Napredak

Permalink: http://skupnikatalog.nsk.hr/Record/nsk.NSK01000000620
Ostali autori: Previšić, Vlatko (Editor), Jurić, Vladimir, pedagog, Maleš, Dubravka
Vrsta građe: Časopis
Povezani zapisi:
"Slika u slici"
"Svijet osjetilnih stvari u slikama" Jana Amosa Komenskog
Antropološke osnove radnog odgoja J. A. Komenskog
"Strategije" odgajatelja i dječja eksploracija
Akcijsko istraživanje
140 godina tjelesne i zdravstvene kulture učenika u Varaždinu
Analiza kurikulumskih modela za tehnološko obrazovanje u svijetu i kod nas
Antropološka obilježja učenika kao temelj individualizacije i homogenizacije u tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi
Analiza okvirnih nastavnih programa iz informatike za srednje škole
(Pre)opterećenost učenika
Aspekti rasta i razvoja djece različitog spola dobi 7-9 godina
Analiza školskog uspjeha
Agresija (nasilje) u svakodnevnici srednjoškolaca
"Joga u svakodnevnom životu"
Afektivni aspekti nastave
Akademska postignuća učenika primjenom grupnog rada u nastavi biologije
Aktivnosti osnovne škole u oblikovanju pozitivnog ponašanja učenika
"Gimnazijska pedagogika" Franje Markovića
Arete - eminentna ranogrčka obrazovna vrijednost
Analiza dječjih crteža ljudske figure i usporedba s roditeljskim procjenama dječjega ponašanja
Analiza pitanja u udžbenicima i radnim bilježnicama prirode i društva prema obrazovnim postignućima
Anglizmi u hrvatskome poslovnom jeziku - tržništvo ili marketing
Autohtoni starorimski odgoj
Analiza dimenzija kognitivnih procesa i dimenzija znanja u udžbenicima i radnim bilježnicama Prirode i društva
Analiza uloge čestičnog crteža u nastavi kemije i njegova primjena za unaprjeđenje konceptualnog znanja
(Nove) kompetencije akademske profesije u Europi
Andragoške kompetencije nastavnika u europskom obrazovnom prostoru
Budućnost općeg obrazovanja
Budućnost škole
Borac za slobodnu hrvatsku školu
Bez reforme obrazovanja učitelja neće biti ni reforme obrazovanja
Botanička ekskurzija na livadu izvedena interdiscipliniranim pristupom
Bogatstvo jezika i njihovih razina u nastavi fizike
Brunerova koncepcija folk-pedagogije, primijenjena na vrtić
Bježanje učenika s nastave i od obitelji
Broj molekula krede u potpisu učenika
Cjelodnevni boravak učenika u osnovnoj školi
Cilj odgoja u strukturi pedagoškog polja
Civilizacijski trendovi i biotički opstanak čovjeka
Cilj
Civilizacijski izazovi sveučilištu
Crkveno školstvo u Hrvata kroz vjekove
Ciljne orijentacije u učenju : dobne i spolne razlike i povezanost sa školskim uspjehom
Čitanke u Europi
Čitanke u Europi
Četverogodišnji studij u izobrazbi učitelja
Čimbenici učiteljskog sagorijevanja na poslu
Demonstracija mikroskopskih preparata u projekciji
Dijalog
Didaktička i metodička osposobljenost nastavnika kao faktor uspješnosti rada u nastavi
Djeca u ratu
Daroviti učenici kao suradnici u nastavi
Duševno osiromašenje
Djelatnost Učiteljskog društva kotara Volosko na provedbi načela o materinskom jeziku u školama između 1870. i 1918. godine
Dječja znatiželja i eksploracijsko ponašanje u kontekstu vršnjačke interakcije
Dr. Mate Demarin (1899-1992)
Da li i kakvo obrazovanje za mir i sigurnost učenika i građana
Društveni status tjelesne i zdravstvene kulture, sporta i sportske rekreacije
Dvojni sustav obrazovanja
Dopunsko pedagoško obrazovanje učitelja i nastavnika sa završenim nenastavničkim fakultetima i školama
Diskusija kao nastavna metoda u visokoškolskoj nastavi
Dvojbe o ustroju hrvatskog školstva
Društveni ugled učitelja
Diferencijalni istraživački pristup u pedagogiji
Djelotvornost "školovanja" pod posebnim uvjetima
Dvije mogućnosti edukacije korisnika školskih knjižnica
Distinktivnost pedagogijskih istraživanja
Dokoličarenje i ovisnost
Dodir s novim promjenama u razrednoj nastavi
Dijelovi fabule u interpretacijsko-analitičkoj i stvaralačkoj nastavi književnosti
Darovitost i rad s darovitim učenicima
Djelomična integracija i uspjeh u nastavi hrvatskoga jezika
Demokratska gledišna orijentacija odgajateljica u slovenskim vrtićima i njezini čimbenici
Domovinski rat i Vukovar u današnjim školama u Hrvatskoj
Doživljaj školskog (ne)uspjeha kod djece i mladih s poremećajima u ponašanju
Dramatizacija teksta - mogući pristup u kreativnoj terapiji djece sa solidnim tumorima
Desetljeće Napretka (1999.-2009.) : doprinos 150. obljetnici najstarijeg hrvatskog časopisa za pedagogijsku teoriju i pedagošku praksu (1859.-2009.)
Dinamika razvoja antropoloških obilježja tijekom dvogodišnjeg perioda kod nesportaša, dječaka koji se bave momčadskim sportovima i judaša
Društveno-ekonomski aspekti učiteljstva
Djelotvorne strategije u poučavanju učenika s problemima u ponašanju
Dostojanstvo starosti
Didaktičko-metodička koncepcija hrvatskih gimnazijskih povijesnih udžbenika od 2003. do 2008. godine
Daria Tot: Kultura samovrednovanja škole i učitelja, Učiteljski fakultet, Zagreb, 2013. : [prikaz]
Dimenzije psihološke dobrobiti hrvatskih studenata : spolne razlike i povezanost s osobinama ličnosti
Dobrobiti likovnog stvaralaštva
Doprinosi razvoju kompetencija učitelja osnovnih škola u odgoju i obrazovanju za održivi razvoj
Đurđevački peski - Podravska Sahara
Europske tendencije razvoja odgoja i obrazovanja
Efikasan odgoj - pretpostavka društvenog razvitka
Edukacija iz područja komunikacije i komunikacijski trening odgajatelja
Eksperimentalna primjena kompjutorskog programa o pismenom množenju
Europska ministarska konferencija o obrazovanju
Europska iskustva u financiranju obrazovanja i promjene u financiranju obrazovanja u Hrvatskoj
Eksperimentalna primjena kompjutorskih programa za provjeru samostalnog učenja
Evaluacija školskog uspjeha u dopisnom obrazovanju
Efikasnost i trajanje studija na fakultetima Sveučilišta u Zagrebu
Edukacija za sigurnost radnika u radu
Europski ciljevi postizanja kvalitete u obrazovanju
Europske razvojne prespektive i obrazovanje
Europski identitet i visoko obrazovanje
Europeizacija hrvatskog školstva
Emocionalno i tjelesno nasilje nad djecom u školi
Etički aspekti djelovanja stručnog suradnika pedagoga u radu s roditeljima
Ekološka kriza i čovjek
Edo Vajnaht – velikan hrvatske pedagogije i školstva : (Uljanik, 18. veljače 1913. – Zagreb, 2. rujna 2011.) : in memoriam
Evaluacija volonterskog programa Pripovjedač/ica priča za laku noć u dječjoj bolnici Kantrida – što kažu volonteri?
