Pharmaca

Permalink: http://skupnikatalog.nsk.hr/Record/nsk.NSK01000000398/Details
Ostali autori: Vrhovac, Božidar (Editor), Zlatić, Savo, Pavlov, Vjenceslav
Vrsta građe: Časopis
Povezani zapisi:
"Clostridium difficile" infekcija : mogućnosti liječenja
Akutna poslijeoperacijska bol
Akutni infarkt miokarda
Anafilaktične i anafilaktoidne reakcije
Analiza pH vrijednosti infuzijskih otopina i njihova kompatibilnost s lijekovima
Analiza upotrebe antimikrobnih lijekova u Splitu za period 1986-1988. godine
Anatomsko-terapijsko-kemijski (ATK) sustav razvrstavanja lijekova i definirana dnevna doza lijeka (DDD) u praćenju potrošnje lijekova
Anketa o stručnom radu liječnika na Klinici za unutarnje bolesti KB Split
Antidepresivi i suicidalnost
Antidepresivi: toksičnost, učinkovitost na suicidne ideje te paradoksalno, prosuicidno djelovanje
Antiemetici u sprečavanju nuspojava intenzivne citostatske terapije
Antioksidativna terapija
Antivirusna terapija
Applicability of AtC and UDC classification systems in the Republic of Slovenia
Artificial nutrition in internal medicine
Aspergiloza, vrlo značajan problem u imunokompromitiranih bolesnika
Azitromicin
Azitromicin se sa sigurnošću može primijenjivati uz ciklosporin u liječenju infekcija dišnog sustava u bolesnika s transplantiranim bubregom
Bakterijemija, sepsa, bakteriogeni šok
Beta-blokatori u hipertenziji
Ciklosporin A
Comparison of three-day azithromycin and ten-day cefaclor in the treatment of patients with bacterial lower respiratory tract infection
Controlled delivery systems for proteins terapijski sustavi za dostavu proteina
Dijabetes melitus u obiteljskoj medicini u sjevernoj Hrvatskoj
Diuretici u liječenju kardiovaskularnih bolesti
Djelotvornost azitromicina u liječenju bolesnika s erizipelom
Dobra proizvođačka praksa za medicinske proizvode u Europskoj zajednici
Dobre kliničke prakse
Doktor Frances Oldmam Kelsey : Spasilac tisuće novorođenčadi i kreator suvremene regulative lijekova
Doziranje digitalisa u zatajivanju kroničnog plućnog srca
Drug regulation and the need for transparency
Dugotrajno liječenje kombinacijom klopidogrela i acetilsalicilne kiseline
Dvostruko slijepi pokus joversola prema joksitalamatu anterogradnom flebografijom donjih ekstremiteta
Efficacy of pantoprazole compared with ranitidine in the treatment of gastroesophageal reflux disease
Enzimska supstitucijska terapija kod insuficijencije egzokrine funkcije gušterače u kroničnom pankreatitisu
Ergogenic potential and risks of recombinant human erythropoietin (rhEpo) misuse in sport
Estimated direct management cost of acute exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease in Croatia
Etika u farmakoterapiji
Farmakoekonomika
Farmakoekonomika hiperkolesterolemije
Farmakoinformatika u svijetu s posebnim osvrtom na Osijek
Farmakokinetske interakcije između enalaprila i digoksina
Farmakopeja i kontrola kvalitete lijekova
Farmakoterapija hiperlipidemija
Farmakoterapija u jedinici intenzivnoga liječenja u području neposrednih ratnih djelovanja
Fibrilacija atrija
Fibrilizacija atrija u općoj medicini
Fotodinamsko liječenje
GCP: an investigator's point of view
Gastroezofagusna refluksna bolest jednjaka i ekstraezofagusne manifestacije : mehanizmi patofiziološke povezanosti
Gensko liječenje
Heparine induced thrombocitopaenia
Hipertrofija lijeve klijetke kao neovisni čimbenik rizika za koronarnu bolest i srčanu dekompenzaciju
Hormonsko nadomjesno liječenje
Infekcije enterobakterijacejama koje proizvode beta-laktamaze proširenog spektra :
Infekcije urinarnoga trakta
Interakcije psihotropnih lijekova s drugim lijekovima
Ispitivanje alergije na lijekove
Ispitivanje ramiprila u ambulantnih bolesnika s hipertenzijom
Istovrsni biološki lijekovi : Promjene i razvoj zakonodavstva
Izvanbolnička potrošnja antibakterijskih lijekova u Sloveniji
Izvanbolnička potrošnja lijekova u Sloveniji u 2008. godini
Izvanbolnička potrošnja lijekova u gradu Zagrebu u 2002. i 2003. godini
Izvanbolnička potrošnja šest glavnih ATK skupina lijekova u gradu Zagrebu u 2004. godini
Izvješće hrvatskoga centra za praćenje nuspojava lijekova i medicinskih proizvoda za 2002. godinu
Jetrene komplikacije povezane s dugotrajnom totalnom parenteralnom prehranom
Kako reći "ne" zahtjevu bolesnika za propisivanje nepotrebnog lijeka? : Komunikacijske taktike lijeečnika obiteljske medicine
Kakve si lijekove mogu priuštiti zemlje središnje i istočne Europe
Katastrofa u ispitivanju I. faze sa "superagonistom" TNG1412
Klamidija trahomatis u urogenitalnim infekcijama
Klaritromicin u liječenju kroničnog prostatitisa izazvanog bakterijom Chlamydia trachomatis
Klinička farmakologija: obvezatni ili izborni predmet na šestoj godini studija medicine
Klinička uporaba imunoglobulinskih pripravaka za intravensku primjenu
Klinički pristup u otrovanju gljivama dugog razdoblja inkubacije
Kliničko ispitivanje djelotvornosti i podnošljivosti azitromicina u bolesnika s klamidijskim cervicitisom
Kliničko ispitivanje lijekova u liječenju Parkinsonove bolesti
Kliničko istraživanje podnošljivosti azitromicina u djece
Koje lijekove bolesnik uzima?
Kolika je korist n-3 masnih kiselina u kliničkoj medicini?
Koncept neophodnih lijekova Svjetske zdravstvene organizacije
Kontrola frekvencije u atrijskoj fibrilaciji
Korelacija potrošnje antimikrobnih lijekova s razvojem rezistencije gram negativnih mikrooragnizama
Korist hormonskog liječenja u peri- i postmenopauzi?
