Liječnički vjesnik

Permalink: http://skupnikatalog.nsk.hr/Record/nsk.NSK01000005727
Ostali autori: Hrvatski liječnički zbor (Zagreb) (-)
Vrsta građe: Časopis
Povezani zapisi:
AIDS
Alkoholizam, faktori rizika i prevalencija arterijske hipertenzije u pomoraca
Akupunktura i neuroleptanalgezija
AIDS kao profesionalna bolest u zdravstvenih radnika
70 godina Otorinolaringološke klinike Medicinskog fakulteta na Šalati u Zagrebu
Analiza tokova medicinskih informacija iz Hrvatske u svijet
Akutna psihoza kao posljedica intoksikacije digitalisom
Autoreaktivna anti-B antitijela i hemoliza u bolesnika B krvne grupe nakon transplatacije bubrega od davatelja 0 krvne grupe
Adenomi štitne žlijezde
Analiza primjene digitalisa u uzorku gerijatrijske populacije
Alergija na tetrakozaktid (Synachten Depot) u oboljelih od multiple skleroze
Alternativne metode liječenja kod reumatskih bolesti
Aspergerov sindrom
"Liječnički vjesnik" u doba evolucije medicinskih časopisa
Arterijska hipertenzija pretilih
Akutno zatajenje bubrega u transplantaciji srca
60 godina organizirane kirurgije u Požegi
Analiza opravdanosti propisivanja lijekova nabavljenih u inozemstvu
Aorto-lijevoventrikulski tunel
Anteroseptalni infarkt miokarda više od inferiornog slabi funkcijsku sposobnost kardiovaskularnog sustava
Anestezija nalbufin/propofol u kirurškom zbrinjavanju ratnih ozljeda
Auskultacija pluća
Aktualnost obiteljske medicine u zaštiti zdravlja starijih ljudi
"Strumal carcinoid" tumor jajnika
Adenokarcinom debelog crijeva u 14-godišnjeg dječaka
Angiogeneza ginekoloških tumora ispitana obojenim doplerom
Anoreksija nervoza
Analiza rezultata liječenja otvorenih i nestabilnih prijeloma potkoljenice II. i III. stupnja
60 godina moderne bolnice u Požegi
Aneurizme ekstrakranijskog dijela karotidne arterije
Azitromicin u profilaksi mediteranske pjegave groznice
Asanacija oslobođenih područja Hrvatske nakon akcije "Oluja"
Akutne respiratorne infekcije u praksi liječnika opće medicine
Atrioventrikulski blok prvog stupnja prouzročen kalcificiranom tumorskom tvorbom atrioventrikulskog septuma
X-spolno vezana adrenoleukodistrofija
Analiza dermatoglifa digito-palmarnog i plantarnog kompleksa u obitelji
Automatska refraktometrija, pouzdanost određivanja vrste i visine refrakcijske anomalije
"Management accounting" ili poslovodstveno računovodstvo u upravljanju bolnicom
Akutno bubrežno zatajenje, intravaskularna hemoliza i toksični hepatitis uzrokovani opetovanim uzimanjem rifampicina
50-godišnjica primjene kliničke dijagnostičke metode biopsije jetre u Zagrebu
Analiza imunofenotipova limfocita novorođenčadi
Akutna psihoza s agresivnim ponašanjem kao posljedica konzumiranja MDMA ("Ecstasy")
Aspiracija stranog tijela bronha u djece
Atrio-biventrikulska elektrostimulacija u liječenju kongestivnog zatajivanja srca
Anastomoze na debelom crijevu biofragmentarnim prstenom Valtrac
Antimikrobno liječenje infekcija mokraćnog sustava
Analiza kasnih rezultata kiruškog liječenja maleolarnih prijeloma
Akutna alergijska posttransfuzijska reakcija u bolesnika s nedostatkom imunoglobulina
Alergija dišnog sustava na kućnu prašinu
Analiza podataka dnevnih izvješća ordinacije opće medicine
Artroskopske meniscektomije u Općoj županijskoj bolnici Požega
Analiza učestalosti, vrsta i opravdanosti rendgenskih pregleda na primjeru stanovnika jedne općine
Artroskopija kao dijagnostička i kirurška metoda
Anesteziološki problemi u liječenju ranjenika
Atrioventrikularni blok Moebitz II u zdravog muškarca
Aktivna genitalna pelvično-peritonealna tuberkuloza s ascitesom i izrazito povišenim vrijednostima CA-125
Analiza tranzicije zdravstvenog sustava
X-vezana adrenoleukodistrofija
Anesteziologija i gospodarstvo
Alergijski poremećaji dišnog sustava i kože kao javnozdravstveni problem
125 godina praćenja dojenačke smrtnosti u Hrvatskoj (1874.-1999. godine)
"De re publica otorhinolaryngologica"
[Beta]-laktamaze u laboratoriju i njihova uloga u rezistenciji
Antibiotska profilaksa infekcijskog endokarditisa u stomatologiji
Artroplastika koljenskog zgloba monokondilarnom endoprotezom model "Repicci"
Anestezija i perioperacijski postupak u resekcijskoj kirurgiji karcinoma jednjaka
Alzheimerova bolest
Alternative hormonskomu liječenju u postmenopauzi
Amputacije nogu uzrokovane tumorima i protetička rehabilitacija u Hrvatskoj od 2000. do 2004. godine
90Y-ibritumomab tiuksetan u bolesnika s refraktornim folikularnim limfomom ili u relapsu nakon rituksimaba
Alfaadrenergički blokatori kao pomoćno sredstvo u liječenju akutne urinarne retencije
Anafilaktička reakcija kao nuspojava primjene općih anestetika i mišićnih relaksansa
Antihipertenzivni lijekovi i rizik od novonastale šećerne bolesti
Arterijska hipertenzija nakon transplantacije bubrega
Arterijska hipertenzija u bolesnika na kroničnoj hemodijalizi
Analiza prijeoperacijske donacije autologne krvi za ugradnju revizijskih endoproteza kuka
"Fast track" kirurgija:
Antifosfolipidni sindrom
Anorexia nervosa
Artroskopska kirurgija gležnja
Arterijska hipertenzija i prehrana
"Motoričko polje za govor" nekad i danas
Adenom bazalnih stanica nosnog septuma
Adenotonzilektomija u liječenju poremećaja disanja tijekom spavanja u dječjoj dobi
Anagrelid u liječenju bolesnika s esencijalnom trombocitemijom
Aplikacija trombina vođena ultrazvučno u liječenju pseudoaneurizme femoralne arterije : prikaz troje bolesnika
Aloartroplastika koljena u bolesnika s transplantoranim srcem : prikaz bolesnika
Akutna pseudoopstrukcija kolona s komplikacijom : prikaz bolesnika
Anafilaksija potaknuta naporom
Artroskopija lakta
Akutna upala jezične tonzile
Analiza samoubojstava na području Bjelovarsko-bilogorske županije u razdoblju od 1988. do 2005. godine
Anterogradna skrotalna skleroterapija u liječenju varikokele
Alat za ocjenu rada u cilju poboljšanja kvalitete u bolnicama : prva iskustva u provođenju programa PATH u hrvatskim bolnicama
Alergijski intersticijski nefritis uzrokovan lijekovima
Analiza dobne distribucije i stupnja lokalne proširenosti raka dojke kod bolesnica operiranih u 11-godišnjem razdoblju u Kliničkoj bolnici "Dubrava"
Aspirinska rezistencija
Alergijske reakcije na hranu
Alergijske reakcije na cjepiva
Anksioznost i depresivnost kod onkoloških bolesnika u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar
"Helicobacter pylori" i inzulinska rezistencija
Akutni koronarni sindrom poslije uboda stršljena : Kounisov sindrom tipa II : prikaz bolesnika
Arthritis urica
Antikoagulantno liječenje u bolesnika s trajnom fibrilacijom atrija : medicina utemeljena na dokazima i klinička praksa
Anksioznost i depresivnost u starijih osoba : pojavnost i povezanost s korištenjem zdravstvene zaštite
Analiza limfnog čvora čuvara u bolesnica s ranim invazivnim rakom dojke : klinički bolnički centar Rijeka
Analiza oralnih lezija u pacijenata upućenih u specijalističku praksu oralne medicine
Artroskopija kuka
Acute-on-chronic liver failure (ACLF) : novi entitet u hepatologiji?
40 godina neurološkog intenzivnog liječenja u Hrvatskoj
Analiza informacijskih potreba i načina uporabe informacijskih izvora na uzorku liječnika hrvatske kliničke bolnice
Astma potaknuta naporom u sportaša : pregledni članak
Amiodaron i funkcija štitnjače
Autologna transplantacija perifernih matičnih stanica u refraktornom ili relapsnom ne-Hodgkinovu limfomu difuznoga b-velikostaničnog tipa : iskustvo jednog centra
Aritmogena kardiomiopatija desne klijetke : jesmo li suvremenim dijagnostičkim i terapijskim pristupom izbjegli tragediju u obitelji?
Bibliografske online baze podataka za područje biomedicine
Bolnički liječena djeca-turisti u Puli od 1983. do 1988. godine
Bolničke infekcije i rezistencija na neke novije antibiotike u jedinici intenzivne skrbi
Bakteriemije uzrokovane betahemolitičkim streptokokom grupe A
Biopsija pleure
Biološka uloga Tamm-Horsfallova glikoproteina - i dalja nepoznanica
Barber-Johnsonove analize korištenja kreveta u sustavu stacionarne zaštite Republike Hrvatske u mirnodopskim i ratnim uvjetima
Bilateralni tumori karotičkoga glomusa
Bakterijska adherencija i njezino značenje u patogenezi infekcija
Bescementna endoproteza u bolesnice s kroničnim juvenilnim monoartritisom koljena
Bakteriemija i sepsa u bolesnika hospitaliziranih u Klinici za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" u Zagrebu od 1987. do 1991. godine
Biokemijske promjene u hipertoničara tijekom jednogodišnjeg križanog liječenja hidroklorotiazidom i propranololom
Beta-laktamaze proširenog spektra u kliničkim izolatima Klebsiella pneumoniae
Bisinoza - profesionalna bolest tekstilnih radnika
Bronhoskopija u primarnoj plućnoj tuberkulozi u djece
Bronhopneumonije, opstruktivni bronhitis i bronhiektazije u djece s adenovirusnim infekcijama
Budd-Chiarijev simbol
Bolesnikova suradljivost u liječenju infekcija dišnih putova
Biološka varijacija elektrolita i esencijalnih mikroelemenata u serumu zdrave novorođenčadi i njihovih majki
BCG diseminacija u djeteta s normalnom imunosti
Bronhospazam izazvan tjelesnim opterećenjem i njegova prevencija
Bioetika umiranja
Bartonella henselae kao uzročni agens bolesti mačjeg ogreba
Bibliometrijski pokazatelji u ocjenjivanju znanstvenog rada
Bibliometrijski pokazatelji u ocjenjivanju znanstvenog rada
Blizanačke trudnoće u rodilištima Čakovec, Sisak i Šibenik u 1998. godini
Brachmann-de Lange sindrom
Bilijarna kalkuloza
Bitne novosti u etiopatogenezi ulkusa i reevaluacija terapije
Bojni otrovi
Burni limfocitni alveolitis u sarkoidozi
Bolesti profesionalnih glazbenika instrumentalista
BOOP - bronhiolitis obliterans s organiziranom pneumonijom
Brill-Zinsserova bolest još se pojavljuje u Hrvatskoj
Bronchiolitis obliterans s organiziranom pneumonijom u bolesnika liječenog amiodaronom
Bronhoalveolarna lavaža
Balintova grupa - pomoć u radu liječnika obiteljeske medicine
Beta-laktamaze i njihova uloga u rezistenciji
Biokemijski pokazatelji pregradnje kosti
Bolesnici liječeni zbog karcinoma prostate u Županijskoj bolnici Čakovec u protekle dvije godine
Bilateralna rekonstrukcija dojke peteljkastim miokutanim režnjem mišića latisimusa dorzi nakon neuspješne primarne obostrane rekonstrukcije dojke s očuvanjem kože uz izraženu kapsularnu kontrakciju
Botulinum toksin tipa A i kolinergični sustav
Bolest sitnih stranih čestica
Bubrežne promjene u vaskulitisu : prikaz bolesnika
Bolesti koje se prenose krpeljima na području Hrvatske
Biopsija dojke pod kontrolom ultrazvuka : retrospektivna studija i pregled literature
Bikuspidalna aortalna valvula i grješke izlaznog trakta lijeve klijetke u djece : sindrom bikuspidalne aortopatije?
Cijanopsija kao znak intoksikacije digitalisom
Cjeloviti program protiv kroničnih nezaraznih bolesti u osnovnim populacijskim skupinama
Cjeloviti program borbe protiv kroničnih nezaraznih bolesti u osnovnim populacijskim skupinama
Cockayneov sindrom
Cohenov sindrom
CSK associates with the TCR zeta and epsilon chains via its SH2 domain
Crijevni imunološki sustav u djece i njegovi poremećaji
Citomegalovirusni retinitis u oboljelih od infekcije virusom humane imunodeficijencije
Citiranost kao međunarodni odjek znanstvenog djelovanja i mjera utjecaja pojedinca na razvoj znanstvenog područja u Hrvatskoj
Castlemanova bolest
Cista duktusa tireoglosusa
Ciste koledohusa
Ceftazidim u terapiji gram-negativnih meningitisa u dječjoj dobi
Centralni nervni sustav i imunitet
Cijepljenje protiv hepatitisa B na kroničnoj hemodijalizi
Citodijagnostika ozračenih stanica dojke
Ciklokriokoagulacija u liječenju neovaskularnoga glaukoma
C-reaktivni protein u procjeni kardiovaskularnog rizika
Cervikogena proprioceptivna vrtoglavica
Cervikogena glavobolja
Cirkumcizija
C-reaktivni protein i laktat dehidrogenaza kao samostalni prognostički čimbenici težine akutnog pankreatitisa
Cista stražnjeg roga medijalnog meniskusa
Cervikogena angina
Centralna bol nakon moždanog udara
Coccygodynia : etiologija, patogeneza, kliničke karakteristike, dijagnoza i terapija
Cervikogena disfagija : teškoće s gutanjem uzrokovane funkcijskim i organskim poremećajima vratne kralježnice
Cistinska urolitijaza : preporuke za dijagnostiku, liječenje i prevenciju recidiva
C1q-nefropatija : prikazi bolesnika i pregled literature
Čimbenici rizika za nastanak ventrikulske tahikardije u pacijenata s prolapsom mitralne valvule
Čovjekoljublje kao dobrovoljni pokret za javno dobro
Čimbenici rizika i karotidna ateroskleroza u bolesnika s tranzitornom ishemijskom atakom
Četrdeset godina ugradnje totalne endoproteze zgloba kuka u Hrvatskoj, u Klinici za ortopediju Zagreb : ortopedska operacija 20. stoljeća
Djelovanje endotelina na različita tkiva
Dijabetična makulopatija
Dijagnostički kriteriji multiple skleroze
Doplerska ehokardiografija u procjeni plućne hipertenzije kod kronične opstrukcijske plućne bolesti
Dinamične mutacije
Dugoročni utjecaji rane dojenačke prehrane
Dinamika agregacije trombocita u akutnom infarktu miokarda
Digitalna fotopletizmografija i digitalna "strain-gauge" pletizmografija u diferencijalnoj dijagnostici edema
Diseminirano plućno okoštavanje
Dob i spol hospitaliziranih dementnih bolesnika
Dijabetičko stopalo
Dijagnostičke i terapijske smjernice (algoritam) za liječenje shizofrenije
Degenerativne bolesti kralješnice i njihov utjecaj na radnu sposobnost
Današnji stav o liječenju ozlijeđene slezene u djece
Dijagnostičke osobitosti miksoma lijevog atrija
Demografska situacija u Republici Hrvatskoj
Dijagnostički ultrazvuk u ortopediji
Dijagnostičke mogućnosti magnetske rezonancije
Drenaža prsnog koša
Dijagnostičke i terapijske smjernice za posttraumatski stresni poremećaj
Demografske i izobrazbene značajke liječnika zaposlenih u sustavu zdravstva Hrvatske
Dominantno nasljedni oblik Diamond-Blackfanove anemije
Dubrovnik na raskrižju tradicije svojih hospitala i moderne koncepcije hospicijskih jedinica
Dušikov oksid - važna signalna molekula u normalnoj i patološkoj trudnoći
Dijagnostički rezultati dupleks ultrasonografije arterije karotis u privatnim ordinacijama grada Zagreba
Dijagnostička vrijednost biopsije miokarda u dijagramu dijagnostičkog toka kardiomiopatija u djece
Dopler površinskih limfnih čvorova
Dijagnostička obrada ročnog vojnika kod kojeg je slučajno utvrđen pozitivan nalaz virusa hepatitisa C
Disfunkcija sakroilijakalnog zgloba
Doplerehokardiografska procjena dijastoličke funkcije lijeve klijetke
Depresivna psihoza inducirana ciklosporinom u bolesnice s transplatiranom jetrom
Dugotrajni učinci dojenja na zdravlje
Dijagnostika i liječenje limfoma
Dijagnostičke i terapijske smjernice za diferencirani karcinom štitnjače Hrvatskog društva za štitnjaču
Debljina : čimbenik rizika i prediktor razvoja osteoartritisa
Dvostruka hipofiza
Dijabetička nefropatija i primarne bolesti glomerula
Dopler jetrene cirkulacije
Dijabetička nefropatija i prevencija kroničnog bubrežnog zatajenja uzrokovanog dijabetičkom nefropatijom
Dr. Erwin Treu : prvi stalni oftalmolog u Splitu
Dijagnostičko-terapijski postupnik za muškarce kojih partnerice imaju HPV-genitalnu infekciju
Dismenoreja izazvana poremećajima lumbosakralne kralježnice : patogeneza, dijagnoza i terapija s posebnim naglaskom na spinalnu manipulativnu terapiju
Debljina, medicinski i javnozdravstveni problem
Dijagnostika i liječenje incidentaloma nadbubrežne žlijezde : preporuke Referentnog centra Ministarstva zdravstva za bolesti nadbubrežne žlijezde
Dijagnostičko terapijski pristup u bolesnika s esencijalnom trombocitemijom : Smjernice Hrvatke kooperativne grupe za hematološke bolesti - KROHEM
Dijete u suvremenome hrvatskom društvu
Deset godina od objave ispitivanja The heart outcomes prevention evaluation study - HOPE : značenje rezultata na primjenu inhibitora angiotenzin-konvertirajućeg enzima u kliničkoj praksi
Distribucija prirođenih srčanih grješaka u Hrvatskoj i analiza ishoda liječenja : hrvatska epidemiološka studija (2002.-2007.)
