Suvremeni promet

Permalink: http://skupnikatalog.nsk.hr/Record/nsk.NSK01000001090
Ostali autori: Rotim, Franko (Editor), Liović, Ivan, Prga, Ivica
Vrsta građe: Časopis
Povezani zapisi:
Air cargo traffic as a part of modern transport technologies
Aktualno stanje i mogućnosti razvoja riječke luke
Anwendung des City-Logistik-Konzeptes bei der Loesung von Transportproblemen in Staedten
Aspekti sigurnosti u prometnom sustavu
Aktualno stanje i perspektive razvoja javnoga gradskog prijevoza putnika u većim gradovima Hrvatske
Analiza prometnih tokova na terminalima za linijski cestovni promet putnika Hrvatske
Automatsko upravljanje cestovnim prometnim sustavom u trajektnoj luci Split
Advantages and disadvantages of public passanger sea transport against other modes of transport between Slovenian coastal towns
Analiza stanja i uvjeta poslovanja brodara Splitsko-dalmatinske županije
An up-to-date method of vehicle driving
Advanced transport telematics (ATT)
Analiza izvršenja špediterskih usluga na temelju prevezene nafte i naftnih derivata tijekom 1998. godine u uvjetima savršene konkurencije
Alternative proposal of traffic safety improvements at active unsecured road
Analiziranje utjecaja ceste i prometa na okoliš s pomoću geografskih informacijskih sustava i izbor optimalne varijante
Analiza čimbenika koji oblikuju image zračnih prijevoznika
Autonavigacija u funkciji turističkih putovanja
Autobusni terminali otočnog tipa
Aerodromska infrastruktura i preobrazba privrednog sustava
Anketa domaćinstva kao osnovno istraživanje prometne potražnje u Karlovcu
Analiza tovarnog i slobodnog profila na željezničkim prugama
WAP poslovanje u zračnom prometu
Adriatic-Ionian traffic corridor (AITC) a challenge for reilway technology
"Vibracijske trake" u gradskom cestovnom prometu
Analiza utjecaja sustava homologacije vozila na sigurnost prometa i ekologiju u Republici Hrvatskoj
Analiza učinkovitosti prometnog povezivanja na malim udaljenostima u prometne svrhe
Adjustment factor for through and left-turning heavy vehicles at levelled signalized intersections
"BOT" kao način investiranja u objekte prometne infrastrukture
Analiza utjecaja toka pješaka na propusnu sposobnost kružnog raskrižja uporabom simulacijske metode
Alkohol kao element cestovnoprometne sigurnosti
Automotive cluster a prerequisite of sustainable development of the automobile industry and transportation service companies in Bosnia and Herzegovina
A mathematical model for establishing the quantity of delivered goods in the micrologistical distributive system
Aspekti kvalitete na zračnim lukama
"INTERIM" - razvojni projekt intermodalnoga teretnoga prometnog sustava za prometno-gospodarsko povezivanje EU s Azijom i Istočnom Afrikom preko Republike Hrvatske
"EAGLE" sustav za kontrolu i nadzor prometa
Analiza i prijedlozi rješavanja eksploatacijskih kvarova na javnim telefonskim aparatima s automatskom naplatom pomoću elektroničkih kartica u Republici Hrvatskoj
A mathematical model for establishing the quantity of delivered goods in the micrologistical distributive system
A scenario proposed for EIA implementation in the Republic of Macedonia
Adaptivno upravljanje prometnim procesom na kružnim raskrižjima
"Plava magistrala"
Analitički i operativni pristup metodologiji za proračun propusne moći i razine usluge na individualnom signaliziranom raskrižju
Aspekti relevantni za planiranje razvoja nemotoriziranog prometa u Sarajevu
Analiza stanja i sigurnosti prometa na cestovnoj mreži zadarske županije
Autobusni prijevoz
Analysis of demand responses to extensive changes in the supplay of local and regional public transport
Analiza i pregled prijedloga treće poštanske smjernice Europske unije
Analiza tržišta međunarodnoga cestovnoga teretnog prijevoza u Republici Hrvatskoj
"Black spots management" on Slovenian roads
Analitičke podloge planiranja željezničkoga putničkog prijevoza
Analiza prometnog opterećenja cestovne mreže u Zadarskoj županiji
Air quality assessment based on GIS as a decision support tool
Analiza udobnosti vožnje ovisno o ravnosti vozne površine ceste
Adaptivno upravljanje cestovnim prometom u funkciji ITS servisa
Airport revenues and cost structures
Analiza nautičkog turizma Republike Hrvatske u 2009. godini sustavskim pristupom
Aspects of improving safety and reliability of public urban trans
Analysis of single-track motor vehicle drivers safety and possible actions for improvement
Analiza ovisnosti sastava ispušnih plinova o kvaliteti goriva
Analiza povezanosti između infrastrukturnih objekata i prometnih nesreća na autocestovnoj mreži u Republici Sloveniji
Analiza i ocjena stupnja učinkovitosti prometne politike u Europskoj Uniji i Sloveniji
Analiza prometnih podataka i istraživanje kriterija za promjenu vremenskih lokacijskih ograničenja vožnje teretnih vozila
Advanced solutions for Slovenian road freight transport optimisation
Analiza prometa luka tvornica cementa Sv. Juraj i Sv. Kajo
Analiza utjecaja uvjeta odvijanja prometa na kapacitet prilaza prioritetnog raskrižja
Analiza zrakoplovnih nesreća na teritoriju Republike Hrvatske
Aspekti donošenja odluke pri planiranju kapaciteta u javnom gradskom prijevozu putnika
Assesment model of urban public transport system
WLAN & terrorism : lokalna bežična tehnologija
Analiza razvoja požara u cestovnim tunelima
Automatsko praćenje kvalitete željezničkih vozila
Aviation transport system in light of its inclusion in the European Union emissions trading scheme
Accumulation of the intercity bus line
A vision of a competitive and sustainable transport system in the European union
Analiza utjecaja fiksnih radara na sigurnost prometa nakon prve godine korištenja
Assesment of the possibility of large draughted vessels navigation on the lower sector of the Danube
Analiza korelacije predviđanja i istraživanja pomorskog tržišta
Attitude determination of aircraft using GPS
Analiza tokova prijevoza kao pokazatelja gospodarskih kretanja
Automobil kao čimbenik problema parkiranja u gradovima
Analiza mogućnosti monitoringa brzine vozila na relaciji Sarajevo-Zenica razvojem integrirane GIS-LBS platforme
Analiza učinkovitosti mjera za poboljšanje cestovnoprometne sigurnosti : lokalne aktivnosti i najbolja međunarodna praksa
Analiza modela indikatora u procjeni utjecaja telekomutiranja na smanjenje ugljičnih emisija transportnih aktivnosti
Analiza bilančne strukture kao podloga za uspješno poslovanje poduzeća
Analiza zrakoplovne konkurencije u Hrvatskoj
Analiza stupnja propuštanja pješaka na nesignaliziranim pešačkim prijelazima u urbanim sredinama
Analiza slučaja vještačenja uzroka havarije na brodskom porivnom stroju
Analysis of the influence of the work of technical inspection stations on trefic safety
Assesment of passenger transport accessibility in rural areas in Poland on the example of Zachodniopomorskie voivodeship
Analiza funkcije autobusnog podsustava u održivoj urbanoj mobilnosti
Analiza europskih velikobrzinskih željeznica
Analiza ravnomjernosti intervala slijeđenja u javnom gradskom prijevozu putnika
Analiza utjecaja obilježja tereta na kapacitativnu učinkovitost cestovnog prijevoza
Aspekti definiranja metodologije istraživanja transportnih tokova roba u IPA području
Aircraft landing using high accurate ground-based landing system
Analiza stacionarnih uređaja za otkrivanje termičkih kvarova na željezničkim vozilima
Analiza, predviđanja, teoretski okvir i praktična primjena inspekcijskih službi u BiH
Analiza rizika na području putničko-trajektne luke Zadar-Grad : primjer m/t Juraj Dalmatinac
Airport City kao razvojni koncept
Bimodalne prijevozne tehnologije u funkciji revalorizacije geoprometnog položaja Hrvatske
Bimodalne prijevozne tehnologije u funkciji poboljšanja tehnoloških učinaka u hrvatskom prometnom sustavu
Bimodalne prijevozne tehnologije u funkciji sniženja prijevoznih troškova u hrvatskom prometnom sustavu
Bočni zračni jastuci kao doprinos povećanju pasivne sigurnosti vozila
Bogies of the railway vehicles with steered wheelsets
Banka cestovnih podataka na razini općine
Basic premises for the development of multimedial transport in Croatia as a segment of the international transport of European Union
Busfahrstreifen frei fuer Autos mit mehreren Insassen
Budućnost turizma
Brzobrodske linije kopno-otoci
Buka i zagađivanje zraka željezničkim sustavima velikih brzina
Buka i vibracije na željeznici
Brzina vožnje i prometne nesreće
Balkan roads information system and survey - BRISS
Bedeutung geografischer Lage der Slowakei im europaeischen Verkehrswesen in der Richtung Nord-Sued
Business strategies and network structures in the deregulated airline industry
Bežične komunikacije i sigurnost informacijskih sustava
Basis of logistic model about communal waste management
Bimodalni terminali u logističkom lancu
Balancing demand and supply of freight road transport : case study : Bosnia and Herzegovina
Brodovi za opskrbu platformi i instalacija na otvorenom moru
Cestovna infrastruktura u službi turističke ponude Hrvatske
Combined transport
City logistik
Coordination of engineering/technological processes in combined transport of Danube and Adriatic regions
Contribution to the strategy of road transport development
Cestovne veze Hrvatske sa Slovenijom i Zapadnom Europom
Critical aspects of the traffic system functioning in Zagreb and possible solutions
Communication systems in the process of information society development
Cestovno-vremenski informacijski sustav u Republici Sloveniji
Cestovni promet Hrvatske s motrišta statistike
Concept of strategic and information methodological approach to the information system design
Cestovni promet i strategija održivog razvitka
Cestovni prijevoz i zaštita okoliša
Cestarina kao instrument prometne politike za zaštitu okoliša
Conditions of functioning of urban public transport system in Bosnia and Herzegovina and its influence on the environment
Capacity and performances of unsignalized intersections and roundabouts
Changes in urban passenger transport in Slovenia as a consequence of putting into force the sustainable transport principles
City bus survey
Conceptualisation of the Croatian city model with the intelligent transportation system - "CROCITS"
Central traffic management and optimization using SAP-system
Cestovni teretni promet u suvremenim hrvatskim gradovima
Condition and trends of traffic in EU and Slovenia
Cestovni promet u povezivanju europskog sjevera i juga
Centar za upravljanje i vođenje prometa na državnoj razini
Croat and Slovene traffic student statements regarding social exploitation
Copert III
Characteristics and analysis transport costs in the road traffic in Croatia
Combinatorial programming approach to postal systems
Cestovni promet i životna sredina
Civilno zrakoplovstvo
Control of logistic system with stochastic or fuzzy variables
Compliance assessment of national legislation on environmental protection in the Republic of Macedonia and European legislation on passenger petrol cars exhaust emissions
Carinska skladišta i usklađivanje carinskog sustava Republike Hrvatske s Europskom unijom
Case study of the customized line capacity calculation method
Cause-effect implication on the traffic policy model in the Republic of Macedonia
Cestovne automatske meteorološke postaje
Cestovna infrastruktura u prostornim planovima uređenja općine/grada
Connection of success in the work in transportation proffessions in REK Bitola with intellectual abilities
Connecting of cargo transport centres by using Internet infrastructure in B&H
Curriculum for road safety education
Criteria for selection of logistic strategy in regional unit of PE "Macedonian forests"
Cestovna sigurnost djece u zemljama Europske unije i u Republici Hrvatskoj
Cjeloživotno učenje za postizanje veće sigurnosti u cestovnom prometu
Comparative analysis of different types of pallet rack warehouses with special reference to warehouses in the Bosnia and Herzegovina
Comparison of the shape coefficients of pushed convoys composed of barges with different displacements
Čimbenici sigurnosti u zračnom prometu
Činjenice i dileme pri utvrđivanju slovenske prometne politike
Čistiji ispuh prometala u područjima nacionalnih parkova
Čvorišta brzih gradskih cesta
Čimbenici ukupne produktivnosti zračnog prijevoza
Čvorište "Škurinje"
Čimbenici odabira flote
Dosegnuti stupanj privatizacije sustava zračnog prometa u svijetu i u Hrvatskoj
Die rolle Oesterreichs beim Aufbau des transeuropaeischen Netzes fuer den kombinierten Verkehr
Die Lage des kombinierten Verkehrs in Ungarn (Konceptione fuer die regionale Verkehrsentwicklung)
Die EU - Eisenbahnpolitik und die weitere Entwicklung des kombinierten Landverkehrs Schiene - Strasse
Die Eisenbahnverbindung Wien - Graz - Zagreb - Rijeka und die Notwendigkeit einer leistungsfaehigen Verkehrsverbindung Kroaten - Oesterreich mit Anbindung an das mitteleuropaeische Hochleistungs - Eisenbahnnetz
Dugoročni razvoj Zračne luke Zagreb
Dvokolosiječna pruga Savski Marof - Tovarnik
Doprinos tehnološkom razvoju informacijsko-komunikacijskih mreža
Designing a basic program for digital control of a Maerklin railway model
Deregulacija i liberalizacija prometne djelatnosti i njihov utjecaj na organizaciju javnoga putničkog prometa
Doprinos teoriji izbjegavanja opasnosti u cestovnom prometu
Drukčiji pristup u razvoju hrvatskih morskih luka
Diesel - Triebzuege mit Neigetechnik Regio-Swinger br 611/612 fuer den Regionalverkehr
Development of information strategy as a factor of sovereign in the state of Croatia
Development of the cableway transportation subsystem in the frame of harmonization with EU transportation system
Dinamičko iskorištavanje prijevoznih kapaciteta u međumjesnom putničkom cestovnom prometu
Dinamičko iskorištenje prijevoznih kapaciteta u prigradskom putničkom cestovnom prometu
Determiniranost informacijskog razvitka novim računalnim konceptima šeste generacije
Definicija podsustava održavanja svjetla u sustavu Plovput-a
Dizelski nagibni vlak na hrvatskim željeznicama
Dugoročni razvoj cestovnog prometa u SR Hrvatskoj do godine 2010.
Dotacije i gubici u željezničkom prometu pojedinih zemalja
Dinamika tračničkih vozila s plosnatim mjestom na obodu kotača
Development of an information society as a condition of assurance regional sustainable development
Die intermodale Kooperation Schiene-Strasse-Schiff am Beispiel der suedosteuropaeischen Region
Development of the traffic system, mountain regions and tourism
Development of rail traffic infrastructure of Croatia and the neighbouring countries
Development of transportation and logistics in the global economy
Dimenzioniranje prometne potražnje Liburnijske obilaznice
Drugi željeznički paket i smjernice za paneuropske prometne koridore u Republici Hrvatskoj
Development and introduction of logistical system for maintenance of the public transportation motor vehicles
Development of a bi-modal methodology for urban streets functional classification as urban planning contribution
Djelovanje vodnog prometa na razvoj i budućnost Europe
Direct rate of growth of the traffic policy model in the Republic of Macedonia
Do bolje kvalitete zraka osuvremenjivanjem nacionalne strategije Republike Makedonije
Demand responsive transport for rural areas, a practice case in Austria
Development of low-speed urban street "side friction" models : case study
Destinacijsko upravljanje dizalima
Definiranje uloge izučavanja tehnologije prometa s ciljem unapređenja prijevoza željeznicom
Dinamika uvođenja euronormi u Republici Hrvatskoj
Definiranje modela i programa za rehabilitaciju vozača
Development of national cycle route induces by Eurovelo cycle networks : Danube cycle route case study
Dinamički model usluga taksija
Definiranje modela istraživanja tokova raskrižja kružnog toka (MIKR)
Determining transport ability of pushed convoys by measuring working parameters of propelling engines of push boats
Determining optimal carrying capacity of convoys with efficiency of push boat propelling force
Disabled passengers mobility in sustainable development policy
Europski sporazum o glavnim međunarodnim linijama kombiniranog prijevoza i potrebnim uređajima (AGTC)
European agreement on important international combined transport lines and related installations (AGTC)
Entwicklung der Gueterterminals in der Funktion des kombinierten Verkehrs
Elektronički novac i komunikacije
Etwicklung des "intelligenten" Verkehrs
Entwicklung des Hochschulsystems der kroatischen Luftfahrt
Elementi strategije sigurnosti hrvatskoga cestovnog prometa
Ekonomski pristup sigurnosnim i ekološkim učincima prometa
Elementi tehnologije i razvoja Hrvatskih željeznica za 21. stoljeće
Etička kultura vozača kao osnova sigurnosti u cestovnom prometu
Elementi sigurnosti u zračnoj luci
Exhaust emission of compression ignition engines
External costs in public transport
Electronic toll collection system in Slovenia
Evaluation of time gossiping complexity in some particular networks
Entwicklung eines einheitlichen Datenmodels fuer Verkehrs-und Verkehrswegedaten-Banken
Elementi eksploatacije efektivnosti i planiranja gospodarenja tramvajskim vozilima tipa TMK 101
ETCS - Europski projekt vođenja vlakova za 21. stoljeće
Elementi za strategije razvitka sustava poštanskog i telekomunikacijskog prometa
Ekonomski aspekti upravljanja održivim razvitkom
Ekonomski aspekti upravljanja održivim razvitkom
Electric two-storey train unit for suburban transport on railway lines supplied with power 3 Kv D.C.