Kriteriji za stratifikaciju bolesnika s Hodgkinovom bolesti u kliničkim pokusima
Kritički prikaz područja lijekova u 1989. godini
Kritički prikaz područja lijekova u 1990. godini
Krivotvoreni lijekovi
Kronofarmakologija
Lijekovi i dojenje
Lijekovi kojima je istekao rok trajanja i njihovo javnozdravstveno značenje
Lijekovi registrirani 2007. godine u svijetu
Lijekovi u domovinskom ratu 1991/1992. i nakon njega
Lijekovi u medijima : Kvaliteta medijskog izvještavanja o lijekovima
Lijekovi u ručnoj prodaji u gastroenterologiji
Liječenje akutnih respiracijskih infekcija u općoj medicini
Liječenje bolesnika oboljelih od shizofrenije, shizotipnog i sumanutog poremećaja atipičnim i klasičnim antipsihoticima i duljina bolovanja
Liječenje moždanog udara
Liječenje rekombinantnim aktiviranim faktorom VII u djece s terminalnim oboljenjem jetre
Liste lijekova
Maligni neuroleptični sindrom kao posljedica interakcije haloperiodola i matoklopramida
Maprotilin i krvni tlak
Mijastenija gravis i lijekovi
Mjesto blokatora kalcijskih kanala u suvremenoj kardioangiološkoj terapiji
Mjesto fiksnih kombinacija u suvremenom liječenju arterijske hipertenzije
Mjesto gabapentinoida u liječenju akutne poslijeoperacijske boli
Mjesto i uloga jednokratne primjene eritropoetina beta u bolesnika s bubrežnom anemijom na kroničnoj hemodijalizi
Mjesto i uloga oseltamivira - danas
Moguće uštede ranom sekvencijskom terapijom u liječenju pneumonija koje zahtijevaju hospitalizaciju na KBC Zagreb : analiza minimizacije troškova
Mogući farmakoekonomski pristupi cefalosporinima treće generacije
Mogućnost reverzije hipertrofije lijeve klijetke
Mogućnosti imunoterapije gram-negativne sepse i septičkog šoka
Mogućnosti racionalne farmakoterapije u ambulanti Središta za obuku pješaštva Sinj
Multipla skleroza
Najnovija Lista lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Neracionalna primjena inhibitora lučenja želučane kiseline u bolesnika s akutnim pankreatitisom
Nesedirajući antihistaminici
Nove terapijske mogućnosti i buduće smjernice u terapiji sepse
Novosti na području lijekova (svijet) u 1996. godini
Novosti na području lijekova (svijet) u 1997. godini
Novosti na području lijekova (svijet) u 1998. godini
Novosti na području lijekova (svijet) u 1999. godini
Novosti na području lijekova (svijet) u 2000. godini
Novosti na području lijekova (svijet) u 2003. godini
Novosti na području lijekova (svijet) u 2004. godini
Novosti na području lijekova (svijet) u 2005. godini
Novosti na području lijekova (svijet) u 2006. godini
Novosti na području lijekova u 1995. godini
Novosti na području lijekova u 2001. g. (svijet)
Novosti na području lijekova u 2002. godini
Novosti na području lijekova u Hrvatskoj u 1995. godini
Novosti na području lijekova u Hrvatskoj u 1996. godini
Novosti na području lijekova u Hrvatskoj u 1997. godini
Novosti na području lijekova u Hrvatskoj u 1998. godini
Novosti na području lijekova u Hrvatskoj u 1999. godini
Novosti na području lijekova u Hrvatskoj u 2000. godini
Novosti na području lijekova u Hrvatskoj u 2001. godini
Novosti na području lijekova u Hrvatskoj u 2002. godini
Novosti na području lijekova u Hrvatskoj u 2003. godini
Novosti na području lijekova u Hrvatskoj u 2004. godini
Novosti na području lijekova u Hrvatskoj u 2005. godini
Novosti na području lijekova u Hrvatskoj u 2006. godini
Novosti u sprječavanju i liječenju gripe
Nuspojave heparina u terapiji akutnog infarkta miokarda
Nuspojave pomoćnih tvari u lijekovima
Nuspojave u uputi za bolesnika
O lijekovima iz donacije i kako ih bolje iskoristiti
O porastu nekoronarne smrtnosti u studijama liječenja hiperkolesterolemije
O provjeri stručnosti i o stručnom nadzoru nad radom liječnika
O terapiji ovisna učestalost komplikacija akutnog infarkta miokarda
Obaviještenost bolesnika o lijekovima
Obilježja izvanbolničke potrošnje lijekova u Republici Hrvatskoj u 2004. godini
Ofloksacin u liječenju upala donjih dišnih puteva
Oporavak iz anestezije u bolesnika s kroničnom bubrežnom insuficijencijom
Osjetljivost na antibiotike kliničkih izolata Klebsiella pneumoniae koji proizvode različite tipove SHV-[beta]-laktamaza proširenog spektra
Otpornost uzročnika infekcija mokraćnog sustava na antimikrobna sredstva
Oštećenja sluznice jednjaka uzrokovana lijekovima
Područje lijekova u 1992. godini
Područje lijekova u 1993. godini
Područje lijekova u 1994. godini
Područje lijekova u Hrvatskoj u rujnu 1994.
Pojava pseudomembranoznog kolitisa uzrokovanog bakterijom Clostridium difficile u bolesnice s ulkusnom bolešću želuca
Pokusno ispitivanje djelotvornosti i podnošljivosti azitromicina u liječenju infekcije Helicobacter pylori
Polimedikacija starije populacije
Postupci za poboljšanje kvalitete u kirurgiji
Potrošnja antimikrobnih lijekova u Bolnici za plućne bolesti i tuberkolozu Klenovik od 1983. do 1987. godine
Potrošnja antiulkusnih lekova u Jugoslaviji
Potrošnja benzodiazepina u Jugoslaviji
Potrošnja lijekova koji djeluju na bolesti digestivnog sistema
Potrošnja lijekova u internističkih i kirurških bolesnika
Praktični vodič za liječenje kompliciranih infekcija kože i mekih tkiva
Praćenje djelovanja tizanidina i tenoksikama u bolesnika s kroničnom križoboljom pomoću elektrokineziološkog nalaza
Praćenje propisivanja lijekova
Predložene smjernice sa strane Svjetske zdravstvene organizacije za ispitivanja farmaceutskih proizvoda
Prescribing of pharmaceuticals in countries with limited resources
Prihvatljivost perindoprila u dugotrajnom liječenju esencijalne hipertenzije
Prikaz i problemi s donacijama lijekova u MC Dubrovnik u prvim mjesecima domovinskog rata
Prikaz zakonodavstva za biljne lijekove
Primjena analgetika u jedinici intenzivnog liječenja Opće županijske bolnice Požega
Primjena antagonista kalcija u akutnom infarktu srca i nestabilnoj angini pektoris
Primjena biološke terapije u trudnica s upalnim bolestima crijeva
Primjena kortikosteroida u neurologiji
Primjena lijekova u jedinici intenzivnog liječenja
Primjena prometazina kao lokalnog anestetika prilikom male kirurške obrade rane
Pristup i principi terapije akutnih respiratornih infekcija (AR)
Pristup simptomatskom hipotoničaru
Problem racionalnog propisivanja lijekova
Problems with drugs in Croatia
Promjene antimikrobne rezistencije iz krvi izoliranih sojeva Escherichiae coli u desetgodišnjem razdoblju
Propisivanje antibiotika za liječenje akutnih respiratornih infekcija u općoj medicini
Prospektivna studija o amiloridu
Psihički poremećaji starije životne dobi i njihovo liječenje
Psihofarmaci u liječenju bipolarnog afektivnog poremećaja
Racionalna primjena antikoagulansa
Racionalna primjena benzodiazepina
Racionalni razvoj terapijskih postupaka
Racionalno liječenje akutnog dijarealnog sindroma u djece
Ramipril smanjuje gubitak magnezija u hipertoničara liječenih klortalidonom
Ranitidine bismuth citrate and azithromycin with or without amoxicillin in the eradication of Helicobacter pylori in peptic ulcer patients
Rashodi HZZO-a za lijekove u Hrvatskoj u razdoblju siječanj - rujan 2007. godine
Različite reakcije hipersenzitivnosti na karbamazepin i fenitoin u istog bolesnika
Reverzibilna bubrežna insuficijencija tijekom primjene inhibitora konvertaze angiotenzina I
Rezistencija na gentamicin bakterija izoliranih iz urina u općoj bolnici u Dubrovniku
Rezultati jednogodišnje primjene preporuka za provođenje perioperacijske profilakse u KBC Zagreb
Second croatian and first adriatic congress on pharmacoeconomics and outcomes research with international participation, Rovinj, 6-9 April 2011 : [abstracts].
