Prikazuje se 1 - 16 od 16 za pretraživanje: 'Glavina, Ana', Upit obrađen za: 0.17s
Autor: Glavina, Ana, Mravak-Stipetić, Marinka
Matična publikacija: Medix (Zagreb) (2016)
...Glavina, Ana...
Lokacija:
  • Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Članak
Autor: Glavina, Ana, Bradamante, Mirna, Glavina-Durdov, Merica, Mravak-Stipetić, Marinka
Matična publikacija: Acta dermatovenerologica Croatica (2019)
...Glavina, Ana...
Lokacija:
  • Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Članak
...Ostali zastupljeni autori: Dubravka Glavina, Ana Marija Vojković, Sabina Funtak, Vlatka Segečić...
Lokacija:
  • Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Knjiga
Autor: Ćatović, Adnan
Impresum 2018
...Glavina, Ana ctb...
Lokacija:
  • Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Knjiga
Autor: Jukić, Vlado, liječnik, Begić, Dražen, Silić, Ante, liječnik, Mimica, Ninoslav, Devčić, Sanja, liječnica, Vuksan-Ćusa, Bjanka, Zoričić, Zoran, Bagarić, Ante, liječnik, Kovačić Petrović, Zrnka, Bodor, Davor, Medved, Vesna, Ostojić, Draženka, Mihaljević-Peleš, Alma, Brečić, Petrana, Britvić, Dolores, Frančišković, Tanja, Marčinko, Darko, Rončević-Gržeta, Ika, Arbanas, Goran, Handl, Hrvoje, glazbenik, Begovac, Ivan, Dodig-Ćurković, Katarina, Petković Bujas, Zorana, Boričević Maršanić, Vlatka, Šarić, Davorka, psihijatrica, Javornik, Svebor, Kušević, Zorana, Degmečić, Dunja, Lasić, Davor, Šimunović Filipčić, Ivona, Glavina, Trpimir, Bačeković, Ana, psihijatar, Vidović, Anđelko, Matačić, Stanislav, Morović, Jadran, Štalekar, Vlasta, Jendričko, Tihana, Jokić-Begić, Nataša, Sisek-Šprem, Mirna, Braš, Marijana, Đorđević, Veljko, Restek-Petrović, Branka, Rojnić-Kuzman, Martina, Herceg, Miroslav, Rubeša, Gordana, Letica Crepulja, Marina, Filipčić, Igor, Matošić, Ana, Petrić, Daniela, Štajduhar, Dinko, Štrkalj-Ivezić, Slađana, Mužinić-Masle, Lana, Požgain, Ivan, Jakovljević, Miro, Kostović, Ivica, liječnik, Karlović, Dalibor, Henigsberg, Neven, Savić, Aleksandar, liječnik, Bajs Janović, Maja, Kalember, Petra, Gregurek, Rudolf, st, Uglešić, Boran, Hodoba, Danilo, Vidović, Domagoj, liječnik, Šantić, Ana Marija, Buzina, Nadica, Ćurković, Marko, liječnik, Radić, Krešimir, liječnik, Bagarić, Štefica, Repovečki, Senka, Bradaš, Zoran, Maroević, Sanja, Đaković Prištof, Sanja, Grubiša, Martina, Klinčić, Jelena, Trobić, Bosiljka, Jelić, Sanja, socijalna pedagoginja, Vranko, Mirta, Jerković, Dijana, Draguzet, Kristina, Podrug, Dinko, Urlić, Ivan, Žaja, Nikola, Ćaćić, Perla
Impresum 2018
..., Igor Filipčić, Ivona Šimunović-Filipčić, Trpimir Glavina, Ana Bačeković, Anđelko Vidović, Stanislav...
Lokacija:
  • Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Knjiga
Autor: Bogdan, Andreja, Steinebach, Christoph, Demarin, Vida, Buljan Flander, Gordana, Ajduković, Dean, Ajduković, Marina, Apostolovski, Doris, Bacinger Klobučarić, Berta, Bandić, Ivana, Barbarić, Dragica, Barić, Renata, kineziologinja, Begić, Dražen, Bencarić, Bruno, Blažinić, Boris, Botica, Anđelko, Brlas, Siniša, Bubić, Andreja, Bučević, Danijela, Butković, Iva, Crnjak, Sanja, Crnković, Marija, psihologinja, Cuzek, Tihana, Čerenšek, Ana, Čerenšek, Igor, Ćosić Pregrad, Ivana, Čuljak, Matej, Dejanović Šagadin, Tanja, Delač, Ivana, Duhaček, Gordan, Flis, Ivan, Franjić, Tamara, Fridrih, Marija, Gačal, Hana, Glavina, Eleonora, Goleš, Ana, psihologinja, Grgurić, Josip, Hromatko, Ivana, Hrpka, Hana, Hude, Vesna, Jaman, Kamea, Jelić, Margareta, Jerković, Darko, Jokić-Begić, Nataša, Jurin, Tanja, Kamenov, Željka, Katana, Elma, Kegalj, Nada, Keresteš, Gordana, Komadina, Tamara, Kostelić-Martić, Andreja, Košćec-Đuknić, Adrijana, Kraljević, Sandro, Kršul, Dora, Kuhar, Laura, Kuljanić-Vlašić, Karin, Kuric, Ana, Kuterovac Jagodić, Gordana, Lauri Korajlija, Anita, Lončarić, Ivna, Lugović, Gina, Malnar, Petra, Maričić, Lea, Marušić, Antonela, Marušić Štimac, Orjana, Maslić-Seršić, Darja, Mehulić, Jasmina, Mikac, Una, Mišević, Živko, Mršić Jurina, Sanja, Muslić, Ljiljana, Mužinić Sabol, Jasminka, Nađ, Branko, Nakić Radoš, Sandra, Nikolić, Martina, psihologinja, Pantić, Zdenka, Pavičić Bošnjak, Anita, Pavlin-Bernardić, Nina, Petretić Vuković, Mirna, Plejić, Iva, Pregrad, Jasenka, Prijatelj, Krešimir, psiholog, Profaca, Bruna, Puhovski, Sena, Puljiz, Sanda, Pureta, Igor, Pureta, Tanja, Radić Brajnov, Vedrana, Radica, Sanja, Raguž, Ana, Rezo Bagarić, Ines, Ross, Biserka, Rudež, Tanja, Sangster Jokić, Claire, Selak Bagarić, Ella, Stanojević, Milan, Stefanovski, Nataša, Subotić, Zora, Škrinjarić, Luka, Škrlec, Nikolina, Šućurović, Sandra, psihologinja, Tadinac, Meri, Takšić, Vladimir, Tatalović Vorkapić, Sanja, Tir Babić, Maja, Tomas, Jasmina, Vac Burić, Neda, Vlašić-Cicvarić, Inge, Vračić, Ivan, Vranić, Andrea, psihologinja, Vučenović, Dario, Vujčić Vračević, Maja, Vuko, Marina, psihologinja, Vukojević, Nina, Vukota, Ljiljana, Zlatić, Luka, Zombori, Dejvid, Zulić, Amir, Žegura, Iva, Žižek, Tatjana, Žutić, Maja
Impresum 2020
... Franjić, Marija Fridrih, Hana Gačal, Eleonora Glavina, Ana Goleš, Josip Grgurić, Ivana Hromatko, Hana...
Lokacija:
  • Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Knjiga
Autor: Lugović Mihić, Liborija
Impresum 2017
Ostali autori: '; ...Glavina, Ana...
Knjiga