Energetic analysis of 30 km/h city zones and corresponding alternative measures
Ergonomski aspekti sigurnosti i zaštite u prometu
Efikasnost informacija prometnih znakova
Ekološke prednosti željeznice kao preduvjet socijalnog partnerstva
Ecological advantages of the railways transport in the Republic of Slovenia
Ecological values in road traffic models
Elementi efektivnosti i održavanja tračničkih vozila
Ekološki aspekti primjene inteligentnih transportnih sustava u prometu
Emisija štetnih tvari iz cestovnog prometa s posebnim osvrtom na grad Dubrovnik
Elementi zaštite privatnosti i sigurnosti na Worl Wide Web-u
Ekološki aspekti autobusnog prijevoza u turizmu
Ekologija i turizam
External economy and diseconomy
Evaluation of unsignalized two-way stop controlled intersections capacity and measures of effectiveness
Ekonomski i socijalni aspekti javnoga gradskoga putničkog prometa
Ekonomska razmjena Hrvatske i Rumunjske kao poticaj boljoj suradnji prometnih grana, osobito povećanju prijevoza željeznicom
Europaeischer Markt von Morgen
Economic estimation of traffic safety improvement measures in Lithuania
Efficiency analysis of short-distance business trips
Ensuring high quality composite material elements for dynamically loaded structures
Ekonomsko vrednovanje hrvatskoga morskog brodarstva u sklopu svjetskoga pomorskoga prijevoznog potencijala
Environmentally friendly marking materials and pedestrian safety
Ekološke i druge prednosti željezničkog prijevoza
Edukacija zaposlenih na željeznici u području zaštite životne sredine
Ekološka opravdanost izgradnje terminala u luci Ploče
Europsko tržište niskotarifnih zračnih prijevoznika
Ekološki aspekt reciklaže brodova
Energetska efikasnost prometa i gospodarski razvoj Hrvatske
Emisija plinova i stupanj djelovanja motora na pogon stlačnim prirodnim plinom
Emisija ispušnih plinova mlaznih motora zrakoplova
Edukacija vozača
Energetska učinkovitost u prometnom sektoru Republike Hrvatske
Edukacija menadžera cestovnog prometa u svrhu optimizacije prijevoznog procesa
Examples on joint research initiatives between car manufacturers and infrastructure managers
Emisije CO2 cestovnih vozila : pogled iz drugoga kuta
Ekonomski aspekti sagledani u funkciji boljeg povezivanja srednjodalmatinskih otoka sa Splitom
Evaluation of RFID technology effect on logistics performances in supplay chains
Europski jugoistočni prometni koridor (SETA)
Ekološki problemi u Bosni i Hercegovini i njihovo rješavanje
Economic and social effects of transport development
Establishment of HEMS as prerequisite for improving of urgent medical care in Croatia
Ekologija prometa
E-ceste u Hrvatskoj i njihov promet
Ekonomska i strateška opravdanost S.E.T.A. koridora
Ekološki efekti izgradnje treće dionice subotičkog bulevara
Ekonometrijski model za procjenu potražnje u putničkom prometu
EU direktive i mogućnosti implementacije suvremenih sustava upravljivosti i incidentnim situacijama u cestovnim tunelima
Elementi razumijevanja komunikacijskih tehnologija
Elementi zaštite i sigurnosti komunikacija na internetu
Financiranje i mogućnosti izgradnje autocesta u Hrvatskoj
Financiranje cestovne infrastrukture u Hrvatskoj
Funkcionalna zatvorenost lučkog sustava Hrvatske
Funkcionalne politike logističkih (i nelogističkih) organizacija
Fiat Pendolino
Fuzzi multiattribute decision making in logistics processes
Feeder servis u funkciji revitalizacije kontejnerskog prometa u jadranskim lukama
Fingerprint biometric method
Funkcionalni aspekti računalne osnove komunikacijskih sustava
Formula Student na Fakultetu strojarstva i brodogradnje
Finder - virtual logistic system for optimisation of freight transport flows between North an South - Eastern Europe
Fuzzy model in the postal operation
Faktoring u funkciji financiranja malih i srednjih prometnih poduzeća
Formiranje cijena transporta robe preko industrijskih kolosijeka
Formula Student na Fakultetu strojarstva i brodogradnje
Freight transport through Alpine area
Future development of the container terminal of the port of Koper
Funkcija cestovnog prometa u razvoju turizma Republike Hrvatske
Fiksni radarski sustavi za mjerenje brzine u Splitu
Fraud detection in the supply chain information systems
Forenzični i prometno-tehnički aspekt simuliranih ozljeda vratne kralježnice
Free economic zones - basis for commercial and trafic development
Fondovi Europske unije u funkciji razvoja željezničke infrastrukture
Gesetzliche Verpflichtungen zur Anwendung des Arbeitsschutzes im Bereich der Verkehrstaetigkeiten
Generalised traffic model and traffic equations derived from ST-diagrams
Global strategy approach aspects of reinstating Croatian's the information sovereign
GSM-R [R=Railway]
Geostrateške odrednice glavnih prometnih veza Republike Hrvatske i Republike Bosne i Hercegovine
Gospodarenje automobilskim otpadom u Republici Hrvatskoj
Globalni sporazum o usklađenim tehničkim pravilnicima za vozila na kotačima
Gospodarska značenja i okoliš višenamjenskoga kanala Dunav-Sava
Greenhouse gas emissions from transport sector in Republic of Macedonia over the period of 1990 to 2000
Gospodarstveno-prometni izazovi ekonomiji i politici okoliša
Garažno-parkirni objekti
Gorivne ćelije za pogon vozila
Geografsko-informacijski sustav kao potpora modeliranju vojnoga prometnog sustava
Genetsko programiranje na primjeru unaprijed zadane funkcije
Gospodarski potencijal razvoja informacijskih mreža u transportu
Gridlock warning and resolvement at signalized intersections
Glavni projekti razvoja i konkurentnosti luke Rijeka
Građa i geometrija sustava javnoga komuniciranja
German shipping companies'reaction on new SECA limits of 2015 : an empirical anaysis
Geneza uvođenja suvremenih komunikcijskih sustava na željeznice
Horizontalne centralne oznake (HCO) u reguliranju i sigurnosti prometa
Hrvatski lučki sustavi i maritimno gospodarstvo u procesima integracije Hrvatske u svjetsko, europsko i mediteransko okruženje
Hijerarhijsko ustrojstvo lučkog sustava i njegov utjecaj na gospodarski razvitak Hrvatske
Homologacija kao element sigurnosti cestovnog prometa
High quality methodology of planning and controlling the expert systems development
Homologacija vozila i čist okoliš
Hrvatska pošta
Hrvatski promet kao sastavni dio integracijskih aktivnosti prometne politike Europske unije
Homologacija vozila i njezin utjecaj na sigurnost i zaštitu okoliša
Hrvatska aktualna cestovna pitanja u 2001.
Hrvatska
Highway runoff treatment in the city of Celje in Slovenia
High-speed railways in the world
Harmonizacija hrvatskoga cestovnoga prometnog sustava s europskim u području sigurnosti
Homologacija vozila
Heuristički model planiranja masovne dostave loživa ulja
Hrvatski prometni sustav do godine 2006. i vizije akademika Josipa Roglića
Human resources in combating terrorism
Hrvatska informacijska suverenost u vrtlogu globalnog informacijskog društva
Hrvatski gospodarski pojas : baština čovječanstva u funkciji gospodarskog razvoja Republike Hrvatske i tangentnih zemalja
How to make our streets "livelable" : case study
Homologacija vozila u BiH
Hrvatske željeznice u vrtlogu recesije
Holistički pristup razvoju ITS-a u prometnom planiranju
HŽ Cargo u kaleidoskopu tranzicije
Izradba uputa za projektiranje riječkih gradskih prometnih prostora u svjetlu deregulacije prometa
Internationale Spedition im Rahmen zeitgenoessischer transportorientierter Technologien
Infrastrukturna osnova kombiniranog prometa hrvatskih morskih luka
Izbor optimalne lokacije zračne luke na otoku Hvaru
Integralni transportni sustavi
Informacijska podrška strategijskom upravljanju na hrvatskim željeznicama
Informacijski sustavi na putničkim terminalima
Izgradnja sustava kvalitete u brodarskom poduzeću na temelju ISO 9000
Interviewing in an information system planning area
Information system for trafic safety analysis
Integrirani prometni simulacijski modeli povezani s GIS tehnologijom kao instrument za uređenje prometa u gradskim središtima
Inspekcija cestovnog prometa i cesta kao bitan element urednosti i sigurnosti cestovnog prometa
Inovacija sustava brojenja prometa u Hrvatskoj
Izbor lađe za feeder prevoze
Informacijski sustavi održavanja u transportnim sustavima
Intercity-Zuege und Siemens Neigetechnik
Incoterms termini u međunarodnoj razmjeni
Izgradnja kanala "Dunav-Sava" je gospodarski izazov za XXI. stoljeće i postat će "hrvatski riječni Suez"
Informacijski sustav održavanja MIMS primijenjen u transportnim sustavima
Implikacija zrnatosti osnovne strukture neuralnih mreža na matematičke modele učenja
Intermodalni prijevoz tereta
Informacijska ekonomija i prividna stvarnost posredovana računalom
Impact of the telecommunications and information technologies on transport
Informatizacija prikupljanja podataka u statistici turizma
Implementacija informacijske tehnologije u turizmu
Intenzitet kvara i raspoloživost vozila tipa 2100
Izbor itinerara u procesu prijevoza lakopokvarljivih namirnica tijekom turističke sezone
Izletnički vlakovi u funkciji razvoja kontinentalnog turizma Republike Hrvatske
Internet booking i turizam
Island type bus terminals
Integralni prometno-informacijski sustav nadzora i vođenja prometa na cestama u Republici Hrvatskoj
Intenzitet putničkog i robnog prometa na pojedinim prometnicama
Izletnički vlakovi u funkciji zaštite okoliša
Investicije u promet i gospodarski rast Hrvatske
Intermodalizam
Interaktivnost prometnih i ekoloških sustava
Integrating maritime education with martime environment
Informacijski sustavi u prometu u gradovima
Integralno upravljanje pješačkim tokovima u gradu primjenom ITS
Izbor optimalnog elektromotornog vlaka za gradsko-prigradski prijevoz na području grada Zagreba
Integrated transport demand management
Integracija prometnih upravljačkih sustava na gradskoj razini
Importance of Pan-European transport corridors for Poland
Informatičko oblikovanje baza modela transportnih mreža
Intermodal transport in Slovenia
Izgradnja autocesta kroz Republiku Hrvatsku
Izgradnja prometne infrastrukture u podijeljenom gradu kao preduvjet opstojnosti prijevoznog poduzeća
Inteligentno parkiranje po mjeri čovjeka
Integracija brzih nekonvencionalnih brodova u jadranski linijski promet
Interpolacija autobusnog terminala s garažno-parkirnim objektom u urbani prostor Opatije
Influence of speed reducing provision (Central island) at the beginning of the settlement on vehicle speed
Informacija
Informiranje korisnika javnog prijevoza u realnom vremenu implementiranjem GPS/AVL tehnologije
Implementiranje sustava za mjerenje buke u Zračnoj luci Zagreb
Implementacija produktnog modela ceste u informacijski sustav za upravljanje cestama
Information technologies application in modern logistic systems
Implementacija Smjernice o sigurnosti Europske komisije na hrvatski željeznički sustav
Izgradnja Ro-La terminala Spačva i Bjeliš u funkciji modernizacije i harmonizacije Hrvatskih željeznica
Intermodalitet
International development of low-cost carriers
Inovativne tehnologije jednotračničkoga javnogprijevoza
Istraživanja vezana za proračun snage za vuču vlakova velikih brzina
Information technologies and computer simulations as a tool for evaluation and improvement of logistic parameters of warehousing
Intermodalna čvorišta u Republici Hrvatskoj kao ključni čimbenici za implementaciju projekta INTERIM Europske unije
Implikacije regionalnih intergracijskih procesa na poslovanje logističkih operatera
Inteligentni transportni sustavi u upravljanju cestovnom mrežom
Inovativno tehničko-tehnološko rješenje unutarnjeg transporta u okviru suvremenih kontejnerskih terminala
Izgradnja luka na unutarnjim vodama
Interesni propisi
Izravna pošta kao projekt istraživanja i komunikacije s tržištem
Informacijska sigurnost i inteligentni transportni sustavi
Informacijski sustav za upravljanje autocestovnim građevinskim projektima
Izazovi urbane mobilnosti
Interakcija razvitka prometa i razvoja grada
Information system maintaining of vehicles and rolling-stock
Informacijski model razvoja nautičkog turizma u Republici Hrvatskoj
Izbor transportnog tržišta u funkciji konkurentnosti
Informacijska sigurnost i terorizam
Integralni prometni čvor Rijeka : model za razvoj grada i luke
Impact of reilway infrastructure on trein haulage energy consumption
Izravna pošta i elektronska pošta kao mediji izravnog marketinga
Informacijski sustav i videonadzor na stranicama tehničkih pregleda na prostoru Federacije BiH i Brčko distrikta BiH
Izvanredni prijevozi u kontekstu zaštite cesta i sigurnosti cestovnog prometa
IATA e-freight tehnologija
Izgubljeno desetljeće : kriza industrije zračnog prijevoza 2000.-2009.
