Riječki teološki časopis

Permalink: http://skupnikatalog.nsk.hr/Record/ffdi.ZAG01000051195
Ostali autori: Hoško, Franjo Emanuel (Editor), Devčić, Ivan, teolog, Bogović, Mile
Vrsta građe: Časopis
Povezani zapisi:
Antropologija i spasenje danas
Adaptirati ili ne postojeći liturgijski prostor?
"Eshaton" u Starom zavjetu
"Fides et ratio"
"Skupljene vode prozva Bog more"
"Rogači mlađeg sina" ili tragedija humanizma bez Boga prema H. de Lubacu
"Ovo činite meni na spomen"
900 godina Bašćanske ploče
Aktualne dileme bračnog i obiteljskog morala
Aktualni naglasci u shvaćanju i življenju euharistije danas
"Zagrebačka škola" ranog jozefinizma
Arheološka istraživanja u Udbini
"Gaudium et spes" i današnja globalizacija
"Homelie" Šime Starčevića iz 1850. godine
"Sakralna baština Senj"
Aktualnost i originalnost Wojtylina shvaćanja svijesti
Andrija Rački i "Svetokuzamska sinoda" 1917. godine
Wojtylina filozofska interpretacija osobe i čina pod aspektom svijesti
Antropološki uzroci zla
"Brineš se i uznemiruješ za mnogo, a jedno je potrebno" svećenička duhovnost u duhu Isusovih riječi
Anarhističke implikacije oslobađanja od rada
"Bog" kao šifra transcendencije : Jaspersova interpretacija "Temeljnih šifri božanstva"
"Pneumatološko" čitanje književnosti
"Veliki pneumatolog Zapada" - Aurelije Augustin
Analiza uvodnika Glasa Koncila u 1999. i 2000. godini : o političkoj (ne)pristranosti lista
"Postupak za ženidbu" u službi plodonosnijeg slavljenja i življenja sakramenta ženidbe
Brsečki glagoljski natpisi
Biblijsko-dogmatski nauk o braku i obitelji
Biskup Pijo Manzador i preuređenje župa u Lici i Krbavi
Berdjajev put od ontologije do meontologije
Božje očinstvo i kruh naš svagdanji
Božje očinstvo i suvremena kriza oca
Bog - otac i majka
Brak i obitelj u aktualnoj crkvenopravnoj problematici
Biblijsko-teološki temelj dijaloga
Baptističke crkve u Republici Hrvatskoj
Božo Lujić, Drugi - mogućnost ljubavi
Biskupijska sinoda
Božo Udovičić, Moralna praznina u Hrvatskoj, vlast. nakl., Zagreb, 2001.
Bilježnički spisi Ivana Mantakovića, iz Baške, u Zadru
Biskup Budanović u zavičajnoj i nacionalnoj historiografiji
Biskupovanje Ivana Krstitelja Ježića
Biskup Antun Mahnić i Hrvatski katolički pokret
Biblijsko-teološki temelj nerazrješivosti ženidbe
Biskup Šimun Kožičić Benja
Biskupi Viktor Burić i Josip Pavlišić u formiranju Riječko-senjske nadbiskupije i metropolije
Biskup Nežić i osnivanje metropolije
Bogoslovsko sjemenište i Visoka bogoslovska škola u formiranju nove metropolije
Biblija i moralna teologija
Biskup Antun Mahnić i Hrvatski katolički pokret : inicijative i ostvarenja u javnom životu
Benedikt XVI. o vjeri, razumu i smislu kršćanskog života
Crkva i rat u Hrvatskoj
Crkva pred izazovom praktičkog ateizma
Crkva u Vinodolskom zakonu iz 1288. godine
Crkva i Statut grada Rijeke iz 1530. god.
Crkveni zakonik o braku i obitelji
Crkva u suvremenom hrvatskom društvu
Crkva u Rijeci 1945. godine
Crkveno ustrojstvo današnjeg područja Riječko-senjske nadbiskupije u srednjem vijeku
Crkva u razdoblju komunističke vladavine
Crkva i politika
Crkveno-pravno uređenje Istre i suživot plurietničkih vjernika od 16. do 19. stoljeća
Crkvene i društveno-povijesne okolnosti za života i djelovanja mons. Ivana Pavića
Crkvene prilike u Ličkoj pukovniji 1789. godine
Crkvena obiteljska savjetovališta
Caritas - strateško opredjeljenje Crkve
Crkvena povijest na stranicama Krčkog zbornika (sv. 1/1970.-49/2004.) - bibliografski prikaz
Crkva i svijet medija: put od nepovjerenja do poziva na dijalog
Crkva na hrvatskom medijskom prostoru - ravnopravni sudionik i sugovornik!?
