Aquacell® Ag i ozonska terapija u liječenju bisfosfonatima inducirane osteonekroze čeljusti (BIONJ)

Permalink: http://skupnikatalog.nsk.hr/Record/nsk.NSK01000895297
Matična publikacija: Acta stomatologica Croatica
47 (2013), 3 ; str. 241-245
Glavni autor: Brakus, Ivan (-)
Ostali autori: Borić Brakus, Ratka (-), Poljak, Kolja, Filipović-Zore, Irina
Vrsta građe: Članak
Jezik: hrv
eng
Predmet:
Online pristup: Elektronička verzija članka