom udruženom sa spinalnim kongenitalnim lipomom u lumbosakralnom području
Neurološka dijagnostika hospitaliziranih bolesnika Psihijatrijske bolnice Vrapče
Neuropeptidi endogeni opioidni peptidi i stanična proliferacija
Neusklađenost kliničke prakse i nazivlja s postojećim pravilnikom o utvrđivanju smrti mozga
Nikola Tesla i u medicini
Niske doze sulfonilureje kao uspješna zamjena za inzulin u liječenju neonatalnog dijabetesa uzrokovanog aktivirajućom mutacijom KIR6.2.
Niskoreninska hipertenzija i nasljedne bolesti mineralokortikoida
Nodularna limfoidna hiperflazija kolona i terminalnog ileuma
Normalne vrijednosti ventilacijske funkcije pluća poljoprivrednih radnika u sjevernoj Hrvatskoj
Nova klasifikacija vaskulitisa
Nova organizacija školske medicine
Nove dijagnostičke mogućnosti
Nove mogućnosti liječenja inzulinom
Nove optičke endoskopske tehnike u ranoj detekciji tumora probavnog trakta
Nove vakcine pripremljene za široku primjenu
Novi dijagnostički kriteriji i klasifikacija šećerne bolesti
Novi primarni zloćudni tumori nakon dijagnoze raka dojke : međuodnos naslijeđa, rizičnih čimbenika i modaliteta liječenja
Novije spoznaje o fiziološkim svojstvima i učincima bubrežnog dopamina
Novije spoznaje o liječenju akupunkturom
Novije spoznaje o patofiziologiji ateroskleroze
Novije ultrazvučne spoznaje o posteljičnom krvotoku
Novorođenčad male porodne mase u pet hrvatskih županija
Novosti i perspektive u invazivnom liječenju u vertebrologiji
Novosti u patofiziologiji, radiološkoj dijagnostici i konzervativnom liječenju bolnih stanja i deformacija kralježnice
Novosti u primjeni umjetnog zgloba kuka
Nuspojave i interakcije fluorokinolona
Nuspojave inhibitora 3-hidroksi-3-metil-glutaril koenzim A reduktaze prijavljene agenciji za lijekove i medicinske proizvode
Nuspojave radioterapije u usnoj šupljini : dijagnostika, prevencija i terapijske smjernice
Nutritivna gustoća cinka, bakra, željeza i mangana u dnevnoj prehrani odraslih osoba
O Eskulapovu hramu u Dioklecijanovoj palači u Splitu
O biološkom podrijetlu zloćudnih tumora
O hospicijskom pristupu boli i problemima kućne palijativne skrbi
O nazivima AIDS, SIDA i kopnica
Obiteljska adenomatozna polipoza crijeva
Obiteljski faktor kardiovaskularnog rizika
Obiteljski liječnik u primarnoj zdravstvenoj zaštiti djece predškolske dobi
Obolijevanje od raka ženskih spolnih organa u Baranji
Oboljenje ili bolest ili - i oboljenje i bolest
Obostrani karcinom bubrežnih stanica i istodobni urotelni karcinom nakapnice i mokraćovoda
Obrasci upućivanja bolesnika iz opće medicine na konzultativne preglede
Obrazloženje potrebe osnivanja Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu
Ocjena genetskog faktora u varijabilnosti menarhe
Od nejasne vrućice do visceralne lišmenijaze : prikaz bolesnika = From unexplained fever to visceral leishmaniasis : a case report
Odabir fenotipskih obilježja u razlikovanju vrsta enterokoka induktivnim matematičkim programom
Odabir novorođenčadi na oštećenje sluha
Odabrani zapisi protiv bolesti u hrvatskim glagoljskim rukopisima
Odgovor gradskog fizika dr. Bernarda Vilima Muellera gradskom magistratu u povodu jednog porođajnog zahvata varaždinskog liječnika dr. Josipa Mlinarića
Odgovor zdravstvenog sustava Republike Hrvatske na migrantsku krizu u razdoblju od 16. rujna do 31. prosinca 2015.
Odnos između stupnja histološke diferenciranosti i hormonskih receptora kod raka dojke
Odnos samoubojstava i pokušaja samoubojstava na području Bjelovarsko-bilogorske županije
Odnos uspješnosti liječenja upale mokraćnog sustava i nestanka promjena sluznice mjehura u djece i mladih s cistoskopskim nalazom cističnog cistitisa
Odnos veličine lijevo-desnog shunta i plućne vaskularne rezistencije pri prirođenim greškama srca
Određivanje gradusa urotelnog karcinoma prema klasifikaciji Svjetske zdravstvene organizacije iz 2004.
Određivanje jačine boli u bolesnika s križoboljom kineziološkim elektromiogramom sakrospinalnih mišića
Određivanje potentnosti pripravka alergena Ambrosia elatior kožnim testiranjem i inhibicijom radioalergosorbentnog testa
Odvikavanje od pušenja transdermalnim nikotinskim sustavom
Oftalmološke promjene u bolesnika zaraženih virusom humane imunodeficijencije prije i nakon uvođenja vrlo djelotvornog antiretrovirusnog liječenja
Okultni papilarni karcinom štitne žlijezde s neobičnim neurološkim simptomima
Omeprazol i azitromicin s metronidazolom ili bez njega za eradikaciju Heliobactera pylori u duodenalnoj ulkusnoj bolesti
Onkocitna lezija grkljana
Onkogeni i faktori rasta u humanim tumorima epitelnog podrijetla
Operacija primarnog tumora mozga u budnom stanju bolesnika
Operativno završeni porodi u Klinici za ginekologiju i akušerstvo u Tuzli : Bosna i Hercegovina u razdoblju 1986.-2005. godine
Oporavak nakon dugotrajne mehaničke cirkulatorne potpore u bolesnika s kroničnim zatajivanjem srca : prikaz bolesnika
Opstrukcija apneja tijekom spavanja i anestezija
Opća psihosomatika u dječjoj i adolescentnoj dobi
Oralni kontraceptivi i rak dojke
Organizacija eksperimentalne mikrokirurške djelatnosti u Općoj bolnici Maribor
Organizacija zaštite mentalnog zdravlja u zajednici
Ortostatska hipotenzija
Ortotopna transplantacija bubrega : prikaz bolesnika
Osamdeset godina kirurgije hipofize u Kliničkoj bolnici "Sestre milosrdnice"
Osmotska rezistencija eritrocita u bolesnika s kroničnom bubrežnom insuficijencijom
Osnivanje Medicinskog fakulteta u Zagrebu
Osnivanje Muzeja za povijest zdravstva u Hrvatskoj 1944. godine i uloga njegova prvog kustosa Stanka Sielskog
Osnivanje i rad "Sbora liečnika kr. Hrvatske i Slavonije" u javnim glasilima u razdoblju 1874.-1875.
Osnove sustava kakvoće u medicinsko-biokemijskom laboratoriju
Osnovna obilježja odgovornosti za štete u medicini
Osobitosti anestezije kod ortopedskih zahvata u bolesnika s osteogenesis imperfecta
Osobitosti dječje tuberkuloze u Kliničkome bolničkom centru Split u razdoblju od 1990. do 2012.
Osobitosti i ishod plućne sarkoidoze
Osobitosti patohistološke obrade očahurenih folikularnih tumora štitne žlijezde
Osobitosti skupljanja autolognih krvotvornih matičnih stanica iz periferne krvi u pedijatrijskih bolesnika
Osobitosti zaštite djece u ratu
Osteoartroza u svjetlu rezultata novih istraživanja
Osteohondritis disekans gležnja
Osteoporoza u muškaraca
Osteoporoza uzrokovana glukokortikoidima
Osvrt na organizaciju Kongresa higijeničara u Opatiji 1950. godine
Osvrt na suzbijanje koštano-zglobne tuberkuloze u Hrvatskoj
Otkrivanje heterozigota za kongenitalnu adrenalnu hiperplaziju zbog nedostatka 21-hidroksilaze u općoj populaciji
Otrovanje gljivama s dugim periodom inkubacije
Ozljeda vidnog živca sa stajališta medicinskog vještačenja
Ozljede u etiologiji multiple skleroze
Ozljede urogenitalnog sustava
Ozljede žučnih vodova pri laparoskopskoj kolecistektomiji
Očne manifestacije lajmske borelioze u sjeverozapadnoj Hrvatskoj
Oštećenja unutrašnjeg uha u ronilaca na dah
Oštećenje gastroduodenalne sluznice i težina koronarne ateroskleroze u bolesnika s koronarnom bolešću srca
Oštećenje glavnog bronha uzrokovano aspiracijom tablete željeznog sulfata
Oštećenje vidnog živca pri uporabi etambutola
PCR in situ u dijagnostici akutnih leukemija
Palijativni pristup malignoj opstrukciji jednjaka endoskopskom primjenom novog samoširećeg (self-expanding) nitinolskog stenta
Pankreatična resekcija i hipotermična peritonealna irigacija u liječenju bolesnika s nekrotizirajućim pankreatitisom
Paraneoplastički autoimuni neurološki sindromi
Paraneoplastički sindrom povezan s antifosfolipidnim protutijelima
Pasivno pušenje
Pasivno pušenje : aktivni ubojica
Pasivno pušenje i djeca
Patofiziologija ateroskleroze
Patofiziologija hemodinamskog šoka (krvotočnog urušaja)
Patofiziologija ishemijsko-reperfuzijske ozljede
Patofiziološki mehanizmi srčane dekompenzacije
Patogeneza postoperacijske boli i mogućnost liječenja
Patohistološka dijagnostika karcinoma prostate s pomoću biopsije iglom
Patološke promjene bubrežnih arterija u bolesnika s karcinomom bubrežnih stanica
Patološkoanatomske promjene kod narkomana
Pedeset godina molekularne biologije
Pedeset godina psihofarmakoterapije
Periarthritis humeroscapularis
Periferni uveitis uzrokovan ličinkom toksokare
Perinatalna skrb u Kninu u neposrednom poraću
Perinatalna zaštita
Perinatalna zaštita u Hrvatskoj
Perinatalni ishod višeplodnih trudnoća u rodilištima Knin i Livno 1990.-2002. godine
Perkutana endoskopska gastrostomija
Perkutana skleroterapija jednostavnih cista bubrega vođena ultrazvukom : primarni uspjeh i sigurnost procedure
Perkutana traheostomija
Pet godina laparoskopske kirurgije u Hrvatskoj
Pismo iz Hrvatske
Placebo u liječenju boli
Planiranje obitelji
Plinska gangrena i hiperbarična oksigenacija
Plućna arterijsko-venska fistula u adolescenta
Plućna funkcija adolescenata s idiopatskom torakalnom skoliozom prije i poslije kiruške korekcije
Plućna funkcija nakon dekortikacije pluća
Plućna histiocitoza Langerhansovih stanica : prikaz bolesnika
Plućne promjene u bolesnika s neurofibromatozom tip I i tuberoznom sklerozom
Plućni edem nakon opstrukcije gornjeg dišnog puta
Pneumatizacija srednje nosne školjke
Pobolijevanje ročnih vojnika na temeljnoj vojnoj obuci
Poboljšava li učinkovitija hemodijaliza odgovor na cijepljenje protiv virusa hepatitisa B?