Crkva, društvo i odgoj za djelovanje u medijima
Crkveno učiteljstvo o pastoralu zvanja u mjesnim crkvama
Crkva u svijetu
Crkva i suvremena javnost : izazovi i mogućnosti djelovanja
Crkva si ti : svaki je Kristov učenik dužan širiti vjeru koliko može (LG 17)
Čovjek suradnik Božje imanencije u svijetu
Čar okultnoga
Čemu se nadaju Riječani?
Čemu bi Crkva u Hrvatskoj na početku novog stoljeća morala posvetiti najveću pažnju?
Čovjek - njegova vrijednost i dostojanstvo
Čovjek i život u središtu pozornosti
Društveno djelovanje Crkve i država
Duhovnopovijesni korijeni nove religioznosti i njezino značenje za Crkvu
Današnja teologija između nade i beznađa
Dosadašnja iskustva s vjeronaukom u školi
Duh Božji u Bibliji
Drugi vatikanski koncil
Dar slobode i odgovornosti
Duh Sveti
Duh Sveti i strukturalni grijeh
Dar mudrosti
Dar razuma
Dar savjeta
Duh jakosti
Dar straha Božjega
Dolazak kapucina i njihova misijska djelatnost u Lici i Krbavi nakon oslobođenja od Turaka 1689.
Dar znanja
Dar pobožnosti
Duh pomirenja i oproštenja
Dan Gospodnji
Državni red bogoslužja (1786.) i franjevci u Slavoniji i Podunavlju
Drama "Cogita"
Duhovni put Sergeja Bulgakova
Dugogodišnji kapucinski provincijal u Rijeci Augustin Leopold Velec
Dijalog u službi istine
Dijalog između svećenika i vjernika laika
Dijalog - put u novu evangelizaciju
Dijalog među vjernicima laicima
Dijaloška epistemiologija Frane Petrića
Dr. Ivan Pavić, značajni djelatnik na polju katehizacije u Istri
Dosadašnja iskustva Centra za promicanje socijalnog nauka Crkve
Dvije zbirke propovijedi Frana Vrinjanina
Doseljenici i azilanti na području Riječke metropolije
Dostojevski u očima Berdjajeva
Doprinos Crkve životu demokratske javnosti
Dijalektika svećeničkog života
Dostojanstvo ljudske osobe u misli Ivana Kopreka
Depresija - izazov za vjerničku praksu : pastoralne mogućnosti i perspektive
Druga strana IV. modula kurikuluma zdravstvenog odgoja u školi
Dokumenti Drugoga vatikanskog sabora i župna zajednica : poticaji i prosudba stanja
Duhovnost i umjetnost
Dokidanje biološkog spola? : Teološke napomene o raspravi o rodu na katoličkom području
Đuro Hranić (ur.), Mogućnosti organiziranog djelovanja vjernika laika u Hrvatskoj, Zbornik radova, KS, Zagreb, 2002.
Etika društvenih medija
Etos, etika i eshaton
Ekumenizam, međureligijski dijalog i mirotvorstvo
Epistemološke i metodološke dileme u suvremenoj filozofiji religije
Euharistija i Duh Sveti
Euharistija i izgradnja zajednice
Euharistija poslije euharistije
Euharistija
Evangelizacija politike ili politizacija Evanđelja
Evangelizacijsko djelo Crkve u župnoj katehezi i školskom vjeronauku
Etika u medijima: tko je pozvan na odgovorno djelovanje?
Evangelizacija i mediji: novi izazovi i nove mogućnosti
Elementi pastorala zvanja u novim okolnostima
Elementi ništavnosti ženidbe
Etičko/moralna perspektiva religioznog nasilja
Euharistija - izvor, vrhunac i središte kršćanskog života (Benedikt XVI.)
Euharistija - središte svećenikova pastoralnog djelovanja
Egzistentni subjekt i globalizacija
Evangelizacijsko poslanje obitelji u društvu
Euharistija : naše udioništvo u otajstvu novog života prema Benediktu XVI.
Fundamentalizam kršćanskog porijekla
Franjevci glagoljaši na području Senja
Franjo Emanuel Hoško: Franjevci u kontinentalnoj Hrvatskoj kroz stoljeća, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2000.
Franjo Emanuel Hoško, Franjevačke visoke škole u kontinentalnoj Hrvatskoj, KS, Zagreb, 2002.
Franjo Emanuel Hoško, Josip Pavišević - svjedok jozefinizma u Slavoniji i Podunavlju, KS, Zagreb, 2003
Filozofija odgoja
Fantastična priča Clivea Staplesa Lewisa
Filozofija i teologija pred izazovima suvremene gnoze
Glavna evangelizacijska težišta u poratnoj obnovi
Genološki problemi srednjovjekovne dramske književnosti
Gašpar Turčić, svećenik i kancelar Krčke biskupije
Glagoljaši nekoć župnici svetišta Majke Božje Trsatske
Globalizacija i kršćanstvo
Glagoljaši Splitske nadbiskupije u Lici i Kordunu
Globalizacija kao obilježje suvremenoga svijeta
Globalizacija - nada ekumenizma ?