Supkutana primjena heparina u usporedbi s kontinuiranom intravenskom u liječenju tromboze dubokih vena
Sustav referentnih cijena u Sloveniji
Suvremene mogućnosti liječenja psorijaze
Suvremeni pristup liječenju kroničnih rana
Suvremeni pristup u liječenju arterijske hipertenzije
Syndroma Hoigne - akutna toksična reakcija nakon intramusklarne primjene prokainpenicilina G
Što je bilo vrijedno spomena na području lijekova u 1991. godini?
Telitromicin i hepatotoksičnost
Teška polineuropatija izazvana nitrofurantoinom
The role of azithromycin in the treatment of sexually transmitted diseases
The use of drugs in the emergency surgery in a war area: Medical centar Karlovac, Croatia
Tizanidine-induced acute toxic hepatitis
Troškovi propisivanja lijekova na recept u općoj medicini
Ubodi i ugrizi
Ukupna potrošnja lijekova u populaciji starijih osoba u ordinaciji opće medicine
Uloga farmakogenomike u farmakoterapiji
Uloga i značenje lista lijekova
Uloga klorpromazina u nastanku i ishodu liječenja terapijski rezistentne dijabetičke ketoacidoze
Uloga lista lijekova u racionalnom propisivanju lijekova
Uloga nutritivne potpore u liječenju teške anoreksije nervoze s prijetećim "refeeding" sindromom
Uloga pertidnog hormona hepcidina u homeostazi željeza
Uloga spontanih prijava nuspojava u generiranju signala
Uporaba lijekova i liječenju anafilaksije
Uporedno ispitivanje biološke raspoloživosti dva oralna preparata propafenona
Upotreba antiepileptičkih lijekova u Kliničkom bolničkom centru Rijeka
Upotreba lijekova koji djeluju na bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva
Upotreba protuvirusnih lijekova u pandemiji gripe
Usklađenost liječenja Alzheimerove demencije s psihotičnim obilježjima na bolničkom odjelu s preporučenim međunarodnim smjernicama
Uspon i pad selektivnih inhibitora ciklooksigenaze-2
Usporedba ampicilina i gentamicina u liječenju portalne encefalopatije
Usporedba bezreceptnog tržišta Hrvatske i nekoliko drugih europskih zemalja
Usporedba diuretskih učinaka kontinuirane infuzije i endovenskog bolusa furosemida u liječenju dekompenziranih kardiopata
Usporedba labetalola s urapidilom u terapiji intraoperativne hipertenzije
Usporedba osjetljivosti in vitro U. urealyticum i M. hominis izoliranih u boesnika s urogenitalnim infekcijama s učinkovitošću provedenog liječenja
Usporedba potrošnje antimikrobnih lijekova u dvije bolnice
Utjecaj informativnog materijala farmaceutske industrije na odluku mladog liječnika o propisivanju benzodiazepina
Utjecaj ionskih i neionskih kontrastnih sredstava na inhibitor C1-esteraze i komponentu C3 komplementa u bolesnika podvrgnutih ekskretornoj urografiji
Utjecaj ograničene slobodne uporabe pojedinih antimikrobnih lijekova na njihovu potrošnju u KBC-u Rijeka
Utjecaj pH i vrste upotrijebljenog bujona na vrijednosti minimalnih inhibitornih koncentracija azitromicina in vitro
Uvod u farmakoekonomiku
Učestalost nuspojava pri dijagnostičkoj primjeni u vodi topivih kontrastnih sredstava u bolesnika s i bez rizičnih čimbenika
VIII. revizija Liste neophodnih lijekova Svjetske zdravstvene organizacije
Višeznačni pristup normalizaciji potrošnje lijekova u nas
Zastupljenost i stupanj polimedikacije kod osoba starijih od 65 godina u jednom domu umirovljenika : procjena kvalitete propisivanja
Zgrušavanje krvi u bolesnika s kroničnim srčanim zatajenjem
Značenje imunokompromitiranosti u vakcinaciji protiv B hepatitisa u bolesnika na hemodijalizi
Jezik: hrv
Impresum: Zagreb : Sekcija za medicinsko snabdijevanje Zajednice zdravstvenih ustanova SR Hrvatske, 1965-2011.
Zagreb : Udruga poslodavaca u zdravstvu = Croatian Health Employers' Association,
Nastavlja: Lijekovi
LEADER 34939cas a2203697 ir4500
001 NSK01000000398
003 HR-ZaNSK
005 20190125092128.0
007 ta
008 910617d19652011ci qr p | 0 b0hrv
015 |a HS97-0364  |2 HR 
015 |a HS98-0472  |2 HR 
015 |a HS99-0470  |2 HR 
015 |a HS00-0503  |2 HR 
015 |a HS01-0506  |2 HR 
015 |a HS02-0490  |2 HR 
015 |a HS03-0480  |2 HR 
015 |a HS04-0477  |2 HR 
022 1 |a 0031-6857  |l 0031-6857  |2 30 
035 |9 (HR-ZaNSK)399 
035 |9 (HR-ZaNSK)910617157 
035 |a (HR-ZaNSK)000000398 
040 |a HR-ZaNSK  |b hrv  |c HR-ZaNSK  |e ppiak 
041 0 |a hrv  |b eng 
042 |a croatica 
044 |a ci  |c hr 
080 1 |a 615  |2 2011 
080 1 |a (051)  |2 2011 
210 1 |a Pharmaca 
222 0 |a Pharmaca 
245 0 0 |a Pharmaca :  |b hrvatski časopis za farmakoterapiju : glasilo Hrvatskog društva za kliničku farmakologiju i terapiju i Udruge poslodavaca u zdravstvu = [official journal of the Croatian Society of Clinical Pharmacology and Therapeutics, Croatian Medical Association] /  |c [glavna urednica, editor-in-chief Ksenija Makar-Aušperger]. 
362 0 |a God.3,br.1(1965)-god.49,br.3/4(2011). 
260 |a Zagreb :  |b Sekcija za medicinsko snabdijevanje Zajednice zdravstvenih ustanova SR Hrvatske,  |c 1965-2011. 
260 3 |3 2001-  |a Zagreb :  |b Udruga poslodavaca u zdravstvu =  |b Croatian Health Employers' Association. 