Podagra nekoć i urični artritis danas u Hrvatskoj
Podrijetlo i razvoj krvotvornih stanica
Područje lijekova u ratnom stanju
Podtipovi respiratornoga sincicijskog virusa
Poduka oboljelih od astme, kroničnog bronhitisa i emfizema pluća
Pogram vježbi za kroničnu križobolju koji se temelji na zajedničkim kliničkim obilježjima bolesnika
Pogreške u historiografiji Civilne bolnice u Splitu : u povodu postavljanja spomen-ploče na nekadašnjoj bolničkoj zgradi
Pojava B-kronične limfocitne leukemije u Hodgkinovoj bolesti
Pojavnost CD30 na limfocitima u upalnom infiltratu akutne faze atopijskog dermatitisa
Pojavnost velikih neželjenih srčanih događaja nakon kardiokirurških zahvata
Pokolj civila blizu Podravske Slatine 3. rujna 1991.
Pokolj civila u Dalju 1. kolovoza 1991.
Pokolji civila u Baniji
Polimorfizam trombocitnog glikoproteina Ib[alfa] kao genski čimbenik rizika od koronarne bolesti
Polip i strano tijelo bronha u adolescenta
Pompeova bolest : smjernice za dijagnozu i liječenje odraslih bolesnika
Ponavljani polihondritis : prikaz bolesnika
Poneretvlje kao patološki topos : tisak i politizacija sjećanja na doba kolere 1886. g.
Ponovljeno ispitivanje promjena respiratorne funkcije istih radnika nakon daljnjih šest godina izloženosti onečišćenjima u industriji gume
Ponovni posjet Wilsonovoj bolesti
Porast koncentracije digoksina u plazmi nakon prekida terapije
Poredbeno istraživanje učinkovitosti termokoagulacije, skleroterapije i kombinacije skleroterapije i termokoagulacije u liječenju akutnog krvarenja iz peptičkog vrijeda
Poremećaji disanja tijekom spavanja
Poremećaji hemostaze u bolesnika s cirozom jetre
Poremećaji lipoproteina u kroničnom zatajenju bubrega, nefrotskom sindromu i dijalizi
Poremećaji odstranjivanja onečišćenja iz pluća
Poremećaji plućne ventilacijske funkcije u bolesnica sa spuštenim genitalnim organima u postmenopauzi
Poremećeno spavanje u osoba s dugogodišnjim ratnim PTSP-om procijenjeno cjelonoćnom polisomnografijom
Poređenje koristi i rizika juvenilnog hroničnog artritisa solima zlata
Porijeklo i klonska proliferacija maligno alteriranih stanica u modus Hodgkin
Porod ili porođaj. Porodništvo ili porodiljstvo. Fetalni ili fetusni
Porod sa spalom nožicom i pupkovinom uz glavicu
Porodična hiperkolesterolemija : mislimo li dovoljno o ovoj teškoj bolesti?
Posebne sposobnosti u autistične djece (autistic-savant) i njihovo intelektualno funkcioniranje
Posebnosti imunoreaktivnosti u novorođenčadi i male djece
Poslijeoperacijska drenaža nakon aloartroplastike kuka i koljena
Postavljanje katetera za peritonejsku dijalizu videoendoskopskim načinom
Posteriorna sagitalna anorektoplastika (PSARP) u djece s visokom atrezijom rektuma
Postoperativni astigmatizam nakon ekstrakapsularne ekstrakcije katarakte
Postprandijalna hiperglikemija kao čimbenik rizika u nastanku endotelne disfunkcije
Poststreptokokni reaktivni artritis
Posttraumatski stresni poremećaj (PTSP)
Postupak s kirurškim bolesnikom - nosiocem elektrostimulatora srca
Postupak za dijagnostiku, liječenje i praćenje oboljelih od neuroendokrinih tumora gušterače
Postupci prve pomoći kod maksilofacijalnih ozljeda
Postupnik za dijagnozu vezikuloznih i buloznih dermatoza
Postvakcinalni imunitet za ospice u djece na dugotrajnoj antiepiletptičkoj terapiji
Povezanost agregabilnosti trombocita s veličinom infarkta miokarda
Povezanost aleksitimije i morbiditeta = The relationship between alexithymia and morbidity
Povezanost debljine i karcinoma gušterače
Povijesnomedicinski rad prof. dr. sc. Lavoslava Glesingera (1901-1986)
Povijest ginekologije i perinatalogije u Hrvatskoj
Povijest ginekologije i perinatologije u Hrvatskoj
Povijest studentskih medicinskih časopisa na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
Poznati liječnici koji su boravili na hrvatskoj obali na prijelazu u 20. stoljeće
Prandijalna regulacija glikemije
Pravila pružanja prve pomoći ozljeđenicima s prijelomima i bez prijeloma kostiju
Pravni aspekti medicinskog vještačenja i neimovinske štete u okviru građanskopravne odgovornosti liječnika za štetu
Praćenje bolesnika s klasičnim Hodgkinovim limfomom nakon liječenja - suvremena saznanja i nedoumice : pregled literature
Praćenje onkoloških bolesnika - kliničke preporuke Hrvatskog društva za internističku onkologiju HLZ-a : 1. dio: rak dojke, rak tijela maternice, rak vrata maternice, rak jajnika
Praćenje onkoloških bolesnika - kliničke preporuke Hrvatskog društva za internističku onkologiju HLZ-a : 2. dio : rak bubrega, rak mokraćnog mjehura, rak prostate, rak testisa
Praćenje onkoloških bolesnika - kliničke preporuke Hrvatskog društva za internističku onkologiju HLZ-a : 3. dio : neuroendokrine neoplazme, hepatocelularni karcinom, rak gušterače, rak žučnih vodova
Praćenje parametara funkcije štitne žlijezde tijekom akutnog infarkta miokarda
Praćenje respiratornih simptoma i ventilacijske funkcije pluća tekstilnih radnica na preradi jute
Praćenje rezistencije bakterija na antibiotike u Republici Hrvatskoj
Preartroza kuka u odraslom pučanstvu
Prednosti artroskopije u ratnim uvjetima
Preemptivna transplantacija bubrega u djece : iskustvo KBC-a Zagreb
Pregled i primjena metoda za određivanje antitrombocitnih protutijela i trombocitnih antigena
Pregled učenika za obrtnička zanimanja
Prekomjerna dnevna pospanost kao mogući suicidalni ekvivalent u osobe oboljele od depresivnog poremećaja
Prenatalna genotipizacija RHD-lokusa s pomoću lančane reakcije polimerazom u fetusa s rizikom od hemolitičke bolesti
Preporuke hrvatskih stručnih društava o liječenju makrovaskularnih i mikrovaskularnihkomplikacija u bolesnika s metaboličkim sindromom i šećernom bolesti tipa 2 : liječenje preostaloga kardiovaskularnog rizika
Preporuke za perioperacijsko gladovanje u djece
Preporuke za praćenje, prevenciju i liječenje proteinsko-energijske pothranjenosti u bolesnika s kroničnom bubrežnom bolesti
Preporuke za čišćenje i dezinfekciju/sterilizaciju endoskopa
Prepoznavanje tkivnog duga kisika u kliničkim uvjetima
Presječno istraživanje (Cross-sectional study) uporabe lijekova u trudnoći
Preteče i razvoj visokoškolske medicinske izobrazbe u Dalmaciji : od individualne inicijative do osnutka medicinskog studija u Splitu
Pretkazatelji loše pripreme bolesnika za kolonoskopiju : monocentrično prospektivno ispitivanje
Prevalencija pokazatelja atopije u odrasloj populaciji Zagrebačke županije
Prevalencija psorijaze u karlovačkoj regiji
Prevalencija simptoma alergijskih bolesti u mlađe školske djece na području Međimurske županije (ISAAC faza I)
Prevalencija vrlo brzih metabolizatora lijekova u hrvatskoj populaciji
Prevalencija žučnih kamenaca u hemodijaliziranih bolesnika
Prevencija koronarne bolesti srca u kliničkoj praksi
Prevencija kroničnih bolesti i stanja u djece : 2 dio : naglasci s XIV. simpozija preventivne pedijatrije
Prevencija kroničnih bolesti i stanja u djece : naglasci s XIII. simpozija preventivne pedijatrije
Preventivne mjere poboljšanja zdravstvene ispravnosti vode iz individualnih vodoopskrbnih objekata na područjima razoranim ratom
Pridržavanje klasifikacijskih kriterija American European consensus group za Sjögrenov sindrom u diferencijalnoj dijagnostici kserostomije
Prijedlog postupnika za dijagnostiku, liječenje i praćenje oboljelih od gastrointestinalnih stromalnih tumora
Prijedlog programa ranog otkrivanja raka vrata maternice u Hrvatskoj
Prijelom klavikule u djece : okolnosti i uzroci nastanka
Prijelom lubanjskih kostiju i kefalhematom u novorođenčeta : prikaz bolesnika
Prijelom palčane kosti u djece : okolnosti i uzroci nastanka
Prijelomi kostiju šake u djece : okolnosti i uzroci nastanka
Prijelomi nadlaktične kosti u djece - okolnosti i uzroci nastanka
Prijelomi zbog zamora rebara u veslača
Prikaz bolesnice u stanju katatonog uzbuđenja
Prikaz bolesnika s autoimunom hemolitičkom anemijom s hladnim protutijelima
Prikaz bolesnika s komprimiranim penetrirajućim ozljedama srca, trbuha i trupa
Prikaz kapilaroskopske metode i mogućnosti njezine praktične primjene
Prikaz rijetko viđenog oblika otpornosti na karbapeneme u vrste Enterobacter cloacae
Prikaz uskim spektrom : nova paradigma u gastrointestinalnoj videoendoskopiji
Prikaz ženske zdjelice magnetskom rezonancijom
Prikupljanje krvotvornih matičnih stanica iz periferne krvi
Prilog etiopatogenezi varikoziteta na donjim ekstremitetima
Prim. dr. Ivo Šercer
