Suvremeni promet

Permalink: http://skupnikatalog.nsk.hr/Record/nsk.NSK01000001090/Details
Ostali autori: Rotim, Franko (Editor), Liović, Ivan, Prga, Ivica
Vrsta građe: Časopis
Povezani zapisi:
"BOT" kao način investiranja u objekte prometne infrastrukture
"Black spots management" on Slovenian roads
"EAGLE" sustav za kontrolu i nadzor prometa
"INTERIM" - razvojni projekt intermodalnoga teretnoga prometnog sustava za prometno-gospodarsko povezivanje EU s Azijom i Istočnom Afrikom preko Republike Hrvatske
"Plava magistrala"
"Vibracijske trake" u gradskom cestovnom prometu
A mathematical model for establishing the quantity of delivered goods in the micrologistical distributive system
A scenario proposed for EIA implementation in the Republic of Macedonia
A vision of a competitive and sustainable transport system in the European union
Accumulation of the intercity bus line
Adaptivno upravljanje cestovnim prometom u funkciji ITS servisa
Adaptivno upravljanje prometnim procesom na kružnim raskrižjima
Adjustment factor for through and left-turning heavy vehicles at levelled signalized intersections
Adriatic-Ionian traffic corridor (AITC) a challenge for reilway technology
Advanced solutions for Slovenian road freight transport optimisation
Advanced transport telematics (ATT)
Advantages and disadvantages of public passanger sea transport against other modes of transport between Slovenian coastal towns
Aerodromska infrastruktura i preobrazba privrednog sustava
Air cargo traffic as a part of modern transport technologies
Air quality assessment based on GIS as a decision support tool
Aircraft landing using high accurate ground-based landing system
Airport City kao razvojni koncept
Airport revenues and cost structures
Aktualno stanje i mogućnosti razvoja riječke luke
Aktualno stanje i perspektive razvoja javnoga gradskog prijevoza putnika u većim gradovima Hrvatske
Alkohol kao element cestovnoprometne sigurnosti
Alternative proposal of traffic safety improvements at active unsecured road
An up-to-date method of vehicle driving
Analitičke podloge planiranja željezničkoga putničkog prijevoza
Analitički i operativni pristup metodologiji za proračun propusne moći i razine usluge na individualnom signaliziranom raskrižju
Analiza bilančne strukture kao podloga za uspješno poslovanje poduzeća
Analiza europskih velikobrzinskih željeznica
Analiza funkcije autobusnog podsustava u održivoj urbanoj mobilnosti
Analiza i ocjena stupnja učinkovitosti prometne politike u Europskoj Uniji i Sloveniji
Analiza i pregled prijedloga treće poštanske smjernice Europske unije
Analiza i prijedlozi rješavanja eksploatacijskih kvarova na javnim telefonskim aparatima s automatskom naplatom pomoću elektroničkih kartica u Republici Hrvatskoj
Analiza izvršenja špediterskih usluga na temelju prevezene nafte i naftnih derivata tijekom 1998. godine u uvjetima savršene konkurencije
Analiza korelacije predviđanja i istraživanja pomorskog tržišta
Analiza modela indikatora u procjeni utjecaja telekomutiranja na smanjenje ugljičnih emisija transportnih aktivnosti
Analiza mogućnosti monitoringa brzine vozila na relaciji Sarajevo-Zenica razvojem integrirane GIS-LBS platforme
Analiza nautičkog turizma Republike Hrvatske u 2009. godini sustavskim pristupom
Analiza ovisnosti sastava ispušnih plinova o kvaliteti goriva
Analiza povezanosti između infrastrukturnih objekata i prometnih nesreća na autocestovnoj mreži u Republici Sloveniji
Analiza prometa luka tvornica cementa Sv. Juraj i Sv. Kajo
Analiza prometnih podataka i istraživanje kriterija za promjenu vremenskih lokacijskih ograničenja vožnje teretnih vozila
Analiza prometnih tokova na terminalima za linijski cestovni promet putnika Hrvatske
Analiza prometnog opterećenja cestovne mreže u Zadarskoj županiji
Analiza ravnomjernosti intervala slijeđenja u javnom gradskom prijevozu putnika
Analiza razvoja požara u cestovnim tunelima
Analiza rizika na području putničko-trajektne luke Zadar-Grad : primjer m/t Juraj Dalmatinac
Analiza slučaja vještačenja uzroka havarije na brodskom porivnom stroju
Analiza stacionarnih uređaja za otkrivanje termičkih kvarova na željezničkim vozilima
Analiza stanja i sigurnosti prometa na cestovnoj mreži zadarske županije
Analiza stanja i uvjeta poslovanja brodara Splitsko-dalmatinske županije
Analiza stupnja propuštanja pješaka na nesignaliziranim pešačkim prijelazima u urbanim sredinama
Analiza tokova prijevoza kao pokazatelja gospodarskih kretanja
Analiza tovarnog i slobodnog profila na željezničkim prugama
Analiza tržišta međunarodnoga cestovnoga teretnog prijevoza u Republici Hrvatskoj
Analiza udobnosti vožnje ovisno o ravnosti vozne površine ceste
Analiza utjecaja fiksnih radara na sigurnost prometa nakon prve godine korištenja
Analiza utjecaja obilježja tereta na kapacitativnu učinkovitost cestovnog prijevoza
Analiza utjecaja sustava homologacije vozila na sigurnost prometa i ekologiju u Republici Hrvatskoj
Analiza utjecaja toka pješaka na propusnu sposobnost kružnog raskrižja uporabom simulacijske metode
Analiza utjecaja uvjeta odvijanja prometa na kapacitet prilaza prioritetnog raskrižja
Analiza učinkovitosti mjera za poboljšanje cestovnoprometne sigurnosti : lokalne aktivnosti i najbolja međunarodna praksa
Analiza učinkovitosti prometnog povezivanja na malim udaljenostima u prometne svrhe
Analiza zrakoplovne konkurencije u Hrvatskoj
Analiza zrakoplovnih nesreća na teritoriju Republike Hrvatske
Analiza čimbenika koji oblikuju image zračnih prijevoznika
Analiza, predviđanja, teoretski okvir i praktična primjena inspekcijskih službi u BiH
Analiziranje utjecaja ceste i prometa na okoliš s pomoću geografskih informacijskih sustava i izbor optimalne varijante
Analysis of demand responses to extensive changes in the supplay of local and regional public transport
Analysis of single-track motor vehicle drivers safety and possible actions for improvement
Analysis of the influence of the work of technical inspection stations on trefic safety
Anketa domaćinstva kao osnovno istraživanje prometne potražnje u Karlovcu
Anwendung des City-Logistik-Konzeptes bei der Loesung von Transportproblemen in Staedten
Aspects of improving safety and reliability of public urban trans
Aspekti definiranja metodologije istraživanja transportnih tokova roba u IPA području
Aspekti donošenja odluke pri planiranju kapaciteta u javnom gradskom prijevozu putnika
Aspekti kvalitete na zračnim lukama
Aspekti relevantni za planiranje razvoja nemotoriziranog prometa u Sarajevu
Aspekti sigurnosti u prometnom sustavu
Assesment model of urban public transport system
Assesment of passenger transport accessibility in rural areas in Poland on the example of Zachodniopomorskie voivodeship
Assesment of the possibility of large draughted vessels navigation on the lower sector of the Danube
Attitude determination of aircraft using GPS
Autobusni prijevoz
Autobusni terminali otočnog tipa
Automatsko praćenje kvalitete željezničkih vozila
Automatsko upravljanje cestovnim prometnim sustavom u trajektnoj luci Split
Automobil kao čimbenik problema parkiranja u gradovima
Automotive cluster a prerequisite of sustainable development of the automobile industry and transportation service companies in Bosnia and Herzegovina
Autonavigacija u funkciji turističkih putovanja
Aviation transport system in light of its inclusion in the European Union emissions trading scheme
WAP poslovanje u zračnom prometu
WLAN & terrorism : lokalna bežična tehnologija
Balancing demand and supply of freight road transport : case study : Bosnia and Herzegovina
Balkan roads information system and survey - BRISS
Banka cestovnih podataka na razini općine
Basic premises for the development of multimedial transport in Croatia as a segment of the international transport of European Union
Basis of logistic model about communal waste management
Bedeutung geografischer Lage der Slowakei im europaeischen Verkehrswesen in der Richtung Nord-Sued
Bežične komunikacije i sigurnost informacijskih sustava
Bimodalne prijevozne tehnologije u funkciji poboljšanja tehnoloških učinaka u hrvatskom prometnom sustavu
Bimodalne prijevozne tehnologije u funkciji revalorizacije geoprometnog položaja Hrvatske
Bimodalne prijevozne tehnologije u funkciji sniženja prijevoznih troškova u hrvatskom prometnom sustavu
Bimodalni terminali u logističkom lancu
Bogies of the railway vehicles with steered wheelsets
Bočni zračni jastuci kao doprinos povećanju pasivne sigurnosti vozila
Brodovi za opskrbu platformi i instalacija na otvorenom moru
Brzina vožnje i prometne nesreće
Brzobrodske linije kopno-otoci
Budućnost turizma
Buka i vibracije na željeznici
Buka i zagađivanje zraka željezničkim sustavima velikih brzina
Busfahrstreifen frei fuer Autos mit mehreren Insassen
Business strategies and network structures in the deregulated airline industry
Capacity and performances of unsignalized intersections and roundabouts
Carinska skladišta i usklađivanje carinskog sustava Republike Hrvatske s Europskom unijom
Case study of the customized line capacity calculation method
Cause-effect implication on the traffic policy model in the Republic of Macedonia
Centar za upravljanje i vođenje prometa na državnoj razini
Central traffic management and optimization using SAP-system
Cestarina kao instrument prometne politike za zaštitu okoliša
Cestovna infrastruktura u prostornim planovima uređenja općine/grada
Cestovna infrastruktura u službi turističke ponude Hrvatske
Cestovna sigurnost djece u zemljama Europske unije i u Republici Hrvatskoj
Cestovne automatske meteorološke postaje
Cestovne veze Hrvatske sa Slovenijom i Zapadnom Europom
Cestovni prijevoz i zaštita okoliša
Cestovni promet Hrvatske s motrišta statistike
Cestovni promet i strategija održivog razvitka
Cestovni promet i životna sredina
Cestovni promet u povezivanju europskog sjevera i juga
Cestovni teretni promet u suvremenim hrvatskim gradovima
Cestovno-vremenski informacijski sustav u Republici Sloveniji
Changes in urban passenger transport in Slovenia as a consequence of putting into force the sustainable transport principles
Characteristics and analysis transport costs in the road traffic in Croatia
City bus survey
City logistik
Civilno zrakoplovstvo
Cjeloživotno učenje za postizanje veće sigurnosti u cestovnom prometu
Combinatorial programming approach to postal systems
Combined transport
Communication systems in the process of information society development
Comparative analysis of different types of pallet rack warehouses with special reference to warehouses in the Bosnia and Herzegovina
Comparison of the shape coefficients of pushed convoys composed of barges with different displacements
Compliance assessment of national legislation on environmental protection in the Republic of Macedonia and European legislation on passenger petrol cars exhaust emissions
Concept of strategic and information methodological approach to the information system design
Conceptualisation of the Croatian city model with the intelligent transportation system - "CROCITS"
Condition and trends of traffic in EU and Slovenia
Conditions of functioning of urban public transport system in Bosnia and Herzegovina and its influence on the environment
Connecting of cargo transport centres by using Internet infrastructure in B&H
Connection of success in the work in transportation proffessions in REK Bitola with intellectual abilities
Contribution to the strategy of road transport development
Control of logistic system with stochastic or fuzzy variables
Coordination of engineering/technological processes in combined transport of Danube and Adriatic regions
Copert III
Criteria for selection of logistic strategy in regional unit of PE "Macedonian forests"
Critical aspects of the traffic system functioning in Zagreb and possible solutions
Croat and Slovene traffic student statements regarding social exploitation
Curriculum for road safety education
Čimbenici odabira flote
Čimbenici sigurnosti u zračnom prometu
Čimbenici ukupne produktivnosti zračnog prijevoza
Činjenice i dileme pri utvrđivanju slovenske prometne politike
Čistiji ispuh prometala u područjima nacionalnih parkova
Čvorišta brzih gradskih cesta
Čvorište "Škurinje"
Definicija podsustava održavanja svjetla u sustavu Plovput-a
Definiranje modela i programa za rehabilitaciju vozača
Definiranje modela istraživanja tokova raskrižja kružnog toka (MIKR)
Definiranje uloge izučavanja tehnologije prometa s ciljem unapređenja prijevoza željeznicom
Demand responsive transport for rural areas, a practice case in Austria
Deregulacija i liberalizacija prometne djelatnosti i njihov utjecaj na organizaciju javnoga putničkog prometa
Designing a basic program for digital control of a Maerklin railway model
Destinacijsko upravljanje dizalima
Determining optimal carrying capacity of convoys with efficiency of push boat propelling force
Determining transport ability of pushed convoys by measuring working parameters of propelling engines of push boats
Determiniranost informacijskog razvitka novim računalnim konceptima šeste generacije
Development and introduction of logistical system for maintenance of the public transportation motor vehicles
Development of a bi-modal methodology for urban streets functional classification as urban planning contribution
Development of an information society as a condition of assurance regional sustainable development
Development of information strategy as a factor of sovereign in the state of Croatia
Development of low-speed urban street "side friction" models : case study
Development of national cycle route induces by Eurovelo cycle networks : Danube cycle route case study
Development of rail traffic infrastructure of Croatia and the neighbouring countries
Development of the cableway transportation subsystem in the frame of harmonization with EU transportation system
Development of the traffic system, mountain regions and tourism
Development of transportation and logistics in the global economy
Die EU - Eisenbahnpolitik und die weitere Entwicklung des kombinierten Landverkehrs Schiene - Strasse
Die Eisenbahnverbindung Wien - Graz - Zagreb - Rijeka und die Notwendigkeit einer leistungsfaehigen Verkehrsverbindung Kroaten - Oesterreich mit Anbindung an das mitteleuropaeische Hochleistungs - Eisenbahnnetz
Die Lage des kombinierten Verkehrs in Ungarn (Konceptione fuer die regionale Verkehrsentwicklung)
Die intermodale Kooperation Schiene-Strasse-Schiff am Beispiel der suedosteuropaeischen Region
Die rolle Oesterreichs beim Aufbau des transeuropaeischen Netzes fuer den kombinierten Verkehr
Diesel - Triebzuege mit Neigetechnik Regio-Swinger br 611/612 fuer den Regionalverkehr
Dimenzioniranje prometne potražnje Liburnijske obilaznice
Dinamika tračničkih vozila s plosnatim mjestom na obodu kotača
Dinamika uvođenja euronormi u Republici Hrvatskoj
Dinamički model usluga taksija
Dinamičko iskorištavanje prijevoznih kapaciteta u međumjesnom putničkom cestovnom prometu
Dinamičko iskorištenje prijevoznih kapaciteta u prigradskom putničkom cestovnom prometu
Direct rate of growth of the traffic policy model in the Republic of Macedonia
Disabled passengers mobility in sustainable development policy
Dizelski nagibni vlak na hrvatskim željeznicama
Djelovanje vodnog prometa na razvoj i budućnost Europe
Do bolje kvalitete zraka osuvremenjivanjem nacionalne strategije Republike Makedonije
Doprinos tehnološkom razvoju informacijsko-komunikacijskih mreža
Doprinos teoriji izbjegavanja opasnosti u cestovnom prometu
Dosegnuti stupanj privatizacije sustava zračnog prometa u svijetu i u Hrvatskoj
Dotacije i gubici u željezničkom prometu pojedinih zemalja
Drugi željeznički paket i smjernice za paneuropske prometne koridore u Republici Hrvatskoj
Drukčiji pristup u razvoju hrvatskih morskih luka
Dugoročni razvoj Zračne luke Zagreb
Dugoročni razvoj cestovnog prometa u SR Hrvatskoj do godine 2010.
Dvokolosiječna pruga Savski Marof - Tovarnik
E-ceste u Hrvatskoj i njihov promet
ETCS - Europski projekt vođenja vlakova za 21. stoljeće
EU direktive i mogućnosti implementacije suvremenih sustava upravljivosti i incidentnim situacijama u cestovnim tunelima
Ecological advantages of the railways transport in the Republic of Slovenia
Ecological values in road traffic models
Economic and social effects of transport development
Economic estimation of traffic safety improvement measures in Lithuania
Edukacija menadžera cestovnog prometa u svrhu optimizacije prijevoznog procesa
Edukacija vozača
Edukacija zaposlenih na željeznici u području zaštite životne sredine
Efficiency analysis of short-distance business trips
Efikasnost informacija prometnih znakova
Ekologija i turizam
Ekologija prometa
Ekološka opravdanost izgradnje terminala u luci Ploče
Ekološke i druge prednosti željezničkog prijevoza
Ekološke prednosti željeznice kao preduvjet socijalnog partnerstva
Ekološki aspekt reciklaže brodova
Ekološki aspekti autobusnog prijevoza u turizmu
Ekološki aspekti primjene inteligentnih transportnih sustava u prometu
Ekološki efekti izgradnje treće dionice subotičkog bulevara
Ekološki problemi u Bosni i Hercegovini i njihovo rješavanje
Ekonometrijski model za procjenu potražnje u putničkom prometu
Ekonomska i strateška opravdanost S.E.T.A. koridora
Ekonomska razmjena Hrvatske i Rumunjske kao poticaj boljoj suradnji prometnih grana, osobito povećanju prijevoza željeznicom
Ekonomski aspekti sagledani u funkciji boljeg povezivanja srednjodalmatinskih otoka sa Splitom
Ekonomski aspekti upravljanja održivim razvitkom
Ekonomski i socijalni aspekti javnoga gradskoga putničkog prometa
Ekonomski pristup sigurnosnim i ekološkim učincima prometa
Ekonomsko vrednovanje hrvatskoga morskog brodarstva u sklopu svjetskoga pomorskoga prijevoznog potencijala
Electric two-storey train unit for suburban transport on railway lines supplied with power 3 Kv D.C.
Electronic toll collection system in Slovenia
Elektronički novac i komunikacije
Elementi efektivnosti i održavanja tračničkih vozila
Elementi eksploatacije efektivnosti i planiranja gospodarenja tramvajskim vozilima tipa TMK 101
Elementi razumijevanja komunikacijskih tehnologija
Elementi sigurnosti u zračnoj luci
Elementi strategije sigurnosti hrvatskoga cestovnog prometa
Elementi tehnologije i razvoja Hrvatskih željeznica za 21. stoljeće
Elementi za strategije razvitka sustava poštanskog i telekomunikacijskog prometa
Elementi zaštite i sigurnosti komunikacija na internetu
Elementi zaštite privatnosti i sigurnosti na Worl Wide Web-u
Emisija ispušnih plinova mlaznih motora zrakoplova
Emisija plinova i stupanj djelovanja motora na pogon stlačnim prirodnim plinom
Emisija štetnih tvari iz cestovnog prometa s posebnim osvrtom na grad Dubrovnik
Emisije CO2 cestovnih vozila : pogled iz drugoga kuta
Energetic analysis of 30 km/h city zones and corresponding alternative measures
Energetska efikasnost prometa i gospodarski razvoj Hrvatske
Energetska učinkovitost u prometnom sektoru Republike Hrvatske
Ensuring high quality composite material elements for dynamically loaded structures
Entwicklung der Gueterterminals in der Funktion des kombinierten Verkehrs
Entwicklung des Hochschulsystems der kroatischen Luftfahrt
Entwicklung eines einheitlichen Datenmodels fuer Verkehrs-und Verkehrswegedaten-Banken
Environmentally friendly marking materials and pedestrian safety
Ergonomski aspekti sigurnosti i zaštite u prometu
Establishment of HEMS as prerequisite for improving of urgent medical care in Croatia
Etička kultura vozača kao osnova sigurnosti u cestovnom prometu
Etwicklung des "intelligenten" Verkehrs
Europaeischer Markt von Morgen
European agreement on important international combined transport lines and related installations (AGTC)
Europski jugoistočni prometni koridor (SETA)
Europski sporazum o glavnim međunarodnim linijama kombiniranog prijevoza i potrebnim uređajima (AGTC)
Europsko tržište niskotarifnih zračnih prijevoznika
Evaluation of RFID technology effect on logistics performances in supplay chains
Evaluation of time gossiping complexity in some particular networks
Evaluation of unsignalized two-way stop controlled intersections capacity and measures of effectiveness
Examples on joint research initiatives between car manufacturers and infrastructure managers
Exhaust emission of compression ignition engines
External costs in public transport
External economy and diseconomy
Faktoring u funkciji financiranja malih i srednjih prometnih poduzeća
Feeder servis u funkciji revitalizacije kontejnerskog prometa u jadranskim lukama
Fiat Pendolino
Fiksni radarski sustavi za mjerenje brzine u Splitu
Financiranje cestovne infrastrukture u Hrvatskoj
Financiranje i mogućnosti izgradnje autocesta u Hrvatskoj
Finder - virtual logistic system for optimisation of freight transport flows between North an South - Eastern Europe
Fingerprint biometric method
Fondovi Europske unije u funkciji razvoja željezničke infrastrukture
Forenzični i prometno-tehnički aspekt simuliranih ozljeda vratne kralježnice
Formiranje cijena transporta robe preko industrijskih kolosijeka
Formula Student na Fakultetu strojarstva i brodogradnje
Fraud detection in the supply chain information systems
Free economic zones - basis for commercial and trafic development
Freight transport through Alpine area
Funkcija cestovnog prometa u razvoju turizma Republike Hrvatske
Funkcionalna zatvorenost lučkog sustava Hrvatske
Funkcionalne politike logističkih (i nelogističkih) organizacija
Funkcionalni aspekti računalne osnove komunikacijskih sustava
Future development of the container terminal of the port of Koper
Fuzzi multiattribute decision making in logistics processes
Fuzzy model in the postal operation
GSM-R [R=Railway]
Garažno-parkirni objekti
Generalised traffic model and traffic equations derived from ST-diagrams
Genetsko programiranje na primjeru unaprijed zadane funkcije
Geneza uvođenja suvremenih komunikcijskih sustava na željeznice
Geografsko-informacijski sustav kao potpora modeliranju vojnoga prometnog sustava
Geostrateške odrednice glavnih prometnih veza Republike Hrvatske i Republike Bosne i Hercegovine
German shipping companies'reaction on new SECA limits of 2015 : an empirical anaysis
Gesetzliche Verpflichtungen zur Anwendung des Arbeitsschutzes im Bereich der Verkehrstaetigkeiten
Glavni projekti razvoja i konkurentnosti luke Rijeka
Global strategy approach aspects of reinstating Croatian's the information sovereign
Globalni sporazum o usklađenim tehničkim pravilnicima za vozila na kotačima
Gorivne ćelije za pogon vozila
Gospodarenje automobilskim otpadom u Republici Hrvatskoj
Gospodarska značenja i okoliš višenamjenskoga kanala Dunav-Sava
Gospodarski potencijal razvoja informacijskih mreža u transportu
Gospodarstveno-prometni izazovi ekonomiji i politici okoliša
Građa i geometrija sustava javnoga komuniciranja
Greenhouse gas emissions from transport sector in Republic of Macedonia over the period of 1990 to 2000
Gridlock warning and resolvement at signalized intersections
Harmonizacija hrvatskoga cestovnoga prometnog sustava s europskim u području sigurnosti
Heuristički model planiranja masovne dostave loživa ulja
High quality methodology of planning and controlling the expert systems development
High-speed railways in the world
Highway runoff treatment in the city of Celje in Slovenia
Hijerarhijsko ustrojstvo lučkog sustava i njegov utjecaj na gospodarski razvitak Hrvatske
Holistički pristup razvoju ITS-a u prometnom planiranju
Homologacija kao element sigurnosti cestovnog prometa
Homologacija vozila
Homologacija vozila i njezin utjecaj na sigurnost i zaštitu okoliša
Homologacija vozila i čist okoliš
Homologacija vozila u BiH
Horizontalne centralne oznake (HCO) u reguliranju i sigurnosti prometa
How to make our streets "livelable" : case study
Hrvatska
Hrvatska aktualna cestovna pitanja u 2001.
Hrvatska informacijska suverenost u vrtlogu globalnog informacijskog društva
Hrvatska pošta
Hrvatske željeznice u vrtlogu recesije
Hrvatski gospodarski pojas : baština čovječanstva u funkciji gospodarskog razvoja Republike Hrvatske i tangentnih zemalja
Hrvatski lučki sustavi i maritimno gospodarstvo u procesima integracije Hrvatske u svjetsko, europsko i mediteransko okruženje
Hrvatski promet kao sastavni dio integracijskih aktivnosti prometne politike Europske unije
Hrvatski prometni sustav do godine 2006. i vizije akademika Josipa Roglića
Human resources in combating terrorism
HŽ Cargo u kaleidoskopu tranzicije
IATA e-freight tehnologija
IMO-va legislativa na području onečišćenja zraka emisijom ispušnih plinova : revizija Priloga VI. MARPOL-a
Igre s pravilima o cestovnom prometu za djecu predškolske dobi
Impact of reilway infrastructure on trein haulage energy consumption
Impact of the telecommunications and information technologies on transport
Implementacija Direktive 2008/96 u Republici Sloveniji
Implementacija GSM-R tehnologije na nekim europskim željeznicama
Implementacija Smjernice o sigurnosti Europske komisije na hrvatski željeznički sustav
Implementacija informacijske tehnologije u turizmu
Implementacija produktnog modela ceste u informacijski sustav za upravljanje cestama
Implementiranje sustava za mjerenje buke u Zračnoj luci Zagreb
Implikacija zrnatosti osnovne strukture neuralnih mreža na matematičke modele učenja
Implikacije regionalnih intergracijskih procesa na poslovanje logističkih operatera
Importance of Pan-European transport corridors VIII and X for the Republic of Macedonia
Importance of Pan-European transport corridors for Poland
Incoterms termini u međunarodnoj razmjeni
Indikatori opremljenosti prostora željezničkom infrastrukturom u primjeni metodološkog koncepta prometne dostupnosti - na primjeru okruga koridora VII u Srbiji
Industrijski kolosijek u funkciji razvoja Poduzetničke zone Ogulin
Influence of speed reducing provision (Central island) at the beginning of the settlement on vehicle speed
Informacija
Informacijska ekonomija i prividna stvarnost posredovana računalom
Informacijska podrška strategijskom upravljanju na hrvatskim željeznicama
Informacijska sigurnost i inteligentni transportni sustavi
Informacijska sigurnost i terorizam
Informacijski model pomorskog prometa Gradske luke Split
Informacijski model razvoja nautičkog turizma u Republici Hrvatskoj
Informacijski model rješavanja pomorskih sporova arbitražnim putem u odnosu na državni sud u RH od 2008. do 2018. godine
Informacijski model sinergijskog učinka ekologije, prometa i turizma općine Podstrana za period 2012. do 2018. godine
Informacijski sustav i videonadzor na stranicama tehničkih pregleda na prostoru Federacije BiH i Brčko distrikta BiH
Informacijski sustav održavanja MIMS primijenjen u transportnim sustavima
Informacijski sustav u funkciji uspješnosti, učinkovitosti i profitabilnosti špediterskih i logističkih poduzeća
Informacijski sustav za upravljanje autocestovnim građevinskim projektima
Informacijski sustavi na putničkim terminalima
Informacijski sustavi održavanja u transportnim sustavima
Informacijski sustavi u prometu u gradovima
Informacijsko-komunikacijske tehnologije i GPS sustav za satelitsko praćenje i nadzor motornih vozila
Informacijsko-komunikacijske tehnologije u funkciji upravljanja: učinkovitosti i profitabilnosti prometnih poduzeća
Information system for trafic safety analysis
Information system maintaining of vehicles and rolling-stock
Information technologies and computer simulations as a tool for evaluation and improvement of logistic parameters of warehousing
Information technologies application in modern logistic systems
Informatizacija prikupljanja podataka u statistici turizma
Informatičko oblikovanje baza modela transportnih mreža
Informiranje korisnika javnog prijevoza u realnom vremenu implementiranjem GPS/AVL tehnologije
Infrastrukturna osnova kombiniranog prometa hrvatskih morskih luka
Inovacija sustava brojenja prometa u Hrvatskoj
Inovativne tehnologije jednotračničkoga javnogprijevoza
Inovativni metodološki pristup za ocjenu sigurnosti željezničko-cestovnih prijelaza
Inovativni pristup sigurnosnim kriterijima na kružnim raskrižjima
Inovativno tehničko-tehnološko rješenje unutarnjeg transporta u okviru suvremenih kontejnerskih terminala
Inspekcija cestovnog prometa i cesta kao bitan element urednosti i sigurnosti cestovnog prometa
Institutional framework for road traffic safety management in Serbia, on national and local level
Integracija brzih nekonvencionalnih brodova u jadranski linijski promet
Integracija prometnih upravljačkih sustava na gradskoj razini
Integralni pristup planiranju riječkoga lučkog sustava
Integralni prometni čvor Rijeka : model za razvoj grada i luke
Integralni prometno-informacijski sustav nadzora i vođenja prometa na cestama u Republici Hrvatskoj
Integralni sustav za javni putnički promet : IJPP u Republici Sloveniji
Integralni transportni sustavi
Integralno upravljanje pješačkim tokovima u gradu primjenom ITS
Integrated transport demand management
Integrating maritime education with martime environment
Integrirani prometni simulacijski modeli povezani s GIS tehnologijom kao instrument za uređenje prometa u gradskim središtima
Inteligentna transportna sredstva u funkciji racionalizacije cestovnoga prometa
Inteligentni transportni sustavi u funkciji optimiziranja prometnih mreža
Inteligentni transportni sustavi u razvoju cestovnog prijevoza
Inteligentni transportni sustavi u upravljanju cestovnom mrežom
Inteligentno parkiranje po mjeri čovjeka
Intenzitet kvara i raspoloživost vozila tipa 2100
Intenzitet putničkog i robnog prometa na pojedinim prometnicama
Interakcija razvitka prometa i razvoja grada
Interaktivnost prometnih i ekoloških sustava
Intercity-Zuege und Siemens Neigetechnik
Interesni propisi
Intermodal transport in Slovenia
Intermodalitet
Intermodalizam
Intermodalna čvorišta u Republici Hrvatskoj kao ključni čimbenici za implementaciju projekta INTERIM Europske unije
Intermodalni prijevoz tereta
Intermodalni transport - temeljni čimbenik uključivanja Republike Hrvatske u europske prometne tokove
Internalization of external costs as an instrument of travel demand management
International development of low-cost carriers
Internationale Spedition im Rahmen zeitgenoessischer transportorientierter Technologien
Internet booking i turizam
Internet forensic
Internet marketing kao nova usluga unapređenja poslovanja HŽ CARGA
Interpolacija autobusnog terminala s garažno-parkirnim objektom u urbani prostor Opatije
Interviewing in an information system planning area
Introducing the "Shared Space" concept in the city of Bitola : microsimulation analysis
Investicije u promet i gospodarski rast Hrvatske
Island type bus terminals
Ispunjavanje maastrichtskih kriterija konvergencije u Republici Hrvatskoj
Istraživanja vezana za proračun snage za vuču vlakova velikih brzina
Istraživanje bočnog ubrzanja vozila prilikom izbjegavanja naleta na prepreku izmicanjem
Istraživanje karakteristika putovanja studenata
Istraživanje ovisnosti između dužine vremena reakcije i pouzdanosti rada željezničkog izvršnog osoblja i broja nastalih izvanrednih događaja
Istraživanje stajališta vozača o utjecaju brzine na sigurnost prometa
Izazovi liberalizacije tržišta cestovnog prijevoza
Izazovi urbane mobilnosti
Izbor itinerara u procesu prijevoza lakopokvarljivih namirnica tijekom turističke sezone
Izbor lađe za feeder prevoze
Izbor metode za određivanje ovisnosti među varijablama u prometu, prijevozu i komunikacijama
Izbor optimalne lokacije zračne luke na otoku Hvaru
Izbor optimalnog elektromotornog vlaka za gradsko-prigradski prijevoz na području grada Zagreba
Izbor transportnog tržišta u funkciji konkurentnosti
Izgradnja Ro-La terminala Spačva i Bjeliš u funkciji modernizacije i harmonizacije Hrvatskih željeznica
Izgradnja autocesta kroz Bosnu i Hercegovinu, moguće posljedice za okoliš i utjecaj na sigurnost prometa
Izgradnja autocesta kroz Republiku Hrvatsku
Izgradnja kanala "Dunav-Sava" je gospodarski izazov za XXI. stoljeće i postat će "hrvatski riječni Suez"
Izgradnja luka na unutarnjim vodama
Izgradnja prometne infrastrukture u podijeljenom gradu kao preduvjet opstojnosti prijevoznog poduzeća
Izgradnja sustava kvalitete u brodarskom poduzeću na temelju ISO 9000
Izgubljeno desetljeće : kriza industrije zračnog prijevoza 2000.-2009.
Izletnički vlakovi u funkciji razvoja kontinentalnog turizma Republike Hrvatske
Izletnički vlakovi u funkciji zaštite okoliša
Izradba uputa za projektiranje riječkih gradskih prometnih prostora u svjetlu deregulacije prometa
Izravna pošta i elektronska pošta kao mediji izravnog marketinga
Izravna pošta kao projekt istraživanja i komunikacije s tržištem
Izravna strana ulaganja u hrvatsko gospodarstvo
Izračun propusne moći pruge na dionici Novska-Okučani pomoću računalne simulacije
Izvanredni prijevozi u kontekstu zaštite cesta i sigurnosti cestovnog prometa
JANAF d.d. u održivom razvoju okruženja
Jadranska "plava magistrala"
Jadranska autocesta
Jadranska magistrala u funkciji turizma
Jadranska željeznička pruga Rijeka-Split-Dubrovnik
Jasno definirana prometna politika Hrvatske
Javni gradski putnički promet
Javni prijevoz putnika i potreba njegove bolje pravne reguliranosti na primjeru grada Osijeka
Jedinstveno europsko tržište i jugoslavensko brodarstvo
Jezik za ekstrakciju podataka iz relacije u sekvencijalnu datoteku
Kabelska kanalizacija u elektroničkoj kumunikacijskoj mreži
Kabotaža u cestovnom teretnom prijevozu
Kabotaža u funkciji povećanja prijevoznog učinka
Kadrovi kao element realizacije optimalnih prometnih tehnologija
Kako poboljšati sigurnost prometa na cestama Hrvatske
Kakvo gorivo trebaju motori današnjih vozila?
Kakvoća zraka u Tunelu "Učka"
Kanal Rajna - Majna - Dunav
Karakteristike brzina na signaliziranim raskrižjima
Karakteristike i pravci razvoja sustava za gašenje požara na brodu pomoću ugljičnog dioksida (CO2)
Karakteristike transportnih sredstava rasutih tereta s aspekta izbora transportnog sustava
Kargo promet zračne luke Zagreb i model poslovanja
Kaštelanska cesta
Key account management using direct marketing in function of HŽ cargo sales mangemet
Klar definierte Verkehrspolitik Kroatiens als Voraussetzung fuer die Einschaltung des kroatischen verkehrssystems in das europaeische System des kombinierten Verkehrs
Klasifikacija unutarnjih vodnih putova u Europi i Hrvatskoj
Ključni aspekti menadžmenta u efikasnoj komunikaciji špeditera i prijevoznika
Ključni problemi sigurnosti u cestovnom prometu
Kognitivni i individualni pristupi modeliranju putovanja u gradovima
Kolaborativno upravljanje lancem opskrbe
Koliko su sigurni stariji sudionici u prometu?