Izravna strana ulaganja u hrvatsko gospodarstvo
Inteligentna transportna sredstva u funkciji racionalizacije cestovnoga prometa
IMO-va legislativa na području onečišćenja zraka emisijom ispušnih plinova : revizija Priloga VI. MARPOL-a
Internalization of external costs as an instrument of travel demand management
Istraživanje bočnog ubrzanja vozila prilikom izbjegavanja naleta na prepreku izmicanjem
Igre s pravilima o cestovnom prometu za djecu predškolske dobi
Integralni pristup planiranju riječkoga lučkog sustava
Importance of Pan-European transport corridors VIII and X for the Republic of Macedonia
Informacijski model sinergijskog učinka ekologije, prometa i turizma općine Podstrana za period 2012. do 2018. godine
Implementacija Direktive 2008/96 u Republici Sloveniji
Integralni sustav za javni putnički promet : IJPP u Republici Sloveniji
Inovativni metodološki pristup za ocjenu sigurnosti željezničko-cestovnih prijelaza
Informacijski model pomorskog prometa Gradske luke Split
Izračun propusne moći pruge na dionici Novska-Okučani pomoću računalne simulacije
Internet marketing kao nova usluga unapređenja poslovanja HŽ CARGA
Intermodalni transport - temeljni čimbenik uključivanja Republike Hrvatske u europske prometne tokove
Informacijski sustav u funkciji uspješnosti, učinkovitosti i profitabilnosti špediterskih i logističkih poduzeća
Istraživanje ovisnosti između dužine vremena reakcije i pouzdanosti rada željezničkog izvršnog osoblja i broja nastalih izvanrednih događaja
Internet forensic
Istraživanje stajališta vozača o utjecaju brzine na sigurnost prometa
Industrijski kolosijek u funkciji razvoja Poduzetničke zone Ogulin
Institutional framework for road traffic safety management in Serbia, on national and local level
Izbor metode za određivanje ovisnosti među varijablama u prometu, prijevozu i komunikacijama
Izazovi liberalizacije tržišta cestovnog prijevoza
Informacijsko-komunikacijske tehnologije u funkciji upravljanja: učinkovitosti i profitabilnosti prometnih poduzeća
Informacijski model rješavanja pomorskih sporova arbitražnim putem u odnosu na državni sud u RH od 2008. do 2018. godine
Izgradnja autocesta kroz Bosnu i Hercegovinu, moguće posljedice za okoliš i utjecaj na sigurnost prometa
Inovativni pristup sigurnosnim kriterijima na kružnim raskrižjima
Indikatori opremljenosti prostora željezničkom infrastrukturom u primjeni metodološkog koncepta prometne dostupnosti - na primjeru okruga koridora VII u Srbiji
Istraživanje karakteristika putovanja studenata
Inteligentni transportni sustavi u razvoju cestovnog prijevoza
Ispunjavanje maastrichtskih kriterija konvergencije u Republici Hrvatskoj
Implementacija GSM-R tehnologije na nekim europskim željeznicama
Informacijsko-komunikacijske tehnologije i GPS sustav za satelitsko praćenje i nadzor motornih vozila
Introducing the "Shared Space" concept in the city of Bitola : microsimulation analysis
Inteligentni transportni sustavi u funkciji optimiziranja prometnih mreža
Jasno definirana prometna politika Hrvatske
Jadranska željeznička pruga Rijeka-Split-Dubrovnik
Javni gradski putnički promet
Jadranska autocesta
Jadranska magistrala u funkciji turizma
Jedinstveno europsko tržište i jugoslavensko brodarstvo
Jadranska "plava magistrala"
Javni prijevoz putnika i potreba njegove bolje pravne reguliranosti na primjeru grada Osijeka
JANAF d.d. u održivom razvoju okruženja
Jezik za ekstrakciju podataka iz relacije u sekvencijalnu datoteku
Komunikacijska sučelja za bazu podataka kao oblik komunikacije čovjeka i računala
Koncepcija lučkog managementa Zapadne Europe s obzirom na aktualni trenutak ustrojstva hrvatskih luka
Klar definierte Verkehrspolitik Kroatiens als Voraussetzung fuer die Einschaltung des kroatischen verkehrssystems in das europaeische System des kombinierten Verkehrs
Komunalna logistika kao element kombiniranog prometa
Kontejneri u kombiniranom prometu
Karakteristike i pravci razvoja sustava za gašenje požara na brodu pomoću ugljičnog dioksida (CO2)
Kakvoća zraka u Tunelu "Učka"
Kriteriji za ocjenu stanja sigurnosti cestovnog prometa
Kombinirani promet
Kvaliteta usluge - stožer uslužnog marketinga
Koncepcija tehničkog marketinga s implementacijom u telekomunikacijskom sustavu
Kritični aspekti funkcioniranja prometnog sustava grada Zagreba i smjernice za rješavanje
Kritički osvrt na suvremene koncepcije upravljanja automobilom pomoću četiri kotača (4WS)
Komunikacijski sustavi u procesu izgradnje informacijskog društva
Komunikacija kao psihosocijalni fenomen
Koncepcija unapređenja tramvajskog sustava dogradnjom i modernizacijom središnje mreže zagrebačkih prometnica
Kružna čvorišta u urbanim sredinama
Koncepcija atraktivizacije javnoga putničkog prometa u Sloveniji
Koncipiranje prometne politike
Krivulje slijeda zglobnih vozila kao bitan faktor dimenzioniranja površina za manipulaciju
Krizna stanja i ustrojbene promjene na Hrvatskim željeznicama
Koncepcija razvitka mreže primarnih cesta u istočnoj Hrvatskoj
Ključni aspekti menadžmenta u efikasnoj komunikaciji špeditera i prijevoznika
Kružna cestovna raskrižja
Kriterij određivanja bitnih značajki dinamičke stabilnosti i upravljivosti automobila
Komunikacija podacima kao čimbenik oblikovanja elektroničkih tržišta
Kako poboljšati sigurnost prometa na cestama Hrvatske
Kružno čvorište Sveta Ana - Kačjak u Rijeci
Kvaliteta prijevozne usluge
Konzistentnost emitivnih tržišta Primorsko-goranske županije
Komunikacija med stacionirano bazo in vozilom preko cestiščnega antenskega sistema
Koncepcija osnivanja RTC-a Jasenovac i značaj za središnji prostor Republike Hrvatske
Kombinirani promet i zaštita okoliša
Kombinirana prigradska autobusna postaja, okretište i terminal
Kvantitativne metode odlučivanja
Koncept brzoga tračničkog prijevoza u gradu Zagrebu
Kolničke konstrukcije dugog vijeka trajanja
Konkurentnost hrvatskih cestovnih teretnih prijevoznika na međunarodnom tržištu
Kadrovi kao element realizacije optimalnih prometnih tehnologija
Kontrola i zaštita zračnog prometa
Kopnena prometna infrastruktura u funkciji razvitka pomorskoputničkih luka Republike Hrvatske
Kriterij za ocjenu cestovno-prometne sigurnosti
Kognitivni i individualni pristupi modeliranju putovanja u gradovima
Klasifikacija unutarnjih vodnih putova u Europi i Hrvatskoj
Kritički osvrt na prostorni plan grada Varaždina s prometnog stajališta
Kontrola prijevoznih troškova u javnom linijskom autobusnom prijevozu
Kakvo gorivo trebaju motori današnjih vozila?
Kvaliteta u zračnom prometu s motrišta putnika
Konkurencija na hrvatskom zrakoplovnom tržištu
Kanal Rajna - Majna - Dunav
Ključni problemi sigurnosti u cestovnom prometu
Kaštelanska cesta
Kabotaža u cestovnom teretnom prijevozu
Kabotaža u funkciji povećanja prijevoznog učinka
Konceptualni tehnološki okvir za pristup javnoj poštanskoj mreži
Koliko su sigurni stariji sudionici u prometu?
Kvaliteta provjere znanja stručnog osoblja uposlenog na stanicama tehničkih pregleda u 2008. godini na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine
Konačna poštanska direktiva Europske unije i i hrvatski zakonodavni okvir
Kružno raskrižje s "pritisnutim" trakovima za desne skretače
Kvantifikacija glavnih varijabli modela obalne straže Republike Hrvatske za 2009. godinu
Konkurentnost sekundarnih zračnih luka
Key account management using direct marketing in function of HŽ cargo sales mangemet
Karakteristike brzina na signaliziranim raskrižjima
Kretanja na međunarodnom tržištu cestovnoga teretnog prijevoza
Kvaliteta prijevozne usluge u željezničkom robnom prometu
Kargo promet zračne luke Zagreb i model poslovanja
Kolaborativno upravljanje lancem opskrbe
Kvaliteta provjere znanja stručnog osoblja zaposlenog na stanicama tehničkih pregleda u 2010. godini na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine
Kvantifikacija varijabli mentalno verbalnog modela prometa i turizma u funkciji održivog razvoja gospodarstva Republike Hrvatske za 2013. godinu
Karakteristike transportnih sredstava rasutih tereta s aspekta izbora transportnog sustava
Komparativno istraživanje razvijenosti i međusobne povezanosti prometne mreže Sisačko-moslavačke županije s užim i širim gravitacijskim područjem
Kriteriji za vrednovanje kopnene prometne trase
Kabelska kanalizacija u elektroničkoj kumunikacijskoj mreži
Kvantifikacija varijabli informacijskog modela odabira arbitraža u pomorskim odnosima u svijetu od 2008. do 2018. godine
Komparativna analiza poslovanja hrvatskih poduzeća u cestovnom prijevozu robe
Kvaliteta rada stanice tehničkog pregleda vozila ovisno o radnim aktivnostima voditelja
Lage und probleme des Strassennetzes der EU und RK gesehen aus dem Gesichtspunkt des kombinierten Verkehrs
Luke kao stjecišta kombiniranog prometa i tijekovi robe
Luka Zadar u sustavu luka Dalmacije i Hrvatske
Luka Split - strateška točka razvoja Splitsko-dalmatinske županije
Logistička uloga prometa i održivi razvitak
Logistika
Logistika kao marketinške aktivnosti
Logistika pri uklanjanju onesposobljenog zrakoplova
Logistika cestovnog prometa kao potpora komplementarnom razvitku hrvatskoga pomorskog i riječnog prometa
Logistički pristup rješavanju suvremenih prometnih problema
Linijski pomorski putnički promet u povezivanju mjesta boravišta turista i turističkog odredišta
Lufthansa
Luke nautičkog turizma
Logistička špedicija za 21. stoljeće
L'autostrada Adriatico ionica e il bacino del fiume Krka
Logistics in transportation
Liberalizacija pristupu željezničkoj infrastrukturi
Logističko-distribucijski centar Matulji u funkciji modeliranja logističke mreže država srednje i jugoistočne Europe
Logistička industrija za 21. stoljeće
Logistika novog tisućljeća
Liner shipping market changes conditioned by containerization
Logistička potpora postrojbama oružanih snaga Republike Hrvatske u mirovnim operacijama NATO-a
Labour market flexibility
Logistics of the special transport in the route Ljubljana (Slo) Saudi Arabia via Rijeka (Cro)
Luka Rijeka - logistička platforma prometnog sustava
Logistika i vodni put Europske unije Rajna-Majna-Dunav
Lowry-like model for the evaluation of new university or college location and the influence of transportation time spending distance
LNG terminal "Omišalj" u funkciji energetske i gospodarske neovisnosti Republike Hrvatske
Liberalizacija infrastrukture u zračnom prometu
Logistički aspekti informacijske podrške pri održavanju motornih vozila
Logistic aspects in communical waste management in the municipality of Bitola
Logistic approach for defining municipal waste collection zones in the Municipality of Bitola
Luka Rijeka : referentna točka prometnoga koridora Podunavlje-Jadran
Liberalizacija tržišta osiguranja od automobilske odgovornosti
Legal and financial aspects of purchasing property for road construction in Poland
Linijski obalni pomorski promet - hrvatski brodari nakon pristupanja Hrvatske Europskoj uniji
Logistička sposobnost Republike Srbije
Mogućnosti i granice privatizacije u Hrvatskom cestovnom prometu
Mogućnosti i perspektive privatizacije Croatia Airlines-a u odnosu na europska iskustva
Mogući model pretvorbe i privatizacije u lukama Republike Hrvatske s kritičkim osvrtom
Mogućnosti i granice privatizacije u riječnom prometu
Mjesto i uloga informatike u transformaciji edukacijskih procesa na prijelazu u novi milenij
Model privatizacije jedne znanstvenoistraživačke organizacije iz područja prometa
Model privatizacije jedne visoke škole u području prometnih znanosti
Materialreserven
Materijalne rezerve
Možnost razvoja kombiniranega transporta v Sloveniji
Matematički model za ispitivanje koncentracije prijevoza na prugama hrvatskih željeznica
Mogućnosti primjene teorije masovnog usluživanja pri rješavanju prometnih i transportnih problema u urbanim sredinama
Međunarodno otpremništvo u suvremenoj transportnoj tehnologiji
Modernizacija magistralne pruge Botovo - Dugo Selo - Zagreb - Rijeka
Metode i postupci evaluacije transportnog sustava
Međunarodne prekojadranske trajektne linije
Moeglichkeiten zur Schadstoffminderung der Rohemission bei Otto-Motoren
Mogući pristup u utvrđivanju ekstremnih efekata i financiranje (željezničke) infrastrukture
Model višerazinske cestovne mreže
Metoda strukturne analize sustava u funkciji uspješne komunikacije špeditera s prijevoznikom u prometnom sustavu
Marketinška logistika
Mjesto luke Koper u slovenskom (mediteranskom, europskom) prostoru
Međuodnos logistike, globalne distribucije i prometa
Model suvremene koncepcije održavanja željezničkih vozila
Metode za praćanje tehničkog stanja zrakoplovnoga mlaznog motora kao temelj uspješnog održavanja
Marketinške vizije prometa kao nositelja komunikacijskog sustava Republike Hrvatske
Mogući razvitak prometa u početku 21. stoljeća
Međuodnos kvalitete i cijena prijevoznih usluga
Međuovisnost razvitka cestovne infrastrukture i valorizacije hrvatskoga turističkog potencijala
Mjerenje i rangiranje stanja kolnika
Monitoring the technical condition through the vibrations of the internal combustion engines
Marketinške vizije prometa na pragu trećeg tisućljeća - marketing-mix
Model organiziranja prigradsko-gradskoga željezničkog povezivanja Krapinsko-zagorske županije i grada Zagreba
Mogućnosti upravljanja sustavom sigurnosti cestovnog prometa
Modeli prometnog planiranja u gradovima
Metodika izradbe obrazovnih programa za srednjoškolsko poštanskoprometno obrazovanje
Modeliranje sustava naknada za ceste u funkciji održivog razvitka
Massnahmen zur Vermeidung von Geisterfahrten auf Autobahnen und Schnellstrassen in Oesterreich
Mogućnosti primjene alternativnih goriva za željeznička vozila
Metode skupljanja podataka o vremenu putovanja na cestovnoj mreži
Model upravljanja cestovnim prometom putem neizrazitih veličina
Međusobna ovisnost razvoja prometa i turizma
Model programa razvitka i ustroja službe traganja i spašavanja u Republici Hrvatskoj
Međuovisnost učinaka pojedinih prometnih modaliteta i turizma
Model međusektorske analize
Marketinški pristup prometnoj valorizaciji turističke destinacije hrvatskog Podunavlja
Methods for development harmonization of mountain resorts ropeway and tourist infrastructures
Modernizacija hrvatskih željeznica kao preduvjet njihova funkcionalnog uključivanja u turističku ponudu Hrvatske
Mini kružna čvorišta
Moderne tehnologije
Modeliranje poštanske prometne mreže s obzirom na potrebe turizma
Mogućnosti željezničkog prijevoza u optimalnom raspoređivanju europskih turističkih tokova tijekom turističke sezone
Metodologija planiranja mreže javnog prijevoza
Model stupnjevanog stjecanja vozačke dozvole kao svjetski trend
Multimodalna ekologija
Mjere smanjenja emisije za postizanje SULEV normi
Matematičko modeliranje širenja prometne buke
Menadžment poštanskih kapaciteta u interakciji s okolišem
Metodološki prikaz projektiranja, izrade i isporuke vagona cisterni namijenjenih za prijevoz opasnih tvari
Modeliranje scenarija za EST-održivi promet s aspekta životne sredine
Mobilnost i prometna sigurnost najugroženijih sudionika u cestovnom prometu
Mjere za smirivanje prometa u urbanim sredinama
Mogućnosti komparativne analize sigurnosti cestovnog prometa u gradovima
Menadžment kvalitete poštanskih usluga velikih gradova
Mogućnosti primjene postupaka višekriterijske optimizacije u prometnom planiranju i projektiranju
Mogućnosti unapređivanja sigurnosnih elemenata u sustavu cestovnog prometa u gradovima
Model oponašanja ukrcaja robe u poduzeću "Kraš" pomoću redova čekanja
Multikriterijalno određivanje prioritetnog redoslijeda gradnje cestovnih dionica
Modelling public transport on-call service in a new residential area in the town of Bitola
Model prometnog web portala u hrvatskim okvirima
Modeli rješavanja problema usmjeravanja vozila u gradskom prometu
Matematički model multimodalnoga transporta