Eponimi - od domaće zadaće do projekta
Evaluacija programa razvijanja poduzetničkih sposobnosti mladih : Kreativno-edukativna škola za mlade poduzetnike (KEŠ)
Edita Slunjski: Kurikulum ranog odgoja : istraživanje i konstrukcija, Školska knjiga, Zagreb, 2011. : [prikaz]
Filozofska osnova teorije i prakse boljševičkog odgoja
Funkcija nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture u modeliranju nekih temeljnih odgojno-obrazovnih vrijednosti izražena kroz stav učenika i studenata
Financiranje odgojno-obrazovnih ustanova
Faktorska struktura motoričkih sposobnosti učenika srednjih škola
Funkcija primarnog teksta i korespondirajućeg metateksta kao inovativnih modela u stvaranju problemskih situacija
Faktori ograničavanja integracijskih mogućnosti u osnovnom obrazovanju
Fizika u realnom životnom kontekstu kao metodički problem
Futurologijski pristup odgojno-obrazovnoj problematici nakon "prijelomnog" ulaska u novo tisućljeće
Faktorska analiza stavova odrasle populacije prema cjeloživotnom obrazovanju
Formal education, non-formal and informal learning : knowledge and experience
Facebook - nova obrazovna platforma u nastavi povijesti
Grafoskopska projekcija demonstracijskog pokusa u nastavi kemije
Gerontologija
Glazba kao biološko-kulturalni fenomen
Gledišta mladih o drugim narodima u multikulturalnoj istočnoj Slavoniji
Gledišta o sukobima i razine poremećaja u ponašanju mladih
Gledišta studenata učiteljskih i nastavničkih studija o integraciji i inkluziji djece s posebnim potrebama
Gledišta učitelja o svojemu statusu, motivaciji i Hrvatskom nacionalnom obrazovnom standardu
Gimnazijska pedagogika Franje Markovića
Gledišta učitelja o novoj obrazovnoj sredini - učionici s jednim računalom
Glazbeno daroviti učenici na primarnom stupnju školovanja
Glazbene aktivnosti u okviru neglazbenih predmeta u prva tri razreda osnovne škole
Glazba i glazbeno obrazovanje u starom i srednjem vijeku
Glazbene preferencije učenika srednje glazbene škole
Glazbene kompetencije studenata učiteljskog studija
Hrvatska pedagogijska tradicija i odgojna zbilja
Hrvatski jezik u duhovnoj obnovi Hrvatske
Hrvatska dopunska škola u inozemstvu
Humor i smijeh u funkciji odgojno-obrazovnog procesa
Hijerarhijska vrijednost sadržaja nastave tjelesne i zdravstvene kulture učenika osnovnih škola
Hijerarhijska vrijednost sadržaja nastave tjelesne i zdravstvene kulture u ostvarivanju važnijih utiliteta i promjeni nekih antropoloških obilježja učenica osnovnih škola
Hrvatsko školstvo na prijelazu stoljeća (1996.-2003.)
Handling students with ADHD syndrome in regular elementary schools
Iskustva u uvođenju elemenata vjerskog odgoja u programe dječjeg vrtića
Identificiranje nadarenih učenika u početnoj nastavi matematike
Inovacije u praktičnom osposobljavanju nastavnika
Izvješća o radu radionica 17. škole pedagoga "Prema novoj koncepciji osnovne škole u Republici Hrvatskoj", [Stubičke Toplice, 27-29.4.1992]
Izrada i ostvarivanje plana i programa odgojnog rada razrednog odjela III. razreda
Implikacija u početnoj nastavi matematike
Izobrazba za međuljudske odnose u grupi
Informacija - znanje - sustav
Igre na sreću
Identifikacija i poticanje razvoja bistre/darovite djece
Ispitivanje smisla za humor kod učitelja osnovnih i stručnih škola
Ispitivanje ljudske inteligencije
Izabrana bibliografija o učitelju
Ideje Stjepana Radića o reformi školstva
Informatičko obrazovanje u funkciji postizanja kvalitetnog pedagoškog standarda
Iskustva i doživljaji prirode/okoliša u djece na početku polaska u osnovnu školu
Izborna nastava hrvatskoga jezika
Informatička tehnologija u suvremenom obrazovanju
Interesi djece za slobodne aktivnosti
Ivan Filipović
Izviđačko taborovanje u slobodnom vremenu
Identifikacija intelektualno nadarenih učenika na temelju rezultata testa i procjena učitelja
Ideja ljudskih prava i odgoj djeteta
Izostanci učenika
Ideja razvoja i školski sustav
Izazovi kvalitete obrazovanja u zemljama Europske unije
Interaktivna komunikacija roditelja i odgajatelja u programima ranog učenja stranoga jezika
Individualizirani pristup u nastavi povijesti
Istraživanja suradničkog učenja
Izvrsnost - uvjet poželjne budućnosti
Izostanci u osnovnoj školi
Iskustva u radu s učenicima Romima u osnovnoj školi
Identitet moderne škole
Ivan Merz - apostol Hrvatske mladeži i nebeski zaštitnik odgojne djelatnosti
Izbor, čitanje i obrada lektire od četvrtog do osmog razreda osnovne škole
Izostanci učenika srednjih škola
Inteligentnim sustavima za poučavanje do znanja
Interes za studij
Iskaz razrednika o nasilničkom ponašanju u hrvatskim školama
Igra u implicitnim teorijama i edukacijskoj praksi predškolskih odgajatelja
Ispitivanje gledišta učenika o matematici i učitelju matematike
Interpersonalna komunikacija kao osnova pedagoškog vođenja u savjetodavnom radu s obiteljima
Isplativost ulaganja u obrazovanje s gledišta društva i pojedinca
Izvanučionična nastava povijesti u Vukovaru
Integrirana nastava - prijedlog integracije u početnoj nastavi matematike
Improving the quality of teaching and learning in higher education through supporting professional development of teaching staff
Interkulturalizam u kurikulumu primarnog obrazovanja
Izvori stresa, suočavanje sa stresom i životno zadovoljstvo učitelja razredne i predmetne nastave
Iz povijesti hrvatskoga srednjega školstva u razdoblju od 1918. - 1940.
Izazovi školskom pedagogu
Istraživanje procjena odgojitelja o mogućnosti inkluzije djece s ADHD-om u redovni program dječjih vrtića
Ispravljanje i ocjenjivanje, ispravak školske zadaće
Inovativna metodika poučavanja u sklopu projekta "INVET"
Implementacija nacionalne urbanističke baštine projektnom metodom u nastavu likovne umjetnosti
Interkulturalno obrazovanje učitelja : (komparativni prikaz interkulturalnoga obrazovanja magistara primarnoga obrazovanja u Osijeku i Subotici)
Izvannastavne glazbene aktivnosti u prva četiri razreda osnovne općeobrazovne škole
Je li vrijeme za novu paradigmu?
Jan Amos Komensky
Jan Amos Komensky i problem utemeljenja pedagogije
Jedan od mogućih pristupa predavanjima za roditelje
Jedan pristup pripremi i izvođenju laboratorijskih radova iz fizike
Je li kurikularna obnova i obnova izobrazbe i usavršavanja učitelja?
Ja učim, dakle mislim
Johann Heinrich Pestalozzi
Jezično znanje i auditivno pamćenje kod djece s lošijim školskim uspjehom
Jedan pokušaj stvaranja uvjeta za kreativnu produkciju u neselekcioniranih skupina
Još nam predstoji vrijeme da se kockice poslože u korist učenika
Josip Hohnjec: bjelovarski profesor i slikar
Jezične kompetencije učenika u hrvatskoj nastavi u inozemstvu
Jezične kompetencije učenika na kraju prvoga razreda osnovne škole s obzirom na uporabu vrsta riječi u pisanome hrvatskom jeziku
K (izgubljenom) kontinuitetu pedagogijske teleologije u Hrvatskoj
Kako raspravu o pedagogiji učiniti produktivnijom i korisnijom za pedagošku praksu?
Koncepcija razvojno-pedagoške djelatnosti u institucijama odgoja i obrazovanja
Kvalitativna paradigma evaluacije predškolskog odgoja
Komunikacija i razvoj predškolskog djeteta
K novim standardima visokoškolske nastave
Komparativna analiza europskog (svjetskog) i hrvatskog školstva
Koncepcija odgoja i obrazovanja Paula Freirea
Kreativnost i kako je povećati
Koncepcija, program(i) i stvarnost izvanobiteljskog predškolskog odgoja
Koncept izrade i korištenja informatičkih programa u nastavi u novoj osnovnoj školi
Kovačević Bogosav prof. dr.
Kadrovska problematika odraz stanja u geografiji kao znanosti i nastavnom predmetu
Kako učitelj doživljava praćenje nastave
Konativno-afektivne osobine učenika i školski uspjeh u matematici
K životnoj suradnji predškolske institucije i roditelja
Koncipiranje obrazovanja za tolerantnost
Kompleksno ustrojena i uravnotežena ličnost učitelja tjelesne i zdravstvene kulture po procjeni učenika
Komparativna pedagogija
Kontekst predškolske ustanove
Kultura, kreativnost i mladi
Kako nastavnici ocjenjuju "Pravilnik o načinu praćenja i ocjenjivanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi"
Kant o odgoju
Komunikacija s djecom
Konstruktivistička paradigma u odgoju i obrazovanju
Kriteriji uspješne visokoškolske nastave
Kreativne igre iz kemije
Kultura i zabava mladih u slobodnom vremenu
K tematizaciji tjelesnosti u pedagogiji
Kako dalje s učiteljskom naobrazbom
Komunikacija studenata učiteljskog studija s kazališnom predstavom
Kulturni identitet i nacionalni kurikulum
Koncept prikrivenog kurikuluma
Kvantitativni i/ili kvalitativni pristup istraživanjima pedagoških fenomena
Kompetencijski profil školskog pedagoga
Kliničko-supervizijski pristup školskog pedagoga nastavi
Koncepcija razvoja i nacionalni program odgoja i obrazovanja u Slovačkoj Republici
Kineziološki pogledi na odgoj
Kakvog učitelja/nastavnika treba (očekuje) škola danas (i sutra)?
Kultura znanja kao mjera ljudske sveukupnosti
Kako srednjoškolska populacija vidi problem preopterećenosti učenika
Konstruktivizam - nova paradigma u pedagogiji?