Kolničke konstrukcije dugog vijeka trajanja
Kombinirana prigradska autobusna postaja, okretište i terminal
Kombinirani promet
Kombinirani promet i zaštita okoliša
Komparativna analiza poslovanja hrvatskih poduzeća u cestovnom prijevozu robe
Komparativno istraživanje razvijenosti i međusobne povezanosti prometne mreže Sisačko-moslavačke županije s užim i širim gravitacijskim područjem
Komunalna logistika kao element kombiniranog prometa
Komunikacija kao psihosocijalni fenomen
Komunikacija med stacionirano bazo in vozilom preko cestiščnega antenskega sistema
Komunikacija podacima kao čimbenik oblikovanja elektroničkih tržišta
Komunikacijska sučelja za bazu podataka kao oblik komunikacije čovjeka i računala
Komunikacijski sustavi u procesu izgradnje informacijskog društva
Konačna poštanska direktiva Europske unije i i hrvatski zakonodavni okvir
Koncepcija atraktivizacije javnoga putničkog prometa u Sloveniji
Koncepcija lučkog managementa Zapadne Europe s obzirom na aktualni trenutak ustrojstva hrvatskih luka
Koncepcija osnivanja RTC-a Jasenovac i značaj za središnji prostor Republike Hrvatske
Koncepcija razvitka mreže primarnih cesta u istočnoj Hrvatskoj
Koncepcija tehničkog marketinga s implementacijom u telekomunikacijskom sustavu
Koncepcija unapređenja tramvajskog sustava dogradnjom i modernizacijom središnje mreže zagrebačkih prometnica
Koncept brzoga tračničkog prijevoza u gradu Zagrebu
Konceptualni tehnološki okvir za pristup javnoj poštanskoj mreži
Koncipiranje prometne politike
Konkurencija na hrvatskom zrakoplovnom tržištu
Konkurentnost hrvatskih cestovnih teretnih prijevoznika na međunarodnom tržištu
Konkurentnost sekundarnih zračnih luka
Kontejneri u kombiniranom prometu
Kontrola i zaštita zračnog prometa
Kontrola prijevoznih troškova u javnom linijskom autobusnom prijevozu
Konzistentnost emitivnih tržišta Primorsko-goranske županije
Kopnena prometna infrastruktura u funkciji razvitka pomorskoputničkih luka Republike Hrvatske
Kretanja na međunarodnom tržištu cestovnoga teretnog prijevoza
Kriterij određivanja bitnih značajki dinamičke stabilnosti i upravljivosti automobila
Kriterij za ocjenu cestovno-prometne sigurnosti
Kriteriji za ocjenu stanja sigurnosti cestovnog prometa
Kriteriji za vrednovanje kopnene prometne trase
Kritički osvrt na prostorni plan grada Varaždina s prometnog stajališta
Kritički osvrt na suvremene koncepcije upravljanja automobilom pomoću četiri kotača (4WS)
Kritični aspekti funkcioniranja prometnog sustava grada Zagreba i smjernice za rješavanje
Krivulje slijeda zglobnih vozila kao bitan faktor dimenzioniranja površina za manipulaciju
Krizna stanja i ustrojbene promjene na Hrvatskim željeznicama
Kružna cestovna raskrižja
Kružna čvorišta u urbanim sredinama
Kružno raskrižje s "pritisnutim" trakovima za desne skretače
Kružno čvorište Sveta Ana - Kačjak u Rijeci
Kvaliteta prijevozne usluge
Kvaliteta prijevozne usluge u željezničkom robnom prometu
Kvaliteta provjere znanja stručnog osoblja uposlenog na stanicama tehničkih pregleda u 2008. godini na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine
Kvaliteta provjere znanja stručnog osoblja zaposlenog na stanicama tehničkih pregleda u 2010. godini na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine
Kvaliteta rada stanice tehničkog pregleda vozila ovisno o radnim aktivnostima voditelja
Kvaliteta u zračnom prometu s motrišta putnika
Kvaliteta usluge - stožer uslužnog marketinga
Kvantifikacija glavnih varijabli modela obalne straže Republike Hrvatske za 2009. godinu
Kvantifikacija varijabli informacijskog modela odabira arbitraža u pomorskim odnosima u svijetu od 2008. do 2018. godine
Kvantifikacija varijabli mentalno verbalnog modela prometa i turizma u funkciji održivog razvoja gospodarstva Republike Hrvatske za 2013. godinu
Kvantitativne metode odlučivanja
L'autostrada Adriatico ionica e il bacino del fiume Krka
LNG terminal "Omišalj" u funkciji energetske i gospodarske neovisnosti Republike Hrvatske
Labour market flexibility
Lage und probleme des Strassennetzes der EU und RK gesehen aus dem Gesichtspunkt des kombinierten Verkehrs
Legal and financial aspects of purchasing property for road construction in Poland
Liberalizacija infrastrukture u zračnom prometu
Liberalizacija pristupu željezničkoj infrastrukturi
Liberalizacija tržišta osiguranja od automobilske odgovornosti
Liner shipping market changes conditioned by containerization
Linijski obalni pomorski promet - hrvatski brodari nakon pristupanja Hrvatske Europskoj uniji
Linijski pomorski putnički promet u povezivanju mjesta boravišta turista i turističkog odredišta
Logistic approach for defining municipal waste collection zones in the Municipality of Bitola
Logistic aspects in communical waste management in the municipality of Bitola
Logistics in transportation
Logistics of the special transport in the route Ljubljana (Slo) Saudi Arabia via Rijeka (Cro)
Logistika
Logistika cestovnog prometa kao potpora komplementarnom razvitku hrvatskoga pomorskog i riječnog prometa
Logistika i vodni put Europske unije Rajna-Majna-Dunav
Logistika kao marketinške aktivnosti
Logistika novog tisućljeća
Logistika pri uklanjanju onesposobljenog zrakoplova
Logistička industrija za 21. stoljeće
Logistička potpora postrojbama oružanih snaga Republike Hrvatske u mirovnim operacijama NATO-a
Logistička sposobnost Republike Srbije
Logistička uloga prometa i održivi razvitak
Logistička špedicija za 21. stoljeće
Logistički aspekti informacijske podrške pri održavanju motornih vozila
Logistički pristup rješavanju suvremenih prometnih problema
Logističko-distribucijski centar Matulji u funkciji modeliranja logističke mreže država srednje i jugoistočne Europe
Lowry-like model for the evaluation of new university or college location and the influence of transportation time spending distance
Lufthansa
Luka Rijeka - logistička platforma prometnog sustava
Luka Rijeka : referentna točka prometnoga koridora Podunavlje-Jadran
Luka Split - strateška točka razvoja Splitsko-dalmatinske županije
Luka Zadar u sustavu luka Dalmacije i Hrvatske
Luke kao stjecišta kombiniranog prometa i tijekovi robe
Luke nautičkog turizma
Management in the road traffic subsystem in Croatia
Management of road network development in Republic of Macedonia : case study
Managing companies in terms of transformation
Marketinška logistika
Marketinške vizije prometa kao nositelja komunikacijskog sustava Republike Hrvatske
Marketinške vizije prometa na pragu trećeg tisućljeća - marketing-mix
Marketinški menadžment prometnih poduzeća
Marketinški pristup prometnoj valorizaciji turističke destinacije hrvatskog Podunavlja
Massnahmen zur Vermeidung von Geisterfahrten auf Autobahnen und Schnellstrassen in Oesterreich
Matematički model multimodalnoga transporta
Matematički model za ispitivanje koncentracije prijevoza na prugama hrvatskih željeznica
Matematički model za određivanje vremena i puta pretjecanja u jednom specifičnom slučaju
Matematički modeli u planiranju i upravljanju masovnim prijevozom putnika
Matematičko modeliranje širenja prometne buke
Materialreserven
Materijalne rezerve
Mathematical model for determining the time of changing from high to low beam while passing by in night conditions
Measures for reduction of negative environmental impacts from motor vehicles exhaust emissions
Measuring of sustainability of a transport system, a pilot study for the Vienna contribution
Measuring speed and slowing down the traffic in tunnels on highways in Slovenia
Mehanizirani rad u službi održavanja cesta i sigurnosti prometa
Menadžment kvalitete poštanskih usluga velikih gradova
Menadžment poštanskih kapaciteta u interakciji s okolišem
Menadžment prometnih organizacija u poslovnim zonama Republike Hrvatske
Menadžment u cestovnom prometu
Menadžment u cestovnom teretnom prijevozu
Mentalno-verbalni model održivog razvoja otočnoga nautičkog turizma Republike Hrvatske
Meteorological security in road traffic using example of transport road network in Republic of Macedonia
Metereological security in road traffic through example of transport road network in the Republic of Macedonia
Method of selecting criteria for economic and environmental improvements of bulk transport
Methodology for the predicting the expected level of traffic safety in the new intersections by using the traffic safety coefficients
Methodology of Planning and Controlling Expert Systems Development
Methodology of designing national cycling routes
Methods for development harmonization of mountain resorts ropeway and tourist infrastructures
Metoda strukturne analize sustava u funkciji uspješne komunikacije špeditera s prijevoznikom u prometnom sustavu
Metode i postupci evaluacije transportnog sustava
Metode ocjenjivanja uspješnosti na radu zaposlenika u prometnim poduzećima
Metode skupljanja podataka o vremenu putovanja na cestovnoj mreži
Metode za praćanje tehničkog stanja zrakoplovnoga mlaznog motora kao temelj uspješnog održavanja
Metodika izradbe obrazovnih programa za srednjoškolsko poštanskoprometno obrazovanje
Metodologija ispitivanja validnosti softverskih aplikacija za analizu prometne nesreće
Metodologija izrade završnoga rada
Metodologija izračunavanja troškova prijevoza putnika u funkciji parametara linije
Metodologija mjerenja kvalitete poštanskih usluga
Metodologija planiranja mreže javnog prijevoza
Metodologija u funkciji sigurnostii učinkovitosti cestovnog prometa
Metodologija vrednovanja i usporedbe varijantnih rješenja raskrižja
Metodologija za izradu programa investicijskog održavanja općinskih cesta
Metodologija za prognoziranje očekivanog stupnja prometne sigurnosti u novopredviđenim raskrižjima
Metodološki postupak utvrđivanja optimalnog modela režima parkiranja u gradskim središtima
Metodološki prikaz projektiranja, izrade i isporuke vagona cisterni namijenjenih za prijevoz opasnih tvari
Metodološki pristup određivanju prioriteta mjera za održavanje cestovne mreže
Metro u funkciji gradske infrastrukture
Međunarodne grupacije u funkciji organiziranja teretnog prijevoza željeznicom
Međunarodne prekojadranske trajektne linije
Međunarodni projekt "NADOK-X"
Međunarodno otpremništvo u suvremenoj transportnoj tehnologiji
Međuodnos kvalitete i cijena prijevoznih usluga
Međuodnos logistike, globalne distribucije i prometa
Međuodnos prometna politika - gospodarstvo u Republici Makedoniji
Međuovisnost prometa i gospodarstva
Međuovisnost razvitka cestovne infrastrukture i valorizacije hrvatskoga turističkog potencijala
Međuovisnost učinaka pojedinih prometnih modaliteta i turizma
Međusobna ovisnost razvoja prometa i turizma
Mini kružna čvorišta
Mjere i aktivnosti zaštite djece u cestovnom prometu
Mjere smanjenja emisije za postizanje SULEV normi
Mjere za rješavanje problema parkiranja na području Grada Malog Lošinja
Mjere za smirivanje prometa u urbanim sredinama
Mjerenje i rangiranje stanja kolnika
Mjerenje tržišne orijentacije poduzeća Hrvatke željeznice : putnički prijevoz
Mjerenje vertikalnih pomaka najvećega slovenskog vijadukta
Mjesto i uloga digitalno obavijesnoga signalizacijskoga sustava u funkcioniranju suvremenog prometa
Mjesto i uloga informatike u transformaciji edukacijskih procesa na prijelazu u novi milenij
Mjesto luke Koper u slovenskom (mediteranskom, europskom) prostoru
Mladi vozači i sigurnost cestovnog prometa
Mobilnost i prometna sigurnost najugroženijih sudionika u cestovnom prometu
Model analize i upravljanja procesima u prijevozu putnika
Model for proposed construction time of transport facilities
Model hidroavijacije u svrhu poboljšanja turističkog prometa prema otocima
Model međusektorske analize
Model oponašanja ukrcaja robe u poduzeću "Kraš" pomoću redova čekanja
Model organiziranja prigradsko-gradskoga željezničkog povezivanja Krapinsko-zagorske županije i grada Zagreba
Model poslovanja špeditera u uvjetima ulaska u Europsku uniju i globalizacije tržišta
Model poslovne politike prometnih poduzeća s primjerom Hrvatskih željeznica
Model privatizacije jedne visoke škole u području prometnih znanosti
Model privatizacije jedne znanstvenoistraživačke organizacije iz područja prometa
Model programa razvitka i ustroja službe traganja i spašavanja u Republici Hrvatskoj
Model prometnog web portala u hrvatskim okvirima
Model razvoja intermodalnog prometa Republike Hrvatske
Model stupnjevanog stjecanja vozačke dozvole kao svjetski trend
Model suvremene koncepcije održavanja željezničkih vozila
Model upravljanja cestovnim prometom putem neizrazitih veličina
Model upravljanja tehničkim i robnim operacijama na industrijskim kolosijecima
Model višerazinske cestovne mreže
Model vrednovanja i ocjene siguronosnih parametara opasnih mjesta na cestama
Model za praćenje transporta opasnih tereta željeznicom
Modeli prometnog planiranja u gradovima
Modeli rješavanja problema usmjeravanja vozila u gradskom prometu
Modeling a sustainable system for traffic accident data analysis
Modeling of supply and demand in city public transport of passengers in Mostar
Modeliranje emisije ispušnih plinova cestovnog prometa na području Zenice
Modeliranje potražnje usluga u međunarodnom prometu
Modeliranje poštanske prometne mreže s obzirom na potrebe turizma
Modeliranje razine buke prometnica : I. transverzala, XII. transverzala i južna longitudinala na području Sarajeva
Modeliranje scenarija za EST-održivi promet s aspekta životne sredine
Modeliranje sustava naknada za ceste u funkciji održivog razvitka
Modelling public transport on-call service in a new residential area in the town of Bitola
Models of relationship between the basic flow parameters at the M-5 highway specific upgrade
Modern concept of value driven maintenanace in European transport infrastructure
Moderne Entwicklung der Kraftfahrzeuge im Bereich dynamischer Stabilitaet
Moderne tehnologije
Moderni menadžment prometnog sustava
Modernizacija Luke Rijeka
Modernizacija hrvatskih željeznica kao preduvjet njihova funkcionalnog uključivanja u turističku ponudu Hrvatske
Modernizacija informacijsko-komunikacijskog sustava hrvatskih željeznica
Modernizacija magistralne pruge Botovo - Dugo Selo - Zagreb - Rijeka
Modernizacija pruge Pančevo - Vršac : republika Rumunjska kao preduvjet povezivanja paneropskih koridora X i koridora IV
Modernizacija sustava prometa grada Osijeka
Modular modelling in the analysis of transport infrastructure development plans
Modularna inovativna rješenja za nesmetano i sigurno odvijanje prometa u gradovima
Moeglichkeiten zur Schadstoffminderung der Rohemission bei Otto-Motoren
Moguća suradnja obrazovnih institucija i željeznice u ranim fazama razvoja karijere
Moguća unapređenja javnog prijevoza primjenom inteligentnih transportnih sustava
Mogući model pretvorbe i privatizacije u lukama Republike Hrvatske s kritičkim osvrtom
Mogući modeli upravljanja garažno-parkirnim objektima
Mogući pravci razvoja logističkih tvrtki u tranzicijskim zemljama
Mogući pristup u utvrđivanju ekstremnih efekata i financiranje (željezničke) infrastrukture
Mogući razvitak prometa u početku 21. stoljeća
Mogućnost razvoja suvremene logistike u Bosni i Hercegovini
Mogućnosti Splita kao homeporta brodova za kružna putovanja
Mogućnosti i granice privatizacije u Hrvatskom cestovnom prometu
Mogućnosti i granice privatizacije u riječnom prometu
Mogućnosti i ograničenja u informiranju putnika i oglašavanja prostora na željezničkom kolodvoru Split
Mogućnosti i perspektive privatizacije Croatia Airlines-a u odnosu na europska iskustva
Mogućnosti komparativne analize sigurnosti cestovnog prometa u gradovima
Mogućnosti kvalitetnog povezivanja Primorsko-goranske županije u europske prometne tokove
Mogućnosti ocjene sigurnosti cesta metodologijom EuroRap na mreži cesta gradskih područja
Mogućnosti povezivanja Rijeke i gravitirajućeg područja postojećom željezničkom prugom
Mogućnosti primjene alternativnih goriva za željeznička vozila
Mogućnosti primjene postupaka višekriterijske optimizacije u prometnom planiranju i projektiranju
Mogućnosti primjene teorije masovnog usluživanja pri rješavanju prometnih i transportnih problema u urbanim sredinama
Mogućnosti razvoja inteligentnih transportnih sustava u državama u razvoju
Mogućnosti razvoja urbano-tehničkog sustava u gradu Zagrebu
Mogućnosti smirivanja prometa u blizini škola s aplikacijom rješenja na području Sarajeva
Mogućnosti ulaska i pozicioniranja na prometnom tržištu međunarodnoga cestovnoga teretnog prijevoza u Republici Hrvatskoj
Mogućnosti unapređenja prakse izvođenja prijekopa na gradskoj cestovnoj mreži
Mogućnosti unapređivanja sigurnosnih elemenata u sustavu cestovnog prometa u gradovima
Mogućnosti upravljanja sustavom sigurnosti cestovnog prometa
Mogućnosti željezničkog prijevoza u optimalnom raspoređivanju europskih turističkih tokova tijekom turističke sezone
Monitoring kvalitete pogonskih tekućih goriva prisutnih na tržištu Bosne i Hercegovine
Monitoring the technical condition through the vibrations of the internal combustion engines
Montažna kružna raskrižja
More competitiveness through Slovenian transport logistics cluster
Morski okoliš i pomorski promet
Motivacija radnika
Motorized versus non- motorized vehicles
Motorrad und Umwelt
Motorway junction "Pivka" traffic doors of the Bay of Kvarner on the way towards the heart of Europe
Možnost razvoja kombiniranega transporta v Sloveniji
Multidisciplinarne ekspertize u otkrivanju insceniranih događaja
Multikriterijalno određivanje prioritetnog redoslijeda gradnje cestovnih dionica
Multimodal transportation terminal analysis : experiences
Multimodalna ekologija
Multimodalni transport - čimbenik održivog prometnog sustava
Nacionalna strategija za promet i okoliš "State-of-the-art" u Republici Makedoniji
Nacionalni parkovi Krka i Kornati u funkciji razvoja maritimnog turizma
Nadzor prometa digitalnim videokamerama
Nagibna tehnologija za 21. stoljeće
Nagradne igre kao instrument unapređenja prodaje : poštanski komunikacijski kanal
Naljepnice (vinjete) u srednjoeuropskim državama
Naponsko-deformacijsko stanje pneumatika na damperima u eksploatacijskim uvjetima
Nastavni programi špedicije i logistike
Nautički turizam u Hrvatskoj
Navigational characteristics of the river Danube on its subsection from Hungarian-Serbian border to the mouth of river Sava
Načela održivog razvitka hrvatskoga prometnog sustava
Nedjeljivost organizacije i logistike u pomorskom poduzeću
Nedostaci međunarodnih propisa o sprječavanju onečišćenja fekalnim otpadnim vodama s plovila
Neitech bei der Duetsche Bahn AG
Neka pitanja projektne organizacije u restrukturiranju HŽ-a
Neke dvojbe i mogućnosti deregulacije područja prijevoza malih pošiljaka u multimodalnom transportu
Neke od gospodarskih značajki pomorskog prometa u hrvatskim jadranskim lukama
Neke značajke razvitka sigurnosti cestovnog prometa u Hrvatskoj
Neki aspekti modernizacije pomoćne magistralne pruge MP-13 Beli Manastir (dg) - Slavonski Šamac (dg), Metković (dg) - Ploče
Neki izazovi prometnoj strategiji i politici na prijelazu u 21. stoljeće
Neki izazovi upravljanju održivim razvojem prometnih sustava
Neki pogledi na međunarodnopravno reguliranje prijevoza stvari morem s posebnim osvrtom na Rotterdamska pravila, 2009.
Neki pokazatelji stanja sigurnosti cestovnog prometa od 1996. do 2003. godine
Neki čimbenici razvitka hrvatskoga prometnog sustava
Nemotorizirani promet
Neue Konzepte fuer den intermodalen Verkehr mit Kroatien und Slowenien
New educational approach for young learner drivers in Slovenia
Njemačka pilotska studija o mini kružnim raskrižjima i prvi predlagani primjeri u našem prostoru
Normativni i medikopsihološki aspekti cestovnih prometnih delikata
Nova koncepcija željezničkog povezivanja Rijeke i Trsta
Nove tehnologije u prometu
Novi komunikacijski medij u Hrvatskoj : komercijalne poštanske marke
Novi pristup linija željezničkoga gradskog i prigradskog prometa grada Zagreba
Novi transeuropski koridor XI Baltik - Jadran
O nekim pravnim problemima odgovornosti za prekoračenje roka u domaćem poštanskom prometu
O nekim problemima ekološke etike u povezivanju pravne zaštite čovjekova okoliša i cestovnog prometa
O nekim problemima izgradnje i obnove riječnih pristaništa u regiji Slavonije i Baranje nakon završetka rata
O nekim sustavnim problemima zaštite čovjekova okoliša od buke u cestovnom prometu
O pitanju investicija u promet
O uporabi pojma "reaktivni pogon" u kontekstu tehnologije prometa i transporta
O uzrocima oštećenja prometnica u gradu Splitu
OBD sustavi za dijagnostiku vozila
Obalna straža : čimbenik sigurnosti plovnih putova na moru
Obilježja i izazovi prometne politike Republike Hrvatske
Objedinjavanje prijevoznih zahtjeva kao element logistike prijevoznih procesa u turizmu
Objedinjavanje sustava za prijevoz putnika s ciljem povećenja kvalitete prijevoza
Objektiviziranje subjektivnih vozačevih prosudbi dinamičke stabilnosti automobila
Objektivni pristup projektiranju sustava za vođenje, nadzor i upravljanje prometom
Objektni pristup modeliranju analize sigurnosnoga kriptografskog modela
Objektni pristup modeliranju dizajna sigurnosnoga kriptografskog modela
Objektni pristup modeliranju razvoja i održavanja sigurnosnoga kriptografskog modela
Obnova zračne luke Osijek-Klisa kao bitan čimbenik razvitka prometa i turizma u regiji Slavonije i Baranje
Obrazovanje željezničkih djelatnika na pragu 21. stoljeća
Obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti
Ocjena kvalitete prijevoznika
Ocjena organizacije prodajne funkcije prometnog poduzeća
Ocjena postojećeg stanja i razvojni planovi luka nautičkog turizma Primorsko-goranske županije
Ocjena sigurnosti prometa na cestama primjenom integrirane fuzzy TOPSIS metode
Ocjena učinkovitosti djelovanja kružnih raskrižja na državnoj cestovnoj mreži
Odabir i obrazovanje kadrova za rad u logističkoj tvrtki
Odabrane međunarodne usporedbe učinkovitosti željeznica
Odgovarajući obrazovni programi na području turizma u Republici Sloveniji
Određivanje emisije ispušnih plinova prometnog toka na dionici ceste
Određivanje mjesta učestalih prometnih nesreća na autocestovnoj mreži Republike Slovenije
Određivanje opasnih mjesta na dionici ceste Visoko-Semizovac
Održiva prometna politika na području općine Bitola
Održivi razvitak autobusnoga linijskog prometa u Hrvatskoj
Održivi razvitak inteligentnih transportnih sustava
Održivi razvitak prometnog sustava na planinskom području
Održivi razvitak zračnog prijevoza u Hrvatskoj
Održivi razvoj i održiva potrošnja
Održivi razvoj i razvoj prometa
Održivi razvoj otočkog turizma Republike Hrvatske
Odvodnja autocesta u područjima vodozaštite
Off-street parking regulations for traffic generating facilities : the investors' point of view
Ograničenje, prilagođavanje, mjerenje i proračuni brzine vozila u vještačenju nezgoda i reguliranju prometa
Ograničivač brzine
On-line kanali i mediji izravnog marketinga
Onečišćenje atmosfere automobilskim transportom
Online pretraživanje IRRD baze podataka
Opisivanje i vizualizacija prometnog toka primjenom simulacija
Optimal choice of transportation means as a precondition for traffic safety
Optimal location of centres for sorting and handling of sediments
Optimalizacija odnosa akumulacije i potrošnje u analizi gospodarskog rasta
Optimalizacija prometne tehnologije postupkom matematičkog i informatičkog modeliranja
Optimalizacija razvoja prometne infrastrukture
Optimalna razina osiguranja - veća sigurnost
Optimalni izbor investiranja kao preduvjet opstojnosti na tržištu autobusnoga gradskog i linijskog prometa
Optimatizacija prijevoznih troškova primjenom linearnog programiranja
Optimizacija ekonomike leta
Optimizacija opskrbe naftnim derivatima u OMV Istrabenz-u
Optimizacija plana rada vozila u transportnoj mreži
Optimizacija prometnih tokova na ulazu u parkiralište primjenom teorije redova čekanja
Optimizacija razvitka prometne infrastrukture u Hrvatskoj
Optimizacija temeljnih značajki kontrole prijeđenog puta na ruti pri djelovanju vojnih zrakoplova
Optimization model for the rail network primola inter - reg project
Optimization of firestations location for response in case of hazardous material accident
Optimization of the traffic infrastructure development strategy
Optimized postal areas in Ljubljana for express post
Optimized system or returnable packiging in Slovenia
Optimiziranje logističkih procesa integriranjem informacijskih tokova s osvrtom na SAP sustave
Optimum Hvar airport site selection
Optičko vođenje osi i geometrijsko oblikovanje ceste
Organizacija HŽ-a na marketinškim načelima
Organizacija prelaska putnika pri promjeni sredstava javnoga putničkog prometa
Organizacija prometa prilikom izvođenja radova na izgradnji deniveliranoga križanja pruge Beograd - Šid i Bulevara umjetnosti u Novom Beogradu
Organizacija sustava tehničkih pregleda u Bosni i Hercegovini i zemljama okruženja
Organiziranje i funkcioniranje logističkog sustava u vojsci
Osnove koncepta upravljanja prometnim sustavom u Sarajevu
Osnove metodologije izrade plana rada vozača u prijevozu putnika
Osnove nacionalnog programa izgradnje biciklističke infrastrukture u Republici Sloveniji
Osnovna obilježja i centraža helikoptera HT-40
Osnovni elementi metodologije istraživanja u javnom gradskom prometu
Osnovni model kategoriziranja cestovnih priključaka multimodalnim transportnim centrima
Osnovni principi za određivanje štete u javnom gradskom prijevozu putnika
Osobne pogreške u osnovama događanja željezničkih prometnih nesreća
Osposobljavanje mladih vozača u autoškolama u funkciji sigurnosti cestovnog prometa
Osuvremenjivanje nadzora sustava kontrole leta
Osvrt na troškove rezervnih dijelova kao komponente troškova održavanja brodova
Očekivanja korisnika prijevozne usluge
Oštećenja zrakoplova uzrokovana sudarom s pticama
Pakiranje i ambalaža u zračnom prometu u odnosu na prometne grane
Panamski i Sueski kanali : važan čimbenik svjetskih pomorskih plovnih putova
Parameter of transport effectiveness as criterion for choice of vessel for public urban and suburban transportation
Park & Ride sustav i njegova primjena na autobusnom okretištu Turkovo u gradu Rijeci
Parking fees and parking capacity restrictions at leisure centres and their influence on the visitors's travel behaviour
Parking places in Slovene winter sports and tourist centres
Parkirališni prostori
Pavement management in the scope of managing roads and transportation assets
Pedestrian crossings priority for pedestrian safety
Pedestrians and roundabout capacity
Perspektiva luka nautičkog turizma u Hrvatskoj u odnosu na konkurentske države
Perspektive istočnoeuropskih velikobrzinskih željeznica na pragu 21. stoljeća
Pješačke zone
Plan razvitka savskoga plovnog puta u sastavu prometnoga koridora Podunavlje - Jadran
Planed web promotion
Planiranje i projektiranje posebnih izvanrazinskih pješačkih i biciklističkih prijelaza
Planiranje i ugradnja antenskih stupova za potrebe mobilne telekomunikacijske mreže
Planiranje proizvodnje u opskrbnim lancima
Planovi razvitka zadarske trajektno-putničke luke
Plinovi iz ispuha motornih vozila u zraku jednoga križanja u Vinkovcima
Plovidba u navigacijski otežanim uvjetima
Poboljšanje efikasnosti rada stanica tehničkih pregleda kontrolom baždarenja uređaja i opreme
Poboljšanje sigurnosti na autocestama u noćnim uvjetima vožnje
Poduzetništvo u kombiniranom transportu
Podzvučni aerodinamički tunel za školske namjene
Pojam trećih osoba i njihovo pravo na naknadu pretrpljenih šteta u svezi s obavljanjem djelatnosti Hrvatskih željeznica
Pojava informacijske ekonomije kao svjetskog procesa
Pokazatelji kvalitete usluge u linijskom autobusnom prijevozu
Pokazatelji uspješnosti i stabilnosti poslovanja prometnih poduzeća u funkciji konkurentnosti u prometnoj industriji
Polazišna načela za definiranje strategije razvoja hrvatskoga zračnog prometa
Polazne osnove za izradbu Prijedloga strategije razvitka zračnog prometa Republike Hrvatske u dijelu otočne infrastrukture
Politika Europske unije u razvoju elektroničkih komunikacija i osvrt na stanje u Hrvatskoj
Politika parkiranja u fokusu održivog prometa u gradovima
Položaj zračne luke Rijeka na hrvatskom i europskom tržištu zračnog prometa
Pomorska orijentacija Bosne i Hercegovine na pomorske luke Ploče i Metković
Pomorski granični prijelazi u lukama
Pomorski putnički promet u funkciji razvoja turizma u Hrvatskoj
Pomorski terorizam
Ponašanje i tehnika zaključivanja sudionika u prometu na raskrižju
Ports
Poslovna učinkovitost i naknada za korištenje željezničke infrastrukture
Poslovni plan, koncept upravljanja poslovnim rezultatom : način izrade i usvajanja
Poslovno izvješće - najvažniji izvor podataka za ocjenu uspješnosti poslovanja poduzeća
Poslovno izvješćivanje u HŽ-Putnički prijevoz d.o.o.
Poslovno izvješćivanje u sustavu Hrvatskih željeznica
Poslovno komuniciranje u špediterskim poduzećima
Postoje li pojave na signalno-sigurnosnim uređajima pri kojima je ugrožena sigurnost prometa?
Postojeća i potrebna dokumentacija za realizaciju višenamjenskoga kanala Dunav - Sava
Postojeća ograničenja razvitka kombiniranog prometa i mogućnosti budućeg razvoja
Postojeće stanje i pretpostavke za unapređenje i racionalizaciju cestovnog transporta u PIK-u Vinkovci
Potencijal hibridnih pogona u smanjenju potrošnje goriva i štetne emisije
Potencijali razvoja sisačkoga riječnoga kompleksa
Poticanje javnoga gradskoga putničkog prijevoza upravljanjem prijevozne potražnje
Potreba harmonizacije pravnog sustava radi učinkovitije plovidbe i zaštite rijke Dunav
Potreba i mogućnost praćenja tokova robe i putnika u cestovnom prometu
Potreba nadzora nad prijevozom opasnih tvari
Potreba uspostave optimalne sigurnosti prometa i zaštite okoliša na području Slavonije i Baranje
Potreba za upravljanjem kvalitetom na STP i dostignuti nivo u FBiH
Potreba za uspostavom cjelovitog sustava sigurnosti cestovnog prometa u Republici Hrvatskoj
Potrošnja goriva i emisije cestovnoga motornog prometa na državnoj mreži cesta u Republici Sloveniji
Pouzdanost i operativna spremnost kao kriterijske funkcije za ocjenu kakvoće logističke potpore prometnih sredstava
Povezanost prometnog sustava i turističkih potencijala RH, kao okosnica svekolikog razvitka države
Povezivanje Turske s Europom preko riječke luke
Povezivanje europskog sjevera i juga zračnim prijevozom
Povezivanje robno-transportnih centara korištenjem internet infrastrukture u BiH
Povećanje propusne moći željezničke pruge Zagreb - Rijeka
Povećanje sigurnosti pješaka prilagođivanjem regulativnih elemenata na pješačkim prijelazima
Povećanje sigurnosti u prometu upravljanjem brzinama i primjenom primjerene kontrole brzine
Povijest izgradnje pruga u Dalmaciji
Poštanske marke - novi izazovi pred poštanskim upravama
Poštanske marke u funkciji promidžbe Hrvatske kao turističke destinacije
Poštanski sektor : strateški partner u e-trgovini
Poštanski uredi u funkciji turizma
Poštansko turističko tržište
Praktična ispitivanja validnosti softverskih aplikacija za analizu naleta motornog vozila na pješaka
Prateći uslužni objekt "Vukova Gorica"
Pravci razvoja poštanskih ureda u Republici Hrvatskoj
Pravci razvoja prometne infrastrukture u prometnom sustavu Hrvatske
Pravilnik o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama za veću sigurnost prometa
Pravni okvir funkcioniranja (državnih) lučkih uprava u Republici Hrvatskoj
Pravno-tehnički aspekt zaštite mora od onečišćenja sredstvima zaštite protiv obraštanja brodova morskim raslinjem
Pravo Europske unije o sigurnosti pomorske plovidbe i zaštiti morskog okoliša od onečišćenja
Preconditions for seller liability for factural defects in sales contract according to Roman and contemporary Slovenian law
Prediction of aircraft delays due to reduced visibility applying analysis of time series
Predviđanje prometne potražnje : teorijski okvir i praktična primjena
Pregled promjena pri istrazi i analizi izvanrednih događaja u željezničkom prometu
Preispitivanje tarifnog sustava (cijena) sa stajališta troškova u teretnom prometu
Prema europskoj velikobrzinskoj željezničkoj pružnoj mreži
Prema održivom prometu u službi turizma
Prema čistom i održivom prometu u gradu
Prepoznavanje faktora rizika u cestovnom prometu
Prepoznavanje geometrijskih svojstava prometnih znakova primjenom umjetne neuralne mreže
Prepoznavanje registracijskih pločica automobila primjenom neuralnih mreža
Pretpristupna pomorska strategija Republike Hrvatske
Prevailing type of accident as a part of the methodology of treating the areas of traffic accident congestion
Prevencija CFIT nesreća
Preventive activities-campaigns of the Road Traffic Safety Agency of the Republic of Serbia
Preventivna kontrola amortizera kako bi se poboljšala učinkovitost vozila i sigurnost u prometu
Preventivno održavanje motornih vozila
Prihvaćanje ubrzanja i usporavanja kod zrakoplovnoga turbomlaznog motora
Prijedlog modela pretvorbe i privatizacije riječnoga gospodarstva
Prijedlog nove konstrukcije teretno-terenskog (teškog) vozila - X/x na kuglastim kotačima nosivosti 100 tona i više
Prijedlog povećanja sigurnosti prometa na raskrižju cesta D8 i Ž 6142 čvorišta Solin - Split
Prijedlog pristupa poučavanju pri korištenju E-learning oblika nastave iz granskih ekonomika prometa
Prijedlog revitalizacije i modernizacije željezničkog pravca Zagreb-srednji Jadran
Prijedlog sidrenja u lučicama i lukama, napose s obzirom na sprječavanje širenja alge Caulerpa taxifolia
Prijedlozi cestovne mreže od vitalnog interesa za grad Čakovec i grad Varaždin
Prijelazni procesi kod turbomlaznog motora pri otkazu senzora za upravljačke i dijagnostičke signale broja okretaja i temperature
Prijevoz lakopokvarljivih prehrambenih proizvoda u Republici Hrvatskoj - pregled, provjera, isitivanje i certificiranje transportne opreme
Prijevoz opasnih tvari (robe) u prometnim djelatnostima
Prijevoz opasnih tvari cestom u Republici Hrvatskoj - bitne značajke sustava odobravanja vozila i cisterni
Prijevoz opasnih tvari u funkciji razvoja prometa u Hrvatskoj
Prijevoz opasnih tvari željeznicom i moguće nezgode
Prijevoz plina pomorskim putem
Prijevoz putnika nadzvučnim brzinama
Prijevoz tereta nestandardnih gabarita zrakoplovima
Prikaz restrukturiranja i privatizacije Deutsche Bundespost
Prilagođena IMS aplikacija u funkciji poboljšanja transportnog procesa
Prilog analizi sustava izobrazbe mobilnih radnika u Republici Hrvatskoj
Prilog analizi utvrđivanja najpovoljnije cestovne veze između Splita i Zagreba
Prilog definiranju upravljanja prometnim sustavima
Prilog istraživanju generičkih značajki telekomunikacijskog prometa
Prilog istraživanju kvalitete javnog autobusnog prijevoza u Republici Hrvatskoj
Prilog istraživanju matematičkog modela mjerenja intelektualnog kapitala logističkih sustava
Prilog istraživanju utjecaja korištenja industrijskih kolosjeka na ukupne transportne troškove
Prilog istraživnju metoda mjerenja i poboljšanja energetske efikasnosti aksijalne tunelske ventilacije
Prilog metodi za utvrđivanje brzine vozila na osnovi interpolacije poznatih parametara iz crash testova
Prilog prometno-prostornom rješenju zagrebačkoga željezničkog čvora
Prilog suživotu/koegzistenciji čovjeka i plovila
Prilozi za utvrđivanje optimalne dugoročne strategije razvoja zračnog prometa Hrvatske
Primjena EDI u intermodalnoj tehnologiji
Primjena ITS na semaforiziranim prometnim čvorištima te metode rada svjetlosne signalizacije s ciljem koordiniranja
Primjena ITS usluga podržanih telematikom na dunavskom koridoru
Primjena biogoriva u motorima vozila s osvrtom na pogon željezničkih vozila
Primjena europskog zakonodavstva u pristupu tržištu međunarodnih prijevoznih usluga u Bosni i Hercegovini
Primjena geografskog informacijskog sustava za praćenje industrijskih kolosijeka
Primjena informatičke tehnologije u oplemenjivanju željezničke prijevozne usluge turističkih putovanja
Primjena informatičkih tehnologija u prijevozu putnika željeznicom
Primjena klastera nesreća sa svrhom povećanja sigurnosti u cestovnom prometu
Primjena magnetnih lebdećih pružnih vozila (maglev) u velikim urbanim sredinama
Primjena metode stabla kvara u odražavanju automatsoka pružnog bloka
Primjena metodologije pri proračunu propusne moći i razine usluge na mreži županijskih i lokalnih cesta Zadarske županije
Primjena mrežnih simulatora u obrazovanju i osposobljavanju studenata za rješavanje problema u prometnim sustavima
Primjena teorije hijerarhijskog određenja sustava za kibernetsko upravljanje (SKUP)
Primjena videonadzora u regulaciji prometa u gradovima
Primjena zakona o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka
Priopćenje o europskoj lučkoj politici : program djelovanja Europske unije u vezi s novom orijentacijom u njezinom kreiranju
Prioriteti IMO-a na području sprečavanja onečišćenja mora
Priprema željeznice za privatizaciju s osvrtom na hrvatske željeznice
Pristup rješavanju sigurnosti prometa na otvorenim dionicama cesta
Pristupačnost kao čimbenik utjecaja na atraktivnost investiranja u pojedina EU područja
Privatizacija i deregulacija javnoga gradskog prometa
Privatizacija prometne djelatnosti Hrvatske
Privatizacija željeznica
Privatization and deregulation of postal & telecommunications systems
Problem gradskog prijevoza
Problem izmjene putnika na stajalištima gradske i prigradske željeznice u gradu Zagrebu
Problem prtljage u zračnoj luci Zagreba s aspekta transfernih kašnjenja
Problem razvrstavanja luka u prostorno-planskoj dokumentaciji
Problematika analiziranja prometnih nezgoda u kružnom raskrižju i moguća rješenja
Problematika preopterećenih teretnih vozila na slovenskim cestama
Problematika primjene uzdužobalnoga jadranskog Ro-Ro prijevoza
Problematika prometa u mirovanju u gradu Šibeniku
Problemi štetnih emisija dizelskih motora i SCR (Selective Catalytic Reduction)
Problems experienced by people with disabilities when using parking spaces
Problems of proving the economies of scale in maritime shipping
Procedures reducing the impact of risks on shipping company operations
Procesno orijentirana organizacija javnog operatora
Procesno usmjereno upravljanje sustavima distribucijske logistike
Procesorsko povezivanje izračunane vrijednosti usporenja vozila s radom "svjetlosnog signala kočenja" i "upozoravajućeg svjetla"
Process evaluation of civitas II measures : results of the first wave of data collection
Process of improving communication systems on container terminals
Procjena efekata tehnoloških poboljšanja korištenjem simulacije u željezničkom čvoru Subotica
Procjena i značenje eksternih troškova u prometu Republike Hrvatske
Procjena stanja okoliša u blizini ceste predviđene za rekonstrukciju
Procjena učinkovitosti signaliziranog raskrižja uporabom mikroskopskoga simulacijskog modela
Produljeno bavljenje vlakova s procjenom troškova u graničnoj postaji Šid
Prognoza prijevozne potražnje na području srednjobosanskoga kantonaim
Prognoziranje potrebnog broja viličara prilikom otpreme gotovih proizvoda
Program odgoja i obrazovanja kao čimbenik sigurnosti djece u cestovnom prometu
Program održavanja protupožarnih zrakoplova
Programski paket za upravljanje integralnom bazom podataka o automatskom brojenju prometa u Republici Hrvatskoj
Projekcije budućeg razvoja sigurnosti prometa u Bosni i Hercegovini s aspekta EU direktiva
Projekt "IMONODE" i integralno prometno čvorište Rijeka
Projekt SETA u funkciji razvoja osovine CETC
Projektiranje i inoviranje prometne signalizacije i opreme u naseljima : problemi i preporuke
Projektiranje i razvoj sustava prometnih svjetala kao dijela inteligentnih transportnih sustava
Projektiranje kvalitetne rasvjete tunela u funkciji sigurnosti cestovnog prometa
Prolazi u razdjelnom pojasu autocesta
Promet i turizam za osobe s invaliditetom na početku novog milenija
Promet jučer, danas, sutra
Promet kao društvena i gospodarska pojava
Promet kao element kvalitete turističke destinacije
Promet kao element turističkoga satelitskog računa Republike Hrvatske
Promet kao element urbanističkog planiranja
Promet kao poticatelj turizma u Republici Hrvatskoj
Promet kao čimbenik gospodarstva u Federaciji Bosne i Hercegovine
Promet kao čimbenik regionalnog povezivanja Maribora
Promet na područjima s posebnim režimom zaštite
Promet opasnih roba na području luke Rijeka
Promet u Europskoj uniji - važna gospodarska djelatnost, preduvjet za brži gospodarski rast i razvojnu ekspanziju
Promet u funkciji turizma
Promet u hrvatskim primorskim naseljima
Promet u mirovanju kao čimbenik doprinosa sigurnosti u prometu
Promet u svjetlu hrvatskoga gospodarstva
Promet u turizmu
Promet u životu djeteta predškolske dobi
Promet, transport i urbana održivost
Prometna infrastruktura
Prometna infrastruktura - čimbenik valorizacije turističkih potencijala Hrvatske
Prometna infrastruktura u funkciji održivoga gospodarskog razvitka Republike Hrvatske
Prometna infrastruktura u funkciji razvoja hrvatskoga prometnog sustava
Prometna logistika na Internetu
Prometna logistika u funkciji turizma
Prometna politika Republike Makedonije
Prometna politika u Republici Hrvatskoj
Prometna politika u funkciji razvoja prometnih sustava
Prometna politika u funkciji uključivanja Hrvatske u europski prometni sustav
Prometna politika za 21 stoljeće i tehnološka revolucija kao preduvjet održivog razvoja čovječanstva
Prometna ponuda i potražnja
Prometna ponuda i potražnja u funkciji uvođenja u promet gradske i prigradske željeznice u Splitu
Prometna sigurnost i voda kao strateški resurs
Prometna sigurnost u Splitu
Prometna sigurnost u nekim hrvatskim gradovima
Prometna sigurnost u prijevoznim procesima cestovnih teretnih vozila u Republici Hrvatskoj
Prometne zgrade
Prometni aspekti priključenja trgovačkih centara na cestovnu mrežu grada Zagreba
Prometni dječji poligon u funkciji sigurnosti cestovnog prometa
Prometni koridori i njihova uloga u međusobnom povezivanju
Prometni koridori kao temelj konkurentnosti Hrvatske
Prometni podsustavi kao elementi sustava u gradu
Prometni potencijali, ograničenja i značenje riječke luke u razvoju kombiniranog prometa između podunavske i jadranske regije
Prometni pravac Rijeka-Zagreb-Srednja Europa u europskom sustavu kombiniranog prometa
Prometni principi revizije sigurnosti cesta
Prometni sustav Sisačko-moslavačke županije : stanje i perspektiva razvoja
Prometni sustav grada Vukovara
Prometni sustav u gospodarsvenoj strukturi
Prometni sustavi i globalizacija
Prometni sustavi i globalna ekonomska kriza
Prometni sustavi i prometna tržišta
Prometni sustavi u strukturnim promjenama
Prometni tokovi međunarodnoga cestovnoga teretnog prijevoza u službi turizma
Prometni tokovi s motrišta sigurnosti u tunelima na autocestama
Prometni tranzitni pravci kroz Slavoniju i Baranju važni za Hrvatsku i Srednju Europu sa stajališta kombiniranog prometa
Prometni znakovi i sigurnost prometa
Prometnice i održivi razvitak
Prometnice i vodozaštita
Prometno i ekonomsko značenje brze ceste : Šibenik - Drniš - Knin
Prometno modeliranje ćelijskoga mobilnog telekomunikacijskog sustava
Prometno ovisno upravljanje kao mjera za smanjenje ispušnih plinova
Prometno povezivanje europskog sjevera i juga glede pozicije Makedonije
Prometno povezivanje europskoga sjevera i juga
Prometno povezivanje europskoga sjevera i juga u funkciji razvitka turizma
Prometno vrednovanje kvalitete cestovne mreže zadarske županije
Prometno vrednovanje temeljnih utjecajnih čimbenika na razvoj zračnog prometa u Republici Hrvatskoj
Prometno-ekološka problematika poslovnih centara
Prometno-ekonomski aspekti južnog dijela cestovnog koridora Vc
Prometno-sigurnosna analiza autocestovnih tunela sa stajališta motornih vozila
Prometno-urbanističko planiranje i projektiranje i sigurnost prometa
Promišljanje o modelu transformacije klasičnih špediterskih poduzeća u informatizirana špediterska poduzeća
Promjene na tržištu pomorskih krstarenja i njihov odraz na morske luke
Promjene na tržištu riječnih krstarenja
Promjene u strukturi potražnje za radom u hrvatskoj ekonomiji
Propisiu prometnoj praksi : sigurnost cestovnog prometa
Proposal for new Slovenian approach for evaluation of safety distinction for level T intersections with and wihout left turn lanes
Propusna moć cesta pri velikim prometnim opterećenjima
Propusna moć križanja i organiziranje prometnih tokova
Prostorna hijerarhija lučkog sustava i pomorsko gospodarstvo Hrvatske
Prostorne relacije prijevozne potražnje u međumjesnom cestovnom putničkom linijskom prometu Republike Hrvatske
Prostorni plan Primorsko-goranske županije
Prostorno i prometno rješenje željezničkog čvora Split
Protective of children's safety and measures for its improvement
Protupožarna zaštita kao element prijevoznih procesa u cestovnom prijevozu
Provjera opravdanosti primjene kružnog raskrižja određivanjem vrijednosti utjecajnih čimbenika
Prva procjena propusne moći turbokružnog raskrižja u slovenskim uvjetima
Psihofizički utjecaj ceste i okolice uz cestu na vozača i suputnika
Putnici i treće osobe
Putnički terminal Zaprešić u funkciji gradsko-prigradske željeznice
Racionalizacija poslovanja hrvatskih željeznica u vezi s putničkim i teretnim vagonima
Rad stručne institucije i razvoj suvremenih stanica za tehnički pregled vozila u entitetu FBIH s ciljem povećanja sigurnosti prometa
Rail vehicles for fast international transport
Railway reform across Europe
Raspoloživost tračničkih vozila i troškovi održavanja
Rast transportnih troškova : čimbenik reverzebilnog procesa globalizacije
Rationalization of transport of postal shipment using GPS/RFID tehnologies in Bosnia and Herzegovina
Razminiravanje i njegovo značenje za funkcioniranje željezničkog prometa
Raznolikosti u pristupu definiranja pojma i suštine tehnologije pomorskog prometa
Razvijenost cestovne mreže i regionalni razvitak
Razvijenost prometnog sustava Republike Hrvatske
Razvitak Hrvatske cestovne mreže u funkciji razvitka turizma
Razvitak elektroničkih komunikacija i publikacija na Internetu
Razvitak i unapređenje riječke luke implementacijom aktivnosti i politika Europske unije
Razvitak infosustava i umjetne inteligencije u prometnoj medicini
Razvitak integralnih i multimodalnih sustava na prijelazu u 21. stoljeće
Razvitak integralnih i multimodalnih sustava u Republici Makedoniji kao preduvjet uključivanja u europski sustav kombiniranog transporta
Razvitak multimodalnih
Razvitak poduzetništva u funkciji afirmacije prometa u gradovima
Razvitak prometnog sustava Sisačko-moslavačke županije - preduvjet razvoja gospodarstva regije i Republike Hrvatske
Razvitak prometnog tržišta u funkciji hrvatskoga gospodarstva
Razvoj ITS usluga i sigurnosti u gradu Splitu
Razvoj cestovnog prometa i njegov utjecaj na okolinu
Razvoj i obrazovanje zaposlenika prometnih poduzeća
Razvoj i ograničenja sustava naplate parkiranja u gradu Zagrebu
Razvoj i utjecaj riječke luke na gospodarstvo Republike Hrvatske
Razvoj i utjecaj sustava tehničkih pregleda vozila u FBiH na poboljšanje sigurnosti prometa
Razvoj međunarodnog prometa : hrvatski new deal
Razvoj nacionalnoga transportnog informacijskog sustava i baze statističkih podataka
Razvoj požara i operativno djelovanje sustava za uzdužno provjetravanje u tunelima
Razvoj prijevozne potražnje u javnom gradskom i prigradskom prometu grada Zagreba
Razvoj primarnoga helikopterskoga hitnoga medicinskog servisa HEMS na području RH, s elementima zaštite i spašavanja SAR
Razvoj programa i postavljanje ciljeva sigurnosti u cestovnom prometu na temelju analize problema sigurnosti
Razvoj prometne politike Hrvatske
Razvoj prometnog sustava grada Siska
Razvoj riječnog prometa
Razvoj robnih terminala u funkciji kombiniranog prometa
Razvoj sustava homologacije vozila u Republici Hrvatskoj
Razvoj telematike i njezina primjena u javnom gradskom prometu
Razvoj turizma i prometna infrastruktura u Hrvatskoj
Razvoj zračnog prometa u Hrvatskoj : strategija bez strategije
Razvoj željezničke infrastrukture na V.b paneuropskom prometnom koridoru
Razvojna međuovisnost i konfliktnost prometa i turizma
Razvojne perspektive prometnog sustava Bosne i Hercegovine
Razvojne smjernice Hrvatskih željeznica
Razvojni planovi prometnog povezivanja pomorskim putem jadranskih županija u kontekstu održivog razvoja
Razvrstavanje cesta i mogućnost primjene za Grad Zagreb
Realizacija projekta prigradske željeznice od Splita do Kaštela na tunelskoj postaji "Sud" u Splitu pri primjeni vlakova s dizelskom vučom
Recirkulacija ispušnih plinova dizelskog motora kao mogućnost ekološke optimalizacije vučnih vozila
Red letenja zrakoplovne kompanije
Regulativa i praksa upravljanja domaćim zračnim prijevozom
Reguliranje prijevoznom potražnjom pomoću visoko popunjenih vozila
Rekonstrukcija željezničkih pruga radi povećanja brzine vožnje
Rekonstrukcija željezničkoga kolodvora Ovča s aspekta kretanja putnika
Relacijski (relationship) marketing budućnosti hrvatskih željeznica
Relevantna obilježja globalnoga poštanskog tržišta
Relevantne karakteristike prometne politike Europske unije i Republike Makedonije
Relevantne značajke logističkoga modela
Relevantni činitelji organizacije prometnog poduzeća
Republika Hrvatska u mreži paneuropskih prometnih koridora
Responsibility centres as model of company cost management examle of Croatian railways
Restoring equilibrium on the European transport market
Restrukturierungsmassnahmen bei den Oesterr. Bundesbahnen und deren Auswirkungen auf die Bundesbahndirektion Villach
Restrukturiranje sustava upravljanja na zračnim lukama
Retrospektiva i perspektiva informacijsko-tehnološkog razvitka
Review of recent European projects and activities related to environmental issues in air traffic
Revizorni cestovne sigurnosti
Rezultati obilježavanja Europskog tjedna mobilnosti u gradu Rijeci
Rizici u vanjskotrgovinskom poslovanju
Rješavanje problema ukrcaja teških tereta na brod pomoću matematičkog izračuna
Road maintenance as an element of safety in road traffic
Road network development in Croatia with emphasis on motorways
Road network safety management in the Republic of Croatia
Road transport emission in the Republic of Croatia estimated by the COPERT III programme
Road work zone safety
Robni kolodvori u funkciji kombiniranog prometa
Robni promet - činitelj razvitka svjetskoga poslovnog sustava
Robni promet između Srbije i Hrvatske i njegove perspektive s posebnim osvrtom na kombinirani transport
Robno - transportni centri
Robno-prometni tokovi automobila
Robno-transportni centri
Robno-transportni centri s posebnim osvrtom na njihovo značenje u prometnim tokovima Republike Hrvatske
Role of Web as communication system in searching and organizing of informations
Role of ancillary revenue in airlines
Rolling road : transportni sustav
S nagibnim vlakovima u treći milenij
SAFE-T emergency procedures
SEETO sveobuhvatna mreža - kritička analiza principa i perspektive razvoja
STASN I : software tool for technical analysis of road traffic accidents
SWOT analiza prometnog sustava Sisačko-moslavačke županije
Samoprocjena ponašanja vozača u prometu s motrišta sigurnosti
Scheduling model of an automated guided vehicle system in seaports
Scientific literature and EU perspectives on urban consolidation centres
Search costs in the electronic marketplaces
Sedamdeset i pet godina života prof. dr. sc. Juraja Mađarića
Semantičke i sintaktičke značajke jezika prometa
Senzori i uređaji za mjerenje prometa u gradovima
Setting new parking standards for the city of Ljubljana
Sigurnosna kontrola predane prtljage u zračnim lukama
Sigurnosne odlike i moguće zloporabe GSM sustava
Sigurnosni aspekt projektiranja i izgradnje autobusnih stajališta u ulicama u naselju
Sigurnosni aspekti hrvatskoga cestovnog prometa
Sigurnosni aspekti transporta LNG-a, prirodnog plina u ukapljenom stanju
Sigurnosni elementi info-sustava
Sigurnosni redizajn naših prometnica
Sigurnosno stanje željezničkog prometa na području HŽ-Prijevoza Split
Sigurnost biciklista i pješaka u kružnim čvorištima
Sigurnost cestovnog prometa i prevencija nezgoda
Sigurnost cestovnog prometa na području Dalmacije u uvjetima djelomične izgrađenosti autoceste A1
Sigurnost cestovnog prometa u Hrvatskoj s osvrtom na autocestu A3
Sigurnost cestovnog prometa u gradu Zagrebu
Sigurnost i komfor (udobnost) putničkog prometa i turizam
Sigurnost i preventiva na željezničko-cestovnim prijelazima
Sigurnost i zaštita poštanskih objekata
Sigurnost i zaštita poštanskih pošiljaka u zračnom prijevozu Republike Hrvatske
Sigurnost i zaštita u proizvodnji poštanskih maraka
Sigurnost pomorske plovidbe
Sigurnost prometa i turizam
Sigurnost prometa na cestama i meteorološki uvjeti : primjeri iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske
Sigurnost prometa na hrvatskim cestama 1990.-1993.