Moderni menadžment prometnog sustava
Mogućnosti kvalitetnog povezivanja Primorsko-goranske županije u europske prometne tokove
Motorway junction "Pivka" traffic doors of the Bay of Kvarner on the way towards the heart of Europe
Modular modelling in the analysis of transport infrastructure development plans
Međunarodne grupacije u funkciji organiziranja teretnog prijevoza željeznicom
Modeling a sustainable system for traffic accident data analysis
Motorrad und Umwelt
Moderne Entwicklung der Kraftfahrzeuge im Bereich dynamischer Stabilitaet
Modernizacija informacijsko-komunikacijskog sustava hrvatskih željeznica
Menadžment u cestovnom teretnom prijevozu
Međuovisnost prometa i gospodarstva
Metodologija za izradu programa investicijskog održavanja općinskih cesta
Metodologija za prognoziranje očekivanog stupnja prometne sigurnosti u novopredviđenim raskrižjima
Mogućnosti i ograničenja u informiranju putnika i oglašavanja prostora na željezničkom kolodvoru Split
Morski okoliš i pomorski promet
Methodology for the predicting the expected level of traffic safety in the new intersections by using the traffic safety coefficients
Measuring of sustainability of a transport system, a pilot study for the Vienna contribution
Modern concept of value driven maintenanace in European transport infrastructure
Modernizacija Luke Rijeka
More competitiveness through Slovenian transport logistics cluster
Models of relationship between the basic flow parameters at the M-5 highway specific upgrade
Međunarodni projekt "NADOK-X"
Mogući modeli upravljanja garažno-parkirnim objektima
Metodološki pristup određivanju prioriteta mjera za održavanje cestovne mreže
Modernizacija sustava prometa grada Osijeka
Metodološki postupak utvrđivanja optimalnog modela režima parkiranja u gradskim središtima
Mjerenje vertikalnih pomaka najvećega slovenskog vijadukta
Međuodnos prometna politika - gospodarstvo u Republici Makedoniji
Mehanizirani rad u službi održavanja cesta i sigurnosti prometa
Mogućnosti razvoja inteligentnih transportnih sustava u državama u razvoju
Mogućnosti ulaska i pozicioniranja na prometnom tržištu međunarodnoga cestovnoga teretnog prijevoza u Republici Hrvatskoj
Management in the road traffic subsystem in Croatia
Marketinški menadžment prometnih poduzeća
Motivacija radnika
Matematički modeli u planiranju i upravljanju masovnim prijevozom putnika
Moguća unapređenja javnog prijevoza primjenom inteligentnih transportnih sustava
Measuring speed and slowing down the traffic in tunnels on highways in Slovenia
Metro u funkciji gradske infrastrukture
Mogući pravci razvoja logističkih tvrtki u tranzicijskim zemljama
Montažna kružna raskrižja
Measures for reduction of negative environmental impacts from motor vehicles exhaust emissions
Menadžment prometnih organizacija u poslovnim zonama Republike Hrvatske
Methodology of designing national cycling routes
Mogućnosti unapređenja prakse izvođenja prijekopa na gradskoj cestovnoj mreži
Methodology of Planning and Controlling Expert Systems Development
Management of road network development in Republic of Macedonia : case study
Motorized versus non- motorized vehicles
Metodologija izračunavanja troškova prijevoza putnika u funkciji parametara linije
Modernizacija pruge Pančevo - Vršac : republika Rumunjska kao preduvjet povezivanja paneropskih koridora X i koridora IV
Mentalno-verbalni model održivog razvoja otočnoga nautičkog turizma Republike Hrvatske
Model for proposed construction time of transport facilities
Metodologija vrednovanja i usporedbe varijantnih rješenja raskrižja
Meteorological security in road traffic using example of transport road network in Republic of Macedonia
Model za praćenje transporta opasnih tereta željeznicom
Moguća suradnja obrazovnih institucija i željeznice u ranim fazama razvoja karijere
Multidisciplinarne ekspertize u otkrivanju insceniranih događaja
Mogućnosti povezivanja Rijeke i gravitirajućeg područja postojećom željezničkom prugom
Model poslovanja špeditera u uvjetima ulaska u Europsku uniju i globalizacije tržišta
Metereological security in road traffic through example of transport road network in the Republic of Macedonia
Mogućnost razvoja suvremene logistike u Bosni i Hercegovini
Multimodal transportation terminal analysis : experiences
Mjere za rješavanje problema parkiranja na području Grada Malog Lošinja
Metodologija ispitivanja validnosti softverskih aplikacija za analizu prometne nesreće
Mogućnosti smirivanja prometa u blizini škola s aplikacijom rješenja na području Sarajeva
Mogućnosti Splita kao homeporta brodova za kružna putovanja
Mjerenje tržišne orijentacije poduzeća Hrvatke željeznice : putnički prijevoz
Matematički model za određivanje vremena i puta pretjecanja u jednom specifičnom slučaju
Mogućnosti razvoja urbano-tehničkog sustava u gradu Zagrebu
Modeliranje razine buke prometnica : I. transverzala, XII. transverzala i južna longitudinala na području Sarajeva
Metode ocjenjivanja uspješnosti na radu zaposlenika u prometnim poduzećima
Metodologija u funkciji sigurnostii učinkovitosti cestovnog prometa
Model poslovne politike prometnih poduzeća s primjerom Hrvatskih željeznica
Model razvoja intermodalnog prometa Republike Hrvatske
Menadžment u cestovnom prometu
Modeliranje potražnje usluga u međunarodnom prometu
Mogućnosti ocjene sigurnosti cesta metodologijom EuroRap na mreži cesta gradskih područja
Model upravljanja tehničkim i robnim operacijama na industrijskim kolosijecima
Metodologija izrade završnoga rada
Mladi vozači i sigurnost cestovnog prometa
Managing companies in terms of transformation
Model hidroavijacije u svrhu poboljšanja turističkog prometa prema otocima
Mjesto i uloga digitalno obavijesnoga signalizacijskoga sustava u funkcioniranju suvremenog prometa
Modularna inovativna rješenja za nesmetano i sigurno odvijanje prometa u gradovima
Metodologija mjerenja kvalitete poštanskih usluga
Modeling of supply and demand in city public transport of passengers in Mostar
Monitoring kvalitete pogonskih tekućih goriva prisutnih na tržištu Bosne i Hercegovine
Model vrednovanja i ocjene siguronosnih parametara opasnih mjesta na cestama
Method of selecting criteria for economic and environmental improvements of bulk transport
Multimodalni transport - čimbenik održivog prometnog sustava
Mjere i aktivnosti zaštite djece u cestovnom prometu
Model analize i upravljanja procesima u prijevozu putnika
Modeliranje emisije ispušnih plinova cestovnog prometa na području Zenice
Mathematical model for determining the time of changing from high to low beam while passing by in night conditions
Neke dvojbe i mogućnosti deregulacije područja prijevoza malih pošiljaka u multimodalnom transportu
Neue Konzepte fuer den intermodalen Verkehr mit Kroatien und Slowenien
Neki aspekti modernizacije pomoćne magistralne pruge MP-13 Beli Manastir (dg) - Slavonski Šamac (dg), Metković (dg) - Ploče
Neka pitanja projektne organizacije u restrukturiranju HŽ-a
Nove tehnologije u prometu
Nacionalni parkovi Krka i Kornati u funkciji razvoja maritimnog turizma
Neke značajke razvitka sigurnosti cestovnog prometa u Hrvatskoj
Neki čimbenici razvitka hrvatskoga prometnog sustava
Neitech bei der Duetsche Bahn AG
Neki izazovi prometnoj strategiji i politici na prijelazu u 21. stoljeće
Nagibna tehnologija za 21. stoljeće
Načela održivog razvitka hrvatskoga prometnog sustava
Nadzor prometa digitalnim videokamerama
Novi pristup linija željezničkoga gradskog i prigradskog prometa grada Zagreba
Njemačka pilotska studija o mini kružnim raskrižjima i prvi predlagani primjeri u našem prostoru
Nacionalna strategija za promet i okoliš "State-of-the-art" u Republici Makedoniji
Nemotorizirani promet
Neke od gospodarskih značajki pomorskog prometa u hrvatskim jadranskim lukama
Neki pokazatelji stanja sigurnosti cestovnog prometa od 1996. do 2003. godine
Neki izazovi upravljanju održivim razvojem prometnih sustava
Nedjeljivost organizacije i logistike u pomorskom poduzeću
Nastavni programi špedicije i logistike
Nautički turizam u Hrvatskoj
Normativni i medikopsihološki aspekti cestovnih prometnih delikata
New educational approach for young learner drivers in Slovenia
Navigational characteristics of the river Danube on its subsection from Hungarian-Serbian border to the mouth of river Sava
Naljepnice (vinjete) u srednjoeuropskim državama
Nagradne igre kao instrument unapređenja prodaje : poštanski komunikacijski kanal
Novi transeuropski koridor XI Baltik - Jadran
Naponsko-deformacijsko stanje pneumatika na damperima u eksploatacijskim uvjetima
Novi komunikacijski medij u Hrvatskoj : komercijalne poštanske marke
Neki pogledi na međunarodnopravno reguliranje prijevoza stvari morem s posebnim osvrtom na Rotterdamska pravila, 2009.
Nova koncepcija željezničkog povezivanja Rijeke i Trsta
Nedostaci međunarodnih propisa o sprječavanju onečišćenja fekalnim otpadnim vodama s plovila
O nekim pravnim problemima odgovornosti za prekoračenje roka u domaćem poštanskom prometu
O nekim problemima izgradnje i obnove riječnih pristaništa u regiji Slavonije i Baranje nakon završetka rata
Optimum Hvar airport site selection
Organizacija prelaska putnika pri promjeni sredstava javnoga putničkog prometa
Organizacija HŽ-a na marketinškim načelima
Ograničivač brzine
Optimalizacija odnosa akumulacije i potrošnje u analizi gospodarskog rasta
Očekivanja korisnika prijevozne usluge
Osnovna obilježja i centraža helikoptera HT-40
Optimalizacija razvoja prometne infrastrukture
Organiziranje i funkcioniranje logističkog sustava u vojsci
Ocjena organizacije prodajne funkcije prometnog poduzeća
Optičko vođenje osi i geometrijsko oblikovanje ceste
O uporabi pojma "reaktivni pogon" u kontekstu tehnologije prometa i transporta
Obrazovanje željezničkih djelatnika na pragu 21. stoljeća
Optimizacija temeljnih značajki kontrole prijeđenog puta na ruti pri djelovanju vojnih zrakoplova
Optimalizacija prometne tehnologije postupkom matematičkog i informatičkog modeliranja
Objektiviziranje subjektivnih vozačevih prosudbi dinamičke stabilnosti automobila
Objektivni pristup projektiranju sustava za vođenje, nadzor i upravljanje prometom
Održivi razvoj i razvoj prometa
Održivi razvitak prometnog sustava na planinskom području
Održivi razvitak inteligentnih transportnih sustava
Optimalna razina osiguranja - veća sigurnost
Onečišćenje atmosfere automobilskim transportom
Osobne pogreške u osnovama događanja željezničkih prometnih nesreća
Objektni pristup modeliranju dizajna sigurnosnoga kriptografskog modela
Objektni pristup modeliranju razvoja i održavanja sigurnosnoga kriptografskog modela
Objektni pristup modeliranju analize sigurnosnoga kriptografskog modela
Optimal choice of transportation means as a precondition for traffic safety
Osnove nacionalnog programa izgradnje biciklističke infrastrukture u Republici Sloveniji
Održivi razvitak autobusnoga linijskog prometa u Hrvatskoj
Osuvremenjivanje nadzora sustava kontrole leta
Održivi razvitak zračnog prijevoza u Hrvatskoj
Odgovarajući obrazovni programi na području turizma u Republici Sloveniji
Obnova zračne luke Osijek-Klisa kao bitan čimbenik razvitka prometa i turizma u regiji Slavonije i Baranje
Objedinjavanje prijevoznih zahtjeva kao element logistike prijevoznih procesa u turizmu
Osnovni model kategoriziranja cestovnih priključaka multimodalnim transportnim centrima
Online pretraživanje IRRD baze podataka
O pitanju investicija u promet
Osvrt na troškove rezervnih dijelova kao komponente troškova održavanja brodova
Optimization of firestations location for response in case of hazardous material accident
O uzrocima oštećenja prometnica u gradu Splitu
Optimalni izbor investiranja kao preduvjet opstojnosti na tržištu autobusnoga gradskog i linijskog prometa
Ocjena učinkovitosti djelovanja kružnih raskrižja na državnoj cestovnoj mreži
O nekim problemima ekološke etike u povezivanju pravne zaštite čovjekova okoliša i cestovnog prometa
Optimizacija opskrbe naftnim derivatima u OMV Istrabenz-u
Objedinjavanje sustava za prijevoz putnika s ciljem povećenja kvalitete prijevoza
Optimization of the traffic infrastructure development strategy
OBD sustavi za dijagnostiku vozila
Odvodnja autocesta u područjima vodozaštite
O nekim sustavnim problemima zaštite čovjekova okoliša od buke u cestovnom prometu
Osnove koncepta upravljanja prometnim sustavom u Sarajevu
Optimizacija prometnih tokova na ulazu u parkiralište primjenom teorije redova čekanja
Optimizacija ekonomike leta
Oštećenja zrakoplova uzrokovana sudarom s pticama
Održivi razvoj i održiva potrošnja
Optimizacija razvitka prometne infrastrukture u Hrvatskoj
Optimal location of centres for sorting and handling of sediments
Odabrane međunarodne usporedbe učinkovitosti željeznica
On-line kanali i mediji izravnog marketinga
Održivi razvoj otočkog turizma Republike Hrvatske
Opisivanje i vizualizacija prometnog toka primjenom simulacija
Određivanje mjesta učestalih prometnih nesreća na autocestovnoj mreži Republike Slovenije
Optimization model for the rail network primola inter - reg project
Odabir i obrazovanje kadrova za rad u logističkoj tvrtki
Off-street parking regulations for traffic generating facilities : the investors' point of view
Ograničenje, prilagođavanje, mjerenje i proračuni brzine vozila u vještačenju nezgoda i reguliranju prometa
Osposobljavanje mladih vozača u autoškolama u funkciji sigurnosti cestovnog prometa
Obalna straža : čimbenik sigurnosti plovnih putova na moru
Organizacija prometa prilikom izvođenja radova na izgradnji deniveliranoga križanja pruge Beograd - Šid i Bulevara umjetnosti u Novom Beogradu
Osnovni elementi metodologije istraživanja u javnom gradskom prometu
Ocjena postojećeg stanja i razvojni planovi luka nautičkog turizma Primorsko-goranske županije
Održiva prometna politika na području općine Bitola
Ocjena kvalitete prijevoznika
Ocjena sigurnosti prometa na cestama primjenom integrirane fuzzy TOPSIS metode
Osnovni principi za određivanje štete u javnom gradskom prijevozu putnika
Obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti
Obilježja i izazovi prometne politike Republike Hrvatske
Optimatizacija prijevoznih troškova primjenom linearnog programiranja
Organizacija sustava tehničkih pregleda u Bosni i Hercegovini i zemljama okruženja
Optimized system or returnable packiging in Slovenia
Osnove metodologije izrade plana rada vozača u prijevozu putnika
Optimizacija plana rada vozila u transportnoj mreži
Određivanje opasnih mjesta na dionici ceste Visoko-Semizovac
Optimiziranje logističkih procesa integriranjem informacijskih tokova s osvrtom na SAP sustave
Određivanje emisije ispušnih plinova prometnog toka na dionici ceste
Optimized postal areas in Ljubljana for express post
Pristup rješavanju sigurnosti prometa na otvorenim dionicama cesta
Privatizacija prometne djelatnosti Hrvatske
Priprema željeznice za privatizaciju s osvrtom na hrvatske željeznice
Privatizacija željeznica
Privatization and deregulation of postal & telecommunications systems
Privatizacija i deregulacija javnoga gradskog prometa
Prijedlog modela pretvorbe i privatizacije riječnoga gospodarstva
Prometni potencijali, ograničenja i značenje riječke luke u razvoju kombiniranog prometa između podunavske i jadranske regije
Prometni pravac Rijeka-Zagreb-Srednja Europa u europskom sustavu kombiniranog prometa
Prometni tranzitni pravci kroz Slavoniju i Baranju važni za Hrvatsku i Srednju Europu sa stajališta kombiniranog prometa
Problematika primjene uzdužobalnoga jadranskog Ro-Ro prijevoza
Poduzetništvo u kombiniranom transportu
Prometna infrastruktura
Promet kao društvena i gospodarska pojava
Propusna moć križanja i organiziranje prometnih tokova
Prometno vrednovanje temeljnih utjecajnih čimbenika na razvoj zračnog prometa u Republici Hrvatskoj