Kooperativno učenje u nastavi kao čimbenik socijalizacije
Književnost valja približiti mladima
Književno-likovno-glazbeni metodički model od 1. do 4. razreda osnovne škole
Korijeni, razvijanje i prepoznavanje suicidalnog ponašanja kod djece i adolescenata
Komunikacija i stilovi upravljanja srednjoškolskih ravnatelja
Kako pišu djeca s poteškoćama u čitanju
Kockanje - vrlo rizično ponašanje
Korisnost studentskih procjena nastavnikove učinkovitosti
Kultura slobodnog vremena srednjoškolaca
Kvaliteta roditeljstva u funkciji prevencije ovisnosti
Kompetencije i ostvarivanje načela Memoranduma Europske unije o cjeloživotnom učenju
Komparativna analiza pristupanja darovitoj djeci u Hrvatskoj i u zemljama Europske unije
Kvaliteta hrvatskog obrazovanja
Korelati pozitivnih, negativnih i ambivalentnih gledišta učitelja o darovitosti
Komparativna analiza nastavnih planova i programa predmeta prirode i društva u Republici Hrvatskoj i Republici Sloveniji
Krijesničar Trnski
Kurikulum i profesionalni razvoj učitelja u Hrvatskoj
Korelacijski pristup romanu Strah u Ulici lipa Milivoja Matošca u nastavi hrvatskoga jezika
Kreativnost u nastavi
Korištenje matematičkih udžbenika obzirom na spol i godine staža učitelja matematike
Kako otvoriti vrata budućnosti mladih?
Konstrukcija i evaluacija instrumenta za procjenu stava srednjoškolaca prema tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi
Kompetencije odgojitelja za učinkovito upravljanje problemnim situacijama
Komparativna analiza kurikuluma nastave glazbe Hrvatske i drugih odabranih zemalja
Kompetencije stručnog suradnika pedagoga u suvremenoj pedagoškoj praksi
Kreativnost i pedagogija
Kako život imitira šah (ili obratno)
Liberalne vrline i odgoj
List za roditelje kao oblik pisane komunikacije roditelja i škole
Lik odgojitelja u Novom zavjetu : Put u Emaus (Lk 24, 13-28)
Liessmannova teorija neobrazovanosti u znanstvenoj perspektivi
Motivacija i uspješnost učenika u odnosu na visinu, objektivnost i slaganje samoprocjena sposobnosti s procjenama učiteljice
Mogućnosti poboljšanja efikasnosti nastave tjelesne i zdravstvene kulture u razrednoj nastavi
Mogućnost razvoja kreativnih i darovitih učenika u osnovnom i srednjem obrazovanju
Mjesto i uloga pedagoga u odnosu učitelj-pedagog
Metodičke napomene uz tečajeve iz biologije mora
Motivacija u školi
Mjesto i uloga stručnog suradnika u osnovnoj školi
Mogućnost napuštanja obrade slova i dosadašnjih oblika rada u nastavi početnog čitanja i pisanja
Mogući razvoj srednjeg stručnog školstva u Republici Hrvatskoj
Mjesto i uloga pedagoga u radu stručnih aktiva u školi
Motiv za postignućem kao pokretački poticaj u oblikovanju naraslih potreba adolescenata
Mogućnost razvijanja produktivne darovitosti potencijalno darovitih srednjoškolaca
Mogućnosti razvoja odgojno-obrazovne ekologije u područnoj školi
Mogućnosti djelovanja na uzroke neuspjeha učenika u osnovnoj školi
Modularno-strukturirani pristup programiranju nastave tehničke kulture za općeobrazovne škole
Model pripreme za vođenje rehabilitacijskog programa i ostalih aktivnosti u produženom stručnom postupku
Mjesto i uloga škole u preventivnom radu s adolescentima i njihovim roditeljima
Mišljenje učenika, učitelja i roditelja o školi, i prijedlozi za njezinu preobrazbu
Modeli samopoimanja pedagogije
Model organizirane brige za nadarene u odgojno-obrazovnom sustavu
Modul
Multikulturalizam na američkim školama
Mladi i televizijski medij
Mladi i vrhunski šport
Majstorske škole u novom školskom sustavu
Morfološko-motoričke karakteristike petogodišnje djece obuhvaćene pedagoškim radom u vrtiću
Model za učenje o ljudskim pravima
Mišljenja ravnatelja osnovnih škola o promjenama u osnovnom i obvezatnom školstvu
Maloljetnička delinkvencija
Metodički organizacijski oblici rada u funkciji optimalizacije nastavnog procesa
Mogućnost vrjednovanja postignuća projektne nastave
Moralni lik učitelja
Mogućnost simetrične nastavne komunikacije
Mogu li osobe starije životne dobi uspješno učiti?
Mjesto i uloga likovne kulture u nastavnom planu nižih razreda osnovne škole
Metoda projekata u teorijsko-metodološkom okviru pedagogije pragmatizma
Metodički instrumentarij u udžbenicima geografije
Motivacija učenika za učenje i posebno za učenje matematike
Misaoni pristup stvaranju pisanog rada
Modeli menadžmenta u obrazovanju
Metodički elementi u "Arithmetici Horvatszkoj" Mije Šiloboda Bolšića
Milan Lang i Bogumil Toni
Mogućnosti za e-učenje u hrvatskom obrazovnom sustavu
Motivacija učitelja engleskog jezika za rad
Mogući učinci igranja računalnih igrica i videoigara na djecu i adolescente
Motivacija odraslih učenika za učenje engleskog jezika u kontekstu globalizacije
Mogućnosti rada u izvannastavnoj aktivnosti
Metrijske karakteristike hrvatske verzije Upitnika kvalitete života za djecu i adolescente The Kidscreen-52
Mišljenja učitelja/nastavnika o Pravilniku o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi
Motivacija i školski uspjeh : dobne i spolne razlike u ciljnim orijentacijama
Mišljenja učitelja razredne nastave o jezičnim osobitostima softvera za početno čitanje na hrvatskome jeziku
Mogućnosti primjene Delfi metode u pedagogijskim istraživanjima
Mišljenje učitelja razredne nastave o primjeni dramskih postupaka u nastavi hrvatskoga jezika : kvalitativna analiza
Moralni odgoj kao kultivacija emocija
Nova škola
Neke mogućnosti poticanja i bogaćenja dječje igre
Neke značajke osnovnog i obveznog školovanja u svijetu
Načini opisivanja algoritamskih uputa u nastavi matematike
Neki korelati agresivnog ponašanja djece u dječjim domovima
Nastavnici razredne nastave o svom obrazovanju za područje tjelesne i zdravstvene kulture
Način i vrijeme prezentacije podražajnih predmeta i raznovrsnost odgovora u neselekcioniranih skupina ispitanika
Neka obilježja nastave u razdoblju jugoslavenske države od 1918. do 1941. godine
Nepodnošljiva lakoća konceptualizacije ili Trideset teza za izgradnju školskog sustava, stručnih službi i izobrazbe kadrova za potrebe školstva
Neki metodološki problemi i neželjeni efekti identifikacije nadarenih
Neformalno obrazovanje i škola u uvjetima demokratskog razvoja
Nova paradigma provjeravanja znanja kao odgovor na potrebe suvremene škole
Neka teorijsko-metodološka ishodišta školskih reformi
Neki problemi metodologije izrade nastavnih programa
Nove strategije i politika razvoja visokih informacijskih tehnologija u visokoškolskom obrazovanju
Nove informacijske tehnologije i njihova implementacija u visokoškolskom obrazovanju
Nasilje u školi
Nasilje prema djetetu (zlostavljanje)
Neke karakteristike stavova učitelja o pojavi nadarenosti i nadarenim pojedincima
Neka mišljenja učenika o školi i vjeronauku
Neka iskustva u radu sa školskom djecom koja mijenjaju razredni odjel
Nove tehnologije u nastavi stranih jezika
Neki teorijsko-metodološki pristupi u istraživanju učitelja
Nastava fizike u novom obzorju
New age nemiri i nade u fizici, metodici i šire
Neki pokazatelji utjecaja inovirane nastave na socijalizaciju učenika s poteškoćama u učenju u školskoj sredini
Nastava fizike za znanstvenu pismenost mladih na pragu 21. stoljeća
Neki problemi starenja i starijih
Nastava sociologije obrazovanja u Hrvatskoj
Nastavnikov utjecaj na učenikovo školsko postignuće
Nagomilane proturječnosti suvremenog i budućeg pedagoškog poziva
Nezaobilazna publikacija za funkcionalno razumijevanje psihičkih procesa i ponašanja ljudi
Neke pretpostavke za ustanovljavanje redefinirane uloge i statusa razvojno-pedagoške službe u predškolskom odgoju
Novi društveni ciljevi odgoja i obrazovanja u Sloveniji i Mađarskoj
Nastava prirode i društva
Nacrt fenomenologije udžbenika za osnovne i srednje škole
Nacionalni testovi znanja
Neke pedagoške odrednice programa razrednikova rada
Navika pušenja i uporabe drugih droga kod osnovnoškolaca
Nastavnici fizike o svojemu obrazovanju i nastavničkom radu
Nacionalni obrazovni portal
Neke odrednice društveno neprihvatljivog ponašanja mladih u Hrvatskoj
Naučiti reći ne nasilju
Naznake teorije konfluentnog obrazovanja
Neki aspekti socijalnih sukoba
Nacionalna i sveučilišna knjižnica i korisnici
Nasilje nad djetetom i maloljetnikom u obitelji
Nastava biologije u srednjim školama
Neke komponente emocionalne inetligencije, školski uspjeh, prosocijalno i agresivno ponašanje
Novi mediji i nova kultura učenja
Neki prediktori doživljaja roditeljstva majki i očeva djece dojenačke dobi
Nada i optimizam adolescenata u odnosu na roditeljski odgojni stil
Napredak o odgoju djevojčica u obveznom hrvatskom školstvu druge polovine XIX. stoljeća
Neusklađenost u ocjenjivanju - ista postignuća učenika, a različite ocjene
Neke odrednice doživljaja roditeljske kompetentnosti u obiteljima djece s teškoćama u razvoju
Navike učenja i stavovi prema učenju
Organizacija nastave i odnosi nastavnika i učenika
Ocjena iz tjelesne i zdravstvene kulture u strukturi srednjoškolskih ocjena
Osnovni fizikalni pojmovi i zakoni u učenikovu znanju
Organizacija učenja u domu
Osobitosti recepcije i literarne komunikacije učenika osnovne škole s proznim tekstom
Obrazovanje u SR Njemačkoj
Okrugli stol "Analitičke usporednice hrvatskog i europskog (svjetskog) školstva", Zagreb, 10. studeni 1993.