Dijagnostički pristup, praćenje i liječenje citomegalovirusne (CMV) infekcije nakon alogene transplantacije krvotvornih matičnih stanica
Djeca s ozljedama liječena u bolničkim ambulantama hitnog prijma
Dijagnostika i liječenje limfoma : drugi hrvatski konsenzus
Difuzni infantilni hepatalni hemangioendoteliom : prikaz bolesnika
Descendentni nekrotični medijastinitis : iskustvo jednog centra
Dr. Aleksandar Doršner : prvi bolnički otorinolaringolog u Splitu i Dalmaciji
Dojenačke kolike : noviji pristup starom problemu
Doprinos fiberbronhoskopije dijagnostici plućne tuberkuloze u inicijalnim, direktno negativnim uzorcima sputuma
Epidemiološka i klinička obilježja antraksa u bolesnika KBC Split u razdoblju od 1956. do 1987. godine
Ehokardiografija u dijagnostici sarkoidoze srca
Elektrokardiografske promjene u djece operirane zbog defekta septuma atrija
Elektrokardiografska slika akutnog infarkta miokarda u bolesnika s ekstremnom hiperkalijemijom
Epidemiološko ispitivanje imunološkog statusa radnica u proizvodnji slastica
Evaluacija direktnog antiglobulinskog testa
Endemska gušavost u Hrvatskoj
Elefantijaza vulve nepotpuno razjašnjene etiologije
Energetska i prehrambena vrijednost obroka u dječjim vrtićima grada Zagreba u razdoblju od 1988. do 1993. godine
Ecstasy
Epidemija hemoragijske vrućice s bubrežnim sindromom u Hrvatskoj 1995. godine
Ehinokokova cista pluća s višestrukom fiskulacijom u bronh
Epidemiologija Chronove bolesti na riječko-istarskom području
Endoskopska hernioplastika
Eterska i kloroformska narkoza na stranicama zagrebačkih listova u razdoblju od 1847. do 1849. godine
Epidemiologija arterijske hipertenzije u Hrvatskoj 2000
Endoskopska ventrikulocisternostomija treće mozgovne klijetke
Eutanazija
Eksperimentalni alergijski encefalomijelitis kao životinjski model multiple skleroze
Europska budućnost medicinske edukacija i Bolonjski proces
Estrogeni i rizik nastanka ateroskleroze
Etička razmišljanja kod intenzivnog liječenja djece
Epidemija legioneloze u hotelu na Makarskoj rivijeri
Epidemiološke karakteristike akutnih i recidivirajućih upala srednjeg uha u dječjoj dobi
Epidemologija enterovirusnih meningitisa u Republici Hrvatskoj 1958-1988. s posebnim osvrtom na veliku epidemiju 1988. godine
Ekspertni sistem za diferenciranje virusnih meningitisa
Evaluacija C:A kvocijenta u ambliopa izliječenih penalizacijskim metodama
Etiopatogenetske karakteristike posteriornih uveitisa u djece
Endokrina, parakrina i elektrofiziološka regulacija rađanja u ljudi
Eventracija ošita
Epidemiološke osobitosti bolesnika s infarktom miokarda na splitskome području tijekom domovinskog rata
Endokarditis na atrijskoj i ventrikulskoj elektrodi trajnog elektrostimulatora srca
Evaluacija genetičkih uzroka mentalne retardacije
Epidemiologija prirođenih bolesti srca u Hrvatskoj
Etika i transplantacija organa
Edukacija u endoskopskoj kirurgiji
Endoskopski ultrazvuk i dijagnostički algoritam u bolestima gastrointestinalnog sustava
Epidemiološka slika psihijatrijskih hospitalizacija Opće bolnice Bjelovar
Endotelna funkcija u kliničkoj praksi
Evaluacija poremećaja protoka u mikrocirkulaciji kod dijabetičara tipa 2 lasersko-doplerskim mjeračem protoka
Epidemiološke karakteristike hepatitisa B u Splitsko-dalmatinskoj županiji
Epidemiologija osteoporoze u Hrvatskoj
Etapno liječenje u zbrinjavanju strijelnih ozljeda
Erlotinib u liječenju bolesnika s uznapredovalim karcinomom pluća nemalih stanica
Etičke dvojbe suvremene psihijatrije
Evaluacija rada Klinike za neurologiju Kliničke bolnice Split u jednogodišnjem razdoblju u odnosu na nacionalne standarde
Endoskopska transsfenoidalna hipofizna kirurgija
Etički pristup znanstvenim istraživanjima u kojima se koriste pohranjeni biološki materijali pacijenata i njihovi medicinski podatci
Endoskopska mukozna resekcija sesilnih polipoidnih lezija debelog crijeva : dvogodišnja retrospektivna analiza, prikaz tehnike, indikacija i komplikacija
Etiologija nodoznog eritema u bolesnika u reumatološkoj ambulanti
Ekscentrične vježbe u liječenju sindroma prenaprezanja sustava za kretanje
Ekstrakorporalna fotofereza u liječenju kronične reakcije transplantata protiv primatelja
Enteralna prehrana u kroničnom zatajenju crijeva u djece
Epidemiološka slika psihijatrijskih hospitalizacija u Općoj bolnici Bjelovar
Endemska nefropatija u Hrvatskoj
Epidemiološke karakteristike tetanusa u Hrvatskoj
Evolucija rezistencije na beta-laktamske antibiotike u Enterobacter spp. u Hrvatskoj
Egzotermna reakcija sadrenja : analiza triju vrsta sadrenih zavoja
Familijarna agregacija psorijaze
Fetalna kost kao strano tijelo u maternici
Fotoosjetljivost izazvana lijekovima
Farmakološko ispitivanje učinaka sastojaka piva in vitro
Fumonizini
Fenotip HLA-DR u hrvatske djece s glutenskom enteropatijom
Fetalna hipoksija
Fragilni X (Martin-Bellov) sindrom
Faktori koji pridonose nastanku rupture srca u akutnom infarktu
Frakture klavikule u novorođenčadi
Fractura radii loco typico
Farmakoterapija Alzheimerove bolesti
Fulvestrant
Fournierova gangrena : naše iskustvo sa 17 bolesnika
Fiksne kombinacije antihipertenzivnih lijekova : nove mogućnosti liječenja arterijske hipertenzije
Fibrilarni glomerulonefritis i imunotaktoidna glomerulopatija : prikaz bolesnika
Fabryjeva bolest : smjernice za dijagnozu i liječenje odraslih bolesnika
Fizikalna svojstva sadrenih zavoja
Fibrilacija atrija i hemodinamski nestabilna tahikardija širokih QRS-kompleksa : prikaz bolesnice
Granulom finestre ovalis nakon stapedotomije
Glavobolje prognanika istočne Slavonije
Globalni razvojni poremećaji
Genetička osnova tumora debelog crijeva
Grupna psihoterapija u liječenju posttraumatskog stresnog poremećaja
Geni BRCA 1 i BRCA 2 kod raka dojke
Genska terapija tumora glave i vrata
Glutenska enteropatija u hrvatske djece primarno je udružena s haplotipom HLA-DR3-DQ2
Glutarička acidurija tipa 1
Glasnik družtva slavonskih liečnika, najstariji medicinski časopis, glasilo liječničke udruge u Hrvatskoj 1877-1878.
Genetska podloga aseptičke nestabilnosti totalne endoproteze zgloba kuka
Gaucherova bolest : smjernice za dijagnozu i liječenje odraslih bolesnika
Goodpastureov sindrom : prikaz bolesnika
Granulomatoza s poliangiitisom (GPA) i lokaliziranim zahvaćanjem gornjega dišnog sustava : prikaz bolesnice
Gigantocelularni aortitis dijagnosticiran PET/CT-om - paraneoplastički sindrom?
Hemoragijska groznica s bubrežnim sindromom (HGBS) u Hrvatskoj
Hepatocerebralna degeneracija
Histologija koštanog tkiva i histomorfometrija
Hiperuricemija i reninska aktivnost plazme u esencijalnoj arterijskoj hipertenziji
Homocistinurija
Hemangiopericitom medijastinuma i pluća
Hormonsko liječenje uznapredovalog raka dojke blokatorom aromataze
Hipoplazija pluća
Hipertenzivna kriza izazvana metoklopramidom
Herpes simpleks-virusi
Hrvatske smjernice suzbijanja arterijske hipertenzije iz 1999.
Hrvatska udruga za dojenačku, dječju i adolescentnu psihijatriju
HPV-infekcije genitalnog sustava
Hospitalizacije zbog sistemskih bolesti vezivnog tkiva u Hrvatskoj 1997. godine
Hrkanje i opstruktivna apneja za vrijeme spavanja
Hepatoportoenterostomija ili primarna transplantacija jetre u liječenju bilijarne atrezije
Humana genetika i etika
Hematopoetski faktori rasta
Hipersenzitivni vaskulitis izazvan etilbiskumacetatom
Helicobacter pylori u biopsijskom uzorku želučane sluznice
Hepatitis E kod putnika u Indiju
Hitna stanja u dječjoj ortopediji
Hitna stanja kod tumora sustava za kretanje u djece i odraslih
Hitno upućivanje u ortopedsku ambulantu
Hitna stanja u ortopedskoj problematici šake, podlaktice i lakta
Hitna stanja u ortopedskoj kirurgiji ramena
Hitna stanja kod totalnih endoproteza kuka
Hitna stanja u ortopediji u području koljenskog zgloba
Hiperlipidemija s diseminiranim eruptivnim ksantomima i hiperglikemija izazvani psihičkim stresom
Hipofosfatazija
Hemeroidi
Harmonizacija laboratorijske medicine u Hrvatskoj
Hernija lumbalnog diska
Hipertenzija i trudnoća
Hipertenzija u bolesnika s bubrežnim transplantatom
Hipertenzija
Hrvatske smjernice za primjenu eikozapentaenske kiseline i megestrol-acetata u sindromu tumorske kaheksije
Hrvatske smjernice za prevenciju mučnine i povraćanja uzrokovanih kemoterapijom
Hrvatske smjernice za primjenu entralne prehrane u Chronovoj bolesti
Hipotermija nakon kardijalnog aresta : premalo upotrebljavana metoda koja spašava živote
Hrvatski liječnički zbor u razdoblju tranzicije 1989.-1997.
Haemosiderosis bulbi kod pacijenata s mijelodisplastičnim sindromom (MDS RAEB-1)
Hinko Lehner - prvi hrvatski logoped
Hrvatske smjernice za prehranu osoba starije dobi, dio I.
Hrvatske smjernice za prehranu osoba starije dobi : dio II - klinička prehrana
Histrelin acetat : prvi LHRH-agonist s primjenom jednom na godinu
Hormonska terapija raka prostate : ima li još dilema?
Hrvatske smjernice za liječenje egzokrine pankreasne insuficijencije
Huntingtonova bolest
Holt-Oramov sindrom : važnost rane dijagnoze i multidisciplinarnog pristupa : prikaz bolesnika
Hrvatski postupnik za dijagnostiku i terapiju infekcije Helicobacterom pylori
Hrvatski postupnik za prevenciju želučanog raka eradikacijom infekcije Helicobacterom pylori
Hrvatske smjernice za perioperativnu enteralnu prehranu kirurških bolesnika
Hormonsko nadomjesno liječenje i venske tromboembolije
Hemoglobin A1c i kvaliteta skrbi za oboljele od šećerne bolesti
Hrvatske smjernice za dijagnostiku i liječenje benignoga paroksizmalnog pozicijskog vertiga (BPPV-a)
Hrvatske populacijske i kliničke epidemiološke studije prirođenih srčanih grješaka (1995. – 2011.) : primjena pokazatelja ABC i kardiokirurškog modela RACHS-1 za procjenu kvalitete zbrinjavanja prirođenih srčanih grješaka
Hrvatske smjernice za farmakološko liječenje šećerne bolesti tipa 2
Hipokaliemijska metabolička alkaloza : prikaz 6 slučajeva
Hepatitis E u Hrvatskoj - smjernice za dijagnostiku i liječenje
Inhibicija plazmatske kolinesteraze pankuronijem i vekuronijem
Imunuloško i kliničko definiranje reakcija odbacivanja transplantiranog bubrega
Integralni civilni i vojni zdravstveni sustav
Istraživanje bolničkog mortaliteta u Republici Hrvatskoj analizom izabranih indikatora
Izvanbolnički pristup arterijskoj hipertenziji
Istraživanje kliničko-laboratorijskih parametara bakterijemije i sepse uzrokovane Escherichiom coli
Ispitivanje kombiniranog enzimskog imunološkog testa
Izravni spoj plućne arterije s lijevim atrijem
Interferon u liječenju solidnih tumora
Ispitivanje anestezije propofolom s primjenom i bez primjene opioidnih analgetika na kardiorespiracijsku stabilnost bolesnika
Imamo li previše liječnika u Hrvatskoj?
Induktivni pristup rutinskoj laboratorijskoj dijagnostici disfunkcije štitnjače
Imunološki aspekti poremećaja neuromuskularnog prijenosa
Imunološki aspekti poremećaja neuromuskularnog prijenosa
Imunitet na HAV mlađih dobnih skupina osnova za program imunizacije
Implatacija kirurških aloplastičnih mreža u reparaciji kila
Internet u medicini
Imunost hrvatskog pučanstva na difteriju 1994. godine
Intravenski magnezij u akutnom infarktu miokarda
Inkontinencija mokraće nakon prostatektomije
Interferencija izoenzima CK-BB u određivanju CK-MB metodom imunoinhibicije kod pacjenata s plućnim bolestima
Internet u urologiji
Intermitentna intravenska primjena ciklofosfamida u bolesnika sa sustavnim eritemskim lupusom
Ispitivanje povezanosti mjeseca rođenja i očitovanja atopijskih bolesti u djece i mladeži
Istraživanje interviloznog optoka krvi s pomoću obojenog i pulzirajućeg doplerskog ultrazvuka
Idiopatska eozinofilija s ascitesom
Istraživanje genetskih markera virusa parotitisa
Inhibini testisa i jajnika i njihovo morfološko porijeklo
Inhibicija rasta melanoma B16 izazvana regeneracijom jetara
Ima li reumatske vrućice?
Imunologija kardiovaskularnih bolesti djeteta
Intrakranijalne komplikacije sinusitisa
Infekcije ratnih ozljeda
Intenzivno liječenje ranjenika u Zavodu za anesteziologiju i intenzivnu terapiju Klinike za kirurgiju Rebro
Improved life expectancy after coronary artery bypass grafting in elderly
Ispitivanje vrijednosti antivirusnih dijagnostičkih seruma
Integracija Interneta u medicinsko obrazovanje
Istraživanja toksičnih učinaka benzena i toluena
Izolirani hemangioblastom vratne kralježnične moždine
Infekcija uzrokovana sa Streptococcus suis, zoonoza na koju treba misliti
Istraživanje nesreća na koprivničkom području
Intoksikacija bunikom
Intrahioidna cista duktusa tiroglosusa
Imatinib u liječenju gastrointestinalnih stromalnih tumora
Infekcije izazvane netuberkuloznim mikobakterijama
Izvanbolnički meticilin-rezistentni Staphylococcus aureus
Između brijačnice i bolnice
ISKRA smjernice antimikrobnog liječenja i profilakse infekcija mokraćnog sustava : hrvatske nacionalne smjernice.
Inkretini u liječenju šećerne bolesti
Indikacije za tonzilektomiju u djece do 16 godina u Klinici za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata KB "Sestre milosrdnice"
Ima li u Hrvatskoj krivotvorenih lijekova?
