Vrednota redovničkoga zajedništva u hrvatskim i bosansko-hercegovačkim redovničkim zajednicama od Drugoga vatikanskoga sabora do 2016.

Permalink: http://skupnikatalog.nsk.hr/Record/nsk.NSK01000981916
Glavni autor: Juranović, Mirjana (-)
Ostali autori: Baloban, Stjepan (Thesis advisor)
Vrsta građe: Knjiga
Jezik: hrv
Impresum: Zagreb, 2017.
Predmet:
Online pristup: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:222:970493

Internet

https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:222:970493

NSK Zbirka doktorata i magisterija

Signatura: DCD ZG
Primjerak #1
Korištenje u čitaonici