Odgajatelj i promišljanje programa
Osobna iskustva u radu edukativne skupine
Odnos filozofije i pedagogije
Organizacija učenja u učeničkom domu kao čimbenik školskog uspjeha
Odrednice utemeljenja uzlazno-spiralnog kurikuluma fizike
Osnovne tendencije promjena u srednjem obrazovanju
Osvrt na udžbenik "Moj hrvatski 3"
Ogledna šumska narodna škola u Tuškancu (1929-1941)
Odlike sudionika škole stvaralaštva Novigradsko proljeće '94
Odvikavanje učenika od pušenja
Osnovna obilježja i struktura sata razrednika, odnosno razrednog odjela
Odgoj u funkciji zdravlja učenika
Osposobljavanje i usavršavanje učitelja za rad u alternativnim školama
Opterećenje i rasterećenje učenika u odgojno-obrazovnom procesu
Osnove pristupa racionalnosti (učinkovitosti) škole
O odnosima između pedagoških zahtjeva (opterećenja) i razine zdravlja učenika osnovnih škola u Splitu
Odgoj i obrazovanje za mir, toleranciju, poštivanje ljudskih prava i demokraciju
Odgoj i obrazovanje budućih učitelja
Obrazovanje željezničkih djelatnika na pragu 21. stoljeća
Od subkultura do životnih stilova mladih
Operativno programiranje obrazovanja odraslih
Odrednice i posljedice matematičke pripremljenosti za školu
Obrazovanje za kreativnost putem umjetnosti
Obrazovanje i odgoj za okoliš
Osnovne koncepcije za izradu obvezatnog programa tehničke kulture u osnovnoj školi
Odgojna praksa i okruženje u dječjim vrtićima
Odgajateljevo promatranje i praćenje djece u vrtićkom okružju
Opterećenost učenika razredne nastave školskim obvezama
Odgoj u futurološkom holizmu
Odnos književnog kanona i nacionalne kulture u nastavi književnosti
Odnos poduzeća prema obrazovanju zaposlenika
Odgojni i obrazovni sraz
Ogledalce, reci, onaj s najboljim školstvom, tko je (II)
Obrazovanje za očuvanje okoliša
Osvrt na razvoj obrtničkog školstva u Hrvatskoj
Obrazovanje - osnovno ljudsko pravo
Obnova školstva u Sloveniji
Odbojna i/ili odgojna uloga rada
Obrazovanje za slobodno vrijeme
Očeva uloga u razvitku samopoštovanja
Obrazovanje za razvitak
Obrazovna tehnologija za rad s učenicima s posebnim potrebama
Optimalno trajanje primarnog i osnovnog obrazovanja
Ogledalce, reci, onaj s najboljim školstvom, tko je (I.)
Obrazovanje učitelja u okviru nacionalnog kurikuluma i europskih integracijskih procesa
Odgoj i obrazovanje Roma u Hrvatskoj
Odgoj i obrazovanje za ljudska prava u višim razredima osnovne škole
Obogaćivanje nastave rješenjima nekih alternativnih škola
Odgoj i obrazovanje djece karaševskih Hrvata u Rumunjskoj
Odgoj i "demokratično" u javnoj školi
Obilježja atribucijskog stila kod učenika četvrtog razreda osnovne škole
Očekivanja studenata na početku kolegija
Ocjenjivanje i stadardi Europske unije sveučulišta (EUS)
Obrazovanje i usavršavanje andragoških djelatnika
Obljetnice Stjepana Basaričeka (1848.-1918.), hrvatske pedagogije, školstva i učiteljstva
Ocjenjivanje na stručnim ispitima
O primjenama e-obrazovanja
Organizacijska odanost učitelja osnovnoj školi
Ovisnost o internetu, cyber-kockanju : kako ih sprječavati
Odgojni rad stručnoga suradnika pedagoga s učenicima
Osnove hrvatske brajice
Opće hrvatske učiteljske skupštine 1871.-1878. i njihovo političko, nacionalno integracijsko i modernizacijsko značenje
Obitelj i vršnjaci u životu adolescenata
Očekivane i stvarne miskoncepcije učenika u biologiji
Obrazovna politika iz perspektive hrvatskih učitelja i nastavnika
Osobna jednadžba nastavnika u relaciji s nekim osobinama ličnosti i stavovima prema ocjenjivanju
Orijentacijsko kretanje (trčanje) u nastavi nižih razreda osnovne škole : primjer interdisciplinarnosti Tjelesne i zdravstvene kulture i Prirode i društva
Odnos kvalitete prošlog odnosa s ocem i nekih značajki rizičnog ponašanja kćeri : (pilot istraživanje)
Odgojitelji predškolske djece i savjetodavni rad s roditeljima
Odabir sadržaja poučavanja hrvatskoga jezika u skladu s metodičkim pristupom
Odgajanik - središte pedagoške antropologije
Politička socijalizacija kao oblik demokratskog odgoja
Pristup projektiranju novog sistema odgoja i obrazovanja
Psihološka utemeljenost institucionalnog predškolskog odgoja
Provjera psihomotoričkih sposobnosti
Praksa obrazovnog rada sa starijim osobama u Njemačkoj
Program rada razrednika
Pasivnost u djeteta oštećena sluha
Pristup pedagoškom usavršavanju sveučilišnih nastavnika
Plaidoyer za "novu" povijest pedagogije
Prilog teorijskom zasnivanju gerontogogije kao edukološke discipline
Pedagog u "novoj školi"
Predodžba učenika IV. razreda osnovne škole o kemiji i njenoj ulozi u životu čovjeka
Povijesni pregled postanka i razvoja razvojne pedagoške službe u predškolskim ustanovama
Položaj i profesionalni status pedagoga u obrazovnom sustavu Republike Hrvatske
Posljedice srpske agresije u hrvatskom obrazovnom sustavu
Prinosi Hrvatskog društva za unapređivanje uzgoja razvitku likovnog, estetskog i umjetničkog odgoja
Pedagogija kao znanost i umjetnost
Prijedlog sadržaja za program rada razrednika u osnovnoj školi
Prof. dr. Milivoj Čop
Predškolski odgoj i osnovno školstvo u Italiji
Polarimetrijska mjerenja u grafoskopskoj projekciji
Prilog afirmaciji visokoškolskog obrazovanja odgajatelja
Prikaz karakteristika prognane djece i mjera mentalne prevencije na individualnoj razini u osnovnoj školi
Produktivno ponavljanje kao komponenta razvoja misaonih i stvaralačkih sposobnosti učenika
Primjena rotirajućih superpozicijskih grafofolija u nastavi biologije
Prof. dr. Vladimir Mužić
Profesionalnost i autonomnost učiteljskog poziva
Pedagoški aspekti kontinuiteta školskog uspjeha
Prema inovativnom biću škole
Pripremanje djece za polazak u školu
Psihološki temelj suvremenog poučavanja čitanja
Pedagogija na Zagrebačkom sveučilištu
Promicanje kulture dijaloga religioznim odgojem
