Utjecaj eksperimentalne eutrofikacije na makrozoobentos u sedrotvornom sustavu Plitvičkih jezera

Permalink: http://skupnikatalog.nsk.hr/Record/nsk.NSK01001003703
Ostali autori: Vurnek, Maja, biologinja (Dissertant), Matoničkin Kepčija, Renata (Thesis advisor)
Vrsta građe: Knjiga
Jezik: hrv
Impresum: Zagreb, 2018.
Predmet:
Online pristup: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:217:419244

Internet

https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:217:419244

NSK Zbirka doktorata i magisterija

Signatura: DCD ZG
Primjerak #1
Korištenje u čitaonici