Hrvatska psihijatrija početkom 21. stoljeća

Permalink: http://skupnikatalog.nsk.hr/Record/nsk.NSK01001010535
Matična publikacija: Biblioteka Priručnici
Glavni autori: Jukić, Vlado, liječnik (Author), Begić, Dražen, Silić, Ante, liječnik, Mimica, Ninoslav, Devčić, Sanja, liječnica, Vuksan-Ćusa, Bjanka, Zoričić, Zoran, Bagarić, Ante, liječnik, Kovačić Petrović, Zrnka, Bodor, Davor, Medved, Vesna, Ostojić, Draženka, Mihaljević-Peleš, Alma, Brečić, Petrana, Britvić, Dolores, Frančišković, Tanja, Marčinko, Darko, Degmečić, Dunja, Rončević-Gržeta, Ika, Arbanas, Goran, Handl, Hrvoje, glazbenik, Begovac, Ivan, Dodig-Ćurković, Katarina, Petković Bujas, Zorana, Boričević Maršanić, Vlatka, Šarić, Davorka, psihijatrica, Javornik, Svebor, Kušević, Zorana, Lasić, Davor, Filipčić, Igor, Šimunović Filipčić, Ivona, Glavina, Trpimir, Bačeković, Ana, psihijatar, Vidović, Anđelko, Matačić, Stanislav, Morović, Jadran, Štalekar, Vlasta, Jendričko, Tihana, Jokić-Begić, Nataša, Sisek-Šprem, Mirna, Braš, Marijana, Đorđević, Veljko, Restek-Petrović, Branka, Rojnić-Kuzman, Martina, Herceg, Miroslav, Rubeša, Gordana, Letica Crepulja, Marina, Matošić, Ana, Petrić, Daniela, Štajduhar, Dinko, Štrkalj-Ivezić, Slađana, Savić, Aleksandar, liječnik, Mužinić-Masle, Lana, Požgain, Ivan, Jakovljević, Miro, Kostović, Ivica, liječnik, Karlović, Dalibor, Henigsberg, Neven, Bajs Janović, Maja, Kalember, Petra, Gregurek, Rudolf, Uglešić, Boran, Hodoba, Danilo, Vidović, Domagoj, liječnik, Šantić, Ana Marija, Buzina, Nadica, Ćurković, Marko, liječnik, Radić, Krešimir, liječnik, Bagarić, Štefica, Repovečki, Senka, Bradaš, Zoran, Maroević, Sanja, Đaković Prištof, Sanja, Grubiša, Martina, Klinčić, Jelena, Trobić, Bosiljka, Jelić, Sanja, socijalna pedagoginja, Vranko, Mirta, Jerković, Dijana, Draguzet, Kristina, Podrug, Dinko, Urlić, Ivan, Žaja, Nikola, Ćaćić, Perla
Vrsta građe: Knjiga
Jezik: hrv
Impresum: Zagreb : Medicinska naklada : Hrvatsko psihijatrijsko društvo : Klinika za psihijatriju Vrapče, 2018.
Nakladnička cjelina: Biblioteka Priručnici / Medicinska naklada
Predmet:

Održavanje sustava u tijeku

Sustav je trenutačno nedostupan zbog održavanja.

Zapisi o posjedovanju i primjercima trenutačno nisu dostupni. Za više informacija kontaktirajte osoblje knjižnice ili pošaljite upit administratoru:

informacijski.centar@nsk.hr