Psihološki uvjeti i problemi uvođenja promjena u školstvu
Prema konceptualizaciji ustroja sustava odgoja i izobrazbe za Rome u Hrvatskoj
Programi istraživanja darovitosti
Praćenje i vrednovanje rada učenika u praktičnoj nastavi
Psihološki i medicinski aspekti predvidljivosti pouzdanosti operatorove aktivnosti
Pozitivne i negativne posljedice školske akceleracije nadarenih učenika
Projekt "Obitelj" u osnovnoj školi
Promjene curriculuma i dileme školske savjetodavne službe
Prva konferencija djece stradalih hrvatskih gradova kao pridonos ostvarenju prava djeteta
Program
Psihologija i posebna stanja svijesti
Pedagoška dimenzija znakovlja estetske informacije
Praćenje i vrednovanje rada u tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi, sportu i sportskoj rekreaciji
Prepoznavanje osobnih otpora
Pedagogija i didaktika u sustavu obrazovanja razrednih učitelja u Hrvatskoj
Prikaz nastavnog sadržaja prirode i društva u 1. razredu
Prikaz nastavnog sadržaja prirode i društva u 2. razredu
Primarna prevencija poremećaja u ponašanju i socioemocionalni razvoj djeteta u vrtiću
Psihopedagoški aspekti rehabilitacije adolescenata oštećena sluha i govora
Povezanost uživanja kave, duhana i alkohola kod djece i roditelja
Pedagoška izobrazba na Sveučilištu u Zagrebu
Psihologijska istraživanja, nastavna praksa, obrazovanje nastavnika
Pedagoške implikacije primjene teorije multiple inteligencije
Promjene motoričkih sposobnosti studentica pod utjecajem kineziološkog tretmana
Početna nastava prirodoslovlja u svijetu i kod nas
Poremećaji u ponašanju u relaciji sredstva izvršenja razbojništva maloljetnika
Pregled hrvatske pedagoške periodike od početka do danas
Pedagoška kritika u hrvatskoj periodici
Praktična nastava u izvanškolskim prostorima
Pedagogija
Pedagogijska znanost i putokazi razvitka u 21. stoljeću
Prolegomena za sociologiju rekreacije
Prinos istraživanju profila rizične obitelji
Prilog određenju nastavnikove odgojne funkcije
Projekcija izobrazbe učitelja
Poučavanje kao predstava
Prevencija samoubojstva maloljetnika
Primjena različitih modela discipline u nastavnoj praksi
Promjene u slobodnom vremenu mladih
Pedagoška etika i njezine pretpostavke
Partnerstvo obitelji i dječjeg vrtića
Pogled na hrvatsku pedagogiju na kraju stoljeća
Prirodoslovlje u suvremenoj školi
Pokret kao nastavno načelo poučavanja glazbe
Promjene u hrvatskom školstvu
Promjene filozofije i sustava obrazovanja u Republici Sloveniji
Pjevanje u prva tri razreda osnovne škole
Prilog unaprjeđenju razrednikova rada s roditeljima
Pedagoški pogledi na odgoj
Poučavanje o zračenju i zaštiti od zračenja kao dio higijene 21. stoljeća
Posebnost Križevaca su i njegove škole
Polazišta u obrazovanju mladih za multikulturalnost u istočnoj Slavoniji
Prognostička valjanost kriminaliteta kod osnovnoškolske djece s povećanim stupnjem agresivnosti
Pedagoška radionica kao oblik rada s roditeljima
Ponašanja i stavovi mladih u odnosu na učestalost kontakata s drogama
Pedagoški rad i značenje Dr. Milutina Dobrenića
Pedagogijska znanost na prijelazu u 21. stoljeće
Prezentacija na posterima
Povezanost (ne)redovitosti školovanja romske djece s njihovom brojnošću i bračnim statusom roditelja
Problemi mladih, odnos prema školi i vrijednosna orijentacija srednjoškolaca u istočnoj Slavoniji
Pristupi i tendencije odgoja i obrazovanja za okoliš
Prosvjetom do slobode
Prilog suvremenom pristupu nastave povijesti u osnovnom obrazovanju učenika s posebnim potrebama
Poticanje kreativnosti u školskim uvjetima
Priprema članka za objavljivanje u međunarodno priznatim časopisima
Problemi u ponašanju i osobine ličnosti opomenutih i pohvaljenih učenika
Pouke, poruke i posebnosti hrvatske povijesti
Povezanost motivacije učenika s gledištima o nastavniku
Položaj zlostavljane djece u kaznenom postupku u svjetlu konvencije o pravima djeteta
Prilozi promišljanju kurikuluma tehničke kulture u osnovnoj školi
Profesor emeritus Vladimir Mužić
Pristup školi koja se mijenja
Poticaj glazbenog stvaralaštva pri oblikovanju kreativnog pojedinca
Poticanje aktivnosti učenika projektnom nastavom
Problemi udžbenika u osnovnoj školi
Paralelni jezični kodovi - poticaj ili zapreka u sustavu rane višejezičnosti
Povezanost obilježja studenata s njihovim zadovoljstvom studiranjem i perpercepcijama konkurentnosti
Projekt u nastavi povijesti
Perspektive profesionalne orijentacije
Primjerenost matematičkih metoda dobi učenika
Primjena edukacijskog konstruktivizma u nastavi fizike
Primjena informacijsko-komunikacijske tehnologije na primjeru osnovnih škola Varaždinske županije
Percepcija roditeljskog prihvaćanja i vršnjačka agresivnost srednjoškolaca
Povezanost situacijske anksioznosti s brojem opravdanih izostanaka i školskim uspjehom učenika onovne škole
Provjera djelotvornosti programa učenja strategija suočavanja sa stresom zbog loše ocjene u osnovnoj školi
Polazak dječačke i djevojačke škole u Ivancu od njihova osnutka do 1918. godine
Prihvaćenost dječaka i djevojčica u skupini vršnjaka predškolske dobi
Psihosocijalne determinante školskih izostanaka
Prilog primarnoj profesionalnoj orijentaciji: kako do bolje povezanosti sa stvarnim životom?
Poučavanje ženske povijesti - primjer usmene povijesti u nastavi
Pomanjkanje učitelja
Poučavanje i evaluacija kritičkog mišljenja
Procjene sudionika samovrjednovanja učitelja o indikatorima kvalitetne nastave i učenja
Prosvjetna inspekcija u europskom okružju
Psihološki aspekti programskih sadržaja Križevačkih pedagoških dana : uoči XVI. Križevačkih pedagoških dana
Pedagoške mjere u sustavu intervencija prema učenicima rizična ponašanja : kritička analiza
Projektna nastava : uređenje školskoga cvjetnjaka
Prikaz knjige Nevija Šetića, Staleška društva i časopisi Hrvatskog učiteljstva u Istri 1891.-1914.