300 |a 49 sv. ;  |c 24 cm. 
310 |a Tromjesečno 
500 |a Od god.36(1998) usp. podnasl. na poleđini om. lista: official journal of the Croatian Society of Clinical Pharmacology and Therapeutics, Association of Health Organizations of Croatia; od god.40,br.3/4(2002): official journal of the Croatian Society of Clinical Pharmacology and Therapeutics, Croatian Medical Association 
500 |a Od god.3(1965) podnasl.: časopis za probleme farmakodinamije i farmakoterapije; od god.4,br.2(1966): glasilo Stručnog savjeta za terapiju Saveznog zavoda za zdravstvenu zaštitu; od god.5(1967): glasilo Stalnog stručnog saveta za farmakoterapiju Saveznog zavoda za zdravstvenu zaštitu; od god.11(1973): glasilo Stalnog stručnog saveta za farmakoterapiju Saveznog zavoda za zdravstvenu zaštitu i Saveza zajednica zdravstvenih radnih organizacija Jugoslavije; od god.14(1976): savezno glasilo Stalnog stručnog saveta za farmakoterapiju Saveznog zavoda za zdravstvenu zaštitu i Saveza zajednica zdravstvenih radnih organizacija Jugoslavije; od god.15(1977): glasilo Saveza zajednica zdravstvenih organizacija Jugoslavije i Saveznog zavoda za zdravstvenu zaštitu : savezni časopis za farmakoterapiju 
500 |a od god.19(1981): jugoslavenski časopis za farmakoterapiju : glasilo Saveza zajednica znanstvenih organizacija Jugoslavije i Saveznog zavoda za zdravstvenu zaštitu; od god.23(1985): jugoslavenski časopis za farmakoterapiju : glasilo Saveza zajednica zdravstvenih organizacija Jugoslavije, Saveznog zavoda za zdravstvenu zaštitu i Saveza zajednica zdravstvenog osiguranja i zdravstva Jugoslavije; od god.30(1992): hrvatski časopis za farmakoterapiju : glasilo Hrvatskog društva za kliničku farmakologiju i terapiju i Udruženja organizacija zdravstva Hrvatske : informativni časopis iz područja farmakoterapije i farmakodinamike; od god.34(1996)-god.39,br.1(2001): hrvatski časopis za farmakoterpaiju : glasilo Hrvatskog društva za kliničku farmakologiju i terapiju i Udruge zdravstva Hrvatske 
500 |a Od god.3(1965) urednik: Vjenceslav Pavlov i Savo Zlatić; od god.17(1979): Savo Zlatić; god.19(1981)-45(2007): Božidar Vrhovac 
500 |a Od god.3(1965) izdavač: Sekcija za medicinsko snabdijevanje Zajednice zdravstvenih ustanova SR Hrvatske; od god.4,br.2(1966): Zajednica zdravstvenih ustanova SR Hrvatske; od god.10(1972): Zajednica zdravstvenih radnih organizacija SR Hrvatske; od god.15(1977): Centar za lijekove Zavoda za organizaciju i ekonomiku zdravstva; od god.19(1981): Zajednica zdravstvenih organizacija SR Hrvatske u ime Saveza zajednica zdravstvenih organizacija Jugoslavije; od god.22(1984): Udruženje organizacija udruženog rada zdravstva Hrvatske u ime Saveza zajednica zdravstvenih organizacija Jugoslavije; od god.28,br.3/4(1990): Udruženje organizacija zdravstva Hrvatske u ime Saveza zajednica zdravstvenih organizacija Jugoslavije; od god.30(1992): Udruženje organizacija zdravstva Hrvatske; od god.32,br.3(1994): Udruženje zdravstva Hrvatske ; od god.34(1996)-god.39,br.1(2001): Udruga zdravstva Hrvatske 
588 |a Opis prema god.49,br.3/4(2011) 
510 0 |a Biological abstracts,  |x 0006-3169 
510 0 |a Chemical abstracts,  |x 0009-2258 
504 |a Sažeci ; Summaries 
525 |a Poseban broj 2010. god.47,supl.1=2009(2010). 
700 1 |a Vrhovac, Božidar  |4 edt 
700 1 |a Zlatić, Savo  |4 edt 
700 1 |a Pavlov, Vjenceslav  |4 edt 
710 2 |a Hrvatsko društvo za kliničku farmakologiju i terapiju (Zagreb)  |4 isb 
710 2 |a Udruga poslodavaca u zdravstvu (Zagreb)  |4 isb 
780 0 0 |t Lijekovi  |x 1331-6273  |w nsk.(HR-ZaNSK)000043530 
981 |b DA  |c C1/03-09  |c C/10-14  |p CRO  |z C1/97  |z C1/98  |z C1/99  |z C1/00  |z C1/01  |z C1/02 
998 |s IPLP9809  |s IPLP9810  |s EER 9812  |s EERC2006  |s IPLP2007  |s EEMP0101  |s VBMP0105  |s IPLP0201  |s IPLU0304  |s VBMP0403  |s VBMK0601  |s VBMK0605  |s VBMK0609  |s SPIP1107  |s IPLP1201  |s spii1810  |p IPLO0307  |q dagp1901 
852 4 |j 224.060 
886 0 |2 unimarc  |b 04827cas1 2200565 450 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000777662  |m U: Pharmaca  |n Uloga spontanih prijava nuspojava u generiranju signala / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000777664  |m U: Pharmaca  |n Moguće uštede ranom sekvencijskom terapijom u liječenju pneumonija koje zahtijevaju hospitalizaciju na KBC Zagreb : analiza minimizacije troškova / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000777668  |m U: Pharmaca  |n Ispitivanje alergije na lijekove / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000784757  |m U: Pharmaca  |n Farmakoterapija hiperlipidemija / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000784759  |m U: Pharmaca  |n Zastupljenost i stupanj polimedikacije kod osoba starijih od 65 godina u jednom domu umirovljenika : procjena kvalitete propisivanja / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000784775  |m U: Pharmaca  |n Kako reći "ne" zahtjevu bolesnika za propisivanje nepotrebnog lijeka? : Komunikacijske taktike lijeečnika obiteljske medicine / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000784795  |m U: Pharmaca  |n Doktor Frances Oldmam Kelsey : Spasilac tisuće novorođenčadi i kreator suvremene regulative lijekova / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000784800  |m U: Pharmaca  |n Controlled delivery systems for proteins terapijski sustavi za dostavu proteina / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000784803  |m U: Pharmaca  |n Lijekovi u medijima : Kvaliteta medijskog izvještavanja o lijekovima / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000784721  |m U: Pharmaca  |n Istovrsni biološki lijekovi : Promjene i razvoj zakonodavstva 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000784729  |m U: Pharmaca  |n Mjesto gabapentinoida u liječenju akutne poslijeoperacijske boli / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000692295  |m U: Pharmaca  |n Novosti na području lijekova (svijet) u 2006. godini 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000692298  |m U: Pharmaca  |n Kronofarmakologija 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000692304  |m U: Pharmaca  |n Upotreba protuvirusnih lijekova u pandemiji gripe 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000692341  |m U: Pharmaca  |n Obilježja izvanbolničke potrošnje lijekova u Republici Hrvatskoj u 2004. godini 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000692345  |m U: Pharmaca  |n Lijekovi kojima je istekao rok trajanja i njihovo javnozdravstveno značenje 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000727684  |m U: Pharmaca  |n Neracionalna primjena inhibitora lučenja želučane kiseline u bolesnika s akutnim pankreatitisom 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000727685  |m U: Pharmaca  |n Postupci za poboljšanje kvalitete u kirurgiji 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000727688  |m U: Pharmaca  |n Izvanbolnička potrošnja lijekova u Sloveniji u 2008. godini 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000727689  |m U: Pharmaca  |n Beta-blokatori u hipertenziji 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000727312  |m U: Pharmaca  |n Prikaz zakonodavstva za biljne lijekove 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000727314  |m U: Pharmaca  |n Liječenje bolesnika oboljelih od shizofrenije, shizotipnog i sumanutog poremećaja atipičnim i klasičnim antipsihoticima i duljina bolovanja 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000727317  |m U: Pharmaca  |n Maligni neuroleptični sindrom kao posljedica interakcije haloperiodola i matoklopramida 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000727322  |m U: Pharmaca  |n Akutna poslijeoperacijska bol 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000793138  |m U: Pharmaca  |n Second croatian and first adriatic congress on pharmacoeconomics and outcomes research with international participation, Rovinj, 6-9 April 2011 : [abstracts]. 