Intraduktalna papilarna mucinozna novotvorina gušterače : prikaz slučaja i pregled literature
Idiopatski eozinofilni pleuralni izljev : prikaz bolesnika
Infekcija virusom Zapadnog Nila : re-emergentna bolest u Hrvatskoj
Informacijski mrežni servis : potpora knjižnice u provođenju prakse utemeljene na znanstvenim dokazima = Online information service : the library support for evidence-based practice
Indikacije i kontraindikacije za primjenu trombocitnih transfuzija u bolesnika s trombocitopenijom
I peronealne tetive postoje, zar ne?
Izduženi sluznično-podsluznični polip debelog crijeva : prikaz bolesnika i pregled literature
Ima li tendoskopija mjesto u kirurškom liječenju nedostatnosti funkcije tetive tibijalis posteriora?
Inicijalna iskustva u provođenju terapije površnim negativnim tlakom pri liječenju dječjih opeklina
Jugo pospješuje nastavak paroksizmalne fibrilacije atrija na srednjodalmatinskom priobalnom području
Jedanaestogodišnje registriranje kongenitalnih anomalija u Hrvatskoj u sklopu međunarodnog projekta Eurocat
Johanson-Blizzardov sindrom
Je li transfuzija jedne doze koncentriranih eritrocita loša klinička praksa
Jednostavne bubrežne ciste
Je li važan odjek?
Je li hipertrigliceridemija čimbenik rizika od koronarne bolesti srca?
Javnozdravstvena služba i zdravstveni djelatnici u Bakru tijekom XVIII. i XIX. stoljeća
Kliničko značenje QRS-kompleksa u određivanju veličine infarkta miokarda
Kolposkopske, citološke i histološke promjene grla maternice uzrokovane humanim papiloma virusom
Komparativno ispitivanje respiratornih poremećaja radnika eksponiranih organskim aerosolima
Konzervirajući kirurški zahvati kod karcinoma prijelaznog epitela bubrega i uretera
Kardiomiopatije u djece
Karnitin
Kritički prikaz lijekova u 1991. godini
Kiruško liječenje prirođene opstrukcije izlaznog dijela lijevog ventrikula
Koliko razumijemo farmakoterapiju srčanih aritmija?
Kardiopulmonalna reanimacija
Klorofluorougljici
Krvni tlak novorođenčadi mjeren Dopplerovom ultrazvučnom tehnikom
Kvantitativna analiza nukleolarnih organizatora kod nevusa i melanoma
Kiruški postupak kod ratne rane s manjkom mekog tkiva
Koliko liječnika treba Hrvatska?
Kawasakieva bolest
Kožni simptomi i dijagnostika preosjetljivosti na lijekove
Kaposiev sarkom u bolesnika s transplantiranim bubregom
Kemoterapija tuberkuloze
Kolera ponovno prijeti
Kretanje mortaliteta od kardiovaskularnih bolesti u Hrvatskoj od 1968. do 1985. godine
Kliničko-eksperimentalna studija funkcionalne morfologije adenoma hipofize
Kontrola kvalitete rada u imunohematološkim laboratorijima transfuzijskih ustanova u Hrvatskoj
Kontrolirana usporedba nikardipina i propranolola u liječenju arterijske hipertenzije
Kretanje protutijela u osoba s mediteranskom pjegavom groznicom određivano Weil-Felixovom aglutinacijom, reakcijom vezanja komplementa i neizravnom imunofluorescencijom
Komplikacije nakon prolongirane intubacije kod pacijenata s traumom glave
Kliničko i laboratorijsko značenje inducibilnih beta-laktamaza
Klippel-Trenaunayev sindrom
Kolinesteraza u plazmi i cerebrospinalnom likvoru bolesnika s virusnim meningitiom
Kongenitalne anomalije središnjeg živčanog sustava
Kongenitalna traheoezofagealna fistula H-tipa
Kotrimoksazol u liječenju Wegenerova vaskulitisa
Koje bolesnike liječiti s pomoću izmjene plazme?
Kliničko značenje antinuklearnih protutijela
Kirurško liječenje sarkoma induciranih iradijacijom poslije liječenja karcinoma dojke, naše iskustvo
Kontinuirana bubrežna nadomjesna terapija
Kirurško liječenje ratnih ozljeda vena
Karakteriziranje ekstrakta prašine papira in vitro
Kardiovaskularni sustav i šport
Kombinirana ubojstva-samoubojstva
Kamo srlja hrvatsko medicinsko nazivlje?
Kultura kožnih stanica
Koncentracija serumskog [alfa]-fetoproteina (AFP) prije i poslije transkateterske embolizacije hepatocelularnih tumora Lipiodolom
Karcinom in situ mokraćnog mjehura
Karakteristike SHV-2 tipa [beta]-laktamaze iz dvije zagrebačke bolnice
Korektivne osteotomije u liječenju degenerativnih promjena koljenskog zgloba
Karcinom mokraćnog mjehura sličan limfoepiteliomu
Komisija za ljudska prava i medicinsku etiku Hrvatskoga liječničkog zbora
Klinička uspješnost liječenja kronične upale srednjeg uha lokalnom i peroralnom primjenom ofloksacina
Krpeljni meningoencefalitis u Gorskom Kotaru
Kućno strojno prodisavanje u djevojčice s Ondine-Hirschsprungovim sindromom
Kontrola onečišćenja zraka bolničke sredine kvantitativnim aerobiološkim metodama
Klinički spektar rikecioze na zadarskom području
Kognitivne sposobnosti alkoholičara u dvostruko slijepom pokusu s piracetamom
Kritički prikaz područja lijekova u 1989. godini
Kritički prikaz područja lijekova u 1990. godini
Kongenitalna ventralna kurvatura penisa
Kompozitni materijali u estetskoj stomatologiji
Kronologija stradavanja civila u ratu protiv Hrvatske
Kemijski rat protiv Hrvatske
Kontrola svježe smrznute plazme u 8 transfuzijskih ustanova u Republici Hrvatskoj
Kako su rasla školska djeca u Hrvatskoj u posljednjim desetljećima drugog milenija
Karl Jaspers
Klasifikacija, dijagnostika i liječenje sindroma prostatitisa
Komunikacija zdravstvenih djelatnika u okviru pedijatrijske skrbi
Kreiranje strategije zdravlja na lokalnoj razini procesom "Gradske slike zdravlja" i "Gradskog plana za zdravlje"
Kt/V kao mjera količine hemodijalize
Klub hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata liječenih od PTSP-a kao oblik psihosocijalne rehabilitacije
Konzervativno liječenje benigne hiperplazije prostate
Korelacije tjelesne visine i težine djece pri upisu u 1. razred osnovne škole i pokazatelja rasta djece pri rođenju s tjelesnom visinom roditelja
Komplementarne metode vođenja poroda
Kronična bolest bubrega i statini
Kliničke osobitosti bolesnika s renovaskularnom hipertenzijom
Kliničke i laboratorijske odlike dijabetesa tipa 1 u djece u vrijeme postavljanja dijagnoze
Klinička i epidemiološka obilježja prolapsa mitralne valvule u djece
Kliničke značajke tremora
Klasični oblik Fabryjeve bolesti bez angiokeratoma
Kliničko-patološka obilježja mikropapilarne varijante urotelnog karcinoma mokraćnog mjehura
Kirurško liječenje poremećaja disanja tijekom spavanja
Kriptokokni meningitis kao dijagnostični problem u bolesnika sa sustavnim eritemskim lupusom
Kvaliteta zdravstvene skrbi
Kirurzi-ranarnici u Bjelovaru i bjelovarskom zavičaju u XVIII.-XIX. stoljeću
Kirurška služba u Bjelovaru tijekom II. svjetskog rata
Kuhinjska sol : skriveni otrov u svakodnevnoj hrani
Kolesterolska embolizacija i bubrežna insuficijencija : prikaz bolesnika i pregled literature
Krštenje u nuždi : medikohistoriografsko viđenje
Kirurško liječenje haluksa valgusa vlastitom metodom : operacijska tehnika i prikaz 100 bolesnika
Klinička i etiopatogenetska uloga plazminogenskoga i metaloproteinaznoga sustava u tumorskome rastu : pericelularna razgradnja međustaničnoga matriksa i tumorski rast
Koštano-hrskavični prijelom ivera kao posljedica akutne luksacije
Klinički i patofiziološki obrasci upale vanjskog zvukovoda s osvrtom na problematične slučajeve
Kliničke upute za dijagnozu, liječenje i praćenje bolesnika oboljelih od karcinoma pluća nemalih stanica
Kliničke upute za dijagnozu, liječenje i praćenje bolesnika oboljelih od kolorektalnog raka
Kongresi Hrvatskoga liječničkoga zbora
Kliničke upute za dijagnozu, liječenje i praćenje bolesnika oboljelih od invazivnog raka dojke
Kliničke upute za dijagnozu, liječenje i praćenje bolesnika oboljelih od raka bubrega
Kliničke smjernice za dijagnostiku, liječenje i praćenje bolesnika s neinvazivnim rakom dojke
Kirurško liječenje bolesti štitne žlijezde u dječjoj dobi : prikaz naših bolesnika
Kongenitalni hiperinzulinizam : novosti o nastanku, dijagnosticiranju i liječenju bolesti
Kapilarni hemangiom testisa, prikaz dvanaestogodišnjeg bolesnika
Karcinosarkom sigmoidnoga debelog crijeva s mikropapilarnom slikom : prikaz bolesnice
Kako poboljšati transfuzijsko liječenje bolesnika podvrgnutih ugradnji totalnih endoproteza kuka i koljena?
Kliničke upute za dijagnostiku, liječenje i praćenje bolesnica oboljelih od raka vrata maternice Hrvatskoga onkološkog društva i Hrvatskog društva za ginekologiju i opstetriciju Hrvatskoga liječničkog zbora te Hrvatskoga ginekološkoonkološkog društva.
Kliničke upute za dijagnostiku, liječenje i praćenje bolesnica oboljelih od raka maternice Hrvatskog onkološkog društva i Hrvatskog društva za ginekologiju i opstetriciju Hrvatskog liječničkog zbora te Hrvatskoga ginekološkoonkološkog društva.
Kliničke upute za dijagnostiku, liječenje i praćenje bolesnica oboljelih od raka jajnika Hrvatskog onkološkog društva i Hrvatskog društva za ginekologiju i opstetriciju Hrvatskog liječničkog zbora te Hrvatskoga ginekološkoonkološkog društva.
Kliničke upute za dijagnostiku, liječenje i praćenje bolesnika oboljelih od raka testisa Hrvatskoga onkološkog društva i Hrvatskog urološkog društva Hrvatskoga liječničkog zbora
Kliničke upute za dijagnostiku, liječenje i praćenje bolesnika oboljelih od raka mokraćnog mjehura Hrvatskoga onkološkog društva i Hrvatskog urološkog društva Hrvatskoga liječničkog zbora
Kliničke upute za dijagnostiku, liječenje i praćenje bolesnika oboljelih od raka prostate Hrvatskoga onkološkog društva i Hrvatskoga urološkog društva Hrvatskoga liječničkog zbora.
Komunikacija s kirurškim pacijentima starije životne dobi putem Interneta
Kapilaroskopija u reumatološkoj praksi : iskustvo jednog centra = Capillaroscopy in rheumatological practice : one center experience
Krvarenje iz nadbubrežne žlijezde u perinatalnom periodu : prikaz bolesnice
Karbapenemaze gram-negativnih bakterija
Kvartarna prevencija kao temelj racionalnog pristupa pacijentu u obiteljskoj medicini
Klasifikacija glomerulopatija
Klinička obilježja vaskulitisa povezanih s antineutrofilnim citoplazmatskim protutijelima
Klinička očitovanja, dijagnoza i liječenje pacijenata s temporalnim arteritisom u Kliničkome bolničkom centru Rijeka
Kongenitalne koronarne arterijske fistule : kliničko i terapijsko razmatranje
Koarktacija aorte kod djece u 10-godišnjoj kliničkoj epidemiološkoj studiji : dijagnostičko i terapijsko razmatranje
Kliničke karakteristike bolesnika s dvostrukim pilorusom
Kliničke preporuke za dijagnozu, liječenje i praćenje bolesnika oboljelih od raka nepoznata primarnog podrijetla
Kalcificirajuća uremijska arteriolopatija : klinička slika i liječenje
Kliničke upute Hrvatskoga onkološkog društva za dijagnozu, liječenje i praćenje bolesnica/ka oboljelih od invazivnog raka dojke
Kojim PPD-hiperreaktorima treba dati profilaksu : naša iskustva
Kompleksni regionalni bolni sindrom
Kliničke upute za dijagnozu, liječenje i praćenje odraslih bolesnika oboljelih od glioma središnjega živčanog sustava
Kliničke preporuke Hrvatskog društva za internističku onkologiju HLZ-a za dijagnozu, liječenje i praćenje bolesnika/ca oboljelih od melanoma kože
Kliničke preporuke za dijagnozu, liječenje i praćenje bolesnika oboljelih od raka jednjaka i ezofagogastričnog prijelaza
Liječenje prijeloma vrata bedrene kosti endoprotezom u starijih
Liječenje gigantocelularnog tumora kosti na našem odjelu [Odjel za ortopediju KBC Split]
Laringalna maska
Lobarni emfizem u djece
Liječenje gonartroze metodom artroskopske abrazije
Liječenje Guillain-Barreova sindroma
Legionarska bolest u nas nije rijetka
Liječnički vjesnik u ozračju rendgenoloških početaka u Hrvatskoj
Liječenje prijeloma vrata femura bipolarnom hemiartroplastikom
Laparoskopski postupci u digestivnoj kirurgiji
Laparoskopska kolecistektomija u dječaka s drepanocitozom
Liječenje erythema migrans
Liječenje Dupuytrenove kontrakture djelomičnom fascijektomijom
Lajmska borelioza u Hrvatskoj od 1987. do 1998.
Liječenje pseudartroze olekranona anatomskom kukastom pločicom
Liječnički vjesnik na pragu trećeg milenija
Liječenje ortopedskih bolesnika transfuzijama autologne krvi
Lijekovi za liječničku torbu
Liposarkom sjemenog snopa
Liječnički vjesnik u povijesti medicine i povijest medicine u Liječničkome vjesniku
Lipoprotein
Liječnici specijalisti u Hrvatskoj
Letalni granulom sredine lica
Liječenje kronične mijeloične leukemije u uznapredovaloj fazi bolesti imatinibom
Laparoskopski pristup postoperativnoj ventralnoj herniji
Liječenje i prevencija virusnog hepatitisa
Laparoskopski kirurški zahvati u trudnoći
Laparoskopsko zbrinjavanje kolecistoduodenalne fistule
Laparoskopska kolorektalna kirurgija
Laparoskopsko liječenje akutnog kolecistitisa
Ljudski ili životinjski koštani ostatci?
Laparoskopska kirurgija kod akutne ozljede trbuha
Liječenje i kontrola arterijske hipertenzije u Hrvatskoj
Liječenje povišenog krvnog tlaka u akutnim neurološkim bolestima
Laparoskopsko liječenje funkcionalno aktivnih tumora nadbubrežne žlijezde
Liječenje leukemije vlasastih stanica kladribinom
Laparoskopska dekapsulacija prirođene ciste slezene
Lipoprotein lipaza
Leukocitoklastički vaskulitis u primarnome Sjogrenovu sindromu
Laparoskopska transgastrična citogastrostomija pseudociste gušterače
Liječenje Haluksa valgusa u Klinici za ortopediju u razdoblju od 1981-do 2000. godine
Liječenje egzacerbacija astme u odraslih
Laparoskopska parcijalna pericistektomija ehinokokne ciste jetre po Papadimitrouu : prikaz bolesnika
Liječenje alopecije areate : suvremeni principi i perspektive
Leiomiomatozni karcinom bubrežnih stanica : prikaz bolesnika
Laparoskopsko odstranjenje žučnog mjehura u bolesnika s ventrikuloperitonealnim kateterom
Liraglutid u liječenju šećerne bolesti tipa 2
Lumbosakralni fasetni sindrom : funkcijski i organski poremećaji lumbosakralnih fasetnih zglobova
Liječenje histiocitoze Langerhansovih stanica u djece
Ligament koji zaslužuje pozornost : medijalni patelofemoralni ligament
Lokalno invazivni papilarni karcinom štitnjače : naša iskustva
Liječenje empijema prsišta u djece
Liječenje teške astme
Liječenje rezistentnih primarnih glomerulopatija
Liječenje lupusnog nefritisa
Liječenje vaskulitisa povezanih s antineutrofilnim citoplazmatskim protutijelima
Laparoskopska parcijalna pericistektomija ehinokokne ciste slezene : prikaz bolesnice
Liječenje oštećenja probavne cijevi primjenom endoskopske stezaljke : prikaz serije bolesnika
Maligni neuroleptički sindrom
Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu u domovinskom ratu 1991.-1992.
