Pharmaca

Permalink: http://skupnikatalog.nsk.hr/Record/nsk.NSK01000000398
Ostali autori: Vrhovac, Božidar (Editor), Zlatić, Savo, Pavlov, Vjenceslav
Vrsta građe: Časopis
Povezani zapisi:
Antivirusna terapija
Analiza pH vrijednosti infuzijskih otopina i njihova kompatibilnost s lijekovima
Applicability of AtC and UDC classification systems in the Republic of Slovenia
Akutni infarkt miokarda
Antidepresivi: toksičnost, učinkovitost na suicidne ideje te paradoksalno, prosuicidno djelovanje
Antioksidativna terapija
Anketa o stručnom radu liječnika na Klinici za unutarnje bolesti KB Split
Azitromicin se sa sigurnošću može primijenjivati uz ciklosporin u liječenju infekcija dišnog sustava u bolesnika s transplantiranim bubregom
Azitromicin
Anatomsko-terapijsko-kemijski (ATK) sustav razvrstavanja lijekova i definirana dnevna doza lijeka (DDD) u praćenju potrošnje lijekova
Analiza upotrebe antimikrobnih lijekova u Splitu za period 1986-1988. godine
Antiemetici u sprečavanju nuspojava intenzivne citostatske terapije
Aspergiloza, vrlo značajan problem u imunokompromitiranih bolesnika
Anafilaktične i anafilaktoidne reakcije
Artificial nutrition in internal medicine
Antidepresivi i suicidalnost
Akutna poslijeoperacijska bol
"Clostridium difficile" infekcija : mogućnosti liječenja
Bakterijemija, sepsa, bakteriogeni šok
Beta-blokatori u hipertenziji
Comparison of three-day azithromycin and ten-day cefaclor in the treatment of patients with bacterial lower respiratory tract infection
Ciklosporin A
Controlled delivery systems for proteins terapijski sustavi za dostavu proteina
Dvostruko slijepi pokus joversola prema joksitalamatu anterogradnom flebografijom donjih ekstremiteta
Dobre kliničke prakse
Dobra proizvođačka praksa za medicinske proizvode u Europskoj zajednici
Doziranje digitalisa u zatajivanju kroničnog plućnog srca
Drug regulation and the need for transparency
Dijabetes melitus u obiteljskoj medicini u sjevernoj Hrvatskoj
Djelotvornost azitromicina u liječenju bolesnika s erizipelom
Diuretici u liječenju kardiovaskularnih bolesti
Dugotrajno liječenje kombinacijom klopidogrela i acetilsalicilne kiseline
Doktor Frances Oldmam Kelsey : Spasilac tisuće novorođenčadi i kreator suvremene regulative lijekova
Etika u farmakoterapiji
Enzimska supstitucijska terapija kod insuficijencije egzokrine funkcije gušterače u kroničnom pankreatitisu
Estimated direct management cost of acute exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease in Croatia
Efficacy of pantoprazole compared with ranitidine in the treatment of gastroesophageal reflux disease
Ergogenic potential and risks of recombinant human erythropoietin (rhEpo) misuse in sport
Farmakoterapija u jedinici intenzivnoga liječenja u području neposrednih ratnih djelovanja
Fibrilizacija atrija u općoj medicini
Farmakoinformatika u svijetu s posebnim osvrtom na Osijek
Fibrilacija atrija
Farmakoekonomika hiperkolesterolemije
Farmakokinetske interakcije između enalaprila i digoksina
Fotodinamsko liječenje
Farmakoekonomika
Farmakopeja i kontrola kvalitete lijekova
Farmakoterapija hiperlipidemija
GCP: an investigator's point of view
Gensko liječenje
Gastroezofagusna refluksna bolest jednjaka i ekstraezofagusne manifestacije : mehanizmi patofiziološke povezanosti
Hipertrofija lijeve klijetke kao neovisni čimbenik rizika za koronarnu bolest i srčanu dekompenzaciju
Hormonsko nadomjesno liječenje
Heparine induced thrombocitopaenia
Infekcije urinarnoga trakta
Ispitivanje ramiprila u ambulantnih bolesnika s hipertenzijom