Primarna adrenokortikalna mikronodularna displazija
Primarna aktinomikaza jetara
Primarna cilijarna diskinezija
Primarna perkutana koronarna intervencija (PPCI) bez kardiokirurške potpore u regiji : iskustvo iz Splita
Primarna pigmentna nodularna adrenokortikalna bolest kao uzrok Cushingova sindroma u sklopu Carneyeva kompleksa
Primarni limfomi središnjega živčanog sustava
Primarni maligni melanom ženske uretre
Primarni neuroendokrini karcinom kože
Primarni uspjeh i 6-mjesečni ishod bolesnika s akutnim infarktom miokarda sa ST-elevacijom u KBC-u Zagreb kod kojih je primijenjena metoda direktnog stentinga
Primjena bifosfonata u internističkoj onkologiji
Primjena kohlearnog implantata u bolesnika sa senzoneuralnim oštećenjem sluha
Primjena monoklonskih protutijela u dijagnostici karcinoma dojke
Primjena visokofrekventno titrajućeg rezača u laparoskopskoj kirurgiji
Pripada li Lich-Gregoirova antirefluksna metoda prošlosti?
Prirođena hipoplazija donjeg dijela lijevoga m. psoasa
Prirođene greške u metaboličkom ciklusu sinteze ureje
Prirođeni poremećaji glikozilacije i projekt "Euroglycanet"
Prirođeno iščašenje kuka ili razvojni poremećaj kuka?
Prirođeno savinuće penisa (korda bez hipospadije)
Pristanak obaviještenog pacijenta s posebnim osvrtom na Hrvatsku
Pristup bolesniku s nealkoholnom masnom bolesti jetre
Pristup dispepsiji u primarnoj zdravstvenoj zaštiti
Privatizacija u hrvatskom zdravstvenom sustavu
Privrženost i seksualno samopoimanje u oblikovanju seksualnog zadovoljstva i zadovoljstva partnerskom vezom : pregled istraživanja
Probir Downova sindroma trostrukim testom u drugom tromjesečju trudnoće
Problemi adolescenata i odraslih osoba s kongenitalnom srčanom greškom
Problemi i preporuke za zbrinjavanje prognanika iz ratom zahvaćenih područja Hrvatske
Procjena glomerularne filtracije s pomoću prediktivnih jednadžbi
Procjena kliničke uporabljivosti biljega akutnog infarkta miokarda
Procjena nekih fenotipskih obilježja streptokoka u identifikaciji Streptococcus anginosus (Streptococcus milleri) grupe
Procjena programa specijalizacije iz psihijatrije
Procjena publicističke produktivnosti Klinike za unutrašnje bolesti Medicinskog fakulteta i Kliničkoga bolničkog centra Zagreb
Procjena tromboembolijskog rizika i rizika od krvarenja u bolesnika s nereumatskom atrijskom fibrilacijom primjenom bodovnih sustava CHA2DS2-VASc i HASBLED
Procjena varijabilnosti srčanog ritma kod bolesnika s preboljelim infarktom miokarda
Procjena veličine lijevo-desnog šanta pulsnom doplerskom ehokardiografijom u djece
Prof. dr. Frano Bulić
Prof. dr. Hugo Gjanković
Prof. dr. sc. Aleksandar Tiefenbach (1922-1992)
Prof. dr. sc. Ante Draženović : (29. studenoga 1928. - 1. siječnja 2013.)
Profesionalna astma
Profesionalne štetnosti u djelatnosti likovnih umjetnika
Prognostička vrijednost novostvorenih krvnih žila u tumorima bolesnica s rakom dojke
Prognostička vrijednost određivanja prisutnosti i histološkog stupnja intraduktalne komponente invazivnog duktalnog karcinoma dojke nakon poštednog liječenja
Prognostički model
Prognoziranje doživljenja očekivanog trajanja života upotrebom metode induktivnog učenja
Projekti i izgradnja kirurškoga paviljona bjelovarske bolnice
Promjene funkcije i strukture lijeve klijetke u hipertoničara liječenih metildopom i urapidilom
Promjene plazmatskih proteina u bolestima bubrega i jetre i distribucija lijekova
Promjene u pojavnosti raka dojke u bolničkom registru
Promjene u relevantnim stavovima medicinskih sestara nakon godinu dana rada u Balintovim grupama
Prospektivno praćenje ventrikulskog septumskog defekta i učestalosti njegova spontanog zatvaranja u djece
Prostata
Protuaterosklerotski učinci antihipertenziva
Prva "on-line" trajna teleedukacija iz gastroenterologije u Hrvatskoj
Prva hrvatska deontološka disertacija
Prva operacija na otvorenom srcu u hipotermiji u Hrvatskoj izvedena 1957. godine
Prva sinkrona resekcija jetre u sklopu citoreduktivne kirurgije, peritonektomije i HIPEC-a u Hrvatskoj : prikaz bolesnice
Prve hrvatske smjernice za dijagnostiku i liječenje bolnih stanja vratne i prsne kralježnice minimalno invazivnim postupcima
Prve hrvatske smjernice za dijagnostiku i liječenje križobolje i lumboishialgije minimalno invazivnim procedurama
Prve liječnice u Bjelovaru : porodničarka i kirurginje
Prvi Medicinski fakultet u Sarajevu
Prvi hrvatski medicinski rječnik dr. Ivana Dežmana
Prvi opis karbapenemaze u Osječko-baranjskoj županiji u unesenom izolatu Enterobactera cloacae in vitro osjetljivom na karbapeneme
Prvi rezultati dijagnostičke primjene endobronhalnog ultrazvuka u Kliničkoj bolnici Dubrava
Prvi rezultati privatizacije primarne zdravstvene zaštite na primjeru Požege
Prvi slučaj radikofrekventne ablacije ventrikularne tahikardije kod bolesnika s ishemijskom kardiomiopatijom našoj zemlji
Pseudocistogastrostomija vođena endoskopskim ultrazvukom
Pseudomiksom peritoneuma s pridruženim mucinoznim epitelnim cistama slezene
Pseudoopstrukcija crijeva u hipotireozi
Pseudotrombocitopenija uzrokovana etilendiamintetraoctenom kiselinom (EDTA)
Psihijatrija
Psihijatrijska epidemiologija u Hrvatskoj
Psihijatrijski poremećaji u ratnim i drugim katastrofičnim prilikama
Psihičko stanje hrvatskih izbjeglica u Republici Mađarskoj
Psihogeni neepileptički napadaji u djece : prikaz dviju bolesnica
Psihološka istraživanja o prirodi ekspertnog znanja
Psihološka prilagodba na kronični stres roditelja djece s intelektualnim teškoćama
Psihološko-emocionalna, duhovna i društvena bol
Psihoneuroimunologija
Psihosocijalni čimbenici razvoja perimenopauzalnih tegoba
Pubertetski zamah rasta i skolioza kralješnice
Pulsni oksimetar i kapnometar u prevenciji perioperativnog morbiditeta i mortatliteta
Pušački edem glasnica
Pušenje cigareta među adolescentima u Distriktu Brčko u Bosni i Hercegovini : presječna studija
Pušenje među zagrebačkim srednjoškolcima
p53, bcl-2 i Ki-67 u dijagnostici inzularnog karcinoma štitnjače
Q-groznica u zadarskom području
Rabdomioliza
Racionalizacija dijagnostičkih postupaka u bolesnika s tumorima bubrega
Racionalna laboratorijska dijagnostika
Racionalna primjena serumskih tumorskih biljega u dijagnostici i liječenju solidnih tumora
Racionalni pristup prevenciji i liječenju osteoporoze
Rad Odjela za psihijatriju i psihologiju pri Glavnom stožeru saniteta Republike Hrvatske
Radioaktivni jod-131 ili kirurški zahvat u liječenju Gravesove hipertireoze
Radiografske plućne promjene u djece s tuberkulozom
Radiologija danas
Radiološki prikaz primarnog limfoma kosti
Radioterapija raka pluća
Radioterapija u liječenju limfoma
Radovi doktorskih kandidata s Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u hrvatskim časopisima = Publications in the Croatian medical journals by doctoral candidates at University of Zagreb School of medicine
Randomizirano, dvostruko slijepo, placebom kontrolirano ispitivanje antilipemičke učinkovitosti i neškodljivosti dijetetske namirnice polikozanola u bolesnika s umjerenom hiperlipidemijom
Rani prediktori ishoda trauma glave u djece
Rano otkrivanje oštećenja sluha u novorođenčadi metodom automatskog ispitivanja otoakustičke emisije u rodilištu Opće bolnice Virovitica
Rano prepoznavanje Churg-Straussova sindroma
Rascjep prsne kosti : prikaz troje bolesnika
Raspon vremena od početka infarkta miokarda do dolaska u koronarnu jedinicu na splitskom području
Rasprostranjenost infekcije s Helicobacter pylori u odrasloj populaciji Hrvatske
Rast fetusa u trudnica s kroničnom hipertenzijom
Rast i razvoj djeteta s prirodnom greškom srca
Rast makrosomne novorođenčadi tijekom prve godine
Ratna ranjavanja u Sisku 1991. godine
Ratne ozljede arterija
Ratne ozljede ekstremiteta
Ratne ozljede kod djece
Ratne ozljede krvnih žila
Ratne ozljede prsnog koša
Razaranja Opće bolnice u Osijeku od strane federalne armije
Razine natrija u vodama Dalmacije tijekom 2003. godine
Razlika između pogreške i komplikacije u naknadi štete
Razlike sociodemografskih karakteristika percepcije boli u oboljelih od raka pluća nemalih stanica
Razlike u mortalitetu bolesnika hospitaliziranih zbog akutnog infarkta miokarda u KBC-u Zagreb ovisno o načinu liječenja
Razlike u učestalosti pojave sindroma izgaranja u nastavnika pretkliničara i kliničara Medicinskog fakulteta u Mostaru
Razvoj interventne dijagnostike u referentnom centru za pedijatrijsku kardiologiju RH : retrospektivna studija 1996-2009.