Polazišna načela za definiranje strategije razvoja hrvatskoga zračnog prometa
Prilozi za utvrđivanje optimalne dugoročne strategije razvoja zračnog prometa Hrvatske
Prometna infrastruktura u funkciji razvoja hrvatskoga prometnog sustava
Prijedlog revitalizacije i modernizacije željezničkog pravca Zagreb-srednji Jadran
Postojeća i potrebna dokumentacija za realizaciju višenamjenskoga kanala Dunav - Sava
Prijevoz opasnih tvari u funkciji razvoja prometa u Hrvatskoj
Promet u svjetlu hrvatskoga gospodarstva
Povećanje propusne moći željezničke pruge Zagreb - Rijeka
Potreba i mogućnost praćenja tokova robe i putnika u cestovnom prometu
Politika Europske unije u razvoju elektroničkih komunikacija i osvrt na stanje u Hrvatskoj
Prilog istraživanju generičkih značajki telekomunikacijskog prometa
Process of improving communication systems on container terminals
Prometno modeliranje ćelijskoga mobilnog telekomunikacijskog sustava
Pravci razvoja prometne infrastrukture u prometnom sustavu Hrvatske
Promet u Europskoj uniji - važna gospodarska djelatnost, preduvjet za brži gospodarski rast i razvojnu ekspanziju
Primjena teorije hijerarhijskog određenja sustava za kibernetsko upravljanje (SKUP)
Prilog prometno-prostornom rješenju zagrebačkoga željezničkog čvora
Prostorna hijerarhija lučkog sustava i pomorsko gospodarstvo Hrvatske
Prikaz restrukturiranja i privatizacije Deutsche Bundespost
Prometno-urbanističko planiranje i projektiranje i sigurnost prometa
Prijedlog nove konstrukcije teretno-terenskog (teškog) vozila - X/x na kuglastim kotačima nosivosti 100 tona i više
Prostorne relacije prijevozne potražnje u međumjesnom cestovnom putničkom linijskom prometu Republike Hrvatske
Prijedlog sidrenja u lučicama i lukama, napose s obzirom na sprječavanje širenja alge Caulerpa taxifolia
Pomorski granični prijelazi u lukama
Prepoznavanje geometrijskih svojstava prometnih znakova primjenom umjetne neuralne mreže
Ponašanje i tehnika zaključivanja sudionika u prometu na raskrižju
Projektiranje i razvoj sustava prometnih svjetala kao dijela inteligentnih transportnih sustava
Prometni znakovi i sigurnost prometa
Promjene u strukturi potražnje za radom u hrvatskoj ekonomiji
Prometna logistika na Internetu
Povijest izgradnje pruga u Dalmaciji
Ports
Pouzdanost i operativna spremnost kao kriterijske funkcije za ocjenu kakvoće logističke potpore prometnih sredstava
Pojam trećih osoba i njihovo pravo na naknadu pretrpljenih šteta u svezi s obavljanjem djelatnosti Hrvatskih željeznica
Prihvaćanje ubrzanja i usporavanja kod zrakoplovnoga turbomlaznog motora
Problematika preopterećenih teretnih vozila na slovenskim cestama
Prijevoz opasnih tvari željeznicom i moguće nezgode
Promet u funkciji turizma
Promjene na tržištu pomorskih krstarenja i njihov odraz na morske luke
Povezanost prometnog sustava i turističkih potencijala RH, kao okosnica svekolikog razvitka države
Prevailing type of accident as a part of the methodology of treating the areas of traffic accident congestion
Prepoznavanje registracijskih pločica automobila primjenom neuralnih mreža
Programski paket za upravljanje integralnom bazom podataka o automatskom brojenju prometa u Republici Hrvatskoj
Promet jučer, danas, sutra
Prijelazni procesi kod turbomlaznog motora pri otkazu senzora za upravljačke i dijagnostičke signale broja okretaja i temperature
Protupožarna zaštita kao element prijevoznih procesa u cestovnom prijevozu
Prijevoz opasnih tvari (robe) u prometnim djelatnostima
Polazne osnove za izradbu Prijedloga strategije razvitka zračnog prometa Republike Hrvatske u dijelu otočne infrastrukture
Procesorsko povezivanje izračunane vrijednosti usporenja vozila s radom "svjetlosnog signala kočenja" i "upozoravajućeg svjetla"
Prometna politika u Republici Hrvatskoj
Prema održivom prometu u službi turizma
Prometna infrastruktura u funkciji održivoga gospodarskog razvitka Republike Hrvatske
Promet kao čimbenik regionalnog povezivanja Maribora
Prema europskoj velikobrzinskoj željezničkoj pružnoj mreži
Perspektive istočnoeuropskih velikobrzinskih željeznica na pragu 21. stoljeća
Planovi razvitka zadarske trajektno-putničke luke
Postojeća ograničenja razvitka kombiniranog prometa i mogućnosti budućeg razvoja
Postoje li pojave na signalno-sigurnosnim uređajima pri kojima je ugrožena sigurnost prometa?
Prilog suživotu/koegzistenciji čovjeka i plovila
Preispitivanje tarifnog sustava (cijena) sa stajališta troškova u teretnom prometu
Prilog analizi utvrđivanja najpovoljnije cestovne veze između Splita i Zagreba
Prijedlozi cestovne mreže od vitalnog interesa za grad Čakovec i grad Varaždin
Parking places in Slovene winter sports and tourist centres
Prijevoz tereta nestandardnih gabarita zrakoplovima
Prijevoz putnika nadzvučnim brzinama
Prijedlozi cestovne mreže od vitalnog interesa za grad Čakovec i grad Varaždin
Planed web promotion
Promet kao element turističkoga satelitskog računa Republike Hrvatske
Poštanski uredi u funkciji turizma
Poštansko turističko tržište
Prometna infrastruktura
Prometna infrastruktura
Propusna moć cesta pri velikim prometnim opterećenjima
Prometna logistika u funkciji turizma
Podzvučni aerodinamički tunel za školske namjene
Prevencija CFIT nesreća
Pojava informacijske ekonomije kao svjetskog procesa
Promet u turizmu
Primjena informatičke tehnologije u oplemenjivanju željezničke prijevozne usluge turističkih putovanja
Promet i turizam za osobe s invaliditetom na početku novog milenija
Primjena EDI u intermodalnoj tehnologiji
Promet kao poticatelj turizma u Republici Hrvatskoj
Primjena informatičkih tehnologija u prijevozu putnika željeznicom
Postojeće stanje i pretpostavke za unapređenje i racionalizaciju cestovnog transporta u PIK-u Vinkovci
Pakiranje i ambalaža u zračnom prometu u odnosu na prometne grane
Promet kao element kvalitete turističke destinacije
Potreba nadzora nad prijevozom opasnih tvari
Prometno ovisno upravljanje kao mjera za smanjenje ispušnih plinova
Prometnice i održivi razvitak
Psihofizički utjecaj ceste i okolice uz cestu na vozača i suputnika
Potrošnja goriva i emisije cestovnoga motornog prometa na državnoj mreži cesta u Republici Sloveniji
Promet na područjima s posebnim režimom zaštite
Prometne zgrade
Problematika prometa u mirovanju u gradu Šibeniku
Procjena stanja okoliša u blizini ceste predviđene za rekonstrukciju
Prometno-ekološka problematika poslovnih centara
Potreba uspostave optimalne sigurnosti prometa i zaštite okoliša na području Slavonije i Baranje
Promet u mirovanju kao čimbenik doprinosa sigurnosti u prometu
Prometni aspekti priključenja trgovačkih centara na cestovnu mrežu grada Zagreba
Problematika analiziranja prometnih nezgoda u kružnom raskrižju i moguća rješenja
Pješačke zone
Parkirališni prostori
Prometna politika u funkciji uključivanja Hrvatske u europski prometni sustav
Pavement management in the scope of managing roads and transportation assets
Povećanje sigurnosti pješaka prilagođivanjem regulativnih elemenata na pješačkim prijelazima
Problem gradskog prijevoza
Putnički terminal Zaprešić u funkciji gradsko-prigradske željeznice
Prometna ponuda i potražnja u funkciji uvođenja u promet gradske i prigradske željeznice u Splitu
Planiranje i projektiranje posebnih izvanrazinskih pješačkih i biciklističkih prijelaza
Protective of children's safety and measures for its improvement
Promet u hrvatskim primorskim naseljima
Problem izmjene putnika na stajalištima gradske i prigradske željeznice u gradu Zagrebu
Plinovi iz ispuha motornih vozila u zraku jednoga križanja u Vinkovcima
Preventivno održavanje motornih vozila
Prometni sustav grada Vukovara
Prometno povezivanje europskog sjevera i juga glede pozicije Makedonije
Prometni koridori i njihova uloga u međusobnom povezivanju
Prometno povezivanje europskoga sjevera i juga u funkciji razvitka turizma
Prometna infrastruktura - čimbenik valorizacije turističkih potencijala Hrvatske
Prometni tokovi međunarodnoga cestovnoga teretnog prijevoza u službi turizma
Prometno povezivanje europskoga sjevera i juga
Povezivanje europskog sjevera i juga zračnim prijevozom
Prateći uslužni objekt "Vukova Gorica"
Poboljšanje sigurnosti na autocestama u noćnim uvjetima vožnje
Pomorski putnički promet u funkciji razvoja turizma u Hrvatskoj
Poslovno izvješćivanje u sustavu Hrvatskih željeznica
Prometna politika Republike Makedonije
Pedestrian crossings priority for pedestrian safety
Promet opasnih roba na području luke Rijeka
Promet kao čimbenik gospodarstva u Federaciji Bosne i Hercegovine
Pravilnik o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama za veću sigurnost prometa
Pedestrians and roundabout capacity
Problems of proving the economies of scale in maritime shipping
Procesno usmjereno upravljanje sustavima distribucijske logistike
Prilog definiranju upravljanja prometnim sustavima
Preconditions for seller liability for factural defects in sales contract according to Roman and contemporary Slovenian law
Program održavanja protupožarnih zrakoplova
Prijedlog povećanja sigurnosti prometa na raskrižju cesta D8 i Ž 6142 čvorišta Solin - Split
Prometna sigurnost u nekim hrvatskim gradovima
Prometni tokovi s motrišta sigurnosti u tunelima na autocestama
Prometno-sigurnosna analiza autocestovnih tunela sa stajališta motornih vozila
Pravno-tehnički aspekt zaštite mora od onečišćenja sredstvima zaštite protiv obraštanja brodova morskim raslinjem
Park & Ride sustav i njegova primjena na autobusnom okretištu Turkovo u gradu Rijeci
Provjera opravdanosti primjene kružnog raskrižja određivanjem vrijednosti utjecajnih čimbenika
Potencijal hibridnih pogona u smanjenju potrošnje goriva i štetne emisije
Prometna sigurnost u prijevoznim procesima cestovnih teretnih vozila u Republici Hrvatskoj
Primjena ITS usluga podržanih telematikom na dunavskom koridoru
Primjena magnetnih lebdećih pružnih vozila (maglev) u velikim urbanim sredinama
Prometno-ekonomski aspekti južnog dijela cestovnog koridora Vc
Prolazi u razdjelnom pojasu autocesta
Putnici i treće osobe
Parking fees and parking capacity restrictions at leisure centres and their influence on the visitors's travel behaviour
Pretpristupna pomorska strategija Republike Hrvatske
Pomorski terorizam
Procjena i značenje eksternih troškova u prometu Republike Hrvatske
Pokazatelji kvalitete usluge u linijskom autobusnom prijevozu
Prva procjena propusne moći turbokružnog raskrižja u slovenskim uvjetima
Problem prtljage u zračnoj luci Zagreba s aspekta transfernih kašnjenja
Procedures reducing the impact of risks on shipping company operations
Prometni sustav u gospodarsvenoj strukturi
Problem razvrstavanja luka u prostorno-planskoj dokumentaciji
Položaj zračne luke Rijeka na hrvatskom i europskom tržištu zračnog prometa
Problemi štetnih emisija dizelskih motora i SCR (Selective Catalytic Reduction)
Prometna sigurnost u Splitu
Prometno vrednovanje kvalitete cestovne mreže zadarske županije
Prometna sigurnost i voda kao strateški resurs
Prometni sustavi u strukturnim promjenama
Prometni principi revizije sigurnosti cesta
Projekt "IMONODE" i integralno prometno čvorište Rijeka
Procesno orijentirana organizacija javnog operatora
Prometni podsustavi kao elementi sustava u gradu
Potencijali razvoja sisačkoga riječnoga kompleksa
Prostorno i prometno rješenje željezničkog čvora Split
Povezivanje Turske s Europom preko riječke luke
Prostorni plan Primorsko-goranske županije
Pregled promjena pri istrazi i analizi izvanrednih događaja u željezničkom prometu
Potreba za uspostavom cjelovitog sustava sigurnosti cestovnog prometa u Republici Hrvatskoj
Prometnice i vodozaštita
Primjena biogoriva u motorima vozila s osvrtom na pogon željezničkih vozila
Procjena učinkovitosti signaliziranog raskrižja uporabom mikroskopskoga simulacijskog modela
Prometni sustavi i prometna tržišta
Process evaluation of civitas II measures : results of the first wave of data collection
Plan razvitka savskoga plovnog puta u sastavu prometnoga koridora Podunavlje - Jadran
Priopćenje o europskoj lučkoj politici : program djelovanja Europske unije u vezi s novom orijentacijom u njezinom kreiranju
Promišljanje o modelu transformacije klasičnih špediterskih poduzeća u informatizirana špediterska poduzeća
Primjena metodologije pri proračunu propusne moći i razine usluge na mreži županijskih i lokalnih cesta Zadarske županije
Prioriteti IMO-a na području sprečavanja onečišćenja mora
Produljeno bavljenje vlakova s procjenom troškova u graničnoj postaji Šid
Prema čistom i održivom prometu u gradu
Primjena geografskog informacijskog sustava za praćenje industrijskih kolosijeka
Prijedlog pristupa poučavanju pri korištenju E-learning oblika nastave iz granskih ekonomika prometa
Prometna politika za 21 stoljeće i tehnološka revolucija kao preduvjet održivog razvoja čovječanstva
Prometni sustavi i globalizacija
Prognoza prijevozne potražnje na području srednjobosanskoga kantonaim
Promet kao element urbanističkog planiranja
Poštanski sektor : strateški partner u e-trgovini
Primjena zakona o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka
Proposal for new Slovenian approach for evaluation of safety distinction for level T intersections with and wihout left turn lanes
Prilog metodi za utvrđivanje brzine vozila na osnovi interpolacije poznatih parametara iz crash testova
Promet u životu djeteta predškolske dobi
Pristupačnost kao čimbenik utjecaja na atraktivnost investiranja u pojedina EU područja
Prometni sustavi i globalna ekonomska kriza
Parameter of transport effectiveness as criterion for choice of vessel for public urban and suburban transportation
Pokazatelji uspješnosti i stabilnosti poslovanja prometnih poduzeća u funkciji konkurentnosti u prometnoj industriji
Predviđanje prometne potražnje : teorijski okvir i praktična primjena
Planiranje proizvodnje u opskrbnim lancima
Poštanske marke u funkciji promidžbe Hrvatske kao turističke destinacije
Poslovno komuniciranje u špediterskim poduzećima
Poslovna učinkovitost i naknada za korištenje željezničke infrastrukture
Propisiu prometnoj praksi : sigurnost cestovnog prometa
Primjena metode stabla kvara u odražavanju automatsoka pružnog bloka
Potreba harmonizacije pravnog sustava radi učinkovitije plovidbe i zaštite rijke Dunav
Planiranje i ugradnja antenskih stupova za potrebe mobilne telekomunikacijske mreže
Primjena klastera nesreća sa svrhom povećanja sigurnosti u cestovnom prometu
Prediction of aircraft delays due to reduced visibility applying analysis of time series
Prometno i ekonomsko značenje brze ceste : Šibenik - Drniš - Knin
Povećanje sigurnosti u prometu upravljanjem brzinama i primjenom primjerene kontrole brzine
Pomorska orijentacija Bosne i Hercegovine na pomorske luke Ploče i Metković
Promjene na tržištu riječnih krstarenja
Perspektiva luka nautičkog turizma u Hrvatskoj u odnosu na konkurentske države
Povezivanje robno-transportnih centara korištenjem internet infrastrukture u BiH
Pravo Europske unije o sigurnosti pomorske plovidbe i zaštiti morskog okoliša od onečišćenja
Prometna politika u funkciji razvoja prometnih sustava
Plovidba u navigacijski otežanim uvjetima
Projektiranje kvalitetne rasvjete tunela u funkciji sigurnosti cestovnog prometa
Prometni sustav Sisačko-moslavačke županije : stanje i perspektiva razvoja
Primjena mrežnih simulatora u obrazovanju i osposobljavanju studenata za rješavanje problema u prometnim sustavima
Prometni dječji poligon u funkciji sigurnosti cestovnog prometa
Poticanje javnoga gradskoga putničkog prijevoza upravljanjem prijevozne potražnje
Prilog istraživanju kvalitete javnog autobusnog prijevoza u Republici Hrvatskoj
Primjena videonadzora u regulaciji prometa u gradovima
Projekt SETA u funkciji razvoja osovine CETC
Poslovno izvješćivanje u HŽ-Putnički prijevoz d.o.o.