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000015745  |m U: Pharmaca  |n Primjena lijekova u jedinici intenzivnog liječenja 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000339055  |m U: Pharmaca  |n Značenje imunokompromitiranosti u vakcinaciji protiv B hepatitisa u bolesnika na hemodijalizi 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000374359  |m U: Pharmaca  |n Uporedno ispitivanje biološke raspoloživosti dva oralna preparata propafenona 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000283355  |m U: Pharmaca  |n Novosti na području lijekova u Hrvatskoj u 1999. godini 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000283359  |m U: Pharmaca  |n The role of azithromycin in the treatment of sexually transmitted diseases 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000283381  |m U: Pharmaca  |n Novosti na području lijekova (svijet) u 1999. godini 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000283383  |m U: Pharmaca  |n Novosti u sprječavanju i liječenju gripe 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000283384  |m U: Pharmaca  |n Jetrene komplikacije povezane s dugotrajnom totalnom parenteralnom prehranom 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000283385  |m U: Pharmaca  |n Multipla skleroza 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000345967  |m U: Pharmaca  |n Prihvatljivost perindoprila u dugotrajnom liječenju esencijalne hipertenzije 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000345971  |m U: Pharmaca  |n Potrošnja lijekova koji djeluju na bolesti digestivnog sistema 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000346051  |m U: Pharmaca  |n Usporedba potrošnje antimikrobnih lijekova u dvije bolnice 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000346064  |m U: Pharmaca  |n Ciklosporin A 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000346078  |m U: Pharmaca  |n Analiza upotrebe antimikrobnih lijekova u Splitu za period 1986-1988. godine 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000346082  |m U: Pharmaca  |n Antiemetici u sprečavanju nuspojava intenzivne citostatske terapije 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000346097  |m U: Pharmaca  |n Suvremeni pristup u liječenju arterijske hipertenzije 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000345955  |m U: Pharmaca  |n Kritički prikaz područja lijekova u 1989. godini 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000345958  |m U: Pharmaca  |n Kriteriji za stratifikaciju bolesnika s Hodgkinovom bolesti u kliničkim pokusima 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000248090  |m U: Pharmaca  |n Liste lijekova 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000511684  |m U: Pharmaca  |n Novosti na području lijekova u 2002. godini 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000511688  |m U: Pharmaca  |n Psihički poremećaji starije životne dobi i njihovo liječenje 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000248062  |m U: Pharmaca  |n Novosti na području lijekova u Hrvatskoj u 1997. godini 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000248079  |m U: Pharmaca  |n Rezultati jednogodišnje primjene preporuka za provođenje perioperacijske profilakse u KBC Zagreb 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000248087  |m U: Pharmaca  |n Gensko liječenje 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000249204  |m U: Pharmaca  |n Klinička uporaba imunoglobulinskih pripravaka za intravensku primjenu 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000249208  |m U: Pharmaca  |n Anketa o stručnom radu liječnika na Klinici za unutarnje bolesti KB Split 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000702710  |m U: Pharmaca  |n Novosti na području lijekova u Hrvatskoj u 2006. godini 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000702711  |m U: Pharmaca  |n Izvanbolnička potrošnja antibakterijskih lijekova u Sloveniji 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000702714  |m U: Pharmaca  |n Rashodi HZZO-a za lijekove u Hrvatskoj u razdoblju siječanj - rujan 2007. godine 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000702716  |m U: Pharmaca  |n Antidepresivi i suicidalnost 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000652808  |m U: Pharmaca  |n Prescribing of pharmaceuticals in countries with limited resources 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000652813  |m U: Pharmaca  |n Diuretici u liječenju kardiovaskularnih bolesti 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000652818  |m U: Pharmaca  |n Oporavak iz anestezije u bolesnika s kroničnom bubrežnom insuficijencijom 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000652819  |m U: Pharmaca  |n Artificial nutrition in internal medicine 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000654361  |m U: Pharmaca  |n Katastrofa u ispitivanju I. faze sa "superagonistom" TNG1412 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000565699  |m U: Pharmaca  |n Uloga farmakogenomike u farmakoterapiji 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000565712  |m U: Pharmaca  |n Obaviještenost bolesnika o lijekovima 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000654742  |m U: Pharmaca  |n Hormonsko nadomjesno liječenje 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000654743  |m U: Pharmaca  |n Dugotrajno liječenje kombinacijom klopidogrela i acetilsalicilne kiseline 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000654745  |m U: Pharmaca  |n Telitromicin i hepatotoksičnost 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000654171  |m U: Pharmaca  |n Mjesto i uloga oseltamivira - danas 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000654179  |m U: Pharmaca  |n Korist hormonskog liječenja u peri- i postmenopauzi? 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000654183  |m U: Pharmaca  |n Suvremeni pristup liječenju kroničnih rana 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000654188  |m U: Pharmaca  |n Koje lijekove bolesnik uzima? 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000654191  |m U: Pharmaca  |n Novosti na području lijekova (svijet) u 2005. godini 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000654195  |m U: Pharmaca  |n Izvanbolnička potrošnja šest glavnih ATK skupina lijekova u gradu Zagrebu u 2004. godini 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000654197  |m U: Pharmaca  |n Novosti na području lijekova u Hrvatskoj u 2005. godini 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000654198  |m U: Pharmaca  |n Suvremene mogućnosti liječenja psorijaze 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000567537  |m U: Pharmaca  |n Mijastenija gravis i lijekovi 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000567538  |m U: Pharmaca  |n Novosti na području lijekova u Hrvatskoj u 2003. godini 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000567548  |m U: Pharmaca  |n Izvanbolnička potrošnja lijekova u gradu Zagrebu u 2002. i 2003. godini 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000567557  |m U: Pharmaca  |n Uloga i značenje lista lijekova 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000293162  |m U: Pharmaca  |n Ranitidine bismuth citrate and azithromycin with or without amoxicillin in the eradication of Helicobacter pylori in peptic ulcer patients 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000293235  |m U: Pharmaca  |n Mjesto fiksnih kombinacija u suvremenom liječenju arterijske hipertenzije 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000293239  |m U: Pharmaca  |n Anatomsko-terapijsko-kemijski (ATK) sustav razvrstavanja lijekova i definirana dnevna doza lijeka (DDD) u praćenju potrošnje lijekova 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000567499  |m U: Pharmaca  |n Novosti na području lijekova (svijet) u 2003. godini 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000567504  |m U: Pharmaca  |n Nuspojave heparina u terapiji akutnog infarkta miokarda 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000485253  |m U: Pharmaca  |n Novosti na području lijekova u Hrvatskoj u 2001. godini 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000485255  |m U: Pharmaca  |n Djelotvornost azitromicina u liječenju bolesnika s erizipelom 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000485259  |m U: Pharmaca  |n Troškovi propisivanja lijekova na recept u općoj medicini 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000485264  |m U: Pharmaca  |n