Razvoj porodništva u kninskoj bolnici nakon oslobođenja 1995. godine
Razvoj rezistencije gram-negativnih bakterija na beta-laktamske antibiotike i terapijske posljedice rezistencije
Razvojna i involucijska poremećenja dojke
Razvojni problemi medicine
Raširenost rizičnih ponašanja učenika srednjih škola
Reakcija tranplantata protiv primatelja uzrokovana transfuzijom
Reakcija vezanja komplementa
Reaktivnost bronha u bolesnika sa sezonskim alergijskim rinitisom
Reaktogenost i imunogenost "Havri 360" vakcine protiv hepatitisa A
Recidivni urinarni infekt kao prvi znak neurogene bolesti
Recirkulacija ureje i učinkovitost dijalize pri uporabi dvoluminalnih dijaliznih katetera različite lokalizacije
Reevaluacija epistemičkog utemeljenja Baglivijeve liječničke doktrine i njegove anatomsko-fiziološke teorije
Referentne vrijednosti za FVC i FEV1 zdravih odraslih nepušača
Referentne vrijednosti za FVC, FEV1 i FEF25-75% u školske djece
Refraktorna arterijska hipertenzija
Regija nukleolarnog organizatora u malignih ne-Hodgkinovih limfoma
Regionalizacija neonatalnog intenzivnog liječenja
Regionalna anestezija - da ili ne?
Regionalna raspodjela liječnika u Hrvatskoj
Regulacija krvnog tlaka u bolesnika na dijalizi
Reintegracija zdravstva u Podunavlju u hrvatski zdravstveni sustav
Rekonstrukcija marginalnog defekta srednje trećine uške
Rekonstrukcija nosnog vrška kombiniranom tehnikom hrskavičnih diskova i "onlay" umetka
Rekonstrukcija traumatskog defekta gornje trećine uške
Rekonstrukcija vratnog jednjaka slobodnim autotransplantatom jejunuma
Rekonstruktivna kirurgija ratnih ozljeda koštano-zglobnog sustava
Rekurentne aftozne ulceracije
Renalna dislipidemija u bolesnika na kroničnoj hemodijalizi
Respiracijska funkcija vinogradara i voćara
Respiracijski simptomi i ventilacijske funkcije pluća radnica u staklenicima
Respiracijski sustav - sam svoj čistač
Respiratorna funkcija radnica profesionalno izloženih kiselim onečišćenjima zraka
Respiratorna funkcija radnika na preradi gume
Respiratorna funkcija radnika staklopuhača
Respiratorna funkcija radnika u peradarstvu
Respiratorni simptomi i ventilacijski kapacitet radnika u kanalizaciji
Respiratorni simptomi, bolesti i ventilacijska funkcija pluća osoba treće životne dobi
Retrogradna balonska dilatacija kao minimalno invazivni oblik liječenja stenoze uretera
Retroperitoneoskopska marsupijalizacija bubrežne ciste
Retrospektivna studija ehinokokoze na području zadarske regije od 1960. do 1990. godine
Reverzebilna posteriorna leukoencefalopatija ili tumor mozga : prikaz bolesnice
Reverzibilno oštećenje bubrežne funkcije tijekom liječenja ACE-inhibitorom lizinoprilom
Rezidualni postoperacijski šumovi u djece s prirođenim greškama srca
Rezultati kirurškog liječenja ruptura rotatorne manšete ramena
Rezultati liječenja ne-Hodgkinova limfoma u djece protokolima YU-77, YU-84 i YU-87
Rezultati liječenja prijeloma potkoljenice u djece
Rezultati liječenja suprakondilarnih prijeloma humerusa s pomakom ulomaka u djece
Rezultati rehabilitacije nakon ishemičkoga cerebrovaskularnog inzulta
Rickettsiales
Rijedak uzročnik keratitisa - Acanthamoeba spp.
Rijetki tumor pluća u dječjoj dobi : inflamatorni miofibroblastični tumor = A rare tumor of the lung in childhood : inflammatory myofibroblastic tumor
Rituksimab u liječenju B-staničnih ne-Hodgkinovih limfoma
Rituksimab u liječenju indolentnih nehodgkinovih limfoma
Rizik od ospica i zaušnjaka
Rješenje maligne opstrukcije žučovoda metalnim stentom
Rutinski imunološki testovi u atopijskom dermatitisu
Sadašnje stanje elektrostimulacije srca u Republici Hrvatskoj
Sadašnje stanje i perspektive Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Sadašnje stanje i perspektive plastične kirurgije u Hrvatskoj
Samoubojstva na području Bjelovarsko-bilogorske županije u prijeratnom, ratnom i poratnom razdoblju te razdoblju ekspanzije i recesije
Sanatoriji u Splitu
Sarkoidoza srca histološki verificirana endovenskom biopsijom miokarda
Sekretorni otitis u dječjoj dobi
Sekularno kretanje umiranja od cerebrovaskularne bolesti u Hrvatskoj
Sekundarna rinoplastika
Sentinelna limfadenektomija kod planocelularnih karcinoma larinksa i hipofarinksa
Senzibilizacija na lateks i druge sastojke gume - važan profesionalni rizik zdravstvenih radnika
Sepsa izazvana Jersinijom enterokolitikom u bolesnice s cirozom jetre
Seroprevalencija infekcije Helicobacterom pylori u zdravstvenih djelatnika triju zagrebačkih bolnica
Sertralin u liječenju predmenstrualnog disforičnog poremećaja
Serumski gangliozidi kod karcinoma pluća
Sfingolipidi
Sideropenična anemija u dojenačkoj dobi i dobi malog djeteta
Sigurnost transfuzijskog liječenja s posebnim osvrtom na inaktivaciju virusa u preparatima proizvedenim iz ljudske krvi
Silikonski implantati za dojku i rizik od karcinoma
Sindrom Dubowitz
Sindrom hipoplastičnih femura i neobičnog lica u djeteta majke dijabetičarke
Sindrom iznenadne dojenačke smrti (SIDS) u Republici Hrvatskoj
Sindrom karpalnog kanala
Sindrom lize tumora
Sindrom mastocitoze
Sindrom mišića ilipsoasa : funkcionalni poremećaji : skraćenje, spazam i slabost strukturno nepromijenjenog mišića
Sindrom mišića piriformisa : etiologija, patogeneza, kliničke manifestacije, dijagnoza, diferencijalna dijagnoza i terapija
Sindrom nemirnih nogu (Wittmaack-Ekbom)
Sindrom pečenja usta
Sindrom plućne fibroze udružene s emfizemom
Sindrom prolapsa mitralne valvule u djece i adolescenata
Sindrom trombocitopenije izazvane heparinom
Sindrom ukočene osobe (Moersch-Woltman)
Sindrom vaskulitisa : uvod
Sinkopa zbog ijatrogene hiperkalemije
Sinovijalna hondromatoza
Sistematska preventivna deratizacija
Sistemska skleroza : patogeneza, kliničke manifestacije i liječenje
Sitnopolje i analiza genskog izražaja
Sjećanje na doktora Jakšu Račića
Sjećanje na prof. dr. Danka Riessnera
Sklerozirajući hemangiom pluća
Slobodan izbor liječnika u općoj medicini
Slušni evocirani potencijali
Slušni evocirani potencijali kod alkoholičara
Slušni evocirani potencijali moždanog debla u zdrave i rizične novorođenčadi
Smanjenje incidencije infekcija mokraćnog sustava u kateteriziranih bolesnika nakon edukacije zdravstvenih radnika, uvođenja postupnika i nadzornih lista
Smjernice Europskoga kardiološkog društva za dijagnosticiranje i liječenje plućne embolije
Smjernice Hrvatskog društva za hematologiju i transfuzijsku medicinu u dijagnostičko-terapijskom postupku za trombocitopeniju izazvanu heparinom (HIT)
Smjernice Hrvatskog društva za štitnjaču za racionalnu dijagnostiku poremećaja funkcije štitnjače
Smjernice Hrvatskoga endokrinološkog društva za dijagnostiku i liječenje akromegalije
Smjernice ISKRA za antimikrobnu profilaksu u kirurgiji : hrvatske nacionalne smjernice
Smjernice ISKRA za grlobolju : dijagnostički i terapijski pristup : hrvatske nacionalne smjernice
Smjernice antimikrobnog liječenja i profilakse infekcija mokraćnog sustava
Smjernice hrvatskoga pulmološkog društva za dijagnosticiranje i liječenje astme u odraslih
Smjernice hrvatskoga zdravstva u poslijeratnom razdoblju
Smjernice iz kardiopulmonalne reanimacije Europskog vijeća za reanimatologiju 2005.