Globalizacija i zdravstvo
Glavne teme rasprava na sjednicama EVC vezane uz sjedinjenje kršćana
Glavne zadaće i glavne poteškoće na koje danas nailazi Ekumensko vijeće Crkava
Građanski odgoj i obrazovanje u školi : potreba ili uvjet?
Godišnjak župa Otočkog dekanata Vrilo : uoči desete obljetnice
Hildegarda Bingenska (1098.-1179.)
Hohe Schulen und Akademien fuer die theologische Ausbildung in Oesterreich
Hrvatsko pučko pobožno pjesništvo i inteferentni procesi
Hrvatski franjevci trećoreci hodočasnici u srednjem vijeku
Humanistički model kristologije prema H. Küngu
Heraldičko znakovlje biskupa Ivana Krstitelja Ježića
Hrvatsko-slovenski vjesnik "Sanctissima Eucharistia" (1902.-1911.) i Društvo svećenika klanjalaca
Hrvatska crkvena historiografija o kontinentalnim franjevcima u srednjem vijeku
Hrvatsko glagoljaštvo kao inkulturacijski proces
Isus na križu
Iskustvo patnje
Iskušenje Božje šutnje
Isus i subota u Markovu evanđelju (Mk 2,23 - 3,6)
Ivan Peran
Izvedbeni aspekt primorskog pučkog crkvenog pjevanja
Izvori duhovnosti kod biskupa Antuna Mahnića
Ivan Aralica, Svetinka, Naklada Pavičić, Zagreb, 2003.
Iskustvo Crkve u Sloveniji u pripremi za Europsku uniju
Isus, rano kršćanstvo i kumranska zajednica
Ivan Butković, jedan od najbližih suradnika biskupa Mahnića u organiziranju Hrvatskog katoličkog pokreta i formaciji laikata
Isus u stihovima osamdeset trojice perzijskih pjesnika
Identitet redovnika usprkos razlikama
Ima li nade u današnjoj filozofiji?
Isus i nasilje
Interdijecezanski ženidbeni sud u Rijeci
Isus i javnost
Izazovi socijalnog pastorala na području javnosti
Identitet osobe i sloboda
Izazovi i perspektive djelovanja vjernika laika u Hrvatskoj danas
Izazovi i perspektive pastorala mladih danas
Ideološki predznaci programa spolnog odgoja
Inkulturacija kao postulat nove evangelizacije
Jedinstvo humaniteta - ljudskosti i zlo
Josip Oslić, Izvor budućnosti
Jozefinistička polazišta osnivanja župa i njihovo ostvarenje u biskupijama Senjskoj i Modruškoj
Jedan primjer iz hrvatske nabožne književnosti : molitvica iz Posedarja
Kršćanin laik u obnovi Crkve i domovine
Kašićeva "Istorija Loretana" u svjetlu loretske i trsatske historiografije
Katolički radio - potreba ili avantura?
Katolička crkva u Istri na stranicama talijanskog liberalnog tiska
Katekizam Katoličke crkve i nova evangelizacija
Kakva teologija religija?
Kodeks časti hrvatskih novinara
Konj u Bibliji
Krčki svećenik Dominik sastavljač "Vječnog kalendara" u Mlecima 1573. godine
Kako danas propovijedati nadu
Kako danas poučavati o eshatonu - posljednjim stvarnostima
Kakvo crkveno visoko školstvo omogućuju i potiču crkveni propisi?
Kakve nam mogućnosti crkvenog visokog školstva nude ugovori Republike Hrvatske i Svete Stolice?
Krčki biskup Antun Mahnić (1897.-1920.)
Krštenje - rođenje u Duhu
Krivnja starijeg sina (brata)
Kad očinstvo ugrožava djetinjstvo
Kriza autoriteta "hic et nunc"
Kierkegaardova egzistencijalistička antropologija
Komunikološka dimenzija starih pučkih pobožnih pjesama na Kvarneru
Kršćanski pogled na zdravlje i bolest
Kierkegaardova paradigma postojanja
Kršćanski pogled na brak i obitelj
Komunikacija međusobnog otkrivanja, prihvaćanja i obostrane pobjede nastavnika i učenika prema teoriji Thomasa Gordona
Kvarnersko pučko nabožno pjesništvo u mediteranskom kontekstu
Korespondencija trojice Frankopana s Franjom Glavinićem (+1652.)