Aspergiloza, vrlo značajan problem u imunokompromitiranih bolesnika 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000484892  |m U: Pharmaca  |n Novosti na području lijekova u 2001. g. (svijet) 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000484921  |m U: Pharmaca  |n Osjetljivost na antibiotike kliničkih izolata Klebsiella pneumoniae koji proizvode različite tipove SHV-[beta]-laktamaza proširenog spektra 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000484928  |m U: Pharmaca  |n Ispitivanje ramiprila u ambulantnih bolesnika s hipertenzijom 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000484929  |m U: Pharmaca  |n Mogućnosti racionalne farmakoterapije u ambulanti Središta za obuku pješaštva Sinj 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000523242  |m U: Pharmaca  |n Novosti na području lijekova u Hrvatskoj u 2002. godini 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000523245  |m U: Pharmaca  |n Uvod u farmakoekonomiku 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000523371  |m U: Pharmaca  |n Zgrušavanje krvi u bolesnika s kroničnim srčanim zatajenjem 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000523413  |m U: Pharmaca  |n Nuspojave u uputi za bolesnika 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000523416  |m U: Pharmaca  |n Izvješće hrvatskoga centra za praćenje nuspojava lijekova i medicinskih proizvoda za 2002. godinu 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000523423  |m U: Pharmaca  |n Praktični vodič za liječenje kompliciranih infekcija kože i mekih tkiva 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000523425  |m U: Pharmaca  |n Kontrola frekvencije u atrijskoj fibrilaciji 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000523443  |m U: Pharmaca  |n Kakve si lijekove mogu priuštiti zemlje središnje i istočne Europe 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000523445  |m U: Pharmaca  |n Anafilaktične i anafilaktoidne reakcije 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000523446  |m U: Pharmaca  |n Ubodi i ugrizi 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000523448  |m U: Pharmaca  |n Interakcije psihotropnih lijekova s drugim lijekovima 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000618799  |m U: Pharmaca  |n Oštećenja sluznice jednjaka uzrokovana lijekovima 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000618803  |m U: Pharmaca  |n Liječenje rekombinantnim aktiviranim faktorom VII u djece s terminalnim oboljenjem jetre 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000618805  |m U: Pharmaca  |n Polimedikacija starije populacije 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000618807  |m U: Pharmaca  |n Liste lijekova 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000817701  |m U: Pharmaca  |n Primjena biološke terapije u trudnica s upalnim bolestima crijeva / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000817702  |m U: Pharmaca  |n Usporedba bezreceptnog tržišta Hrvatske i nekoliko drugih europskih zemalja / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000817704  |m U: Pharmaca  |n Ergogenic potential and risks of recombinant human erythropoietin (rhEpo) misuse in sport / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000817724  |m U: Pharmaca  |n Uloga nutritivne potpore u liječenju teške anoreksije nervoze s prijetećim "refeeding" sindromom / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000498456  |m U: Pharmaca  |n Nuspojave pomoćnih tvari u lijekovima 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000498478  |m U: Pharmaca  |n Efficacy of pantoprazole compared with ranitidine in the treatment of gastroesophageal reflux disease 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000498561  |m U: Pharmaca  |n Primjena kortikosteroida u neurologiji 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000623679  |m U: Pharmaca  |n Novosti na području lijekova (svijet) u 2004. godini 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000623695  |m U: Pharmaca  |n Novosti na području lijekova u Hrvatskoj u 2004. godini 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000623697  |m U: Pharmaca  |n Sustav referentnih cijena u Sloveniji 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000623702  |m U: Pharmaca  |n Uspon i pad selektivnih inhibitora ciklooksigenaze-2 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000012648  |m U: Pharmaca  |n O terapiji ovisna učestalost komplikacija akutnog infarkta miokarda 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000012662  |m U: Pharmaca  |n Antivirusna terapija 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000012666  |m U: Pharmaca  |n Primjena antagonista kalcija u akutnom infarktu srca i nestabilnoj angini pektoris 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000012670  |m U: Pharmaca  |n Kritički prikaz područja lijekova u 1990. godini 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000015742  |m U: Pharmaca  |n Pristup i principi terapije akutnih respiratornih infekcija (AR) 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000012688  |m U: Pharmaca  |n Utjecaj informativnog materijala farmaceutske industrije na odluku mladog liječnika o propisivanju benzodiazepina 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000015810  |m U: Pharmaca  |n Promjene antimikrobne rezistencije iz krvi izoliranih sojeva Escherichiae coli u desetgodišnjem razdoblju 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000015811  |m U: Pharmaca  |n Što je bilo vrijedno spomena na području lijekova u 1991. godini? 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000015812  |m U: Pharmaca  |n Praćenje djelovanja tizanidina i tenoksikama u bolesnika s kroničnom križoboljom pomoću elektrokineziološkog nalaza 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000015814  |m U: Pharmaca  |n Analiza pH vrijednosti infuzijskih otopina i njihova kompatibilnost s lijekovima 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000015815  |m U: Pharmaca  |n Potrošnja antimikrobnih lijekova u Bolnici za plućne bolesti i tuberkolozu Klenovik od 1983. do 1987. godine 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000015816  |m U: Pharmaca  |n Racionalno liječenje akutnog dijarealnog sindroma u djece 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000015820  |m U: Pharmaca  |n Bakterijemija, sepsa, bakteriogeni šok 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000015822  |m U: Pharmaca  |n Mogućnosti imunoterapije gram-negativne sepse i septičkog šoka 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000015854  |m U: Pharmaca  |n Racionalni razvoj terapijskih postupaka 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000100707  |m U: Pharmaca  |n Problem racionalnog propisivanja lijekova 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000100186  |m U: Pharmaca  |n Reverzibilna bubrežna insuficijencija tijekom primjene inhibitora konvertaze angiotenzina I 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000100201  |m U: Pharmaca  |n Mogućnost reverzije hipertrofije lijeve klijetke 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000100915  |m U: Pharmaca  |n Prikaz i problemi s donacijama lijekova u MC Dubrovnik u prvim mjesecima domovinskog rata 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000100934  |m U: Pharmaca  |n Applicability of AtC and UDC classification systems in the Republic of Slovenia 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000100956  |m U: Pharmaca  |n Liječenje moždanog udara 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000100962  |m U: Pharmaca  |n Racionalna primjena antikoagulansa 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000100338  |m U: Pharmaca  |n The use of drugs in the emergency surgery in a war area: Medical centar Karlovac, Croatia 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000100380  |m U: Pharmaca  |n Usporedba diuretskih učinaka kontinuirane infuzije i endovenskog bolusa furosemida u liječenju dekompenziranih kardiopata 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000026784  |m U: Pharmaca  |n Maprotilin i krvni tlak 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000048341  |m U: Pharmaca  |n Potrošnja benzodiazepina u Jugoslaviji 