Smjernice u citološkoj dijagnostici štitnjače Hrvatskoga društva za kliničku citologiju
Smjernice za dijagnosticiranje i liječenje arterijske hipertenzije
Smjernice za dijagnostiku i liječenje hereditarnog angioedema
Smjernice za higijenu ruku u zdravstvenim ustanovama
Smjernice za liječenje mukopolisaharidoze (MPS) VI u odraslih bolesnika
Smjernice za prevenciju, kontrolu i liječenje infekcija koje uzrokuju meticilin -rezistentni staphylococcus aureus (MRSA) : izmjena i dopuna poglavlja 7.0 : liječenje bolesnika s MRSA -infekcijom
Smjernice za prevenciju, praćenje i liječenje poremećaja koštano-mineralnog metabolizma u bolesnika s kroničnom bubrežnom bolesti
Smjernice za prevenciju, prepoznavanje i liječenje nedostatka vitamina D u odraslih
Smjernice za reanimaciju Europskog vijeća za reanimatologiju 2010. godine
Smjernice za reanimaciju Europskog vijeća za reanimatologiju 2015. godine
Smjernice za zbrinjavanje hiperglikemije u odraslih hospitaliziranih bolesnika
Smrtonosna "preplavljujuća" strongiloidoza u bolesnika sa suprimiranim imunitetom
Smrtonosna ruptura ciste u desni atrij kod bolesnika s ehinokokozom srca
Sniženi HDL-kolesterol : važan čimbenik rizika od kardiovaskularnih bolesti
Socijalna fobija
Specifičnosti anestezije u laparoskopskoj kirurgiji
Specifičnosti dijagnostičkih postupaka kod profesionalnih bolesti
Specifičnosti korištenja zdravstvene zaštite u pridruženoj ambulanti opće medicine
Spiralna CT angiografija u praksi
Splitsko sumporno ljekovito vrelo
Spontana aortokavalna fistula
Spontana okluzija fistule između desne koronarne arterije i desne klijetke u dojenčeta
Spontani pneumomedijastinum kao komplikacija astme u djece i mladeži
Sposobnost osoba s mentalnim poremećajem za davanje informiranog pristanka u biomedicinskim istraživanjima
Sposobnost za školu djeteta s Pierre-Robinovim sindromom
Spoznajni poremećaji u multiploj sklerozi
Sprečavanje bakterijske adherencije
Sprečavanje hepatitis B-virusne infekcije u osoba visokog rizika u Medicinskom centru Čakovec
Sredstva ovisnosti i zagrebački studenti medicine
Srčani natriuretički peptidi u zatajivanju srca
Srčanožilne bolesti nakon transplantacije bubrega
Standardizacija optotipa
Stanična imunost i sustavi autoantitijela u polimiozitisu i dermatomiozitisu
Stanje i ciljevi znanstvenog istraživanja na području zdravstvenih znanosti u Jugoslaviji
Stanje i perspektive suvremene neurologije
Stanje zaštite djeteta od zlostavljanja i zanemarivanja u Zagrebu krajem XX. stoljeća
Starost radiološke dijagnostičke opreme u Republici Hrvatskoj
Stenotrophomonas maltophilia kao uzročnik bolničkih infekcija
Stent, endovaskularna proteza, mrežica ili podupirač? : Što bi na sve to rekao britanski stomatolog Charles Stent (1807.-1885.)
Stentiranje diseciranih karotidnih arterija kao minimalno invazivna metoda liječenja
Stečene ciste bubrega u bolesnika liječenih kroničnom hemodijalizom
Sto godina kliničke elektrokardiografije
Sto godina neprekinutog djelovanja preventivnomedicinskih ustanova na području Rijeke
Strah od cijepljenja protiv hepatitisa B
Strana tijela u dišnim putovima djece
Strategija uporabe i održavanja Kliničkoga centra Rijeka sukladno ključnim pokazateljima uspješnosti strateškog održavanja zdravstvenih ustanova
Stražnji sindrom sraza gležnja
Stresne erozije i ulkusi
Stroncij ranelat
Struktura i način djelovanja receptora za inzulin
Struktura pobola među djecom hospitaliziranom u dječjoj plućnoj bolnici
Stručna medicinska pogreška : slovenska stajališta i iskustva
Stručne i etičke kvalitete medicinskog vještaka
Stvarni volumen tjelesne vode u bolesnika liječenih peritonealnom dijalizom
Stvorena je jedna veoma lijepa ustanova, koja služi svim osiguranicima u slučaju bolesti : osnutak i razvoj Merkurova sanatorija u Zagrebu do 1945. godine
Subungvalna egzostoza palca stopala : prikaz osmogodišnje djevojčice
Sugamadeks, novi antagonist mišićnih relaksatora
Suhoća usta (kserostomija)
Sulfasalazin u liječenju ankilozirajućeg spondilitisa
Sumanuti sindromi pogrešnog prepoznavanja
Sumarni potencijali u diferencijalnoj dijagnostici kohlearne patologije
Sustavna terapija u liječenju psorijaze : lijekovi predbiološke ere
Suvremena dijagnoza i liječenje feokromocitoma djece
Suvremena informacijska tehnologija u pribavljanju i razmjeni informacija iz područja biomedicine i biokemije
Suvremena referalno-informacijska djelatnost Središnje medicinske knjižnice Medicinskog fakulteta sveučilišta u Zagrebu
Suvremeni ekološki i klinički aspekti sezibilizacije na prašinske grinje
Suvremeni principi u liječenju teške ozljede mozga
Suvremeni pristup bolesnicima s ventrikulskom tahikardijom
Suvremeni pristup bolničkom zbrinjavanju djece
Suvremeni pristup inkontinenciji mokraće u žena
Suvremeni pristup liječenju intrakranijalnih krvarenja
Suvremeni pristup ne-Hodgkinovu limfomu plaštene zone : pregled literature
Suvremeni pristupi kirurškom liječenju ulceroznog kolitisa
Suvremeno kirurško liječenje tumora selarne regije
Svijest o ugroženosti zdravlja djelovanjem činilaca onečišćene okoline
Šezdeset godina reumatološke službe u Hrvatskoj
Šibenski učenici i rat
Škrljevska bolest u Slovenaca
Španjolska gripa kao uzrok smrti u gradu Zagrebu 1918. godine
Što je moderna hospicijska skrb ili palijativna medicina?
Što je sigurno u terapiji magnezijem?
Što je to molekulska medicina?
Što liječnik treba znati o zeolitima
Što možemo naučiti o odbijanju transfuzijskog liječenja iz iskustva s Jehovinim svjedocima
Što treba znati o kontaktnoj preosjetljivosti na lokalne glukokortikoide?