Sigurnost prometa opasnih tvari u Riječkoj luci
Sigurnost prometa u cestovnim tunelima
Sigurnost putnika pri projektiranju autobusa prema ECE-pravilnivima
Sigurnost rukovanja i prijevoza kontejnera u pomorskom prometu
Sigurnost u funkciji upravljanja prometom na magistralnim cestama Republike Hrvatske
Sigurnost u podzemnim garažnim kućama sa stajališta zaštite od požara
Sigurnost željezničkog prometa
Simulacija izvanrednog događaja u autocestovnim tunelima
Simulacija na računalu pomoću GPSS/H programskog jezika
Simulacija prometno-siguronosnih parametara na minikružnim raskižjima grada Sarajeva
Simulacijski model vožnje vlakova na pruzi Oštarije - Ličko Lešće uz uporabu MATLAB-a
Simulation of vehicle dynamics in case of frontal collision
Sinergija prometnog sektora i gospodarskog razvitka Hrvatske
Sintetski kočni umeci u funkciji smanjenja buke u željezničkom prometu
Sistematika ugovora o iskorištavanju brodova
Skraćenje zadržavanja vlakova na državnim granicama
Slijetanje specijalnoga teretnog vozila s ulazne rampe trajekta
Sličnosti prometne signalizacije i vizualnog manadžmenta u poslovanju
Slobodna zona kao dio lučkoga prometnog sustava
Slobodne zone kao poticajna snaga komercijalizacije i industrijalizacije hrvatskih luka na jadranskoj obali
Slovenska iskustva s prvim primjerima izvedenih turbokružnih raskrižja
Smanjenje onečišćenja okoliša uporabom biodizelskoga goriva za pogon motora
Smanjenje opterećenja glave i vrata pri velikim ubrzanjima i usporenjima
Smanjenje prometnih nesreća primjenom aktivnih sustava sigurnosti vozila
Smanjenje toksičnih komponenata ispušnih plinova motora s unutarnjim izgaranjem korištenjem elektronski reguliranoga rashladnoga sustava
Smjernice budućeg razvoja i obnove prometnog sustava Slavonije i Baranje
Smjernice prigodom izradbe nove poštanske legislative
Smrtni slučajevi uzrokovani otrovnim plinovima zbog požara u cestovnim tunelima
Smrtno stradavanje vozača motornih vozila na dva kotača
Socijalna isključenost osoba s invaliditetom i transport : s primjerima
Socijalni dijalog kao protuteža sivoj ekonomiji u cestovnom prometu
Software analysis of the level of air pollution and pedestrian level of service in the downtown area of Bitola, FYRO Macedonia
Soil cone index as parameter of military off-road vehicles mobility
Solarne ceste u Sloveniji i Hrvatskoj?
Some challenges to Croatian transport policy in the process of accession to the European Union
Sources of funds for the development of air transport infrastructure in Poland in the EU's new financial perspective
Specifičnosti tržišta međunarodnoga cestovnoga teretnog prijevoza u Republici Hrvatskoj
Sprečavanje sudara s pticama u Hrvatskoj
Stabilizacija pruga i pružnog profila primjenom novih tehnologija
Stajališta javnosti o sigurnosti u cestovnom prometu u Republici Hrvatskoj i potrebnim poboljšanjima
Stand und Entwicklungsplaene der polnischen Strassenverkehrsinfrastruktur
Standardizacija u funkciji kvalitete
Stanje i korištenje kapaciteta željezničkoga putničkog prijevoza
Stanje i problemi cestovne mreže u Europskoj uniji i Republici Hrvatskoj sa stajališta kombiniranog prometa
Stanje i razvoj mlaznih motora malog potiska
Stanje i strategija razvoja kopnenog i zračnog prometa Županije primorsko-goranske
Stanje i čimbenici cestovno-prometne sigurnosti Republike Hrvatske
Stanje prometne sigurnosti djece i preventivne mjere
Stanje sigurnosti i mjere za smanjivanje ugroženosti sudionika u cestovnom prometu
Stanje u prometnom sustavu Hrvatske
Statističke metode analize utjecaja prometa na okoliš
Statistički pregled osnove infrastrukture i suprastrukture hrvatskoga prometnog sustava
Statičko iskorištenje prijevoznih kapaciteta u međumjesnom putničkom cestovnom prometu
Status prijevoza za vlastite potrebe
Stavovi anketiranih vozača o brzini i prekoračenju dopuštene brzine
Stimulating alternative means of traffic as element of sustainable development of traffic system
Stlačeni prirodni plin u prometu
Stock-taking and further development of transport-related university studies in Germany
Strategic importance of modernization of road infrastructure Šibenik-Drniš-Knin
Strategic orientation of the port of Koper
Strategic redesign of transportation and telecommunications systems towards sustainable mobility
Strategies of the port of Koper for new decades
Strategija dugoročnog razvoja telekomunikacija u Hrvatskoj
Strategija razvoja jedinstvenoga prometnog sustava Hrvatske
Strategija razvoja prometne infrastrukture u Zagrebu
Strategija razvoja sigurnosti mladih vozača u funkciji održivog prometa
Strategija razvoja željezničkog prometa s osvrtom na suvremene tehnologije
Strategija rješavanja ključnih problema prometa u gradu Osijeku
Strategija vođenja cestovnog prometa u središtu grada Rijeke
Strategije razvitka prometa u gradovima
Strategijski razvoj mobilnosti i prijevoza za invalide i starije osobe
Strateške odrednice uključivanja Hrvatske u prometni sustav Europe
Strateške osnove planiranja željezničkoga putničkog prijevoza
Strateške smjernice za približavanje hrvatskoga zračnog prometa standardima zaštite okoliša u Europskoj uniji
Strateški resursi Republike Hrvatske u funkciji razvoja suvremenog intermodalnog transporta kao čimbenika za implementaciju 4PL logističkog servisa roba između Europske unije i tržišta Azije i istočne Afrike
Strateški scenariji razvoja transporta
Strateški transport - ključ uspjeha za stratešku i operativnu pokretljivost
Strateško planiranje u zračnom prijevozu
Strateško značenje upravljanja zaštitom životne sredine na želejeznici
Struktura i položaj željezničkog prijevoza na transportnom tržištu Republike Hrvatske
Struktura nastavnih planova prometnih fakulteta od prvog osamostaljenja do Bolonjske deklaracije
Strukturna prilagodba hrvatskoga prometnog sustava procesu globalizacije
Strukturne promjene u robnom prometu u pojedinim zemljama
Stručni studiji u Republici Hrvatskoj : mreža i kvaliteta
Stručno osposobljavanje službenika za rad u VTS sustavima
Stvaranje uvjeta efikasnog upravljanja koridorom visokoga kapaciteta u Sarajevu
Suburban railcar design development trends
Sudar vozila s jednim i dva traga kotača
Sukob prometnih i turističkih interesa na mikrorazini s osvrtom na grad Rab
Supply of the offshore terminals and oil platforms
Supstitucijska konkurencija u javnom putničkom prometu i zahtjev za održivim razvitkom
Survey on the effectiveness of traffic calming measures
Sustainable approach to quality management in cycling policy
Sustainable transport in Slovenia
Sustav automobilskih svjetala i njihov doprinos sigurnosti automobilskog prometa
Sustav javnoga poslovnog izvješćivanja Njemačkih željeznica
Sustav nadzora i upravljanja obalnom plovidbom
Sustav praćenja troškova po prometnim granama u RH
Sustav upravljanja kvalitetom Cargo 2000
Sustav za izbjegavanje sudara aviona
Sustav za vođenje podataka o prometu na državnim cestama
Sustavi koji oponašaju funkcije ponašanja mozga
Sustavi naplate i informiranja u realnom vremenu na parkiralištu na trgu Goce Delčeva u Bitolji
Sustavni pristup izučavanju eksternih troškova prometa
Sustavno uključivanje znanosti i stručnih potencijala u donošenju povijesnih odluka
Sustavsko-dinamička analizav visokoškolskog obrazovnog procesa pomoraca
Sustavsko-dinamički pristup upravljanju lancem opskrbe
Suvremena organizacijska struktura u funkciji tranzicije tradicijske prometne organizacije
Suvremena prometna infrastruktura za povezivanje europskog sjevera i juga
Suvremene koncepcije i tehnologije vođenja prometa u gradovima
Suvremene metode revizije cesta u funkciji povećanja sigurnosti prometa
Suvremene tehnogije prijevoza robe u mješovitom (kombiniranom) prometu
Suvremene transportne tehnologije u kombiniranom transportu
Suvremene transportne tehnologije u službi ravnomjernog razvoja prometnih grana
Suvremeni oblici trgovanja
Suvremeni pomorski sustavi u Republici Hrvatskoj u kontekstu pomorske politike i razvojne strategije Europske unije
Suvremeni pristup problemu planiranja optimalnih ruta
Suvremeni trendovi u zrakoplovstvu
Suvremeni urbani prometni sustav
Svjetlovodni kabeli u funkciji modernizacije telekomunikacija
Svjetska iskustva korištenja dvoetažnih putničkih kola u željezničkom prometu
Svojstva međunarodnoga tržišta cestovnoga teretnog prijevoza
Systems problem solving in traffic science and technology
Šibenski turizam
Špedicija u tehnološkom procesu željezničkog transporta
Špediter kao organizator i zaštitnik robe u kombiniranom prometu
Špediter u funkciji poduzetnika multimodalnog transporta
Štetna emisija dieselovog motora
Štetni ispušni plinovi motora s unutarnjim izgaranjem u cestovnom prometu
TEM
Taksi prijevoz u Zagrebu i prijedlog mjera za njegovo unaprjeđenje
Tarifna politika i poticajne mjere za razvoj kombiniranog prometa
Tarifna udruga u linijskom prijevozu putnika na području grada Zagreba i Županije zagrebačke
Tehnička i siguronosna iskoristivost HŽ infrastrukture
Tehničke značajke velikobrzinskih željeznica
Tehnički aspekti za buduće velikobrzinske vlakove s nagibnom tehnologijom
Tehnički napredak u pročišćavanju ispušnih plinova Dieselovih motora za Euro 4
Tehnički napredak u pročišćavanju ispušnih plinova Ottovih motora za Euro 4
Tehnički pregled vozila
Tehničko-tehnološka obilježja transportnih kapaciteta na unutarnjim plovnim putovima Europe i Republike Hrvatske
Tehničko-tehnološke osobine autobusa u funkciji realizacije prijevoznog procesa
Tehničko-tehnološke pretpostavke izgradnje eksploatacije Ro-Ro terminala u Bakru
Tehničko-tehnološke pretpostavke uključivanja hrvatskih željeznica u europski prometni sustav
Tehnologija CaCl2 u zimskoj službi na prometnicama Republike Hrvatske
Tehnologija pisanja znanstvenog rada
Tehnologije prijenosa signala u području pristupne mreže
Tehnološka optimizacija prijevoznog procesa
Tehnološke osnove i načela optimiziranja prijevoza hrvatskim željeznicama
Tehnološke značajke HŽ infrastrukture kao uvjet poslovne uspješnosti
Tehnološko definiranje linije metroa u gradu Splitu
Tehnološko usklađivanje željezničko-lučkog sustava u bakarskom bazenu
Tehnološko-prometni procesi na kontejnerskom terminalu Brajdica
Telekomunikacijska tehnologija
Temeljna obilježja prometnog tržišta rada
Tendencije u razvoju prometne (logističke) djelatnosti Europske unije
Tercijarna logistika : logistika svih logistika
Teretni zračni promet kao dio suvremenih transportnih tehnologija
Teška gospodarska vozila u fokusu izazova : Euro V i VI
The EIB project bond credit enhancement transport investments in the European Union
The European research project EQUIP
The Ro-La transportation on the VI-th corridor
The Talgo Pendular trains
The analysis and the evaluation of the traffic politics in Slovenia
The conception structure model for Croatian global communication system
The correlation between inventory costs and some Bullwhip measures in logistic networks
The cross-border regional economic cooperation of the Northern Adriatic ports of Trieste, Koper and Rijeka
The effect of the tunnel slope in case of fire
The evolution of air cargo demand in Italy
The four-level distribution of parcel delivery with retention
The future of aviation in connecting Northern and Southern Europe
The green flashing light efficacy at intersections
The hypercube Qn, as a model of fast two-ways communication
The impact of the position of a doppler speedometer on the result of the measurement
The importance of interdisciplinary traffic expertise in the European Union lawsuits
The influence of globalization and integration on trends and processes in transport
The influence of investments and fiscal policy on growth of spatial structure
The influence of investments in roads and border crossings capacities on regional development after accession
The influence of the trip generation model on favoring the use o the passenger car
The influence of tollgates on global climate changes
The information system "isput" for monitoring and controlling transport
The optimising of maintenance and replacement in the marine industry
The reflection of advanced transport telematics diversity on the sustainability concept
The semitrailer in a basket
The single northern Adriatic port system
The state and potentials of connecting Scandinavia and Croatia by air traffic
The technology of dynamic raster image analysis and its application in practice and education
The time of changes
Tokovi robe u pomorskom prometu
Tokovi teretnih vozila i robe na koridoru X.
Tourist travelling as initial factor in traffic connections of the emitting Euro-market
Towards safe and sustainable urban transport in Macedonia
Tracking vehicles and drivers using information technologies
Traffic and structural solutions of light rail Zagreb system
Traffic as a factor of regional development
Traffic infrastructure as a factor in the development of Croatian traffic system
Traffic policy as an evaluation factor for the croatian economic potential
Traffic safety
Traffic safety : airspace capacity
Traffic safety in road tunnels
Traffic safety on Croatian roads in the period of 1990-1993
Traffic-control devices and systems
Traffic-transportation strategy on management with communal waste with application of environmental, economic and logistic solutions
Transaction costs and optimal number of suppliers for transport logistics using electronic commerce technologies
Transit corridors in the Republic of Slovenia
Transport as a factor of the process of integration of Bosnia and Herzegovina unto European Union
Transport as a science in the Republic of Macedonia
Transport costs in the road traffic subsystem in Croatia
Transport interchanges
Transport logistics as one of the key components of logistics
Transport nafte kao modificirani dvoetapni transportni problem
Transport policy in the Republic of Macedonia
Transport prirodnog plina u ukapljenom stanju
Transport u kaleidoskopu protekcionizma
Transport u vrtlogu globalizacije
Transportna logistika u opskrbljivanju i upravljanju zalihama
Transportna telematika
Transportni i operativno-logistički sustav u potpori vojnim operacijama
Transportverbindung von Slowenien und Europa
Travel demand management and significance of integration of urban policies
Tračnička vozila s baterijskim pogonom
Trendovi naknadne obrade ispušnih plinova Dieselovih motora
Trendovi razvitka kompanija za ekspresnu dostavu pošiljaka
Trendovi razvoja novoga svjetskog poretka u području globalnih komunikacija
Trends in intermodal transport
Trends in river cruising
Treptanje zelenog
Tretiranje prometne infrastrukture u dokumentima prostornog uređenja
Tretman interventnih vozila u sustavu automatskog upravljanja prometom (AUP)
Tribologija kao strategijski čimbenik optimalnosti poslovanja luka
Trovanje alkoholom kao potencijalna opasnost za sigurnost u prometu na području Sarajeva
Troškovi kvalitete zračnih luka
Troškovi prijevoza LNG-a morskim pravcima
Tržišna kompetentnost HŽ putničkog prijevoza
Tržište krstarenja jedrenjacima
Turistička krstarenja u svijetu
Turistička uloga pratećih uslužnih objekata na autocestama s naplatom cestarine u Hrvatskoj
Turističke informacije sudionicima u prometu
Turističke informacije sudionicima u prometu uporabom mobilnih telefona
Turistički aspekt željezničkog povezivanja Rijeke i Zagreba
Turizam i prometna mreža Slavonije i Baranje
Turizam i transport
Uključivanje geoprostora Hrvatske u europsku prometnu mrežu
Uključivanje okoliša u koncept "održivog razvitka"
Ukrepi prometne politike pri prevozu nevarnih stvari
Uloga Europske unije u razvitku informacijskog društva
Uloga Hrvatskih željeznica u povećanju prometa kontejnera na kontejnerskom terminalu u Rijeci
Uloga Interneta u odgoju i obrazovanju s osvrtom na Republiku Hrvatsku
Uloga Jadransko-jonske autoceste u cestovnoj mreži Splitsko-dalmatinske županije
Uloga carinskog sustava u uključivanju Hrvatske u europski prometni i gospodarski sustav
Uloga europske okvirne arhitekture ITS-a u zemljama jugoistočne Europe
Uloga feder-servisa u sustavu kontejnerskog prometa
Uloga i razvitak morskoga putničkoga linijskoga brodarstva u Republici Hrvatskoj
Uloga i značenje informacijskog sustava Hrvatskog autokluba za hrvatski turizam
Uloga informacijskih tehnologija u suvremenom prometu
Uloga informacijsko- komunikacijskih tehnologija u špediterskoj logistici
Uloga kombiniranog prometa u regionalnom razvoju
Uloga logističkih performansnih indikatora u radu poštansko-logističkog centra
Uloga poslovnih komunikacija u strateškom menadžmentu organizacija
Uloga privatnoga kapitala u financiranju infrastrukture
Uloga prometa i morskoga putničkog brodarstva u razvitku hrvatskog turizma
Uloga prometne logistike u povezivanju europskog sjevera i juga
Uloga teretnice u odnosima iz osiguranja robe u transportu
Umjeravanje prijenosnog etalona zacrnjenosti
Unapređenje komunikacije korisnika s korisničkim sučeljem korištenjem neuronske mreže
Unapređenje sustava kontrole leta primjenom WEB-a
Uniform urban street segment bimodal level of service analysis tool : 2U2S BILOSAT
Uniformity of the traffic control and management on Slovenian motorways
University of Žilina
Unutarnja plovidba Hrvatske s posebnim osvrtom na riječno brodarstvo
Upotreba mobilnog telefona tijekom upravljanja vozilom
Upotreba suvremenih informacijskih tehnologija za upravljanje skladištima
Upravljanje ljudskim resursima jedinica lokalne uprave i samouprave kao temelj kvalitetnoga prometnog sustava
Upravljanje lučkim prometnim sustavom u lukama unutarnjih voda
Upravljanje parkirališnim kapacitetima sveučilišnoga kampusa u Rijeci
Upravljanje poremećajima intervala slijeđenja vozila u javnom gradskom prijevozu putnika
Upravljanje poslovnim procesima u funkciji konkurentnosti na tržištu cestovnoga teretnog prometa
Upravljanje prometom na autocestama u područjima radova
Upravljanje prometom na hrvatskim autocestama
Upravljanje regulacijskim sustavom željezničkog prometa iz područja infrastrukture
Upravljanje robnim tokovima na riječkom prometnom pravcu
Upravljanje sustavom sigurnosti cestovnog prometa
Upravljanje troškovima prijevozničke tvrtke u cestovnom teretnom prometu
Upravljanje željezničkim prometom temeljem realnih informacija u stvarnom svijetu
Upravljenje flotom brodova za prijevoz rasutih tereta primjenom adaptivnog modela
Urban road accidents in Dhaka, Bangladesh
Uredno održavanje vozila i usklađenost propisa s propisom EU kao preduvjet smanjenja štetnog utjecaja na okoliš
Usage of geostatistics in Idrisi
Usklađeni pristup svih prometnih čimbenika u realizaciji prometne usluge
Usklađivanje prometne signalizacije sa stanjem i uvjetima na državnim cestama s posebnim osvrtom na vođenje prometa
Usklađivanje prometnog sustava Republike Hrvtaske s prometnim sustavom Europske unije
Usklađivanje tehničko-tehnoloških procesa u kombiniranom prometu podunavske i jadranske regije
Usporedba hrvatskog pravilnika s europskim normama za oblikovanje cesta
Usporedba ovlaštenih i nezavisnih servisa na tržištu održavanja motornih vozila
Usporedba sastava ispušnih plinova iz motora s unutarnjim izgaranjem pri radu s dizelskim i biodizelskim gorivom
Usporedba simulacijskih modela cestarinskog prolaza
Usporedbe cijena prijevoza putnika u Republici Hrvatskoj : unutarnji i međunarodni promet
Ustroj i mjere sigurnosti pomorske plovidbe te način i nadzor upravljanja
Usuglašenost korisničkih zahtjeva - preduvjet uspješnog razvoja ITS-a zemalja jugoistočne Europe
Utjecaj Srednjoeuropskoga prometnoga koridora na prometni prosperitet Republike Hrvatske
Utjecaj aerodinamičkog oblikovanja na ekonomičnost prometovanja
Utjecaj autoceste na korištenje zemljišta
Utjecaj buduće autoceste Beli Manastir - Sredanci na prostor Osječko-baranjske županije
Utjecaj cesta na sigurnost prometa
Utjecaj cestovnog prometa na kakvoću zraka u gradu Virovitica
Utjecaj cestovnog prometa na onečišćenje zraka
Utjecaj cestovnoga teretnog prijevoza na okoliš
Utjecaj ekovožnje na okoliš i poslovanje transportnih tvrtki
Utjecaj elektromagnetskih polja na žive organizme
Utjecaj garažno-parkirnog objekta "Zagrad B" na ponudu parkirnih mjesta u gradu Rijeci
Utjecaj gospodarske krize na profitabilnost cestovnog prijevoza
Utjecaj hrvatskoga prometnog sustava na okoliš
Utjecaj informacijskog sustava a│TEST na stanicama tehničkih pregleda u FBiH na poboljšanje sigurnosti prometa
Utjecaj inozemnih izravnih ulaganja na izvoz usluga u Republici Hrvatskoj
Utjecaj inteligentnih transportnih sustava na smanjenje neodređenosti prometnih i transportnih procesa
Utjecaj itenziteta prometa na prometnu sigurnost
Utjecaj izgradnje višenamijenskog kanala Dunav - Sava na razvoj Luke Vukovar
Utjecaj komunikologijskih znanosti na transformaciju sveučilišta na prijelazu u 21. stoljeće
Utjecaj koridora V.c na mrežu prometnica općine Kakanj
Utjecaj koridora Vc na estetske vrijednosti prostora i zaštitu okoliša istočne Hrvatske
Utjecaj kuta plivanja, kod sustava upravljanja automobilom 4WS, na sigurnost u prometu
Utjecaj liberalizacije poštanskog tržišta na razvoj nacionalnoga poštanskog operatora
Utjecaj logistike na stupanj uspješnosti i sigurnosti kontejnerskog broda
Utjecaj logističkog servisa na rast i razvoj JP BH Pošte.
Utjecaj međunarodnih konvencija na troškove poslovanja u morskom brodarstvu
Utjecaj međunarodnog okruženja na razvoj željeznice u Republici Hrvatskoj
Utjecaj nepropisno parkiranih vozila na protočnost prometa u urbanim destinacijama
Utjecaj obrambenog sustava na promet u turizmu
Utjecaj ometanih tokova na smanjenje kapaciteta kružnog čvorišta
Utjecaj organizacije prometa i kakvoća prometnih usluga u razvoju turizma
Utjecaj parkiranja na mobilnost, ekonomiju, društvo, ekologiju i infrastrukturne objekte u urbanim sredinama
Utjecaj površinskih svojstava habajućeg sloja asfalta na sigurnost prometa
Utjecaj procesa integracije europskog sjevera i juga na cestovni promet grada Rijeke
Utjecaj prometa na okoliš i klimatske promjene tijekom prošlosti
Utjecaj prometa na razvoj turizma grada Opatije
Utjecaj prometnog planiranja na obrambeni sustav
Utjecaj razvojnih planova nacionalnoga prometnog sustava Sisačko-moslavačke županije
Utjecaj semafora na potrošnju goriva
Utjecaj tehnologije inteligentnih transportnih sustava na zaštitu okoliša u prometu
Utjecaj tlaka u gumama na bitne značajke dinamičke stabilnosti i na sigurnost u prometu
Utjecaj trajektnih linija na razvitak turizma u dalmatinskoj regiji
Utjecaj troškova goriva na poslovanje cestovnih prijevoznika
Utjecaj tržišnih prilika na izbor veličine broda
Utjecaj uporabe soli za posipanje prometnica u zimskoj službi na čovjekov okoliš
Utjecaj upravljanja matičnim podacima u lancu opskrbe
Utjecaj upravljanja parkiranjem na urbanu mobilnost
Utjecaj upravljanja prometnim sustavom na okoliš
Utjecaj vojnog prometa na okoliš
Utjecaj zaštite okoliša na sigurnost i organizaciju zračnog prometa
Utjecaj članstva u NATO-u na zračni prostor Republike Hrvatske
Utjecaji cestovnog prometa na okoliš i mjere ublažavanja
Utjecaji na dosadašnji razvoj cargo prometa zračne luke Zagreb
Utvrđivanje i saniranje opasnih mjesta na cestama istočne Hrvatske
Utvrđivanje kriterija radi definicije optimalnoga tračničkoga prometnog sustava za grad Zagreb i njegovo okruženje
Utvrđivanje prihoda i osnovnoga tarifnoga modula za određivanje cijene karata u JGPP-u u Sarajevu
Utvrđivanje troškova i cijena prijevoza ovisno o duljini puta
Uvjeti uključivanja cestovnih prijevoznika na prometno tržište Europe
Uvjeti, zahtjevi i posljedice uspostavljanja nacionalnih logističkih centara
Uvođenje ETCS-a na pruge HŽ
Uvođenje ITS servisa u gradski prometni sustav
Uvođenje novih i unaprjeđenje postojećih usluga
Uvođenje novih transportnih tehnologija u Republici Hrvatskoj kao preduvjet uključivanja u europski sustav kombiniranog transporta
Uzroci zrakoplovnih nesreća u polijetanju
Učinci Croatia Airlinesa u povezivanju europskoga sjevera i juga
Učinci globalizacije prometa na okoliš
Učinkovito upravljanje gradskim parkirnim prostorom naplatom parkiranja
Valorizacija razvitka riječkoga prometnog pravca i konkurentnosti riječke luke
Valorizacija riječkoga kontejnerskog terminala u kontekstu revidiranih infrastukturnih rješenja
Vanjski troškovi u prometu
Vanjski učinci prometa i održivi razvitak
Varijante izgradnje željezničkih prstenova oko Zagreba i tunela kroz Medvednicu
Vađenje i uklanjanje podrtina i potonulih stvari - moderna rješenja napokon implementirana u Hrvatski pomorski zakonik
Važni pojmovi i značajke prometnog sustava
Važnost gradske luke Split u putničkom prometu
Važnost i uloga županijskoga operativnog centra (ŽOC-a) u sprečavanju onečišćenja mora
Važnost info-komponente u strategiji razvoja hrvatskog prometa na prijelazu u 21. stoljeće
Važnost infoosnove u razvitku hrvatskog prometa
Važnost komunikacijskih sustava u procesu izgradnje globalnog informacijskog društva
Važnost lokalnih pravila i pozitivnih propisa za sigurnost cestovnog prometa i razvitak turizma
Važnost obavljanja tehničkih pregleda motornih i priključnih vozila
Velikobrzinske željeznice
Verkherssicherheit - Verbesserungsmoeglichkeit durch lokale Verwaltungen
Vertical transportation system incident management
Veza izvangradske ceste i naseljenog mjesta
Via-hub accassibility level of secondary airports
Vinske ceste - čimbenik turističkog i gospodarskog razvitka
Virtualna globalizacija i postmodernističko društvo
Virtualna stvarnost i ekološka dimenzija prometa informacijskim mrežama
Visina prihoda stanovništva kao čimbenik stvaranja dnevnih putovanja
Vision for long-term development in the traffic system
Vizija ekološke harmonije ceste, vozila i okoliša u Hrvatskoj
Vizija mogućega prometno-gospodarstvenog razvitka Gradske luke Split
Vizija nula : nula smrtnih žrtava na cestama u Sloveniji
Vizualizacija prometnosigurnosnih parametara biciklističkih staza u gradskim sredinama
Više snage i momenta iz istog volumena kod motora s unutarnjim izgaranjem
Višedisciplinarna istraživanja sustava lake gradske željeznice u gradu Zagrebu
Višemodalne mogućnosti transporta u potpori međunarodnme vojne operacije ISAF u Afganistanu
Vještačenje prometnih nezgoda
Vlasništvo, organizacija i razvoj aerodroma u svijetu i u nas
Vloga kombi družbe v razvoju kombiniranega prometa ter povezovanje v UIRR
Vodni balast : upravljanje i nadzor nad brodovima i lukama
Vojna logistika
Vozač kao temelljni čimbenik sigurnosti u cestovnom prometu
Vozač kao čimbenik sigurnosti cestovnog prometa
Vozila na vodikove gorive članke
Vpliv strukturnih sprememb na prometno gospodarstvo Evrope
Vrednovanja planova prometne infrastrukture
Vrednovanje prostora Liburnije s obzirom na novu obilaznicu Opatije i Lovrana
Vrednovanje sustava za elektroničko obrazovanje
Vrednovanje ulaganja i donošenje odluka o upravljanju i planiranju gradskog prometa
Vremenski uvjeti i održavanje prometnica
Vremensko-prostorna analiza prometne nezgode u izradbi nalaza i mišljenja vještaka
Vrijednosni sustav prometa i suvremene transportne tehnologije u funkciji razvitka gospodarstva
Vrijeme promjena
Zagreb i Hrvatska u europskim prometnim tokovima
Zagreb ranžirni kolodvor
Zakon o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu : primjena u hrvatskim putničkim prijevoznim poduzećima
Zakon o sigurnosti prometa na cestama - previ{e ili nedovoljno represivan?
Zakon o zaštiti na radu i njegova primjena u cestovnom prometu
Zakon o željeznici
Zakonske obveze primjene zaštite na radu u prometnim djelatnostima
Zamjenjivi tovarni sanduci u kombiniranom prometu
Zaštita Jadranskog mora
Zaštita kakvoće zraka od štetnog utjecaja cestovnog prometa
Zaštita mora u funkciji pružanja turističkih usluga u Republici Hrvatskoj
Zaštita obalnog mora od onečišćenja fekalijama s brodova
Zaštita ode buke cestovnog prometa s posebnim osvrtom na grad Osijek
Zaštita okoliša u komunalnom društvu Autotrolej Rijeka
Zaštita okoliša u okviru razvitka prometnog sustava Moslavine
Zaštita okoliša u željezničkom prometu kao dio ukupnih težnji smanjenja polucije zraka
Zašto humana ekologija i što ona znači
Zeleno parkiralište
Zemaljski i satelitski komunikacijski sustavi s primjenom u prometu
Zimsko održavanje državnih cesta istočne Hrvatske kao doprinos povećanju sigurnosti prometa
Znanstveni pristup istraživanju prometne ponude i potražnje na primjeru nove riječke luke
Znanstveno istraživanje u gospodarenju cestama i mostovima u mađarskom Institutu za transportne znanosti
Značajke mobilnosti gradskog stanovništva u Sloveniji i Hrvatskoj
Značajke prometne politike zemalja Europske unije i paneuropskih prometnih koridora te njihov utjecaj na Republiku Hrvatsku
Značajke strateškog marketinga hrvatskoga gospodarstva i njegove implikacije u prometu
Značenje automatskog prikupljanja podataka o protoku u funkciji razvoja cestovne mreže
Značenje gradnje Zračne luke Pokrovnik
Značenje i izračun troškova prometnih nezgoda prema metodi ljudskoga kapitala na području FBiH
Značenje i primjena obrazovanja i usavršavanja u zrakoplovnoj kompaniji
Značenje i razvoj kružnih putovanja u hrvatskim lukama
Značenje i uloga hrvatskoga prometnog sustava u europskim prometnim tokovima
Značenje i uloga roditelja u procesu osposobljavanja vozača
Značenje i uloga željezničkog prometa u zaštiti okoliša s posebnim osvrtom na prijevoz opasnih tvari
Značenje inspekcije cestovnog prometa u funkcioniranju prometnog sustava
Značenje jedinstvene baze podataka za sigurnost prometa
Značenje kategorizacije putničkih terminala za cestovni promet Hrvatske
Značenje logističkih centara u funkciji povećanja kvalitete usluga
Značenje mrežnih informacijskih servisa za uključivanje špedicijskog poduzeća u europski sustav kombiniranog prometa
Značenje paneuropskih prometnih koridora za razvitak turizma u Republici Hrvatskoj
Značenje primjene inteligentnih transportnih sustava u Splitsko-dalmatinskoj županiji
Značenje prometa na unutarnjim plovnim putovima za integraciju Hrvatske u europske prometne tokove
Značenje sigurnosti i uloga modeliranja u procesu projektiranja "sigurne vožnje"
Značenje sigurnosti u prijenosu poštanskih pošiljaka
Značenje transporta u sustavu logistike
Značenje tranzita za hrvatske luke i druge prometne grane i gospodarstvo
Značenje zaliha u procesu upravljanja tvrtkama
Zoniranje akvatorija višenamjenskih luka
Zračna luka otoka Lošinja i okoliš
Zračni prijevoz u europskom sustavu trgovanja emisijama CO2
Zukunft der europaeischen Eisenbahnen
Zvučna signalizacija na semaforiziranim raskrižjima
Željeznica u funkciji povećanja sigurnosti (cestovnog) prometa i drugih pozitivnih učinaka
Željeznica u novom prostorno-prometnom rješenju zagrebačke regije
Željezničke signalizacijske norme i interoperabilnost
Željeznički gradski i prigradski prijevoz na osječkom području
Željeznički gradski i prigradski prijevoz u velikim gradovima Republike Hrvatske
Željeznički promet i okoliš u Splitskom lučkom bazenu
Željeznički turizam kao element poboljšanja ukupne turističke ponude SR Jugoslavije
Željezničko povezivanje Rijeke sa zaleđem
Željezničko čvorište Split u 21. stoljeću
Željezničko-cestovni prijelazi
Željezničko-cestovni prijelazi kao kritične točke s aspekta sigurnosti prometa
Žene u prometnim poduzećima
Jezik: hrv
ger
Impresum: Zagreb : Institut prometnih znanosti, 1979-.
Zagreb : Institut prometnih znanosti : Studij prometnih znanosti,
Zagreb : Hrvatsko znanstveno društvo za promet,
Zagreb :
Predmet:
LEADER 00000cas a2200541 i 4500
FMT SE
LDR 00000cas a2200541 i 4500
001 NSK01000001090
003 HR-ZaNSK
005 20170908131327.0
007 ta
008 910917c19799999ci br p 0 b0hrv
015 |a HS97-1142  |2 HR 
015 |a HS98-0618  |2 HR 
015 |a HS99-0632  |2 HR 
015 |a HS00-0653  |2 HR 
015 |a HS01-0657  |2 HR 
015 |a HS02-0631  |2 HR 
015 |a HS03-0622  |2 HR 
015 |a HS04-0617  |2 HR 
022 |a 0351-1898  |l 0351-1898  |2 30 
035 |9 (HR-ZaNSK)1091 
035 |9 (HR-ZaNSK)910917001 
035 |a (HR-ZaNSK)000001090 
040 |a HR-ZaNSK  |b hrv  |c HR-ZaNSK  |e ppiak 
041 0 |a hrv  |a ger  |b eng 
042 |a croatica 
044 |a ci  |c hr 
080 |a 656  |2 MRF 1998. 
080 |a (051)  |2 MRF 1998. 
210 1 |a Suvrem. promet 
222 0 |a Suvremeni promet 
245 0 0 |a Suvremeni promet :  |b časopis za pitanja teorije i prakse prometa /  |c [glavni i odgovorni urednik, editor-in-chief Franko Rotim]. 
362 0 |a God.=vol.1,br.=no.1(1979)- . 
260 |a Zagreb :  |b Institut prometnih znanosti,  |c 1979-. 
260 2 |3 1983-1988  |a Zagreb :  |b Institut prometnih znanosti :  |b Studij prometnih znanosti. 
260 2 |3 1989-1991  |a Zagreb :  |b Institut prometnih znanosti. 
260 3 |3 1992-  |a Zagreb :  |b Hrvatsko znanstveno društvo za promet. 