Metoda praćenja zdravstvenih potreba starijih ljudi
Medicinski fakultet u Zagrebu od "Hrvatskog proljeća" do prvih višestranačkih izbora
Mikrodohektomija s perioperativnim bojenjem izvodnih kanala kod sekrecije iz dojke
Meteorološka zbivanja i agregacija trombocita u bolesnika s infarktom miokarda na srednjodalmatinskom priobalnom području
Metabolizam endogenoga gastrina u bubregu
Magnezij
Monozigotne blizanke s centrotemporalnim šiljcima u elektroencefalogramu
Mutagene promjene u medicinskog osoblja profesionalno izloženog antineoplastičnim lijekovima
Mukolipidoza tip III
Metabolička bolest kostiju u bolesnice s glutenskom enteropatijom
Multipla skleroza i migracije
Mogućnosti brzog razvrstavanja bakterijskih od atipičnih pneumonija u djece
Metaboličke bolesti i prehrana obogaćena vlaknima
Meticilin-rezistentni Staphylococcus aureus (MRSA)
Marginalia medica croatico-glagolitica
Metastaza planocelularnog karcinoma kože lica u području parotidne regije
Model praćenja propisivanja lijekova u općoj medicini
Mineralna gustoća kosti u bolesnica na dugotrajnoj terapiji levotiroksinom
Membranska metaloendopeptidaza (CD10/CALLA)
Medicina rada u svijetu i u Hrvatskoj
Miokarditis i dilatacijska kardiomiopatija u djece
Mjesto prof. dr. Vladimira Ćepulića u hrvatskoj ortopediji
Mehanizmi bubrežnog zadržavanja natrija i vode u zatajenju srca, cirozi i trudnoći
Malarija u Hrvatskoj
Mjerenje arterijskog tlaka živinim tlakomjerom
Medikamentna terapija krvarenja iz varikoziteta jednjaka i želuca
Muzej za povijest zdravstva u Hrvatskoj
Medicinski fakultet u Splitu
Metastaza nemikrocelularnog raka pluća u atlas
Medicina u sportu ili sportska medicina?
Manje invazivna laparoskopska kolecistektomija
Mehanizam djelovanja epidermalnog faktora rasta
Miastenija gravis i trudnoća
Mycoplasmas, a review of surveys examining human genital infections and experimental infection in mice with special reference to in vitro fertilization
Micetizam u djece
Mogućnost farmaceutske proizvodnje u ratnim uvjetima
Mogućnosti kliničke primjene denzitometrije kosti s osobitim osvrtom na metodu dvofotonske apsorpciometrije
Međugeneracijsko prosljeđivanje dojenja kao modela ponašanja
Mentalna higijena mladih
Medicinska rehabilitacija arthrogryposis multiplex congenita u prvoj godini života
Miopatija s rabdomiolizom kao nuspojava istodobnog liječenja cerivastatinom i gemfibrozilom
Mediteranski način prehrane i učestalost zloćudnih tumora probavnog sustava na hrvatskim otocima
Minimalno invazivna paratiroidektomija vođena sondom
Medicinska biblioteka "Liječničkog vjesnika"
Mjesto i uloga kardiološke rehabilitacije u suvremenoj kardiologiji
Mikrocelularni karcinom pluća u bolesnika s hepatospleničnim T-staničnim limfomom
Metabolički sindrom u bolesnika s hipertenzijom
Mjesto i uloga endotela u hipertenziji i aterosklerotskim procesima
Mjesto betaadrenergičkih blokatora u suvremenom liječenju arterijske hipertenzije
Magnetnorezonantna kolangiopankreatografija (MRCP)
Medicinski časopisi i otvoreni pristup
Medicinski pristup odgovornosti liječnika za štete, koje nastaju pri pružanju medicinskih usluga
Medicinsko vještačenje u opstetriciji
Manje soli - više zdravlja : Hrvatska inicijativa za smanjenje prekomjernog unosa kuhinjske soli (CRASH)
Malarija u Hrvatskoj u razdoblju od 1887. do 2006.
Marden-Walkerov sindrom : prikaz bolesnika
Medicinska pogreška : profesionalna odgovornost za štete u Bosni i Hercegovini
Mikrobiološka dijagnostika trihineloze
Minimalno invazivna aortna kirurgija
Molekularna osnova raka dojke vezana uz gene BRCA1 i BRC2 : karakteristike i ciljana terapija
Može li uvođenje postupnika za postavljanje intrauterinog uloška smanjiti promjenu mikrobiološke flore spolnoga sustava u žena koje ga rabe?
Medicina utemeljena na znanstvenim dokazima : stavovi zdravstvenog osoblja jedne kliničke bolnice
Manjak vitamina B12 u djece : podcijenjena opasnost u svjetlu novih spoznaja
Može li lacidipin uzrokovati poremećaje osjeta mirisa? : prikaz bolesnice
Multipli primarni tumori
Mezenhimske matične stanice : imunomodulatorne značajke i klinička primjena
Mjerenje inspiracijskog protoka zraka pri odabiru oblika inhalacijskog lijeka za astmu i KOPB
Metastaze karcinoma dojke u želudac i debelo crijevo : prikaz dviju bolesnica
Matija Vlačić Ilirik mlađi, profesor filozofije i aristotelovske logike i profesor praktične medicine
Membranski glomerulonefritis : novosti u patogenezi i liječenju
Mjerenje arterijskoga tlaka - ne mari za male stvari i ostat će male stvari?! : preporuke Hrvatskoga referalnog centra za hipertenziju, centra izvrsnosti Europskog društva za hipertenziju = Blood pressure measurement - do not sweat the small stuff and it is all small stuff?! : position paper of th
Marihuana u medicinske svrhe : javnozdravstveni aspekt
Medicinske vježbe za bolesnike s kroničnom križoboljom
Manjak lizosomske kisele lipaze u djece : vlastita iskustva i nova mogućnost enzimskoga nadomjesnog liječenja
Minimalno invazivna kirurgija slabinske kralježnice u liječenju hernije intervertebralnog diska
Mikcijska urosonografija pojačana kontrastom (cevus) u dijagnostici vezikoureteralnog refluksa
Miniperkutana nefrolitotripsija : naša prva iskustva
Mogućnosti i ograničenja seksualne aktivnosti nakon ugradnje totalne endoproteze kuka
Neodymium YAG laser i kirurška discizija kod traumatske katarakte
Nail-patella sindrom
Neurokirurško liječenje djece sa spinom bifidom udruženom sa spinalnim kongenitalnim lipomom u lumbosakralnom području
Neki patološki mehanizmi psorijatične lezije
Novije ultrazvučne spoznaje o posteljičnom krvotoku
Naše iskustvo u zbrinjavanju otvorenih prijeloma metodom vanjske fiksacije u periodu agresije na Osijek i okolinu
Nove dijagnostičke mogućnosti
Neobična lokalizacija ehinokokne ciste
Neke osobitosti bolesnika s akutnim infarktom miokarda liječenih u Splitu od 1982. do 1992. godine
Navika pušenja u školske djece
Naša iskustva s primjenom sinoskopije
Nacionalna organizacija zdravstvene zaštite dijabetičnih bolesnika "Hrvatski model"
Naši rezultati kiruškog liječenja pertrohanternih prijeloma
Naša iskustva u liječenju ratnih ozljeda čeljusti lica u Kliničkom bolničkom centru Rijeka
Naša prva iskustva s ventilacijsko-perfuzijskim scintigramom u bolesnika sa sumnjom na plućnu emboliju
Nove vakcine pripremljene za široku primjenu
Naši rezultati kirurškog liječenja prirođenog mišićnog tortikolisa
Neusklađenost kliničke prakse i nazivlja s postojećim pravilnikom o utvrđivanju smrti mozga
Nodularna limfoidna hiperflazija kolona i terminalnog ileuma
Naša prva iskustva u videotorakoskopskoj kirurgiji (VATS)
Nova organizacija školske medicine
Normalne vrijednosti ventilacijske funkcije pluća poljoprivrednih radnika u sjevernoj Hrvatskoj
Neuropeptidi endogeni opioidni peptidi i stanična proliferacija
Nestaje li uremijski svrbež hemodijaliziranih bolesnika samo dodatnim liječenjem?
Naša iskustva s ultrazvučnom dijagnostikom infantilne hipertrofičke stenoze pilorusa
Niskoreninska hipertenzija i nasljedne bolesti mineralokortikoida
Naši rezultati liječenja inficiranih endoproteza kuka
Novi dijagnostički kriteriji i klasifikacija šećerne bolesti
Nazočnost protutijela protiv Chlamydia pneumoniae u bolesnika s ishemičnom bolesti srca i akutnim infarktom miokarda
Nastavni plan Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu
Novije spoznaje o patofiziologiji ateroskleroze
Neonatalna aloimuna trombocitopenijska purpura (NATP) uzrokovana anti-HPA-1a aloprotutijelima
Neisseria meningitidis smanjene osjetljivosti na penicilin na području Zagrebačke županije
Nadzor majke i čeda u porodu
Nefarmakološka terapija supraventrikularnih tahiaritmija
Novosti u primjeni umjetnog zgloba kuka
Neka opažanja o ratnim ozljedama lokomotornog sustava
Nutritivna gustoća cinka, bakra, željeza i mangana u dnevnoj prehrani odraslih osoba
Nalaz Staphylococcus lugdunensis u kliničkim uzorcima i osjetljivost na antimikrobne lijekove
Novije spoznaje o liječenju akupunkturom
Nearteritička ishemička optička neuropatija
Navika pušenja djelatnika u zdravstvu Koprivničko križevačke županije
Nove mogućnosti liječenja inzulinom
Novije spoznaje o fiziološkim svojstvima i učincima bubrežnog dopamina
Nealkoholni steatohepatitis u djece
Najnovije spoznaje o genskoj osnovi melanoma
Nepoželjne interakcije antihipertenziva i nesteroidnih antireumatika
Neurofibromatoza tip 1 (von Recklinghausenova bolest ili periferna neurofibromatoza)
Neprepoznati paragangliom stražnjeg medijastinuma
Neurofibromatoza tip 2
Nesteroidni protuupalni lijekovi i ozbiljne gastrointestinalne nuspojave
Nikola Tesla i u medicini
Navike spavanja studenata medicine, liječnika i medicinskih sestara
Novorođenčad male porodne mase u pet hrvatskih županija
Nove optičke endoskopske tehnike u ranoj detekciji tumora probavnog trakta
Nuspojave i interakcije fluorokinolona
Neurološka dijagnostika hospitaliziranih bolesnika Psihijatrijske bolnice Vrapče
Nekrotizirajući fascitis natkoljenice : prikaz bolesnika i pregled literature
Neepidermoidni tumori larinksa : 15-godišnje iskustvo u našoj ustanovi
Nuspojave radioterapije u usnoj šupljini : dijagnostika, prevencija i terapijske smjernice
Neonatalna aloimuna trombocitopenija u Hrvatskoj od 1997.do 2007. godine
Niske doze sulfonilureje kao uspješna zamjena za inzulin u liječenju neonatalnog dijabetesa uzrokovanog aktivirajućom mutacijom KIR6.2.
Nadoknada troška lijeka u Hrvatskoj : je li se moglo učiniti više?
Nuspojave inhibitora 3-hidroksi-3-metil-glutaril koenzim A reduktaze prijavljene agenciji za lijekove i medicinske proizvode
Nesteroidni antireumatici i arterijska hipertenzija
Novosti u patofiziologiji, radiološkoj dijagnostici i konzervativnom liječenju bolnih stanja i deformacija kralježnice
Novosti i perspektive u invazivnom liječenju u vertebrologiji
Novi primarni zloćudni tumori nakon dijagnoze raka dojke : međuodnos naslijeđa, rizičnih čimbenika i modaliteta liječenja
Nova klasifikacija vaskulitisa
Nenamjerno otrovanje biljkom mrazovcem (Colchicum autumnale) : prikaz dvojice bolesnika
Nekompaktna lijeva klijetka
Nealkoholna masna bolest jetre - multisistemska bolest?
Osmotska rezistencija eritrocita u bolesnika s kroničnom bubrežnom insuficijencijom
O biološkom podrijetlu zloćudnih tumora
Organizacija eksperimentalne mikrokirurške djelatnosti u Općoj bolnici Maribor
Onkogeni i faktori rasta u humanim tumorima epitelnog podrijetla
Obolijevanje od raka ženskih spolnih organa u Baranji
Oštećenja unutrašnjeg uha u ronilaca na dah
Onkocitna lezija grkljana
Odabir novorođenčadi na oštećenje sluha
Osteoartroza u svjetlu rezultata novih istraživanja
Odnos između stupnja histološke diferenciranosti i hormonskih receptora kod raka dojke
Odnos veličine lijevo-desnog shunta i plućne vaskularne rezistencije pri prirođenim greškama srca
Osobitosti i ishod plućne sarkoidoze
Ortostatska hipotenzija
Obrasci upućivanja bolesnika iz opće medicine na konzultativne preglede
Oboljenje ili bolest ili - i oboljenje i bolest
Ocjena genetskog faktora u varijabilnosti menarhe
Odgovor gradskog fizika dr. Bernarda Vilima Muellera gradskom magistratu u povodu jednog porođajnog zahvata varaždinskog liječnika dr. Josipa Mlinarića
Otkrivanje heterozigota za kongenitalnu adrenalnu hiperplaziju zbog nedostatka 21-hidroksilaze u općoj populaciji
Obiteljski faktor kardiovaskularnog rizika
O Eskulapovu hramu u Dioklecijanovoj palači u Splitu
Odabrani zapisi protiv bolesti u hrvatskim glagoljskim rukopisima
Određivanje jačine boli u bolesnika s križoboljom kineziološkim elektromiogramom sakrospinalnih mišića
Obrazloženje potrebe osnivanja Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu
Osobitosti patohistološke obrade očahurenih folikularnih tumora štitne žlijezde
O hospicijskom pristupu boli i problemima kućne palijativne skrbi
Omeprazol i azitromicin s metronidazolom ili bez njega za eradikaciju Heliobactera pylori u duodenalnoj ulkusnoj bolesti
Odnos uspješnosti liječenja upale mokraćnog sustava i nestanka promjena sluznice mjehura u djece i mladih s cistoskopskim nalazom cističnog cistitisa
Oštećenje vidnog živca pri uporabi etambutola
O nazivima AIDS, SIDA i kopnica
Ozljede u etiologiji multiple skleroze
Odabir fenotipskih obilježja u razlikovanju vrsta enterokoka induktivnim matematičkim programom
Oralni kontraceptivi i rak dojke
Obiteljski liječnik u primarnoj zdravstvenoj zaštiti djece predškolske dobi
Osnove sustava kakvoće u medicinsko-biokemijskom laboratoriju
Obiteljska adenomatozna polipoza crijeva
Ozljede žučnih vodova pri laparoskopskoj kolecistektomiji
Odnos samoubojstava i pokušaja samoubojstava na području Bjelovarsko-bilogorske županije
Osmotska rezistencija eritrocita u bolesnika s kroničnom bubrežnom insuficijencijom
Otrovanje gljivama s dugim periodom inkubacije
Osnivanje Medicinskog fakulteta u Zagrebu
Ozljede urogenitalnog sustava
Osobitosti zaštite djece u ratu
Određivanje potentnosti pripravka alergena Ambrosia elatior kožnim testiranjem i inhibicijom radioalergosorbentnog testa
Osnivanje i rad "Sbora liečnika kr. Hrvatske i Slavonije" u javnim glasilima u razdoblju 1874.-1875.
Odvikavanje od pušenja transdermalnim nikotinskim sustavom
Osamdeset godina kirurgije hipofize u Kliničkoj bolnici "Sestre milosrdnice"
Okultni papilarni karcinom štitne žlijezde s neobičnim neurološkim simptomima
Opća psihosomatika u dječjoj i adolescentnoj dobi
Osteoporoza u muškaraca
Očne manifestacije lajmske borelioze u sjeverozapadnoj Hrvatskoj
Oštećenje glavnog bronha uzrokovano aspiracijom tablete željeznog sulfata
Osteoporoza uzrokovana glukokortikoidima
Osvrt na suzbijanje koštano-zglobne tuberkuloze u Hrvatskoj
Ozljeda vidnog živca sa stajališta medicinskog vještačenja
Oftalmološke promjene u bolesnika zaraženih virusom humane imunodeficijencije prije i nakon uvođenja vrlo djelotvornog antiretrovirusnog liječenja
Osobitosti skupljanja autolognih krvotvornih matičnih stanica iz periferne krvi u pedijatrijskih bolesnika
Određivanje gradusa urotelnog karcinoma prema klasifikaciji Svjetske zdravstvene organizacije iz 2004.