Što žele specijalizirati studenti šeste godine Medicinskog fakulteta u Zagrebu
Tako-Tsubo kardiomiopatija : univerzalna disfunkcija lijeve klijetke koja oponaša akutni infarkt miokarda sa ST-elevacijom
Telemedicina: što-zašto-kako
Terapija inkontinencije mokraće umjetnim sfinkterom AMS 800
Terapijske dileme u djece s ahalazijom jednjaka
Terapijske mogućnosti u liječenju onihomikoza
Terapijski pristup akutnom pankreatitisu
Terapijski pristup neutropeničnom bolesniku s vrućicom
Terapijski sistemi i donos lijekova
Termoterapija tumorske bolesti
Teroristička eksplozija
Test za procjenu KOPB-a (CAT) u plućnoj rehabilitaciji : naša iskustva
Teška kronična bolest i Liaison psihijatrija
Timom
Timpanična, frontalna i aksilarna temperatura u djece
Tjelesne manifestacije tjeskobe tijekom grupne psihoterapije
Toksično djelovanje olova u djece uz prikaz dvaju bolesnika
Toksokaroza u djece
Tolosa-Huntov sindrom : prikaz bolesnika
Tonometrija u dijagnostici supkliničke oftalmopatije u bolesnika s Basedowljevom bolesti
Tragom fragmenta dnevničkog zapisa iz Prvoga svjetskog rata
Traheotomija ili intubacija, alternative u rješavanju respiracijske insuficijencije tijekom infektivnih bolesti u dječjoj dobi
Trahom
Trajanje kliconoštva Neisseria meningitidis serogrupe B serotipa 2
Trajna liječnička izobrazba u Hrvatskoj i Europskoj uniji
Trajna spojna kružna tahikardija (PJRT) i dilatacijska kardiomiopatija
Transezofagalna atrijska stimulacija
Transferni i kontratransferni problemi u radu s bolesnicima liječenim transplantacijom koštane srži
Transfuzijsko liječenje u ratnim uvjetima
Transkutana elektrostimulacija srca u izvanbolničkim uvjetima
Transluminalna balonska valvuloplastika u novorođenčadi i dojenčadi s kritičnom aortnom stenozom
Transplantacija autologne koštane srži - novi pristup liječenju neoplastičkih hematoloških bolesti
Transplantacija bubrega u bolesnika s lupusnim nefritisom
Transplantacija bubrega u bolesnika s urinarnom diverzijom
Transplantacija krvotvornih matičnih stanica u liječenju autoimunosnih bolesti
Transplantacija perifernih živaca
Transradijalni pristup u intervencijskoj kardiologiji : "quod licet femoralisti, non licet radialisti"
Transseksualnost
Traumatska ozljeda brahijalnog pleksusa s ozljedom krvnih žila : prikaz bolesnika
Treating acute kidney injury using continuous and intermittent renal replacement therapy
Treba li Republici Hrvatskoj vojna bolnica?
Treba li odlučivati između komplikacije i stručne pogreške?
Treba li potpuno ispraviti anemiju u bolesnika s kroničnim zatajenjem bubrega?
Treba li teškom bolesniku reći istinu?
Tri recepta sa stranica matične knjige krštenih župe Kaštel u Istri
Triho-rino-falangalni sindrom
Trijas sportašica
Trofički sindrom trigeminalnog živca : dijagnoza, liječenje i prognoza
Trogodišnji dječak
Trombolitička terapija u akutnom infarktu miokarda
Trošak liječenja komplikacija šećerne bolesti : učinak poboljšanja kontrole glikemije, krvnog tlaka i lipidnog statusa na pojavu komplikacija i troškove liječenja bolesti
Trudnoća i porod u novorođenčadi s encefalopatijom u ranom neonatalnom razdoblju
Trudnoća u bolesnica liječenih hemodijalizom i peritonejskom dijalizom
Trzajna ozljeda vratne kralježnice
Tuberkuloza
Tuberkuloza grla
Tuberkuloza u tijeku sistemskih bolesti vezivnog tkiva
Tuberozna skleroza s epilepsijom u monozigotnih blizanki
Tularemija prenesena ubodom člankonožaca
Tumor granularis
Tumor-supresorski geni s posebnim osvrtom na tumor-supresorski gen APC
Tumori jetre u ekspoziciji vinilklorid monomeru
Tumorska angiogeneza
Tupe ozljede srca i dijagnostičke teškoće
Turnerov sindrom
U susret novim etičkim izazovima i dilemama
Udio psorijaze u kazuistici službe za kožne bolesti u Medicinskom centru Šibenik u petogodišnjem razdoblju
Udlage kod arthrogryposis multiplex congenita
Udruženje liječnika Hrvatskog primorja i Gorskog kotara
Udruženost između P-fimbrija i rezistencije na amoksicilin, karbenicilin i tetraciklin uropatogenih sojeva Ešerihije koli
Uloga "Liječničkog vjesnika" u izobrazbi hrvatskih liječnika
Uloga alfa-blokatora kod kroničnog prostatitisa tipa III
Uloga angiogeneze u rastu i progresiji tumora
Uloga cinka u inicijalnom liječenju Wilsonove bolesti u djece
Uloga dijagnostičkog ultrazvuka u razlikovanju patomorfoloških promjena kod humeroskapularnog periartritisa
Uloga endoskopskog ultrazvuka u bolestima probavnog sustava u eri naprednih tehnika kompjutorizirane tomografije
Uloga genskih čimbenika u etiopatogenezi psorijaze
Uloga i doprinos Hrvatskog liječničkog zbora u osnivanju prosekture javnih zdravstvenih zavoda grada Zagreba g. 1913.
Uloga i važnost elemetarne prehrane u liječenju Crohnove bolesti u djece
Uloga kliničara u donošenju citološke dijagnoze
Uloga koštanih morfogenetskih proteina u kompenzatornom rastu bubrega
Uloga liječnika kod nasilja nad ženama u obitelji
Uloga liječnika u poboljšanju vrsnoće medicinske skrbi
Uloga magnetske rezonancije u fetalnoj medicini
Uloga magnetskog rezonatora 0,5 T i dupleks ultrasonografije u prikazu stenotičko-obliterativnih promjena arterije karotis
Uloga medicine rada u ocjeni radne sposobnosti i invalidnosti
Uloga mutacije gena KRAS u kolorektalnom karcinomu : prediktivni čimbenik odgovora na liječenje inhibitorima EGFR-a
Uloga obojene doplerske sonografije u dijagnostici aterosklerotskih promjena arterija donjih udova
Uloga oksidacijskog stresa i željeza u patofiziologiji rozaceje
Uloga omega-3 masnih kiselina iz riba u prevenciji kardiovaskularnih bolesti
Uloga proteina porodice BCL-2 u psorijazi
Uloga stanične citotoksičnosti posredovane perforinom u psorijazi
Uloga stručnih kadrova u trajanju hospitalnog liječenja psihijatrijskih bolesnika
Uloga taksana u kemoterapiji raka dojke : ima li novosti nakon 15-godišnjeg iskustva?
Uloga tilt-table testa u dijagnozi vazovagalne ili neurokardiogene sinkope
Uloga tranzicijske klinike u zdravstvenoj zaštiti adolescenata s kroničnom upalnom bolesti crijeva
Uloga željeza u neoplazmi
Ultrazvuk u dijagnosticiranju i liječenju nakupina tekućine u trbuhu
Ultrazvučne karakteristike bubrega u djece iadolescenata s dijabetesom melitusom tipa 1
Ultrazvučni dopler i fotopletizmografija u dijagnostici klinički značajnih varica
Ultrazvučni rezač u kirurgiji glave i vrata : naše iskustvo sa 161 bolesnikom
Umire li zaista petina našeg pučanstva zbog pušenja?
Unos dijetalnoga kalcija i prevalencija deformacija kralježaka u uzorku starije populacije
Upala srednjeg uha
Upalne bolesti crijeva i trudnoća
Uporaba intraoperacijskog ultrazvuka u neurokirurgiji
Uporaba međunarodnih baza podataka pri unapređivanju sveobuhvatne skrbi za bolesnike s rakom glave i vrata
Uporaba računala među liječnicima primarne zdravstvene zaštite u Vukovarsko-srijemskoj županiji
Uporaba sukcinil-kolina među hrvatskim anesteziolozima : je li taj lijek zaista odbačen?
Upotreba angioskopije u vaskularnoj kirurgiji premosnice (by pass) izvedene postupkom in situ
Upotreba magnetske rezonancije u dijagnozi i prognozi multiple skleroze
Upotreba metadona u liječenju opijatske ovisnosti
Upotreba periferno uvedenoga centralnog venskog katetera (PICC) u bolesnika sa zloćudnim hematološkim bolestima : prikaz vlastitih iskustava
Upućuje li rani srčani udar u roditelja na povišen kardiovaskularni rizik u njihove djece?