300 |a sv. ;  |c 30 cm. 
310 |a Dvomjesečno 
321 |a Godišnje  |b god.13(1991) 
321 |a Tromjesečno  |b god.2(1980) 
321 |a Polugodišnje  |b god.1(1979) 
500 |a Od god.1(1979)-god.4(1982) usp. podnasl. u kolofonu: publication on theory and practice in transport; od god.5(1983): bi-monthly for transport theory and practices 
500 |a Od god.1(1979) urednik: Ivan Liović; od god.5(1983): Ivica Prga; od god.11(1989)-god.13(1991): Ivan Liović 
588 |a Opis prema god.=vol.34,br.=no.5/6(2014) 
504 |a Sažeci ; Summaries 
515 |a Ne izlazi od 1992-1993 
546 |a Tekst na hrv. i na njem. jeziku 
650 7 |a Promet  |v Serijske publikacije  |2 nskps 
650 7 |a Promet  |z Hrvatska  |v Serijske publikacije  |2 nskps 
700 1 |a Rotim, Franko  |4 edt 
700 1 |a Liović, Ivan  |4 edt 
700 1 |a Prga, Ivica  |4 edt 
981 |b DA  |c C1/03-09  |c C1/10-14  |c C1/15  |c C1/16  |p CRO  |z C2/97  |z C1/98  |z C1/99  |z C1/00  |z C1/01  |z C1/02 
997 |b 400 
998 |s DERP9910  |s EERC9911  |s EERC0104  |s VBMP0106  |s IPLU0304  |s IPLP0511  |s VBMP0605  |s VBMP1102  |c dkro0108  |s LJSK1205  |c mvuo150814  |s LJSK1605 
852 4 |j 230.577 
886 0 |2 unimarc  |b 02435cas1 2200541 450 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000787665  |m U: Suvremeni promet  |n Analiza ovisnosti sastava ispušnih plinova o kvaliteti goriva / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000787668  |m U: Suvremeni promet  |n Utjecaj nepropisno parkiranih vozila na protočnost prometa u urbanim destinacijama / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000787673  |m U: Suvremeni promet  |n Moguća suradnja obrazovnih institucija i željeznice u ranim fazama razvoja karijere / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000787832  |m U: Suvremeni promet  |n Struktura i položaj željezničkog prijevoza na transportnom tržištu Republike Hrvatske / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000787837  |m U: Suvremeni promet  |n Mogućnosti povezivanja Rijeke i gravitirajućeg područja postojećom željezničkom prugom / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000787841  |m U: Suvremeni promet  |n Važnost gradske luke Split u putničkom prometu / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000787846  |m U: Suvremeni promet  |n Suvremeni trendovi u zrakoplovstvu / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000787892  |m U: Suvremeni promet  |n Model poslovanja špeditera u uvjetima ulaska u Europsku uniju i globalizacije tržišta / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000787896  |m U: Suvremeni promet  |n Cause-effect implication on the traffic policy model in the Republic of Macedonia / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000787377  |m U: Suvremeni promet  |n Poštanski sektor : strateški partner u e-trgovini / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000787676  |m U: Suvremeni promet  |n Utjecaj informacijskog sustava a│TEST na stanicama tehničkih pregleda u FBiH na poboljšanje sigurnosti prometa / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000787707  |m U: Suvremeni promet  |n Izvanredni prijevozi u kontekstu zaštite cesta i sigurnosti cestovnog prometa / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000787400  |m U: Suvremeni promet  |n Uloga teretnice u odnosima iz osiguranja robe u transportu / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000787405  |m U: Suvremeni promet  |n Soil cone index as parameter of military off-road vehicles mobility / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000787712  |m U: Suvremeni promet  |n Prilog metodi za utvrđivanje brzine vozila na osnovi interpolacije poznatih parametara iz crash testova / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000788077  |m U: Suvremeni promet  |n Upravljanje parkirališnim kapacitetima sveučilišnoga kampusa u Rijeci / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000788078  |m U: Suvremeni promet  |n Žene u prometnim poduzećima / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000787415  |m U: Suvremeni promet  |n Simulacijski model vožnje vlakova na pruzi Oštarije - Ličko Lešće uz uporabu MATLAB-a / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000787728  |m U: Suvremeni promet  |n Promet u životu djeteta predškolske dobi / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000787446  |m U: Suvremeni promet  |n Aspects of improving safety and reliability of public urban trans / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000787485  |m U: Suvremeni promet  |n Konačna poštanska direktiva Europske unije i i hrvatski zakonodavni okvir / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000787492  |m U: Suvremeni promet  |n Značenje transporta u sustavu logistike / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000787903  |m U: Suvremeni promet  |n Osposobljavanje mladih vozača u autoškolama u funkciji sigurnosti cestovnog prometa / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000787210  |m U: Suvremeni promet  |n Prometni sustavi i globalizacija / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000787211  |m U: Suvremeni promet  |n Novi transeuropski koridor XI Baltik - Jadran / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000787213  |m U: Suvremeni promet  |n Strateške osnove planiranja željezničkoga putničkog prijevoza / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000787216  |m U: Suvremeni promet  |n Demand responsive transport for rural areas, a practice case in Austria / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000787737  |m U: Suvremeni promet  |n Multidisciplinarne ekspertize u otkrivanju insceniranih događaja / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000787907  |m U: Suvremeni promet  |n Kvantifikacija glavnih varijabli modela obalne straže Republike Hrvatske za 2009. godinu / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000787913  |m U: Suvremeni promet  |n Razvoj programa i postavljanje ciljeva sigurnosti u cestovnom prometu na temelju analize problema sigurnosti / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000787917  |m U: Suvremeni promet  |n Pristupačnost kao čimbenik utjecaja na atraktivnost investiranja u pojedina EU područja / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000787925  |m U: Suvremeni promet  |n The conception structure model for Croatian global communication system / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000787220  |m U: Suvremeni promet  |n Integralni prometni čvor Rijeka : model za razvoj grada i luke / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000787501  |m U: Suvremeni promet  |n Primjena zakona o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000787503  |m U: Suvremeni promet  |n Izravna pošta i elektronska pošta kao mediji izravnog marketinga / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000787227  |m U: Suvremeni promet  |n Utjecaj izgradnje višenamijenskog kanala Dunav - Sava na razvoj Luke Vukovar / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000787235  |m U: Suvremeni promet  |n Red letenja zrakoplovne kompanije / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000787742  |m U: Suvremeni promet  |n Analiza povezanosti između infrastrukturnih objekata i prometnih nesreća na autocestovnoj mreži u Republici Sloveniji / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000787744  |m U: Suvremeni promet  |n Survey on the effectiveness of traffic calming measures / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000787746  |m U: Suvremeni promet  |n Stručni studiji u Republici Hrvatskoj : mreža i kvaliteta / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000787528  |m U: Suvremeni promet  |n Kružno raskrižje s "pritisnutim" trakovima za desne skretače / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000787295  |m U: Suvremeni promet  |n Liberalizacija infrastrukture u zračnom prometu / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000787299  |m U: Suvremeni promet  |n Utjecaj gospodarske krize na profitabilnost cestovnog prijevoza / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000787300  |m U: Suvremeni promet  |n Specifičnosti tržišta međunarodnoga cestovnoga teretnog prijevoza u Republici Hrvatskoj / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000787303  |m U: Suvremeni promet  |n Airport revenues and cost structures / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000787307  |m U: Suvremeni promet  |n Modernizacija pruge Pančevo - Vršac : republika Rumunjska kao preduvjet povezivanja paneropskih koridora X i koridora IV / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000787554  |m U: Suvremeni promet  |n Solarne ceste u Sloveniji i Hrvatskoj? / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000787566  |m U: Suvremeni promet  |n Metodologija vrednovanja i usporedbe varijantnih rješenja raskrižja / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000787568  |m U: Suvremeni promet  |n Proposal for new Slovenian approach for evaluation of safety distinction for level T intersections with and wihout left turn lanes / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000787342  |m U: Suvremeni promet  |n Impact of reilway infrastructure on trein haulage energy consumption / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000787343  |m U: Suvremeni promet  |n Mentalno-verbalni model održivog razvoja otočnoga nautičkog turizma Republike Hrvatske / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000787345  |m U: Suvremeni promet  |n Standardizacija u funkciji kvalitete / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000787346  |m U: Suvremeni promet  |n Uloga informacijsko- komunikacijskih tehnologija u špediterskoj logistici / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000787349  |m U: Suvremeni promet  |n Case study of the customized line capacity calculation method / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000787571  |m U: Suvremeni promet  |n Vizija nula : nula smrtnih žrtava na cestama u Sloveniji / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000787574  |m U: Suvremeni promet  |n Samoprocjena ponašanja vozača u prometu s motrišta sigurnosti / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000787576  |m U: Suvremeni promet  |n Meteorological security in road traffic using example of transport road network in Republic of Macedonia / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000787351  |m U: Suvremeni promet  |n Prognoza prijevozne potražnje na području srednjobosanskoga kantonaim / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000787352  |m U: Suvremeni promet  |n Promet kao element urbanističkog planiranja / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000787362  |m U: Suvremeni promet  |n Analiza nautičkog turizma Republike Hrvatske u 2009. godini sustavskim pristupom / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000787583  |m U: Suvremeni promet  |n Informacijski sustav i videonadzor na stranicama tehničkih pregleda na prostoru Federacije BiH i Brčko distrikta BiH / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000787627  |m U: Suvremeni promet  |n Analysis of single-track motor vehicle drivers safety and possible actions for improvement / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000787628  |m U: Suvremeni promet  |n Model za praćenje transporta opasnih tereta željeznicom / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000787372  |m U: Suvremeni promet  |n Model for proposed construction time of transport facilities / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000788084  |m U: Suvremeni promet  |n Analiza i ocjena stupnja učinkovitosti prometne politike u Europskoj Uniji i Sloveniji / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000788085  |m U: Suvremeni promet  |n Logistički aspekti informacijske podrške pri održavanju motornih vozila / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000788087  |m U: Suvremeni promet  |n Utjecaj članstva u NATO-u na zračni prostor Republike Hrvatske / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000788089  |m U: Suvremeni promet  |n IATA e-freight tehnologija / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000788108  |m U: Suvremeni promet  |n Usporedba simulacijskih modela cestarinskog prolaza / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000788110  |m U: Suvremeni promet  |n Analiza prometnih podataka i istraživanje kriterija za promjenu vremenskih lokacijskih ograničenja vožnje teretnih vozila / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000788113  |m U: Suvremeni promet  |n Logistic aspects in communical waste management in the municipality of Bitola / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000788118  |m U: Suvremeni promet  |n Sigurnost i zaštita poštanskih pošiljaka u zračnom prijevozu Republike Hrvatske / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000788120  |m U: Suvremeni promet  |n Štetni ispušni plinovi motora s unutarnjim izgaranjem u cestovnom prometu / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000788124  |m U: Suvremeni promet  |n Rolling road : transportni sustav / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000788127  |m U: Suvremeni promet  |n Metereological security in road traffic through example of transport road network in the Republic of Macedonia / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000727124  |m U: Suvremeni promet  |n Potencijali razvoja sisačkoga riječnoga kompleksa 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000727126  |m U: Suvremeni promet  |n Prostorno i prometno rješenje željezničkog čvora Split 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000727129  |m U: Suvremeni promet  |n Povezivanje Turske s Europom preko riječke luke 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000727163  |m U: Suvremeni promet  |n Smanjenje toksičnih komponenata ispušnih plinova motora s unutarnjim izgaranjem korištenjem elektronski reguliranoga rashladnoga sustava 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000727599  |m U: Suvremeni promet  |n Mogućnosti unapređenja prakse izvođenja prijekopa na gradskoj cestovnoj mreži 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000727604  |m U: Suvremeni promet  |n Primjena biogoriva u motorima vozila s osvrtom na pogon željezničkih vozila 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000727620  |m U: Suvremeni promet  |n Procjena učinkovitosti signaliziranog raskrižja uporabom mikroskopskoga simulacijskog modela 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000727167  |m U: Suvremeni promet  |n Robno-transportni centri 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000727169  |m U: Suvremeni promet  |n Smrtno stradavanje vozača motornih vozila na dva kotača 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000727182  |m U: Suvremeni promet  |n Energetska učinkovitost u prometnom sektoru Republike Hrvatske 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000727184  |m U: Suvremeni promet  |n Izgradnja luka na unutarnjim vodama 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000727185  |m U: Suvremeni promet  |n Zaštita kakvoće zraka od štetnog utjecaja cestovnog prometa 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000727186  |m U: Suvremeni promet  |n Interesni propisi 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000727188  |m U: Suvremeni promet  |n Autobusni prijevoz 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000727624  |m U: Suvremeni promet  |n "Black spots management" on Slovenian roads 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000727626  |m U: Suvremeni promet  |n Kabotaža u cestovnom teretnom prijevozu 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000727628  |m U: Suvremeni promet  |n Utjecaj cesta na sigurnost prometa 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000727629  |m U: Suvremeni promet  |n Informacijski sustav za upravljanje autocestovnim građevinskim projektima 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000727631  |m U: Suvremeni promet  |n Opisivanje i vizualizacija prometnog toka primjenom simulacija 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000727638  |m U: Suvremeni promet  |n Utjecaj koridora V.c na mrežu prometnica općine Kakanj 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000727640  |m U: Suvremeni promet  |n Robni promet između Srbije i Hrvatske i njegove perspektive s posebnim osvrtom na kombinirani transport 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000727644  |m U: Suvremeni promet  |n Direct rate of growth of the traffic policy model in the Republic of Macedonia 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000727191  |m U: Suvremeni promet  |n Ključni problemi sigurnosti u cestovnom prometu 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000727192  |m U: Suvremeni promet  |n Prostorni plan Primorsko-goranske županije 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000727194  |m U: Suvremeni promet  |n Utjecaj prometa na razvoj turizma grada Opatije 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000727660  |m U: Suvremeni promet  |n Važnost infoosnove u razvitku hrvatskog prometa 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000726854  |m U: Suvremeni promet  |n Prometni sustavi u strukturnim promjenama 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000726878  |m U: Suvremeni promet  |n Simulacija izvanrednog događaja u autocestovnim tunelima 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000726879  |m U: Suvremeni promet  |n Prometni principi revizije sigurnosti cesta 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000726880  |m U: Suvremeni promet  |n Implikacije regionalnih intergracijskih procesa na poslovanje logističkih operatera 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000726881  |m U: Suvremeni promet  |n Kanal Rajna - Majna - Dunav 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000726886  |m U: Suvremeni promet  |n Optimizacija razvitka prometne infrastrukture u Hrvatskoj 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000726888  |m U: Suvremeni promet  |n Projekt "IMONODE" i integralno prometno čvorište Rijeka 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000726909  |m U: Suvremeni promet  |n Utjecaj međunarodnih konvencija na troškove poslovanja u morskom brodarstvu 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000726910  |m U: Suvremeni promet  |n Via-hub accassibility level of secondary airports 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000726911  |m U: Suvremeni promet  |n Razvitak multimodalnih 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000726912  |m U: Suvremeni promet  |n Utjecaj troškova goriva na poslovanje cestovnih prijevoznika 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000727382  |m U: Suvremeni promet  |n Održivi razvoj otočkog turizma Republike Hrvatske 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000727386  |m U: Suvremeni promet  |n Analysis of demand responses to extensive changes in the supplay of local and regional public transport 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000726924  |m U: Suvremeni promet  |n Mogući pravci razvoja logističkih tvrtki u tranzicijskim zemljama 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000726926  |m U: Suvremeni promet  |n Optimal location of centres for sorting and handling of sediments 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000727394  |m U: Suvremeni promet  |n Izravna pošta kao projekt istraživanja i komunikacije s tržištem 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000727396  |m U: Suvremeni promet  |n Pregled promjena pri istrazi i analizi izvanrednih događaja u željezničkom prometu 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000727397  |m U: Suvremeni promet  |n Zaštita Jadranskog mora 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000727398  |m U: Suvremeni promet  |n Potreba za uspostavom cjelovitog sustava sigurnosti cestovnog prometa u Republici Hrvatskoj 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000727399  |m U: Suvremeni promet  |n Normativni i medikopsihološki aspekti cestovnih prometnih delikata 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000727400  |m U: Suvremeni promet  |n Kaštelanska cesta 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000727403  |m U: Suvremeni promet  |n Analiza i pregled prijedloga treće poštanske smjernice Europske unije 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000727404  |m U: Suvremeni promet  |n Djelovanje vodnog prometa na razvoj i budućnost Europe 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000727405  |m U: Suvremeni promet  |n Analiza tržišta međunarodnoga cestovnoga teretnog prijevoza u Republici Hrvatskoj 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000727446  |m U: Suvremeni promet  |n Značajke mobilnosti gradskog stanovništva u Sloveniji i Hrvatskoj 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000727447  |m U: Suvremeni promet  |n Informacijska sigurnost i inteligentni transportni sustavi 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000727452  |m U: Suvremeni promet  |n Future development of the container terminal of the port of Koper 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000727004  |m U: Suvremeni promet  |n Aspekti relevantni za planiranje razvoja nemotoriziranog prometa u Sarajevu 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000727005  |m U: Suvremeni promet  |n Montažna kružna raskrižja 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000727006  |m U: Suvremeni promet  |n Procesno orijentirana organizacija javnog operatora 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000727008  |m U: Suvremeni promet  |n Trends in river cruising 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000727010  |m U: Suvremeni promet  |n Development and introduction of logistical system for maintenance of the public transportation motor vehicles 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000727012  |m U: Suvremeni promet  |n Sigurnosni aspekti transporta LNG-a, prirodnog plina u ukapljenom stanju 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000727013  |m U: Suvremeni promet  |n Stlačeni prirodni plin u prometu 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000727014  |m U: Suvremeni promet  |n Analiza stanja i sigurnosti prometa na cestovnoj mreži zadarske županije 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000727018  |m U: Suvremeni promet  |n Prometni podsustavi kao elementi sustava u gradu 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000727019  |m U: Suvremeni promet  |n Freight transport through Alpine area 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000727021  |m U: Suvremeni promet  |n Odabrane međunarodne usporedbe učinkovitosti željeznica 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000727455  |m U: Suvremeni promet  |n Regulativa i praksa upravljanja domaćim zračnim prijevozom 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000727466  |m U: Suvremeni promet  |n Measures for reduction of negative environmental impacts from motor vehicles exhaust emissions 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000727027  |m U: Suvremeni promet  |n On-line kanali i mediji izravnog marketinga 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000727483  |m U: Suvremeni promet  |n Menadžment prometnih organizacija u poslovnim zonama Republike Hrvatske 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000727486  |m U: Suvremeni promet  |n New educational approach for young learner drivers in Slovenia 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000727057  |m U: Suvremeni promet  |n Inteligentni transportni sustavi u upravljanju cestovnom mrežom 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000727061  |m U: Suvremeni promet  |n Inovativno tehničko-tehnološko rješenje unutarnjeg transporta u okviru suvremenih kontejnerskih terminala 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000727074  |m U: Suvremeni promet  |n Development of a bi-modal methodology for urban streets functional classification as urban planning contribution 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000727511  |m U: Suvremeni promet  |n The technology of dynamic raster image analysis and its application in practice and education 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000727514  |m U: Suvremeni promet  |n Methodology of designing national cycling routes 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000727084  |m U: Suvremeni promet  |n Utjecaji na dosadašnji razvoj cargo prometa zračne luke Zagreb 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000727103  |m U: Suvremeni promet  |n Restrukturiranje sustava upravljanja na zračnim lukama 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000727104  |m U: Suvremeni promet  |n Suvremeni urbani prometni sustav 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000727551  |m U: Suvremeni promet  |n Prometnice i vodozaštita 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000727554  |m U: Suvremeni promet  |n Zimsko održavanje državnih cesta istočne Hrvatske kao doprinos povećanju sigurnosti prometa 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000697641  |m U: Suvremeni promet  |n Energetska efikasnost prometa i gospodarski razvoj Hrvatske 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000697652  |m U: Suvremeni promet  |n Razvitak integralnih i multimodalnih sustava u Republici Makedoniji kao preduvjet uključivanja u europski sustav kombiniranog transporta 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000697654  |m U: Suvremeni promet  |n Marketinški menadžment prometnih poduzeća 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000697658  |m U: Suvremeni promet  |n Suvremena organizacijska struktura u funkciji tranzicije tradicijske prometne organizacije 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000697665  |m U: Suvremeni promet  |n Faktoring u funkciji financiranja malih i srednjih prometnih poduzeća 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000697672  |m U: Suvremeni promet  |n Socijalni dijalog kao protuteža sivoj ekonomiji u cestovnom prometu 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000697676  |m U: Suvremeni promet  |n Procjena i značenje eksternih troškova u prometu Republike Hrvatske 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000697681  |m U: Suvremeni promet  |n Pokazatelji kvalitete usluge u linijskom autobusnom prijevozu 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000697699  |m U: Suvremeni promet  |n Vojna logistika 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000697703  |m U: Suvremeni promet  |n The four-level distribution of parcel delivery with retention 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000697706  |m U: Suvremeni promet  |n Oštećenja zrakoplova uzrokovana sudarom s pticama 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000697713  |m U: Suvremeni promet  |n Suvremeni oblici trgovanja 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000697723  |m U: Suvremeni promet  |n Motivacija radnika 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000697745  |m U: Suvremeni promet  |n Trendovi razvoja novoga svjetskog poretka u području globalnih komunikacija 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000697747  |m U: Suvremeni promet  |n Održivi razvoj i održiva potrošnja 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000697751  |m U: Suvremeni promet  |n Važnost komunikacijskih sustava u procesu izgradnje globalnog informacijskog društva 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000697754  |m U: Suvremeni promet  |n Unutarnja plovidba Hrvatske s posebnim osvrtom na riječno brodarstvo 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000697757  |m U: Suvremeni promet  |n Transport prirodnog plina u ukapljenom stanju 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000697758  |m U: Suvremeni promet  |n Intermodalitet 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000697760  |m U: Suvremeni promet  |n Formiranje cijena transporta robe preko industrijskih kolosijeka 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000697763  |m U: Suvremeni promet  |n Prva procjena propusne moći turbokružnog raskrižja u slovenskim uvjetima 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000698387  |m U: Suvremeni promet  |n Zaštita ode buke cestovnog prometa s posebnim osvrtom na grad Osijek 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000697854  |m U: Suvremeni promet  |n Problem prtljage u zračnoj luci Zagreba s aspekta transfernih kašnjenja 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000697856  |m U: Suvremeni promet  |n Strateško značenje upravljanja zaštitom životne sredine na želejeznici 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000698438  |m U: Suvremeni promet  |n Prometni sustav u gospodarsvenoj strukturi 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000697880  |m U: Suvremeni promet  |n International development of low-cost carriers 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000697884  |m U: Suvremeni promet  |n Procedures reducing the impact of risks on shipping company operations 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000697896  |m U: Suvremeni promet  |n "Plava magistrala" 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000697897  |m U: Suvremeni promet  |n Sustavsko-dinamička analizav visokoškolskog obrazovnog procesa pomoraca 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000697898  |m U: Suvremeni promet  |n Sprečavanje sudara s pticama u Hrvatskoj 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000698441  |m U: Suvremeni promet  |n Control of logistic system with stochastic or fuzzy variables 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000698447  |m U: Suvremeni promet  |n Scheduling model of an automated guided vehicle system in seaports 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000698471  |m U: Suvremeni promet  |n Problem razvrstavanja luka u prostorno-planskoj dokumentaciji 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000698473  |m U: Suvremeni promet  |n Kvaliteta u zračnom prometu s motrišta putnika 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000697944  |m U: Suvremeni promet  |n Dimenzioniranje prometne potražnje Liburnijske obilaznice 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000697945  |m U: Suvremeni promet  |n Tehnološka optimizacija prijevoznog procesa 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000698481  |m U: Suvremeni promet  |n Information technologies and computer simulations as a tool for evaluation and improvement of logistic parameters of warehousing 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000698490  |m U: Suvremeni promet  |n Položaj zračne luke Rijeka na hrvatskom i europskom tržištu zračnog prometa 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000698494  |m U: Suvremeni promet  |n Uvođenje ETCS-a na pruge HŽ 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000698495  |m U: Suvremeni promet  |n Moguća unapređenja javnog prijevoza primjenom inteligentnih transportnih sustava 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000698496  |m U: Suvremeni promet  |n Measuring speed and slowing down the traffic in tunnels on highways in Slovenia 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000698497  |m U: Suvremeni promet  |n Rezultati obilježavanja Europskog tjedna mobilnosti u gradu Rijeci 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000697948  |m U: Suvremeni promet  |n Hrvatska informacijska suverenost u vrtlogu globalnog informacijskog društva 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000697950  |m U: Suvremeni promet  |n Inovativne tehnologije jednotračničkoga javnogprijevoza 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000698499  |m U: Suvremeni promet  |n Emisija ispušnih plinova mlaznih motora zrakoplova 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000698500  |m U: Suvremeni promet  |n Analitički i operativni pristup metodologiji za proračun propusne moći i razine usluge na individualnom signaliziranom raskrižju 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000698501  |m U: Suvremeni promet  |n Edukacija vozača 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000698502  |m U: Suvremeni promet  |n Formula Student na Fakultetu strojarstva i brodogradnje 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000698504  |m U: Suvremeni promet  |n Problemi štetnih emisija dizelskih motora i SCR (Selective Catalytic Reduction) 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000698507  |m U: Suvremeni promet  |n Logistika i vodni put Europske unije Rajna-Majna-Dunav 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000698508  |m U: Suvremeni promet  |n Prometna sigurnost u Splitu 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000698008  |m U: Suvremeni promet  |n Sigurnost putnika pri projektiranju autobusa prema ECE-pravilnivima 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000698011  |m U: Suvremeni promet  |n Kakvo gorivo trebaju motori današnjih vozila? 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000698020  |m U: Suvremeni promet  |n Emisija plinova i stupanj djelovanja motora na pogon stlačnim prirodnim plinom 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000698533  |m U: Suvremeni promet  |n Drugi željeznički paket i smjernice za paneuropske prometne koridore u Republici Hrvatskoj 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000698535  |m U: Suvremeni promet  |n Suvremeni pomorski sustavi u Republici Hrvatskoj u kontekstu pomorske politike i razvojne strategije Europske unije 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000698537  |m U: Suvremeni promet  |n Tehnološko definiranje linije metroa u gradu Splitu 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000698033  |m U: Suvremeni promet  |n Istraživanja vezana za proračun snage za vuču vlakova velikih brzina 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000698035  |m U: Suvremeni promet  |n Racionalizacija poslovanja hrvatskih željeznica u vezi s putničkim i teretnim vagonima 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000698036  |m U: Suvremeni promet  |n Matematički modeli u planiranju i upravljanju masovnim prijevozom putnika 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000698550  |m U: Suvremeni promet  |n Compliance assessment of national legislation on environmental protection in the Republic of Macedonia and European legislation on passenger petrol cars exhaust emissions 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000698553  |m U: Suvremeni promet  |n Transport policy in the Republic of Macedonia 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000698555  |m U: Suvremeni promet  |n Nautički turizam u Hrvatskoj 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000698049  |m U: Suvremeni promet  |n Utvrđivanje i saniranje opasnih mjesta na cestama istočne Hrvatske 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000698051  |m U: Suvremeni promet  |n Utjecaj koridora Vc na estetske vrijednosti prostora i zaštitu okoliša istočne Hrvatske 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000698558  |m U: Suvremeni promet  |n Prometno vrednovanje kvalitete cestovne mreže zadarske županije 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000698559  |m U: Suvremeni promet  |n Metro u funkciji gradske infrastrukture 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000698564  |m U: Suvremeni promet  |n Intermodalna čvorišta u Republici Hrvatskoj kao ključni čimbenici za implementaciju projekta INTERIM Europske unije 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000698568  |m U: Suvremeni promet  |n Strateški resursi Republike Hrvatske u funkciji razvoja suvremenog intermodalnog transporta kao čimbenika za implementaciju 4PL logističkog servisa roba između Europske unije i tržišta Azije i istočne Afrike 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000698574  |m U: Suvremeni promet  |n Prometna sigurnost i voda kao strateški resurs 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000698576  |m U: Suvremeni promet  |n Konkurencija na hrvatskom zrakoplovnom tržištu 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000595464  |m U: Suvremeni promet  |n O nekim problemima ekološke etike u povezivanju pravne zaštite čovjekova okoliša i cestovnog prometa 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000595466  |m U: Suvremeni promet  |n Optimizacija opskrbe naftnim derivatima u OMV Istrabenz-u 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000595467  |m U: Suvremeni promet  |n Izgradnja autocesta kroz Republiku Hrvatsku 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000595472  |m U: Suvremeni promet  |n Uloga Europske unije u razvitku informacijskog društva 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000595592  |m U: Suvremeni promet  |n Ensuring high quality composite material elements for dynamically loaded structures 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000595595  |m U: Suvremeni promet  |n Motorrad und Umwelt 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000595597  |m U: Suvremeni promet  |n Gorivne ćelije za pogon vozila 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000595600  |m U: Suvremeni promet  |n Štetna emisija dieselovog motora 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000595602  |m U: Suvremeni promet  |n Moderne Entwicklung der Kraftfahrzeuge im Bereich dynamischer Stabilitaet 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000595610  |m U: Suvremeni promet  |n Izgradnja prometne infrastrukture u podijeljenom gradu kao preduvjet opstojnosti prijevoznog poduzeća 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000593862  |m U: Suvremeni promet  |n Modular modelling in the analysis of transport infrastructure development plans 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000593867  |m U: Suvremeni promet  |n Transport as a factor of the process of integration of Bosnia and Herzegovina unto European Union 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000593871  |m U: Suvremeni promet  |n Razvoj željezničke infrastrukture na V.b paneuropskom prometnom koridoru 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000593874  |m U: Suvremeni promet  |n Europaeischer Markt von Morgen 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000593884  |m U: Suvremeni promet  |n Konkurentnost hrvatskih cestovnih teretnih prijevoznika na međunarodnom tržištu 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000593888  |m U: Suvremeni promet  |n Relevantne karakteristike prometne politike Europske unije i Republike Makedonije 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000593891  |m U: Suvremeni promet  |n Prometno povezivanje europskoga sjevera i juga 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000593921  |m U: Suvremeni promet  |n Povezivanje europskog sjevera i juga zračnim prijevozom 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000593925  |m U: Suvremeni promet  |n Učinci Croatia Airlinesa u povezivanju europskoga sjevera i juga 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000593926  |m U: Suvremeni promet  |n Analiza učinkovitosti prometnog povezivanja na malim udaljenostima u prometne svrhe 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000593929  |m U: Suvremeni promet  |n Utjecaj buduće autoceste Beli Manastir - Sredanci na prostor Osječko-baranjske županije 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000593931  |m U: Suvremeni promet  |n Međunarodne grupacije u funkciji organiziranja teretnog prijevoza željeznicom 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000593944  |m U: Suvremeni promet  |n Sustainable approach to quality management in cycling policy 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000593946  |m U: Suvremeni promet  |n Adjustment factor for through and left-turning heavy vehicles at levelled signalized intersections 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000595253  |m U: Suvremeni promet  |n Zukunft der europaeischen Eisenbahnen 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000593993  |m U: Suvremeni promet  |n Prateći uslužni objekt "Vukova Gorica" 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000593995  |m U: Suvremeni promet  |n Harmonizacija hrvatskoga cestovnoga prometnog sustava s europskim u području sigurnosti 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000594007  |m U: Suvremeni promet  |n Modeling a sustainable system for traffic accident data analysis 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000595259  |m U: Suvremeni promet  |n The future of aviation in connecting Northern and Southern Europe 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000595264  |m U: Suvremeni promet  |n The state and potentials of connecting Scandinavia and Croatia by air traffic 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000595267  |m U: Suvremeni promet  |n Review of recent European projects and activities related to environmental issues in air traffic 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000595268  |m U: Suvremeni promet  |n The influence of investments in roads and border crossings capacities on regional development after accession 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000595271  |m U: Suvremeni promet  |n Transport logistics as one of the key components of logistics 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000595274  |m U: Suvremeni promet  |n Intermodal transport in Slovenia 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000595275  |m U: Suvremeni promet  |n Tourist travelling as initial factor in traffic connections of the emitting Euro-market 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000595278  |m U: Suvremeni promet  |n Uvođenje novih transportnih tehnologija u Republici Hrvatskoj kao preduvjet uključivanja u europski sustav kombiniranog transporta 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000594022  |m U: Suvremeni promet  |n Verkherssicherheit - Verbesserungsmoeglichkeit durch lokale Verwaltungen 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000594028  |m U: Suvremeni promet  |n Poboljšanje sigurnosti na autocestama u noćnim uvjetima vožnje 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000594035  |m U: Suvremeni promet  |n Ocjena učinkovitosti djelovanja kružnih raskrižja na državnoj cestovnoj mreži 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000594044  |m U: Suvremeni promet  |n Homologacija vozila 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000594047  |m U: Suvremeni promet  |n Tehnički pregled vozila 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000594057  |m U: Suvremeni promet  |n Traffic safety 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000595299  |m U: Suvremeni promet  |n Kadrovi kao element realizacije optimalnih prometnih tehnologija 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000595302  |m U: Suvremeni promet  |n Pomorski putnički promet u funkciji razvoja turizma u Hrvatskoj 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000595303  |m U: Suvremeni promet  |n Efficiency analysis of short-distance business trips 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000595304  |m U: Suvremeni promet  |n Temeljna obilježja prometnog tržišta rada 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000594061  |m U: Suvremeni promet  |n Stock-taking and further development of transport-related university studies in Germany 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000594093  |m U: Suvremeni promet  |n Razvoj i obrazovanje zaposlenika prometnih poduzeća 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000594097  |m U: Suvremeni promet  |n Balkan roads information system and survey - BRISS 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000594104  |m U: Suvremeni promet  |n Economic estimation of traffic safety improvement measures in Lithuania 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000595447  |m U: Suvremeni promet  |n Liberalizacija pristupu željezničkoj infrastrukturi 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000595450  |m U: Suvremeni promet  |n Transport nafte kao modificirani dvoetapni transportni problem 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000595452  |m U: Suvremeni promet  |n Kontrola i zaštita zračnog prometa 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000595458  |m U: Suvremeni promet  |n Sustav za izbjegavanje sudara aviona 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000595461  |m U: Suvremeni promet  |n Neki pokazatelji stanja sigurnosti cestovnog prometa od 1996. do 2003. godine 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000898591  |m U: Suvremeni promet  |n Institutional framework for road traffic safety management in Serbia, on national and local level 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000898600  |m U: Suvremeni promet  |n Utjecaj Srednjoeuropskoga prometnoga koridora na prometni prosperitet Republike Hrvatske 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000898612  |m U: Suvremeni promet  |n E-ceste u Hrvatskoj i njihov promet 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000898618  |m U: Suvremeni promet  |n Kriteriji za vrednovanje kopnene prometne trase 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000898628  |m U: Suvremeni promet  |n Smrtni slučajevi uzrokovani otrovnim plinovima zbog požara u cestovnim tunelima 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000898674  |m U: Suvremeni promet  |n Republika Hrvatska u mreži paneuropskih prometnih koridora 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000898472  |m U: Suvremeni promet  |n Analiza bilančne strukture kao podloga za uspješno poslovanje poduzeća 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000898475  |m U: Suvremeni promet  |n Stajališta javnosti o sigurnosti u cestovnom prometu u Republici Hrvatskoj i potrebnim poboljšanjima 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000898131  |m U: Suvremeni promet  |n Ocjena sigurnosti prometa na cestama primjenom integrirane fuzzy TOPSIS metode 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000897983  |m U: Suvremeni promet  |n Značenje i primjena obrazovanja i usavršavanja u zrakoplovnoj kompaniji 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000898000  |m U: Suvremeni promet  |n Usuglašenost korisničkih zahtjeva - preduvjet uspješnog razvoja ITS-a zemalja jugoistočne Europe 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000898003  |m U: Suvremeni promet  |n Establishment of HEMS as prerequisite for improving of urgent medical care in Croatia 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000898012  |m U: Suvremeni promet  |n Model hidroavijacije u svrhu poboljšanja turističkog prometa prema otocima 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000897876  |m U: Suvremeni promet  |n Automobil kao čimbenik problema parkiranja u gradovima 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000897882  |m U: Suvremeni promet  |n Traffic-transportation strategy on management with communal waste with application of environmental, economic and logistic solutions 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000897887  |m U: Suvremeni promet  |n Criteria for selection of logistic strategy in regional unit of PE "Macedonian forests" 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000897893  |m U: Suvremeni promet  |n Poštanske marke - novi izazovi pred poštanskim upravama 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000897894  |m U: Suvremeni promet  |n Utjecaj razvojnih planova nacionalnoga prometnog sustava Sisačko-moslavačke županije 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000897924  |m U: Suvremeni promet  |n Ocjena kvalitete prijevoznika 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000897928  |m U: Suvremeni promet  |n Prijevoz plina pomorskim putem 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000897940  |m U: Suvremeni promet  |n Informacijski sustav u funkciji uspješnosti, učinkovitosti i profitabilnosti špediterskih i logističkih poduzeća 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000897948  |m U: Suvremeni promet  |n Pravni okvir funkcioniranja (državnih) lučkih uprava u Republici Hrvatskoj 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000897955  |m U: Suvremeni promet  |n Managing companies in terms of transformation 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000897960  |m U: Suvremeni promet  |n Zračni prijevoz u europskom sustavu trgovanja emisijama CO2 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000897809  |m U: Suvremeni promet  |n Tržište krstarenja jedrenjacima 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000897814  |m U: Suvremeni promet  |n Intermodalni transport - temeljni čimbenik uključivanja Republike Hrvatske u europske prometne tokove 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000897820  |m U: Suvremeni promet  |n Značenje i razvoj kružnih putovanja u hrvatskim lukama 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000897834  |m U: Suvremeni promet  |n Software analysis of the level of air pollution and pedestrian level of service in the downtown area of Bitola, FYRO Macedonia 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000897848  |m U: Suvremeni promet  |n Učinkovito upravljanje gradskim parkirnim prostorom naplatom parkiranja 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000898205  |m U: Suvremeni promet  |n Determining transport ability of pushed convoys by measuring working parameters of propelling engines of push boats 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000898224  |m U: Suvremeni promet  |n Analiza učinkovitosti mjera za poboljšanje cestovnoprometne sigurnosti : lokalne aktivnosti i najbolja međunarodna praksa 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000898252  |m U: Suvremeni promet  |n Praktična ispitivanja validnosti softverskih aplikacija za analizu naleta motornog vozila na pješaka 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000898257  |m U: Suvremeni promet  |n Suvremene metode revizije cesta u funkciji povećanja sigurnosti prometa 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000898261  |m U: Suvremeni promet  |n Projekcije budućeg razvoja sigurnosti prometa u Bosni i Hercegovini s aspekta EU direktiva 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000898269  |m U: Suvremeni promet  |n Modularna inovativna rješenja za nesmetano i sigurno odvijanje prometa u gradovima 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000898342  |m U: Suvremeni promet  |n Ekologija prometa 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000898349  |m U: Suvremeni promet  |n Utjecaj površinskih svojstava habajućeg sloja asfalta na sigurnost prometa 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000898353  |m U: Suvremeni promet  |n Prepoznavanje faktora rizika u cestovnom prometu 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000898392  |m U: Suvremeni promet  |n Istraživanje stajališta vozača o utjecaju brzine na sigurnost prometa 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000898402  |m U: Suvremeni promet  |n Osnovni principi za određivanje štete u javnom gradskom prijevozu putnika 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000898407  |m U: Suvremeni promet  |n Problems experienced by people with disabilities when using parking spaces 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000898437  |m U: Suvremeni promet  |n Analiza modela indikatora u procjeni utjecaja telekomutiranja na smanjenje ugljičnih emisija transportnih aktivnosti 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000898449  |m U: Suvremeni promet  |n Sigurnost prometa na cestama i meteorološki uvjeti : primjeri iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000898171  |m U: Suvremeni promet  |n Mjesto i uloga digitalno obavijesnoga signalizacijskoga sustava u funkcioniranju suvremenog prometa 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000898180  |m U: Suvremeni promet  |n Cestovna sigurnost djece u zemljama Europske unije i u Republici Hrvatskoj 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000898200  |m U: Suvremeni promet  |n Internet forensic 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000898497  |m U: Suvremeni promet  |n Komparativno istraživanje razvijenosti i međusobne povezanosti prometne mreže Sisačko-moslavačke županije s užim i širim gravitacijskim područjem 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000977819  |m U: Suvremeni promet  |n Poslovno izvješće - najvažniji izvor podataka za ocjenu uspješnosti poslovanja poduzeća 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000898042  |m U: Suvremeni promet  |n Definiranje modela istraživanja tokova raskrižja kružnog toka (MIKR) 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000898044  |m U: Suvremeni promet  |n Istraživanje ovisnosti između dužine vremena reakcije i pouzdanosti rada željezničkog izvršnog osoblja i broja nastalih izvanrednih događaja 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000898049  |m U: Suvremeni promet  |n Karakteristike transportnih sredstava rasutih tereta s aspekta izbora transportnog sustava 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000898057  |m U: Suvremeni promet  |n Analiza mogućnosti monitoringa brzine vozila na relaciji Sarajevo-Zenica razvojem integrirane GIS-LBS platforme 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000898062  |m U: Suvremeni promet  |n Poboljšanje efikasnosti rada stanica tehničkih pregleda kontrolom baždarenja uređaja i opreme 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000898067  |m U: Suvremeni promet  |n Sigurnost pomorske plovidbe 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000898123  |m U: Suvremeni promet  |n Stručno osposobljavanje službenika za rad u VTS sustavima 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000898127  |m U: Suvremeni promet  |n Tehničke značajke velikobrzinskih željeznica 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000898140  |m U: Suvremeni promet  |n Rekonstrukcija željezničkoga kolodvora Ovča s aspekta kretanja putnika 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000898187  |m U: Suvremeni promet  |n Slijetanje specijalnoga teretnog vozila s ulazne rampe trajekta 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000948297  |m U: Suvremeni promet  |n Inovativni pristup sigurnosnim kriterijima na kružnim raskrižjima 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000948061  |m U: Suvremeni promet  |n Ustroj i mjere sigurnosti pomorske plovidbe te način i nadzor upravljanja 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000897707  |m U: Suvremeni promet  |n Projekt SETA u funkciji razvoja osovine CETC 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000897710  |m U: Suvremeni promet  |n Economic and social effects of transport development 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000897717  |m U: Suvremeni promet  |n Suvremeni pristup problemu planiranja optimalnih ruta 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000897724  |m U: Suvremeni promet  |n Analiza tokova prijevoza kao pokazatelja gospodarskih kretanja 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000897784  |m U: Suvremeni promet  |n Kvantifikacija varijabli mentalno verbalnog modela prometa i turizma u funkciji održivog razvoja gospodarstva Republike Hrvatske za 2013. godinu 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000948421  |m U: Suvremeni promet  |n Pravci razvoja poštanskih ureda u Republici Hrvatskoj 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000948448  |m U: Suvremeni promet  |n Indikatori opremljenosti prostora željezničkom infrastrukturom u primjeni metodološkog koncepta prometne dostupnosti - na primjeru okruga koridora VII u Srbiji 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000948192  |m U: Suvremeni promet  |n Forenzični i prometno-tehnički aspekt simuliranih ozljeda vratne kralježnice 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000948460  |m U: Suvremeni promet  |n Procjena efekata tehnoloških poboljšanja korištenjem simulacije u željezničkom čvoru Subotica 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000897752  |m U: Suvremeni promet  |n Troškovi prijevoza LNG-a morskim pravcima 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000948194  |m U: Suvremeni promet  |n Revizorni cestovne sigurnosti 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000948198  |m U: Suvremeni promet  |n Analiza stupnja propuštanja pješaka na nesignaliziranim pešačkim prijelazima u urbanim sredinama 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000948206  |m U: Suvremeni promet  |n Analiza slučaja vještačenja uzroka havarije na brodskom porivnom stroju 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000948212  |m U: Suvremeni promet  |n Road network safety management in the Republic of Croatia 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000948485  |m U: Suvremeni promet  |n Free economic zones - basis for commercial and trafic development 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000897773  |m U: Suvremeni promet  |n Poslovno izvješćivanje u HŽ-Putnički prijevoz d.o.o. 