Katedrala sv. Nikole u Otočcu
Knjiga u srednjem vijeku, duhovna i materijalna vrijednost
Katolička vjera i crkve smiljanskog područja tijekom povijesti
Knjižnica senjskog sjemeništa
Karakteristike i djelovanje nasilja u videoigrama
Kulturalna događanja kao znakovi vremena
Kako pišem?
Krčki biskup dr. Karmelo Zazinović i osnivanje riječke metropolije
Karel Jamnik (1891.-1949.) : apostolski administrator Riječke biskupije (1947.-1949.)
Kršćanstvo kao simbolička forma : filozofska analiza mogućnosti ekumenskog dijaloga
Kaznenopravni odgovor na seksualno nasilje
Kažnjiva djela, kaznene mjere i kazneni postupak u Crkvi
Kažnjiva djela protiv posebnih obveza (kann. 1392-1396)
Kozmološki dokaz za Božje postojanje i nove znanstvene teorije
Kriza eurosolidarnosti
Koncilska mariologija u marijanskim propovijedima fra Bonaventure Dude : analiza i poticaji
Katolici i politika : od Syllabusa Pija IX. do Drugog vatikanskog koncila
Krčki biskup dr. Josip Srebrnić : prvi progonjeni biskup nakon Drugoga svjetskog rata
Ključne poruke u Dobrilinim poslanicama od 1858. do 1882.
Kršćanstvo u djelima Ivane Brlić Mažuranić
Krepostan život blaženog Ivana Merza
Liječnik katolik u ratu
Ljudska nada u patnji i bolesti
Liturgijski kontekst misala s osvrtom na Senjski misal
Liturgija kao kršćanski odgovor na izazove današnjice
Lujo Margetić: Hrvatska i Crkva u srednjem vijeku : pravnopovijesne i povijesne studije, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2000.
Lica i naličja Janka Polića Kamova
Ličani izvan Like u srednjem vijeku
Laik pred izazovom ekumenizma
Ljudska religiozna dimenzija i medicinari
Lutke u crkvenim prikazanjima
Misal popa Julijanića "Dota" oltaru crkve sv. Stjepana u Dobrinju 1503. godine
Mons. Josip Pavlišić
Modeli crkvenog visokog školstva u Sloveniji
Može li krenuti Hrvatski katolički pokret broj dva?
Male zajednice - zajednice Duha?
Motivi, podrijetlo i dosezi etike situacije
Mlađi sin kao paradigma razlaza novovjekog čovjeka s Bogom i Crkvom
Motiviranje za nedjeljnu euharistiju
Male zajednice i euharistija
Mješovite ženidbe i ekumenizam
Mogućnost dijaloga s obzirom na hijerarhijski ustroj Crkve
Međupredmetna korelacija u osnovnoj školi
Mons. Ivan Pavić u službi crkve i naroda
Mons. Ivan Pavić
Memorija u Hrvatskoj i Dalmaciji u 10. i 11. stoljeću
Mediji i siromaštvo
Medijska manipulacija - stalni izazov etičkom promišljanju
Mediji u službi izgradnje unutarcrkvenoga javnog mnijenja
Mediji komuniciranja u katehezi
Medijski ustroj Crkve ili Kako se medijski predstavljamo
Modaliteti obiteljskog pastorala
Metafizička istraživanja o osobi
Marijan Valković - znanstvenik u Hrvatskoj i inozemstvu
Medijsko (samo)predstavljanje Crkve u hrvatskoj javnosti
Moralna i kaznena odgovornost : dodirne točke i razlike
Medijsko izvještavanje o zlostavljanjima u katoličkim odgojnim ustanovama u Irskoj
Molitva u obitelji
Mali koraci : ekumenizam Srećka Badurine
Molitva u Getsemanskom vrtu (Mk 14,32-42)
Miroslav Bulešić kao uzor i nadahnuće za svećenike danas
Miroslav Bulešić - anđeoski lik i evanđeosko djelovanje
Moralno promišljanje o mučeništvu blaženog Miroslava Bulešića
Muško i žensko stvori ih : pečat kršćanske antropologije
Naš odnos prema prognanicima i izbjeglicama
Naviješćivanje Evanđelja putem obavijesnih sredstava
Novi religiozni pokreti
New age
Nova religioznost i nova evangelizacija
Nada i kriza novovjekovnih utopija
Novo lice posljednjih stvari
Nada i eshaton
New age
Nada i eshaton u književnosti i literaturi
Nastanak i razvoj ateizma u Kastavštini
Navještaj Krista, utjelovljene Riječi, u euharistijskom slavlju
Naša Crkva pred euharistijskim kongresima
Nikola Stanković: Čovjek pred Bezuvjetnim
Nepoznata franjevačka kulturno-povijesna baština srednjovjekovnog Pounja i Povrbasja
Nikola Dogan, U potrazi za Bogom, Kršćanin u postmodernom vremenu, Teologija u Đakovu, (Biblioteka Diacovensia-Studije 5), Đakovo, 2003.