Izvješće hrvatskoga centra za praćenje nuspojava lijekova i medicinskih proizvoda za 2002. godinu
Interakcije psihotropnih lijekova s drugim lijekovima
Izvanbolnička potrošnja lijekova u gradu Zagrebu u 2002. i 2003. godini
Izvanbolnička potrošnja šest glavnih ATK skupina lijekova u gradu Zagrebu u 2004. godini
Izvanbolnička potrošnja antibakterijskih lijekova u Sloveniji
Izvanbolnička potrošnja lijekova u Sloveniji u 2008. godini
Ispitivanje alergije na lijekove
Istovrsni biološki lijekovi : Promjene i razvoj zakonodavstva
Infekcije enterobakterijacejama koje proizvode beta-laktamaze proširenog spektra :
Jetrene komplikacije povezane s dugotrajnom totalnom parenteralnom prehranom
Kritički prikaz područja lijekova u 1990. godini
Koncept neophodnih lijekova Svjetske zdravstvene organizacije
Kolika je korist n-3 masnih kiselina u kliničkoj medicini?
Kliničko istraživanje podnošljivosti azitromicina u djece
Korelacija potrošnje antimikrobnih lijekova s razvojem rezistencije gram negativnih mikrooragnizama
Klinička farmakologija: obvezatni ili izborni predmet na šestoj godini studija medicine
Kliničko ispitivanje djelotvornosti i podnošljivosti azitromicina u bolesnika s klamidijskim cervicitisom
Klinička uporaba imunoglobulinskih pripravaka za intravensku primjenu
Klamidija trahomatis u urogenitalnim infekcijama
Kliničko ispitivanje lijekova u liječenju Parkinsonove bolesti
Klinički pristup u otrovanju gljivama dugog razdoblja inkubacije
Klaritromicin u liječenju kroničnog prostatitisa izazvanog bakterijom Chlamydia trachomatis
Kritički prikaz područja lijekova u 1989. godini
Kriteriji za stratifikaciju bolesnika s Hodgkinovom bolesti u kliničkim pokusima
Kontrola frekvencije u atrijskoj fibrilaciji
Kakve si lijekove mogu priuštiti zemlje središnje i istočne Europe
Korist hormonskog liječenja u peri- i postmenopauzi?
Koje lijekove bolesnik uzima?
Katastrofa u ispitivanju I. faze sa "superagonistom" TNG1412
Kronofarmakologija
Krivotvoreni lijekovi
Kako reći "ne" zahtjevu bolesnika za propisivanje nepotrebnog lijeka? : Komunikacijske taktike lijeečnika obiteljske medicine
Lijekovi u domovinskom ratu 1991/1992. i nakon njega
Liječenje moždanog udara
Liječenje akutnih respiracijskih infekcija u općoj medicini
Lijekovi i dojenje
Liste lijekova
Liječenje rekombinantnim aktiviranim faktorom VII u djece s terminalnim oboljenjem jetre
Liste lijekova
Lijekovi kojima je istekao rok trajanja i njihovo javnozdravstveno značenje
Liječenje bolesnika oboljelih od shizofrenije, shizotipnog i sumanutog poremećaja atipičnim i klasičnim antipsihoticima i duljina bolovanja
Lijekovi registrirani 2007. godine u svijetu
Lijekovi u ručnoj prodaji u gastroenterologiji
Lijekovi u medijima : Kvaliteta medijskog izvještavanja o lijekovima
Mogućnosti imunoterapije gram-negativne sepse i septičkog šoka
Maprotilin i krvni tlak
Mogućnost reverzije hipertrofije lijeve klijetke
Mjesto blokatora kalcijskih kanala u suvremenoj kardioangiološkoj terapiji
Mogući farmakoekonomski pristupi cefalosporinima treće generacije
Multipla skleroza
Mjesto fiksnih kombinacija u suvremenom liječenju arterijske hipertenzije
Mjesto i uloga jednokratne primjene eritropoetina beta u bolesnika s bubrežnom anemijom na kroničnoj hemodijalizi
Mogućnosti racionalne farmakoterapije u ambulanti Središta za obuku pješaštva Sinj
Mijastenija gravis i lijekovi
Mjesto i uloga oseltamivira - danas
Maligni neuroleptični sindrom kao posljedica interakcije haloperiodola i matoklopramida
Moguće uštede ranom sekvencijskom terapijom u liječenju pneumonija koje zahtijevaju hospitalizaciju na KBC Zagreb : analiza minimizacije troškova