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000897780  |m U: Suvremeni promet  |n Bimodalni terminali u logističkom lancu 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000948219  |m U: Suvremeni promet  |n Cjeloživotno učenje za postizanje veće sigurnosti u cestovnom prometu 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000948228  |m U: Suvremeni promet  |n SWOT analiza prometnog sustava Sisačko-moslavačke županije 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000948199  |m U: Suvremeni promet  |n Razvitak i unapređenje riječke luke implementacijom aktivnosti i politika Europske unije 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000948188  |m U: Suvremeni promet  |n Urban road accidents in Dhaka, Bangladesh 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000948201  |m U: Suvremeni promet  |n Informacijski model rješavanja pomorskih sporova arbitražnim putem u odnosu na državni sud u RH od 2008. do 2018. godine 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000948230  |m U: Suvremeni promet  |n Sigurnost i zaštita u proizvodnji poštanskih maraka 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000948270  |m U: Suvremeni promet  |n Monitoring kvalitete pogonskih tekućih goriva prisutnih na tržištu Bosne i Hercegovine 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000948499  |m U: Suvremeni promet  |n Elementi razumijevanja komunikacijskih tehnologija 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000948279  |m U: Suvremeni promet  |n Determining optimal carrying capacity of convoys with efficiency of push boat propelling force 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000948282  |m U: Suvremeni promet  |n Izgradnja autocesta kroz Bosnu i Hercegovinu, moguće posljedice za okoliš i utjecaj na sigurnost prometa 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000948295  |m U: Suvremeni promet  |n Simulacija prometno-siguronosnih parametara na minikružnim raskižjima grada Sarajeva 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000948304  |m U: Suvremeni promet  |n Značenje automatskog prikupljanja podataka o protoku u funkciji razvoja cestovne mreže 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000948316  |m U: Suvremeni promet  |n Model vrednovanja i ocjene siguronosnih parametara opasnih mjesta na cestama 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000948321  |m U: Suvremeni promet  |n EU direktive i mogućnosti implementacije suvremenih sustava upravljivosti i incidentnim situacijama u cestovnim tunelima 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000948324  |m U: Suvremeni promet  |n Organizacija sustava tehničkih pregleda u Bosni i Hercegovini i zemljama okruženja 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000948326  |m U: Suvremeni promet  |n Analysis of the influence of the work of technical inspection stations on trefic safety 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000948356  |m U: Suvremeni promet  |n Prijevoz opasnih tvari cestom u Republici Hrvatskoj - bitne značajke sustava odobravanja vozila i cisterni 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000948357  |m U: Suvremeni promet  |n Promet, transport i urbana održivost 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000948361  |m U: Suvremeni promet  |n Method of selecting criteria for economic and environmental improvements of bulk transport 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000948365  |m U: Suvremeni promet  |n Prilagođena IMS aplikacija u funkciji poboljšanja transportnog procesa 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000948366  |m U: Suvremeni promet  |n Neki pogledi na međunarodnopravno reguliranje prijevoza stvari morem s posebnim osvrtom na Rotterdamska pravila, 2009. 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000948369  |m U: Suvremeni promet  |n Holistički pristup razvoju ITS-a u prometnom planiranju 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000948377  |m U: Suvremeni promet  |n Multimodalni transport - čimbenik održivog prometnog sustava 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000948390  |m U: Suvremeni promet  |n Optimized system or returnable packiging in Slovenia 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000948392  |m U: Suvremeni promet  |n Liberalizacija tržišta osiguranja od automobilske odgovornosti 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000948397  |m U: Suvremeni promet  |n Transport as a science in the Republic of Macedonia 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000948406  |m U: Suvremeni promet  |n Mjere i aktivnosti zaštite djece u cestovnom prometu 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000973568  |m U: Suvremeni promet  |n Assesment of passenger transport accessibility in rural areas in Poland on the example of Zachodniopomorskie voivodeship 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000973578  |m U: Suvremeni promet  |n The EIB project bond credit enhancement transport investments in the European Union 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000973581  |m U: Suvremeni promet  |n Role of ancillary revenue in airlines 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000973586  |m U: Suvremeni promet  |n Disabled passengers mobility in sustainable development policy 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000977823  |m U: Suvremeni promet  |n Inteligentni transportni sustavi u razvoju cestovnog prijevoza 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000973590  |m U: Suvremeni promet  |n Legal and financial aspects of purchasing property for road construction in Poland 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000977859  |m U: Suvremeni promet  |n Usporedba ovlaštenih i nezavisnih servisa na tržištu održavanja motornih vozila 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000977861  |m U: Suvremeni promet  |n Razvitak prometnog sustava Sisačko-moslavačke županije - preduvjet razvoja gospodarstva regije i Republike Hrvatske 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000977902  |m U: Suvremeni promet  |n Uloga logističkih performansnih indikatora u radu poštansko-logističkog centra 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000977906  |m U: Suvremeni promet  |n Višemodalne mogućnosti transporta u potpori međunarodnme vojne operacije ISAF u Afganistanu 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000977909  |m U: Suvremeni promet  |n Aspekti definiranja metodologije istraživanja transportnih tokova roba u IPA području 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000973638  |m U: Suvremeni promet  |n Fondovi Europske unije u funkciji razvoja željezničke infrastrukture 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000973640  |m U: Suvremeni promet  |n Prijevoz lakopokvarljivih prehrambenih proizvoda u Republici Hrvatskoj - pregled, provjera, isitivanje i certificiranje transportne opreme 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000973650  |m U: Suvremeni promet  |n Tržišna kompetentnost HŽ putničkog prijevoza 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000973658  |m U: Suvremeni promet  |n Primjena europskog zakonodavstva u pristupu tržištu međunarodnih prijevoznih usluga u Bosni i Hercegovini 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000973661  |m U: Suvremeni promet  |n SEETO sveobuhvatna mreža - kritička analiza principa i perspektive razvoja 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000977923  |m U: Suvremeni promet  |n Optimizacija plana rada vozila u transportnoj mreži 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000977926  |m U: Suvremeni promet  |n Određivanje opasnih mjesta na dionici ceste Visoko-Semizovac 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000977928  |m U: Suvremeni promet  |n Kvaliteta rada stanice tehničkog pregleda vozila ovisno o radnim aktivnostima voditelja 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000977947  |m U: Suvremeni promet  |n Strategic importance of modernization of road infrastructure Šibenik-Drniš-Knin 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000973707  |m U: Suvremeni promet  |n Uloga poslovnih komunikacija u strateškom menadžmentu organizacija 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000973710  |m U: Suvremeni promet  |n Istraživanje karakteristika putovanja studenata 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000973780  |m U: Suvremeni promet  |n Analiza funkcije autobusnog podsustava u održivoj urbanoj mobilnosti 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000973781  |m U: Suvremeni promet  |n Prilog istraživanju utjecaja korištenja industrijskih kolosjeka na ukupne transportne troškove 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000973782  |m U: Suvremeni promet  |n Analiza europskih velikobrzinskih željeznica 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000973784  |m U: Suvremeni promet  |n Osnove metodologije izrade plana rada vozača u prijevozu putnika 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000977721  |m U: Suvremeni promet  |n Analiza utjecaja obilježja tereta na kapacitativnu učinkovitost cestovnog prijevoza 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000973544  |m U: Suvremeni promet  |n German shipping companies'reaction on new SECA limits of 2015 : an empirical anaysis 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000973790  |m U: Suvremeni promet  |n Značenje logističkih centara u funkciji povećanja kvalitete usluga 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000973793  |m U: Suvremeni promet  |n Analiza ravnomjernosti intervala slijeđenja u javnom gradskom prijevozu putnika 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000973796  |m U: Suvremeni promet  |n Komparativna analiza poslovanja hrvatskih poduzeća u cestovnom prijevozu robe 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000973801  |m U: Suvremeni promet  |n Prometna ponuda i potražnja 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000977729  |m U: Suvremeni promet  |n Nova koncepcija željezničkog povezivanja Rijeke i Trsta 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000977732  |m U: Suvremeni promet  |n Prometni koridori kao temelj konkurentnosti Hrvatske 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000973649  |m U: Suvremeni promet  |n Balancing demand and supply of freight road transport : case study : Bosnia and Herzegovina 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000973655  |m U: Suvremeni promet  |n Utjecaj međunarodnog okruženja na razvoj željeznice u Republici Hrvatskoj 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000973705  |m U: Suvremeni promet  |n Linijski obalni pomorski promet - hrvatski brodari nakon pristupanja Hrvatske Europskoj uniji 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000973799  |m U: Suvremeni promet  |n Utjecaj inozemnih izravnih ulaganja na izvoz usluga u Republici Hrvatskoj 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000948050  |m U: Suvremeni promet  |n Tehnička i siguronosna iskoristivost HŽ infrastrukture 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000948052  |m U: Suvremeni promet  |n Prilog istraživanju matematičkog modela mjerenja intelektualnog kapitala logističkih sustava 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000948054  |m U: Suvremeni promet  |n Razvojne perspektive prometnog sustava Bosne i Hercegovine 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000948055  |m U: Suvremeni promet  |n Uloga informacijskih tehnologija u suvremenom prometu 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000947919  |m U: Suvremeni promet  |n Ekonomska i strateška opravdanost S.E.T.A. koridora 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000947920  |m U: Suvremeni promet  |n Strateški transport - ključ uspjeha za stratešku i operativnu pokretljivost 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000947924  |m U: Suvremeni promet  |n Tracking vehicles and drivers using information technologies 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000947925  |m U: Suvremeni promet  |n Rationalization of transport of postal shipment using GPS/RFID tehnologies in Bosnia and Herzegovina 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000947933  |m U: Suvremeni promet  |n Ekološki efekti izgradnje treće dionice subotičkog bulevara 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000947945  |m U: Suvremeni promet  |n Zaštita mora u funkciji pružanja turističkih usluga u Republici Hrvatskoj 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000947947  |m U: Suvremeni promet  |n Modeling of supply and demand in city public transport of passengers in Mostar 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000947959  |m U: Suvremeni promet  |n Stanje i korištenje kapaciteta željezničkoga putničkog prijevoza 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000947965  |m U: Suvremeni promet  |n Izazovi liberalizacije tržišta cestovnog prijevoza 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000947994  |m U: Suvremeni promet  |n Kabelska kanalizacija u elektroničkoj kumunikacijskoj mreži 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000948009  |m U: Suvremeni promet  |n Politika parkiranja u fokusu održivog prometa u gradovima 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000948069  |m U: Suvremeni promet  |n Ekonometrijski model za procjenu potražnje u putničkom prometu 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000948080  |m U: Suvremeni promet  |n Kvantifikacija varijabli informacijskog modela odabira arbitraža u pomorskim odnosima u svijetu od 2008. do 2018. godine 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000948088  |m U: Suvremeni promet  |n Utjecaj upravljanja matičnim podacima u lancu opskrbe 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000948103  |m U: Suvremeni promet  |n Optimatizacija prijevoznih troškova primjenom linearnog programiranja 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000948117  |m U: Suvremeni promet  |n Sličnosti prometne signalizacije i vizualnog manadžmenta u poslovanju 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000948131  |m U: Suvremeni promet  |n Vađenje i uklanjanje podrtina i potonulih stvari - moderna rješenja napokon implementirana u Hrvatski pomorski zakonik 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000977941  |m U: Suvremeni promet  |n Scientific literature and EU perspectives on urban consolidation centres 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000947930  |m U: Suvremeni promet  |n Izbor metode za određivanje ovisnosti među varijablama u prometu, prijevozu i komunikacijama 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000947936  |m U: Suvremeni promet  |n Tehnološke značajke HŽ infrastrukture kao uvjet poslovne uspješnosti 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000947964  |m U: Suvremeni promet  |n Svojstva međunarodnoga tržišta cestovnoga teretnog prijevoza 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000947993  |m U: Suvremeni promet  |n Informacijsko-komunikacijske tehnologije u funkciji upravljanja: učinkovitosti i profitabilnosti prometnih poduzeća 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000948004  |m U: Suvremeni promet  |n Obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000948019  |m U: Suvremeni promet  |n Robno-prometni tokovi automobila 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000948014  |m U: Suvremeni promet  |n Obilježja i izazovi prometne politike Republike Hrvatske 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000948142  |m U: Suvremeni promet  |n Analiza zrakoplovne konkurencije u Hrvatskoj 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 001017843  |m U: Suvremeni promet  |n Model analize i upravljanja procesima u prijevozu putnika 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 001017879  |m U: Suvremeni promet  |n Optimiziranje logističkih procesa integriranjem informacijskih tokova s osvrtom na SAP sustave 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 001017861  |m U: Suvremeni promet  |n Geneza uvođenja suvremenih komunikcijskih sustava na željeznice 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 001017865  |m U: Suvremeni promet  |n HŽ Cargo u kaleidoskopu tranzicije 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 001017871  |m U: Suvremeni promet  |n Rješavanje problema ukrcaja teških tereta na brod pomoću matematičkog izračuna 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 001017883  |m U: Suvremeni promet  |n Comparative analysis of different types of pallet rack warehouses with special reference to warehouses in the Bosnia and Herzegovina 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 001017890  |m U: Suvremeni promet  |n Upotreba suvremenih informacijskih tehnologija za upravljanje skladištima 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 001017894  |m U: Suvremeni promet  |n Aircraft landing using high accurate ground-based landing system 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 001017914  |m U: Suvremeni promet  |n Upravljanje poremećajima intervala slijeđenja vozila u javnom gradskom prijevozu putnika 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 001017918  |m U: Suvremeni promet  |n Logistička sposobnost Republike Srbije 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 001017924  |m U: Suvremeni promet  |n Sustavni pristup izučavanju eksternih troškova prometa 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 001017926  |m U: Suvremeni promet  |n Nedostaci međunarodnih propisa o sprječavanju onečišćenja fekalnim otpadnim vodama s plovila 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 001017936  |m U: Suvremeni promet  |n Trends in intermodal transport 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 001017940  |m U: Suvremeni promet  |n Towards safe and sustainable urban transport in Macedonia 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 001017980  |m U: Suvremeni promet  |n Određivanje emisije ispušnih plinova prometnog toka na dionici ceste 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 001017993  |m U: Suvremeni promet  |n Prognoziranje potrebnog broja viličara prilikom otpreme gotovih proizvoda 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 001017998  |m U: Suvremeni promet  |n Poslovni plan, koncept upravljanja poslovnim rezultatom : način izrade i usvajanja 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 001018002  |m U: Suvremeni promet  |n Ispunjavanje maastrichtskih kriterija konvergencije u Republici Hrvatskoj 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000242809  |m U: Suvremeni promet  |n Sigurnost u funkciji upravljanja prometom na magistralnim cestama Republike Hrvatske 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000242816  |m U: Suvremeni promet  |n Vozač kao temelljni čimbenik sigurnosti u cestovnom prometu 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000242758  |m U: Suvremeni promet  |n External costs in public transport 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000242638  |m U: Suvremeni promet  |n Funkcionalne politike logističkih (i nelogističkih) organizacija 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000242820  |m U: Suvremeni promet  |n Informacijski sustavi održavanja u transportnim sustavima 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000242642  |m U: Suvremeni promet  |n Uvjeti, zahtjevi i posljedice uspostavljanja nacionalnih logističkih centara 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000242646  |m U: Suvremeni promet  |n Ports 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000242666  |m U: Suvremeni promet  |n Strateški scenariji razvoja transporta 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000242823  |m U: Suvremeni promet  |n Cestovni promet Hrvatske s motrišta statistike 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000242703  |m U: Suvremeni promet  |n Logistika 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000242706  |m U: Suvremeni promet  |n Važni pojmovi i značajke prometnog sustava 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000242713  |m U: Suvremeni promet  |n Razvitak elektroničkih komunikacija i publikacija na Internetu 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000241717  |m U: Suvremeni promet  |n Traffic-control devices and systems 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000241718  |m U: Suvremeni promet  |n Razvoj nacionalnoga transportnog informacijskog sustava i baze statističkih podataka 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000241720  |m U: Suvremeni promet  |n Integrirani prometni simulacijski modeli povezani s GIS tehnologijom kao instrument za uređenje prometa u gradskim središtima 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000241722  |m U: Suvremeni promet  |n Značajke strateškog marketinga hrvatskoga gospodarstva i njegove implikacije u prometu 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000241724  |m U: Suvremeni promet  |n Uloga privatnoga kapitala u financiranju infrastrukture 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000241726  |m U: Suvremeni promet  |n Metoda strukturne analize sustava u funkciji uspješne komunikacije špeditera s prijevoznikom u prometnom sustavu 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000241728  |m U: Suvremeni promet  |n Utjecaj logistike na stupanj uspješnosti i sigurnosti kontejnerskog broda 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000241732  |m U: Suvremeni promet  |n Suvremene transportne tehnologije u službi ravnomjernog razvoja prometnih grana 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000241735  |m U: Suvremeni promet  |n Očekivanja korisnika prijevozne usluge 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000241738  |m U: Suvremeni promet  |n Marketinška logistika 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000241741  |m U: Suvremeni promet  |n Mjesto luke Koper u slovenskom (mediteranskom, europskom) prostoru 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000241743  |m U: Suvremeni promet  |n Projektiranje i razvoj sustava prometnih svjetala kao dijela inteligentnih transportnih sustava 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000241777  |m U: Suvremeni promet  |n Inspekcija cestovnog prometa i cesta kao bitan element urednosti i sigurnosti cestovnog prometa 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000241780  |m U: Suvremeni promet  |n Prometni znakovi i sigurnost prometa 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000241782  |m U: Suvremeni promet  |n Osnovna obilježja i centraža helikoptera HT-40 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000241783  |m U: Suvremeni promet  |n Inovacija sustava brojenja prometa u Hrvatskoj 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000241784  |m U: Suvremeni promet  |n Advantages and disadvantages of public passanger sea transport against other modes of transport between Slovenian coastal towns 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000241785  |m U: Suvremeni promet  |n Logistička uloga prometa i održivi razvitak 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000241787  |m U: Suvremeni promet  |n Međuodnos logistike, globalne distribucije i prometa 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000241792  |m U: Suvremeni promet  |n Promjene u strukturi potražnje za radom u hrvatskoj ekonomiji 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000241795  |m U: Suvremeni promet  |n Koncepcija atraktivizacije javnoga putničkog prometa u Sloveniji 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000241797  |m U: Suvremeni promet  |n Koncipiranje prometne politike 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000241800  |m U: Suvremeni promet  |n Sustav praćenja troškova po prometnim granama u RH 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000241804  |m U: Suvremeni promet  |n Prometna logistika na Internetu 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000241807  |m U: Suvremeni promet  |n Povijest izgradnje pruga u Dalmaciji 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000242747  |m U: Suvremeni promet  |n Izbor lađe za feeder prevoze 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000242599  |m U: Suvremeni promet  |n Razvitak infosustava i umjetne inteligencije u prometnoj medicini 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000242792  |m U: Suvremeni promet  |n Logistika kao marketinške aktivnosti 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000242795  |m U: Suvremeni promet  |n Optimalizacija razvoja prometne infrastrukture 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000242799  |m U: Suvremeni promet  |n Tarifna udruga u linijskom prijevozu putnika na području grada Zagreba i Županije zagrebačke 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000242801  |m U: Suvremeni promet  |n Krivulje slijeda zglobnih vozila kao bitan faktor dimenzioniranja površina za manipulaciju 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000470126  |m U: Suvremeni promet  |n Ekološke prednosti željeznice kao preduvjet socijalnog partnerstva 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000470149  |m U: Suvremeni promet  |n Multimodalna ekologija 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000470160  |m U: Suvremeni promet  |n Kombinirani promet i zaštita okoliša 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000470169  |m U: Suvremeni promet  |n Potreba nadzora nad prijevozom opasnih tvari 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000470252  |m U: Suvremeni promet  |n Mjere smanjenja emisije za postizanje SULEV normi 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000242831  |m U: Suvremeni promet  |n Homologacija kao element sigurnosti cestovnog prometa 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000242888  |m U: Suvremeni promet  |n Pouzdanost i operativna spremnost kao kriterijske funkcije za ocjenu kakvoće logističke potpore prometnih sredstava 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000242894  |m U: Suvremeni promet  |n Model suvremene koncepcije održavanja željezničkih vozila 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000470260  |m U: Suvremeni promet  |n Cestovni prijevoz i zaštita okoliša 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000470261  |m U: Suvremeni promet  |n Utjecaj cestovnog prometa na kakvoću zraka u gradu Virovitica 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000242907  |m U: Suvremeni promet  |n Transportna logistika u opskrbljivanju i upravljanju zalihama 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000242951  |m U: Suvremeni promet  |n Pojam trećih osoba i njihovo pravo na naknadu pretrpljenih šteta u svezi s obavljanjem djelatnosti Hrvatskih željeznica 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000242968  |m U: Suvremeni promet  |n Organiziranje i funkcioniranje logističkog sustava u vojsci 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000242986  |m U: Suvremeni promet  |n Metode za praćanje tehničkog stanja zrakoplovnoga mlaznog motora kao temelj uspješnog održavanja 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000242991  |m U: Suvremeni promet  |n Prihvaćanje ubrzanja i usporavanja kod zrakoplovnoga turbomlaznog motora 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000242993  |m U: Suvremeni promet  |n Logistika pri uklanjanju onesposobljenog zrakoplova 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000243000  |m U: Suvremeni promet  |n Logistika cestovnog prometa kao potpora komplementarnom razvitku hrvatskoga pomorskog i riječnog prometa 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000243004  |m U: Suvremeni promet  |n Neki čimbenici razvitka hrvatskoga prometnog sustava 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000243018  |m U: Suvremeni promet  |n Electronic toll collection system in Slovenia 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000243029  |m U: Suvremeni promet  |n Problematika preopterećenih teretnih vozila na slovenskim cestama 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000243031  |m U: Suvremeni promet  |n Krizna stanja i ustrojbene promjene na Hrvatskim željeznicama 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000470307  |m U: Suvremeni promet  |n Psihofizički utjecaj ceste i okolice uz cestu na vozača i suputnika 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000470310  |m U: Suvremeni promet  |n Cestarina kao instrument prometne politike za zaštitu okoliša 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000470312  |m U: Suvremeni promet  |n Potrošnja goriva i emisije cestovnoga motornog prometa na državnoj mreži cesta u Republici Sloveniji 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000470313  |m U: Suvremeni promet  |n Matematičko modeliranje širenja prometne buke 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000470000  |m U: Suvremeni promet  |n Promet kao element kvalitete turističke destinacije 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000470175  |m U: Suvremeni promet  |n Prometno ovisno upravljanje kao mjera za smanjenje ispušnih plinova 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000470176  |m U: Suvremeni promet  |n Optimization of firestations location for response in case of hazardous material accident 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000470325  |m U: Suvremeni promet  |n Virtualna stvarnost i ekološka dimenzija prometa informacijskim mrežama 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000243253  |m U: Suvremeni promet  |n Prijevoz opasnih tvari željeznicom i moguće nezgode 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000470070  |m U: Suvremeni promet  |n Uključivanje okoliša u koncept "održivog razvitka" 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000470189  |m U: Suvremeni promet  |n Ecological advantages of the railways transport in the Republic of Slovenia 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000470195  |m U: Suvremeni promet  |n Sustainable transport in Slovenia 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000470200  |m U: Suvremeni promet  |n Ecological values in road traffic models 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000470203  |m U: Suvremeni promet  |n Prometnice i održivi razvitak 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000470351  |m U: Suvremeni promet  |n Menadžment poštanskih kapaciteta u interakciji s okolišem 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000470155  |m U: Suvremeni promet  |n Izletnički vlakovi u funkciji zaštite okoliša 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000470207  |m U: Suvremeni promet  |n Utjecaj prometa na okoliš i klimatske promjene tijekom prošlosti 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000470209  |m U: Suvremeni promet  |n Zaštita okoliša u okviru razvitka prometnog sustava Moslavine 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000508513  |m U: Suvremeni promet  |n Changes in urban passenger transport in Slovenia as a consequence of putting into force the sustainable transport principles 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000508514  |m U: Suvremeni promet  |n Pješačke zone 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000508536  |m U: Suvremeni promet  |n Evaluation of unsignalized two-way stop controlled intersections capacity and measures of effectiveness 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000508547  |m U: Suvremeni promet  |n Informacijski sustavi u prometu u gradovima 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000508553  |m U: Suvremeni promet  |n Stanje i čimbenici cestovno-prometne sigurnosti Republike Hrvatske 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000508557  |m U: Suvremeni promet  |n Parkirališni prostori 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000508559  |m U: Suvremeni promet  |n Mogućnosti primjene postupaka višekriterijske optimizacije u prometnom planiranju i projektiranju 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000508477  |m U: Suvremeni promet  |n Conditions of functioning of urban public transport system in Bosnia and Herzegovina and its influence on the environment 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000508478  |m U: Suvremeni promet  |n Prometni aspekti priključenja trgovačkih centara na cestovnu mrežu grada Zagreba 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000508480  |m U: Suvremeni promet  |n Traffic as a factor of regional development 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000508486  |m U: Suvremeni promet  |n Mjere za smirivanje prometa u urbanim sredinama 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000508493  |m U: Suvremeni promet  |n Transport costs in the road traffic subsystem in Croatia 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000508494  |m U: Suvremeni promet  |n Problematika analiziranja prometnih nezgoda u kružnom raskrižju i moguća rješenja 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000508496  |m U: Suvremeni promet  |n Sigurnost cestovnog prometa u gradu Zagrebu 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000508499  |m U: Suvremeni promet  |n Mogućnosti komparativne analize sigurnosti cestovnog prometa u gradovima 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000508500  |m U: Suvremeni promet  |n Veza izvangradske ceste i naseljenog mjesta 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000508531  |m U: Suvremeni promet  |n Highway runoff treatment in the city of Celje in Slovenia 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000508511  |m U: Suvremeni promet  |n Menadžment kvalitete poštanskih usluga velikih gradova 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000508512  |m U: Suvremeni promet  |n Capacity and performances of unsignalized intersections and roundabouts 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000509182  |m U: Suvremeni promet  |n Protective of children's safety and measures for its improvement 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000509191  |m U: Suvremeni promet  |n Transportna telematika 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000508639  |m U: Suvremeni promet  |n Prometna politika u funkciji uključivanja Hrvatske u europski prometni sustav 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000508641  |m U: Suvremeni promet  |n Sigurnost u podzemnim garažnim kućama sa stajališta zaštite od požara 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000508642  |m U: Suvremeni promet  |n Upotreba mobilnog telefona tijekom upravljanja vozilom 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000508643  |m U: Suvremeni promet  |n Pavement management in the scope of managing roads and transportation assets 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000508646  |m U: Suvremeni promet  |n City bus survey 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000508647  |m U: Suvremeni promet  |n Mogućnosti unapređivanja sigurnosnih elemenata u sustavu cestovnog prometa u gradovima 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000508654  |m U: Suvremeni promet  |n Integralno upravljanje pješačkim tokovima u gradu primjenom ITS 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000508656  |m U: Suvremeni promet  |n Povećanje sigurnosti pješaka prilagođivanjem regulativnih elemenata na pješačkim prijelazima 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000508658  |m U: Suvremeni promet  |n Brzina vožnje i prometne nesreće 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000509012  |m U: Suvremeni promet  |n Izbor optimalnog elektromotornog vlaka za gradsko-prigradski prijevoz na području grada Zagreba 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000509013  |m U: Suvremeni promet  |n Systems problem solving in traffic science and technology 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000509021  |m U: Suvremeni promet  |n Fuzzi multiattribute decision making in logistics processes 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000509022  |m U: Suvremeni promet  |n Razvoj telematike i njezina primjena u javnom gradskom prometu 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000509023  |m U: Suvremeni promet  |n Problem gradskog prijevoza 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000509036  |m U: Suvremeni promet  |n Putnički terminal Zaprešić u funkciji gradsko-prigradske željeznice 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000509039  |m U: Suvremeni promet  |n High-speed railways in the world 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000509040  |m U: Suvremeni promet  |n Garažno-parkirni objekti 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000509042  |m U: Suvremeni promet  |n Model oponašanja ukrcaja robe u poduzeću "Kraš" pomoću redova čekanja 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000509054  |m U: Suvremeni promet  |n Kvantitativne metode odlučivanja 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000509056  |m U: Suvremeni promet  |n Logistics in transportation 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000509058  |m U: Suvremeni promet  |n Die intermodale Kooperation Schiene-Strasse-Schiff am Beispiel der suedosteuropaeischen Region 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000509060  |m U: Suvremeni promet  |n Development of the traffic system, mountain regions and tourism 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000509062  |m U: Suvremeni promet  |n Vještačenje prometnih nezgoda 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000509063  |m U: Suvremeni promet  |n Raspoloživost tračničkih vozila i troškovi održavanja 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000509068  |m U: Suvremeni promet  |n Prometna ponuda i potražnja u funkciji uvođenja u promet gradske i prigradske željeznice u Splitu 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000509076  |m U: Suvremeni promet  |n Upravljanje ljudskim resursima jedinica lokalne uprave i samouprave kao temelj kvalitetnoga prometnog sustava 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000509098  |m U: Suvremeni promet  |n Multikriterijalno određivanje prioritetnog redoslijeda gradnje cestovnih dionica 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000509102  |m U: Suvremeni promet  |n Planiranje i projektiranje posebnih izvanrazinskih pješačkih i biciklističkih prijelaza 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000509118  |m U: Suvremeni promet  |n Senzori i uređaji za mjerenje prometa u gradovima 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000509170  |m U: Suvremeni promet  |n Čvorišta brzih gradskih cesta 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000509175  |m U: Suvremeni promet  |n Modelling public transport on-call service in a new residential area in the town of Bitola 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000288182  |m U: Suvremeni promet  |n Turističke informacije sudionicima u prometu 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000288189  |m U: Suvremeni promet  |n Komunikacija podacima kao čimbenik oblikovanja elektroničkih tržišta 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000288192  |m U: Suvremeni promet  |n Virtualna globalizacija i postmodernističko društvo 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000288209  |m U: Suvremeni promet  |n Objektni pristup modeliranju dizajna sigurnosnoga kriptografskog modela 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000288217  |m U: Suvremeni promet  |n Objektni pristup modeliranju razvoja i održavanja sigurnosnoga kriptografskog modela 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000288222  |m U: Suvremeni promet  |n Objektni pristup modeliranju analize sigurnosnoga kriptografskog modela 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000288225  |m U: Suvremeni promet  |n Informacijska ekonomija i prividna stvarnost posredovana računalom 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000288589  |m U: Suvremeni promet  |n Međusobna ovisnost razvoja prometa i turizma 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000288594  |m U: Suvremeni promet  |n Uvjeti uključivanja cestovnih prijevoznika na prometno tržište Europe 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000288600  |m U: Suvremeni promet  |n Sustav automobilskih svjetala i njihov doprinos sigurnosti automobilskog prometa 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000288320  |m U: Suvremeni promet  |n Impact of the telecommunications and information technologies on transport 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000288322  |m U: Suvremeni promet  |n Optimal choice of transportation means as a precondition for traffic safety 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000288328  |m U: Suvremeni promet  |n Transaction costs and optimal number of suppliers for transport logistics using electronic commerce technologies 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000288331  |m U: Suvremeni promet  |n Linijski pomorski putnički promet u povezivanju mjesta boravišta turista i turističkog odredišta 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000288338  |m U: Suvremeni promet  |n Prilog analizi utvrđivanja najpovoljnije cestovne veze između Splita i Zagreba 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000288342  |m U: Suvremeni promet  |n Search costs in the electronic marketplaces 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000288346  |m U: Suvremeni promet  |n Prijedlozi cestovne mreže od vitalnog interesa za grad Čakovec i grad Varaždin 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000288350  |m U: Suvremeni promet  |n Utjecaj prometnog planiranja na obrambeni sustav 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000288353  |m U: Suvremeni promet  |n Supstitucijska konkurencija u javnom putničkom prometu i zahtjev za održivim razvitkom 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000287922  |m U: Suvremeni promet  |n Massnahmen zur Vermeidung von Geisterfahrten auf Autobahnen und Schnellstrassen in Oesterreich 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000287923  |m U: Suvremeni promet  |n Busfahrstreifen frei fuer Autos mit mehreren Insassen 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000287928  |m U: Suvremeni promet  |n Sigurnost cestovnog prometa i prevencija nezgoda 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000287930  |m U: Suvremeni promet  |n Energetic analysis of 30 km/h city zones and corresponding alternative measures 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000287932  |m U: Suvremeni promet  |n Sigurnost biciklista i pješaka u kružnim čvorištima 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000287936  |m U: Suvremeni promet  |n Postoje li pojave na signalno-sigurnosnim uređajima pri kojima je ugrožena sigurnost prometa? 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000287939  |m U: Suvremeni promet  |n Optimalna razina osiguranja - veća sigurnost 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000287947  |m U: Suvremeni promet  |n Mogućnosti primjene alternativnih goriva za željeznička vozila 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000288488  |m U: Suvremeni promet  |n Osnove nacionalnog programa izgradnje biciklističke infrastrukture u Republici Sloveniji 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000288491  |m U: Suvremeni promet  |n Nadzor prometa digitalnim videokamerama 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000288493  |m U: Suvremeni promet  |n Metode skupljanja podataka o vremenu putovanja na cestovnoj mreži 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000288494  |m U: Suvremeni promet  |n Analiziranje utjecaja ceste i prometa na okoliš s pomoću geografskih informacijskih sustava i izbor optimalne varijante 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000288495  |m U: Suvremeni promet  |n The reflection of advanced transport telematics diversity on the sustainability concept 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000288496  |m U: Suvremeni promet  |n Parking places in Slovene winter sports and tourist centres 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000288498  |m U: Suvremeni promet  |n Model upravljanja cestovnim prometom putem neizrazitih veličina 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000288499  |m U: Suvremeni promet  |n Hrvatski promet kao sastavni dio integracijskih aktivnosti prometne politike Europske unije 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000288016  |m U: Suvremeni promet  |n Vozila na vodikove gorive članke 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000288025  |m U: Suvremeni promet  |n Realizacija projekta prigradske željeznice od Splita do Kaštela na tunelskoj postaji "Sud" u Splitu pri primjeni vlakova s dizelskom vučom 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000288026  |m U: Suvremeni promet  |n Onečišćenje atmosfere automobilskim transportom 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000288036  |m U: Suvremeni promet  |n Prilog suživotu/koegzistenciji čovjeka i plovila 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000288044  |m U: Suvremeni promet  |n Unapređenje sustava kontrole leta primjenom WEB-a 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000288046  |m U: Suvremeni promet  |n Sigurnosne odlike i moguće zloporabe GSM sustava 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000288057  |m U: Suvremeni promet  |n Preispitivanje tarifnog sustava (cijena) sa stajališta troškova u teretnom prometu 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000288059  |m U: Suvremeni promet  |n Osobne pogreške u osnovama događanja željezničkih prometnih nesreća 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000249442  |m U: Suvremeni promet  |n Utjecaj tlaka u gumama na bitne značajke dinamičke stabilnosti i na sigurnost u prometu 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000249444  |m U: Suvremeni promet  |n Utvrđivanje troškova i cijena prijevoza ovisno o duljini puta 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000249446  |m U: Suvremeni promet  |n Marketinške vizije prometa kao nositelja komunikacijskog sustava Republike Hrvatske 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000249464  |m U: Suvremeni promet  |n Incoterms termini u međunarodnoj razmjeni 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000249467  |m U: Suvremeni promet  |n Ocjena organizacije prodajne funkcije prometnog poduzeća 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000249231  |m U: Suvremeni promet  |n Neitech bei der Duetsche Bahn AG 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000249470  |m U: Suvremeni promet  |n Development of information strategy as a factor of sovereign in the state of Croatia 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000249235  |m U: Suvremeni promet  |n Diesel - Triebzuege mit Neigetechnik Regio-Swinger br 611/612 fuer den Regionalverkehr 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000249237  |m U: Suvremeni promet  |n Fiat Pendolino 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000249239  |m U: Suvremeni promet  |n Intercity-Zuege und Siemens Neigetechnik 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000249242  |m U: Suvremeni promet  |n The Talgo Pendular trains 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000249243  |m U: Suvremeni promet  |n Concept of strategic and information methodological approach to the information system design 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000249246  |m U: Suvremeni promet  |n Global strategy approach aspects of reinstating Croatian's the information sovereign 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000249478  |m U: Suvremeni promet  |n High quality methodology of planning and controlling the expert systems development 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000291330  |m U: Suvremeni promet  |n Gospodarenje automobilskim otpadom u Republici Hrvatskoj 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000291331  |m U: Suvremeni promet  |n Utjecaj uporabe soli za posipanje prometnica u zimskoj službi na čovjekov okoliš 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000291333  |m U: Suvremeni promet  |n Stanje i razvoj mlaznih motora malog potiska 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000291337  |m U: Suvremeni promet  |n Model programa razvitka i ustroja službe traganja i spašavanja u Republici Hrvatskoj 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000291363  |m U: Suvremeni promet  |n Prijevoz tereta nestandardnih gabarita zrakoplovima 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000291365  |m U: Suvremeni promet  |n Prijevoz putnika nadzvučnim brzinama 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000291366  |m U: Suvremeni promet  |n Analiza čimbenika koji oblikuju image zračnih prijevoznika 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000291367  |m U: Suvremeni promet  |n Održivi razvitak autobusnoga linijskog prometa u Hrvatskoj 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000291370  |m U: Suvremeni promet  |n Strategija razvoja sigurnosti mladih vozača u funkciji održivog prometa 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000291372  |m U: Suvremeni promet  |n Osuvremenjivanje nadzora sustava kontrole leta 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000291377  |m U: Suvremeni promet  |n Tehnički aspekti za buduće velikobrzinske vlakove s nagibnom tehnologijom 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000291382  |m U: Suvremeni promet  |n Značenje kategorizacije putničkih terminala za cestovni promet Hrvatske 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000291383  |m U: Suvremeni promet  |n Semantičke i sintaktičke značajke jezika prometa 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000291384  |m U: Suvremeni promet  |n Održivi razvitak zračnog prijevoza u Hrvatskoj 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000291385  |m U: Suvremeni promet  |n Željezničke signalizacijske norme i interoperabilnost 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000291407  |m U: Suvremeni promet  |n Homologacija vozila i njezin utjecaj na sigurnost i zaštitu okoliša 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000291411  |m U: Suvremeni promet  |n Definicija podsustava održavanja svjetla u sustavu Plovput-a 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000291414  |m U: Suvremeni promet  |n Utvrđivanje prihoda i osnovnoga tarifnoga modula za određivanje cijene karata u JGPP-u u Sarajevu 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000566362  |m U: Suvremeni promet  |n Suvremena prometna infrastruktura za povezivanje europskog sjevera i juga 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000566370  |m U: Suvremeni promet  |n Development of rail traffic infrastructure of Croatia and the neighbouring countries 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000566372  |m U: Suvremeni promet  |n Stand und Entwicklungsplaene der polnischen Strassenverkehrsinfrastruktur 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000566394  |m U: Suvremeni promet  |n Condition and trends of traffic in EU and Slovenia 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000566396  |m U: Suvremeni promet  |n Prometno povezivanje europskog sjevera i juga glede pozicije Makedonije 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000566399  |m U: Suvremeni promet  |n Prometni koridori i njihova uloga u međusobnom povezivanju 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000566403  |m U: Suvremeni promet  |n Uloga prometne logistike u povezivanju europskog sjevera i juga 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000566410  |m U: Suvremeni promet  |n Prometno povezivanje europskoga sjevera i juga u funkciji razvitka turizma 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000566413  |m U: Suvremeni promet  |n Prometna infrastruktura - čimbenik valorizacije turističkih potencijala Hrvatske 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000566420  |m U: Suvremeni promet  |n Transport u vrtlogu globalizacije 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000566459  |m U: Suvremeni promet  |n Feeder servis u funkciji revitalizacije kontejnerskog prometa u jadranskim lukama 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000566464  |m U: Suvremeni promet  |n Prometni tokovi međunarodnoga cestovnoga teretnog prijevoza u službi turizma 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000566469  |m U: Suvremeni promet  |n Importance of Pan-European transport corridors for Poland 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000566481  |m U: Suvremeni promet  |n Matematički model multimodalnoga transporta 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000566501  |m U: Suvremeni promet  |n Suvremene transportne tehnologije u kombiniranom transportu 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000566506  |m U: Suvremeni promet  |n Značenje i uloga hrvatskoga prometnog sustava u europskim prometnim tokovima 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000566513  |m U: Suvremeni promet  |n Restoring equilibrium on the European transport market 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000566540  |m U: Suvremeni promet  |n Turizam i transport 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000566543  |m U: Suvremeni promet  |n Moderni menadžment prometnog sustava 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000566548  |m U: Suvremeni promet  |n Značenje prometa na unutarnjim plovnim putovima za integraciju Hrvatske u europske prometne tokove 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000566550  |m U: Suvremeni promet  |n Tehničko-tehnološke pretpostavke izgradnje eksploatacije Ro-Ro terminala u Bakru 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000566580  |m U: Suvremeni promet  |n Informatičko oblikovanje baza modela transportnih mreža 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000566584  |m U: Suvremeni promet  |n Utjecaj procesa integracije europskog sjevera i juga na cestovni promet grada Rijeke 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000566588  |m U: Suvremeni promet  |n Mogućnosti kvalitetnog povezivanja Primorsko-goranske županije u europske prometne tokove 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000566598  |m U: Suvremeni promet  |n Cestovni promet u povezivanju europskog sjevera i juga 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000566601  |m U: Suvremeni promet  |n Uloga prometa i morskoga putničkog brodarstva u razvitku hrvatskog turizma 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000566605  |m U: Suvremeni promet  |n Railway reform across Europe 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000566629  |m U: Suvremeni promet  |n Motorway junction "Pivka" traffic doors of the Bay of Kvarner on the way towards the heart of Europe 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000566655  |m U: Suvremeni promet  |n Uloga Jadransko-jonske autoceste u cestovnoj mreži Splitsko-dalmatinske županije 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000566659  |m U: Suvremeni promet  |n Tokovi teretnih vozila i robe na koridoru X. 