Poštanske marke - novi izazovi pred poštanskim upravama
Prijevoz plina pomorskim putem
Pravni okvir funkcioniranja (državnih) lučkih uprava u Republici Hrvatskoj
Poboljšanje efikasnosti rada stanica tehničkih pregleda kontrolom baždarenja uređaja i opreme
Praktična ispitivanja validnosti softverskih aplikacija za analizu naleta motornog vozila na pješaka
Projekcije budućeg razvoja sigurnosti prometa u Bosni i Hercegovini s aspekta EU direktiva
Prepoznavanje faktora rizika u cestovnom prometu
Problems experienced by people with disabilities when using parking spaces
Preventive activities-campaigns of the Road Traffic Safety Agency of the Republic of Serbia
Politika parkiranja u fokusu održivog prometa u gradovima
Prilog istraživanju matematičkog modela mjerenja intelektualnog kapitala logističkih sustava
Prijevoz opasnih tvari cestom u Republici Hrvatskoj - bitne značajke sustava odobravanja vozila i cisterni
Promet, transport i urbana održivost
Prilagođena IMS aplikacija u funkciji poboljšanja transportnog procesa
Pravci razvoja poštanskih ureda u Republici Hrvatskoj
Procjena efekata tehnoloških poboljšanja korištenjem simulacije u željezničkom čvoru Subotica
Prijevoz lakopokvarljivih prehrambenih proizvoda u Republici Hrvatskoj - pregled, provjera, isitivanje i certificiranje transportne opreme
Primjena europskog zakonodavstva u pristupu tržištu međunarodnih prijevoznih usluga u Bosni i Hercegovini
Prilog istraživanju utjecaja korištenja industrijskih kolosjeka na ukupne transportne troškove
Prometna ponuda i potražnja
Prometni koridori kao temelj konkurentnosti Hrvatske
Poslovno izvješće - najvažniji izvor podataka za ocjenu uspješnosti poslovanja poduzeća
Prognoziranje potrebnog broja viličara prilikom otpreme gotovih proizvoda
Poslovni plan, koncept upravljanja poslovnim rezultatom : način izrade i usvajanja
Primjena ITS na semaforiziranim prometnim čvorištima te metode rada svjetlosne signalizacije s ciljem koordiniranja
Panamski i Sueski kanali : važan čimbenik svjetskih pomorskih plovnih putova
Prilog istraživnju metoda mjerenja i poboljšanja energetske efikasnosti aksijalne tunelske ventilacije
Program odgoja i obrazovanja kao čimbenik sigurnosti djece u cestovnom prometu
Projektiranje i inoviranje prometne signalizacije i opreme u naseljima : problemi i preporuke
Prilog analizi sustava izobrazbe mobilnih radnika u Republici Hrvatskoj
Potreba za upravljanjem kvalitetom na STP i dostignuti nivo u FBiH
Preventivna kontrola amortizera kako bi se poboljšala učinkovitost vozila i sigurnost u prometu
Road maintenance as an element of safety in road traffic
Restrukturierungsmassnahmen bei den Oesterr. Bundesbahnen und deren Auswirkungen auf die Bundesbahndirektion Villach
Robni kolodvori u funkciji kombiniranog prometa
Razvoj robnih terminala u funkciji kombiniranog prometa
Road network development in Croatia with emphasis on motorways
Razvoj cestovnog prometa i njegov utjecaj na okolinu
Relevantni činitelji organizacije prometnog poduzeća
Razvoj nacionalnoga transportnog informacijskog sustava i baze statističkih podataka
Razvitak infosustava i umjetne inteligencije u prometnoj medicini
Razvitak elektroničkih komunikacija i publikacija na Internetu
Rail vehicles for fast international transport
Razvitak integralnih i multimodalnih sustava na prijelazu u 21. stoljeće
Road work zone safety
Razminiravanje i njegovo značenje za funkcioniranje željezničkog prometa
Razvojne smjernice Hrvatskih željeznica
Robno-transportni centri s posebnim osvrtom na njihovo značenje u prometnim tokovima Republike Hrvatske
Relevantne značajke logističkoga modela
Relacijski (relationship) marketing budućnosti hrvatskih željeznica
Razvitak prometnog tržišta u funkciji hrvatskoga gospodarstva
Realizacija projekta prigradske željeznice od Splita do Kaštela na tunelskoj postaji "Sud" u Splitu pri primjeni vlakova s dizelskom vučom
Razvojna međuovisnost i konfliktnost prometa i turizma
Retrospektiva i perspektiva informacijsko-tehnološkog razvitka
Razvitak Hrvatske cestovne mreže u funkciji razvitka turizma
Razvoj turizma i prometna infrastruktura u Hrvatskoj
Razvoj riječnog prometa
Rekonstrukcija željezničkih pruga radi povećanja brzine vožnje
Recirkulacija ispušnih plinova dizelskog motora kao mogućnost ekološke optimalizacije vučnih vozila
Razvoj prijevozne potražnje u javnom gradskom i prigradskom prometu grada Zagreba
Raznolikosti u pristupu definiranja pojma i suštine tehnologije pomorskog prometa
Robni promet - činitelj razvitka svjetskoga poslovnog sustava
Razvoj sustava homologacije vozila u Republici Hrvatskoj
Razvoj i ograničenja sustava naplate parkiranja u gradu Zagrebu
Razvoj prometne politike Hrvatske
Razvoj telematike i njezina primjena u javnom gradskom prometu
Raspoloživost tračničkih vozila i troškovi održavanja
Razvitak poduzetništva u funkciji afirmacije prometa u gradovima
Razvoj prometnog sustava grada Siska
Restoring equilibrium on the European transport market
Railway reform across Europe
Razvoj željezničke infrastrukture na V.b paneuropskom prometnom koridoru
Relevantne karakteristike prometne politike Europske unije i Republike Makedonije
Razvoj i obrazovanje zaposlenika prometnih poduzeća
Review of recent European projects and activities related to environmental issues in air traffic
Robno-transportni centri
Razvoj ITS usluga i sigurnosti u gradu Splitu
Road transport emission in the Republic of Croatia estimated by the COPERT III programme
Relevantna obilježja globalnoga poštanskog tržišta
Rizici u vanjskotrgovinskom poslovanju
Robno - transportni centri
Razvitak integralnih i multimodalnih sustava u Republici Makedoniji kao preduvjet uključivanja u europski sustav kombiniranog transporta
Racionalizacija poslovanja hrvatskih željeznica u vezi s putničkim i teretnim vagonima
Rezultati obilježavanja Europskog tjedna mobilnosti u gradu Rijeci
Razvitak multimodalnih
Restrukturiranje sustava upravljanja na zračnim lukama
Robno-transportni centri
Regulativa i praksa upravljanja domaćim zračnim prijevozom
Robni promet između Srbije i Hrvatske i njegove perspektive s posebnim osvrtom na kombinirani transport
Razvojni planovi prometnog povezivanja pomorskim putem jadranskih županija u kontekstu održivog razvoja
Rast transportnih troškova : čimbenik reverzebilnog procesa globalizacije
Razvoj požara i operativno djelovanje sustava za uzdužno provjetravanje u tunelima
Rad stručne institucije i razvoj suvremenih stanica za tehnički pregled vozila u entitetu FBIH s ciljem povećanja sigurnosti prometa
Red letenja zrakoplovne kompanije
Razvoj programa i postavljanje ciljeva sigurnosti u cestovnom prometu na temelju analize problema sigurnosti
Rolling road : transportni sustav
Responsibility centres as model of company cost management examle of Croatian railways
Role of Web as communication system in searching and organizing of informations
Reguliranje prijevoznom potražnjom pomoću visoko popunjenih vozila
Razvoj i utjecaj sustava tehničkih pregleda vozila u FBiH na poboljšanje sigurnosti prometa
Razvoj međunarodnog prometa : hrvatski new deal
Razvoj zračnog prometa u Hrvatskoj : strategija bez strategije
Razvoj i utjecaj riječke luke na gospodarstvo Republike Hrvatske
Razvrstavanje cesta i mogućnost primjene za Grad Zagreb
Razvijenost prometnog sustava Republike Hrvatske
Rekonstrukcija željezničkoga kolodvora Ovča s aspekta kretanja putnika
Razvijenost cestovne mreže i regionalni razvitak
Republika Hrvatska u mreži paneuropskih prometnih koridora
Rationalization of transport of postal shipment using GPS/RFID tehnologies in Bosnia and Herzegovina
Robno-prometni tokovi automobila
Razvojne perspektive prometnog sustava Bosne i Hercegovine
Revizorni cestovne sigurnosti
Razvitak i unapređenje riječke luke implementacijom aktivnosti i politika Europske unije
Road network safety management in the Republic of Croatia
Role of ancillary revenue in airlines
Razvitak prometnog sustava Sisačko-moslavačke županije - preduvjet razvoja gospodarstva regije i Republike Hrvatske
Rješavanje problema ukrcaja teških tereta na brod pomoću matematičkog izračuna
Razvoj primarnoga helikopterskoga hitnoga medicinskog servisa HEMS na području RH, s elementima zaštite i spašavanja SAR
Strategija razvoja jedinstvenoga prometnog sustava Hrvatske
Suvremene tehnogije prijevoza robe u mješovitom (kombiniranom) prometu
Statičko iskorištenje prijevoznih kapaciteta u međumjesnom putničkom cestovnom prometu
Skraćenje zadržavanja vlakova na državnim granicama
S nagibnim vlakovima u treći milenij
Sedamdeset i pet godina života prof. dr. sc. Juraja Mađarića
Stanje i problemi cestovne mreže u Europskoj uniji i Republici Hrvatskoj sa stajališta kombiniranog prometa
Sigurnost prometa na hrvatskim cestama 1990.-1993.
Strategija razvoja željezničkog prometa s osvrtom na suvremene tehnologije
Stanje i strategija razvoja kopnenog i zračnog prometa Županije primorsko-goranske
Sigurnosni redizajn naših prometnica
Strategija razvoja prometne infrastrukture u Zagrebu
Suburban railcar design development trends
Strategijski razvoj mobilnosti i prijevoza za invalide i starije osobe
Strategija dugoročnog razvoja telekomunikacija u Hrvatskoj
Smjernice budućeg razvoja i obnove prometnog sustava Slavonije i Baranje
Sigurnosni aspekti hrvatskoga cestovnog prometa
Sustav nadzora i upravljanja obalnom plovidbom
Stanje u prometnom sustavu Hrvatske
Sigurnost rukovanja i prijevoza kontejnera u pomorskom prometu
Slobodne zone kao poticajna snaga komercijalizacije i industrijalizacije hrvatskih luka na jadranskoj obali
Stanje prometne sigurnosti djece i preventivne mjere
Sigurnosni elementi info-sustava
Sigurnosna kontrola predane prtljage u zračnim lukama
Svjetlovodni kabeli u funkciji modernizacije telekomunikacija
Sigurnost i komfor (udobnost) putničkog prometa i turizam
Sustavno uključivanje znanosti i stručnih potencijala u donošenju povijesnih odluka
Stanje sigurnosti i mjere za smanjivanje ugroženosti sudionika u cestovnom prometu
Suvremene transportne tehnologije u službi ravnomjernog razvoja prometnih grana
Sustav praćenja troškova po prometnim granama u RH
Strateški scenariji razvoja transporta
Sigurnost u funkciji upravljanja prometom na magistralnim cestama Republike Hrvatske
Suvremene koncepcije i tehnologije vođenja prometa u gradovima
Sustav za vođenje podataka o prometu na državnim cestama
Statistički pregled osnove infrastrukture i suprastrukture hrvatskoga prometnog sustava
Strateške odrednice uključivanja Hrvatske u prometni sustav Europe
Sigurnost željezničkog prometa
Sustavi koji oponašaju funkcije ponašanja mozga
Strategije razvitka prometa u gradovima
Stimulating alternative means of traffic as element of sustainable development of traffic system
Strategic redesign of transportation and telecommunications systems towards sustainable mobility
Sigurnost cestovnog prometa i prevencija nezgoda
Sigurnost biciklista i pješaka u kružnim čvorištima
Sigurnosne odlike i moguće zloporabe GSM sustava
Search costs in the electronic marketplaces
Supstitucijska konkurencija u javnom putničkom prometu i zahtjev za održivim razvitkom
Sustav automobilskih svjetala i njihov doprinos sigurnosti automobilskog prometa
Stanje i razvoj mlaznih motora malog potiska
Strategija razvoja sigurnosti mladih vozača u funkciji održivog prometa
Semantičke i sintaktičke značajke jezika prometa
Sukob prometnih i turističkih interesa na mikrorazini s osvrtom na grad Rab
Strategic orientation of the port of Koper
Sigurnost prometa i turizam
Sudar vozila s jednim i dva traga kotača
Sistematika ugovora o iskorištavanju brodova
Svjetska iskustva korištenja dvoetažnih putničkih kola u željezničkom prometu
Strukturne promjene u robnom prometu u pojedinim zemljama
Sustainable transport in Slovenia
Statističke metode analize utjecaja prometa na okoliš
Strateške smjernice za približavanje hrvatskoga zračnog prometa standardima zaštite okoliša u Europskoj uniji
Smanjenje onečišćenja okoliša uporabom biodizelskoga goriva za pogon motora
Sigurnost cestovnog prometa u gradu Zagrebu
Stanje i čimbenici cestovno-prometne sigurnosti Republike Hrvatske
Sigurnost u podzemnim garažnim kućama sa stajališta zaštite od požara
Systems problem solving in traffic science and technology
Senzori i uređaji za mjerenje prometa u gradovima
Simulacija na računalu pomoću GPSS/H programskog jezika
Sigurnosno stanje željezničkog prometa na području HŽ-Prijevoza Split
Sintetski kočni umeci u funkciji smanjenja buke u željezničkom prometu
Sigurnost i preventiva na željezničko-cestovnim prijelazima
Suvremena prometna infrastruktura za povezivanje europskog sjevera i juga
Stand und Entwicklungsplaene der polnischen Strassenverkehrsinfrastruktur
Suvremene transportne tehnologije u kombiniranom transportu
Sustainable approach to quality management in cycling policy
Stock-taking and further development of transport-related university studies in Germany
Sustav za izbjegavanje sudara aviona
Strukturna prilagodba hrvatskoga prometnog sustava procesu globalizacije
Strategija vođenja cestovnog prometa u središtu grada Rijeke
Stvaranje uvjeta efikasnog upravljanja koridorom visokoga kapaciteta u Sarajevu
Setting new parking standards for the city of Ljubljana
Sigurnost cestovnog prometa na području Dalmacije u uvjetima djelomične izgrađenosti autoceste A1
Struktura nastavnih planova prometnih fakulteta od prvog osamostaljenja do Bolonjske deklaracije
SAFE-T emergency procedures
Strategies of the port of Koper for new decades
Slobodna zona kao dio lučkoga prometnog sustava
Sustav javnoga poslovnog izvješćivanja Njemačkih željeznica
Strategija rješavanja ključnih problema prometa u gradu Osijeku
Sustavi naplate i informiranja u realnom vremenu na parkiralištu na trgu Goce Delčeva u Bitolji
Some challenges to Croatian transport policy in the process of accession to the European Union
Sources of funds for the development of air transport infrastructure in Poland in the EU's new financial perspective
Suvremena organizacijska struktura u funkciji tranzicije tradicijske prometne organizacije
Socijalni dijalog kao protuteža sivoj ekonomiji u cestovnom prometu
Suvremeni oblici trgovanja
Strateško značenje upravljanja zaštitom životne sredine na želejeznici
Sustavsko-dinamička analizav visokoškolskog obrazovnog procesa pomoraca
Sprečavanje sudara s pticama u Hrvatskoj
Sigurnost putnika pri projektiranju autobusa prema ECE-pravilnivima
Scheduling model of an automated guided vehicle system in seaports
Suvremeni pomorski sustavi u Republici Hrvatskoj u kontekstu pomorske politike i razvojne strategije Europske unije
Strateški resursi Republike Hrvatske u funkciji razvoja suvremenog intermodalnog transporta kao čimbenika za implementaciju 4PL logističkog servisa roba između Europske unije i tržišta Azije i istočne Afrike
Simulacija izvanrednog događaja u autocestovnim tunelima
Sigurnosni aspekti transporta LNG-a, prirodnog plina u ukapljenom stanju
Stlačeni prirodni plin u prometu
Suvremeni urbani prometni sustav
Smanjenje toksičnih komponenata ispušnih plinova motora s unutarnjim izgaranjem korištenjem elektronski reguliranoga rashladnoga sustava
Smrtno stradavanje vozača motornih vozila na dva kotača
Status prijevoza za vlastite potrebe
Strateško planiranje u zračnom prijevozu
Sustav upravljanja kvalitetom Cargo 2000
Sigurnost prometa opasnih tvari u Riječkoj luci
Slovenska iskustva s prvim primjerima izvedenih turbokružnih raskrižja
Smanjenje opterećenja glave i vrata pri velikim ubrzanjima i usporenjima
Sigurnost cestovnog prometa u Hrvatskoj s osvrtom na autocestu A3
Sigurnost i zaštita poštanskih objekata
Strateške osnove planiranja željezničkoga putničkog prijevoza
Specifičnosti tržišta međunarodnoga cestovnoga teretnog prijevoza u Republici Hrvatskoj
Standardizacija u funkciji kvalitete
Soil cone index as parameter of military off-road vehicles mobility
Simulacijski model vožnje vlakova na pruzi Oštarije - Ličko Lešće uz uporabu MATLAB-a
Solarne ceste u Sloveniji i Hrvatskoj?