Mjesto gabapentinoida u liječenju akutne poslijeoperacijske boli
Najnovija Lista lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nesedirajući antihistaminici
Novosti na području lijekova u 1995. godini
Novosti na području lijekova u Hrvatskoj u 1995. godini
Novosti na području lijekova (svijet) u 1996. godini
Novosti na području lijekova u Hrvatskoj u 1996. godini
Novosti na području lijekova (svijet) u 1997. godini
Novosti na području lijekova u Hrvatskoj u 1997. godini
Novosti na području lijekova (svijet) u 1998. godini
Novosti na području lijekova u Hrvatskoj u 1998. godini
Novosti na području lijekova u Hrvatskoj u 1999. godini
Novosti na području lijekova (svijet) u 1999. godini
Novosti u sprječavanju i liječenju gripe
Novosti na području lijekova (svijet) u 2000. godini
Novosti na području lijekova u Hrvatskoj u 2000. godini
Nove terapijske mogućnosti i buduće smjernice u terapiji sepse
Novosti na području lijekova u 2001. g. (svijet)
Novosti na području lijekova u Hrvatskoj u 2001. godini
Nuspojave pomoćnih tvari u lijekovima
Novosti na području lijekova u 2002. godini
Novosti na području lijekova u Hrvatskoj u 2002. godini
Nuspojave u uputi za bolesnika
Novosti na području lijekova (svijet) u 2003. godini
Nuspojave heparina u terapiji akutnog infarkta miokarda
Novosti na području lijekova u Hrvatskoj u 2003. godini
Novosti na području lijekova (svijet) u 2004. godini
Novosti na području lijekova u Hrvatskoj u 2004. godini
Novosti na području lijekova (svijet) u 2005. godini
Novosti na području lijekova u Hrvatskoj u 2005. godini
Novosti na području lijekova (svijet) u 2006. godini
Novosti na području lijekova u Hrvatskoj u 2006. godini
Neracionalna primjena inhibitora lučenja želučane kiseline u bolesnika s akutnim pankreatitisom
O terapiji ovisna učestalost komplikacija akutnog infarkta miokarda
O porastu nekoronarne smrtnosti u studijama liječenja hiperkolesterolemije
O lijekovima iz donacije i kako ih bolje iskoristiti
O provjeri stručnosti i o stručnom nadzoru nad radom liječnika
Otpornost uzročnika infekcija mokraćnog sustava na antimikrobna sredstva
Ofloksacin u liječenju upala donjih dišnih puteva
Osjetljivost na antibiotike kliničkih izolata Klebsiella pneumoniae koji proizvode različite tipove SHV-[beta]-laktamaza proširenog spektra
Obaviještenost bolesnika o lijekovima
Oštećenja sluznice jednjaka uzrokovana lijekovima
Oporavak iz anestezije u bolesnika s kroničnom bubrežnom insuficijencijom
Obilježja izvanbolničke potrošnje lijekova u Republici Hrvatskoj u 2004. godini
Primjena antagonista kalcija u akutnom infarktu srca i nestabilnoj angini pektoris
Pristup i principi terapije akutnih respiratornih infekcija (AR)
Primjena lijekova u jedinici intenzivnog liječenja
Promjene antimikrobne rezistencije iz krvi izoliranih sojeva Escherichiae coli u desetgodišnjem razdoblju
Praćenje djelovanja tizanidina i tenoksikama u bolesnika s kroničnom križoboljom pomoću elektrokineziološkog nalaza
Potrošnja antimikrobnih lijekova u Bolnici za plućne bolesti i tuberkolozu Klenovik od 1983. do 1987. godine
Potrošnja benzodiazepina u Jugoslaviji
Područje lijekova u 1992. godini
Primjena prometazina kao lokalnog anestetika prilikom male kirurške obrade rane
Predložene smjernice sa strane Svjetske zdravstvene organizacije za ispitivanja farmaceutskih proizvoda
Problem racionalnog propisivanja lijekova
Prikaz i problemi s donacijama lijekova u MC Dubrovnik u prvim mjesecima domovinskog rata
Problems with drugs in Croatia
Područje lijekova u Hrvatskoj u rujnu 1994.
