Franjo Emanuel Hoško

Franjo Emanuel Hoško Franjo Emanuel Hoško (Pakrački Antunovac, 25. ožujka 1940.Rijeka, 1. siječnja 2019.) hrvatski je svećenik iz reda franjevaca. Bio je docent pri Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Bavio se crkvenom poviješću, koju je predavao na područnom studiju KBF-a u Rijeci. Provided by Wikipedia
Prikazuje se 1 - 20 od 376 za pretraživanje: 'Hoško, Franjo Emanuel', Upit obrađen za: 0.12s
Autor: Hoško, Franjo Emanuel
Matična publikacija: Diacovensia (2003)
...Hoško, Franjo Emanuel...
Lokacija:
  • Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Članak
Autor: Hoško, Franjo Emanuel
Matična publikacija: Riječki teološki časopis (2003)
...Hoško, Franjo Emanuel...
Lokacija:
  • Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Članak
Autor: Hoško, Franjo Emanuel
Matična publikacija: Riječki teološki časopis (2003)
...Hoško, Franjo Emanuel...
Lokacija:
  • Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Članak
Autor: Hoško, Franjo Emanuel
Matična publikacija: Napredak (Zagreb. 1991) (2003)
...Hoško, Franjo Emanuel...
Lokacija:
  • Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Članak
Autor: Hoško, Franjo Emanuel
Matična publikacija: Riječki teološki časopis (2004)
...Hoško, Franjo Emanuel...
Lokacija:
  • Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Članak
Autor: Hoško, Franjo Emanuel
Matična publikacija: Sveti Vid (1999)
...Hoško, Franjo Emanuel...
Lokacija:
  • Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Članak
Autor: Hoško, Franjo Emanuel
Matična publikacija: Bogoslovska smotra (2001)
...Hoško, Franjo Emanuel...
Lokacija:
  • Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Članak
Autor: Hoško, Franjo Emanuel
Matična publikacija: Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Supplement (2001)
...Hoško, Franjo Emanuel...
Lokacija:
  • Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Članak
Autor: Hoško, Franjo Emanuel
Matična publikacija: Vrela i prinosi (1997)
...Hoško, Franjo Emanuel...
Lokacija:
  • Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Članak
Autor: Hoško, Franjo Emanuel
Impresum 2001
...Hoško, Franjo Emanuel...
Lokacija:
  • Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Knjiga
Autor: Hoško, Franjo Emanuel
Matična publikacija: Riječki teološki časopis (2001)
...Hoško, Franjo Emanuel...
Lokacija:
  • Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Članak
Autor: Hoško, Franjo Emanuel
Matična publikacija: Riječki teološki časopis (2001)
...Hoško, Franjo Emanuel...
Lokacija:
  • Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Članak
Autor: Hoško, Franjo Emanuel
Matična publikacija: Diacovensia (1999)
...Hoško, Franjo Emanuel...
Lokacija:
  • Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Članak
Autor: Hoško, Franjo Emanuel
Matična publikacija: Croatica Christiana periodica (2000)
...Hoško, Franjo Emanuel...
Lokacija:
  • Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Članak
Autor: Hoško, Franjo Emanuel
Matična publikacija: Našički zbornik .. (2000)
...Hoško, Franjo Emanuel...
Lokacija:
  • Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Članak
Autor: Hoško, Franjo Emanuel
Matična publikacija: Tkalčić (2002)
...Hoško, Franjo Emanuel...
Lokacija:
  • Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Članak
Autor: Hoško, Franjo Emanuel
Matična publikacija: Riječki teološki časopis (2002)
...Hoško, Franjo Emanuel...
Lokacija:
  • Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Članak
Autor: Hoško, Franjo Emanuel
Matična publikacija: Dometi (Rijeka) (1990)
...Hoško, Franjo Emanuel...
Lokacija:
  • Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Članak
Autor: Hoško, Franjo Emanuel
Matična publikacija: Rijeka (2004)
...Hoško, Franjo Emanuel...
Lokacija:
  • Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Članak