Samoprocjena ponašanja vozača u prometu s motrišta sigurnosti
Survey on the effectiveness of traffic calming measures
Stručni studiji u Republici Hrvatskoj : mreža i kvaliteta
Struktura i položaj željezničkog prijevoza na transportnom tržištu Republike Hrvatske
Suvremeni trendovi u zrakoplovstvu
Sigurnost i zaštita poštanskih pošiljaka u zračnom prijevozu Republike Hrvatske
Sinergija prometnog sektora i gospodarskog razvitka Hrvatske
Smanjenje prometnih nesreća primjenom aktivnih sustava sigurnosti vozila
Smjernice prigodom izradbe nove poštanske legislative
STASN I : software tool for technical analysis of road traffic accidents
Supply of the offshore terminals and oil platforms
Sustavsko-dinamički pristup upravljanju lancem opskrbe
Simulation of vehicle dynamics in case of frontal collision
Sigurnost prometa u cestovnim tunelima
Stavovi anketiranih vozača o brzini i prekoračenju dopuštene brzine
Suvremeni pristup problemu planiranja optimalnih ruta
Software analysis of the level of air pollution and pedestrian level of service in the downtown area of Bitola, FYRO Macedonia
Sigurnost pomorske plovidbe
Stručno osposobljavanje službenika za rad u VTS sustavima
Slijetanje specijalnoga teretnog vozila s ulazne rampe trajekta
Suvremene metode revizije cesta u funkciji povećanja sigurnosti prometa
Sigurnost prometa na cestama i meteorološki uvjeti : primjeri iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske
Stajališta javnosti o sigurnosti u cestovnom prometu u Republici Hrvatskoj i potrebnim poboljšanjima
Stabilizacija pruga i pružnog profila primjenom novih tehnologija
Smrtni slučajevi uzrokovani otrovnim plinovima zbog požara u cestovnim tunelima
Strateški transport - ključ uspjeha za stratešku i operativnu pokretljivost
Stanje i korištenje kapaciteta željezničkoga putničkog prijevoza
Svojstva međunarodnoga tržišta cestovnoga teretnog prijevoza
Sličnosti prometne signalizacije i vizualnog manadžmenta u poslovanju
SWOT analiza prometnog sustava Sisačko-moslavačke županije
Sigurnost i zaštita u proizvodnji poštanskih maraka
Simulacija prometno-siguronosnih parametara na minikružnim raskižjima grada Sarajeva
SEETO sveobuhvatna mreža - kritička analiza principa i perspektive razvoja
Scientific literature and EU perspectives on urban consolidation centres
Strategic importance of modernization of road infrastructure Šibenik-Drniš-Knin
Sustavni pristup izučavanju eksternih troškova prometa
Sigurnosni aspekt projektiranja i izgradnje autobusnih stajališta u ulicama u naselju
Socijalna isključenost osoba s invaliditetom i transport : s primjerima
Špediter kao organizator i zaštitnik robe u kombiniranom prometu
Špediter u funkciji poduzetnika multimodalnog transporta
Špedicija u tehnološkom procesu željezničkog transporta
Šibenski turizam
Štetna emisija dieselovog motora
Štetni ispušni plinovi motora s unutarnjim izgaranjem u cestovnom prometu
The semitrailer in a basket
Traffic safety on Croatian roads in the period of 1990-1993
Teretni zračni promet kao dio suvremenih transportnih tehnologija
The influence of investments and fiscal policy on growth of spatial structure
Tehnološke osnove i načela optimiziranja prijevoza hrvatskim željeznicama
The optimising of maintenance and replacement in the marine industry
Tarifna politika i poticajne mjere za razvoj kombiniranog prometa
Tehničko-tehnološke pretpostavke uključivanja hrvatskih željeznica u europski prometni sustav
Tokovi robe u pomorskom prometu
The green flashing light efficacy at intersections
Tehničko-tehnološka obilježja transportnih kapaciteta na unutarnjim plovnim putovima Europe i Republike Hrvatske
The time of changes
The green flashing light efficacy at intersections
Tendencije u razvoju prometne (logističke) djelatnosti Europske unije
Treptanje zelenog
Tribologija kao strategijski čimbenik optimalnosti poslovanja luka
Traffic-control devices and systems
Tarifna udruga u linijskom prijevozu putnika na području grada Zagreba i Županije zagrebačke
Transportna logistika u opskrbljivanju i upravljanju zalihama
The Talgo Pendular trains
Transportverbindung von Slowenien und Europa
Transit corridors in the Republic of Slovenia
Transport interchanges
The cross-border regional economic cooperation of the Northern Adriatic ports of Trieste, Koper and Rijeka
Turističke informacije sudionicima u prometu
Transaction costs and optimal number of suppliers for transport logistics using electronic commerce technologies
The reflection of advanced transport telematics diversity on the sustainability concept
Tehnički aspekti za buduće velikobrzinske vlakove s nagibnom tehnologijom
Turistička krstarenja u svijetu
The European research project EQUIP
Turistička uloga pratećih uslužnih objekata na autocestama s naplatom cestarine u Hrvatskoj
Turistički aspekt željezničkog povezivanja Rijeke i Zagreba
Turizam i prometna mreža Slavonije i Baranje
Telekomunikacijska tehnologija
The hypercube Qn, as a model of fast two-ways communication
Tračnička vozila s baterijskim pogonom
Trendovi razvitka kompanija za ekspresnu dostavu pošiljaka
Tehnologija CaCl2 u zimskoj službi na prometnicama Republike Hrvatske
Turističke informacije sudionicima u prometu uporabom mobilnih telefona
TEM
Transport u kaleidoskopu protekcionizma
The influence of tollgates on global climate changes
Traffic as a factor of regional development
Transport costs in the road traffic subsystem in Croatia
Transportna telematika
Taksi prijevoz u Zagrebu i prijedlog mjera za njegovo unaprjeđenje
Transport u vrtlogu globalizacije
Turizam i transport
Tehničko-tehnološke pretpostavke izgradnje eksploatacije Ro-Ro terminala u Bakru
Tokovi teretnih vozila i robe na koridoru X.
Transport as a factor of the process of integration of Bosnia and Herzegovina unto European Union
Tehnički pregled vozila
Traffic safety
The future of aviation in connecting Northern and Southern Europe
The state and potentials of connecting Scandinavia and Croatia by air traffic
The influence of investments in roads and border crossings capacities on regional development after accession
Transport logistics as one of the key components of logistics
Tourist travelling as initial factor in traffic connections of the emitting Euro-market
Temeljna obilježja prometnog tržišta rada
Transport nafte kao modificirani dvoetapni transportni problem
The Ro-La transportation on the VI-th corridor
Traffic safety in road tunnels
Trendovi naknadne obrade ispušnih plinova Dieselovih motora
Tehnički napredak u pročišćavanju ispušnih plinova Ottovih motora za Euro 4
Tehnologije prijenosa signala u području pristupne mreže
Tehnički napredak u pročišćavanju ispušnih plinova Dieselovih motora za Euro 4
Traffic policy as an evaluation factor for the croatian economic potential
The single northern Adriatic port system
The impact of the position of a doppler speedometer on the result of the measurement
The correlation between inventory costs and some Bullwhip measures in logistic networks
Traffic and structural solutions of light rail Zagreb system
Tretman interventnih vozila u sustavu automatskog upravljanja prometom (AUP)
The effect of the tunnel slope in case of fire
The influence of globalization and integration on trends and processes in transport
The analysis and the evaluation of the traffic politics in Slovenia
Traffic infrastructure as a factor in the development of Croatian traffic system
Tehničko-tehnološke osobine autobusa u funkciji realizacije prijevoznog procesa
Tehnološko-prometni procesi na kontejnerskom terminalu Brajdica
The four-level distribution of parcel delivery with retention
Trendovi razvoja novoga svjetskog poretka u području globalnih komunikacija
Transport prirodnog plina u ukapljenom stanju
Tehnološka optimizacija prijevoznog procesa
Tehnološko definiranje linije metroa u gradu Splitu
Transport policy in the Republic of Macedonia
Trends in river cruising
The technology of dynamic raster image analysis and its application in practice and education
The evolution of air cargo demand in Italy
Tercijarna logistika : logistika svih logistika
Teška gospodarska vozila u fokusu izazova : Euro V i VI
The conception structure model for Croatian global communication system
The information system "isput" for monitoring and controlling transport
Tehnološko usklađivanje željezničko-lučkog sustava u bakarskom bazenu
The influence of the trip generation model on favoring the use o the passenger car
Troškovi kvalitete zračnih luka
Trovanje alkoholom kao potencijalna opasnost za sigurnost u prometu na području Sarajeva
Tretiranje prometne infrastrukture u dokumentima prostornog uređenja
Travel demand management and significance of integration of urban policies
Traffic safety : airspace capacity
Tehnologija pisanja znanstvenog rada
Troškovi prijevoza LNG-a morskim pravcima
Tržište krstarenja jedrenjacima
Traffic-transportation strategy on management with communal waste with application of environmental, economic and logistic solutions
Tehničke značajke velikobrzinskih željeznica
Tracking vehicles and drivers using information technologies
Tehnološke značajke HŽ infrastrukture kao uvjet poslovne uspješnosti
Tehnička i siguronosna iskoristivost HŽ infrastrukture
Transport as a science in the Republic of Macedonia
The EIB project bond credit enhancement transport investments in the European Union
Tržišna kompetentnost HŽ putničkog prijevoza
Trends in intermodal transport
Towards safe and sustainable urban transport in Macedonia
Transportni i operativno-logistički sustav u potpori vojnim operacijama
The importance of interdisciplinary traffic expertise in the European Union lawsuits
Unapređenje komunikacije korisnika s korisničkim sučeljem korištenjem neuronske mreže
Usklađivanje tehničko-tehnoloških procesa u kombiniranom prometu podunavske i jadranske regije
Uloga feder-servisa u sustavu kontejnerskog prometa
Utjecaj komunikologijskih znanosti na transformaciju sveučilišta na prijelazu u 21. stoljeće
Uloga kombiniranog prometa u regionalnom razvoju
Utjecaj aerodinamičkog oblikovanja na ekonomičnost prometovanja
Usporedba hrvatskog pravilnika s europskim normama za oblikovanje cesta
Uključivanje geoprostora Hrvatske u europsku prometnu mrežu
Utjecaj zaštite okoliša na sigurnost i organizaciju zračnog prometa
Utjecaj kuta plivanja, kod sustava upravljanja automobilom 4WS, na sigurnost u prometu
Uloga privatnoga kapitala u financiranju infrastrukture
Utjecaj logistike na stupanj uspješnosti i sigurnosti kontejnerskog broda
Uvjeti, zahtjevi i posljedice uspostavljanja nacionalnih logističkih centara
Utjecaj tlaka u gumama na bitne značajke dinamičke stabilnosti i na sigurnost u prometu
Utvrđivanje troškova i cijena prijevoza ovisno o duljini puta
Upravljanje regulacijskim sustavom željezničkog prometa iz područja infrastrukture
Utjecaj ometanih tokova na smanjenje kapaciteta kružnog čvorišta
Utjecaj semafora na potrošnju goriva
Uloga Europske unije u razvitku informacijskog društva
Učinci globalizacije prometa na okoliš
Unapređenje sustava kontrole leta primjenom WEB-a
Utjecaj prometnog planiranja na obrambeni sustav
Uvjeti uključivanja cestovnih prijevoznika na prometno tržište Europe
Utjecaj uporabe soli za posipanje prometnica u zimskoj službi na čovjekov okoliš
Utvrđivanje prihoda i osnovnoga tarifnoga modula za određivanje cijene karata u JGPP-u u Sarajevu
Uloga i značenje informacijskog sustava Hrvatskog autokluba za hrvatski turizam
Utjecaj obrambenog sustava na promet u turizmu
Utjecaj trajektnih linija na razvitak turizma u dalmatinskoj regiji
Utjecaj organizacije prometa i kakvoća prometnih usluga u razvoju turizma
Usklađivanje prometne signalizacije sa stanjem i uvjetima na državnim cestama s posebnim osvrtom na vođenje prometa
Utjecaj tržišnih prilika na izbor veličine broda
Ukrepi prometne politike pri prevozu nevarnih stvari
Uključivanje okoliša u koncept "održivog razvitka"
Utjecaj prometa na okoliš i klimatske promjene tijekom prošlosti
Utjecaj cestovnog prometa na kakvoću zraka u gradu Virovitica
Usklađeni pristup svih prometnih čimbenika u realizaciji prometne usluge
Utjecaj cestovnog prometa na onečišćenje zraka
Utjecaj hrvatskoga prometnog sustava na okoliš
Uzroci zrakoplovnih nesreća u polijetanju
Utjecaj cestovnoga teretnog prijevoza na okoliš
Usporedba sastava ispušnih plinova iz motora s unutarnjim izgaranjem pri radu s dizelskim i biodizelskim gorivom
Utjecaji cestovnog prometa na okoliš i mjere ublažavanja
Utjecaj vojnog prometa na okoliš
Utjecaj upravljanja prometnim sustavom na okoliš
Upotreba mobilnog telefona tijekom upravljanja vozilom
Upravljanje ljudskim resursima jedinica lokalne uprave i samouprave kao temelj kvalitetnoga prometnog sustava
Utjecaj tehnologije inteligentnih transportnih sustava na zaštitu okoliša u prometu
Uloga prometne logistike u povezivanju europskog sjevera i juga
Utjecaj procesa integracije europskog sjevera i juga na cestovni promet grada Rijeke
Uloga prometa i morskoga putničkog brodarstva u razvitku hrvatskog turizma
Uloga Jadransko-jonske autoceste u cestovnoj mreži Splitsko-dalmatinske županije
Učinci Croatia Airlinesa u povezivanju europskoga sjevera i juga
Utjecaj buduće autoceste Beli Manastir - Sredanci na prostor Osječko-baranjske županije
Uvođenje novih transportnih tehnologija u Republici Hrvatskoj kao preduvjet uključivanja u europski sustav kombiniranog transporta
Uloga Europske unije u razvitku informacijskog društva
Upravljanje robnim tokovima na riječkom prometnom pravcu
Upravljanje lučkim prometnim sustavom u lukama unutarnjih voda
Utvrđivanje kriterija radi definicije optimalnoga tračničkoga prometnog sustava za grad Zagreb i njegovo okruženje
Upravljanje sustavom sigurnosti cestovnog prometa
Upravljanje prometom na autocestama u područjima radova
University of Žilina
Utjecaj autoceste na korištenje zemljišta
Utjecaj elektromagnetskih polja na žive organizme
Usklađivanje prometnog sustava Republike Hrvtaske s prometnim sustavom Europske unije
Upravljanje troškovima prijevozničke tvrtke u cestovnom teretnom prometu
Upravljanje poslovnim procesima u funkciji konkurentnosti na tržištu cestovnoga teretnog prometa
Uvođenje novih i unaprjeđenje postojećih usluga
Upravljanje prometom na hrvatskim autocestama
Uloga Interneta u odgoju i obrazovanju s osvrtom na Republiku Hrvatsku
Uloga i razvitak morskoga putničkoga linijskoga brodarstva u Republici Hrvatskoj
Usage of geostatistics in Idrisi
Uloga Hrvatskih željeznica u povećanju prometa kontejnera na kontejnerskom terminalu u Rijeci
Uniformity of the traffic control and management on Slovenian motorways
Umjeravanje prijenosnog etalona zacrnjenosti
Utjecaj itenziteta prometa na prometnu sigurnost
Uvođenje ITS servisa u gradski prometni sustav
Unutarnja plovidba Hrvatske s posebnim osvrtom na riječno brodarstvo
Utvrđivanje i saniranje opasnih mjesta na cestama istočne Hrvatske
Utjecaj koridora Vc na estetske vrijednosti prostora i zaštitu okoliša istočne Hrvatske
Uvođenje ETCS-a na pruge HŽ
Utjecaj međunarodnih konvencija na troškove poslovanja u morskom brodarstvu
Utjecaj troškova goriva na poslovanje cestovnih prijevoznika
Utjecaji na dosadašnji razvoj cargo prometa zračne luke Zagreb
Utjecaj prometa na razvoj turizma grada Opatije
Utjecaj cesta na sigurnost prometa
Utjecaj koridora V.c na mrežu prometnica općine Kakanj
Utjecaj liberalizacije poštanskog tržišta na razvoj nacionalnoga poštanskog operatora
Utjecaj izgradnje višenamijenskog kanala Dunav - Sava na razvoj Luke Vukovar
Utjecaj gospodarske krize na profitabilnost cestovnog prijevoza
Uloga informacijsko- komunikacijskih tehnologija u špediterskoj logistici
Uloga teretnice u odnosima iz osiguranja robe u transportu
Utjecaj nepropisno parkiranih vozila na protočnost prometa u urbanim destinacijama
Utjecaj informacijskog sustava a│TEST na stanicama tehničkih pregleda u FBiH na poboljšanje sigurnosti prometa
Upravljanje parkirališnim kapacitetima sveučilišnoga kampusa u Rijeci
Utjecaj članstva u NATO-u na zračni prostor Republike Hrvatske
Usporedba simulacijskih modela cestarinskog prolaza
Upravljenje flotom brodova za prijevoz rasutih tereta primjenom adaptivnog modela
Uniform urban street segment bimodal level of service analysis tool : 2U2S BILOSAT
Utjecaj parkiranja na mobilnost, ekonomiju, društvo, ekologiju i infrastrukturne objekte u urbanim sredinama
Usporedbe cijena prijevoza putnika u Republici Hrvatskoj : unutarnji i međunarodni promet
Utjecaj logističkog servisa na rast i razvoj JP BH Pošte.