Potrošnja lijekova u internističkih i kirurških bolesnika
Područje lijekova u 1993. godini
Područje lijekova u 1994. godini
Pristup simptomatskom hipotoničaru
Prospektivna studija o amiloridu
Prospektivna studija o amiloridu
Primjena analgetika u jedinici intenzivnog liječenja Opće županijske bolnice Požega
Propisivanje antibiotika za liječenje akutnih respiratornih infekcija u općoj medicini
Pokusno ispitivanje djelotvornosti i podnošljivosti azitromicina u liječenju infekcije Helicobacter pylori
Praćenje propisivanja lijekova
Psihofarmaci u liječenju bipolarnog afektivnog poremećaja
Potrošnja antiulkusnih lekova u Jugoslaviji
Prihvatljivost perindoprila u dugotrajnom liječenju esencijalne hipertenzije
Potrošnja lijekova koji djeluju na bolesti digestivnog sistema
Primjena kortikosteroida u neurologiji
Psihički poremećaji starije životne dobi i njihovo liječenje
Praktični vodič za liječenje kompliciranih infekcija kože i mekih tkiva
Polimedikacija starije populacije
Prescribing of pharmaceuticals in countries with limited resources
Prikaz zakonodavstva za biljne lijekove
Postupci za poboljšanje kvalitete u kirurgiji
Pojava pseudomembranoznog kolitisa uzrokovanog bakterijom Clostridium difficile u bolesnice s ulkusnom bolešću želuca
Primjena biološke terapije u trudnica s upalnim bolestima crijeva
Racionalno liječenje akutnog dijarealnog sindroma u djece
Racionalni razvoj terapijskih postupaka
Reverzibilna bubrežna insuficijencija tijekom primjene inhibitora konvertaze angiotenzina I
Racionalna primjena antikoagulansa
Ramipril smanjuje gubitak magnezija u hipertoničara liječenih klortalidonom
Racionalna primjena benzodiazepina
Rezistencija na gentamicin bakterija izoliranih iz urina u općoj bolnici u Dubrovniku
Rezultati jednogodišnje primjene preporuka za provođenje perioperacijske profilakse u KBC Zagreb
Ranitidine bismuth citrate and azithromycin with or without amoxicillin in the eradication of Helicobacter pylori in peptic ulcer patients
Različite reakcije hipersenzitivnosti na karbamazepin i fenitoin u istog bolesnika
Rashodi HZZO-a za lijekove u Hrvatskoj u razdoblju siječanj - rujan 2007. godine
Supkutana primjena heparina u usporedbi s kontinuiranom intravenskom u liječenju tromboze dubokih vena
Syndroma Hoigne - akutna toksična reakcija nakon intramusklarne primjene prokainpenicilina G
Suvremeni pristup u liječenju arterijske hipertenzije
Sustav referentnih cijena u Sloveniji
Suvremeni pristup liječenju kroničnih rana
Suvremene mogućnosti liječenja psorijaze
Second croatian and first adriatic congress on pharmacoeconomics and outcomes research with international participation, Rovinj, 6-9 April 2011 : [abstracts].