PLK |a PAR  |l NSK01  |b 000043530  |m Nastavlja se kao: Pharmaca  |n Nastavlja: Lijekovi 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000154414  |m U: Pharmaca  |n Uporaba lijekova i liječenju anafilaksije 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000091201  |m U: Pharmaca  |n Područje lijekova u 1992. godini 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000091220  |m U: Pharmaca  |n Primjena prometazina kao lokalnog anestetika prilikom male kirurške obrade rane 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000091226  |m U: Pharmaca  |n Dvostruko slijepi pokus joversola prema joksitalamatu anterogradnom flebografijom donjih ekstremiteta 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000091230  |m U: Pharmaca  |n Supkutana primjena heparina u usporedbi s kontinuiranom intravenskom u liječenju tromboze dubokih vena 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000091233  |m U: Pharmaca  |n Koncept neophodnih lijekova Svjetske zdravstvene organizacije 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000091266  |m U: Pharmaca  |n Kolika je korist n-3 masnih kiselina u kliničkoj medicini? 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000091267  |m U: Pharmaca  |n Lijekovi u domovinskom ratu 1991/1992. i nakon njega 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000206646  |m U: Pharmaca  |n Farmakokinetske interakcije između enalaprila i digoksina 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000206649  |m U: Pharmaca  |n Rezistencija na gentamicin bakterija izoliranih iz urina u općoj bolnici u Dubrovniku 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000206653  |m U: Pharmaca  |n Primjena analgetika u jedinici intenzivnog liječenja Opće županijske bolnice Požega 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000163727  |m U: Pharmaca  |n Syndroma Hoigne - akutna toksična reakcija nakon intramusklarne primjene prokainpenicilina G 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000206657  |m U: Pharmaca  |n O provjeri stručnosti i o stručnom nadzoru nad radom liječnika 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000206659  |m U: Pharmaca  |n Akutni infarkt miokarda 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000099716  |m U: Pharmaca  |n Utjecaj ionskih i neionskih kontrastnih sredstava na inhibitor C1-esteraze i komponentu C3 komplementa u bolesnika podvrgnutih ekskretornoj urografiji 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000099794  |m U: Pharmaca  |n Predložene smjernice sa strane Svjetske zdravstvene organizacije za ispitivanja farmaceutskih proizvoda 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000099798  |m U: Pharmaca  |n Dobre kliničke prakse 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000170753  |m U: Pharmaca  |n Područje lijekova u 1994. godini 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000170755  |m U: Pharmaca  |n Farmakoekonomika hiperkolesterolemije 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000099957  |m U: Pharmaca  |n GCP: an investigator's point of view 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000099961  |m U: Pharmaca  |n Najnovija Lista lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000170757  |m U: Pharmaca  |n Racionalna primjena benzodiazepina 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000170758  |m U: Pharmaca  |n O lijekovima iz donacije i kako ih bolje iskoristiti 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000170759  |m U: Pharmaca  |n Pristup simptomatskom hipotoničaru 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000128776  |m U: Pharmaca  |n Kliničko istraživanje podnošljivosti azitromicina u djece 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000128786  |m U: Pharmaca  |n Područje lijekova u 1993. godini 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000128789  |m U: Pharmaca  |n Comparison of three-day azithromycin and ten-day cefaclor in the treatment of patients with bacterial lower respiratory tract infection 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000128792  |m U: Pharmaca  |n Dobra proizvođačka praksa za medicinske proizvode u Europskoj zajednici 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000128795  |m U: Pharmaca  |n Etika u farmakoterapiji 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000128796  |m U: Pharmaca  |n Farmakoinformatika u svijetu s posebnim osvrtom na Osijek 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000128799  |m U: Pharmaca  |n O porastu nekoronarne smrtnosti u studijama liječenja hiperkolesterolemije 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000128816  |m U: Pharmaca  |n Uloga klorpromazina u nastanku i ishodu liječenja terapijski rezistentne dijabetičke ketoacidoze 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000128621  |m U: Pharmaca  |n Problems with drugs in Croatia 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000128622  |m U: Pharmaca  |n Učestalost nuspojava pri dijagnostičkoj primjeni u vodi topivih kontrastnih sredstava u bolesnika s i bez rizičnih čimbenika 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000128628  |m U: Pharmaca  |n Područje lijekova u Hrvatskoj u rujnu 1994. 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000128634  |m U: Pharmaca  |n Nesedirajući antihistaminici 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000128644  |m U: Pharmaca  |n Ramipril smanjuje gubitak magnezija u hipertoničara liječenih klortalidonom 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000128727  |m U: Pharmaca  |n Ukupna potrošnja lijekova u populaciji starijih osoba u ordinaciji opće medicine 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000128731  |m U: Pharmaca  |n Hipertrofija lijeve klijetke kao neovisni čimbenik rizika za koronarnu bolest i srčanu dekompenzaciju 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000128747  |m U: Pharmaca  |n Farmakoterapija u jedinici intenzivnoga liječenja u području neposrednih ratnih djelovanja 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000128753  |m U: Pharmaca  |n Fibrilizacija atrija u općoj medicini 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000128756  |m U: Pharmaca  |n Potrošnja lijekova u internističkih i kirurških bolesnika 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000132474  |m U: Pharmaca  |n Uloga lista lijekova u racionalnom propisivanju lijekova 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000132476  |m U: Pharmaca  |n Fibrilacija atrija 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000132485  |m U: Pharmaca  |n Korelacija potrošnje antimikrobnih lijekova s razvojem rezistencije gram negativnih mikrooragnizama 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000132495  |m U: Pharmaca  |n Tizanidine-induced acute toxic hepatitis 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000177085  |m U: Pharmaca  |n Infekcije urinarnoga trakta 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000176987  |m U: Pharmaca  |n Prospektivna studija o amiloridu 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000177070  |m U: Pharmaca  |n Prospektivna studija o amiloridu 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000220433  |m U: Pharmaca  |n Novosti na području lijekova (svijet) u 1996. godini 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000220438  |m U: Pharmaca  |n Klinička farmakologija: obvezatni ili izborni predmet na šestoj godini studija medicine 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000261615  |m U: Pharmaca  |n Novosti na području lijekova (svijet) u 1998. godini 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000261616  |m U: Pharmaca  |n Novosti na području lijekova u Hrvatskoj u 1998. godini 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000220446  |m U: Pharmaca  |n Novosti na području lijekova u Hrvatskoj u 1996. godini 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000220454  |m U: Pharmaca  |n Mogući farmakoekonomski pristupi cefalosporinima treće generacije 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000220456  |m U: Pharmaca  |n Lijekovi i dojenje 