Utjecaj garažno-parkirnog objekta "Zagrad B" na ponudu parkirnih mjesta u gradu Rijeci
Uredno održavanje vozila i usklađenost propisa s propisom EU kao preduvjet smanjenja štetnog utjecaja na okoliš
Uloga europske okvirne arhitekture ITS-a u zemljama jugoistočne Europe
Uloga carinskog sustava u uključivanju Hrvatske u europski prometni i gospodarski sustav
Učinkovito upravljanje gradskim parkirnim prostorom naplatom parkiranja
Utjecaj razvojnih planova nacionalnoga prometnog sustava Sisačko-moslavačke županije
Usuglašenost korisničkih zahtjeva - preduvjet uspješnog razvoja ITS-a zemalja jugoistočne Europe
Utjecaj površinskih svojstava habajućeg sloja asfalta na sigurnost prometa
Upravljanje željezničkim prometom temeljem realnih informacija u stvarnom svijetu
Utjecaj Srednjoeuropskoga prometnoga koridora na prometni prosperitet Republike Hrvatske
Uloga informacijskih tehnologija u suvremenom prometu
Ustroj i mjere sigurnosti pomorske plovidbe te način i nadzor upravljanja
Utjecaj upravljanja matičnim podacima u lancu opskrbe
Urban road accidents in Dhaka, Bangladesh
Utjecaj međunarodnog okruženja na razvoj željeznice u Republici Hrvatskoj
Uloga poslovnih komunikacija u strateškom menadžmentu organizacija
Utjecaj inozemnih izravnih ulaganja na izvoz usluga u Republici Hrvatskoj
Usporedba ovlaštenih i nezavisnih servisa na tržištu održavanja motornih vozila
Uloga logističkih performansnih indikatora u radu poštansko-logističkog centra
Upotreba suvremenih informacijskih tehnologija za upravljanje skladištima
Upravljanje poremećajima intervala slijeđenja vozila u javnom gradskom prijevozu putnika
Utjecaj inteligentnih transportnih sustava na smanjenje neodređenosti prometnih i transportnih procesa
Utjecaj ekovožnje na okoliš i poslovanje transportnih tvrtki
Utjecaj upravljanja parkiranjem na urbanu mobilnost
Vpliv strukturnih sprememb na prometno gospodarstvo Evrope
Visina prihoda stanovništva kao čimbenik stvaranja dnevnih putovanja
Vloga kombi družbe v razvoju kombiniranega prometa ter povezovanje v UIRR
Valorizacija riječkoga kontejnerskog terminala u kontekstu revidiranih infrastukturnih rješenja
Vrednovanja planova prometne infrastrukture
Valorizacija razvitka riječkoga prometnog pravca i konkurentnosti riječke luke
Vizija mogućega prometno-gospodarstvenog razvitka Gradske luke Split
Važnost info-komponente u strategiji razvoja hrvatskog prometa na prijelazu u 21. stoljeće
Vrijeme promjena
Vozač kao čimbenik sigurnosti cestovnog prometa
Vremenski uvjeti i održavanje prometnica
Važni pojmovi i značajke prometnog sustava
Vozač kao temelljni čimbenik sigurnosti u cestovnom prometu
Vrednovanje ulaganja i donošenje odluka o upravljanju i planiranju gradskog prometa
Vanjski troškovi u prometu
Velikobrzinske željeznice
Vanjski učinci prometa i održivi razvitak
Vozila na vodikove gorive članke
Virtualna globalizacija i postmodernističko društvo
Važnost lokalnih pravila i pozitivnih propisa za sigurnost cestovnog prometa i razvitak turizma
Vlasništvo, organizacija i razvoj aerodroma u svijetu i u nas
Virtualna stvarnost i ekološka dimenzija prometa informacijskim mrežama
Vrijednosni sustav prometa i suvremene transportne tehnologije u funkciji razvitka gospodarstva
Vrednovanje prostora Liburnije s obzirom na novu obilaznicu Opatije i Lovrana
Vizija ekološke harmonije ceste, vozila i okoliša u Hrvatskoj
Veza izvangradske ceste i naseljenog mjesta
Vještačenje prometnih nezgoda
Varijante izgradnje željezničkih prstenova oko Zagreba i tunela kroz Medvednicu
Verkherssicherheit - Verbesserungsmoeglichkeit durch lokale Verwaltungen
Vinske ceste - čimbenik turističkog i gospodarskog razvitka
Vrednovanje sustava za elektroničko obrazovanje
Višedisciplinarna istraživanja sustava lake gradske željeznice u gradu Zagrebu
Vojna logistika
Važnost komunikacijskih sustava u procesu izgradnje globalnog informacijskog društva
Via-hub accassibility level of secondary airports
Važnost infoosnove u razvitku hrvatskog prometa
Vodni balast : upravljanje i nadzor nad brodovima i lukama
Vremensko-prostorna analiza prometne nezgode u izradbi nalaza i mišljenja vještaka
Vizija nula : nula smrtnih žrtava na cestama u Sloveniji
Važnost gradske luke Split u putničkom prometu
Vertical transportation system incident management
Važnost i uloga županijskoga operativnog centra (ŽOC-a) u sprečavanju onečišćenja mora
Više snage i momenta iz istog volumena kod motora s unutarnjim izgaranjem
Vision for long-term development in the traffic system
Vađenje i uklanjanje podrtina i potonulih stvari - moderna rješenja napokon implementirana u Hrvatski pomorski zakonik
Višemodalne mogućnosti transporta u potpori međunarodnme vojne operacije ISAF u Afganistanu
Vizualizacija prometnosigurnosnih parametara biciklističkih staza u gradskim sredinama
Važnost obavljanja tehničkih pregleda motornih i priključnih vozila
Zakon o željeznici
Zakonske obveze primjene zaštite na radu u prometnim djelatnostima
Zamjenjivi tovarni sanduci u kombiniranom prometu
Značenje mrežnih informacijskih servisa za uključivanje špedicijskog poduzeća u europski sustav kombiniranog prometa
Zemaljski i satelitski komunikacijski sustavi s primjenom u prometu
Značenje tranzita za hrvatske luke i druge prometne grane i gospodarstvo
Zagreb i Hrvatska u europskim prometnim tokovima
Zoniranje akvatorija višenamjenskih luka
Značajke strateškog marketinga hrvatskoga gospodarstva i njegove implikacije u prometu
Značajke prometne politike zemalja Europske unije i paneuropskih prometnih koridora te njihov utjecaj na Republiku Hrvatsku
Značenje gradnje Zračne luke Pokrovnik
Značenje kategorizacije putničkih terminala za cestovni promet Hrvatske
Značenje paneuropskih prometnih koridora za razvitak turizma u Republici Hrvatskoj
Zvučna signalizacija na semaforiziranim raskrižjima
Zaštita okoliša u okviru razvitka prometnog sustava Moslavine
Značenje i uloga željezničkog prometa u zaštiti okoliša s posebnim osvrtom na prijevoz opasnih tvari
Zašto humana ekologija i što ona znači
Zračna luka otoka Lošinja i okoliš
Zeleno parkiralište
Značenje i uloga hrvatskoga prometnog sustava u europskim prometnim tokovima
Značenje prometa na unutarnjim plovnim putovima za integraciju Hrvatske u europske prometne tokove
Zukunft der europaeischen Eisenbahnen
Značenje primjene inteligentnih transportnih sustava u Splitsko-dalmatinskoj županiji
Znanstveno istraživanje u gospodarenju cestama i mostovima u mađarskom Institutu za transportne znanosti
Značenje sigurnosti i uloga modeliranja u procesu projektiranja "sigurne vožnje"
Zagreb ranžirni kolodvor
Značenje sigurnosti u prijenosu poštanskih pošiljaka
Zaštita okoliša u željezničkom prometu kao dio ukupnih težnji smanjenja polucije zraka
Zakon o zaštiti na radu i njegova primjena u cestovnom prometu
Zaštita ode buke cestovnog prometa s posebnim osvrtom na grad Osijek
Zaštita kakvoće zraka od štetnog utjecaja cestovnog prometa
Zaštita Jadranskog mora
Značajke mobilnosti gradskog stanovništva u Sloveniji i Hrvatskoj
Zimsko održavanje državnih cesta istočne Hrvatske kao doprinos povećanju sigurnosti prometa
Zakon o sigurnosti prometa na cestama - previ{e ili nedovoljno represivan?
Značenje jedinstvene baze podataka za sigurnost prometa
Znanstveni pristup istraživanju prometne ponude i potražnje na primjeru nove riječke luke
Značenje zaliha u procesu upravljanja tvrtkama
Značenje transporta u sustavu logistike
Značenje inspekcije cestovnog prometa u funkcioniranju prometnog sustava
Značenje i uloga roditelja u procesu osposobljavanja vozača
Značenje i izračun troškova prometnih nezgoda prema metodi ljudskoga kapitala na području FBiH
Zakon o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu : primjena u hrvatskim putničkim prijevoznim poduzećima
Zaštita okoliša u komunalnom društvu Autotrolej Rijeka
Zaštita obalnog mora od onečišćenja fekalijama s brodova
Značenje i razvoj kružnih putovanja u hrvatskim lukama
Zračni prijevoz u europskom sustavu trgovanja emisijama CO2
Značenje i primjena obrazovanja i usavršavanja u zrakoplovnoj kompaniji
Zaštita mora u funkciji pružanja turističkih usluga u Republici Hrvatskoj
Značenje automatskog prikupljanja podataka o protoku u funkciji razvoja cestovne mreže
Značenje logističkih centara u funkciji povećanja kvalitete usluga
Željezničko povezivanje Rijeke sa zaleđem
Željezničke signalizacijske norme i interoperabilnost
Željeznički turizam kao element poboljšanja ukupne turističke ponude SR Jugoslavije
Željezničko čvorište Split u 21. stoljeću
Željeznički promet i okoliš u Splitskom lučkom bazenu
Željeznica u funkciji povećanja sigurnosti (cestovnog) prometa i drugih pozitivnih učinaka
Željeznički gradski i prigradski prijevoz u velikim gradovima Republike Hrvatske
Željeznički gradski i prigradski prijevoz na osječkom području
Željezničko-cestovni prijelazi
Željezničko-cestovni prijelazi kao kritične točke s aspekta sigurnosti prometa
Željeznica u novom prostorno-prometnom rješenju zagrebačke regije
Žene u prometnim poduzećima
Jezik: hrv
ger
Impresum: Zagreb : Institut prometnih znanosti, 1979-.
Zagreb : Institut prometnih znanosti : Studij prometnih znanosti,
Zagreb : Hrvatsko znanstveno društvo za promet,
Zagreb :
Predmet:

NSK Zatvoreno spremište

Signatura: 230.577
Primjerak #1
God.30:br.5(2010)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.35:br.1/2-5/6(2015)-God.36:br.1/2-5/6(2016)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.37:br.1/2-5/6(2017)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.34(2014)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.31:br.5/6(2011)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.30:br.6(2010)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.31:br.1/2(2011)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.31:br.3/4(2011)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.32:br.1/2(2012)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.32:br.3/4(2012)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.32:br.5/6(2012)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.33(2013)
Korištenje u čitaonici

NSK Čitaonica tekućih časopisa

Signatura: S (HRV)
Primjerak #1
God.35:br.5/6(2015:Rujan/Prosinac)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.34:br.3/4(2014:Svibanj/Kolovoz)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.34:br.5/6(2014:Rujan/Prosinac)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.35:br.1/2(2015:Siječanj/Travanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.35:br.3/4(2015:Svibanj/Kolovoz)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.36:br.1/2(2016:Siječanj/Travanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.36:br.3/4(2016:Svibanj/Kolovoz)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.36:br.5/6(2016:Rujan/Prosinac)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.37:br.1/2(2017:Siječanj/Travanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.37:br.3/4(2017:Svibanj/Kolovoz)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.34:br.1/2(2014:Siječanj/Travanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.37:br.5/6(2017:Rujan/Prosinac)
Korištenje u čitaonici

NSK Spremište arhivskih primjeraka

Signatura: A 230.577
Primjerak #1
God.35:br.1/2-5/6(2015)-God.36:br.1/2-5/6(2016)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.34(2014)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.37:br.1/2-5/6(2017)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.30:br.5(2010)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.30:br.6(2010)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.31:br.1/2(2011)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.31:br.3/4(2011)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.31:br.5/6(2011)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.33(2013)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.32:br.1/2(2012)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.32:br.3/4(2012)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.32:br.5/6(2012)
Nije za posudbu