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000607956  |m U: Suvremeni promet  |n Integracija brzih nekonvencionalnih brodova u jadranski linijski promet 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000607958  |m U: Suvremeni promet  |n Robno-transportni centri 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000607959  |m U: Suvremeni promet  |n Logistička potpora postrojbama oružanih snaga Republike Hrvatske u mirovnim operacijama NATO-a 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000607960  |m U: Suvremeni promet  |n Međuovisnost prometa i gospodarstva 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000608001  |m U: Suvremeni promet  |n Željeznički gradski i prigradski prijevoz na osječkom području 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000608019  |m U: Suvremeni promet  |n Interpolacija autobusnog terminala s garažno-parkirnim objektom u urbani prostor Opatije 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000608023  |m U: Suvremeni promet  |n Poslovno izvješćivanje u sustavu Hrvatskih željeznica 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000608027  |m U: Suvremeni promet  |n Vinske ceste - čimbenik turističkog i gospodarskog razvitka 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000608030  |m U: Suvremeni promet  |n The Ro-La transportation on the VI-th corridor 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000607810  |m U: Suvremeni promet  |n Neki izazovi upravljanju održivim razvojem prometnih sustava 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000607812  |m U: Suvremeni promet  |n Strukturna prilagodba hrvatskoga prometnog sustava procesu globalizacije 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000294692  |m U: Suvremeni promet  |n Prijedlozi cestovne mreže od vitalnog interesa za grad Čakovec i grad Varaždin 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000607820  |m U: Suvremeni promet  |n Logističko-distribucijski centar Matulji u funkciji modeliranja logističke mreže država srednje i jugoistočne Europe 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000607824  |m U: Suvremeni promet  |n Centar za upravljanje i vođenje prometa na državnoj razini 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000607828  |m U: Suvremeni promet  |n Logistička industrija za 21. stoljeće 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000607839  |m U: Suvremeni promet  |n Čimbenici ukupne produktivnosti zračnog prijevoza 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000607862  |m U: Suvremeni promet  |n Upravljanje robnim tokovima na riječkom prometnom pravcu 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000607866  |m U: Suvremeni promet  |n Modernizacija informacijsko-komunikacijskog sustava hrvatskih željeznica 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000607867  |m U: Suvremeni promet  |n Inteligentno parkiranje po mjeri čovjeka 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000607869  |m U: Suvremeni promet  |n Nedjeljivost organizacije i logistike u pomorskom poduzeću 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000607880  |m U: Suvremeni promet  |n Značenje primjene inteligentnih transportnih sustava u Splitsko-dalmatinskoj županiji 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000607883  |m U: Suvremeni promet  |n Menadžment u cestovnom teretnom prijevozu 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000607890  |m U: Suvremeni promet  |n "BOT" kao način investiranja u objekte prometne infrastrukture 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000607892  |m U: Suvremeni promet  |n Geografsko-informacijski sustav kao potpora modeliranju vojnoga prometnog sustava 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000608059  |m U: Suvremeni promet  |n Bedeutung geografischer Lage der Slowakei im europaeischen Verkehrswesen in der Richtung Nord-Sued 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000608067  |m U: Suvremeni promet  |n Objedinjavanje sustava za prijevoz putnika s ciljem povećenja kvalitete prijevoza 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000607894  |m U: Suvremeni promet  |n Logistika novog tisućljeća 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000607895  |m U: Suvremeni promet  |n Strategija vođenja cestovnog prometa u središtu grada Rijeke 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000607897  |m U: Suvremeni promet  |n Liner shipping market changes conditioned by containerization 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000608068  |m U: Suvremeni promet  |n Upravljanje lučkim prometnim sustavom u lukama unutarnjih voda 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000608070  |m U: Suvremeni promet  |n Prometna politika Republike Makedonije 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000607930  |m U: Suvremeni promet  |n Javni prijevoz putnika i potreba njegove bolje pravne reguliranosti na primjeru grada Osijeka 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000298688  |m U: Suvremeni promet  |n Autobusni terminali otočnog tipa 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000298691  |m U: Suvremeni promet  |n Željeznički turizam kao element poboljšanja ukupne turističke ponude SR Jugoslavije 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000298693  |m U: Suvremeni promet  |n Sukob prometnih i turističkih interesa na mikrorazini s osvrtom na grad Rab 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000298694  |m U: Suvremeni promet  |n Promet kao element turističkoga satelitskog računa Republike Hrvatske 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000298705  |m U: Suvremeni promet  |n Jadranska autocesta 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000298708  |m U: Suvremeni promet  |n Turistički aspekt željezničkog povezivanja Rijeke i Zagreba 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000298443  |m U: Suvremeni promet  |n Budućnost turizma 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000298446  |m U: Suvremeni promet  |n Međuovisnost učinaka pojedinih prometnih modaliteta i turizma 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000298447  |m U: Suvremeni promet  |n Turistička krstarenja u svijetu 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000298450  |m U: Suvremeni promet  |n The European research project EQUIP 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000298452  |m U: Suvremeni promet  |n Planed web promotion 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000298698  |m U: Suvremeni promet  |n Informatizacija prikupljanja podataka u statistici turizma 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000298701  |m U: Suvremeni promet  |n Odgovarajući obrazovni programi na području turizma u Republici Sloveniji 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000298711  |m U: Suvremeni promet  |n Turizam i prometna mreža Slavonije i Baranje 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000298726  |m U: Suvremeni promet  |n Poštanski uredi u funkciji turizma 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000298540  |m U: Suvremeni promet  |n Model međusektorske analize 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000298543  |m U: Suvremeni promet  |n Autonavigacija u funkciji turističkih putovanja 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000298544  |m U: Suvremeni promet  |n Marketinški pristup prometnoj valorizaciji turističke destinacije hrvatskog Podunavlja 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000298549  |m U: Suvremeni promet  |n Turistička uloga pratećih uslužnih objekata na autocestama s naplatom cestarine u Hrvatskoj 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000298552  |m U: Suvremeni promet  |n Methods for development harmonization of mountain resorts ropeway and tourist infrastructures 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000298556  |m U: Suvremeni promet  |n Značenje paneuropskih prometnih koridora za razvitak turizma u Republici Hrvatskoj 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000298738  |m U: Suvremeni promet  |n Modernizacija hrvatskih željeznica kao preduvjet njihova funkcionalnog uključivanja u turističku ponudu Hrvatske 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000298741  |m U: Suvremeni promet  |n Brzobrodske linije kopno-otoci 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000298732  |m U: Suvremeni promet  |n Telekomunikacijska tehnologija 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000298733  |m U: Suvremeni promet  |n Poštansko turističko tržište 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000662956  |m U: Suvremeni promet  |n Characteristics and analysis transport costs in the road traffic in Croatia 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000299434  |m U: Suvremeni promet  |n Hrvatska aktualna cestovna pitanja u 2001. 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000662960  |m U: Suvremeni promet  |n Usklađivanje prometnog sustava Republike Hrvtaske s prometnim sustavom Europske unije 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000299442  |m U: Suvremeni promet  |n Implementacija informacijske tehnologije u turizmu 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000299444  |m U: Suvremeni promet  |n Prometna logistika u funkciji turizma 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000299446  |m U: Suvremeni promet  |n Podzvučni aerodinamički tunel za školske namjene 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000662963  |m U: Suvremeni promet  |n Traffic policy as an evaluation factor for the croatian economic potential 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000663020  |m U: Suvremeni promet  |n Upravljanje poslovnim procesima u funkciji konkurentnosti na tržištu cestovnoga teretnog prometa 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000299448  |m U: Suvremeni promet  |n Tračnička vozila s baterijskim pogonom 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000299450  |m U: Suvremeni promet  |n Intenzitet kvara i raspoloživost vozila tipa 2100 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000299451  |m U: Suvremeni promet  |n Željezničko čvorište Split u 21. stoljeću 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000299452  |m U: Suvremeni promet  |n Prevencija CFIT nesreća 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000299456  |m U: Suvremeni promet  |n Lufthansa 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000662967  |m U: Suvremeni promet  |n Measuring of sustainability of a transport system, a pilot study for the Vienna contribution 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000663021  |m U: Suvremeni promet  |n Relevantna obilježja globalnoga poštanskog tržišta 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000299458  |m U: Suvremeni promet  |n Trendovi razvitka kompanija za ekspresnu dostavu pošiljaka 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000662968  |m U: Suvremeni promet  |n Modern concept of value driven maintenanace in European transport infrastructure 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000662974  |m U: Suvremeni promet  |n Modernizacija Luke Rijeka 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000662979  |m U: Suvremeni promet  |n Upravljanje troškovima prijevozničke tvrtke u cestovnom teretnom prometu 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000663026  |m U: Suvremeni promet  |n Prilog definiranju upravljanja prometnim sustavima 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000663030  |m U: Suvremeni promet  |n Preconditions for seller liability for factural defects in sales contract according to Roman and contemporary Slovenian law 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000299574  |m U: Suvremeni promet  |n Moderne tehnologije 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000299577  |m U: Suvremeni promet  |n Pojava informacijske ekonomije kao svjetskog procesa 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000663049  |m U: Suvremeni promet  |n Kopnena prometna infrastruktura u funkciji razvitka pomorskoputničkih luka Republike Hrvatske 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000299286  |m U: Suvremeni promet  |n Razvojna međuovisnost i konfliktnost prometa i turizma 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000299289  |m U: Suvremeni promet  |n Prometna infrastruktura 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000299292  |m U: Suvremeni promet  |n The hypercube Qn, as a model of fast two-ways communication 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000299296  |m U: Suvremeni promet  |n Šibenski turizam 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000299302  |m U: Suvremeni promet  |n Obnova zračne luke Osijek-Klisa kao bitan čimbenik razvitka prometa i turizma u regiji Slavonije i Baranje 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000299303  |m U: Suvremeni promet  |n Važnost lokalnih pravila i pozitivnih propisa za sigurnost cestovnog prometa i razvitak turizma 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000663051  |m U: Suvremeni promet  |n Rizici u vanjskotrgovinskom poslovanju 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000663052  |m U: Suvremeni promet  |n More competitiveness through Slovenian transport logistics cluster 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000299304  |m U: Suvremeni promet  |n Kako poboljšati sigurnost prometa na cestama Hrvatske 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000299423  |m U: Suvremeni promet  |n Propusna moć cesta pri velikim prometnim opterećenjima 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000299427  |m U: Suvremeni promet  |n Kružno čvorište Sveta Ana - Kačjak u Rijeci 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000299430  |m U: Suvremeni promet  |n Mini kružna čvorišta 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000663125  |m U: Suvremeni promet  |n Slobodna zona kao dio lučkoga prometnog sustava 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000663129  |m U: Suvremeni promet  |n Models of relationship between the basic flow parameters at the M-5 highway specific upgrade 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000663137  |m U: Suvremeni promet  |n Uvođenje novih i unaprjeđenje postojećih usluga 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000663157  |m U: Suvremeni promet  |n The single northern Adriatic port system 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000663162  |m U: Suvremeni promet  |n Information technologies application in modern logistic systems 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000663167  |m U: Suvremeni promet  |n Program održavanja protupožarnih zrakoplova 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000663175  |m U: Suvremeni promet  |n Zagreb ranžirni kolodvor 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000663237  |m U: Suvremeni promet  |n Combinatorial programming approach to postal systems 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000663239  |m U: Suvremeni promet  |n A mathematical model for establishing the quantity of delivered goods in the micrologistical distributive system 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000663247  |m U: Suvremeni promet  |n Međunarodni projekt "NADOK-X" 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000663249  |m U: Suvremeni promet  |n The impact of the position of a doppler speedometer on the result of the measurement 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000663253  |m U: Suvremeni promet  |n Prijedlog povećanja sigurnosti prometa na raskrižju cesta D8 i Ž 6142 čvorišta Solin - Split 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000663258  |m U: Suvremeni promet  |n Ekološke i druge prednosti željezničkog prijevoza 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000663259  |m U: Suvremeni promet  |n Robno - transportni centri 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000663268  |m U: Suvremeni promet  |n Aspekti kvalitete na zračnim lukama 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000663323  |m U: Suvremeni promet  |n Logistics of the special transport in the route Ljubljana (Slo) Saudi Arabia via Rijeka (Cro) 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000663356  |m U: Suvremeni promet  |n Hrvatski prometni sustav do godine 2006. i vizije akademika Josipa Roglića 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000663361  |m U: Suvremeni promet  |n Osnove koncepta upravljanja prometnim sustavom u Sarajevu 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000663364  |m U: Suvremeni promet  |n "INTERIM" - razvojni projekt intermodalnoga teretnoga prometnog sustava za prometno-gospodarsko povezivanje EU s Azijom i Istočnom Afrikom preko Republike Hrvatske 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000663366  |m U: Suvremeni promet  |n Prometna sigurnost u nekim hrvatskim gradovima 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000663401  |m U: Suvremeni promet  |n Prometni tokovi s motrišta sigurnosti u tunelima na autocestama 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000663404  |m U: Suvremeni promet  |n Prometno-sigurnosna analiza autocestovnih tunela sa stajališta motornih vozila 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000663407  |m U: Suvremeni promet  |n Pravno-tehnički aspekt zaštite mora od onečišćenja sredstvima zaštite protiv obraštanja brodova morskim raslinjem 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000663417  |m U: Suvremeni promet  |n Park & Ride sustav i njegova primjena na autobusnom okretištu Turkovo u gradu Rijeci 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000663432  |m U: Suvremeni promet  |n Mogući modeli upravljanja garažno-parkirnim objektima 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000663434  |m U: Suvremeni promet  |n Implementacija Smjernice o sigurnosti Europske komisije na hrvatski željeznički sustav 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000663437  |m U: Suvremeni promet  |n Metodološki pristup određivanju prioriteta mjera za održavanje cestovne mreže 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000663440  |m U: Suvremeni promet  |n Provjera opravdanosti primjene kružnog raskrižja određivanjem vrijednosti utjecajnih čimbenika 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000663442  |m U: Suvremeni promet  |n Optimizacija prometnih tokova na ulazu u parkiralište primjenom teorije redova čekanja 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000663444  |m U: Suvremeni promet  |n Željezničko-cestovni prijelazi kao kritične točke s aspekta sigurnosti prometa 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000663457  |m U: Suvremeni promet  |n "EAGLE" sustav za kontrolu i nadzor prometa 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000663480  |m U: Suvremeni promet  |n Sustav javnoga poslovnog izvješćivanja Njemačkih željeznica 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000663482  |m U: Suvremeni promet  |n Značenje sigurnosti u prijenosu poštanskih pošiljaka 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000663483  |m U: Suvremeni promet  |n Potencijal hibridnih pogona u smanjenju potrošnje goriva i štetne emisije 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000663485  |m U: Suvremeni promet  |n Zaštita okoliša u željezničkom prometu kao dio ukupnih težnji smanjenja polucije zraka 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000663487  |m U: Suvremeni promet  |n Formula Student na Fakultetu strojarstva i brodogradnje 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000841408  |m U: Suvremeni promet  |n Traffic safety : airspace capacity / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000666097  |m U: Suvremeni promet  |n Prometno-ekonomski aspekti južnog dijela cestovnog koridora Vc 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000666098  |m U: Suvremeni promet  |n Višedisciplinarna istraživanja sustava lake gradske željeznice u gradu Zagrebu 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000666099  |m U: Suvremeni promet  |n Prolazi u razdjelnom pojasu autocesta 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000666173  |m U: Suvremeni promet  |n Mogućnosti razvoja inteligentnih transportnih sustava u državama u razvoju 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000666175  |m U: Suvremeni promet  |n Sustavi naplate i informiranja u realnom vremenu na parkiralištu na trgu Goce Delčeva u Bitolji 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000666176  |m U: Suvremeni promet  |n Klasifikacija unutarnjih vodnih putova u Europi i Hrvatskoj 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000666178  |m U: Suvremeni promet  |n Putnici i treće osobe 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000666180  |m U: Suvremeni promet  |n Analiza i prijedlozi rješavanja eksploatacijskih kvarova na javnim telefonskim aparatima s automatskom naplatom pomoću elektroničkih kartica u Republici Hrvatskoj 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000666196  |m U: Suvremeni promet  |n A mathematical model for establishing the quantity of delivered goods in the micrologistical distributive system 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000666204  |m U: Suvremeni promet  |n Tretman interventnih vozila u sustavu automatskog upravljanja prometom (AUP) 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000666206  |m U: Suvremeni promet  |n A scenario proposed for EIA implementation in the Republic of Macedonia 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000666207  |m U: Suvremeni promet  |n Fuzzy model in the postal operation 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000666208  |m U: Suvremeni promet  |n The effect of the tunnel slope in case of fire 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000665912  |m U: Suvremeni promet  |n The correlation between inventory costs and some Bullwhip measures in logistic networks 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000665914  |m U: Suvremeni promet  |n Upravljanje prometom na hrvatskim autocestama 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000665917  |m U: Suvremeni promet  |n Prometna sigurnost u prijevoznim procesima cestovnih teretnih vozila u Republici Hrvatskoj 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000665919  |m U: Suvremeni promet  |n Edukacija zaposlenih na željeznici u području zaštite životne sredine 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000665921  |m U: Suvremeni promet  |n Cestovni promet i životna sredina 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000665925  |m U: Suvremeni promet  |n Genetsko programiranje na primjeru unaprijed zadane funkcije 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000665927  |m U: Suvremeni promet  |n Strategija rješavanja ključnih problema prometa u gradu Osijeku 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000665933  |m U: Suvremeni promet  |n Uloga Interneta u odgoju i obrazovanju s osvrtom na Republiku Hrvatsku 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000665975  |m U: Suvremeni promet  |n Modernizacija sustava prometa grada Osijeka 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000665976  |m U: Suvremeni promet  |n Kriterij za ocjenu cestovno-prometne sigurnosti 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000665977  |m U: Suvremeni promet  |n Civilno zrakoplovstvo 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000665978  |m U: Suvremeni promet  |n Ekološka opravdanost izgradnje terminala u luci Ploče 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000665979  |m U: Suvremeni promet  |n Metodološki postupak utvrđivanja optimalnog modela režima parkiranja u gradskim središtima 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000665980  |m U: Suvremeni promet  |n Europsko tržište niskotarifnih zračnih prijevoznika 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000665981  |m U: Suvremeni promet  |n Mjerenje vertikalnih pomaka najvećega slovenskog vijadukta 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000665982  |m U: Suvremeni promet  |n Uloga i razvitak morskoga putničkoga linijskoga brodarstva u Republici Hrvatskoj 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000665984  |m U: Suvremeni promet  |n Primjena ITS usluga podržanih telematikom na dunavskom koridoru 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000665985  |m U: Suvremeni promet  |n Traffic and structural solutions of light rail Zagreb system 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000665986  |m U: Suvremeni promet  |n Usage of geostatistics in Idrisi 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000665987  |m U: Suvremeni promet  |n Human resources in combating terrorism 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000666086  |m U: Suvremeni promet  |n Finder - virtual logistic system for optimisation of freight transport flows between North an South - Eastern Europe 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000666087  |m U: Suvremeni promet  |n Optimizacija ekonomike leta 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000666088  |m U: Suvremeni promet  |n Primjena magnetnih lebdećih pružnih vozila (maglev) u velikim urbanim sredinama 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000666089  |m U: Suvremeni promet  |n Međuodnos prometna politika - gospodarstvo u Republici Makedoniji 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000666090  |m U: Suvremeni promet  |n Nastavni programi špedicije i logistike 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000666092  |m U: Suvremeni promet  |n Jezik za ekstrakciju podataka iz relacije u sekvencijalnu datoteku 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000666093  |m U: Suvremeni promet  |n Mehanizirani rad u službi održavanja cesta i sigurnosti prometa 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000666095  |m U: Suvremeni promet  |n Kognitivni i individualni pristupi modeliranju putovanja u gradovima 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000494309  |m U: Suvremeni promet  |n Elementi efektivnosti i održavanja tračničkih vozila 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000494312  |m U: Suvremeni promet  |n Utjecaj cestovnog prometa na onečišćenje zraka 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000494319  |m U: Suvremeni promet  |n Transport u kaleidoskopu protekcionizma 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000494349  |m U: Suvremeni promet  |n Robni promet - činitelj razvitka svjetskoga poslovnog sustava 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000494352  |m U: Suvremeni promet  |n Metodološki prikaz projektiranja, izrade i isporuke vagona cisterni namijenjenih za prijevoz opasnih tvari 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000494357  |m U: Suvremeni promet  |n Statističke metode analize utjecaja prometa na okoliš 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000494365  |m U: Suvremeni promet  |n Gospodarska značenja i okoliš višenamjenskoga kanala Dunav-Sava 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000494369  |m U: Suvremeni promet  |n Utjecaj hrvatskoga prometnog sustava na okoliš 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000494376  |m U: Suvremeni promet  |n Značenje i uloga željezničkog prometa u zaštiti okoliša s posebnim osvrtom na prijevoz opasnih tvari 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000494439  |m U: Suvremeni promet  |n Promet na područjima s posebnim režimom zaštite 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000494446  |m U: Suvremeni promet  |n Zašto humana ekologija i što ona znači 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000494447  |m U: Suvremeni promet  |n Ekološki aspekti primjene inteligentnih transportnih sustava u prometu 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000494454  |m U: Suvremeni promet  |n Strateške smjernice za približavanje hrvatskoga zračnog prometa standardima zaštite okoliša u Europskoj uniji 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000494254  |m U: Suvremeni promet  |n Investicije u promet i gospodarski rast Hrvatske 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000494271  |m U: Suvremeni promet  |n Vrijednosni sustav prometa i suvremene transportne tehnologije u funkciji razvitka gospodarstva 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000494273  |m U: Suvremeni promet  |n Usklađeni pristup svih prometnih čimbenika u realizaciji prometne usluge 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000494280  |m U: Suvremeni promet  |n Njemačka pilotska studija o mini kružnim raskrižjima i prvi predlagani primjeri u našem prostoru 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000494287  |m U: Suvremeni promet  |n Kombinirana prigradska autobusna postaja, okretište i terminal 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000495641  |m U: Suvremeni promet  |n Emisija štetnih tvari iz cestovnog prometa s posebnim osvrtom na grad Dubrovnik 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000495651  |m U: Suvremeni promet  |n Nacionalna strategija za promet i okoliš "State-of-the-art" u Republici Makedoniji 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000815429  |m U: Suvremeni promet  |n Responsibility centres as model of company cost management examle of Croatian railways / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000815496  |m U: Suvremeni promet  |n Glavni projekti razvoja i konkurentnosti luke Rijeka / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000815599  |m U: Suvremeni promet  |n Key account management using direct marketing in function of HŽ cargo sales mangemet / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000815601  |m U: Suvremeni promet  |n Izravna strana ulaganja u hrvatsko gospodarstvo / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000815604  |m U: Suvremeni promet  |n Poslovno komuniciranje u špediterskim poduzećima / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000495659  |m U: Suvremeni promet  |n Problematika prometa u mirovanju u gradu Šibeniku 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000495664  |m U: Suvremeni promet  |n Elementi zaštite privatnosti i sigurnosti na Worl Wide Web-u 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000495689  |m U: Suvremeni promet  |n Utjecaj cestovnoga teretnog prijevoza na okoliš 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000495691  |m U: Suvremeni promet  |n Modeliranje scenarija za EST-održivi promet s aspekta životne sredine 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000815445  |m U: Suvremeni promet  |n Parameter of transport effectiveness as criterion for choice of vessel for public urban and suburban transportation / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000815996  |m U: Suvremeni promet  |n Role of Web as communication system in searching and organizing of informations / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000815998  |m U: Suvremeni promet  |n Analiza zrakoplovnih nesreća na teritoriju Republike Hrvatske / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000816000  |m U: Suvremeni promet  |n Vertical transportation system incident management / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000815615  |m U: Suvremeni promet  |n Inteligentna transportna sredstva u funkciji racionalizacije cestovnoga prometa / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000496619  |m U: Suvremeni promet  |n Procjena stanja okoliša u blizini ceste predviđene za rekonstrukciju 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000496622  |m U: Suvremeni promet  |n Usporedba sastava ispušnih plinova iz motora s unutarnjim izgaranjem pri radu s dizelskim i biodizelskim gorivom 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000496626  |m U: Suvremeni promet  |n Razvoj sustava homologacije vozila u Republici Hrvatskoj 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000816054  |m U: Suvremeni promet  |n Destinacijsko upravljanje dizalima / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000815527  |m U: Suvremeni promet  |n The influence of the trip generation model on favoring the use o the passenger car / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000815532  |m U: Suvremeni promet  |n Značenje inspekcije cestovnog prometa u funkcioniranju prometnog sustava / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000815566  |m U: Suvremeni promet  |n Pokazatelji uspješnosti i stabilnosti poslovanja prometnih poduzeća u funkciji konkurentnosti u prometnoj industriji / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000815829  |m U: Suvremeni promet  |n Smanjenje prometnih nesreća primjenom aktivnih sustava sigurnosti vozila / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000815832  |m U: Suvremeni promet  |n Smjernice prigodom izradbe nove poštanske legislative / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000815721  |m U: Suvremeni promet  |n IMO-va legislativa na području onečišćenja zraka emisijom ispušnih plinova : revizija Priloga VI. MARPOL-a / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000815619  |m U: Suvremeni promet  |n Poslovna učinkovitost i naknada za korištenje željezničke infrastrukture / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000815625  |m U: Suvremeni promet  |n Logistic approach for defining municipal waste collection zones in the Municipality of Bitola / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000815732  |m U: Suvremeni promet  |n Karakteristike brzina na signaliziranim raskrižjima / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000815568  |m U: Suvremeni promet  |n Evaluation of RFID technology effect on logistics performances in supplay chains / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000815570  |m U: Suvremeni promet  |n Troškovi kvalitete zračnih luka / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000815571  |m U: Suvremeni promet  |n Analiza prometa luka tvornica cementa Sv. Juraj i Sv. Kajo / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000815879  |m U: Suvremeni promet  |n STASN I : software tool for technical analysis of road traffic accidents / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000815881  |m U: Suvremeni promet  |n Obalna straža : čimbenik sigurnosti plovnih putova na moru / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000815883  |m U: Suvremeni promet  |n Internalization of external costs as an instrument of travel demand management / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000815808  |m U: Suvremeni promet  |n Propisiu prometnoj praksi : sigurnost cestovnog prometa / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000496572  |m U: Suvremeni promet  |n Intermodalizam 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000815823  |m U: Suvremeni promet  |n Fiksni radarski sustavi za mjerenje brzine u Splitu / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000815932  |m U: Suvremeni promet  |n Mjere za rješavanje problema parkiranja na području Grada Malog Lošinja / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000495513  |m U: Suvremeni promet  |n Vrednovanje prostora Liburnije s obzirom na novu obilaznicu Opatije i Lovrana 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000495516  |m U: Suvremeni promet  |n Zračna luka otoka Lošinja i okoliš 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000815367  |m U: Suvremeni promet  |n Prometni sustavi i globalna ekonomska kriza / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000815574  |m U: Suvremeni promet  |n How to make our streets "livelable" : case study / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000496578  |m U: Suvremeni promet  |n Ekološki aspekti autobusnog prijevoza u turizmu 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000495560  |m U: Suvremeni promet  |n Uzroci zrakoplovnih nesreća u polijetanju 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000495561  |m U: Suvremeni promet  |n Prometne zgrade 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000815375  |m U: Suvremeni promet  |n Advanced solutions for Slovenian road freight transport optimisation / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000815453  |m U: Suvremeni promet  |n The information system "isput" for monitoring and controlling transport / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000815454  |m U: Suvremeni promet  |n Uniform urban street segment bimodal level of service analysis tool : 2U2S BILOSAT / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000815584  |m U: Suvremeni promet  |n Predviđanje prometne potražnje : teorijski okvir i praktična primjena / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000815995  |m U: Suvremeni promet  |n Primjena metode stabla kvara u odražavanju automatsoka pružnog bloka / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000496590  |m U: Suvremeni promet  |n Mobilnost i prometna sigurnost najugroženijih sudionika u cestovnom prometu 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000495569  |m U: Suvremeni promet  |n Logistička špedicija za 21. stoljeće 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000815388  |m U: Suvremeni promet  |n Mogućnost razvoja suvremene logistike u Bosni i Hercegovini / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000815393  |m U: Suvremeni promet  |n Izgubljeno desetljeće : kriza industrije zračnog prijevoza 2000.-2009. / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000815460  |m U: Suvremeni promet  |n Development of low-speed urban street "side friction" models : case study / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000815588  |m U: Suvremeni promet  |n Planiranje proizvodnje u opskrbnim lancima / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000815594  |m U: Suvremeni promet  |n Poštanske marke u funkciji promidžbe Hrvatske kao turističke destinacije / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000496592  |m U: Suvremeni promet  |n Ekologija i turizam 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000815398  |m U: Suvremeni promet  |n Konkurentnost sekundarnih zračnih luka / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000815400  |m U: Suvremeni promet  |n Upravljenje flotom brodova za prijevoz rasutih tereta primjenom adaptivnog modela / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000815469  |m U: Suvremeni promet  |n Multimodal transportation terminal analysis : experiences / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000815475  |m U: Suvremeni promet  |n Tehnološko usklađivanje željezničko-lučkog sustava u bakarskom bazenu / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000815888  |m U: Suvremeni promet  |n Istraživanje bočnog ubrzanja vozila prilikom izbjegavanja naleta na prepreku izmicanjem / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000815892  |m U: Suvremeni promet  |n Analiza utjecaja uvjeta odvijanja prometa na kapacitet prilaza prioritetnog raskrižja / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000815898  |m U: Suvremeni promet  |n Utjecaj parkiranja na mobilnost, ekonomiju, društvo, ekologiju i infrastrukturne objekte u urbanim sredinama / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000815492  |m U: Suvremeni promet  |n Sinergija prometnog sektora i gospodarskog razvitka Hrvatske / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000816422  |m U: Suvremeni promet  |n Igre s pravilima o cestovnom prometu za djecu predškolske dobi / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000621762  |m U: Suvremeni promet  |n Znanstveno istraživanje u gospodarenju cestama i mostovima u mađarskom Institutu za transportne znanosti 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000621764  |m U: Suvremeni promet  |n Pedestrian crossings priority for pedestrian safety 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000816648  |m U: Suvremeni promet  |n Razvoj i utjecaj sustava tehničkih pregleda vozila u FBiH na poboljšanje sigurnosti prometa / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000621863  |m U: Suvremeni promet  |n Environmentally friendly marking materials and pedestrian safety 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000621925  |m U: Suvremeni promet  |n Značenje sigurnosti i uloga modeliranja u procesu projektiranja "sigurne vožnje" 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000816795  |m U: Suvremeni promet  |n Analiza razvoja požara u cestovnim tunelima / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000621978  |m U: Suvremeni promet  |n Mogućnosti i ograničenja u informiranju putnika i oglašavanja prostora na željezničkom kolodvoru Split 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000622006  |m U: Suvremeni promet  |n Implementiranje sustava za mjerenje buke u Zračnoj luci Zagreb 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000497994  |m U: Suvremeni promet  |n Prometno-ekološka problematika poslovnih centara 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000497995  |m U: Suvremeni promet  |n Željeznički promet i okoliš u Splitskom lučkom bazenu 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000816576  |m U: Suvremeni promet  |n Metode ocjenjivanja uspješnosti na radu zaposlenika u prometnim poduzećima / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000621769  |m U: Suvremeni promet  |n Setting new parking standards for the city of Ljubljana 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000621864  |m U: Suvremeni promet  |n Traffic safety in road tunnels 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000621865  |m U: Suvremeni promet  |n Metodologija za prognoziranje očekivanog stupnja prometne sigurnosti u novopredviđenim raskrižjima 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000621928  |m U: Suvremeni promet  |n Željezničko-cestovni prijelazi 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000621982  |m U: Suvremeni promet  |n Informiranje korisnika javnog prijevoza u realnom vremenu implementiranjem GPS/AVL tehnologije 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000816818  |m U: Suvremeni promet  |n Automatsko praćenje kvalitete željezničkih vozila / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000622060  |m U: Suvremeni promet  |n Utjecaj autoceste na korištenje zemljišta 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000497997  |m U: Suvremeni promet  |n Development of an information society as a condition of assurance regional sustainable development 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000498051  |m U: Suvremeni promet  |n Razvoj i ograničenja sustava naplate parkiranja u gradu Zagrebu 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000498057  |m U: Suvremeni promet  |n L'autostrada Adriatico ionica e il bacino del fiume Krka 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000816586  |m U: Suvremeni promet  |n Metodologija u funkciji sigurnostii učinkovitosti cestovnog prometa / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000816590  |m U: Suvremeni promet  |n Prometno i ekonomsko značenje brze ceste : Šibenik - Drniš - Knin / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000621782  |m U: Suvremeni promet  |n Upravljanje sustavom sigurnosti cestovnog prometa 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000621785  |m U: Suvremeni promet  |n Fingerprint biometric method 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000621984  |m U: Suvremeni promet  |n Promet opasnih roba na području luke Rijeka 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000497839  |m U: Suvremeni promet  |n Utjecaji cestovnog prometa na okoliš i mjere ublažavanja 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000816820  |m U: Suvremeni promet  |n Kretanja na međunarodnom tržištu cestovnoga teretnog prijevoza / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000497998  |m U: Suvremeni promet  |n Potreba uspostave optimalne sigurnosti prometa i zaštite okoliša na području Slavonije i Baranje 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000816822  |m U: Suvremeni promet  |n Razvoj međunarodnog prometa : hrvatski new deal / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000622014  |m U: Suvremeni promet  |n Vrednovanje sustava za elektroničko obrazovanje 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000816828  |m U: Suvremeni promet  |n Kvaliteta prijevozne usluge u željezničkom robnom prometu / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000622075  |m U: Suvremeni promet  |n Tehnički napredak u pročišćavanju ispušnih plinova Ottovih motora za Euro 4 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000816082  |m U: Suvremeni promet  |n Metodologija ispitivanja validnosti softverskih aplikacija za analizu prometne nesreće / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000816096  |m U: Suvremeni promet  |n Mogućnosti smirivanja prometa u blizini škola s aplikacijom rješenja na području Sarajeva / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000621945  |m U: Suvremeni promet  |n Čvorište "Škurinje" 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000622017  |m U: Suvremeni promet  |n Promet kao čimbenik gospodarstva u Federaciji Bosne i Hercegovine 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000622018  |m U: Suvremeni promet  |n Sigurnost cestovnog prometa na području Dalmacije u uvjetima djelomične izgrađenosti autoceste A1 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000621948  |m U: Suvremeni promet  |n Croat and Slovene traffic student statements regarding social exploitation 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000816841  |m U: Suvremeni promet  |n Povećanje sigurnosti u prometu upravljanjem brzinama i primjenom primjerene kontrole brzine / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000498026  |m U: Suvremeni promet  |n External economy and diseconomy 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000621952  |m U: Suvremeni promet  |n University of Žilina 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000498028  |m U: Suvremeni promet  |n Utjecaj vojnog prometa na okoliš 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000816236  |m U: Suvremeni promet  |n Potreba harmonizacije pravnog sustava radi učinkovitije plovidbe i zaštite rijke Dunav / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000816237  |m U: Suvremeni promet  |n Reguliranje prijevoznom potražnjom pomoću visoko popunjenih vozila / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000816606  |m U: Suvremeni promet  |n Definiranje modela i programa za rehabilitaciju vozača / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000816615  |m U: Suvremeni promet  |n Integralni pristup planiranju riječkoga lučkog sustava / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000622088  |m U: Suvremeni promet  |n Utjecaj elektromagnetskih polja na žive organizme 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000498029  |m U: Suvremeni promet  |n Utjecaj upravljanja prometnim sustavom na okoliš 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000816246  |m U: Suvremeni promet  |n Definiranje uloge izučavanja tehnologije prometa s ciljem unapređenja prijevoza željeznicom / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000816250  |m U: Suvremeni promet  |n Cestovne automatske meteorološke postaje / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000816253  |m U: Suvremeni promet  |n Mogućnosti Splita kao homeporta brodova za kružna putovanja / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000621709  |m U: Suvremeni promet  |n Optimization of the traffic infrastructure development strategy 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000498034  |m U: Suvremeni promet  |n Interaktivnost prometnih i ekoloških sustava 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000816305  |m U: Suvremeni promet  |n Mjerenje tržišne orijentacije poduzeća Hrvatke željeznice : putnički prijevoz / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000621962  |m U: Suvremeni promet  |n OBD sustavi za dijagnostiku vozila 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000621965  |m U: Suvremeni promet  |n Informacija 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000622091  |m U: Suvremeni promet  |n Alkohol kao element cestovnoprometne sigurnosti 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000816313  |m U: Suvremeni promet  |n Aspekti donošenja odluke pri planiranju kapaciteta u javnom gradskom prijevozu putnika / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000621719  |m U: Suvremeni promet  |n Utvrđivanje kriterija radi definicije optimalnoga tračničkoga prometnog sustava za grad Zagreb i njegovo okruženje 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000816512  |m U: Suvremeni promet  |n Modeliranje razine buke prometnica : I. transverzala, XII. transverzala i južna longitudinala na području Sarajeva / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000816522  |m U: Suvremeni promet  |n Dinamika uvođenja euronormi u Republici Hrvatskoj / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000621834  |m U: Suvremeni promet  |n Influence of speed reducing provision (Central island) at the beginning of the settlement on vehicle speed 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000621985  |m U: Suvremeni promet  |n Morski okoliš i pomorski promet 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000816331  |m U: Suvremeni promet  |n Assesment model of urban public transport system / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000816339  |m U: Suvremeni promet  |n WLAN & terrorism : lokalna bežična tehnologija / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000816400  |m U: Suvremeni promet  |n Planiranje i ugradnja antenskih stupova za potrebe mobilne telekomunikacijske mreže / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000816642  |m U: Suvremeni promet  |n Importance of Pan-European transport corridors VIII and X for the Republic of Macedonia / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000622050  |m U: Suvremeni promet  |n Pravilnik o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama za veću sigurnost prometa 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000816404  |m U: Suvremeni promet  |n Organizacija prometa prilikom izvođenja radova na izgradnji deniveliranoga križanja pruge Beograd - Šid i Bulevara umjetnosti u Novom Beogradu / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000816407  |m U: Suvremeni promet  |n Matematički model za određivanje vremena i puta pretjecanja u jednom specifičnom slučaju / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000816526  |m U: Suvremeni promet  |n Trovanje alkoholom kao potencijalna opasnost za sigurnost u prometu na području Sarajeva / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000816533  |m U: Suvremeni promet  |n Primjena klastera nesreća sa svrhom povećanja sigurnosti u cestovnom prometu / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000621838  |m U: Suvremeni promet  |n Analiza utjecaja toka pješaka na propusnu sposobnost kružnog raskrižja uporabom simulacijske metode 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000621917  |m U: Suvremeni promet  |n Upravljanje prometom na autocestama u područjima radova 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000621972  |m U: Suvremeni promet  |n JANAF d.d. u održivom razvoju okruženja 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000622054  |m U: Suvremeni promet  |n Struktura nastavnih planova prometnih fakulteta od prvog osamostaljenja do Bolonjske deklaracije 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000622104  |m U: Suvremeni promet  |n Odvodnja autocesta u područjima vodozaštite 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000498037  |m U: Suvremeni promet  |n Vizija ekološke harmonije ceste, vozila i okoliša u Hrvatskoj 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000816414  |m U: Suvremeni promet  |n Mogućnosti razvoja urbano-tehničkog sustava u gradu Zagrebu / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000621749  |m U: Suvremeni promet  |n Ekonomsko vrednovanje hrvatskoga morskog brodarstva u sklopu svjetskoga pomorskoga prijevoznog potencijala 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000621752  |m U: Suvremeni promet  |n Stvaranje uvjeta efikasnog upravljanja koridorom visokoga kapaciteta u Sarajevu 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000621975  |m U: Suvremeni promet  |n Heuristički model planiranja masovne dostave loživa ulja 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000622001  |m U: Suvremeni promet  |n Trendovi naknadne obrade ispušnih plinova Dieselovih motora 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000498040  |m U: Suvremeni promet  |n Željeznica u funkciji povećanja sigurnosti (cestovnog) prometa i drugih pozitivnih učinaka 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000816418  |m U: Suvremeni promet  |n Značenje i uloga roditelja u procesu osposobljavanja vozača / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000816552  |m U: Suvremeni promet  |n Prediction of aircraft delays due to reduced visibility applying analysis of time series / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000621759  |m U: Suvremeni promet  |n Metodologija za izradu programa investicijskog održavanja općinskih cesta 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000621976  |m U: Suvremeni promet  |n Razvoj ITS usluga i sigurnosti u gradu Splitu 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000816791  |m U: Suvremeni promet  |n Homologacija vozila u BiH / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000622110  |m U: Suvremeni promet  |n O nekim sustavnim problemima zaštite čovjekova okoliša od buke u cestovnom prometu 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000498044  |m U: Suvremeni promet  |n Integrating maritime education with martime environment 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000622890  |m U: Suvremeni promet  |n Problems of proving the economies of scale in maritime shipping 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000622895  |m U: Suvremeni promet  |n Automotive cluster a prerequisite of sustainable development of the automobile industry and transportation service companies in Bosnia and Herzegovina 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000498079  |m U: Suvremeni promet  |n The