Palijativna skrb - brinimo zajedno

Permalink: http://skupnikatalog.nsk.hr/Record/nsk.NSK01000887636
Matična publikacija: Biblioteka stalnog medicinskog usavršavanja /
Ostali autori: Đorđević, Veljko (Editor), Braš, Marijana (-), Brajković, Lovorka (Author of introduction, etc.), Gojsalić, Branko, Rizzi, Francesca V., Rupacher, Ernst, Ružić, Hrvoje, liječnik, Sačer, Katarina, Santini, Jadranka, Sarajlić, Goran, liječnik, Sivonjić, Marinka, Sladić Rimac, Daria, Slovaček-Cesarec, Jasna, Sokač, Katarina, Spasić, Nika, Stanić, Jelena, liječnica, Stapar, Snježana, Stermšek, Selma, Stjepanović, Ahnetka, Šaban, Josipa, Šagud, Vlatko, Šimić, Goran, liječnik, Šimrak, Robert, Šimunović, Dubravka, defektologinja, Štajner, Danijela, Šutalo, Dušica, Švajghart, Ljerka, Tomasić, Spomenka, Tomljanović, Dubravka, medicinska tehničarka, Vrček, Mirna, Vuk, Antonia, Vukašinović Soljačić, Darko Šimun, Vukoja, Ivan, liječnik, Vuković, Krunoslav, Walker, Trevor, Žilić, Đurđica, Žitnjak, Mirjana, Mađaroši, Ivana, Manavski, Mirče, Melamed, Brian, Mikšić, Štefica, Milemdi, Darinka, Miličić, Davor, liječnik, Mimica, Ninoslav, Mlakar, Lovro, Mlinarić, Marija, zdravstvena djelatnica, Mrzljak, Vlatka, Musić, Dženana, Pavić, Jadranka, Pavković, Ljerka, Peharda, Tomislav, Pejaković, Antonija, Perko, Ana, Petković, Zdenka, Planinc-Peraica, Ana, Plečko, Marija, Prgomet, Drago, Prusac, Blaženka, Raguž, Dunja, Rakošec, Željko, Reić, Sanja, liječnica, Rimac, Zorka, Hajmburger, Marijana, Haramija Strbad, Marija, Hereković, Dijana, Hoić, Dubravko, Horvat, Blaženka, medicinska tehničarka, Ivković, Jakov, liječnik, Jakopanec, Štefanija, Jaković-Škvorc, Irena, Janjatović-Opačić, Snježana, Juranić, Brankica, Kandić-Splavski, Branka, Klepac, Nataša, Klobučarić, Ivana, Kolačko, Andreja, Komnenić, Nadja, Kopjar, Aleksandar, Kraljić, Ana, Kroneisl, Franjo, La Mura, Fabrizio, Lella, Giuseppe, Likar, Rudolf, Leljak, Branka, psihologinja, Lupi, Dinko, Cigrovski, Aleksandra, Cikojević, Dalibor, Concezione, Mila, Čolak, Matea, Čutura, Vlado, Dajčić, Mira, Devčić, Mato, Di Pinto, Doriana, Drnasin, Ana, Dumbović, Nataša, Erceg, Lucija, Eror Matić, Blaženka, Fištrek, Ruža, Franinović-Marković, Julijana, Glare, Paul, Grahovac, Irena, Gojsalić, Mirjana, Gotštajn, Helena, Grgić, Olivera, Dajčić, Tajana, Ancona, Domenica Daniela, Andačić, Nikolina, Babić, Damira, Baće, Josip, Baletić, Borna, Barišić, Fabijan, pravnik, Bazo, Božena, Bičanić, Milan, liječnik, Bogdanić, Peruško, Božić, Gorana, Božić, Vesna, medicinska sestra, Bralić, Dragan, Bulajić, Maša, Bura, Mirela, Boras, Damir, Roguljić, Ana
Vrsta građe: Knjiga
Jezik: hrv
Impresum: Zagreb : Medicinska naklada, 2014.
Nakladnička cjelina: Biblioteka stalnog medicinskog usavršavanja
Predmet:

NSK Zatvoreno spremište

Signatura: 767.526
Primjerak #1
Korištenje u čitaonici

NSK Spremište arhivskih primjeraka

Signatura: A 767.526
Primjerak #1
Nije za posudbu