Povezanost samopoimanja, navika čitanja i školskog uspjeha učenika sedmog i osmog razreda osnovne škole
Posebnosti socijalnog razvoja dječaka s Aspergerovim sindromom : studija slučaja
Provjera modela konceptualnog poučavanja
Primjena prirodoznanstvene metode u početnoj nastavi prirodoslovlja : Kruženje vode u prirodi
Pedagoški profil dr. sc. Mire Peteh
Participiranje tjelesne aktivnosti u slobodnom vremenu djece i mladih
Psihosocijalni razvoj od djetinjstva do zrele dobi : Almina životna priča : studija slučaja
Povezanost učeničkih stavova i uvjerenja prema matematici i kognitivnih sposobnosti s ocjenama iz matematike
Povezanost između osjećaja sreće i nekih aspekata provođenja slobodnog vremena
Preferencije za čitanje i poticanje na čitanje poezije učenika predmetne nastave Osnovne škole Grabrik u Karlovcu
Prvo sustavno i cjelovito razmatranje epistemologije metodike na hrvatskome jeziku
Percepcija legitimnosti nesportskog ponašanja kod studentica i studenata Kineziološkog fakulteta
Prof. dr. sc. Alojz Cotić : (9.8.1924.-26.11.2012) : [in memoriam]
Povijesni osvrt na konceptualizaciju pojave nadarenosti
Prinos glazbene nastave oblikovanju kulturnog identiteta škole
Partnerstvo škole i obitelji : temelj dječjeg uspjeha
Povijesni osvrt na pojavu i razvoj učeničkih domova
Povezanost komponenti samoregulacije učenja sa školskim uspjehom i zadovoljstvom školom kod učenika osnovnoškolske dobi
Problem digitalne podjele
Prepoznavanje i reagiranje budućih učitelja razredne nastave na vršnjačko zlostavljanje
Poticanje zajedništva i tolerancije različitosti u razredu
Povezanost pristupa sreći, motiva za volontiranje i subjektivne dobrobiti volontera
Psihometrijske karakteristike hrvatske verzije Upitnika intrinzične motivacije za vježbanje (IMI)
Procjenjivanje kvalitete inkluzivnog okruženja u institucijama predškolskog odgoja
Profesionalno sagorijevanje školskih psiholog(inj)a u Hrvatskoj
Prijedlozi rješenja pravopisnih nedoumica u vođenju pedagoške dokumentacije
Psihologija pisanja : određenje područja, motivacija, samoregulacija, poučavanje, metode istraživanja, esejsko ispitivanje
Povezanost osobina ličnosti, nade, optimizma i zadovoljstva životom odgojitelja predškolske djece
Povezanost školskog uspjeha i rizičnih ponašanja srednjoškolaca na internetu
Procjene učitelja, stručnih suradnika i ravnatelja nekih kurikulumskih odrednica u osnovnoj i srednjoj školi
Povezanost kvalitete privrženosti roditeljima s različitim aspektima perfekcionizma kod adolescenata
Planning, implementation and evaluation of the project 'school of entrepreneurial competitiveness in the labor market for secondary grammar school students'
Reforme odgoja i obrazovanja u razvijenim zemljama
Ravnatelj
Razvojna obilježja i orijentacijske vrijednosti nekih antropoloških obilježja učenica i učenika srednjih škola
Različito shvaćanje suradnje roditelja i profesionalaca
Razgovori, problemi i konflikti u školi
Retrospektiva nastanka i razvoja domova u svijetu
Razvijanje kreativnosti u različitoj životnoj dobi
Razvoj visokoškolskog obrazovanja u Hrvatskoj
Roditeljsko poimanje i doživljavanje vrijednosti
Razvoj antropometrijskih obilježja učenika osnovnih i srednjih škola
Rad na projektu
Roditeljski stavovi o odgojnim postupcima u obitelji
Razvoj antropometrijskih obilježja učenica osnovnih i srednjih škola
Razvoj motoričkih i funkcionalnih sposobnosti učenica osnovnih i srednjih škola
Racionalizacija vremena na satu tjelesne i zdravstvene kulture u predškoli
Red po rođenju i učestalost konzumiranja alkoholnih pića i duhana u učenika osnovne škole
Rašomon u međusobnim odnosima učitelja i učenika
Roditelj
Relacije tipa smještaja i nepoželjnih oblika ponašanja djece s cerebralnom paralizom
Relacija nekih antropometrijskih i motoričkih varijabli i uspješnosti trčanja 15 minuta kod studenata FER-a [Fakultet elektrotehnike i računarstva]
Rad s darovitim učenicima u osnovnim školama Črnomerca
Regionalni pedagoški časopisi
Radne vrijednosti i zadovoljstvo životom ovisnika i neovisnika
Razvoj pojmova i jezična stručnost mlađe školske djece
Relacije između koordinacije i rezultata gimnastičkog višeboja
Razvojno-pedagoška služba u kontekstu nove paradigme predškolskog odgoja
Refleksno učenje djece i odraslih u vrtiću
Razlike u sociometrijskom položaju učenika oštećena vida glede školskog uspjeha
Redefiniranje osnovnih pojmova
Radionice hrvatskog jezika
Roditeljsko poticanje čitalačkih vještina u djece predškolske dobi
Razvijanje ekoloških spoznaja učenika osnovne škole
Razvitak koordinacije - temeljni zadatak kineziološke edukacije učenica osnovne škole
Relacije između gledišta učenika o nastavniku i uspjeha u učenju
Roditelji i učenici kao procjenjivači kvalitete rada osnovne škole
Razvijanje kompetencija kroz hrvatski obrazovni sustav
Razredno-nastavno ozračje i prosocijalno i agresivno ponašanje učenika u klasičnom i kombiniranom odjelu
Razvijanje kulture čitanja učenika i njihovih roditelja
Roditelji i škola
Reflection in pre-service teacher education
Roditelji predškolske djece i preventiva zlouporabe droga
Razvoj školstva u hrvatskoj Kostajnici
Razvoj poduzetničkih kompetencija u sustavu cjeloživotnog obrazovanja
Razlike u doživljaju usamljenosti i socijalne podrške kod djece niže osnovnoškolske dobi
Razvoj institucionaliziranog predškolskog odgoja u Hrvatskoj : promjene paradigme ili ovisnost o prijeđenom putu?
Računalo u istraživačkom radu učenika u nastavi matematike
Ranokršćansko školstvo za odrasle
Razumijevanje koncepata u fizičkim jednadžbama
Razvoj i validacija instrumenta za evaluaciju interkulturalne kompetencije u osnovnoškolskoj nastavi njemačkog jezika
Računalom podržana nastava prirode i društva
Refleksivna praksa - čimbenik utjecaja na profesionalni razvoj, mijenjanje odgojno-obrazovne prakse i kvalitetu nastave
Razlike u samopoimanju i korištenju strategija učenja među učenicima različitog školskog uspjeha
Strategijski aspekt metodologije pedagogije
Stjepan Basariček
Socijalno ponašanje darovitih i tipičnih predškolaca u eksperimentalnom programu
Sustav brige za darovite
Suvremene demokratske promjene u Mađarskoj i preobrazba odgojno-obrazovnog sustava
Savjetodavne službe u školama nekih europskih država
Stručno usavršavanje učitelja na "novi način"
Staleško organiziranje i djelovanje međimurskih učitelja
Sveučilište za treću životnu dob
Stručni skup o položaju i profesionalnom statusu školskog pedagoga, [Zagreb, 17.2.1993.
Stota obljetnica Učiteljske škole u Osijeku
Stavovi učenika osnovnih škola prema nastavi tjelesne i zdravstvene kulture
Shvaćanje rata i mira kod djece različite dobi
Stručni boravci (ekskurzije) u praktičnoj nastavi
Sat razrednika
Sto dvadeset godina Hrvatskog pedagoško-književnog zbora (1871-1991)
Strukturiranje programskih odrednica neposrednog rada s učenicima u školskoj knjižnici
Starost i predrasude
Srednje obrazovanje
Savjetodavni rad pedagoga s roditeljima
Suvremene teorije učenja i profesionalnog razvoja kao teorijska osnova didaktičkog usavršavanja visokoškolskih nastavnika
Sudjelovanje školskih institucija u doživotnoj izobrazbi poljoprivrednika
Slovačko školstvo od 1918. do 1995. godine
Stara bibliofilska izdanja u funkciji nastavnog procesa u Elektrotehničkoj školi u Zagrebu
Sto dvadeset pet godina Hrvatskog pedagoško-književnog zbora
Strategija razvoja školstva
Statut Zavoda za zabludjele i napuštene dječake u Rijeci iz 1876. godine
Studentske procjene opaženoga i poželjnoga visokoškolskoga ozračja
Slikarstvo (ilustracije) u službi knjige-poezije
Studenti, droga, odnos prema radu i religija
Spol učenika i interesi za aktivnost okoliša
Stanje i razvoj visokog školstva u Hrvatskoj
Samoprocjena kompetentnosti roditelja za roditeljsku ulogu
Stručni suradnici u školskom sustavu
Svladavanje prostora kod djece predškolskog uzrasta
Stručne i znanstvene institucije u hrvatskom školstvu
Sto četrdeset godina časopisa Napredak
Stalno i promjenjivo u metodologiji pedagogijske znanosti
Slobodno vrijeme između pedagogijske teorije i odgojne prakse
Slobodno vrijeme i subkulturni identitet
Slobodno vrijeme ljudi treće dobi
Svjedočanstvo o pokušajima brige o slobodnom vremenu u našim školama
Sve veća važnost odgoja u slobodnom vremenu
Slobodno vrijeme mladih u školi
Subkultura - motiv u obrazovnom procesu?