Nacionalni i kulturni identitet u Europskoj zajednici
Novi Europski ustav
Nabožne odredbe i nabožne zaklade
Novinarstvo pred zahtjevom istine
Nastavna osnova senjskoga sjemeništa u prvih pedeset godina djelovanja
Nada u globalizacijskom svijetu u svjetlu biblijskih pojmova Babel i Babilon
Nada u suvremenoj književnosti
Nada u Europi bez Boga
Novi prilog proučavanju života i djela Petra Matkovića
Nasilje u povijesti kršćanstva
Nasilja muslimanskih ekstremista
Nasilje među religijama i "memoria passionis"
Nasilje u duhovnosti
Neka obilježja nataliteta, morbiditeta i mortaliteta u riječkoj regiji poslije II. svjetskog rata
Nastanak i prve godine Riječko-senjske nadbiskupije (1966.-1979.) i inicijative na polju obiteljskog pastorala
Novozavjetno svećeništvo i njegov odnos prema euharistiji
Nastanak i temeljne zadaće Ekumenskog vijeća Crkava (EVC)
Načini prenošenja vjere u prošlosti i sadašnjosti
Novi duhovni pokreti i ostala duhovna gibanja : odgovor na suvremenu krizu vjere
Novozavjetne teme u katehetskim propovijedima blaženoga Alojzija Stepinca
Opraštanje i pomirenje
Okultizam - spiritizam - satanizam
Obitelj kao prenositeljica vjere
O vjerodostojnosti darovanja krčkog biskupa po ispravama iz 1186. i 1188. godine
Obogaćivanje školskih predmeta vjeronaučnom tematikom
Odnosi Crkve (religije) i države kod Hrvata, Srba i Muslimana
Oporuka omišaljskog plovana Matija Vlčijića iz 1545. godine
Osoba (indivdua) i zajedništvo (bratstvo)
Odnos Crkve i države u Istri od 1947. do 1952. godine
Odgoj za političko djelovanje
Očenaš
Obraćenje ili "povratak Ocu"
Opraštanje - bitna sastavnica kršćanskog moralnog života
Objava teodrame u suvremenoj hrvatskoj dramatici
Odnos vjere i kulture
Oprost
Odnos istarskih biskupa prema nacionalnom pitanju i prodoru liberalizma
Odraz društvenih promjena na obitelj u Hrvatskoj
Odgovorno roditeljstvo
O privremenom boravku Svete kuće na Trsatu
O dijalogu s polazišta teorije jezične komunikacije
O nekim samostanskim sklopovima i crkvama u Krbavskoj biskupiji
Od sv. Ivana do sv. Jovana
Obitelj u društvu
Obitelj u središtu pastorala i kateheze
Obiteljska zajednica u župi
Osnovni modeli liberalnog razdvajanja Crkve i države
Organizirani hrvatski katolici i stranačka politika
Odnos vjere i nacije na stranicama sušačkog lista "Istina"
Opcija za siromašne - strateški program kršćana?
Otkrivanje i praćenje duhovnog poziva kod mladih
Odnosi Svete Stolice i Jugoslavije u vrijeme nastanka Riječko-senjske nadbiskupije
Odnos biskupa Riječke metropolije i jugoslavenske komunističke vlasti
Odrazi naglašene ateizacije, antiklerikalizma i liberalizma na katoličke obitelji u Rijeci
Odgovornost Crkve za pastoral obitelji
Ostvareni konsenzusi među pojedinim crkvama u kontekstu međureligijske teologije
Obitelj kao privilegirano mjesto prenošenja vjere
O vjerskoj toleranciji u prvim stoljećima kršćanstva
Obitelj pred izazovima sekularizacije
Otvorenost obitelji životu - problem ili svjedočanstvo?
Odrednice obiteljskog pastorala Obiteljskih ljetnih škola
O podrijetlu glagoljice : Istra i Kvarner domovina glagoljice
Ostvarenje koncilskih inkulturacijskih poticaja na našim prostorima
Povodom 90. obljetnice izlaženja časopisa "Hrvatska straža" 1903.-1918.