influence of tollgates on global climate changes 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000498085  |m U: Suvremeni promet  |n Greenhouse gas emissions from transport sector in Republic of Macedonia over the period of 1990 to 2000 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000498110  |m U: Suvremeni promet  |n Zeleno parkiralište 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000498142  |m U: Suvremeni promet  |n Promet u mirovanju kao čimbenik doprinosa sigurnosti u prometu 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000622904  |m U: Suvremeni promet  |n Road transport emission in the Republic of Croatia estimated by the COPERT III programme 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000622855  |m U: Suvremeni promet  |n SAFE-T emergency procedures 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000622910  |m U: Suvremeni promet  |n Tehnologije prijenosa signala u području pristupne mreže 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000622863  |m U: Suvremeni promet  |n Implementacija produktnog modela ceste u informacijski sustav za upravljanje cestama 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000498507  |m U: Suvremeni promet  |n Buka i vibracije na željeznici 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000622868  |m U: Suvremeni promet  |n Funkcionalni aspekti računalne osnove komunikacijskih sustava 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000622918  |m U: Suvremeni promet  |n Tehnički napredak u pročišćavanju ispušnih plinova Dieselovih motora za Euro 4 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000498511  |m U: Suvremeni promet  |n WAP poslovanje u zračnom prometu 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000622922  |m U: Suvremeni promet  |n Copert III 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000498521  |m U: Suvremeni promet  |n Smanjenje onečišćenja okoliša uporabom biodizelskoga goriva za pogon motora 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000622873  |m U: Suvremeni promet  |n Methodology for the predicting the expected level of traffic safety in the new intersections by using the traffic safety coefficients 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000622925  |m U: Suvremeni promet  |n Procesno usmjereno upravljanje sustavima distribucijske logistike 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000498537  |m U: Suvremeni promet  |n Adriatic-Ionian traffic corridor (AITC) a challenge for reilway technology 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000498538  |m U: Suvremeni promet  |n Gospodarstveno-prometni izazovi ekonomiji i politici okoliša 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000498539  |m U: Suvremeni promet  |n Razvoj prometne politike Hrvatske 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000622883  |m U: Suvremeni promet  |n Labour market flexibility 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000622887  |m U: Suvremeni promet  |n Strategies of the port of Koper for new decades 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000622889  |m U: Suvremeni promet  |n Pedestrians and roundabout capacity 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000678238  |m U: Suvremeni promet  |n Parking fees and parking capacity restrictions at leisure centres and their influence on the visitors's travel behaviour 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000678315  |m U: Suvremeni promet  |n Business strategies and network structures in the deregulated airline industry 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000678359  |m U: Suvremeni promet  |n The analysis and the evaluation of the traffic politics in Slovenia 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000678374  |m U: Suvremeni promet  |n Traffic infrastructure as a factor in the development of Croatian traffic system 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000678375  |m U: Suvremeni promet  |n Management in the road traffic subsystem in Croatia 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000678377  |m U: Suvremeni promet  |n Pretpristupna pomorska strategija Republike Hrvatske 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000678384  |m U: Suvremeni promet  |n Izgradnja Ro-La terminala Spačva i Bjeliš u funkciji modernizacije i harmonizacije Hrvatskih željeznica 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000678385  |m U: Suvremeni promet  |n Pomorski terorizam 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000678386  |m U: Suvremeni promet  |n Uloga Hrvatskih željeznica u povećanju prometa kontejnera na kontejnerskom terminalu u Rijeci 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000678430  |m U: Suvremeni promet  |n Uniformity of the traffic control and management on Slovenian motorways 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000678432  |m U: Suvremeni promet  |n Gospodarski potencijal razvoja informacijskih mreža u transportu 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000678434  |m U: Suvremeni promet  |n Adaptivno upravljanje prometnim procesom na kružnim raskrižjima 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000678438  |m U: Suvremeni promet  |n Tehničko-tehnološke osobine autobusa u funkciji realizacije prijevoznog procesa 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000678439  |m U: Suvremeni promet  |n Development of transportation and logistics in the global economy 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000678440  |m U: Suvremeni promet  |n Kritički osvrt na prostorni plan grada Varaždina s prometnog stajališta 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000678461  |m U: Suvremeni promet  |n Umjeravanje prijenosnog etalona zacrnjenosti 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000678462  |m U: Suvremeni promet  |n Utjecaj itenziteta prometa na prometnu sigurnost 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000678463  |m U: Suvremeni promet  |n Zakon o zaštiti na radu i njegova primjena u cestovnom prometu 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000678464  |m U: Suvremeni promet  |n Tehnološko-prometni procesi na kontejnerskom terminalu Brajdica 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000678465  |m U: Suvremeni promet  |n Kontrola prijevoznih troškova u javnom linijskom autobusnom prijevozu 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000678466  |m U: Suvremeni promet  |n Uvođenje ITS servisa u gradski prometni sustav 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000678226  |m U: Suvremeni promet  |n Some challenges to Croatian transport policy in the process of accession to the European Union 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000678228  |m U: Suvremeni promet  |n The influence of globalization and integration on trends and processes in transport 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000678229  |m U: Suvremeni promet  |n Sources of funds for the development of air transport infrastructure in Poland in the EU's new financial perspective 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000678230  |m U: Suvremeni promet  |n Luka Rijeka - logistička platforma prometnog sustava 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000678232  |m U: Suvremeni promet  |n Ekološki aspekt reciklaže brodova 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000678235  |m U: Suvremeni promet  |n Mogućnosti ulaska i pozicioniranja na prometnom tržištu međunarodnoga cestovnoga teretnog prijevoza u Republici Hrvatskoj 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000547291  |m U: Suvremeni promet  |n Conceptualisation of the Croatian city model with the intelligent transportation system - "CROCITS" 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000547301  |m U: Suvremeni promet  |n Central traffic management and optimization using SAP-system 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000547317  |m U: Suvremeni promet  |n "Vibracijske trake" u gradskom cestovnom prometu 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000547323  |m U: Suvremeni promet  |n O uzrocima oštećenja prometnica u gradu Splitu 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000547328  |m U: Suvremeni promet  |n Nemotorizirani promet 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000547329  |m U: Suvremeni promet  |n Promet u hrvatskim primorskim naseljima 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000547333  |m U: Suvremeni promet  |n Razvitak poduzetništva u funkciji afirmacije prometa u gradovima 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000547339  |m U: Suvremeni promet  |n Optimalni izbor investiranja kao preduvjet opstojnosti na tržištu autobusnoga gradskog i linijskog prometa 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000547342  |m U: Suvremeni promet  |n Neke od gospodarskih značajki pomorskog prometa u hrvatskim jadranskim lukama 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000547345  |m U: Suvremeni promet  |n Integrated transport demand management 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000547375  |m U: Suvremeni promet  |n Cestovni teretni promet u suvremenim hrvatskim gradovima 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000547379  |m U: Suvremeni promet  |n Varijante izgradnje željezničkih prstenova oko Zagreba i tunela kroz Medvednicu 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000547380  |m U: Suvremeni promet  |n Ekonomski i socijalni aspekti javnoga gradskoga putničkog prometa 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000547383  |m U: Suvremeni promet  |n Simulacija na računalu pomoću GPSS/H programskog jezika 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000547386  |m U: Suvremeni promet  |n Problem izmjene putnika na stajalištima gradske i prigradske željeznice u gradu Zagrebu 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000547390  |m U: Suvremeni promet  |n Analiza utjecaja sustava homologacije vozila na sigurnost prometa i ekologiju u Republici Hrvatskoj 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000547480  |m U: Suvremeni promet  |n Koncept brzoga tračničkog prijevoza u gradu Zagrebu 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000547515  |m U: Suvremeni promet  |n Ekonomska razmjena Hrvatske i Rumunjske kao poticaj boljoj suradnji prometnih grana, osobito povećanju prijevoza željeznicom 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000547517  |m U: Suvremeni promet  |n Plinovi iz ispuha motornih vozila u zraku jednoga križanja u Vinkovcima 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000547520  |m U: Suvremeni promet  |n Model prometnog web portala u hrvatskim okvirima 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000547522  |m U: Suvremeni promet  |n Kolničke konstrukcije dugog vijeka trajanja 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000547527  |m U: Suvremeni promet  |n Preventivno održavanje motornih vozila 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000547529  |m U: Suvremeni promet  |n Sigurnosno stanje željezničkog prometa na području HŽ-Prijevoza Split 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000547541  |m U: Suvremeni promet  |n Sintetski kočni umeci u funkciji smanjenja buke u željezničkom prometu 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000547544  |m U: Suvremeni promet  |n Integracija prometnih upravljačkih sustava na gradskoj razini 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000547571  |m U: Suvremeni promet  |n Modeli rješavanja problema usmjeravanja vozila u gradskom prometu 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000547575  |m U: Suvremeni promet  |n Sigurnost i preventiva na željezničko-cestovnim prijelazima 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000547577  |m U: Suvremeni promet  |n Željeznički gradski i prigradski prijevoz u velikim gradovima Republike Hrvatske 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000547584  |m U: Suvremeni promet  |n Razvoj prometnog sustava grada Siska 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000547107  |m U: Suvremeni promet  |n Utjecaj tehnologije inteligentnih transportnih sustava na zaštitu okoliša u prometu 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000547622  |m U: Suvremeni promet  |n Prometni sustav grada Vukovara 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000547639  |m U: Suvremeni promet  |n Taksi prijevoz u Zagrebu i prijedlog mjera za njegovo unaprjeđenje 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000051687  |m U: Suvremeni promet  |n Komunikacijska sučelja za bazu podataka kao oblik komunikacije čovjeka i računala 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000063872  |m U: Suvremeni promet  |n Unapređenje komunikacije korisnika s korisničkim sučeljem korištenjem neuronske mreže 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000072345  |m U: Suvremeni promet  |n Zakon o željeznici 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000072757  |m U: Suvremeni promet  |n Pristup rješavanju sigurnosti prometa na otvorenim dionicama cesta 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000110787  |m U: Suvremeni promet  |n Privatizacija prometne djelatnosti Hrvatske 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000110790  |m U: Suvremeni promet  |n Vpliv strukturnih sprememb na prometno gospodarstvo Evrope 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000110798  |m U: Suvremeni promet  |n Financiranje i mogućnosti izgradnje autocesta u Hrvatskoj 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000110800  |m U: Suvremeni promet  |n Financiranje cestovne infrastrukture u Hrvatskoj 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000110801  |m U: Suvremeni promet  |n Mogućnosti i granice privatizacije u Hrvatskom cestovnom prometu 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000110802  |m U: Suvremeni promet  |n Izradba uputa za projektiranje riječkih gradskih prometnih prostora u svjetlu deregulacije prometa 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000110803  |m U: Suvremeni promet  |n Priprema željeznice za privatizaciju s osvrtom na hrvatske željeznice 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000110805  |m U: Suvremeni promet  |n Privatizacija željeznica 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000110808  |m U: Suvremeni promet  |n Neke dvojbe i mogućnosti deregulacije područja prijevoza malih pošiljaka u multimodalnom transportu 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000110810  |m U: Suvremeni promet  |n Privatization and deregulation of postal & telecommunications systems 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000110829  |m U: Suvremeni promet  |n Mogućnosti i perspektive privatizacije Croatia Airlines-a u odnosu na europska iskustva 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000110833  |m U: Suvremeni promet  |n Dosegnuti stupanj privatizacije sustava zračnog prometa u svijetu i u Hrvatskoj 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000110835  |m U: Suvremeni promet  |n Mogući model pretvorbe i privatizacije u lukama Republike Hrvatske s kritičkim osvrtom 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000110838  |m U: Suvremeni promet  |n Koncepcija lučkog managementa Zapadne Europe s obzirom na aktualni trenutak ustrojstva hrvatskih luka 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000110840  |m U: Suvremeni promet  |n Mogućnosti i granice privatizacije u riječnom prometu 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000110841  |m U: Suvremeni promet  |n Mjesto i uloga informatike u transformaciji edukacijskih procesa na prijelazu u novi milenij 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000110844  |m U: Suvremeni promet  |n Model privatizacije jedne znanstvenoistraživačke organizacije iz područja prometa 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000203738  |m U: Suvremeni promet  |n Contribution to the strategy of road transport development 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000203752  |m U: Suvremeni promet  |n Cestovne veze Hrvatske sa Slovenijom i Zapadnom Europom 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000203753  |m U: Suvremeni promet  |n Koncepcija tehničkog marketinga s implementacijom u telekomunikacijskom sustavu 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000203758  |m U: Suvremeni promet  |n Kritični aspekti funkcioniranja prometnog sustava grada Zagreba i smjernice za rješavanje 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000203765  |m U: Suvremeni promet  |n Aktualno stanje i perspektive razvoja javnoga gradskog prijevoza putnika u većim gradovima Hrvatske 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000203769  |m U: Suvremeni promet  |n Izgradnja sustava kvalitete u brodarskom poduzeću na temelju ISO 9000 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000203782  |m U: Suvremeni promet  |n Smjernice budućeg razvoja i obnove prometnog sustava Slavonije i Baranje 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000203787  |m U: Suvremeni promet  |n Povećanje propusne moći željezničke pruge Zagreb - Rijeka 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000203792  |m U: Suvremeni promet  |n Tehničko-tehnološke pretpostavke uključivanja hrvatskih željeznica u europski prometni sustav 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000203838  |m U: Suvremeni promet  |n Potreba i mogućnost praćenja tokova robe i putnika u cestovnom prometu 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000203842  |m U: Suvremeni promet  |n Tokovi robe u pomorskom prometu 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000203899  |m U: Suvremeni promet  |n Zagreb i Hrvatska u europskim prometnim tokovima 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000203913  |m U: Suvremeni promet  |n Optimum Hvar airport site selection 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000203924  |m U: Suvremeni promet  |n Kritički osvrt na suvremene koncepcije upravljanja automobilom pomoću četiri kotača (4WS) 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000203928  |m U: Suvremeni promet  |n Sigurnosni aspekti hrvatskoga cestovnog prometa 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000203933  |m U: Suvremeni promet  |n Elementi strategije sigurnosti hrvatskoga cestovnog prometa 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000203966  |m U: Suvremeni promet  |n Komunikacijski sustavi u procesu izgradnje informacijskog društva 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000203971  |m U: Suvremeni promet  |n Politika Europske unije u razvoju elektroničkih komunikacija i osvrt na stanje u Hrvatskoj 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000203982  |m U: Suvremeni promet  |n Prilog istraživanju generičkih značajki telekomunikacijskog prometa 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000203983  |m U: Suvremeni promet  |n Doprinos tehnološkom razvoju informacijsko-komunikacijskih mreža 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000203985  |m U: Suvremeni promet  |n Komunikacija kao psihosocijalni fenomen 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000204021  |m U: Suvremeni promet  |n Sustav nadzora i upravljanja obalnom plovidbom 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000204023  |m U: Suvremeni promet  |n Vrijeme promjena 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000204024  |m U: Suvremeni promet  |n Interviewing in an information system planning area 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000204028  |m U: Suvremeni promet  |n Moeglichkeiten zur Schadstoffminderung der Rohemission bei Otto-Motoren 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000204034  |m U: Suvremeni promet  |n Process of improving communication systems on container terminals 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000204059  |m U: Suvremeni promet  |n Designing a basic program for digital control of a Maerklin railway model 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000204069  |m U: Suvremeni promet  |n The green flashing light efficacy at intersections 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000206848  |m U: Suvremeni promet  |n Prometno modeliranje ćelijskoga mobilnog telekomunikacijskog sustava 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000206850  |m U: Suvremeni promet  |n Pravci razvoja prometne infrastrukture u prometnom sustavu Hrvatske 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000206852  |m U: Suvremeni promet  |n Usporedba hrvatskog pravilnika s europskim normama za oblikovanje cesta 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000206853  |m U: Suvremeni promet  |n Tehničko-tehnološka obilježja transportnih kapaciteta na unutarnjim plovnim putovima Europe i Republike Hrvatske 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000206855  |m U: Suvremeni promet  |n Uključivanje geoprostora Hrvatske u europsku prometnu mrežu 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000206857  |m U: Suvremeni promet  |n Critical aspects of the traffic system functioning in Zagreb and possible solutions 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000206994  |m U: Suvremeni promet  |n Communication systems in the process of information society development 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000206996  |m U: Suvremeni promet  |n The time of changes 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000207000  |m U: Suvremeni promet  |n The green flashing light efficacy at intersections 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000170088  |m U: Suvremeni promet  |n Matematički model za ispitivanje koncentracije prijevoza na prugama hrvatskih željeznica 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000129838  |m U: Suvremeni promet  |n Road maintenance as an element of safety in road traffic 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000131493  |m U: Suvremeni promet  |n Privatizacija i deregulacija javnoga gradskog prometa 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000131500  |m U: Suvremeni promet  |n Prijedlog modela pretvorbe i privatizacije riječnoga gospodarstva 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000131505  |m U: Suvremeni promet  |n Cestovna infrastruktura u službi turističke ponude Hrvatske 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000131507  |m U: Suvremeni promet  |n Model privatizacije jedne visoke škole u području prometnih znanosti 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000258692  |m U: Suvremeni promet  |n Analiza stanja i uvjeta poslovanja brodara Splitsko-dalmatinske županije 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000258694  |m U: Suvremeni promet  |n Značajke prometne politike zemalja Europske unije i paneuropskih prometnih koridora te njihov utjecaj na Republiku Hrvatsku 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000258697  |m U: Suvremeni promet  |n Povezanost prometnog sustava i turističkih potencijala RH, kao okosnica svekolikog razvitka države 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000258703  |m U: Suvremeni promet  |n Dinamičko iskorištavanje prijevoznih kapaciteta u međumjesnom putničkom cestovnom prometu 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000258704  |m U: Suvremeni promet  |n Međuodnos kvalitete i cijena prijevoznih usluga 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000258705  |m U: Suvremeni promet  |n Transit corridors in the Republic of Slovenia 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000258706  |m U: Suvremeni promet  |n Koncepcija razvitka mreže primarnih cesta u istočnoj Hrvatskoj 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000258778  |m U: Suvremeni promet  |n Međuovisnost razvitka cestovne infrastrukture i valorizacije hrvatskoga turističkog potencijala 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000258782  |m U: Suvremeni promet  |n Prometna infrastruktura 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000258785  |m U: Suvremeni promet  |n Izgradnja kanala "Dunav-Sava" je gospodarski izazov za XXI. stoljeće i postat će "hrvatski riječni Suez" 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000258788  |m U: Suvremeni promet  |n Upravljanje regulacijskim sustavom željezničkog prometa iz područja infrastrukture 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000258799  |m U: Suvremeni promet  |n Suvremene koncepcije i tehnologije vođenja prometa u gradovima 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000258802  |m U: Suvremeni promet  |n Utjecaj ometanih tokova na smanjenje kapaciteta kružnog čvorišta 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000135034  |m U: Suvremeni promet  |n Visina prihoda stanovništva kao čimbenik stvaranja dnevnih putovanja 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000258806  |m U: Suvremeni promet  |n Banka cestovnih podataka na razini općine 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000258808  |m U: Suvremeni promet  |n Sustav za vođenje podataka o prometu na državnim cestama 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000258819  |m U: Suvremeni promet  |n Optičko vođenje osi i geometrijsko oblikovanje ceste 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000258821  |m U: Suvremeni promet  |n Činjenice i dileme pri utvrđivanju slovenske prometne politike 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000258824  |m U: Suvremeni promet  |n Mjerenje i rangiranje stanja kolnika 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000258825  |m U: Suvremeni promet  |n Utjecaj semafora na potrošnju goriva 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000258826  |m U: Suvremeni promet  |n An up-to-date method of vehicle driving 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000258828  |m U: Suvremeni promet  |n Prevailing type of accident as a part of the methodology of treating the areas of traffic accident congestion 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000258831  |m U: Suvremeni promet  |n O uporabi pojma "reaktivni pogon" u kontekstu tehnologije prometa i transporta 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000258832  |m U: Suvremeni promet  |n Evaluation of time gossiping complexity in some particular networks 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000258837  |m U: Suvremeni promet  |n Prepoznavanje registracijskih pločica automobila primjenom neuralnih mreža 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000258839  |m U: Suvremeni promet  |n Monitoring the technical condition through the vibrations of the internal combustion engines 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000258841  |m U: Suvremeni promet  |n Obrazovanje željezničkih djelatnika na pragu 21. stoljeća 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000258842  |m U: Suvremeni promet  |n Advanced transport telematics (ATT) 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000258844  |m U: Suvremeni promet  |n GSM-R [R=Railway] 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000258846  |m U: Suvremeni promet  |n Road work zone safety 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000258847  |m U: Suvremeni promet  |n Optimizacija temeljnih značajki kontrole prijeđenog puta na ruti pri djelovanju vojnih zrakoplova 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000258621  |m U: Suvremeni promet  |n Development of the cableway transportation subsystem in the frame of harmonization with EU transportation system 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000258630  |m U: Suvremeni promet  |n Mogući razvitak prometa u početku 21. stoljeća 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000258634  |m U: Suvremeni promet  |n Promet u funkciji turizma 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000258637  |m U: Suvremeni promet  |n Neki izazovi prometnoj strategiji i politici na prijelazu u 21. stoljeće 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000258640  |m U: Suvremeni promet  |n Rail vehicles for fast international transport 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000258646  |m U: Suvremeni promet  |n Promjene na tržištu pomorskih krstarenja i njihov odraz na morske luke 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000258648  |m U: Suvremeni promet  |n Razvitak integralnih i multimodalnih sustava na prijelazu u 21. stoljeće 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000258691  |m U: Suvremeni promet  |n Transportverbindung von Slowenien und Europa 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000179648  |m U: Suvremeni promet  |n Kriteriji za ocjenu stanja sigurnosti cestovnog prometa 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000219548  |m U: Suvremeni promet  |n Prostorna hijerarhija lučkog sustava i pomorsko gospodarstvo Hrvatske 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000219551  |m U: Suvremeni promet  |n Sigurnost rukovanja i prijevoza kontejnera u pomorskom prometu 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000219552  |m U: Suvremeni promet  |n Slobodne zone kao poticajna snaga komercijalizacije i industrijalizacije hrvatskih luka na jadranskoj obali 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000219741  |m U: Suvremeni promet  |n Bogies of the railway vehicles with steered wheelsets 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000179660  |m U: Suvremeni promet  |n Skraćenje zadržavanja vlakova na državnim granicama 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000219554  |m U: Suvremeni promet  |n Ekonomski pristup sigurnosnim i ekološkim učincima prometa 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000219556  |m U: Suvremeni promet  |n Organizacija HŽ-a na marketinškim načelima 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000219557  |m U: Suvremeni promet  |n Prikaz restrukturiranja i privatizacije Deutsche Bundespost 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000219748  |m U: Suvremeni promet  |n Prijedlog nove konstrukcije teretno-terenskog (teškog) vozila - X/x na kuglastim kotačima nosivosti 100 tona i više 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000219571  |m U: Suvremeni promet  |n Elementi tehnologije i razvoja Hrvatskih željeznica za 21. stoljeće 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000219574  |m U: Suvremeni promet  |n Information system for trafic safety analysis 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000219756  |m U: Suvremeni promet  |n Svjetlovodni kabeli u funkciji modernizacije telekomunikacija 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000219768  |m U: Suvremeni promet  |n Horizontalne centralne oznake (HCO) u reguliranju i sigurnosti prometa 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000219597  |m U: Suvremeni promet  |n Cestovno-vremenski informacijski sustav u Republici Sloveniji 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000219599  |m U: Suvremeni promet  |n Doprinos teoriji izbjegavanja opasnosti u cestovnom prometu 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000219770  |m U: Suvremeni promet  |n Čimbenici sigurnosti u zračnom prometu 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000219614  |m U: Suvremeni promet  |n Kružna čvorišta u urbanim sredinama 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000219620  |m U: Suvremeni promet  |n Stanje prometne sigurnosti djece i preventivne mjere 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000219625  |m U: Suvremeni promet  |n Nove tehnologije u prometu 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000219636  |m U: Suvremeni promet  |n Treptanje zelenog 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000219638  |m U: Suvremeni promet  |n Sigurnosni elementi info-sustava 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000179575  |m U: Suvremeni promet  |n The influence of investments and fiscal policy on growth of spatial structure 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000179578  |m U: Suvremeni promet  |n Die EU - Eisenbahnpolitik und die weitere Entwicklung des kombinierten Landverkehrs Schiene - Strasse 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000179774  |m U: Suvremeni promet  |n Die Eisenbahnverbindung Wien - Graz - Zagreb - Rijeka und die Notwendigkeit einer leistungsfaehigen Verkehrsverbindung Kroaten - Oesterreich mit Anbindung an das mitteleuropaeische Hochleistungs - Eisenbahnnetz 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000219457  |m U: Suvremeni promet  |n Deregulacija i liberalizacija prometne djelatnosti i njihov utjecaj na organizaciju javnoga putničkog prometa 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000219462  |m U: Suvremeni promet  |n Tendencije u razvoju prometne (logističke) djelatnosti Europske unije 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000219463  |m U: Suvremeni promet  |n Promet u Europskoj uniji - važna gospodarska djelatnost, preduvjet za brži gospodarski rast i razvojnu ekspanziju 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000219464  |m U: Suvremeni promet  |n Bimodalne prijevozne tehnologije u funkciji sniženja prijevoznih troškova u hrvatskom prometnom sustavu 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000219658  |m U: Suvremeni promet  |n Vozač kao čimbenik sigurnosti cestovnog prometa 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000219660  |m U: Suvremeni promet  |n Ograničivač brzine 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000179594  |m U: Suvremeni promet  |n Statičko iskorištenje prijevoznih kapaciteta u međumjesnom putničkom cestovnom prometu 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000179596  |m U: Suvremeni promet  |n Vrednovanja planova prometne infrastrukture 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000219469  |m U: Suvremeni promet  |n Stanje u prometnom sustavu Hrvatske 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000219470  |m U: Suvremeni promet  |n Primjena teorije hijerarhijskog određenja sustava za kibernetsko upravljanje (SKUP) 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000219473  |m U: Suvremeni promet  |n Neka pitanja projektne organizacije u restrukturiranju HŽ-a 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000219669  |m U: Suvremeni promet  |n Bočni zračni jastuci kao doprinos povećanju pasivne sigurnosti vozila 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000179601  |m U: Suvremeni promet  |n O nekim pravnim problemima odgovornosti za prekoračenje roka u domaćem poštanskom prometu 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000219683  |m U: Suvremeni promet  |n Etička kultura vozača kao osnova sigurnosti u cestovnom prometu 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000219685  |m U: Suvremeni promet  |n Prometno-urbanističko planiranje i projektiranje i sigurnost prometa 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000219697  |m U: Suvremeni promet  |n Elementi sigurnosti u zračnoj luci 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000219698  |m U: Suvremeni promet  |n Sigurnosna kontrola predane prtljage u zračnim lukama 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000179609  |m U: Suvremeni promet  |n Utjecaj komunikologijskih znanosti na transformaciju sveučilišta na prijelazu u 21. stoljeće 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000179615  |m U: Suvremeni promet  |n Mogućnosti primjene teorije masovnog usluživanja pri rješavanju prometnih i transportnih problema u urbanim sredinama 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000219477  |m U: Suvremeni promet  |n Prilog prometno-prostornom rješenju zagrebačkoga željezničkog čvora 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000219479  |m U: Suvremeni promet  |n Koncepcija unapređenja tramvajskog sustava dogradnjom i modernizacijom središnje mreže zagrebačkih prometnica 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000219481  |m U: Suvremeni promet  |n Organizacija prelaska putnika pri promjeni sredstava javnoga putničkog prometa 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000219483  |m U: Suvremeni promet  |n Analiza prometnih tokova na terminalima za linijski cestovni promet putnika Hrvatske 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000219485  |m U: Suvremeni promet  |n Automatsko upravljanje cestovnim prometnim sustavom u trajektnoj luci Split 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000179623  |m U: Suvremeni promet  |n Aktualno stanje i mogućnosti razvoja riječke luke 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000179628  |m U: Suvremeni promet  |n Tehnološke osnove i načela optimiziranja prijevoza hrvatskim željeznicama 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000179630  |m U: Suvremeni promet  |n Kakvoća zraka u Tunelu "Učka" 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000138196  |m U: Suvremeni promet  |n Vloga kombi družbe v razvoju kombiniranega prometa ter povezovanje v UIRR 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000138321  |m U: Suvremeni promet  |n Air cargo traffic as a part of modern transport technologies 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000350511  |m U: Suvremeni promet  |n Osnovni model kategoriziranja cestovnih priključaka multimodalnim transportnim centrima 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000350513  |m U: Suvremeni promet  |n Online pretraživanje IRRD baze podataka 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000138326  |m U: Suvremeni promet  |n Coordination of engineering/technological processes in combined transport of Danube and Adriatic regions 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000138110  |m U: Suvremeni promet  |n Neue Konzepte fuer den intermodalen Verkehr mit Kroatien und Slowenien 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000138332  |m U: Suvremeni promet  |n Entwicklung der Gueterterminals in der Funktion des kombinierten Verkehrs 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000138113  |m U: Suvremeni promet  |n Die rolle Oesterreichs beim Aufbau des transeuropaeischen Netzes fuer den kombinierten Verkehr 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000138218  |m U: Suvremeni promet  |n European agreement on important international combined transport lines and related installations (AGTC) 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000138341  |m U: Suvremeni promet  |n Gesetzliche Verpflichtungen zur Anwendung des Arbeitsschutzes im Bereich der Verkehrstaetigkeiten 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000138229  |m U: Suvremeni promet  |n Klar definierte Verkehrspolitik Kroatiens als Voraussetzung fuer die Einschaltung des kroatischen verkehrssystems in das europaeische System des kombinierten Verkehrs 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000138235  |m U: Suvremeni promet  |n Combined transport 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000138361  |m U: Suvremeni promet  |n Materialreserven 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000138241  |m U: Suvremeni promet  |n City logistik 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000138247  |m U: Suvremeni promet  |n Internationale Spedition im Rahmen zeitgenoessischer transportorientierter Technologien 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000138255  |m U: Suvremeni promet  |n Lage und probleme des Strassennetzes der EU und RK gesehen aus dem Gesichtspunkt des kombinierten Verkehrs 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000138161  |m U: Suvremeni promet  |n Restrukturierungsmassnahmen bei den Oesterr. Bundesbahnen und deren Auswirkungen auf die Bundesbahndirektion Villach 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000138264  |m U: Suvremeni promet  |n Traffic safety on Croatian roads in the period of 1990-1993 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000137738  |m U: Suvremeni promet  |n Europski sporazum o glavnim međunarodnim linijama kombiniranog prijevoza i potrebnim uređajima (AGTC) 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000138168  |m U: Suvremeni promet  |n Die Lage des kombinierten Verkehrs in Ungarn (Konceptione fuer die regionale Verkehrsentwicklung) 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000138170  |m U: Suvremeni promet  |n The semitrailer in a basket 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000182928  |m U: Suvremeni promet  |n The optimising of maintenance and replacement in the marine industry 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000223625  |m U: Suvremeni promet  |n Prostorne relacije prijevozne potražnje u međumjesnom cestovnom putničkom linijskom prometu Republike Hrvatske 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000141243  |m U: Suvremeni promet  |n Materijalne rezerve 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000223626  |m U: Suvremeni promet  |n Sigurnost i komfor (udobnost) putničkog prometa i turizam 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000223627  |m U: Suvremeni promet  |n Optimalizacija odnosa akumulacije i potrošnje u analizi gospodarskog rasta 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000223748  |m U: Suvremeni promet  |n Neke značajke razvitka sigurnosti cestovnog prometa u Hrvatskoj 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000223749  |m U: Suvremeni promet  |n Ponašanje i tehnika zaključivanja sudionika u prometu na raskrižju 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000223636  |m U: Suvremeni promet  |n Hrvatski lučki sustavi i maritimno gospodarstvo u procesima integracije Hrvatske u svjetsko, europsko i mediteransko okruženje 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000223638  |m U: Suvremeni promet  |n Tribologija kao strategijski čimbenik optimalnosti poslovanja luka 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000223639  |m U: Suvremeni promet  |n Funkcionalna zatvorenost lučkog sustava Hrvatske 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000141005  |m U: Suvremeni promet  |n Prometni potencijali, ograničenja i značenje riječke luke u razvoju kombiniranog prometa između podunavske i jadranske regije 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000183905  |m U: Suvremeni promet  |n Elektronički novac i komunikacije 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000223640  |m U: Suvremeni promet  |n Drukčiji pristup u razvoju hrvatskih morskih luka 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000223642  |m U: Suvremeni promet  |n Nacionalni parkovi Krka i Kornati u funkciji razvoja maritimnog turizma 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000223643  |m U: Suvremeni promet  |n Hijerarhijsko ustrojstvo lučkog sustava i njegov utjecaj na gospodarski razvitak Hrvatske 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000223644  |m U: Suvremeni promet  |n Luka Zadar u sustavu luka Dalmacije i Hrvatske 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000141057  |m U: Suvremeni promet  |n Jasno definirana prometna politika Hrvatske 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000141059  |m U: Suvremeni promet  |n Strategija razvoja jedinstvenoga prometnog sustava Hrvatske 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000184610  |m U: Suvremeni promet  |n S nagibnim vlakovima u treći milenij 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000223573  |m U: Suvremeni promet  |n Generalised traffic model and traffic equations derived from ST-diagrams 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000141063  |m U: Suvremeni promet  |n Prometni pravac Rijeka-Zagreb-Srednja Europa u europskom sustavu kombiniranog prometa 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000223676  |m U: Suvremeni promet  |n Luka Split - strateška točka razvoja Splitsko-dalmatinske županije 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000142178  |m U: Suvremeni promet  |n Možnost razvoja kombiniranega transporta v Sloveniji 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000141086  |m U: Suvremeni promet  |n Prometni tranzitni pravci kroz Slavoniju i Baranju važni za Hrvatsku i Srednju Europu sa stajališta kombiniranog prometa 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000141098  |m U: Suvremeni promet  |n Bimodalne prijevozne tehnologije u funkciji revalorizacije geoprometnog položaja Hrvatske 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000223577  |m U: Suvremeni promet  |n Mogući pristup u utvrđivanju ekstremnih efekata i financiranje (željezničke) infrastrukture 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000223579  |m U: Suvremeni promet  |n Relevantni činitelji organizacije prometnog poduzeća 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000223678  |m U: Suvremeni promet  |n Prijedlog sidrenja u lučicama i lukama, napose s obzirom na sprječavanje širenja alge Caulerpa taxifolia 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000223680  |m U: Suvremeni promet  |n Zoniranje akvatorija višenamjenskih luka 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000223681  |m U: Suvremeni promet  |n Pomorski granični prijelazi u lukama 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000141111  |m U: Suvremeni promet  |n Komunalna logistika kao element kombiniranog prometa 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000141114  |m U: Suvremeni promet  |n Luke kao stjecišta kombiniranog prometa i tijekovi robe 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000223689  |m U: Suvremeni promet  |n Sustavno uključivanje znanosti i stručnih potencijala u donošenju povijesnih odluka 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000141125  |m U: Suvremeni promet  |n Problematika primjene uzdužobalnoga jadranskog Ro-Ro prijevoza 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000141129  |m U: Suvremeni promet  |n Suvremene tehnogije prijevoza robe u mješovitom (kombiniranom) prometu 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000141132  |m U: Suvremeni promet  |n Teretni zračni promet kao dio suvremenih transportnih tehnologija 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000223691  |m U: Suvremeni promet  |n Utjecaj zaštite okoliša na sigurnost i organizaciju zračnog prometa 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000223693  |m U: Suvremeni promet  |n Model višerazinske cestovne mreže 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000141134  |m U: Suvremeni promet  |n Usklađivanje tehničko-tehnoloških procesa u kombiniranom prometu podunavske i jadranske regije 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000141136  |m U: Suvremeni promet  |n Špediter kao organizator i zaštitnik robe u kombiniranom prometu 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000141138  |m U: Suvremeni promet  |n Poduzetništvo u kombiniranom transportu 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000141140  |m U: Suvremeni promet  |n Robni kolodvori u funkciji kombiniranog prometa 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000223700  |m U: Suvremeni promet  |n Prepoznavanje geometrijskih svojstava prometnih znakova primjenom umjetne neuralne mreže 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000223751  |m U: Suvremeni promet  |n Exhaust emission of compression ignition engines 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000141158  |m U: Suvremeni promet  |n Prometna infrastruktura 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000141164  |m U: Suvremeni promet  |n Valorizacija riječkoga kontejnerskog terminala u kontekstu revidiranih infrastukturnih rješenja 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000223603  |m U: Suvremeni promet  |n Javni gradski putnički promet 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000223704  |m U: Suvremeni promet  |n Vremenski uvjeti i održavanje prometnica 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000223706  |m U: Suvremeni promet  |n Utjecaj kuta plivanja, kod sustava upravljanja automobilom 4WS, na sigurnost u prometu 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000141178  |m U: Suvremeni promet  |n Razvoj robnih terminala u funkciji kombiniranog prometa 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000223708  |m U: Suvremeni promet  |n Stanje sigurnosti i mjere za smanjivanje ugroženosti sudionika u cestovnom prometu 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000141183  |m U: Suvremeni promet  |n Infrastrukturna osnova kombiniranog prometa hrvatskih morskih luka 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000141195  |m U: Suvremeni promet  |n Kontejneri u kombiniranom prometu 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000141203  |m U: Suvremeni promet  |n Zakonske obveze primjene zaštite na radu u prometnim djelatnostima 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000355703  |m U: Suvremeni promet  |n Anketa domaćinstva kao osnovno istraživanje prometne potražnje u Karlovcu 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000355705  |m U: Suvremeni promet  |n TEM 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000355706  |m U: Suvremeni promet  |n Razvoj prijevozne potražnje u javnom gradskom i prigradskom prometu grada Zagreba 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000355707  |m U: Suvremeni promet  |n Dotacije i gubici u željezničkom prometu pojedinih zemalja 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000355708  |m U: Suvremeni promet  |n Ergonomski aspekti sigurnosti i zaštite u prometu 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000355710  |m U: Suvremeni promet  |n Efikasnost informacija prometnih znakova 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000355711  |m U: Suvremeni promet  |n Osvrt na troškove rezervnih dijelova kao komponente troškova održavanja brodova 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000355712  |m U: Suvremeni promet  |n Jedinstveno europsko tržište i jugoslavensko brodarstvo 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000355713  |m U: Suvremeni promet  |n Pakiranje i ambalaža u zračnom prometu u odnosu na prometne grane 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000355714  |m U: Suvremeni promet  |n Svjetska iskustva korištenja dvoetažnih putničkih kola u željezničkom prometu 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000355715  |m U: Suvremeni promet  |n Jadranska "plava magistrala" 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000142424  |m U: Suvremeni promet  |n Uloga feder-servisa u sustavu kontejnerskog prometa 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000355697  |m U: Suvremeni promet  |n Recirkulacija ispušnih plinova dizelskog motora kao mogućnost ekološke optimalizacije vučnih vozila 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000355699  |m U: Suvremeni promet  |n Vlasništvo, organizacija i razvoj aerodroma u svijetu i u nas 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000355700  |m U: Suvremeni promet  |n Aerodromska infrastruktura i preobrazba privrednog sustava 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000355701  |m U: Suvremeni promet  |n O pitanju investicija u promet 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000267462  |m U: Suvremeni promet  |n Model organiziranja prigradsko-gradskoga željezničkog povezivanja Krapinsko-zagorske županije i grada Zagreba 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000267465  |m U: Suvremeni promet  |n Informacijski sustav održavanja MIMS primijenjen u transportnim sustavima 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000267472  |m U: Suvremeni promet  |n Prijelazni procesi kod turbomlaznog motora pri otkazu senzora za upravljačke i dijagnostičke signale broja okretaja i temperature 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000267474  |m U: Suvremeni promet  |n Vanjski troškovi u prometu 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000267483  |m U: Suvremeni promet  |n Razminiravanje i njegovo značenje za funkcioniranje željezničkog prometa 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000267485  |m U: Suvremeni promet  |n Protupožarna zaštita kao element prijevoznih procesa u cestovnom prijevozu 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000267487  |m U: Suvremeni promet  |n Prijevoz opasnih tvari (robe) u prometnim djelatnostima 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000267489  |m U: Suvremeni promet  |n Mogućnosti upravljanja sustavom sigurnosti cestovnog prometa 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000356943  |m U: Suvremeni promet  |n Buka i zagađivanje zraka željezničkim sustavima velikih brzina 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000267514  |m U: Suvremeni promet  |n Kružna cestovna raskrižja 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000267525  |m U: Suvremeni promet  |n Polazne osnove za izradbu Prijedloga strategije razvitka zračnog prometa Republike Hrvatske u dijelu otočne infrastrukture 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000267529  |m U: Suvremeni promet  |n Homologacija vozila i čist okoliš 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000267533  |m U: Suvremeni promet  |n Elementi za strategije razvitka sustava poštanskog i telekomunikacijskog prometa 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000267543  |m U: Suvremeni promet  |n Determiniranost informacijskog razvitka novim računalnim konceptima šeste generacije 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000267361  |m U: Suvremeni promet  |n Entwicklung eines einheitlichen Datenmodels fuer Verkehrs-und Verkehrswegedaten-Banken 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000267366  |m U: Suvremeni promet  |n Vrednovanje ulaganja i donošenje odluka o upravljanju i planiranju gradskog prometa 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000267377  |m U: Suvremeni promet  |n Programski paket za upravljanje integralnom bazom podataka o automatskom brojenju prometa u Republici Hrvatskoj 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000267379  |m U: Suvremeni promet  |n Elementi eksploatacije efektivnosti i planiranja gospodarenja tramvajskim vozilima tipa TMK 101 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000267381  |m U: Suvremeni promet  |n Ključni aspekti menadžmenta u efikasnoj komunikaciji špeditera i prijevoznika 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000267382  |m U: Suvremeni promet  |n Dinamičko iskorištenje prijevoznih kapaciteta u prigradskom putničkom cestovnom prometu 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000267383  |m U: Suvremeni promet  |n Marketinške vizije prometa na pragu trećeg tisućljeća - marketing-mix 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000267386  |m U: Suvremeni promet  |n Cestovni promet i strategija održivog razvitka 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000267393  |m U: Suvremeni promet  |n Promet jučer, danas, sutra 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000267397  |m U: Suvremeni promet  |n Optimalizacija prometne tehnologije postupkom matematičkog i informatičkog modeliranja 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000267402  |m U: Suvremeni promet  |n Statistički pregled osnove infrastrukture i suprastrukture hrvatskoga prometnog sustava 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000267406  |m U: Suvremeni promet  |n ETCS - Europski projekt vođenja vlakova za 21. stoljeće 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000323423  |m U: Suvremeni promet  |n Luke nautičkog turizma 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000323424  |m U: Suvremeni promet  |n Kvaliteta prijevozne usluge 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000268542  |m U: Suvremeni promet  |n Basic premises for the development of multimedial transport in Croatia as a segment of the international transport of European Union 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000268548  |m U: Suvremeni promet  |n Modeli prometnog planiranja u gradovima 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000268583  |m U: Suvremeni promet  |n Objektiviziranje subjektivnih vozačevih prosudbi dinamičke stabilnosti automobila 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000190392  |m U: Suvremeni promet  |n Sedamdeset i pet godina života prof. dr. sc. Juraja Mađarića 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000268587  |m U: Suvremeni promet  |n Kriterij određivanja bitnih značajki dinamičke stabilnosti i upravljivosti automobila 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000268593  |m U: Suvremeni promet  |n Razvojne smjernice Hrvatskih željeznica 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000268596  |m U: Suvremeni promet  |n Strateške odrednice uključivanja Hrvatske u prometni sustav Europe 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000268602  |m U: Suvremeni promet  |n Geostrateške odrednice glavnih prometnih veza Republike Hrvatske i Republike Bosne i Hercegovine 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000268607  |m U: Suvremeni promet  |n Značenje gradnje Zračne luke Pokrovnik 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000268609  |m U: Suvremeni promet  |n Sigurnost željezničkog prometa 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000190193  |m U: Suvremeni promet  |n Uloga kombiniranog prometa u regionalnom razvoju 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000268619  |m U: Suvremeni promet  |n Procesorsko povezivanje izračunane vrijednosti usporenja vozila s radom "svjetlosnog signala kočenja" i "upozoravajućeg svjetla" 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000268624  |m U: Suvremeni promet  |n Metodika izradbe obrazovnih programa za srednjoškolsko poštanskoprometno obrazovanje 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000268626  |m U: Suvremeni promet  |n Prometna politika u Republici Hrvatskoj 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000268628  |m U: Suvremeni promet  |n Implikacija zrnatosti osnovne strukture neuralnih mreža na matematičke modele učenja 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000268632  |m U: Suvremeni promet  |n Sustavi koji oponašaju funkcije ponašanja mozga 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000268634  |m U: Suvremeni promet  |n Objektivni pristup projektiranju sustava za vođenje, nadzor i upravljanje prometom 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000323416  |m U: Suvremeni promet  |n Promet u turizmu 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000192298  |m U: Suvremeni promet  |n Prometna infrastruktura u funkciji razvoja hrvatskoga prometnog sustava 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000149732  |m U: Suvremeni promet  |n Karakteristike i pravci razvoja sustava za gašenje požara na brodu pomoću ugljičnog dioksida (CO2) 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000192301  |m U: Suvremeni promet  |n Road network development in Croatia with emphasis on motorways 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000149733  |m U: Suvremeni promet  |n Promet kao društvena i gospodarska pojava 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000192307  |m U: Suvremeni promet  |n Jadranska željeznička pruga Rijeka-Split-Dubrovnik 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000192318  |m U: Suvremeni promet  |n Željezničko povezivanje Rijeke sa zaleđem 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000192326  |m U: Suvremeni promet  |n Prijedlog revitalizacije i modernizacije željezničkog pravca Zagreb-srednji Jadran 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000191030  |m U: Suvremeni promet  |n Zamjenjivi tovarni sanduci u kombiniranom prometu 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000192384  |m U: Suvremeni promet  |n Neki aspekti modernizacije pomoćne magistralne pruge MP-13 Beli Manastir (dg) - Slavonski Šamac (dg), Metković (dg) - Ploče 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000192403  |m U: Suvremeni promet  |n Dvokolosiječna pruga Savski Marof - Tovarnik 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000191070  |m U: Suvremeni promet  |n Špediter u funkciji poduzetnika multimodalnog transporta 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000191073  |m U: Suvremeni promet  |n Tarifna politika i poticajne mjere za razvoj kombiniranog prometa 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000191076  |m U: Suvremeni promet  |n Međunarodno otpremništvo u suvremenoj transportnoj tehnologiji 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000192410  |m U: Suvremeni promet  |n Modernizacija magistralne pruge Botovo - Dugo Selo - Zagreb - Rijeka 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000192413  |m U: Suvremeni promet  |n Sigurnosni redizajn naših prometnica 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000191077  |m U: Suvremeni promet  |n Značenje mrežnih informacijskih servisa za uključivanje špedicijskog poduzeća u europski sustav kombiniranog prometa 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000191081  |m U: Suvremeni promet  |n Špedicija u tehnološkom procesu željezničkog transporta 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000192415  |m U: Suvremeni promet  |n Strategija razvoja prometne infrastrukture u Zagrebu 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000192418  |m U: Suvremeni promet  |n Izbor optimalne lokacije zračne luke na otoku Hvaru 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000192431  |m U: Suvremeni promet  |n Postojeća i potrebna dokumentacija za realizaciju višenamjenskoga kanala Dunav - Sava 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000191142  |m U: Suvremeni promet  |n Propusna moć križanja i organiziranje prometnih tokova 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000191143  |m U: Suvremeni promet  |n Stanje i problemi cestovne mreže u Europskoj uniji i Republici Hrvatskoj sa stajališta kombiniranog prometa 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000191178  |m U: Suvremeni promet  |n Sigurnost prometa na hrvatskim cestama 1990.