Obostrani karcinom bubrežnih stanica i istodobni urotelni karcinom nakapnice i mokraćovoda
Osteohondritis disekans gležnja
Opstrukcija apneja tijekom spavanja i anestezija
Oštećenje gastroduodenalne sluznice i težina koronarne ateroskleroze u bolesnika s koronarnom bolešću srca
Osnovna obilježja odgovornosti za štete u medicini
Operativno završeni porodi u Klinici za ginekologiju i akušerstvo u Tuzli : Bosna i Hercegovina u razdoblju 1986.-2005. godine
Organizacija zaštite mentalnog zdravlja u zajednici
Oporavak nakon dugotrajne mehaničke cirkulatorne potpore u bolesnika s kroničnim zatajivanjem srca : prikaz bolesnika
Osvrt na organizaciju Kongresa higijeničara u Opatiji 1950. godine
Od nejasne vrućice do visceralne lišmenijaze : prikaz bolesnika = From unexplained fever to visceral leishmaniasis : a case report
Ortotopna transplantacija bubrega : prikaz bolesnika
Osobitosti anestezije kod ortopedskih zahvata u bolesnika s osteogenesis imperfecta
Osobitosti dječje tuberkuloze u Kliničkome bolničkom centru Split u razdoblju od 1990. do 2012.
Operacija primarnog tumora mozga u budnom stanju bolesnika
Osnivanje Muzeja za povijest zdravstva u Hrvatskoj 1944. godine i uloga njegova prvog kustosa Stanka Sielskog
Odgovor zdravstvenog sustava Republike Hrvatske na migrantsku krizu u razdoblju od 16. rujna do 31. prosinca 2015.
Prognostički model
Patološkoanatomske promjene kod narkomana
Primjena kohlearnog implantata u bolesnika sa senzoneuralnim oštećenjem sluha
Primjena monoklonskih protutijela u dijagnostici karcinoma dojke
Praćenje respiratornih simptoma i ventilacijske funkcije pluća tekstilnih radnica na preradi jute
Plućni edem nakon opstrukcije gornjeg dišnog puta
Prevalencija psorijaze u karlovačkoj regiji
Prikaz bolesnice u stanju katatonog uzbuđenja
Poredbeno istraživanje učinkovitosti termokoagulacije, skleroterapije i kombinacije skleroterapije i termokoagulacije u liječenju akutnog krvarenja iz peptičkog vrijeda
Prof. dr. sc. Aleksandar Tiefenbach (1922-1992)
Pasivno pušenje
Plućne promjene u bolesnika s neurofibromatozom tip I i tuberoznom sklerozom
Ponovljeno ispitivanje promjena respiratorne funkcije istih radnika nakon daljnjih šest godina izloženosti onečišćenjima u industriji gume
Primarni neuroendokrini karcinom kože
Perinatalna zaštita
Promjene plazmatskih proteina u bolestima bubrega i jetre i distribucija lijekova
Psihičko stanje hrvatskih izbjeglica u Republici Mađarskoj
Prvi hrvatski medicinski rječnik dr. Ivana Dežmana
Plućna funkcija adolescenata s idiopatskom torakalnom skoliozom prije i poslije kiruške korekcije
Procjena nekih fenotipskih obilježja streptokoka u identifikaciji Streptococcus anginosus (Streptococcus milleri) grupe
Procjena veličine lijevo-desnog šanta pulsnom doplerskom ehokardiografijom u djece
Povezanost agregabilnosti trombocita s veličinom infarkta miokarda
Patofiziološki mehanizmi srčane dekompenzacije
Posebne sposobnosti u autistične djece (autistic-savant) i njihovo intelektualno funkcioniranje
Postvakcinalni imunitet za ospice u djece na dugotrajnoj antiepiletptičkoj terapiji
Postoperativni astigmatizam nakon ekstrakapsularne ekstrakcije katarakte
Prikaz kapilaroskopske metode i mogućnosti njezine praktične primjene
Prikaz ženske zdjelice magnetskom rezonancijom
Primarna aktinomikaza jetara
Pedeset godina molekularne biologije
Plućna arterijsko-venska fistula u adolescenta
Posttraumatski stresni poremećaj (PTSP)
Povijesnomedicinski rad prof. dr. sc. Lavoslava Glesingera (1901-1986)
Preartroza kuka u odraslom pučanstvu
Patofiziologija hemodinamskog šoka (krvotočnog urušaja)
Patofiziologija hemodinamskog šoka (krvotočnog urušaja)
Psihijatrija
Problemi adolescenata i odraslih osoba s kongenitalnom srčanom greškom
Prirođeno iščašenje kuka ili razvojni poremećaj kuka?
Postupak s kirurškim bolesnikom - nosiocem elektrostimulatora srca
Plućna funkcija nakon dekortikacije pluća
Prva hrvatska deontološka disertacija
Promjene u relevantnim stavovima medicinskih sestara nakon godinu dana rada u Balintovim grupama
Pripada li Lich-Gregoirova antirefluksna metoda prošlosti?
Poremećaji odstranjivanja onečišćenja iz pluća
Poststreptokokni reaktivni artritis
Prevencija koronarne bolesti srca u kliničkoj praksi
Pankreatična resekcija i hipotermična peritonealna irigacija u liječenju bolesnika s nekrotizirajućim pankreatitisom
Prevalencija pokazatelja atopije u odrasloj populaciji Zagrebačke županije
Praćenje parametara funkcije štitne žlijezde tijekom akutnog infarkta miokarda
Pušački edem glasnica
Pseudotrombocitopenija uzrokovana etilendiamintetraoctenom kiselinom (EDTA)
Poduka oboljelih od astme, kroničnog bronhitisa i emfizema pluća
Pulsni oksimetar i kapnometar u prevenciji perioperativnog morbiditeta i mortatliteta
Palijativni pristup malignoj opstrukciji jednjaka endoskopskom primjenom novog samoširećeg (self-expanding) nitinolskog stenta
Porod ili porođaj. Porodništvo ili porodiljstvo. Fetalni ili fetusni
Prikaz bolesnika s autoimunom hemolitičkom anemijom s hladnim protutijelima
Prognostička vrijednost određivanja prisutnosti i histološkog stupnja intraduktalne komponente invazivnog duktalnog karcinoma dojke nakon poštednog liječenja
Paraneoplastički autoimuni neurološki sindromi
Posebnosti imunoreaktivnosti u novorođenčadi i male djece
Profesionalna astma
Prepoznavanje tkivnog duga kisika u kliničkim uvjetima
Povijest studentskih medicinskih časopisa na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
Pušenje među zagrebačkim srednjoškolcima
Pneumatizacija srednje nosne školjke
Pristup dispepsiji u primarnoj zdravstvenoj zaštiti
Procjena kliničke uporabljivosti biljega akutnog infarkta miokarda
Primarna cilijarna diskinezija
Prvi rezultati privatizacije primarne zdravstvene zaštite na primjeru Požege
Poremećaji plućne ventilacijske funkcije u bolesnica sa spuštenim genitalnim organima u postmenopauzi
Periarthritis humeroscapularis
Primarni maligni melanom ženske uretre
Povijest ginekologije i perinatologije u Hrvatskoj
Podtipovi respiratornoga sincicijskog virusa
Povijest ginekologije i perinatalogije u Hrvatskoj
Prognoziranje doživljenja očekivanog trajanja života upotrebom metode induktivnog učenja
Primarna adrenokortikalna mikronodularna displazija
Preporuke za čišćenje i dezinfekciju/sterilizaciju endoskopa
Posteriorna sagitalna anorektoplastika (PSARP) u djece s visokom atrezijom rektuma
Primjena bifosfonata u internističkoj onkologiji
Porod sa spalom nožicom i pupkovinom uz glavicu
Perkutana traheostomija
Ponovni posjet Wilsonovoj bolesti
Praćenje rezistencije bakterija na antibiotike u Republici Hrvatskoj
PCR in situ u dijagnostici akutnih leukemija
Pseudomiksom peritoneuma s pridruženim mucinoznim epitelnim cistama slezene
Pet godina laparoskopske kirurgije u Hrvatskoj
Prvi Medicinski fakultet u Sarajevu
Psihološko-emocionalna, duhovna i društvena bol
Perinatalna skrb u Kninu u neposrednom poraću
Prof. dr. Frano Bulić
Polip i strano tijelo bronha u adolescenta
Patogeneza postoperacijske boli i mogućnost liječenja
Podagra nekoć i urični artritis danas u Hrvatskoj
Prim. dr. Ivo Šercer
Profesionalne štetnosti u djelatnosti likovnih umjetnika
Prof. dr. Hugo Gjanković
Porijeklo i klonska proliferacija maligno alteriranih stanica u modus Hodgkin
Pubertetski zamah rasta i skolioza kralješnice
Promjene funkcije i strukture lijeve klijetke u hipertoničara liječenih metildopom i urapidilom
Poređenje koristi i rizika juvenilnog hroničnog artritisa solima zlata
Pseudoopstrukcija crijeva u hipotireozi
Patofiziologija ateroskleroze
Patofiziologija ateroskleroze
Periferni uveitis uzrokovan ličinkom toksokare
Prilog etiopatogenezi varikoziteta na donjim ekstremitetima
Prirođene greške u metaboličkom ciklusu sinteze ureje
Pokolji civila u Baniji
Prospektivno praćenje ventrikulskog septumskog defekta i učestalosti njegova spontanog zatvaranja u djece
Porast koncentracije digoksina u plazmi nakon prekida terapije
Planiranje obitelji
Pokolj civila u Dalju 1. kolovoza 1991.
Pokolj civila blizu Podravske Slatine 3. rujna 1991.
Prednosti artroskopije u ratnim uvjetima
Pravila pružanja prve pomoći ozljeđenicima s prijelomima i bez prijeloma kostiju
Postupci prve pomoći kod maksilofacijalnih ozljeda
Psihijatrijski poremećaji u ratnim i drugim katastrofičnim prilikama
Problemi i preporuke za zbrinjavanje prognanika iz ratom zahvaćenih područja Hrvatske
Područje lijekova u ratnom stanju
Pismo iz Hrvatske
Procjena varijabilnosti srčanog ritma kod bolesnika s preboljelim infarktom miokarda
Prandijalna regulacija glikemije
Prevalencija vrlo brzih metabolizatora lijekova u hrvatskoj populaciji
Prognostička vrijednost novostvorenih krvnih žila u tumorima bolesnica s rakom dojke
Plinska gangrena i hiperbarična oksigenacija
Podrijetlo i razvoj krvotvornih stanica
Prostata
Pobolijevanje ročnih vojnika na temeljnoj vojnoj obuci
Procjena programa specijalizacije iz psihijatrije
Privatizacija u hrvatskom zdravstvenom sustavu
Postavljanje katetera za peritonejsku dijalizu videoendoskopskim načinom
Pregled i primjena metoda za određivanje antitrombocitnih protutijela i trombocitnih antigena
Promjene u pojavnosti raka dojke u bolničkom registru
Poremećaji lipoproteina u kroničnom zatajenju bubrega, nefrotskom sindromu i dijalizi
Pedeset godina psihofarmakoterapije
Probir Downova sindroma trostrukim testom u drugom tromjesečju trudnoće
Prevalencija žučnih kamenaca u hemodijaliziranih bolesnika
Prva "on-line" trajna teleedukacija iz gastroenterologije u Hrvatskoj
Perkutana endoskopska gastrostomija
Postupnik za dijagnozu vezikuloznih i buloznih dermatoza
Prirođeno savinuće penisa (korda bez hipospadije)
Poboljšava li učinkovitija hemodijaliza odgovor na cijepljenje protiv virusa hepatitisa B?
Paraneoplastički sindrom povezan s antifosfolipidnim protutijelima
Pojava B-kronične limfocitne leukemije u Hodgkinovoj bolesti
Primjena visokofrekventno titrajućeg rezača u laparoskopskoj kirurgiji
Psihijatrijska epidemiologija u Hrvatskoj
Pojavnost CD30 na limfocitima u upalnom infiltratu akutne faze atopijskog dermatitisa
Pasivno pušenje i djeca
Perinatalni ishod višeplodnih trudnoća u rodilištima Knin i Livno 1990.-2002. godine
Preventivne mjere poboljšanja zdravstvene ispravnosti vode iz individualnih vodoopskrbnih objekata na područjima razoranim ratom
Primarni uspjeh i 6-mjesečni ishod bolesnika s akutnim infarktom miokarda sa ST-elevacijom u KBC-u Zagreb kod kojih je primijenjena metoda direktnog stentinga
Pregled učenika za obrtnička zanimanja
Psihološka istraživanja o prirodi ekspertnog znanja
Patofiziologija ishemijsko-reperfuzijske ozljede
Procjena glomerularne filtracije s pomoću prediktivnih jednadžbi
p53, bcl-2 i Ki-67 u dijagnostici inzularnog karcinoma štitnjače
Primarna pigmentna nodularna adrenokortikalna bolest kao uzrok Cushingova sindroma u sklopu Carneyeva kompleksa
Protuaterosklerotski učinci antihipertenziva
Perinatalna zaštita u Hrvatskoj
Presječno istraživanje (Cross-sectional study) uporabe lijekova u trudnoći
Prirođeni poremećaji glikozilacije i projekt "Euroglycanet"
Projekti i izgradnja kirurškoga paviljona bjelovarske bolnice
Pseudocistogastrostomija vođena endoskopskim ultrazvukom
Prijedlog programa ranog otkrivanja raka vrata maternice u Hrvatskoj
Prijelomi zbog zamora rebara u veslača
Primarni limfomi središnjega živčanog sustava
Prenatalna genotipizacija RHD-lokusa s pomoću lančane reakcije polimerazom u fetusa s rizikom od hemolitičke bolesti
Postprandijalna hiperglikemija kao čimbenik rizika u nastanku endotelne disfunkcije
Psihoneuroimunologija
Poremećaji disanja tijekom spavanja
Poremećeno spavanje u osoba s dugogodišnjim ratnim PTSP-om procijenjeno cjelonoćnom polisomnografijom
Poslijeoperacijska drenaža nakon aloartroplastike kuka i koljena
Polimorfizam trombocitnog glikoproteina Ib[alfa] kao genski čimbenik rizika od koronarne bolesti
Pravni aspekti medicinskog vještačenja i neimovinske štete u okviru građanskopravne odgovornosti liječnika za štetu
Preporuke hrvatskih stručnih društava o liječenju makrovaskularnih i mikrovaskularnihkomplikacija u bolesnika s metaboličkim sindromom i šećernom bolesti tipa 2 : liječenje preostaloga kardiovaskularnog rizika
Pojavnost velikih neželjenih srčanih događaja nakon kardiokirurških zahvata
Prve liječnice u Bjelovaru : porodničarka i kirurginje
Plućna histiocitoza Langerhansovih stanica : prikaz bolesnika
Prikaz uskim spektrom : nova paradigma u gastrointestinalnoj videoendoskopiji
Prikupljanje krvotvornih matičnih stanica iz periferne krvi
Prva operacija na otvorenom srcu u hipotermiji u Hrvatskoj izvedena 1957. godine
Pogreške u historiografiji Civilne bolnice u Splitu : u povodu postavljanja spomen-ploče na nekadašnjoj bolničkoj zgradi
Postupak za dijagnostiku, liječenje i praćenje oboljelih od neuroendokrinih tumora gušterače
Patohistološka dijagnostika karcinoma prostate s pomoću biopsije iglom
Prirođena hipoplazija donjeg dijela lijevoga m. psoasa
Prikaz bolesnika s komprimiranim penetrirajućim ozljedama srca, trbuha i trupa
Preteče i razvoj visokoškolske medicinske izobrazbe u Dalmaciji : od individualne inicijative do osnutka medicinskog studija u Splitu
Ponavljani polihondritis : prikaz bolesnika
Prijedlog postupnika za dijagnostiku, liječenje i praćenje oboljelih od gastrointestinalnih stromalnih tumora
Pridržavanje klasifikacijskih kriterija American European consensus group za Sjögrenov sindrom u diferencijalnoj dijagnostici kserostomije
Prekomjerna dnevna pospanost kao mogući suicidalni ekvivalent u osobe oboljele od depresivnog poremećaja
Preemptivna transplantacija bubrega u djece : iskustvo KBC-a Zagreb
Procjena publicističke produktivnosti Klinike za unutrašnje bolesti Medicinskog fakulteta i Kliničkoga bolničkog centra Zagreb
Primarna perkutana koronarna intervencija (PPCI) bez kardiokirurške potpore u regiji : iskustvo iz Splita
Poznati liječnici koji su boravili na hrvatskoj obali na prijelazu u 20. stoljeće
Poneretvlje kao patološki topos : tisak i politizacija sjećanja na doba kolere 1886. g.
Placebo u liječenju boli
Psihološka prilagodba na kronični stres roditelja djece s intelektualnim teškoćama
Prof. dr. sc. Ante Draženović : (29. studenoga 1928. - 1. siječnja 2013.)
Prvi slučaj radikofrekventne ablacije ventrikularne tahikardije kod bolesnika s ishemijskom kardiomiopatijom našoj zemlji
Procjena tromboembolijskog rizika i rizika od krvarenja u bolesnika s nereumatskom atrijskom fibrilacijom primjenom bodovnih sustava CHA2DS2-VASc i HASBLED
Porodična hiperkolesterolemija : mislimo li dovoljno o ovoj teškoj bolesti?