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000261619  |m U: Pharmaca  |n Klamidija trahomatis u urogenitalnim infekcijama 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000261622  |m U: Pharmaca  |n Dijabetes melitus u obiteljskoj medicini u sjevernoj Hrvatskoj 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000261624  |m U: Pharmaca  |n Utjecaj ograničene slobodne uporabe pojedinih antimikrobnih lijekova na njihovu potrošnju u KBC-u Rijeka 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000261634  |m U: Pharmaca  |n Praćenje propisivanja lijekova 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000261636  |m U: Pharmaca  |n Usporedba ampicilina i gentamicina u liječenju portalne encefalopatije 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000261639  |m U: Pharmaca  |n Fotodinamsko liječenje 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000261640  |m U: Pharmaca  |n Kliničko ispitivanje lijekova u liječenju Parkinsonove bolesti 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000261643  |m U: Pharmaca  |n Azitromicin se sa sigurnošću može primijenjivati uz ciklosporin u liječenju infekcija dišnog sustava u bolesnika s transplantiranim bubregom 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000261644  |m U: Pharmaca  |n Usporedba osjetljivosti in vitro U. urealyticum i M. hominis izoliranih u boesnika s urogenitalnim infekcijama s učinkovitošću provedenog liječenja 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000261929  |m U: Pharmaca  |n Azitromicin 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000317828  |m U: Pharmaca  |n Novosti na području lijekova u Hrvatskoj u 2000. godini 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000317829  |m U: Pharmaca  |n Otpornost uzročnika infekcija mokraćnog sustava na antimikrobna sredstva 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000317833  |m U: Pharmaca  |n Nove terapijske mogućnosti i buduće smjernice u terapiji sepse 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000317836  |m U: Pharmaca  |n Klinički pristup u otrovanju gljivama dugog razdoblja inkubacije 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000317391  |m U: Pharmaca  |n Novosti na području lijekova (svijet) u 2000. godini 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000317396  |m U: Pharmaca  |n Estimated direct management cost of acute exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease in Croatia 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000146197  |m U: Pharmaca  |n Doziranje digitalisa u zatajivanju kroničnog plućnog srca 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000226543  |m U: Pharmaca  |n Novosti na području lijekova (svijet) u 1997. godini 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000226550  |m U: Pharmaca  |n Antidepresivi: toksičnost, učinkovitost na suicidne ideje te paradoksalno, prosuicidno djelovanje 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000226552  |m U: Pharmaca  |n Enzimska supstitucijska terapija kod insuficijencije egzokrine funkcije gušterače u kroničnom pankreatitisu 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000226562  |m U: Pharmaca  |n Kliničko ispitivanje djelotvornosti i podnošljivosti azitromicina u bolesnika s klamidijskim cervicitisom 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000226575  |m U: Pharmaca  |n Teška polineuropatija izazvana nitrofurantoinom 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000325046  |m U: Pharmaca  |n Psihofarmaci u liječenju bipolarnog afektivnog poremećaja 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000325049  |m U: Pharmaca  |n Farmakoekonomika 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000325052  |m U: Pharmaca  |n Upotreba antiepileptičkih lijekova u Kliničkom bolničkom centru Rijeka 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000325054  |m U: Pharmaca  |n Klaritromicin u liječenju kroničnog prostatitisa izazvanog bakterijom Chlamydia trachomatis 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000325082  |m U: Pharmaca  |n Mjesto i uloga jednokratne primjene eritropoetina beta u bolesnika s bubrežnom anemijom na kroničnoj hemodijalizi 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000325089  |m U: Pharmaca  |n Višeznačni pristup normalizaciji potrošnje lijekova u nas 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000232308  |m U: Pharmaca  |n Propisivanje antibiotika za liječenje akutnih respiratornih infekcija u općoj medicini 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000232339  |m U: Pharmaca  |n Antioksidativna terapija 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000232342  |m U: Pharmaca  |n Pokusno ispitivanje djelotvornosti i podnošljivosti azitromicina u liječenju infekcije Helicobacter pylori 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000232627  |m U: Pharmaca  |n Drug regulation and the need for transparency 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000198977  |m U: Pharmaca  |n VIII. revizija Liste neophodnih lijekova Svjetske zdravstvene organizacije 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000198907  |m U: Pharmaca  |n Novosti na području lijekova u 1995. godini 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000198913  |m U: Pharmaca  |n Utjecaj pH i vrste upotrijebljenog bujona na vrijednosti minimalnih inhibitornih koncentracija azitromicina in vitro 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000198916  |m U: Pharmaca  |n Mjesto blokatora kalcijskih kanala u suvremenoj kardioangiološkoj terapiji 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000198933  |m U: Pharmaca  |n Liječenje akutnih respiracijskih infekcija u općoj medicini 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000198941  |m U: Pharmaca  |n Novosti na području lijekova u Hrvatskoj u 1995. godini 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000338760  |m U: Pharmaca  |n Usporedba labetalola s urapidilom u terapiji intraoperativne hipertenzije 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000338762  |m U: Pharmaca  |n Različite reakcije hipersenzitivnosti na karbamazepin i fenitoin u istog bolesnika 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000338769  |m U: Pharmaca  |n Ofloksacin u liječenju upala donjih dišnih puteva 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000338770  |m U: Pharmaca  |n Upotreba lijekova koji djeluju na bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000338771  |m U: Pharmaca  |n Potrošnja antiulkusnih lekova u Jugoslaviji 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000338834  |m U: Pharmaca  |n Farmakopeja i kontrola kvalitete lijekova 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000754381  |m U: Pharmaca  |n Lijekovi registrirani 2007. godine u svijetu / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000754383  |m U: Pharmaca  |n Uloga pertidnog hormona hepcidina u homeostazi željeza / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000754411  |m U: Pharmaca  |n Krivotvoreni lijekovi / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000754413  |m U: Pharmaca  |n Usklađenost liječenja Alzheimerove demencije s psihotičnim obilježjima na bolničkom odjelu s preporučenim međunarodnim smjernicama / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000754416  |m U: Pharmaca  |n Lijekovi u ručnoj prodaji u gastroenterologiji / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000754419  |m U: Pharmaca  |n Pojava pseudomembranoznog kolitisa uzrokovanog bakterijom Clostridium difficile u bolesnice s ulkusnom bolešću želuca / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000827800  |m U: Pharmaca  |n Gastroezofagusna refluksna bolest jednjaka i ekstraezofagusne manifestacije : mehanizmi patofiziološke povezanosti / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000827814  |m U: Pharmaca  |n Heparine induced thrombocitopaenia / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000827824  |m U: Pharmaca  |n "Clostridium difficile" infekcija : mogućnosti liječenja / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000784722  |m U: Pharmaca  |n Infekcije enterobakterijacejama koje proizvode beta-laktamaze proširenog spektra :