Povijesno-religijske teme u periodici
Počeci i uspon glagoljice u Senju
Problem Boga kao polazište međureligijskog dijaloga
Prva hrvatska gimnazija u Istri i na kvarnerskim otocima
Pravno uređenje braka u Republici Hrvatskoj
Pastorale Laiendienste, Religionsunterricht und kirchliches Schulwesen auf dem hintergrund des Oesterreichischen Staatskirchenrechtes
Praznovjerje i vjera
Pastoralni radnik pred religioznim traganjima suvremenog čovjeka
Pavao Pobor
Pitanje vjere danas
Pučki dramski oblici
Potreba ekumenizma
Pravda i oprost
Pokušaj traganja za vizijama u pastoralnom djelovanju svećenika s laicima
Pitanja crkvenog izdavalaštva
Problemi i izazovi u dijalogu vjere i znanosti
Podrijetlo i značenje pojma "duh" u europskoj filozofskoj i religioznoj misli
Povratak pentekostalnog vremena
Potvrda
Problemi klasifikacije pučkog pobožnog pjesništva kvarnerskog prostora
Prijatelju na spomen
Pomirenje i/ili oproštenje i/ili nešto treće?
Prispodoba o milosrdnom ocu (Lk 15,1-32)
Put od "druga" do "gospodina" u svjetlu Očenaša
Problematičnost govora o Bogu kao "Ocu" u vremenu krize oca
Praznovjerje i proroštvo iz biblijske perspektive
Pomanjkanje euharistijske svijesti i smisla za slavlje
Povjeravanje i osnivanje župa
Preduvjeti odvijanja pravilne komunikacije
Prestanak braka u aktualnoj pravnoj problematici - odnos kanonskog i civilnog prava
Problem komunikacije između roditelja i djece
Parapsihologija nasuprot sličnim religijskim fenomenima
Pjesništvo Karola Wojtyle
Popis i stanje župa današnje Gospićko-senjske biskupije 1733. godine
Prijelazi na katolicizam u Senjsko-modruškoj biskupiji 1941.-1943.
Posebne teme socijalnog nauka Crkve i njihova važnost u školskom vjeronauku
Poruke novog pape Crkvi i svijetu
Pad naklade crkvenih tiskovina - očekivani trend ili urgentni poziv na premišljanje
Prisutnost Crkve na televiziji
Pastoralne smjernice za rad s razvedenima i ponovno civilno vjenčanima
Parnice za proglašenje ništavnosti ženidbe na Crkvenom ženidbenom sudu
Personalistička etika kao odgovor na nasilje
Prilog o biskupima zapadne Hrvatske u korespondenciji Rački - Strossmayer
Povijesni koraci prema osnivanju metropolije
Priprema i proslava uspostave metropolije : eklezijalno-pastoralni kontekst, značenje i evangelizacijski izazovi
Pastoralni pothvati iz središta nove metropolije
Prilog o životu i djelu Krčanina Pietra Mattea Ferchia / Matije Frkića : (Krk,1583.-Padova,1669.)
Promjene pastoralnih struktura u Rijeci za vrijeme talijanske uprave
Prošlost, sadašnjost i budućnost pastorala obitelji u riječkom podneblju
Problem uživljavanja u E. Stein i T. Lippsa
Prisutnost i rad dr. Andrije Živkovića na četvrtom Velehradskom kongresu
Prilog poznavanju preporodnoga lista Naša sloga (1870.-1915.)
Pravni temelji prisutnosti i djelovanja Crkve u javnosti u Republici Hrvatskoj
Pastoral između tradicionalizma i progresivizma
Prenošenje vjere iz perspektive vjeroučitelja
Prenošenje vjere iz perspektive župnika
Pravedan i milosrdan Bog
Povrede crkvene stege i javnoga reda : tri posebne ovlasti Kongregacije za kler
Palijativna skrb za djecu
Progoni i stradanja Katoličke Crkve na području današnje Porečke i Pulske biskupije 1945. – 1947.
Programske smjernice spolnog odgoja u školi : između nametnutog i očekivanog
Pastoral sakramenta potvrde u sekulariziranom društvu s naglaskom na katehetsku pripravu
Pojam zaborava u Platona
Papa Franjo i novi oblici komunikacije u naviještanju radosti Evanđelja
Parezija u ranom kršćanstvu : hermeneutičko čitanje
Proslava 100. obljetnice Dobrilina rođenja 1912. godine : povod polemikama između istarskih "klerikalaca" i "liberala"
Primjer pastoralnog modela za susrete župnika sa zaručnicima
Povratak zajednice i bitka za svijet
Quo vadis, Europo?