Prve hrvatske smjernice za dijagnostiku i liječenje križobolje i lumboishialgije minimalno invazivnim procedurama
Psihogeni neepileptički napadaji u djece : prikaz dviju bolesnica
Prevencija kroničnih bolesti i stanja u djece : naglasci s XIII. simpozija preventivne pedijatrije
Psihosocijalni čimbenici razvoja perimenopauzalnih tegoba
Prikaz rijetko viđenog oblika otpornosti na karbapeneme u vrste Enterobacter cloacae
Pasivno pušenje : aktivni ubojica
Povezanost aleksitimije i morbiditeta = The relationship between alexithymia and morbidity
Prevalencija simptoma alergijskih bolesti u mlađe školske djece na području Međimurske županije (ISAAC faza I)
Pristanak obaviještenog pacijenta s posebnim osvrtom na Hrvatsku
Pogram vježbi za kroničnu križobolju koji se temelji na zajedničkim kliničkim obilježjima bolesnika
Prve hrvatske smjernice za dijagnostiku i liječenje bolnih stanja vratne i prsne kralježnice minimalno invazivnim postupcima
Prijelom lubanjskih kostiju i kefalhematom u novorođenčeta : prikaz bolesnika
Prevencija kroničnih bolesti i stanja u djece : 2 dio : naglasci s XIV. simpozija preventivne pedijatrije
Preporuke za praćenje, prevenciju i liječenje proteinsko-energijske pothranjenosti u bolesnika s kroničnom bubrežnom bolesti
Prvi opis karbapenemaze u Osječko-baranjskoj županiji u unesenom izolatu Enterobactera cloacae in vitro osjetljivom na karbapeneme
Privrženost i seksualno samopoimanje u oblikovanju seksualnog zadovoljstva i zadovoljstva partnerskom vezom : pregled istraživanja
Prijelom palčane kosti u djece : okolnosti i uzroci nastanka
Prva sinkrona resekcija jetre u sklopu citoreduktivne kirurgije, peritonektomije i HIPEC-a u Hrvatskoj : prikaz bolesnice
Pretkazatelji loše pripreme bolesnika za kolonoskopiju : monocentrično prospektivno ispitivanje
Prijelom klavikule u djece : okolnosti i uzroci nastanka
Pompeova bolest : smjernice za dijagnozu i liječenje odraslih bolesnika
Povezanost debljine i karcinoma gušterače
Prijelomi kostiju šake u djece : okolnosti i uzroci nastanka
Perkutana skleroterapija jednostavnih cista bubrega vođena ultrazvukom : primarni uspjeh i sigurnost procedure
Prvi rezultati dijagnostičke primjene endobronhalnog ultrazvuka u Kliničkoj bolnici Dubrava
Praćenje bolesnika s klasičnim Hodgkinovim limfomom nakon liječenja - suvremena saznanja i nedoumice : pregled literature
Praćenje onkoloških bolesnika - kliničke preporuke Hrvatskog društva za internističku onkologiju HLZ-a : 1. dio: rak dojke, rak tijela maternice, rak vrata maternice, rak jajnika
Prijelomi nadlaktične kosti u djece - okolnosti i uzroci nastanka
Patološke promjene bubrežnih arterija u bolesnika s karcinomom bubrežnih stanica
Pristup bolesniku s nealkoholnom masnom bolesti jetre
Praćenje onkoloških bolesnika - kliničke preporuke Hrvatskog društva za internističku onkologiju HLZ-a : 2. dio : rak bubrega, rak mokraćnog mjehura, rak prostate, rak testisa
Praćenje onkoloških bolesnika - kliničke preporuke Hrvatskog društva za internističku onkologiju HLZ-a : 3. dio : neuroendokrine neoplazme, hepatocelularni karcinom, rak gušterače, rak žučnih vodova
Pušenje cigareta među adolescentima u Distriktu Brčko u Bosni i Hercegovini : presječna studija
Poremećaji hemostaze u bolesnika s cirozom jetre
Preporuke za perioperacijsko gladovanje u djece
Q-groznica u zadarskom području
Respiratorna funkcija radnica profesionalno izloženih kiselim onečišćenjima zraka
Razvojna i involucijska poremećenja dojke
Rekonstruktivna kirurgija ratnih ozljeda koštano-zglobnog sustava
Respiratorna funkcija radnika staklopuhača
Rezidualni postoperacijski šumovi u djece s prirođenim greškama srca
Rast i razvoj djeteta s prirodnom greškom srca
Referentne vrijednosti za FVC, FEV1 i FEF25-75% u školske djece
Ratna ranjavanja u Sisku 1991. godine
Respiracijski simptomi i ventilacijske funkcije pluća radnica u staklenicima
Rani prediktori ishoda trauma glave u djece
Rast fetusa u trudnica s kroničnom hipertenzijom
Rabdomioliza
Recidivni urinarni infekt kao prvi znak neurogene bolesti
Retrospektivna studija ehinokokoze na području zadarske regije od 1960. do 1990. godine
Respiratorna funkcija radnika na preradi gume
Reakcija vezanja komplementa
Rad Odjela za psihijatriju i psihologiju pri Glavnom stožeru saniteta Republike Hrvatske
Respiratorna funkcija radnika u peradarstvu
Racionalizacija dijagnostičkih postupaka u bolesnika s tumorima bubrega
Rezultati rehabilitacije nakon ishemičkoga cerebrovaskularnog inzulta
Radiografske plućne promjene u djece s tuberkulozom
Rekonstrukcija vratnog jednjaka slobodnim autotransplantatom jejunuma
Reaktogenost i imunogenost "Havri 360" vakcine protiv hepatitisa A
Reverzibilno oštećenje bubrežne funkcije tijekom liječenja ACE-inhibitorom lizinoprilom
Rutinski imunološki testovi u atopijskom dermatitisu
Retroperitoneoskopska marsupijalizacija bubrežne ciste
Rasprostranjenost infekcije s Helicobacter pylori u odrasloj populaciji Hrvatske
Rješenje maligne opstrukcije žučovoda metalnim stentom
Respiracijska funkcija vinogradara i voćara
Ratne ozljede arterija
Respiracijski sustav - sam svoj čistač
Rezultati kirurškog liječenja ruptura rotatorne manšete ramena
Rickettsiales
Razvoj rezistencije gram-negativnih bakterija na beta-laktamske antibiotike i terapijske posljedice rezistencije
Reintegracija zdravstva u Podunavlju u hrvatski zdravstveni sustav
Radioterapija raka pluća
Razvoj porodništva u kninskoj bolnici nakon oslobođenja 1995. godine
Radioterapija u liječenju limfoma
Refraktorna arterijska hipertenzija
Raspon vremena od početka infarkta miokarda do dolaska u koronarnu jedinicu na splitskom području
Racionalni pristup prevenciji i liječenju osteoporoze
Razvojni problemi medicine
Respiratorni simptomi i ventilacijski kapacitet radnika u kanalizaciji
Referentne vrijednosti za FVC i FEV1 zdravih odraslih nepušača
Radiologija danas
Razaranja Opće bolnice u Osijeku od strane federalne armije
Ratne ozljede kod djece
Ratne ozljede prsnog koša
Ratne ozljede krvnih žila
Ratne ozljede ekstremiteta
Regija nukleolarnog organizatora u malignih ne-Hodgkinovih limfoma
Rezultati liječenja ne-Hodgkinova limfoma u djece protokolima YU-77, YU-84 i YU-87
Racionalna laboratorijska dijagnostika
Rano prepoznavanje Churg-Straussova sindroma
Recirkulacija ureje i učinkovitost dijalize pri uporabi dvoluminalnih dijaliznih katetera različite lokalizacije
Respiratorni simptomi, bolesti i ventilacijska funkcija pluća osoba treće životne dobi
Rizik od ospica i zaušnjaka
Reaktivnost bronha u bolesnika sa sezonskim alergijskim rinitisom
Renalna dislipidemija u bolesnika na kroničnoj hemodijalizi
Rast makrosomne novorođenčadi tijekom prve godine
Rekonstrukcija nosnog vrška kombiniranom tehnikom hrskavičnih diskova i "onlay" umetka
Reakcija tranplantata protiv primatelja uzrokovana transfuzijom
Raširenost rizičnih ponašanja učenika srednjih škola
Rituksimab u liječenju indolentnih nehodgkinovih limfoma
Rijedak uzročnik keratitisa - Acanthamoeba spp.
Regionalna anestezija - da ili ne?
Randomizirano, dvostruko slijepo, placebom kontrolirano ispitivanje antilipemičke učinkovitosti i neškodljivosti dijetetske namirnice polikozanola u bolesnika s umjerenom hiperlipidemijom
Rituksimab u liječenju B-staničnih ne-Hodgkinovih limfoma
Razine natrija u vodama Dalmacije tijekom 2003. godine
Rekonstrukcija traumatskog defekta gornje trećine uške
Radiološki prikaz primarnog limfoma kosti
Regulacija krvnog tlaka u bolesnika na dijalizi
Rekonstrukcija marginalnog defekta srednje trećine uške
Razlike u mortalitetu bolesnika hospitaliziranih zbog akutnog infarkta miokarda u KBC-u Zagreb ovisno o načinu liječenja
Rekurentne aftozne ulceracije
Regionalizacija neonatalnog intenzivnog liječenja
Rano otkrivanje oštećenja sluha u novorođenčadi metodom automatskog ispitivanja otoakustičke emisije u rodilištu Opće bolnice Virovitica
Razlika između pogreške i komplikacije u naknadi štete
Reevaluacija epistemičkog utemeljenja Baglivijeve liječničke doktrine i njegove anatomsko-fiziološke teorije
Regionalna raspodjela liječnika u Hrvatskoj
Reverzebilna posteriorna leukoencefalopatija ili tumor mozga : prikaz bolesnice
Rezultati liječenja suprakondilarnih prijeloma humerusa s pomakom ulomaka u djece
Radioaktivni jod-131 ili kirurški zahvat u liječenju Gravesove hipertireoze
Razvoj interventne dijagnostike u referentnom centru za pedijatrijsku kardiologiju RH : retrospektivna studija 1996-2009.
Rezultati liječenja prijeloma potkoljenice u djece
Retrogradna balonska dilatacija kao minimalno invazivni oblik liječenja stenoze uretera
Radovi doktorskih kandidata s Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u hrvatskim časopisima = Publications in the Croatian medical journals by doctoral candidates at University of Zagreb School of medicine
Rijetki tumor pluća u dječjoj dobi : inflamatorni miofibroblastični tumor = A rare tumor of the lung in childhood : inflammatory myofibroblastic tumor
Razlike u učestalosti pojave sindroma izgaranja u nastavnika pretkliničara i kliničara Medicinskog fakulteta u Mostaru
Racionalna primjena serumskih tumorskih biljega u dijagnostici i liječenju solidnih tumora
Razlike sociodemografskih karakteristika percepcije boli u oboljelih od raka pluća nemalih stanica
Rascjep prsne kosti : prikaz troje bolesnika
Smjernice hrvatskoga zdravstva u poslijeratnom razdoblju
Sindrom hipoplastičnih femura i neobičnog lica u djeteta majke dijabetičarke
Sekretorni otitis u dječjoj dobi
Sadašnje stanje i perspektive Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Svijest o ugroženosti zdravlja djelovanjem činilaca onečišćene okoline
Sprečavanje hepatitis B-virusne infekcije u osoba visokog rizika u Medicinskom centru Čakovec
Slušni evocirani potencijali kod alkoholičara
Slušni evocirani potencijali moždanog debla u zdrave i rizične novorođenčadi
Smrtonosna ruptura ciste u desni atrij kod bolesnika s ehinokokozom srca
Sumarni potencijali u diferencijalnoj dijagnostici kohlearne patologije
Struktura pobola među djecom hospitaliziranom u dječjoj plućnoj bolnici
Slušni evocirani potencijali
Sindrom Dubowitz
Suvremena dijagnoza i liječenje feokromocitoma djece
Slobodan izbor liječnika u općoj medicini
Sekularno kretanje umiranja od cerebrovaskularne bolesti u Hrvatskoj
Serumski gangliozidi kod karcinoma pluća
Suvremeni pristup inkontinenciji mokraće u žena
Sigurnost transfuzijskog liječenja s posebnim osvrtom na inaktivaciju virusa u preparatima proizvedenim iz ljudske krvi
Sadašnje stanje i perspektive plastične kirurgije u Hrvatskoj
Suvremena informacijska tehnologija u pribavljanju i razmjeni informacija iz područja biomedicine i biokemije
Smrtonosna "preplavljujuća" strongiloidoza u bolesnika sa suprimiranim imunitetom
Starost radiološke dijagnostičke opreme u Republici Hrvatskoj
Sprečavanje bakterijske adherencije
Sfingolipidi
Sjećanje na doktora Jakšu Račića
Sekundarna rinoplastika
Seroprevalencija infekcije Helicobacterom pylori u zdravstvenih djelatnika triju zagrebačkih bolnica
Silikonski implantati za dojku i rizik od karcinoma
Socijalna fobija
Stenotrophomonas maltophilia kao uzročnik bolničkih infekcija
Sindrom trombocitopenije izazvane heparinom
Sjećanje na prof. dr. Danka Riessnera
Sindrom prolapsa mitralne valvule u djece i adolescenata
Senzibilizacija na lateks i druge sastojke gume - važan profesionalni rizik zdravstvenih radnika
Sumanuti sindromi pogrešnog prepoznavanja
Strah od cijepljenja protiv hepatitisa B
Sredstva ovisnosti i zagrebački studenti medicine
Suvremeni pristupi kirurškom liječenju ulceroznog kolitisa
Sertralin u liječenju predmenstrualnog disforičnog poremećaja
Suvremeni principi u liječenju teške ozljede mozga
Suvremeni ekološki i klinički aspekti sezibilizacije na prašinske grinje
Specifičnosti dijagnostičkih postupaka kod profesionalnih bolesti
Specifičnosti korištenja zdravstvene zaštite u pridruženoj ambulanti opće medicine
Strana tijela u dišnim putovima djece
Spontani pneumomedijastinum kao komplikacija astme u djece i mladeži
Sideropenična anemija u dojenačkoj dobi i dobi malog djeteta
Suvremeni pristup bolesnicima s ventrikulskom tahikardijom
Sindrom mastocitoze
Stanje i ciljevi znanstvenog istraživanja na području zdravstvenih znanosti u Jugoslaviji
Sindrom lize tumora
Sanatoriji u Splitu
Sulfasalazin u liječenju ankilozirajućeg spondilitisa
Suvremena referalno-informacijska djelatnost Središnje medicinske knjižnice Medicinskog fakulteta sveučilišta u Zagrebu
Sklerozirajući hemangiom pluća
Struktura i način djelovanja receptora za inzulin
Stečene ciste bubrega u bolesnika liječenih kroničnom hemodijalizom
Sinkopa zbog ijatrogene hiperkalemije
Stanje zaštite djeteta od zlostavljanja i zanemarivanja u Zagrebu krajem XX. stoljeća
Sepsa izazvana Jersinijom enterokolitikom u bolesnice s cirozom jetre
Stanična imunost i sustavi autoantitijela u polimiozitisu i dermatomiozitisu
Suvremeni pristup liječenju intrakranijalnih krvarenja
Stresne erozije i ulkusi
Sarkoidoza srca histološki verificirana endovenskom biopsijom miokarda
Sposobnost za školu djeteta s Pierre-Robinovim sindromom
Stanje i perspektive suvremene neurologije
Sindrom pečenja usta
Suhoća usta (kserostomija)
Sto godina neprekinutog djelovanja preventivnomedicinskih ustanova na području Rijeke
Suvremeni pristup bolničkom zbrinjavanju djece
Sadašnje stanje elektrostimulacije srca u Republici Hrvatskoj
Sindrom iznenadne dojenačke smrti (SIDS) u Republici Hrvatskoj
Sto godina kliničke elektrokardiografije
Specifičnosti anestezije u laparoskopskoj kirurgiji
Suvremeno kirurško liječenje tumora selarne regije
Smjernice antimikrobnog liječenja i profilakse infekcija mokraćnog sustava
Spoznajni poremećaji u multiploj sklerozi
Spiralna CT angiografija u praksi
Sistematska preventivna deratizacija
Splitsko sumporno ljekovito vrelo
Smjernice iz kardiopulmonalne reanimacije Europskog vijeća za reanimatologiju 2005.
Sindrom karpalnog kanala
Stroncij ranelat
Srčanožilne bolesti nakon transplantacije bubrega
Srčani natriuretički peptidi u zatajivanju srca
Spontana aortokavalna fistula
Sindrom nemirnih nogu (Wittmaack-Ekbom)
Sposobnost osoba s mentalnim poremećajem za davanje informiranog pristanka u biomedicinskim istraživanjima
Smjernice hrvatskoga pulmološkog društva za dijagnosticiranje i liječenje astme u odraslih
Sentinelna limfadenektomija kod planocelularnih karcinoma larinksa i hipofarinksa
Smjernice za dijagnosticiranje i liječenje arterijske hipertenzije
Stručne i etičke kvalitete medicinskog vještaka
Stent, endovaskularna proteza, mrežica ili podupirač? : Što bi na sve to rekao britanski stomatolog Charles Stent (1807.-1885.)