-1993. 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000192184  |m U: Suvremeni promet  |n Valorizacija razvitka riječkoga prometnog pravca i konkurentnosti riječke luke 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000192189  |m U: Suvremeni promet  |n Kombinirani promet 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000192471  |m U: Suvremeni promet  |n O nekim problemima izgradnje i obnove riječnih pristaništa u regiji Slavonije i Baranje nakon završetka rata 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000192474  |m U: Suvremeni promet  |n Integralni transportni sustavi 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000191182  |m U: Suvremeni promet  |n Prometno vrednovanje temeljnih utjecajnih čimbenika na razvoj zračnog prometa u Republici Hrvatskoj 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000192491  |m U: Suvremeni promet  |n Bimodalne prijevozne tehnologije u funkciji poboljšanja tehnoloških učinaka u hrvatskom prometnom sustavu 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000192492  |m U: Suvremeni promet  |n Metode i postupci evaluacije transportnog sustava 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000192497  |m U: Suvremeni promet  |n Anwendung des City-Logistik-Konzeptes bei der Loesung von Transportproblemen in Staedten 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000192219  |m U: Suvremeni promet  |n Strategija razvoja željezničkog prometa s osvrtom na suvremene tehnologije 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000192526  |m U: Suvremeni promet  |n Međunarodne prekojadranske trajektne linije 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000192533  |m U: Suvremeni promet  |n Kvaliteta usluge - stožer uslužnog marketinga 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000192534  |m U: Suvremeni promet  |n Prijevoz opasnih tvari u funkciji razvoja prometa u Hrvatskoj 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000192535  |m U: Suvremeni promet  |n Promet u svjetlu hrvatskoga gospodarstva 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000191920  |m U: Suvremeni promet  |n Zemaljski i satelitski komunikacijski sustavi s primjenom u prometu 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000192226  |m U: Suvremeni promet  |n Značenje tranzita za hrvatske luke i druge prometne grane i gospodarstvo 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000192229  |m U: Suvremeni promet  |n Vizija mogućega prometno-gospodarstvenog razvitka Gradske luke Split 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000192233  |m U: Suvremeni promet  |n Stanje i strategija razvoja kopnenog i zračnog prometa Županije primorsko-goranske 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000192236  |m U: Suvremeni promet  |n Polazišna načela za definiranje strategije razvoja hrvatskoga zračnog prometa 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000192240  |m U: Suvremeni promet  |n Prilozi za utvrđivanje optimalne dugoročne strategije razvoja zračnog prometa Hrvatske 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000192553  |m U: Suvremeni promet  |n Suburban railcar design development trends 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000192583  |m U: Suvremeni promet  |n Utjecaj aerodinamičkog oblikovanja na ekonomičnost prometovanja 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000192592  |m U: Suvremeni promet  |n Aspekti sigurnosti u prometnom sustavu 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000192596  |m U: Suvremeni promet  |n Razvoj cestovnog prometa i njegov utjecaj na okolinu 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000192242  |m U: Suvremeni promet  |n Dugoročni razvoj Zračne luke Zagreb 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000192601  |m U: Suvremeni promet  |n Strategijski razvoj mobilnosti i prijevoza za invalide i starije osobe 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000192606  |m U: Suvremeni promet  |n Strategija dugoročnog razvoja telekomunikacija u Hrvatskoj 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000192614  |m U: Suvremeni promet  |n Etwicklung des "intelligenten" Verkehrs 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000192619  |m U: Suvremeni promet  |n Važnost info-komponente u strategiji razvoja hrvatskog prometa na prijelazu u 21. stoljeće 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000192629  |m U: Suvremeni promet  |n Informacijska podrška strategijskom upravljanju na hrvatskim željeznicama 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000192658  |m U: Suvremeni promet  |n Informacijski sustavi na putničkim terminalima 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000192662  |m U: Suvremeni promet  |n Entwicklung des Hochschulsystems der kroatischen Luftfahrt 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000326469  |m U: Suvremeni promet  |n Čistiji ispuh prometala u područjima nacionalnih parkova 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000326471  |m U: Suvremeni promet  |n Turističke informacije sudionicima u prometu uporabom mobilnih telefona 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000326477  |m U: Suvremeni promet  |n Hrvatska 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000326003  |m U: Suvremeni promet  |n Utjecaj trajektnih linija na razvitak turizma u dalmatinskoj regiji 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000326269  |m U: Suvremeni promet  |n Integralni prometno-informacijski sustav nadzora i vođenja prometa na cestama u Republici Hrvatskoj 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000323429  |m U: Suvremeni promet  |n Primjena informatičke tehnologije u oplemenjivanju željezničke prijevozne usluge turističkih putovanja 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000323446  |m U: Suvremeni promet  |n Promet i turizam za osobe s invaliditetom na početku novog milenija 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000326079  |m U: Suvremeni promet  |n Mogućnosti željezničkog prijevoza u optimalnom raspoređivanju europskih turističkih tokova tijekom turističke sezone 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000325876  |m U: Suvremeni promet  |n Promet kao poticatelj turizma u Republici Hrvatskoj 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000326089  |m U: Suvremeni promet  |n Primjena informatičkih tehnologija u prijevozu putnika željeznicom 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000326092  |m U: Suvremeni promet  |n Metodologija planiranja mreže javnog prijevoza 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000326302  |m U: Suvremeni promet  |n Usklađivanje prometne signalizacije sa stanjem i uvjetima na državnim cestama s posebnim osvrtom na vođenje prometa 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000326096  |m U: Suvremeni promet  |n Utjecaj organizacije prometa i kakvoća prometnih usluga u razvoju turizma 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000326308  |m U: Suvremeni promet  |n Model stupnjevanog stjecanja vozačke dozvole kao svjetski trend 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000326309  |m U: Suvremeni promet  |n Sigurnost prometa i turizam 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000326106  |m U: Suvremeni promet  |n Internet booking i turizam 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000325910  |m U: Suvremeni promet  |n Jadranska magistrala u funkciji turizma 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000325921  |m U: Suvremeni promet  |n Konzistentnost emitivnih tržišta Primorsko-goranske županije 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000325924  |m U: Suvremeni promet  |n Razvoj turizma i prometna infrastruktura u Hrvatskoj 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000325927  |m U: Suvremeni promet  |n Izletnički vlakovi u funkciji razvoja kontinentalnog turizma Republike Hrvatske 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000326367  |m U: Suvremeni promet  |n Globalni sporazum o usklađenim tehničkim pravilnicima za vozila na kotačima 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000325601  |m U: Suvremeni promet  |n Uloga i značenje informacijskog sustava Hrvatskog autokluba za hrvatski turizam 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000325620  |m U: Suvremeni promet  |n Utjecaj obrambenog sustava na promet u turizmu 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000325637  |m U: Suvremeni promet  |n Tehnologija CaCl2 u zimskoj službi na prometnicama Republike Hrvatske 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000326134  |m U: Suvremeni promet  |n Island type bus terminals 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000325641  |m U: Suvremeni promet  |n Primjena EDI u intermodalnoj tehnologiji 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000326400  |m U: Suvremeni promet  |n Sudar vozila s jednim i dva traga kotača 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000325696  |m U: Suvremeni promet  |n Strategic orientation of the port of Koper 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000325704  |m U: Suvremeni promet  |n Retrospektiva i perspektiva informacijsko-tehnološkog razvitka 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000325719  |m U: Suvremeni promet  |n Izbor itinerara u procesu prijevoza lakopokvarljivih namirnica tijekom turističke sezone 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000325724  |m U: Suvremeni promet  |n Modeliranje poštanske prometne mreže s obzirom na potrebe turizma 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000325730  |m U: Suvremeni promet  |n Razvitak Hrvatske cestovne mreže u funkciji razvitka turizma 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000325738  |m U: Suvremeni promet  |n Objedinjavanje prijevoznih zahtjeva kao element logistike prijevoznih procesa u turizmu 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000325752  |m U: Suvremeni promet  |n Dizelski nagibni vlak na hrvatskim željeznicama 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000326450  |m U: Suvremeni promet  |n Zvučna signalizacija na semaforiziranim raskrižjima 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000272748  |m U: Suvremeni promet  |n Održivi razvoj i razvoj prometa 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000272751  |m U: Suvremeni promet  |n Ekonomski aspekti upravljanja održivim razvitkom 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000273707  |m U: Suvremeni promet  |n Alternative proposal of traffic safety improvements at active unsecured road 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000272850  |m U: Suvremeni promet  |n Ekonomski aspekti upravljanja održivim razvitkom 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000273409  |m U: Suvremeni promet  |n Logistički pristup rješavanju suvremenih prometnih problema 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000273833  |m U: Suvremeni promet  |n Electric two-storey train unit for suburban transport on railway lines supplied with power 3 Kv D.C. 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000273442  |m U: Suvremeni promet  |n Prema održivom prometu u službi turizma 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000273444  |m U: Suvremeni promet  |n Prometna infrastruktura u funkciji održivoga gospodarskog razvitka Republike Hrvatske 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000273467  |m U: Suvremeni promet  |n Modeliranje sustava naknada za ceste u funkciji održivog razvitka 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000273474  |m U: Suvremeni promet  |n Robno-transportni centri s posebnim osvrtom na njihovo značenje u prometnim tokovima Republike Hrvatske 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000273479  |m U: Suvremeni promet  |n Hrvatska pošta 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000273487  |m U: Suvremeni promet  |n Održivi razvitak prometnog sustava na planinskom području 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000273723  |m U: Suvremeni promet  |n Načela održivog razvitka hrvatskoga prometnog sustava 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000273733  |m U: Suvremeni promet  |n Održivi razvitak inteligentnih transportnih sustava 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000273845  |m U: Suvremeni promet  |n Učinci globalizacije prometa na okoliš 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000273847  |m U: Suvremeni promet  |n Razvitak prometnog tržišta u funkciji hrvatskoga gospodarstva 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000273496  |m U: Suvremeni promet  |n Transport interchanges 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000273505  |m U: Suvremeni promet  |n The cross-border regional economic cooperation of the Northern Adriatic ports of Trieste, Koper and Rijeka 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000273511  |m U: Suvremeni promet  |n Analiza izvršenja špediterskih usluga na temelju prevezene nafte i naftnih derivata tijekom 1998. godine u uvjetima savršene konkurencije 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000273533  |m U: Suvremeni promet  |n Relevantne značajke logističkoga modela 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000273542  |m U: Suvremeni promet  |n Strategije razvitka prometa u gradovima 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000273564  |m U: Suvremeni promet  |n Promet kao čimbenik regionalnog povezivanja Maribora 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000273571  |m U: Suvremeni promet  |n Stimulating alternative means of traffic as element of sustainable development of traffic system 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000273580  |m U: Suvremeni promet  |n Nagibna tehnologija za 21. stoljeće 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000273752  |m U: Suvremeni promet  |n Strategic redesign of transportation and telecommunications systems towards sustainable mobility 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000273597  |m U: Suvremeni promet  |n Prema europskoj velikobrzinskoj željezničkoj pružnoj mreži 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000273756  |m U: Suvremeni promet  |n Planovi razvitka zadarske trajektno-putničke luke 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000273621  |m U: Suvremeni promet  |n Perspektive istočnoeuropskih velikobrzinskih željeznica na pragu 21. stoljeća 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000273638  |m U: Suvremeni promet  |n Velikobrzinske željeznice 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000273664  |m U: Suvremeni promet  |n Relacijski (relationship) marketing budućnosti hrvatskih željeznica 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000273778  |m U: Suvremeni promet  |n Postojeća ograničenja razvitka kombiniranog prometa i mogućnosti budućeg razvoja 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000273675  |m U: Suvremeni promet  |n Vanjski učinci prometa i održivi razvitak 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000273783  |m U: Suvremeni promet  |n Intermodalni prijevoz tereta 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000273682  |m U: Suvremeni promet  |n Uloga Europske unije u razvitku informacijskog društva 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000332322  |m U: Suvremeni promet  |n Sistematika ugovora o iskorištavanju brodova 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000332324  |m U: Suvremeni promet  |n Razvoj riječnog prometa 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000332335  |m U: Suvremeni promet  |n Dugoročni razvoj cestovnog prometa u SR Hrvatskoj do godine 2010. 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000332343  |m U: Suvremeni promet  |n Intenzitet putničkog i robnog prometa na pojedinim prometnicama 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000332433  |m U: Suvremeni promet  |n Ukrepi prometne politike pri prevozu nevarnih stvari 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000332465  |m U: Suvremeni promet  |n Postojeće stanje i pretpostavke za unapređenje i racionalizaciju cestovnog transporta u PIK-u Vinkovci 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000332509  |m U: Suvremeni promet  |n Rekonstrukcija željezničkih pruga radi povećanja brzine vožnje 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000332050  |m U: Suvremeni promet  |n Novi pristup linija željezničkoga gradskog i prigradskog prometa grada Zagreba 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000332145  |m U: Suvremeni promet  |n Utjecaj tržišnih prilika na izbor veličine broda 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000368023  |m U: Suvremeni promet  |n Strukturne promjene u robnom prometu u pojedinim zemljama 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000368024  |m U: Suvremeni promet  |n Komunikacija med stacionirano bazo in vozilom preko cestiščnega antenskega sistema 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000368025  |m U: Suvremeni promet  |n Koncepcija osnivanja RTC-a Jasenovac i značaj za središnji prostor Republike Hrvatske 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000368029  |m U: Suvremeni promet  |n Analiza tovarnog i slobodnog profila na željezničkim prugama 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000368032  |m U: Suvremeni promet  |n Dinamika tračničkih vozila s plosnatim mjestom na obodu kotača 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000368035  |m U: Suvremeni promet  |n Raznolikosti u pristupu definiranja pojma i suštine tehnologije pomorskog prometa 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000841776  |m U: Suvremeni promet  |n Mladi vozači i sigurnost cestovnog prometa / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000841811  |m U: Suvremeni promet  |n Stavovi anketiranih vozača o brzini i prekoračenju dopuštene brzine / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000841813  |m U: Suvremeni promet  |n Internet marketing kao nova usluga unapređenja poslovanja HŽ CARGA / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000841815  |m U: Suvremeni promet  |n Dinamički model usluga taksija / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000748236  |m U: Suvremeni promet  |n Naljepnice (vinjete) u srednjoeuropskim državama / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000748266  |m U: Suvremeni promet  |n Sustav upravljanja kvalitetom Cargo 2000 / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000748271  |m U: Suvremeni promet  |n Analiza prometnog opterećenja cestovne mreže u Zadarskoj županiji / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000748277  |m U: Suvremeni promet  |n Razvojni planovi prometnog povezivanja pomorskim putem jadranskih županija u kontekstu održivog razvoja / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000748348  |m U: Suvremeni promet  |n Vodni balast : upravljanje i nadzor nad brodovima i lukama / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000748350  |m U: Suvremeni promet  |n Konceptualni tehnološki okvir za pristup javnoj poštanskoj mreži / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000749592  |m U: Suvremeni promet  |n Sigurnost i zaštita poštanskih objekata / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000748360  |m U: Suvremeni promet  |n Edukacija menadžera cestovnog prometa u svrhu optimizacije prijevoznog procesa / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000749622  |m U: Suvremeni promet  |n Željeznica u novom prostorno-prometnom rješenju zagrebačke regije / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000841707  |m U: Suvremeni promet  |n Građa i geometrija sustava javnoga komuniciranja / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000841712  |m U: Suvremeni promet  |n Connecting of cargo transport centres by using Internet infrastructure in B&H / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000841714  |m U: Suvremeni promet  |n Analiza korelacije predviđanja i istraživanja pomorskog tržišta / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000841716  |m U: Suvremeni promet  |n Primjena videonadzora u regulaciji prometa u gradovima / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000841721  |m U: Suvremeni promet  |n Curriculum for road safety education / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000841723  |m U: Suvremeni promet  |n Sigurnost prometa u cestovnim tunelima / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000841727  |m U: Suvremeni promet  |n Attitude determination of aircraft using GPS / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000749020  |m U: Suvremeni promet  |n Funkcija cestovnog prometa u razvoju turizma Republike Hrvatske / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000749024  |m U: Suvremeni promet  |n Optimization model for the rail network primola inter - reg project / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000749027  |m U: Suvremeni promet  |n Management of road network development in Republic of Macedonia : case study / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000749030  |m U: Suvremeni promet  |n Emisije CO2 cestovnih vozila : pogled iz drugoga kuta / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000749035  |m U: Suvremeni promet  |n Informacijski model razvoja nautičkog turizma u Republici Hrvatskoj / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000749038  |m U: Suvremeni promet  |n Motorized versus non- motorized vehicles / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000749108  |m U: Suvremeni promet  |n Izbor transportnog tržišta u funkciji konkurentnosti / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000749109  |m U: Suvremeni promet  |n Znanstveni pristup istraživanju prometne ponude i potražnje na primjeru nove riječke luke / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000749111  |m U: Suvremeni promet  |n Značenje zaliha u procesu upravljanja tvrtkama / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000749113  |m U: Suvremeni promet  |n Prijedlog pristupa poučavanju pri korištenju E-learning oblika nastave iz granskih ekonomika prometa / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000748065  |m U: Suvremeni promet  |n Prometni sustavi i prometna tržišta / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000748067  |m U: Suvremeni promet  |n The evolution of air cargo demand in Italy / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000748071  |m U: Suvremeni promet  |n Process evaluation of civitas II measures : results of the first wave of data collection / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000748732  |m U: Suvremeni promet  |n Sigurnost prometa opasnih tvari u Riječkoj luci / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000748734  |m U: Suvremeni promet  |n Examples on joint research initiatives between car manufacturers and infrastructure managers / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000748088  |m U: Suvremeni promet  |n Izazovi urbane mobilnosti / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000748736  |m U: Suvremeni promet  |n Određivanje mjesta učestalih prometnih nesreća na autocestovnoj mreži Republike Slovenije / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000748737  |m U: Suvremeni promet  |n Gridlock warning and resolvement at signalized intersections / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000748739  |m U: Suvremeni promet  |n Slovenska iskustva s prvim primjerima izvedenih turbokružnih raskrižja / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000748741  |m U: Suvremeni promet  |n Koliko su sigurni stariji sudionici u prometu? / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000748749  |m U: Suvremeni promet  |n Do bolje kvalitete zraka osuvremenjivanjem nacionalne strategije Republike Makedonije / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000749256  |m U: Suvremeni promet  |n Tercijarna logistika : logistika svih logistika / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000749259  |m U: Suvremeni promet  |n Metodologija izračunavanja troškova prijevoza putnika u funkciji parametara linije / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000749260  |m U: Suvremeni promet  |n Informacijska sigurnost i terorizam / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000749265  |m U: Suvremeni promet  |n Odabir i obrazovanje kadrova za rad u logističkoj tvrtki / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000748092  |m U: Suvremeni promet  |n Status prijevoza za vlastite potrebe / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000748095  |m U: Suvremeni promet  |n Strateško planiranje u zračnom prijevozu / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000748097  |m U: Suvremeni promet  |n Plan razvitka savskoga plovnog puta u sastavu prometnoga koridora Podunavlje - Jadran / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000748754  |m U: Suvremeni promet  |n Air quality assessment based on GIS as a decision support tool / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000748102  |m U: Suvremeni promet  |n Priopćenje o europskoj lučkoj politici : program djelovanja Europske unije u vezi s novom orijentacijom u njezinom kreiranju / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000748106  |m U: Suvremeni promet  |n Promišljanje o modelu transformacije klasičnih špediterskih poduzeća u informatizirana špediterska poduzeća / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000749319  |m U: Suvremeni promet  |n Off-street parking regulations for traffic generating facilities : the investors' point of view / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000749322  |m U: Suvremeni promet  |n Smanjenje opterećenja glave i vrata pri velikim ubrzanjima i usporenjima / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000749324  |m U: Suvremeni promet  |n Čimbenici odabira flote / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000749328  |m U: Suvremeni promet  |n Ekonomski aspekti sagledani u funkciji boljeg povezivanja srednjodalmatinskih otoka sa Splitom / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000749332  |m U: Suvremeni promet  |n Prometna politika za 21 stoljeće i tehnološka revolucija kao preduvjet održivog razvoja čovječanstva / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000749334  |m U: Suvremeni promet  |n Analiza udobnosti vožnje ovisno o ravnosti vozne površine ceste / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000749338  |m U: Suvremeni promet  |n Sigurnost cestovnog prometa u Hrvatskoj s osvrtom na autocestu A3 / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000748109  |m U: Suvremeni promet  |n Interakcija razvitka prometa i razvoja grada / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000748112  |m U: Suvremeni promet  |n Zakon o sigurnosti prometa na cestama - previ{e ili nedovoljno represivan? / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000748788  |m U: Suvremeni promet  |n Produljeno bavljenje vlakova s procjenom troškova u graničnoj postaji Šid / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000749398  |m U: Suvremeni promet  |n Razvoj požara i operativno djelovanje sustava za uzdužno provjetravanje u tunelima / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000749404  |m U: Suvremeni promet  |n Teška gospodarska vozila u fokusu izazova : Euro V i VI / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000749405  |m U: Suvremeni promet  |n Adaptivno upravljanje cestovnim prometom u funkciji ITS servisa / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000748817  |m U: Suvremeni promet  |n Hrvatski gospodarski pojas : baština čovječanstva u funkciji gospodarskog razvoja Republike Hrvatske i tangentnih zemalja / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000749409  |m U: Suvremeni promet  |n Kvaliteta provjere znanja stručnog osoblja uposlenog na stanicama tehničkih pregleda u 2008. godini na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000749412  |m U: Suvremeni promet  |n Vremensko-prostorna analiza prometne nezgode u izradbi nalaza i mišljenja vještaka / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000749419  |m U: Suvremeni promet  |n Ograničenje, prilagođavanje, mjerenje i proračuni brzine vozila u vještačenju nezgoda i reguliranju prometa / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000749420  |m U: Suvremeni promet  |n Rad stručne institucije i razvoj suvremenih stanica za tehnički pregled vozila u entitetu FBIH s ciljem povećanja sigurnosti prometa / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000748151  |m U: Suvremeni promet  |n Lowry-like model for the evaluation of new university or college location and the influence of transportation time spending distance / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000748152  |m U: Suvremeni promet  |n Kabotaža u funkciji povećanja prijevoznog učinka / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000748153  |m U: Suvremeni promet  |n Carinska skladišta i usklađivanje carinskog sustava Republike Hrvatske s Europskom unijom / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000748156  |m U: Suvremeni promet  |n LNG terminal "Omišalj" u funkciji energetske i gospodarske neovisnosti Republike Hrvatske / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000748158  |m U: Suvremeni promet  |n Analitičke podloge planiranja željezničkoga putničkog prijevoza / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000748161  |m U: Suvremeni promet  |n Navigational characteristics of the river Danube on its subsection from Hungarian-Serbian border to the mouth of river Sava / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000748164  |m U: Suvremeni promet  |n Primjena metodologije pri proračunu propusne moći i razine usluge na mreži županijskih i lokalnih cesta Zadarske županije / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000748165  |m U: Suvremeni promet  |n Utjecaj liberalizacije poštanskog tržišta na razvoj nacionalnoga poštanskog operatora / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000748166  |m U: Suvremeni promet  |n Prioriteti IMO-a na području sprečavanja onečišćenja mora / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000748374  |m U: Suvremeni promet  |n Information system maintaining of vehicles and rolling-stock / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000748377  |m U: Suvremeni promet  |n Značenje jedinstvene baze podataka za sigurnost prometa / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000748829  |m U: Suvremeni promet  |n Rast transportnih troškova : čimbenik reverzebilnog procesa globalizacije / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000748835  |m U: Suvremeni promet  |n Nagradne igre kao instrument unapređenja prodaje : poštanski komunikacijski kanal / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000748837  |m U: Suvremeni promet  |n Prema čistom i održivom prometu u gradu / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000748844  |m U: Suvremeni promet  |n Primjena geografskog informacijskog sustava za praćenje industrijskih kolosijeka / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000748234  |m U: Suvremeni promet  |n Methodology of Planning and Controlling Expert Systems Development / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000841376  |m U: Suvremeni promet  |n Utjecaj garažno-parkirnog objekta "Zagrad B" na ponudu parkirnih mjesta u gradu Rijeci / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000841382  |m U: Suvremeni promet  |n Informacijski model pomorskog prometa Gradske luke Split / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000841390  |m U: Suvremeni promet  |n Projektiranje kvalitetne rasvjete tunela u funkciji sigurnosti cestovnog prometa / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000841395  |m U: Suvremeni promet  |n Uredno održavanje vozila i usklađenost propisa s propisom EU kao preduvjet smanjenja štetnog utjecaja na okoliš / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000841399  |m U: Suvremeni promet  |n Simulation of vehicle dynamics in case of frontal collision / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000841406  |m U: Suvremeni promet  |n Prometni sustav Sisačko-moslavačke županije : stanje i perspektiva razvoja / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000841411  |m U: Suvremeni promet  |n Razvoj i utjecaj riječke luke na gospodarstvo Republike Hrvatske / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000841414  |m U: Suvremeni promet  |n Novi komunikacijski medij u Hrvatskoj : komercijalne poštanske marke / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000841453  |m U: Suvremeni promet  |n Bežične komunikacije i sigurnost informacijskih sustava / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000841457  |m U: Suvremeni promet  |n Uloga europske okvirne arhitekture ITS-a u zemljama jugoistočne Europe / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000841456  |m U: Suvremeni promet  |n Razvrstavanje cesta i mogućnost primjene za Grad Zagreb / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000841573  |m U: Suvremeni promet  |n Važnost i uloga županijskoga operativnog centra (ŽOC-a) u sprečavanju onečišćenja mora / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000828856  |m U: Suvremeni promet  |n Pomorska orijentacija Bosne i Hercegovine na pomorske luke Ploče i Metković / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000841598  |m U: Suvremeni promet  |n Izračun propusne moći pruge na dionici Novska-Okučani pomoću računalne simulacije / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000841603  |m U: Suvremeni promet  |n Zakon o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu : primjena u hrvatskim putničkim prijevoznim poduzećima / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000841607  |m U: Suvremeni promet  |n Basis of logistic model about communal waste management / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000841820  |m U: Suvremeni promet  |n Održiva prometna politika na području općine Bitola / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000841825  |m U: Suvremeni promet  |n Tehnologija pisanja znanstvenog rada / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000829081  |m U: Suvremeni promet  |n Fraud detection in the supply chain information systems / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000841298  |m U: Suvremeni promet  |n Integralni sustav za javni putnički promet : IJPP u Republici Sloveniji / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000841302  |m U: Suvremeni promet  |n Značenje i izračun troškova prometnih nezgoda prema metodi ljudskoga kapitala na području FBiH / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000841306  |m U: Suvremeni promet  |n Mogućnosti ocjene sigurnosti cesta metodologijom EuroRap na mreži cesta gradskih područja / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000841312  |m U: Suvremeni promet  |n Inovativni metodološki pristup za ocjenu sigurnosti željezničko-cestovnih prijelaza / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000841314  |m U: Suvremeni promet  |n Luka Rijeka : referentna točka prometnoga koridora Podunavlje-Jadran / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000841320  |m U: Suvremeni promet  |n Plovidba u navigacijski otežanim uvjetima / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000841323  |m U: Suvremeni promet  |n Kvaliteta provjere znanja stručnog osoblja zaposlenog na stanicama tehničkih pregleda u 2010. godini na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000841326  |m U: Suvremeni promet  |n Travel demand management and significance of integration of urban policies / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000841539  |m U: Suvremeni promet  |n Model upravljanja tehničkim i robnim operacijama na industrijskim kolosijecima / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000841621  |m U: Suvremeni promet  |n Zaštita okoliša u komunalnom društvu Autotrolej Rijeka / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000828737  |m U: Suvremeni promet  |n Razvoj zračnog prometa u Hrvatskoj : strategija bez strategije / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000828778  |m U: Suvremeni promet  |n Model poslovne politike prometnih poduzeća s primjerom Hrvatskih željeznica / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000828783  |m U: Suvremeni promet  |n Europski jugoistočni prometni koridor (SETA) / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000828787  |m U: Suvremeni promet  |n Aviation transport system in light of its inclusion in the European Union emissions trading scheme / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000828791  |m U: Suvremeni promet  |n Kargo promet zračne luke Zagreb i model poslovanja / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000828821  |m U: Suvremeni promet  |n Model razvoja intermodalnog prometa Republike Hrvatske / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000828863  |m U: Suvremeni promet  |n Usporedbe cijena prijevoza putnika u Republici Hrvatskoj : unutarnji i međunarodni promet / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000828867  |m U: Suvremeni promet  |n Informacijski model sinergijskog učinka ekologije, prometa i turizma općine Podstrana za period 2012. do 2018. godine / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000828873  |m U: Suvremeni promet  |n Utjecaj logističkog servisa na rast i razvoj JP BH Pošte. 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000828889  |m U: Suvremeni promet  |n Kolaborativno upravljanje lancem opskrbe / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000828900  |m U: Suvremeni promet  |n Tretiranje prometne infrastrukture u dokumentima prostornog uređenja / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000828902  |m U: Suvremeni promet  |n Promjene na tržištu riječnih krstarenja / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000828907  |m U: Suvremeni promet  |n Menadžment u cestovnom prometu / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000828908  |m U: Suvremeni promet  |n Ekološki problemi u Bosni i Hercegovini i njihovo rješavanje / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000828915  |m U: Suvremeni promet  |n Supply of the offshore terminals and oil platforms / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000828918  |m U: Suvremeni promet  |n Hrvatske željeznice u vrtlogu recesije / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000828947  |m U: Suvremeni promet  |n Sustavsko-dinamički pristup upravljanju lancem opskrbe / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000828956  |m U: Suvremeni promet  |n Implementacija Direktive 2008/96 u Republici Sloveniji / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000829093  |m U: Suvremeni promet  |n Accumulation of the intercity bus line / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000829097  |m U: Suvremeni promet  |n Perspektiva luka nautičkog turizma u Hrvatskoj u odnosu na konkurentske države / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000829104  |m U: Suvremeni promet  |n Povezivanje robno-transportnih centara korištenjem internet infrastrukture u BiH / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000829106  |m U: Suvremeni promet  |n Pravo Europske unije o sigurnosti pomorske plovidbe i zaštiti morskog okoliša od onečišćenja / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000829116  |m U: Suvremeni promet  |n Modeliranje potražnje usluga u međunarodnom prometu / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000829120  |m U: Suvremeni promet  |n Naponsko-deformacijsko stanje pneumatika na damperima u eksploatacijskim uvjetima / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000829124  |m U: Suvremeni promet  |n Prometna politika u funkciji razvoja prometnih sustava / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000829127  |m U: Suvremeni promet  |n Osnovni elementi metodologije istraživanja u javnom gradskom prometu / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000841687  |m U: Suvremeni promet  |n Prilog istraživanju kvalitete javnog autobusnog prijevoza u Republici Hrvatskoj / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000841697  |m U: Suvremeni promet  |n Ocjena postojećeg stanja i razvojni planovi luka nautičkog turizma Primorsko-goranske županije / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000841702  |m U: Suvremeni promet  |n Više snage i momenta iz istog volumena kod motora s unutarnjim izgaranjem / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000841704  |m U: Suvremeni promet  |n Vision for long-term development in the traffic system / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000841705  |m U: Suvremeni promet  |n Zaštita obalnog mora od onečišćenja fekalijama s brodova / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000841360  |m U: Suvremeni promet  |n A vision of a competitive and sustainable transport system in the European union / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000841362  |m U: Suvremeni promet  |n Development of national cycle route induces by Eurovelo cycle networks : Danube cycle route case study / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000841425  |m U: Suvremeni promet  |n Primjena mrežnih simulatora u obrazovanju i osposobljavanju studenata za rješavanje problema u prometnim sustavima / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000841516  |m U: Suvremeni promet  |n Analiza utjecaja fiksnih radara na sigurnost prometa nakon prve godine korištenja / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000841520  |m U: Suvremeni promet  |n Prometni dječji poligon u funkciji sigurnosti cestovnog prometa / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000841525  |m U: Suvremeni promet  |n Razvijenost prometnog sustava Republike Hrvatske / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000841550  |m U: Suvremeni promet  |n Uloga carinskog sustava u uključivanju Hrvatske u europski prometni i gospodarski sustav / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000841558  |m U: Suvremeni promet  |n Assesment of the possibility of large draughted vessels navigation on the lower sector of the Danube / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000841562  |m U: Suvremeni promet  |n Poticanje javnoga gradskoga putničkog prijevoza upravljanjem prijevozne potražnje / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000841567  |m U: Suvremeni promet  |n Cestovna infrastruktura u prostornim planovima uređenja općine/grada / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000841616  |m U: Suvremeni promet  |n Connection of success in the work in transportation proffessions in REK Bitola with intellectual abilities / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000841622  |m U: Suvremeni promet  |n Metodologija izrade završnoga rada / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000898480  |m U: Suvremeni promet  |n Razvijenost cestovne mreže i regionalni razvitak 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000898484  |m U: Suvremeni promet  |n Industrijski kolosijek u funkciji razvoja Poduzetničke zone Ogulin 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000898510  |m U: Suvremeni promet  |n Upravljanje željezničkim prometom temeljem realnih informacija u stvarnom svijetu 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000898535  |m U: Suvremeni promet  |n Stabilizacija pruga i pružnog profila primjenom novih tehnologija 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000898558  |m U: Suvremeni promet  |n Metodologija mjerenja kvalitete poštanskih usluga 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000898572  |m U: Suvremeni promet  |n Preventive activities-campaigns of the Road Traffic Safety Agency of the Republic of Serbia 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 001025767  |m U: Suvremeni promet  |n Airport City kao razvojni koncept 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 001025779  |m U: Suvremeni promet  |n Važnost obavljanja tehničkih pregleda motornih i priključnih vozila 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 001025794  |m U: Suvremeni promet  |n Preventivna kontrola amortizera kako bi se poboljšala učinkovitost vozila i sigurnost u prometu 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 001025747  |m U: Suvremeni promet  |n Prilog analizi sustava izobrazbe mobilnih radnika u Republici Hrvatskoj 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 001025657  |m U: Suvremeni promet  |n Transportni i operativno-logistički sustav u potpori vojnim operacijama 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 001025660  |m U: Suvremeni promet  |n Optimized postal areas in Ljubljana for express post 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 001025663  |m U: Suvremeni promet  |n Projektiranje i inoviranje prometne signalizacije i opreme u naseljima : problemi i preporuke 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 001025672  |m U: Suvremeni promet  |n Socijalna isključenost osoba s invaliditetom i transport : s primjerima 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 001025680  |m U: Suvremeni promet  |n Introducing the "Shared Space" concept in the city of Bitola : microsimulation analysis 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 001025693  |m U: Suvremeni promet  |n Utjecaj ekovožnje na okoliš i poslovanje transportnih tvrtki 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 001025725  |m U: Suvremeni promet  |n Utjecaj upravljanja parkiranjem na urbanu mobilnost 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 001025732  |m U: Suvremeni promet  |n Inteligentni transportni sustavi u funkciji optimiziranja prometnih mreža 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 001025781  |m U: Suvremeni promet  |n Potreba za upravljanjem kvalitetom na STP i dostignuti nivo u FBiH 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 001024632  |m U: Suvremeni promet  |n Implementacija GSM-R tehnologije na nekim europskim željeznicama 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 001024642  |m U: Suvremeni promet  |n Analiza stacionarnih uređaja za otkrivanje termičkih kvarova na željezničkim vozilima 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 001024733  |m U: Suvremeni promet  |n Comparison of the shape coefficients of pushed convoys composed of barges with different displacements 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 001025736  |m U: Suvremeni promet  |n The importance of interdisciplinary traffic expertise in the European Union lawsuits 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 001024803  |m U: Suvremeni promet  |n Elementi zaštite i sigurnosti komunikacija na internetu 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 001024805  |m U: Suvremeni promet  |n Analiza, predviđanja, teoretski okvir i praktična primjena inspekcijskih službi u BiH 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 001024825  |m U: Suvremeni promet  |n Prilog istraživnju metoda mjerenja i poboljšanja energetske efikasnosti aksijalne tunelske ventilacije 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 001024840  |m U: Suvremeni promet  |n Modeliranje emisije ispušnih plinova cestovnog prometa na području Zenice 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 001024860  |m U: Suvremeni promet  |n Informacijsko-komunikacijske tehnologije i GPS sustav za satelitsko praćenje i nadzor motornih vozila 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 001024651  |m U: Suvremeni promet  |n Vizualizacija prometnosigurnosnih parametara biciklističkih staza u gradskim sredinama 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 001024685  |m U: Suvremeni promet  |n Sigurnosni aspekt projektiranja i izgradnje autobusnih stajališta u ulicama u naselju 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 001024786  |m U: Suvremeni promet  |n Brodovi za opskrbu platformi i instalacija na otvorenom moru 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 001024821  |m U: Suvremeni promet  |n Panamski i Sueski kanali : važan čimbenik svjetskih pomorskih plovnih putova 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 001024937  |m U: Suvremeni promet  |n Program odgoja i obrazovanja kao čimbenik sigurnosti djece u cestovnom prometu 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 001024943  |m U: Suvremeni promet  |n Analiza rizika na području putničko-trajektne luke Zadar-Grad : primjer m/t Juraj Dalmatinac 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 001024950  |m U: Suvremeni promet  |n Mathematical model for determining the time of changing from high to low beam while passing by in night conditions 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 001024962  |m U: Suvremeni promet  |n Utjecaj inteligentnih transportnih sustava na smanjenje neodređenosti prometnih i transportnih procesa 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 001024578  |m U: Suvremeni promet  |n Primjena ITS na semaforiziranim prometnim čvorištima te metode rada svjetlosne signalizacije s ciljem koordiniranja 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 001024591  |m U: Suvremeni promet  |n Razvoj primarnoga helikopterskoga hitnoga medicinskog servisa HEMS na području RH, s elementima zaštite i spašavanja SAR