Reevangelizacija redovničkih zajednica
Religiozni duh i literarna obilježja hrvatske srednjovjekovne glagoljske književnosti
Rasprostranjenost pripadnika nekatoličkih vjerskih zajednica, sekti i novih religioznih pokreta u Krčkoj biskupiji
Razmišljanja o glazbi
Religioznost kao faktor duševnih stanja
Radosni Bog
Rastava uz trajanje ženidbene veze (Kanoni od 1151-1155)
Redovnička vremenita dobra i upravljanje njima (kan. 634-640)
Reakcije frankovačkih pravaša na "Svibanjsku deklaraciju" i njezine promicatelje
Riječke knjižnice do konca XVIII. stoljeća
Razlozi krize duhovnih zvanja
Razlozi nastanka Bogoslovnog sjemeništa i Bogoslovne škole u Senju
Rastavljeni vjernici u novom civilnom braku i pristup sakramentima
Ritualna dimenzija crkvenosti u Hrvatskoj : komparativni prikaz dosadašnjih socioreligijskih istraživanja
Srpsko pravoslavlje i suvremena zbivanja u Hrvatskoj
Staroslavenska liturgija u biskupijama Senjskoj i Modruškoj u 19. stoljeću i Parčićev misal
Sraz kršćanstva i islama na Krbavskom polju 9. rujna 1493. godine
Svećenik pred zahtjevima novih etičkih pitanja
Svećenička duhovnost
Slika Božja kao teološko mjesto nauka o milosti
Svećenička duhovnost
Suvremena kriza vrijednosti
Svećenici "glagoljaši" u 15. stoljeću u Svetoj zemlji
Svećenici glagoljaši Like u području Zadra krajem 14. stoljeća
Smrtna kazna i pravo na život
Suvremena pitanja odnosa kršćanske vjere i kulture
Svećenici glagoljaši u Novalji polovicom 15. stoljeća
Stepinac
Socijalna pravda u biblijskoj i povijesnoj perspektivi
Socijalno-etički impulsi u pastoralnim poslanicama i istupima biskupa Karmela Zazinovića
Socijalna i idejna problematika u poslanicama i okružnicama biskupa Jurja Dobrile
Slika o Bogu Ocu u Bibliji
Schelerova kritika Kantova formalizma
Simbolika i sakramentalnost euharistije
Slika i kapela Majke Božje Lauretanske na Trsatu
Sanktoral istarsko-primorskih pavlina
Svećenik pred izazovom sekularizacije
Sestre milosrdnice i samostan u Praputnjaku
Skladatelj o. Ivo Peran
Svećenici Primorci i Ličani u Slavoniji, Srijemu i Baranji u XVIII. i XIX. stoljeću
Simpozij "Stari zavjet - vrelo vjere i kulture", Rijeka, 5. i 6. prosinca 2003.
Svetost u Crkvi
Stanje i perspektive marijanske pobožnosti
Svetopisamska osnova opcije za siromašne
Siromasi u navještaju i praksi mjesne Crkve
Siromaštvo u službi i životu svećenika
Senjska bogoslovija i prihvaćanje Parčićeva misala za biskupa Posilovića 1876.-1894.
Senjska bogoslovija i razvoj Hrvatskog katoličkog pokreta
Svećenici Senjsko-modruške biskupije odnosno Riječko-senjske nadbiskupije
Senjsko sjemenište i školstvo u Senju i okolicu
Senjsko sjemenište i Krčka biskupija
Sudbina inventara Bogoslovnog sjemeništa u Senju
Senjsko sjemenište u izvještajima ad limina senjskih i modruških biskupa
Strah od globalizacije?
Strah u religiji kao potencijalni izvor nasilja
Supilov Novi list i javno mnijenje u Rijeci
Sudbina crkvenog nauka o obitelji u svijetu naglih migracijskih i kulturoloških promjena
Synaxis, pretjerani iskorak ili propuštena šansa u pokoncilskoj obnovi Crkve u Rijeci?
Stručna sprema svećenika glagoljaša
Svećenik i euharistija prema novijim crkvenim dokumentima
Svećenik služitelj euharistije : kanonsko-pravne odrednice
Sekularno društvo, laičnost i prisutnost vjerskih obilježja i simbola u Sloveniji
Slavlje blagoslova obitelji kao pastoralno-liturgijski izazov današnjice
Svjetsko vijeće Crkava i pitanje euharistije za sjedinjenje kršćana
Slom ugarske crkvene sinode 1822. u Požunu i njezin tajnik Juraj Haulik
Studentski pastoral u Rijeci danas : mogućnosti i perspektive
Svadbeni misterij i objava teološke dimenzije ljudske ljubavi
Svećeničko bratstvo : zajedništvo za poslanje
Svetci patroni na kovanom novcu hrvatske obale do pojave turskog novca
Stjepan Zimmermann i njegov odnos spram Immanuela Kanta
Stvaranje čovjeka u svjetlu kršćanske antropologije i susreta s prirodnim znanostima
Suvremenost pedagogije djelotvorne ljubavi sv. Ivana don Bosca
Štrajk i protuštrajk
Školski vjeronauk u svjetlu općeg direktorija za katehezu
Što činiš, to i živi! : euharistija - izvor svećeničke duhovnosti
Teologija danas
Trećoreci glagoljaši na području današnje Gospićko-senjske biskupije
Treba li nam Caritas kao institucija?