Spontana okluzija fistule između desne koronarne arterije i desne klijetke u dojenčeta
Sindrom mišića ilipsoasa : funkcionalni poremećaji : skraćenje, spazam i slabost strukturno nepromijenjenog mišića
Smjernice ISKRA za grlobolju : dijagnostički i terapijski pristup : hrvatske nacionalne smjernice
Stručna medicinska pogreška : slovenska stajališta i iskustva
Stvarni volumen tjelesne vode u bolesnika liječenih peritonealnom dijalizom
Smjernice Hrvatskog društva za štitnjaču za racionalnu dijagnostiku poremećaja funkcije štitnjače
Sinovijalna hondromatoza
Sindrom ukočene osobe (Moersch-Woltman)
Sistemska skleroza : patogeneza, kliničke manifestacije i liječenje
Smjernice ISKRA za antimikrobnu profilaksu u kirurgiji : hrvatske nacionalne smjernice
Sustavna terapija u liječenju psorijaze : lijekovi predbiološke ere
Standardizacija optotipa
Smjernice za prevenciju, kontrolu i liječenje infekcija koje uzrokuju meticilin -rezistentni staphylococcus aureus (MRSA) : izmjena i dopuna poglavlja 7.0 : liječenje bolesnika s MRSA -infekcijom
Smjernice za reanimaciju Europskog vijeća za reanimatologiju 2010. godine
Smanjenje incidencije infekcija mokraćnog sustava u kateteriziranih bolesnika nakon edukacije zdravstvenih radnika, uvođenja postupnika i nadzornih lista
Sugamadeks, novi antagonist mišićnih relaksatora
Sniženi HDL-kolesterol : važan čimbenik rizika od kardiovaskularnih bolesti
Smjernice Europskoga kardiološkog društva za dijagnosticiranje i liječenje plućne embolije
Smjernice za higijenu ruku u zdravstvenim ustanovama
Stentiranje diseciranih karotidnih arterija kao minimalno invazivna metoda liječenja
Smjernice Hrvatskoga endokrinološkog društva za dijagnostiku i liječenje akromegalije
Smjernice u citološkoj dijagnostici štitnjače Hrvatskoga društva za kliničku citologiju
Smjernice Hrvatskog društva za hematologiju i transfuzijsku medicinu u dijagnostičko-terapijskom postupku za trombocitopeniju izazvanu heparinom (HIT)
Sindrom mišića piriformisa : etiologija, patogeneza, kliničke manifestacije, dijagnoza, diferencijalna dijagnoza i terapija
Stvorena je jedna veoma lijepa ustanova, koja služi svim osiguranicima u slučaju bolesti : osnutak i razvoj Merkurova sanatorija u Zagrebu do 1945. godine
Smjernice za dijagnostiku i liječenje hereditarnog angioedema
Sindrom vaskulitisa : uvod
Smjernice za zbrinjavanje hiperglikemije u odraslih hospitaliziranih bolesnika
Samoubojstva na području Bjelovarsko-bilogorske županije u prijeratnom, ratnom i poratnom razdoblju te razdoblju ekspanzije i recesije
Sindrom plućne fibroze udružene s emfizemom
Stražnji sindrom sraza gležnja
Sitnopolje i analiza genskog izražaja
Strategija uporabe i održavanja Kliničkoga centra Rijeka sukladno ključnim pokazateljima uspješnosti strateškog održavanja zdravstvenih ustanova
Smjernice za liječenje mukopolisaharidoze (MPS) VI u odraslih bolesnika
Subungvalna egzostoza palca stopala : prikaz osmogodišnje djevojčice
Smjernice za prevenciju, praćenje i liječenje poremećaja koštano-mineralnog metabolizma u bolesnika s kroničnom bubrežnom bolesti
Smjernice za prevenciju, prepoznavanje i liječenje nedostatka vitamina D u odraslih
Smjernice za reanimaciju Europskog vijeća za reanimatologiju 2015. godine
Smjernice za reanimaciju Europskog vijeća za reanimatologiju 2015. godine
Suvremeni pristup ne-Hodgkinovu limfomu plaštene zone : pregled literature
Španjolska gripa kao uzrok smrti u gradu Zagrebu 1918. godine
Što je sigurno u terapiji magnezijem?
Što je to molekulska medicina?
Što je moderna hospicijska skrb ili palijativna medicina?
Šibenski učenici i rat
Što možemo naučiti o odbijanju transfuzijskog liječenja iz iskustva s Jehovinim svjedocima
Šezdeset godina reumatološke službe u Hrvatskoj
Što liječnik treba znati o zeolitima
Škrljevska bolest u Slovenaca
Što treba znati o kontaktnoj preosjetljivosti na lokalne glukokortikoide?
Što žele specijalizirati studenti šeste godine Medicinskog fakulteta u Zagrebu
Trajanje kliconoštva Neisseria meningitidis serogrupe B serotipa 2
Treba li Republici Hrvatskoj vojna bolnica?
Terapija inkontinencije mokraće umjetnim sfinkterom AMS 800
Teroristička eksplozija
Toksokaroza u djece
Triho-rino-falangalni sindrom
Trombolitička terapija u akutnom infarktu miokarda
Tuberozna skleroza s epilepsijom u monozigotnih blizanki
Trudnoća i porod u novorođenčadi s encefalopatijom u ranom neonatalnom razdoblju
Traheotomija ili intubacija, alternative u rješavanju respiracijske insuficijencije tijekom infektivnih bolesti u dječjoj dobi
Tumori jetre u ekspoziciji vinilklorid monomeru
Transezofagalna atrijska stimulacija
Toksično djelovanje olova u djece uz prikaz dvaju bolesnika
Termoterapija tumorske bolesti
Transferni i kontratransferni problemi u radu s bolesnicima liječenim transplantacijom koštane srži
Tupe ozljede srca i dijagnostičke teškoće
Tjelesne manifestacije tjeskobe tijekom grupne psihoterapije
Tularemija prenesena ubodom člankonožaca
Terapijske dileme u djece s ahalazijom jednjaka
Tuberkuloza
Terapijske mogućnosti u liječenju onihomikoza
Turnerov sindrom
Tumor-supresorski geni s posebnim osvrtom na tumor-supresorski gen APC
Treba li teškom bolesniku reći istinu?
Tumorska angiogeneza
Trahom
Trajna liječnička izobrazba u Hrvatskoj i Europskoj uniji
Tri recepta sa stranica matične knjige krštenih župe Kaštel u Istri
Telemedicina: što-zašto-kako
Timom
Trijas sportašica
Tumor granularis
Transplantacija autologne koštane srži - novi pristup liječenju neoplastičkih hematoloških bolesti
Tuberkuloza grla
Tonometrija u dijagnostici supkliničke oftalmopatije u bolesnika s Basedowljevom bolesti
Transfuzijsko liječenje u ratnim uvjetima
Tuberkuloza u tijeku sistemskih bolesti vezivnog tkiva
Terapijski sistemi i donos lijekova
Transplantacija perifernih živaca
Trudnoća u bolesnica liječenih hemodijalizom i peritonejskom dijalizom
Treba li potpuno ispraviti anemiju u bolesnika s kroničnim zatajenjem bubrega?
Terapijski pristup akutnom pankreatitisu
Transkutana elektrostimulacija srca u izvanbolničkim uvjetima
Transluminalna balonska valvuloplastika u novorođenčadi i dojenčadi s kritičnom aortnom stenozom
Trajna spojna kružna tahikardija (PJRT) i dilatacijska kardiomiopatija
Trogodišnji dječak
Teška kronična bolest i Liaison psihijatrija
Terapijski pristup neutropeničnom bolesniku s vrućicom
Transseksualnost
Tako-Tsubo kardiomiopatija : univerzalna disfunkcija lijeve klijetke koja oponaša akutni infarkt miokarda sa ST-elevacijom
Trofički sindrom trigeminalnog živca : dijagnoza, liječenje i prognoza
Traumatska ozljeda brahijalnog pleksusa s ozljedom krvnih žila : prikaz bolesnika
Transplantacija bubrega u bolesnika s urinarnom diverzijom
Tolosa-Huntov sindrom : prikaz bolesnika
Trzajna ozljeda vratne kralježnice
Transradijalni pristup u intervencijskoj kardiologiji : "quod licet femoralisti, non licet radialisti"
Treating acute kidney injury using continuous and intermittent renal replacement therapy
Treba li odlučivati između komplikacije i stručne pogreške?
Transplantacija krvotvornih matičnih stanica u liječenju autoimunosnih bolesti
Trošak liječenja komplikacija šećerne bolesti : učinak poboljšanja kontrole glikemije, krvnog tlaka i lipidnog statusa na pojavu komplikacija i troškove liječenja bolesti
Transplantacija bubrega u bolesnika s lupusnim nefritisom
Tragom fragmenta dnevničkog zapisa iz Prvoga svjetskog rata
Timpanična, frontalna i aksilarna temperatura u djece
Test za procjenu KOPB-a (CAT) u plućnoj rehabilitaciji : naša iskustva
Utjecaj akutnog bronhospazma na vrijednosti tlaka u pulmonalnoj arteriji
Usporedba koristi i rizika liječenja juvenilnog kroničnog artritisa solima zlata
Ultrazvučni dopler i fotopletizmografija u dijagnostici klinički značajnih varica
Utjecaj stupnja oštećenja bubrežnih funkcija na koncentraciju gastrina u serumu i sekreciju želučane kiseline
Utjecaj pušenja cigareta na difuzijski kapacitet pluća u asimptomatskih pušača
Usporedna analiza patomorfoloških promjena nadbubrežnih žlijezda ultrazvukom i kompjutoriziranom tomografijom
Uloga i važnost elemetarne prehrane u liječenju Crohnove bolesti u djece
Ultrazvuk u dijagnosticiranju i liječenju nakupina tekućine u trbuhu
Učinci dilatiazema i nifedipina kod osoba s esencijalnom hipertenzijom
Utjecaj atmosferskih uvjeta na učestalost krvarenja iz peptičkog ulkusa
Utjecaj kroničnih bubrežnih bolesti na tijek i ishod trudnoće
Umire li zaista petina našeg pučanstva zbog pušenja?
Utvrđivanje imunih antitetanusnih protutijela testom hemaglutinacije
Usporedba amlodipina i retard pripravaka nifedipina u liječenju arterijske hipertenzije
Utjecaj menopauze i dobi na mineralnu gustoću kosti žena urbane sredine u sjevernoj Hrvatskoj
Utjecaj koncentracije hemoglobina u krvi na difuzijski kapacitet pluća
Utjecaj atherencije na virulenciju uropatogenih sojeva Ešerihije koli
Udruženost između P-fimbrija i rezistencije na amoksicilin, karbenicilin i tetraciklin uropatogenih sojeva Ešerihije koli
Uloga obojene doplerske sonografije u dijagnostici aterosklerotskih promjena arterija donjih udova
Učinkovitost i nuspojave jednokratne dnevne primjene gentamicina u odnosu prema podijeljenom davanju
Utjecaj dugotrajne primjene litija na bubrežnu funkciju
Usporedba kaptoprila i lizinoprila u liječenju blage i umjerene arterijske hipertenzije
Utjecaj meteoroloških čimbenika na javljanje infarkta miokarda u srednjodalmatinskom priobalnom području
Učestalost prematurne retinopatije u koprivničkoj bolnici tijekom dva petogodišnja razdoblja
Usporedba interdermalnog i prick testa na primjeru najčešćih alergena u ispitanika sa zadarskog područja
Učestalost prirodnog iščašenja kuka na Lastovu od 1885. do 1993. godine
Uloga tilt-table testa u dijagnozi vazovagalne ili neurokardiogene sinkope
Usporedba auskultacijskih nalaza stetoskopom s elektronskim pojačalom (Medmax2) prema klasičnom (Litmann 2120)
Udio psorijaze u kazuistici službe za kožne bolesti u Medicinskom centru Šibenik u petogodišnjem razdoblju
Utjecaj osteogenog proteina 1 (koštanog morfogenetskog proteina 7) na rast dugih kosti u štakora
Usporedba otvorene i laparoskopske apendektomije
Upotreba angioskopije u vaskularnoj kirurgiji premosnice (by pass) izvedene postupkom in situ
Uloga koštanih morfogenetskih proteina u kompenzatornom rastu bubrega
Utjecaj dijalizne membrane od celuloznog diacetata na lipide i lipoproteine uremičara
Utjecaj dobi davatelja na održanje presatka rožnice
U susret novim etičkim izazovima i dilemama
Učinak upalnih bolesti plućnog parenhima na ventilacijsku funkciju u školske djece i mladeži
Učestalost tromboembolijskih komplikacija u bolesnika s dilatacijskom kardiomiopatijom
Utjecaj provođenja RhD-imunoprofilakse hiperimunim anti-D-imunoglobulinom na učestalost RhD-imunizacija trudnica
Učinak nazočnosti muža pri porodu
Učinci ozljede - operacije na funkciju imunosnog sustava
Uporaba intraoperacijskog ultrazvuka u neurokirurgiji
Usporedba C:A kvocijenta u ambliopa izliječenih različitim pleoptičkim metodama
Utjecaj prevencije i drugih činilaca na opadanje reumatske vrućice
Upućuje li rani srčani udar u roditelja na povišen kardiovaskularni rizik u njihove djece?
Usporedba rezultata primjene PCA endoproteze koljenskog zgloba u bolesnika s reumatoidnim artritisom i gonartrozom
Upotreba metadona u liječenju opijatske ovisnosti
Učestalost dojenja na području Bjelovara
Učinci pušenja na fetoplacentarnu jedinicu
Uloga i doprinos Hrvatskog liječničkog zbora u osnivanju prosekture javnih zdravstvenih zavoda grada Zagreba g. 1913.
Utjecaj cijepljenja na imunosni status trudnica
Uloga "Liječničkog vjesnika" u izobrazbi hrvatskih liječnika
Učestalost nespecifičnih iritacijskih simptoma u radnica izloženih lateksu
Usporedba gumenog Carlensova i polivinilkloridnog Robertshawova tubusa pri endobronhijalnoj intubaciji
Usporedba rezultata laparoskopskih kolecistektomija učinjenih na uobičajeni način i onih s manjim brojem troakara
Utjecaj [beta]-laktamaza proširenog spektra na in vitro osjetljivost kliničkih izolata Klebsiella pneumoniae prema oralnim cefalosporinima
Uloga cinka u inicijalnom liječenju Wilsonove bolesti u djece
Utjecaj majčina pušenja na ishod trudnoće
Utjecaj primjene sustava raspodjele jedinične terapije na potrošnju lijekova
Utjecaj menstrualnog ciklusa i ondansetrona na poslijeoperacijsku mučninu i povraćanje
Uloga željeza u neoplazmi
Uporaba međunarodnih baza podataka pri unapređivanju sveobuhvatne skrbi za bolesnike s rakom glave i vrata
Utjecaj leukocita i eritrocita na metabolizam i funkciju trombocita tijekom konzerviranja trombocitnih koncentrata na 22 stupnja C
Utjecaj nekih faktora na pojavu sindroma iznenadne smrti dojenčeta (SIDS)
Učenje pomoću računala u medicinskoj edukaciji
Uloga stručnih kadrova u trajanju hospitalnog liječenja psihijatrijskih bolesnika
Usporedba limfangiografije i kompjuterizirane tomografije sa "staging" laparotomijom kod bolesnika s Hodgkinovom bolešću
Učestalost kožnih manifestacija lajmske bolesti u Hrvatskoj
Učestalost protutijela za Toxoplasmu gondii u populaciji Splitsko-dalmatinske županije
Utjecaj veličine inokuluma na osjetljivost i specifičnost dvostrukog disk-sinergijskog testa u detekciji beta-laktamaza proširenog spektra
Udlage kod arthrogryposis multiplex congenita
Uloga magnetskog rezonatora 0,5 T i dupleks ultrasonografije u prikazu stenotičko-obliterativnih promjena arterije karotis
Učinak liječenja eritropoetinom na koncentraciju serumskih lipoproteina u hemodijaliziranih bolesnika
Uloga liječnika u poboljšanju vrsnoće medicinske skrbi
Uloga medicine rada u ocjeni radne sposobnosti i invalidnosti
Učinkovitost primjene 0,3%-tne otopine pefloksacina u liječenju akutne difuzne upale zvukovoda
Uporaba računala među liječnicima primarne zdravstvene zaštite u Vukovarsko-srijemskoj županiji
Uspješno liječenje tvrdokorne hipotenzije tijekom hemodijalize vrlo visokom koncentracijom natrija u dijalizatu
Uloga kliničara u donošenju citološke dijagnoze
Unos dijetalnoga kalcija i prevalencija deformacija kralježaka u uzorku starije populacije
Učinci organskih aerosola na dišni sustav profesionalno izloženih osoba
Utječu li materijal i tehnika šivanja na cijeljenje uterotomije pri carskome rezu?