Urološka disfunkcija u osoba s ozljedom kralježnične moždine
Uspješna primjena adalimumaba u bolesnice oboljele od reumatoidnog artritisa i primarne bilijarne ciroze
Uspješno liječenje tvrdokorne hipotenzije tijekom hemodijalize vrlo visokom koncentracijom natrija u dijalizatu
Usporedba C:A kvocijenta u ambliopa izliječenih različitim pleoptičkim metodama
Usporedba amlodipina i retard pripravaka nifedipina u liječenju arterijske hipertenzije
Usporedba auskultacijskih nalaza stetoskopom s elektronskim pojačalom (Medmax2) prema klasičnom (Litmann 2120)
Usporedba cijena sekundarne prevencije i liječenja moždanog udara : cost-effectiveness analiza
Usporedba gumenog Carlensova i polivinilkloridnog Robertshawova tubusa pri endobronhijalnoj intubaciji
Usporedba interdermalnog i prick testa na primjeru najčešćih alergena u ispitanika sa zadarskog područja
Usporedba kaptoprila i lizinoprila u liječenju blage i umjerene arterijske hipertenzije
Usporedba koristi i rizika liječenja juvenilnog kroničnog artritisa solima zlata
Usporedba limfangiografije i kompjuterizirane tomografije sa "staging" laparotomijom kod bolesnika s Hodgkinovom bolešću
Usporedba nove i stare dijagnostike latentne tuberkulozne infekcije (QuantiFERON I PPD)
Usporedba otvorene i laparoskopske apendektomije
Usporedba otvorene i laparoskopske kolecistektomije u liječenju akutnog kolecistitisa
Usporedba rezultata laparoskopskih kolecistektomija učinjenih na uobičajeni način i onih s manjim brojem troakara
Usporedba rezultata primjene PCA endoproteze koljenskog zgloba u bolesnika s reumatoidnim artritisom i gonartrozom
Usporedba vrijednosti citološke i histološke analize bioptičkog uzorka želučane sluznice u dijagnozi malignih bolesti
Usporedba vrijednosti paratiroidnog hormona pri operacijama štitne žlijezde ultrazvučnim rezačem i konvencionalnim metodama
Usporedna analiza patomorfoloških promjena nadbubrežnih žlijezda ultrazvukom i kompjutoriziranom tomografijom
Usporedna urinarna baktericidna aktivnost oralnih antibiotika prema gram-pozitivnim urinarnim patogenima
Usutski virus : novi flavivirus u Hrvatskoj
Utjecaj "higijenskog minimuma" na kvalitetu ugostiteljskih objekata
Utjecaj [beta]-laktamaza proširenog spektra na in vitro osjetljivost kliničkih izolata Klebsiella pneumoniae prema oralnim cefalosporinima
Utjecaj abdominalne debljine na vrijednosti tlaka u bolesnika s esencijalnom hipertenzijom
Utjecaj akutnog bronhospazma na vrijednosti tlaka u pulmonalnoj arteriji
Utjecaj atherencije na virulenciju uropatogenih sojeva Ešerihije koli
Utjecaj atmosferskih uvjeta na učestalost krvarenja iz peptičkog ulkusa
Utjecaj cijepljenja na imunosni status trudnica
Utjecaj debljine na rizik od osteoporotskih prijeloma
Utjecaj dijalizne membrane od celuloznog diacetata na lipide i lipoproteine uremičara
Utjecaj disekcije vrata na odgovarajuće motoričke i osjetne živce
Utjecaj dobi davatelja na održanje presatka rožnice
Utjecaj dugotrajne primjene litija na bubrežnu funkciju
Utjecaj ekonomske recesije na tržište rada sustava zdravstva u Hrvatskoj
Utjecaj elektrokonverzije na vrijednosti troponina i moždanog natriuretskog peptida (NT-PROBNP) u bolesnika s perzistentnom fibrilacijom/undulacijom atrija
Utjecaj fibronilitičke i heparinske terapije u akutnom infarktu miokarda na gastrointestinalno krvarenje kod asimptomatskih ulkusnih bolesnika
Utjecaj glukoze apsorbirane iz dijalizata na tjelesnu težinu peritonejskom dijalizom liječenih bolesnika
Utjecaj koncentracije hemoglobina u krvi na difuzijski kapacitet pluća
Utjecaj kroničnih bubrežnih bolesti na tijek i ishod trudnoće
Utjecaj leukocita i eritrocita na metabolizam i funkciju trombocita tijekom konzerviranja trombocitnih koncentrata na 22 stupnja C
Utjecaj majčina pušenja na ishod trudnoće
Utjecaj manualne terapije vratne kralježnice na tipičnu trigeminalnu neuralgiju : prikaz bolesnice
Utjecaj menopauze i dobi na mineralnu gustoću kosti žena urbane sredine u sjevernoj Hrvatskoj
Utjecaj menstrualnog ciklusa i ondansetrona na poslijeoperacijsku mučninu i povraćanje
Utjecaj meteoroloških čimbenika na javljanje infarkta miokarda u srednjodalmatinskom priobalnom području
Utjecaj nekih faktora na pojavu sindroma iznenadne smrti dojenčeta (SIDS)
Utjecaj nekih sociodemografskih varijabla na pojavnost negativnih oblika ponašanja u radnom okružju medicinskih sestara i tehničara
Utjecaj osteogenog proteina 1 (koštanog morfogenetskog proteina 7) na rast dugih kosti u štakora
Utjecaj pojedinih simptoma posttraumatskog stresnog poremećaja i intenziteta kliničke slike na radnu sposobnost oboljelih
Utjecaj prevencije i drugih činilaca na opadanje reumatske vrućice
Utjecaj primjene sustava raspodjele jedinične terapije na potrošnju lijekova
Utjecaj provođenja RhD-imunoprofilakse hiperimunim anti-D-imunoglobulinom na učestalost RhD-imunizacija trudnica
Utjecaj psihoterapije na moždanu cirkulaciju
Utjecaj pušenja cigareta na difuzijski kapacitet pluća u asimptomatskih pušača
Utjecaj ratnih događanja na tjelesnu težinu i visinu djece pri upisu u 1. razred osnovne škole
Utjecaj ratnih i poslijeratnih događanja na rizična ponašanja učenika srednjih škola
Utjecaj stupnja oštećenja bubrežnih funkcija na koncentraciju gastrina u serumu i sekreciju želučane kiseline
Utjecaj veličine inokuluma na osjetljivost i specifičnost dvostrukog disk-sinergijskog testa u detekciji beta-laktamaza proširenog spektra
Utječu li materijal i tehnika šivanja na cijeljenje uterotomije pri carskome rezu?
Utvrđivanje imunih antitetanusnih protutijela testom hemaglutinacije
Uznapredovala ishemija miokarda kod bolesnika sa šečernom bolešću
Uzroci i klinička prezentacija fizičke boli u dječjoj dobi
Učenje pomoću računala u medicinskoj edukaciji
Učestalost dojenja na području Bjelovara
Učestalost i karakteristike dispepsije u bolesnika s koronarnom bolešću srca
Učestalost i kirurška važnost piramidalnog režnja i tuberkula štitne žlijezde : prospektivna studija
Učestalost istodobne primjene statina s inhibitorima citokroma P 450 u Hrvatskoj
Učestalost kožnih manifestacija lajmske bolesti u Hrvatskoj
Učestalost nespecifičnih iritacijskih simptoma u radnica izloženih lateksu
Učestalost osteoporoze u muškaraca u Hrvatskoj
Učestalost peripartalnih histerektomija u pet hrvatskih bolnica tijekom šesnaestogodišnjeg razdoblja
Učestalost prematurne retinopatije u koprivničkoj bolnici tijekom dva petogodišnja razdoblja
Učestalost prijeloma kuka u Hrvatskoj u pacijenata u dobi od 65 i više godina
Učestalost prirodnog iščašenja kuka na Lastovu od 1885. do 1993. godine
Učestalost protutijela za Toxoplasmu gondii u populaciji Splitsko-dalmatinske županije
Učestalost recidiva konvulzija poslije prvoga febrilnog napadaja : rezultati dvogodišnjega promatranja
Učestalost senzibilizacije na maslinu u bolesnika s peludnom alergijom na području Zadra i Dubrovnika
Učestalost sindroma burnout kod liječnika u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar
Učestalost tromboembolijskih komplikacija u bolesnika s dilatacijskom kardiomiopatijom
Učinak liječenja eritropoetinom na koncentraciju serumskih lipoproteina u hemodijaliziranih bolesnika
Učinak nazočnosti muža pri porodu
Učinak upalnih bolesti plućnog parenhima na ventilacijsku funkciju u školske djece i mladeži
Učinci biljnih sterola na hiperkolesterolemiju
Učinci dilatiazema i nifedipina kod osoba s esencijalnom hipertenzijom
Učinci organskih aerosola na dišni sustav profesionalno izloženih osoba
Učinci ozljede - operacije na funkciju imunosnog sustava
Učinci pneumoperitoneuma na jetrenu funkciju
Učinci pušenja na fetoplacentarnu jedinicu
Učinkovitost fiksne kombinacije dorzolamid 2%/timolol 0,5% kod bolesnika s primarnim glaukomom otvorenog kuta
Učinkovitost i nuspojave jednokratne dnevne primjene gentamicina u odnosu prema podijeljenom davanju
Učinkovitost moksifloksacina u liječenju respiratornih infekcija
Učinkovitost primjene 0,3%-tne otopine pefloksacina u liječenju akutne difuzne upale zvukovoda
VATS timektomija u liječenju miastenije gravis : prikaz bolesnice
Vazodilatacijsko djelovanje klortalidona u blagih hipertoničara vrednovano zapornom venskom pletizmografijom
Važnost elektrogastrografije u dijagnostici poremećaja motiliteta želuca u dječoj dobi
Važnost i metode u procjeni rizika maligne aritmije i nagle smrti
Važnost određivanja različitih histoloških sastavnica tumora zametnih stanica testisa
Važnost sistemskih infekcija izazvanih bakterijom Streptococcus bovis
Važnost sveukupnog dijagnostičkog pristupa u klasifikaciji adenoma hipofize
Venska tromboza - na početku novog milenija
Ventilacijska funkcija i imunološke reakcije radnica na preradi suhog voća i čajeva
Ventrikulska ekstrasistolija u usporedbi s pojavom ventrikulske tahikardije i fibrilacije ventrikula u akutnom infarktu miokarda
Vertebrobazilarna insuficijencija i opstrukcijska apneja tijekom spavanja
Vertebrogena bol u prsima - "pseudoangina pektoris"
Vestibularni neuronitis : patofiziologija, dijagnoza i liječenje
Veće ambulantne operacije
Videoasistirana ekstirpacija fibroadenoma dojke s neposrednim obostranim povećanjem dojki : prikaz bolesnice
Videotorakoskopsko liječenje recidivnoga spontanog pneumotoraksa
Virološka dijagnostika reemergentnih infekcija : virus dengue
Virus variole kao biološko oružje
Visceralna debljina
Visoke kolovaginalne fistule
Visokofrekventna struja u endoskopskoj kirurgiji i nova bipolarna kukica za endoskopsku kirurgiju
Visokorezolutni B-mod i doplerski ultrazvuk u dijagnostici Crohnove bolesti
Vitamin D : vitamin prošlosti, hormon budućnosti
Višegodišnje praćenje srodnih davatelja nakon donorske nefrektomije
Višestruka otpornost na lijekove
Vlasište kao donor transplantata djelomične debljine kože u liječenju masivne termalne ozljede
Vodič za ocjenu (recenziju) znanstvenog članka
Vrednovanje utjecaja poboljšanja operacijskih anestezioloških čimbenika na rezultate liječenja aneurizmi abdominalne aorte
Vrijednost C-reaktivnog proteina u procjeni aktivnosti ulceroznog kolitisa i Crohnove bolesti
Vrijednost CRH-testa u diferencijalnoj dijagnozi Cushingova sindroma
Vrijednost citoloških i bakterioloških analiza bronhoskopskih uzoraka direktnom mikroskopijom u dijagnozi plućne tuberkuloze
Vrijednost istraživanja dodatnih prognostičkih čimbenika u kombinaciji s Nottinghamskim prognostičkim indeksom u bolesnica s karcinomom dojke
Vrijednost testova opterećenja u dijagnostici ishemične bolesti srca
Vrijednost urodinamskih ispitivanja kod opstruktivne uropatije od benigne hiperplazije prostate
Vrijednosti kinematičkih podataka lumbosakralne kralješnice u razlučivanju četiriju stupnjeva izraženosti lumbosakralnog sindroma
Vrijednosti mijelografskog i CT prikaza, elektromiografskog i neurološkog pregleda u dijagnostici hernije lumbalnog diska
Vrijedovi jednjaka prouzročeni doksiciklinom
Vrijeme, klima i zdravlje
Vrste postupaka za utvrđivanje profesionalne odgovornosti
Zadovoljstvo mladih liječnika u Republici Hrvatskoj : idemo li u pravom smjeru?