Televizija - od "prozora u svijet" do reality TV
Teologija kao ustanova i kao studij između naslijeđa i budućnosti
Teorija evolucije u suvremenom pastoralno-katehetskom kontekstu
Temeljna kulturna obilježja našeg vremena i prostora
Uloga kulture u prevladavanju krize
U spomen dr. Anti Kresini
Uređenje odnosa turske države s Katoličkom crkvom u Bosni prema turskim dokumentima
Utjecaj masmedija na obitelj
Ugovori između Svete Stolice i Republike Hrvatske
Uloga i značenje dijaloga u liturgiji
Uloga i značenje dijaloga u nastavi vjeronauka u srednjim školama
Ususret globalizaciji
Uloga žene u Crkvi i društvu
Ujedinjenje hrvatskih i talijanskih franjevačkih samostanskih trećoredaca u red istoga imena europske rasežnosti
U procjepu između baštine i budućnosti
Uloga sindikata i opcija za siromašne
Uloga redovničkih zajednica u promicanju katoličkoga duha u obiteljima
Uloga medija u kreiranju slobodnog vremena mladih
Uloga i doprinos pravoslavnih crkava Svjetskom vijeću Crkava
Utjecaj medija na socijalizaciju
Vincent iz Kastva
Vjernost Kranjčevićevog Mojsija njegovom biblijskom uzoru
Vrste i raširenost novih religioznih pokreta - sekti u zapadnom svijetu
Vizualna dimenzija Euharistije
Visoko crkveno školstvo u Mađarskoj
Vjernici laici u međusobnom dijalogu
Vjernik i održivi razvoj
Vjernik laik u Crkvi
Vila, povijest i truba
Vojnokrajiško ustrojstvo kao čimbenik mentaliteta stanovnika Like
Vrijednost osobe u "realističkoj fenomenologiji"
Vlast čovjeka nad prirodnom
Vjeronauk u školi : mjesto dijaloga Crkve i društva
Vjera kao "privatna stvar" : počeci, razvoj i posljedice poimanja
Vjera i svjedočanstvo u Ivanovu evanđelju
Vjeroučitelj između škole i župe
Vjeronauk u osnovnim i srednjim školama na području Riječke nadbiskupije u protekla dva desetljeća : rezultati provedene analize stanja vjeronauka u osnovnim i srednjim školama
Vjera i nevjera danas
Važnost svjedočanstva svećenika za vjernike laike danas
Vrjednovanje programa spolnog odgoja s pedagoškog stajališta
Vrijednosti kao znakovi vremena - nezaobilazni putevi evangelizacije
Vjernici laici u vršenju vlasti upravljanja : suradnja ili sudjelovanje?
Vjera i smisao kršćanske ženidbe u krizi
Značenje i teološki smisao riječi ["pas" (svaki)] u Rim 1-3
Zadarska "Gospa od milosti"
Značenje suvremenog religioznog gibanja
Zbrka oko evanđelja
Zadaća Crkve prema osobama s posebnim potrebama
Zavjet siromaštva - svjedočenje i izazov
Zbor duhovne mladeži u Senjskom sjemeništu
Znameniti ljudi Senjskog sjemeništa
Značenje razlikovanja psihe (psyhe) i duše (Seele) u ranoj fenomenološkoj misli Edith Stein
Zadaća i perspektive teologije nade u globalnom svijetu
Zaštita od nasilnih čina u Zakoniku kanonskog prava
Značaj roditeljstva u procesu religiozne socijalizacije
Znanost i religija kod Ruđera Boškovića
Značenje glagola προσεύχομαι (moliti) u Lukinom evanđelju
Zajedništvo među vjeroučiteljima
Životne dobi svećeničke krize
Župno pastoralno vijeće u službi župne zajednice prema Drugom vatikanskom koncilu
Živa žrtva
Život i djelo Martina Davorina Krmpotića
Župna zajednica u službi naviještanja evanđelja
Župna kateheza i vjeronauk u školi
Župna kuća kao dom
Župni ured kao mjesto pastoralnih susreta
Župe Riječke biskupije tijekom talijanske uprave
Župno pastoralno vijeće u dinamici teološko-pastoralnog programiranja
Život i lik ddr. Marijana Valkovića
Život i filozofska promišljanja Bože Milanovića : u povodu 120. obljetnice rođenja i 30. obljetnice smrti
Župa i molitvena zajednica : župa i karizmatski pokreti – odnosi, suradnja i razilaženja
Žalosti i radosti navjestitelja Radosne vijesti
Žminjske kapelice : povijest jedne pučke vjerske prakse
Jezik: hrv
Impresum: Rijeka : Visoka bogoslovska škola, 1993- .
Rijeka : Katolička bogoslovija u Rijeci,
Rijeka : Teologija u Rijeci,
Rijeka : Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Teologija u Rijeci,

Signatura: 02
Primjerak
Dostupno