Uloga angiogeneze u rastu i progresiji tumora
Utjecaj ratnih i poslijeratnih događanja na rizična ponašanja učenika srednjih škola
Utjecaj pojedinih simptoma posttraumatskog stresnog poremećaja i intenziteta kliničke slike na radnu sposobnost oboljelih
Učestalost senzibilizacije na maslinu u bolesnika s peludnom alergijom na području Zadra i Dubrovnika
Usporedba otvorene i laparoskopske kolecistektomije u liječenju akutnog kolecistitisa
Usporedba vrijednosti citološke i histološke analize bioptičkog uzorka želučane sluznice u dijagnozi malignih bolesti
Učestalost istodobne primjene statina s inhibitorima citokroma P 450 u Hrvatskoj
Učinkovitost moksifloksacina u liječenju respiratornih infekcija
Utjecaj ratnih događanja na tjelesnu težinu i visinu djece pri upisu u 1. razred osnovne škole
Uznapredovala ishemija miokarda kod bolesnika sa šečernom bolešću
Utjecaj glukoze apsorbirane iz dijalizata na tjelesnu težinu peritonejskom dijalizom liječenih bolesnika
Uloga liječnika kod nasilja nad ženama u obitelji
Upalne bolesti crijeva i trudnoća
Uloga magnetske rezonancije u fetalnoj medicini
Uloga genskih čimbenika u etiopatogenezi psorijaze
Uloga endoskopskog ultrazvuka u bolestima probavnog sustava u eri naprednih tehnika kompjutorizirane tomografije
Upotreba magnetske rezonancije u dijagnozi i prognozi multiple skleroze
Utjecaj abdominalne debljine na vrijednosti tlaka u bolesnika s esencijalnom hipertenzijom
Utjecaj nekih sociodemografskih varijabla na pojavnost negativnih oblika ponašanja u radnom okružju medicinskih sestara i tehničara
Utjecaj psihoterapije na moždanu cirkulaciju
Učinci biljnih sterola na hiperkolesterolemiju
Uzroci i klinička prezentacija fizičke boli u dječjoj dobi
Učestalost osteoporoze u muškaraca u Hrvatskoj
Uloga omega-3 masnih kiselina iz riba u prevenciji kardiovaskularnih bolesti
Učestalost prijeloma kuka u Hrvatskoj u pacijenata u dobi od 65 i više godina
Utjecaj fibronilitičke i heparinske terapije u akutnom infarktu miokarda na gastrointestinalno krvarenje kod asimptomatskih ulkusnih bolesnika
Uloga taksana u kemoterapiji raka dojke : ima li novosti nakon 15-godišnjeg iskustva?
Udruženje liječnika Hrvatskog primorja i Gorskog kotara
Utjecaj elektrokonverzije na vrijednosti troponina i moždanog natriuretskog peptida (NT-PROBNP) u bolesnika s perzistentnom fibrilacijom/undulacijom atrija
Ultrazvučni rezač u kirurgiji glave i vrata : naše iskustvo sa 161 bolesnikom
Uporaba sukcinil-kolina među hrvatskim anesteziolozima : je li taj lijek zaista odbačen?
Ultrazvučne karakteristike bubrega u djece iadolescenata s dijabetesom melitusom tipa 1
Utjecaj manualne terapije vratne kralježnice na tipičnu trigeminalnu neuralgiju : prikaz bolesnice
Uloga proteina porodice BCL-2 u psorijazi
Utjecaj ekonomske recesije na tržište rada sustava zdravstva u Hrvatskoj
Utjecaj "higijenskog minimuma" na kvalitetu ugostiteljskih objekata
Učestalost i karakteristike dispepsije u bolesnika s koronarnom bolešću srca
Učestalost recidiva konvulzija poslije prvoga febrilnog napadaja : rezultati dvogodišnjega promatranja
Učinci pneumoperitoneuma na jetrenu funkciju
Uloga dijagnostičkog ultrazvuka u razlikovanju patomorfoloških promjena kod humeroskapularnog periartritisa
Utjecaj debljine na rizik od osteoporotskih prijeloma
Uloga stanične citotoksičnosti posredovane perforinom u psorijazi
Uloga alfa-blokatora kod kroničnog prostatitisa tipa III
Uloga oksidacijskog stresa i željeza u patofiziologiji rozaceje
Usporedba cijena sekundarne prevencije i liječenja moždanog udara : cost-effectiveness analiza
Usporedba nove i stare dijagnostike latentne tuberkulozne infekcije (QuantiFERON I PPD)
Uloga mutacije gena KRAS u kolorektalnom karcinomu : prediktivni čimbenik odgovora na liječenje inhibitorima EGFR-a
Usporedna urinarna baktericidna aktivnost oralnih antibiotika prema gram-pozitivnim urinarnim patogenima
Učinkovitost fiksne kombinacije dorzolamid 2%/timolol 0,5% kod bolesnika s primarnim glaukomom otvorenog kuta
Usporedba vrijednosti paratiroidnog hormona pri operacijama štitne žlijezde ultrazvučnim rezačem i konvencionalnim metodama
Učestalost sindroma burnout kod liječnika u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar
Upotreba periferno uvedenoga centralnog venskog katetera (PICC) u bolesnika sa zloćudnim hematološkim bolestima : prikaz vlastitih iskustava
Urološka disfunkcija u osoba s ozljedom kralježnične moždine
Uspješna primjena adalimumaba u bolesnice oboljele od reumatoidnog artritisa i primarne bilijarne ciroze
Usutski virus : novi flavivirus u Hrvatskoj
Utjecaj disekcije vrata na odgovarajuće motoričke i osjetne živce
Učestalost peripartalnih histerektomija u pet hrvatskih bolnica tijekom šesnaestogodišnjeg razdoblja
Upala srednjeg uha
Učestalost i kirurška važnost piramidalnog režnja i tuberkula štitne žlijezde : prospektivna studija
Uloga tranzicijske klinike u zdravstvenoj zaštiti adolescenata s kroničnom upalnom bolesti crijeva
Vrijednost C-reaktivnog proteina u procjeni aktivnosti ulceroznog kolitisa i Crohnove bolesti
Višegodišnje praćenje srodnih davatelja nakon donorske nefrektomije
Vrijednost urodinamskih ispitivanja kod opstruktivne uropatije od benigne hiperplazije prostate
Vrijednost testova opterećenja u dijagnostici ishemične bolesti srca
Vrijednosti kinematičkih podataka lumbosakralne kralješnice u razlučivanju četiriju stupnjeva izraženosti lumbosakralnog sindroma
Višestruka otpornost na lijekove
Vrijednost citoloških i bakterioloških analiza bronhoskopskih uzoraka direktnom mikroskopijom u dijagnozi plućne tuberkuloze
Vazodilatacijsko djelovanje klortalidona u blagih hipertoničara vrednovano zapornom venskom pletizmografijom
Veće ambulantne operacije
Visoke kolovaginalne fistule
Ventrikulska ekstrasistolija u usporedbi s pojavom ventrikulske tahikardije i fibrilacije ventrikula u akutnom infarktu miokarda
Vrijednosti mijelografskog i CT prikaza, elektromiografskog i neurološkog pregleda u dijagnostici hernije lumbalnog diska
Ventilacijska funkcija i imunološke reakcije radnica na preradi suhog voća i čajeva
Videotorakoskopsko liječenje recidivnoga spontanog pneumotoraksa
Vrednovanje utjecaja poboljšanja operacijskih anestezioloških čimbenika na rezultate liječenja aneurizmi abdominalne aorte
Vrijeme, klima i zdravlje
Visokofrekventna struja u endoskopskoj kirurgiji i nova bipolarna kukica za endoskopsku kirurgiju
Važnost i metode u procjeni rizika maligne aritmije i nagle smrti
Vrijednost CRH-testa u diferencijalnoj dijagnozi Cushingova sindroma
Virus variole kao biološko oružje
Venska tromboza - na početku novog milenija
Važnost određivanja različitih histoloških sastavnica tumora zametnih stanica testisa
Vrijednost istraživanja dodatnih prognostičkih čimbenika u kombinaciji s Nottinghamskim prognostičkim indeksom u bolesnica s karcinomom dojke
Vrijedovi jednjaka prouzročeni doksiciklinom
Vodič za ocjenu (recenziju) znanstvenog članka
Važnost sveukupnog dijagnostičkog pristupa u klasifikaciji adenoma hipofize
Važnost sistemskih infekcija izazvanih bakterijom Streptococcus bovis
Vertebrogena bol u prsima - "pseudoangina pektoris"
Vrste postupaka za utvrđivanje profesionalne odgovornosti
Visokorezolutni B-mod i doplerski ultrazvuk u dijagnostici Crohnove bolesti
Važnost elektrogastrografije u dijagnostici poremećaja motiliteta želuca u dječoj dobi
Vertebrobazilarna insuficijencija i opstrukcijska apneja tijekom spavanja
Videoasistirana ekstirpacija fibroadenoma dojke s neposrednim obostranim povećanjem dojki : prikaz bolesnice
Vitamin D : vitamin prošlosti, hormon budućnosti
Visceralna debljina
Virološka dijagnostika reemergentnih infekcija : virus dengue
Vestibularni neuronitis : patofiziologija, dijagnoza i liječenje
VATS timektomija u liječenju miastenije gravis : prikaz bolesnice
Vlasište kao donor transplantata djelomične debljine kože u liječenju masivne termalne ozljede
Značenje snižene koncentracije ukupnih proteina, albumina, globulina i komponenti komplementa unutar ascitične tekućine u nastanku spontanog bakterijskog peritonitisa u bolesnika s cirozom jetre
Značenje srednjeg volumena eritrocita (MCV) urina u procjeni podrijetla hematurije
Značenje primarne zdravstvene zaštite u zaštiti zdravlja starijih osoba u Zagrebu
Zagrebački etruščanski obrednik i staroegipatski medicinski papirus
Zaštita adolescenata protiv hepatitisa A
Zaštita djelatnika Kliničke bolnice "Sestre milosrdnice" od infekcije virusom hepatitisa B
Značenje promjera desne klijetke u diferencijalnoj dijagnostici primarnih i sekundarnih dilatacijskih kardiomiopatija
Zoonoze uzrokovane novim virusima porodice Paramyxoviridae
Zlostavljanje i zanemarivanje djece
Zlostavljanje i zanemarivanje djeteta
Zdravstvena zaštita dojenčadi
Zdravstvena zaštita predškolskog djeteta
Zaštita reproduktivnog zdravlja adolescenata
Značenje automatske endoskopske perkutane diskektomije u liječenju lumbalne diskus hernije
Zaštita zdravlja starijih ljudi u ratnim uvjetima
Zastupljenost neinvazivnih (Tis) i minimalnih invazivnih karcinoma (T1a,b) među karcinomima dojke u splitskoj regiji
Zastupljenost tjelesnih minor anomalija u djece oštećena sluha
Zbrinjavanje bolesnika s hipertenzivnom krizom u Centru za hitnu medicinsku pomoć Doma zdravlja Opatija
Zdravo starenje i produktivno umirovljenje
Zbor liječnika Hrvatske, Andrija Štampar i javnozdravstvena politika u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca (Kraljevini Jugoslaviji)
Zakladna bolnica na Jelačićevu trgu u Zagrebu 1804.-1931.
Zdravstvena ispravnost pitke vode iz privatnih zdenaca u Zagrebu
Zdravstvo grada Zagreba prije jednog stoljeća
Zvonimir Sušić - velikan hrvatske neuropsihijatrije 20. stoljeća
Znameniti karlovački liječnik dr. Milan Nemičić (1844-1930)
Zbrinjavamo li ispravno odrasle bolesnikes astmom u obiteljskoj medicini
Zašto, kada, tko, gdje i kako? : u traženju kontakata oboljelih od tuberkuloze
Zašto se zanemaruje klortalidon, tijazidski antihipertenziv izbora?
Zašto liječeni hipertoničari ne poštuju naše savjete? : doprinos inicijativi "Crash"
Zdjelični diskontinuitet u revizijskoj artoplastici kuka : prikaz bolesnika
Zašto ograničiti uporabu duhanskih proizvoda?
Zadovoljstvo mladih liječnika u Republici Hrvatskoj : idemo li u pravom smjeru?
Željezo i infekcija
Život i djelo dr. Bože Peričića (1865-1947), velikana naše medicine
Žene i medicinsko umijeće
Jezik: hrv
Impresum: Zagreb : Sbor liečnika Kraljevina Hrvatske i Slavonije, 1877-.
Zagreb : Hrvatski liječnički zbor,
Prilog: Nacrt Uredbe liječničkih komora u Kraljevini SHS
Prilog: Nacrt Zakona o lekarskim komorama
Prilog: Liječnički vjesnik. Suplement
Izdano sa: Liječničke novine
Izdano sa: Liječničke novine (Hrvatski liječnički zbor)
Prilog: Liječnički vjesnik. Staleški glasnik
Prilog: Liječnički vjesnik. Glasnik za staleška i zdravstvena pitanja
Prilog: Liječnički vjesnik. Supplement etranger
Prilog: Domobranski zdravstveni vjesnik
Prilog: Zdravstveni vjestnik oružanih snaga
Isto izdanje u drugom mediju: Liječnički vjesnik (Online)
Predmet:

NSK Spremište arhivskih primjeraka

Signatura: A 90.420
Primjerak #1
God.133:br.1/2(2011)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.141:br.5/6(2019)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.141:br.11/12(2019)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.141:br.9/10(2019)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.141:br.7/8(2019)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.142:br.3/4(2020)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.141:br.3/4(2019)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.141:br.1/2(2019)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.140:br.7/8(2018)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.140:br.5/6(2018)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.140:br.3/4(2018)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.143:br.9/10(2021)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.143:br.7/8(2021)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.143:br.5/6(2021)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.143:br.3/4(2021)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.143:br.1/2(2021)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.142:br.5/6(2020)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.142:br.11/12(2020)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.142:br.9/10(2020)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.142:br.7/8(2020)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.134:br.3/4(2012)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.135(2013)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.134:br.11/12(2012)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.134:br.9/10(2012)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.134:br.7/8(2012)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.134:br.5/6(2012)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.136(2014)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.134:br.1/2(2012)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.133:br.11/12(2011)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.133:br.9/10(2011)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.133:br.7/8(2011)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.133:br.5/6(2011)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.133:br.3/4(2011)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.140:br.1/2(2018)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.138(2016)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.139:br.11/12(2017)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.139:br.9/10(2017)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.139:br.7/8(2017)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.139:br.3/4(2017)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.139:br.1/2(2017)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.137(2015)
Nije za posudbu

NSK Zatvoreno spremište

Signatura: 90.420
Primjerak #1
God.141:br.11/12(2019)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.141:br.9/10(2019)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.141:br.7/8(2019)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.141:br.5/6(2019)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.141:br.3/4(2019)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.141:br.1/2(2019)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.140:br.7/8(2018)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.140:br.5/6(2018)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.142:br.3/4(2020)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.143:br.1/2(2021)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.143:br.7/8(2021)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.143:br.5/6(2021)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.143:br.3/4(2021)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.142:br.11/12(2020)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.142:br.9/10(2020)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.142:br.7/8(2020)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.142:br.5/6(2020)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.140:br.3/4(2018)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.140:br.1/2(2018)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.133:br.3/4(2011)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.135(2013)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.134:br.11/12(2012)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.134:br.9/10(2012)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.134:br.7/8(2012)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.134:br.5/6(2012)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.134:br.3/4(2012)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.134:br.1/2(2012)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.133:br.11/12(2011)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.133:br.9/10(2011)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.133:br.7/8(2011)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.133:br.5/6(2011)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.136(2014)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.139(2017)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.138(2016)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.137(2015)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.143:br.9/10(2021)
Korištenje u čitaonici

NSK Čitaonica tekućih časopisa

Signatura: L (HRV)
Primjerak #1
[God.] 141:br.9/10(2019)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
[God.] 141:br.7/8(2019)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
[God.] 141:br.5/6(2019)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
[God.] 141:br.1/2(2019)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
[God.] 140:br.7/8(2018:Srpanj/Kolovoz)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
[God.] 140:br.5/6(2018:Svibanj/Lipanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
[God.] 140:br.3/4(2018:Ožujak/Travanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
[God.] 141:br.11/12(2019)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
[God.] 143:br.5/6(2021)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
[God.] 143:br.3/4(2021)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
[God.] 143:br.1/2(2021)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
[God.] 142:br.9/10(2020)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
[God.] 142:br.7/8(2020)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
[God.] 142:br.5/6(2020)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
[God.] 142:br.3/4(2020)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
[God.] 136:br.1/2(2014:siječanj/veljača)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
[God.] 138:br.7/8(2016:srpanj/kolovoz)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
[God.] 138:br.5/6(2016:svibanj/lipanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
[God.] 138:br.3/4(2016:ožujak/travanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
[God.] 138:br.1/2(2016:siječanj/veljača)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
[God.] 136:br.3/4(2014:ožujak/travanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
[God.] 137:br.9/10(2015:rujan/listopad)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
[God.] 137:br.7/8(2015:srpanj/kolovoz)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
[God.] 137:br.5/6(2015:svibanj/lipanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
[God.] 137:br.3/4(2015:ožujak/travanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
[God.] 137:br.1/2(2015:siječanj/veljača)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
[God.] 136:br.11/12(2014:studeni/prosinac)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
[God.] 136:br.9/10(2014:rujan/listopad)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
[God.] 136:br.7/8(2014:srpanj/kolovoz)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
[God.] 136:br.5/6(2014:svibanj/lipanj)
Korištenje u čitaonici