Što je bilo vrijedno spomena na području lijekova u 1991. godini?
The use of drugs in the emergency surgery in a war area: Medical centar Karlovac, Croatia
Tizanidine-induced acute toxic hepatitis
Teška polineuropatija izazvana nitrofurantoinom
The role of azithromycin in the treatment of sexually transmitted diseases
Troškovi propisivanja lijekova na recept u općoj medicini
Telitromicin i hepatotoksičnost
Utjecaj informativnog materijala farmaceutske industrije na odluku mladog liječnika o propisivanju benzodiazepina
Utjecaj ionskih i neionskih kontrastnih sredstava na inhibitor C1-esteraze i komponentu C3 komplementa u bolesnika podvrgnutih ekskretornoj urografiji
Usporedba diuretskih učinaka kontinuirane infuzije i endovenskog bolusa furosemida u liječenju dekompenziranih kardiopata
Učestalost nuspojava pri dijagnostičkoj primjeni u vodi topivih kontrastnih sredstava u bolesnika s i bez rizičnih čimbenika
Ukupna potrošnja lijekova u populaciji starijih osoba u ordinaciji opće medicine
Uloga klorpromazina u nastanku i ishodu liječenja terapijski rezistentne dijabetičke ketoacidoze
Uloga lista lijekova u racionalnom propisivanju lijekova
Uporaba lijekova i liječenju anafilaksije
Utjecaj pH i vrste upotrijebljenog bujona na vrijednosti minimalnih inhibitornih koncentracija azitromicina in vitro
Utjecaj ograničene slobodne uporabe pojedinih antimikrobnih lijekova na njihovu potrošnju u KBC-u Rijeka
Usporedba ampicilina i gentamicina u liječenju portalne encefalopatije
Usporedba osjetljivosti in vitro U. urealyticum i M. hominis izoliranih u boesnika s urogenitalnim infekcijama s učinkovitošću provedenog liječenja
Upotreba antiepileptičkih lijekova u Kliničkom bolničkom centru Rijeka
Usporedba labetalola s urapidilom u terapiji intraoperativne hipertenzije
Upotreba lijekova koji djeluju na bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva
Usporedba potrošnje antimikrobnih lijekova u dvije bolnice
Uporedno ispitivanje biološke raspoloživosti dva oralna preparata propafenona
Uvod u farmakoekonomiku
Ubodi i ugrizi
Uloga farmakogenomike u farmakoterapiji
Uloga i značenje lista lijekova
Uspon i pad selektivnih inhibitora ciklooksigenaze-2
Upotreba protuvirusnih lijekova u pandemiji gripe
Uloga pertidnog hormona hepcidina u homeostazi željeza
Usklađenost liječenja Alzheimerove demencije s psihotičnim obilježjima na bolničkom odjelu s preporučenim međunarodnim smjernicama
Uloga spontanih prijava nuspojava u generiranju signala
Usporedba bezreceptnog tržišta Hrvatske i nekoliko drugih europskih zemalja
Uloga nutritivne potpore u liječenju teške anoreksije nervoze s prijetećim "refeeding" sindromom
VIII. revizija Liste neophodnih lijekova Svjetske zdravstvene organizacije
Višeznačni pristup normalizaciji potrošnje lijekova u nas
Značenje imunokompromitiranosti u vakcinaciji protiv B hepatitisa u bolesnika na hemodijalizi
Zgrušavanje krvi u bolesnika s kroničnim srčanim zatajenjem
Zastupljenost i stupanj polimedikacije kod osoba starijih od 65 godina u jednom domu umirovljenika : procjena kvalitete propisivanja
Jezik: hrv
Impresum: Zagreb : Sekcija za medicinsko snabdijevanje Zajednice zdravstvenih ustanova SR Hrvatske, 1965-2011.
Zagreb : Udruga poslodavaca u zdravstvu = Croatian Health Employers' Association,
Nastavlja: Lijekovi

NSK Zatvoreno spremište

Signatura: 224.060
Primjerak
Dostupno