Smanjivanje stresa kod djece i njihovih obitelji u procesu prilagođavanja na vrtić
Simbolička igra predškolskog djeteta u institucijskom kontekstu
Specifičnosti metodologije pedagoškog istraživanja
Stručne službe
Socijalno-psihološke spoznaje glazbenog obrazovanja
Sadržaj stereotipa nastavnika s obzirom na dob i spol
Suradnja s roditeljima
Seksualni odgoj - imperativ vremena
Socijalna distanca srednjoškolaca istočne Slavonije prema pripadnicima različitih nacionalnih skupina
Stručno usavršavanje hrvatskih učitelja u XIX. i na početku XX. stoljeća
Seksualna edukacija u školi
Seksualna edukacija u školi
Stavovi učitelja o udžbenicima i udžbeničkoj politici
Stručni skupovi u funkciji profesionalnog razvitka učitelja-mentora i savjetnika
Slobodno vrijeme i kvaliteta življenja učenica strukovne škole
Sociopsihologijska procjena glazbenih sposobnosti djece
Suicidalnost mladih kao značajan socijalno-patološki problem suvremenog življenja
Skrbne i ubojite navike u ponašanju u odnosima sa "značajnim drugima"
Stavovi nastavnika o integraciji djece s posebnim potrebama u redovne škole
Spolne razlike u motivaciji za nastavu tjelesne i zdravstvene kulture
Slovenska iskustva u sprječavanju nasilja u školama
Samoprocjena kompetencija nastavnika
Strategijski pristup učenju na primjeru usvajanja vještine čitanja
Samoprocjena kompetentnosti roditelja za roditeljsku ulogu i odabir odgojnih postupaka
Simptomi nasilja kod djece i emocionalna pismenost roditelja
Stilovi učenja kod multimedijskog obrazovanja
Standardi vrjednovanja i ocjenjivanja u nastavi biologije
Strategije suočavanja sa stresom i školski uspjeh kod učenika s višim i nižim strahom od škole i ispitivanja
Stanje i razlike u kurikulumu nastave tjelesne i zdravstvene kulture u nekim europskim zemljma
Senzorna integracija u radu s učenicima s autizmom
Socijalna kompetentnost - jedna od ključnih kompetencija
Sprintersko trčanje djece predškolske i mlađe školske dobi
Suradnja s roditeljima u predškolskoj ustanovi : analiza pojedinih aspekata
Sportsko-rekreacijske aktivnosti i stavovi prema njima te povezanost bavljenja tjelesnim aktivnostima s roditeljskom tjelesnom aktivnosti i usamljenošću kod studenata Učiteljskog fakulteta
Sto četrdeset godina Hrvatskog pedagoško-književnog zbora
Stavovi studenata Učiteljskog fakulteta u Rijeci o obrascima ponašanja u socijalnim sukobima
Samoaktualizacija, optimalna iskustva i reformske pedagogije
Strah od škole i zadovoljstvo učiteljima
Slijepi učenici i usvajanje jezika u integriranom odgoju i obrazovanju
Stručna znanja i materijalni resursi u inkluziji : stanje i perspektive
Samoprocjena ponašanja adolescenata na različitim razinama poremećaja u ponašanju
Samoprocijenjene kompetencije studenata učiteljskog studija za rad s djecom s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama
Stav roditelja prema učenju stranih jezika kao jedan od čimbenika razvoja višejezičnosti u učenika
Suradnja s roditeljima : prikaz četverogodišnjeg projekta OŠ 22. lipnja, Sisak
Stavovi učenika osnovne škole prema matematici
Svako je dijete važno
Što identificirani nadareni učenici govore o sebi i svom odnosu prema okolini
Školstvo u hrvatskom domovinskom ratu
Školovanje i adaptacija djece prognanika i izbjeglica
Školstvo u Austriji
Škola i roditelji
Školstvo u tranziciji
Škola i slobodno vrijeme djece migranata
Škola kao vježbaonica budućih učitelja
Škola je bila i ostaje kulturno središte svoje sredine
Školstvo u obnovi i razvoju oslobođenih područja Republike Hrvatske
Škola budućnosti
Škola pred izazovom rekonceptualizacije
Škola i roditeljski dom
Školske uredbe i propisi do godine 1774.
Školski socijalni rad
Školstvo u Hrvatskoj do osnivanja zagrebačkog Sveučilišta
Škola i psihosomatski simptomi kod srednjoškolaca
Školski menadžment
Školski pedagog i funkcija pedagoškog vođenja škole
Širi Telemahov "odgojni krug"
Škola kao životna opsesija
Školovanje ženske djece u Bosni i Hercegovini u doba Austro-Ugarske : (1878. – 1918.)
Školska kultura, stres i dobrobit učitelja
Školsko vođenje kao čimbenik učinkovite škole
Školski uspjeh i mentalno zdravlje : od relacija do intervencija
Teorije reformi odgojno-obrazovnog sustava
Trendovi u nastavi fizike
Teorijski model klasifikacije motoričkih znanja
TQM [Total Quality Management]
Tolerancija u svjetlu demokratizacije odgoja i obrazovanja
Tjelesno vježbanje i zdravlje
Temelji spiralno-uzlaznog kurikuluma fizike
Tehnološko obrazovanje
Trajna izobrazba učitelja
Trivijalna književnost u procesu književnog odgoja i obrazovanja
Tendencije razvoja osnovne škole u funkciji nove uloge ličnosti učenika i učitelja
Temeljne odrednice interkulturalnog učenja i multikulturalnog odgoja
Tolerancija u sustavu odgoja i obrazovanja
Transformacija vođenja i transformacija školskog savjetodavnog rada
Timski rad učitelja razredne nastave kao odrednica razvitka timske kulture
Teorijski model projektnog pristupa obrazovnom dizajnu
Timski rad studenata
Teorija izbora kao teoretska podloga institucionalnom tretmanu djece i mladih
The model for evaluating the influence of student participation on school quality
Terapijske interpretacije u psihodrami s adolescentima u školskom okruženju
Tjelesno-zdravstveni status osoba s visokim intelektualnim sposobnostima
The role of positive emotions in play and exploration
Temeljna pretpostavka za projektiranje i izvođenje strateških promjena u našem obrazovanju
Trendovi i izazovi u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju na Euro-mediteranskom prostoru
Temeljni aspekti kognitivnih modela djetetova glazbenog razvoja
Tjelesna i zdravstvena kultura u osnovnom školstvu : analiza propisanih nastavnih sadržaja
The importance of cooperation between a music school and its environment
Utjecaj jednogodišnjeg specifičnog kineziološkog tretmana na kvalitetne promjene motoričkih sposobnosti 10-godišnjih učenica
Uz 60. obljetnicu života i 40. obljetnicu rada u školstvu prof. dr. Valentina Puževskog
Utjecaj obitelji na neke osobine ličnosti u funkciji dobi i spola
Uvjeti života i rada učitelja u staroj Jugoslaviji
Uloga škole u prevladavanju nekih negativnih značajki mas-medija
Unutrašnja organizacija nove obvezne škole
U potrazi za ljubavlju
Utjecaj televizije na strukturu izvanškolskih aktivnosti učenika osnovnih škola
Učitelji otkrivaju kulturno prikraćenu darovitu djecu
Uspjeh i neuspjeh u odgojno-obrazovnom radu
Udžbeničke inačice povijesnih uzroka raspada Jugoslavije
Učenici osmog razreda osnovne škole
Uloga odgajatelja u programiranju ekoloških aktivnosti djece
Uloga ravnatelja u svjetlu promjena hrvatskoga školstva
Utjecaj nastave tjelesne i zdravstvene kulture na strukturalne promjene motoričkih sposobnosti učenica
Usavršavanje naših budućih multiplikatora za automehaniku
Usporedba rezultata u testu znanja i ocjena iz kemije učenika osmih razreda osnovne škole
Učenje u odrasloj dobi
Uloga obitelji u postizanju školskog uspjeha učenika
Učitelj razredne nastave
Učenička zadruga i razvoj stvaralačkog ponašanja učenika
Umjetničko obrazovanje
Unaprjeđivanje odgoja i obrazovanja
Utemeljenje pedagogije kao sveučilišnog predmeta i studija (1876-1928) Sveučilišta u Zagrebu
Uporaba računalnog programa MENTOR-OE u naukovanju za obrtnička zanimanja
Utemeljenje pučkoga (osnovnog) školstva u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji
Upravljanje, rukovođenje i interni razvoj u hrvatskom školstvu
Učiteljski studij u europskom, demokratskom kontekstu
Usporedbe nekih antropometrijskih karakteristika djece predškolske dobi s obzirom na spol
Uloga pedagogije i obrazovanja u smanjivanju međuetničkih tenzija
Učitelj i pedagoška služba
Učitelj za suvremenu hrvatsku školu
Usvajanje hrvatskoga standardnoga jezika u sustavu okomite dvojezičnosti
Učenički eksperimentalni projekti u prirodoslovlju
Učinkovitiji kurikulum koherentnošću sadržaja nastave i primjenom modula
Učenička evaluacija kurikuluma "aktivna/efikasna škola"
Učenje i poučavnje u predškolskim programima u svjetlu konstruktivizma
Utvrđivanje antropološkog statusa djece predškolske dobi
Utvrđivanje antropološkog statusa djece predškolske dobi
Umjetnički odgoj i obrazovanje
Ususret promjeni sustava odgoja i obrazovanja u Hrvatskoj
Utjecaj koordinacije na uspjeh u nekim disciplinama športske gimnastike
Utjecaj obitelji na kognitivno funkcioniranje djece
Uloga i značenje inteligentnih informacijskih sistema u obrazovanju
Uz 60. godišnjicu života i 40. obljetnicu rada u školstvu prof. dr. Hrvoja Vrgoča
Ugovor o učinku nastave i učenja
Usporedba nekih aspekata odgoja u potpunim i nepotpunim obiteljima
Univerzalni dizajn obrazovnih materijala
Udžbenik književnosti kao književnoznanstveno, metodičko i društveno pitanje
Učiteljevo razumijevanje nastave kao čimbenik profesionalnog napretka
Učenička tribina "Fizika četvrtkom"
Uspješno poučavanje likovnog odgoja prema suvremenoj metodi rada
Utjecaj kompjutorske tehnologije i novih informacijskih medija na rad knjižnica
Usporedba nekih pokazatelja zlouporabe droga u petogodišnjem razdoblju
Uspješnost metoda učenja u nastavi tjelesne i zdravstvene kulture mlađe školske dobi
Utemeljenje permanentnog stručnog usavršavanja učitelja
