Administrativni i medicinski opseg rada tima obiteljske medicine

Permalink: http://skupnikatalog.nsk.hr/Record/nsk.NSK01000829055
Matična publikacija: Medica Jadertina
42 (2012), 1/2 ; str. 5-12
Glavni autor: Vrdoljak, Davorka (-)
Ostali autori: Bergman-Marković, Biserka (-), Cikač, Silvija
Vrsta građe: Članak
Jezik: hrv
Predmet:
Online pristup: Elektronička verzija članka