Zagrebački etruščanski obrednik i staroegipatski medicinski papirus
Zakladna bolnica na Jelačićevu trgu u Zagrebu 1804.-1931.
Zastupljenost neinvazivnih (Tis) i minimalnih invazivnih karcinoma (T1a,b) među karcinomima dojke u splitskoj regiji
Zastupljenost tjelesnih minor anomalija u djece oštećena sluha
Zaštita adolescenata protiv hepatitisa A
Zaštita djelatnika Kliničke bolnice "Sestre milosrdnice" od infekcije virusom hepatitisa B
Zaštita reproduktivnog zdravlja adolescenata
Zaštita zdravlja starijih ljudi u ratnim uvjetima
Zašto liječeni hipertoničari ne poštuju naše savjete? : doprinos inicijativi "Crash"
Zašto ograničiti uporabu duhanskih proizvoda?
Zašto se zanemaruje klortalidon, tijazidski antihipertenziv izbora?
Zašto, kada, tko, gdje i kako? : u traženju kontakata oboljelih od tuberkuloze
Zbor liječnika Hrvatske, Andrija Štampar i javnozdravstvena politika u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca (Kraljevini Jugoslaviji)
Zbrinjavamo li ispravno odrasle bolesnikes astmom u obiteljskoj medicini
Zbrinjavanje bolesnika s hipertenzivnom krizom u Centru za hitnu medicinsku pomoć Doma zdravlja Opatija
Zdjelični diskontinuitet u revizijskoj artoplastici kuka : prikaz bolesnika
Zdravo starenje i produktivno umirovljenje
Zdravstvena ispravnost pitke vode iz privatnih zdenaca u Zagrebu
Zdravstvena zaštita dojenčadi
Zdravstvena zaštita predškolskog djeteta
Zdravstvo grada Zagreba prije jednog stoljeća
Zlostavljanje i zanemarivanje djece
Zlostavljanje i zanemarivanje djeteta
Znameniti karlovački liječnik dr. Milan Nemičić (1844-1930)
Značenje automatske endoskopske perkutane diskektomije u liječenju lumbalne diskus hernije
Značenje primarne zdravstvene zaštite u zaštiti zdravlja starijih osoba u Zagrebu
Značenje promjera desne klijetke u diferencijalnoj dijagnostici primarnih i sekundarnih dilatacijskih kardiomiopatija
Značenje snižene koncentracije ukupnih proteina, albumina, globulina i komponenti komplementa unutar ascitične tekućine u nastanku spontanog bakterijskog peritonitisa u bolesnika s cirozom jetre
Značenje srednjeg volumena eritrocita (MCV) urina u procjeni podrijetla hematurije
Zoonoze uzrokovane novim virusima porodice Paramyxoviridae
Zvonimir Sušić - velikan hrvatske neuropsihijatrije 20. stoljeća
Željezo i infekcija
Žene i medicinsko umijeće
Život i djelo dr. Bože Peričića (1865-1947), velikana naše medicine
Jezik: hrv
Impresum: Zagreb : Sbor liečnika Kraljevina Hrvatske i Slavonije, 1877-.
Zagreb : Hrvatski liječnički zbor,
Prilog: Nacrt Uredbe liječničkih komora u Kraljevini SHS
Prilog: Nacrt Zakona o lekarskim komorama
Prilog: Liječnički vjesnik. Suplement
Izdano sa: Liječničke novine
Izdano sa: Liječničke novine (Hrvatski liječnički zbor)
Prilog: Liječnički vjesnik. Staleški glasnik
Prilog: Liječnički vjesnik. Glasnik za staleška i zdravstvena pitanja
Prilog: Liječnički vjesnik. Supplement etranger
Prilog: Domobranski zdravstveni vjesnik
Prilog: Zdravstveni vjestnik oružanih snaga
Isto izdanje u drugom mediju: Liječnički vjesnik (Online)
Predmet:

NSK Spremište arhivskih primjeraka

Signatura: A 90.420
Primjerak #1
God.133:br.1/2(2011)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.141:br.5/6(2019)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.141:br.3/4(2019)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.141:br.1/2(2019)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.141:br.7/8(2019)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.140:br.7/8(2018)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.140:br.5/6(2018)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.140:br.3/4(2018)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.140:br.1/2(2018)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.139:br.11/12(2017)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.143:br.3/4(2021)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.143:br.1/2(2021)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.142:br.11/12(2020)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.142:br.9/10(2020)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.142:br.7/8(2020)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.142:br.5/6(2020)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.142:br.3/4(2020)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.141:br.11/12(2019)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.141:br.9/10(2019)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.139:br.9/10(2017)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.139:br.7/8(2017)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.134:br.11/12(2012)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.134:br.9/10(2012)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.134:br.7/8(2012)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.134:br.5/6(2012)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.134:br.3/4(2012)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.134:br.1/2(2012)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.133:br.11/12(2011)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.133:br.9/10(2011)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.133:br.7/8(2011)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.133:br.5/6(2011)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.133:br.3/4(2011)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.135(2013)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.136(2014)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.139:br.3/4(2017)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.139:br.1/2(2017)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.138(2016)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.137(2015)
Nije za posudbu

NSK Čitaonica tekućih časopisa

Signatura: L (HRV)
Primjerak #1
[God.] 140:br.3/4(2018:Ožujak/Travanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
[God.] 141:br.1/2(2019)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
[God.] 140:br.7/8(2018:Srpanj/Kolovoz)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
[God.] 140:br.5/6(2018:Svibanj/Lipanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
[God.] 141:br.5/6(2019)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
[God.] 142:br.7/8(2020)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
[God.] 142:br.5/6(2020)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
[God.] 142:br.3/4(2020)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
[God.] 141:br.7/8(2019)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
[God.] 141:br.11/12(2019)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
[God.] 141:br.9/10(2019)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
[God.] 137:br.9/10(2015:rujan/listopad)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
[God.] 138:br.7/8(2016:srpanj/kolovoz)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
[God.] 138:br.5/6(2016:svibanj/lipanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
[God.] 138:br.3/4(2016:ožujak/travanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
[God.] 138:br.1/2(2016:siječanj/veljača)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
[God.] 137:br.7/8(2015:srpanj/kolovoz)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
[God.] 136:br.1/2(2014:siječanj/veljača)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
[God.] 137:br.5/6(2015:svibanj/lipanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
[God.] 137:br.3/4(2015:ožujak/travanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
[God.] 137:br.1/2(2015:siječanj/veljača)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
[God.] 136:br.11/12(2014:studeni/prosinac)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
[God.] 136:br.9/10(2014:rujan/listopad)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
[God.] 136:br.7/8(2014:srpanj/kolovoz)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
[God.] 136:br.5/6(2014:svibanj/lipanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
[God.] 136:br.3/4(2014:ožujak/travanj)
Korištenje u čitaonici

NSK Zatvoreno spremište

Signatura: 90.420
Primjerak #1
God.141:br.5/6(2019)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.141:br.3/4(2019)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.141:br.1/2(2019)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.140:br.7/8(2018)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.140:br.5/6(2018)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.140:br.3/4(2018)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.140:br.1/2(2018)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.139:br.11/12(2017)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.139:br.9/10(2017)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.141:br.7/8(2019)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.139:br.7/8(2017)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.142:br.7/8(2020)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.143:br.1/2(2021)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.142:br.11/12(2020)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.142:br.9/10(2020)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.142:br.5/6(2020)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.142:br.3/4(2020)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.141:br.11/12(2019)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.141:br.9/10(2019)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.133:br.3/4(2011)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.134:br.3/4(2012)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.135(2013)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.134:br.11/12(2012)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.134:br.9/10(2012)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.134:br.7/8(2012)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.134:br.5/6(2012)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.136(2014)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.134:br.1/2(2012)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.133:br.11/12(2011)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.133:br.9/10(2011)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.133:br.7/8(2011)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.133:br.5/6(2011)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.139:br.5/6(2017)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.139:br.3/4(2017)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.139:br.1/2(2017)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.138(2016)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.137(2015)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.143:br.3/4(2021)
Korištenje u čitaonici