Uloga učiteljeve potpore u razredno-nastavnom ozračju
Učenički profesionalni interesi i upis učenika u srednju školu
U traženju životne škole
Utjecaj migracija obitelji maloljetnih delinkvenata na poremećaje u školovanju
Učenik oštećena sluha u redovnoj osnovnoj školi
Učenička postignuća iz fizike u gimnaziji i njihovo vrjednovanje
Uloga ispitne anksioznosti u zadovoljstvu učenika razredno-nastavnim ozračjem
Uporaba lutke u dječjem vrtiću i odgajateljeva empatija i maštovitost
Uloga učitelja likovne kulture u prepoznavanju, prevenciji i terapiji traumatizirane djece
Uvjetovanost obrazovne spremnosti i zapošljivosti mladih u Republici Hrvatskoj
Uloga školskog pedagoga u provedbi HNOS-a
Učiteljska prosudba učinkovitosti metoda stalnog stručnog usavršavanja
Učinkovitost učenja rješavanjem problemskih zadataka u nastavi
Učenička evaluacija unutar predmeta likovna kultura
Uloga nastavnika tehničkog obrazovanja u suvremenim uvjetima
Unaprjeđenje kvalitete slobodnog vremena u učeničkim domovima Hrvatske programima športa i športske rekreacije
Unaprjeđivanje kvalitete rada školskog pedagoga
Uloga kućnih ljubimaca u socioemocionalnom razvoju djece školskog uzrasta
Učenje demokracije i demokratske kompetencije budućih odgojitelja i učitelja
Utjecaj načina poučavanja na motivaciju i stav učenika prema hrvatskome jeziku kao nastavnome predmetu
Uloga ravnatelja u motiviranju učitelja
Uloga Županijskog stručnog vijeća u stručnom usavršavanju i profesionalnom razvoju učitelja razredne nastave
Utjecaj provođenja programa pozitivne psihologije na optimizam i razredno ozračje kod učenika četvrtog razreda osnovne škole
Uloga i postupanje škole u slučajevima nasilja nad djecom u obitelji
Učenička evaluacija udžbenika
Uvjerenja o strategijama učenja, korištenje strategija učenja i uspjeh u studiju
Uloga umjetnika-predavača u razvijanju djelotvornih nastavnih metoda na umjetničkim akademijama
Uloge odgojitelja u simboličkoj igri djece rane dobi
Vrijeme Jana Amosa Komenskog
Valorizacija programa likovne kulture za osnovnu školu u Hrvatskoj (1984)
Vrednovanje rada školskog pedagoga
Vrijednosno utemeljenje odgoja
Vrednovanje odgojno-obrazovnog rada
Važnost različitih modela etičke i državljanske nastave
Vrijednosti mladih
Vrijednost sadržaja nastave tjelesne i zdravstvene kulture učenika srednjih škola
Vrednovanje moralnih vrijednosti starijih osnovnoškolaca
Vrjednovanje odgojno-obrazovnih postignuća
Vrata koja se otvaraju i zatvaraju
Vođenje škole u decentraliziranom sustavu
Vrjednovanje ostvarenih promjena u učeniku srednje strukovne škole u odnosu na postavljeni cilj obrazovanja
Vizualizacija u nastavi kemije
Vrjednovanje školskih ravnatelja
Visokoškolski nastavnici - neke njihove osobitosti
Vrijednosti u odgoju
Važnost pozitivnih emocija u odgoju i obrazovanju
Važnost kulture samovrednovanja u odgoju i obrazovanju
Vremenske perspektive i subjektivna dobrobit srednjoškolaca
Views of teachers, school counsellors and parents on the importance of their mutual co-operation
Vođenje i poslovi stručnog voditelja u obrazovanju odraslih
Vršnjačka pomoć - iz perspektive vršnjaka pomagača
Zašto ne prelazimo na desetogodišnje obvezno školovanje
Zdravstveni odgoj u studiju pedagogije
Značaj mentorskog rada u osposobljavanju nastavnika
Značenje odgoja i odgojnog rada odgajatelja
Značenje modela u obrazovanju odraslih
Značaj podudarnosti romantičnosti raspoloženja i afektivnih svojstava teksta pri pamćenju
Znanstveno-tehnološki razvoj i obrazovanje
Značaj podudarnosti romantičnosti raspoloženja i afektivnih svojstava teksta pri pamćenju
Znanstvene paradigme u istraživanju obrazovanja i odgoja
Zadaci suvremenog matematičkog obrazovanja u razrednoj nastavi
Zadaća, zadaci, odjelotvoreni zadaci
Za promjenu razredno-predmetnog sustava
Znanstvena autonomija pedagogije u ozračju kulturne pedagogije u Hrvatskoj između dvaju svjetskih ratova
Značajke studenata u funkciji planiranja nastavnih metoda i koncipiranja anketa o radu nastavnika
Zlostavljanje djece i područja njegove prevencije
Zašto emocionalna inteligencija?
Zagrebački model "otvorene" osnovne škole
Zagrebački pedagozi o udžbenicima za osnovnu školu
Zadovoljstvo poslom i profesionalni status nastavnika
Zadovoljstvo roditelja predškolom
Zadovoljavanje potreba predškolskoga djeteta u institucionalnom kontekstu
Zadovoljstvo različitih profesionalaca u području obrazovanja razvitkom vještina kroz hrvatski obrazovni sustav
Zadovoljstvo studijem i motivi upisa na studij
Značenje udžbenika u nastavi likovne kulture u višim razredima osnovne škole
Značajni pedagozi i najvažnija pedagoška djela u Hrvatskoj tijekom 20. stoljeća
Zadovoljstvo poslom učitelja u osnovnoj školi
Zloporaba opojnih droga među adolescentima na području grada Splita
Zadovoljstvo i sreća učitelja
Zastupljenost romske djece u obrazovnom sustavu Srbije
Zadovoljstvo poslom kod nastavnika privatnog i javnog visokog učilišta
Zadovoljstvo učitelja poslom : uloga agresivnog učeničkog ponašanja i učiteljske povezanosti s učenicima
Žele li učitelji preporučiti školovanje za svoj poziv
Život i djelo Antuna Cuvaja
Životno djelo jednog od najutjecajnijih hrvatskih pedagoga 20. stoljeća
Životno zadovoljstvo budućih odgojitelja : utjecaji socijalnog, ekonomskog i ljudskog kapitala obitelji
'Citizenship': what does it mean to trainee teachers in England and Hungary?
Jezik: hrv
Impresum: Zagreb : Hrvatski pedagoško-književni zbor, 1991- .
Nastavlja: Pedagoški rad
Isto izdanje u drugom mediju: Napredak (Online)
Predmet:

NSK Zatvoreno spremište

Signatura: 90.209
Primjerak #1
Vol.151:br.2(2010)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.158:br.4(2017)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.157:br.1/2-4(2016)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.158:br.1/2(2017)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.158:br.3(2017)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.159(2018)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.160(2019)+Dodatak
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.161:br.1/2(2020)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.161:br.3/4(2020)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.151:br.3/4(2010)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.152:br.1(2011)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.152:br.2(2011)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.152:br.3/4(2011)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.153:br.1(2012)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.153:br.2(2012)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.156(2015)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.153:br.3/4(2012)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.154(2013)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.155(2014)
Korištenje u čitaonici

NSK Čitaonica tekućih časopisa

Signatura: N (HRV)
Primjerak #1
Vol.156:br.4(2015:Listopad/Prosinac)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.157:br.1/2(2016:Siječanj/Lipanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.157:br.3(2016:Srpanj/Rujan)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.157:br.4(2016:Listopad/Prosinac)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.156:br.1/2(2015:Siječanj/Lipanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.160:br.1/2(2019:Siječanj/Lipanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.160:br.3/4(2019:Srpanj/Prosinac)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.161:br.1/2(2020:Siječanj/Lipanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.156:br.3(2015:Srpanj/Rujan)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.155:br.1/2(2014:Siječanj/Lipanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.155:br.3(2014:Srpanj/Rujan)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.155:br.4(2014:Listopad/Prosinac)
Korištenje u čitaonici

NSK Spremište arhivskih primjeraka

Signatura: A 90.209
Primjerak #1
Vol.157(2016)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Vol.158:br.1/2-4(2017)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Vol.159(2018)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Vol.160:br.1/2(2019)+Dodatak
Nije za posudbu
Primjerak #1
Vol.160:br.3/4(2019)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Vol.161:br.1/2(2020)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Vol.156(2015)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Vol.151:br.2(2010)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Vol.153:br.1(2012)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Vol.151:br.3/4(2010)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Vol.152:br.1(2011)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Vol.152:br.2(2011)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Vol.152:br.3/4(2011)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Vol.153:br.2(2012)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Vol.153:br.3/4(2012)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Vol.154(2013)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.155(2014)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Vol.161:br.3/4(2020)
Nije za posudbu