Međunarodna znanstveno-stručna konferencija Odgojni i zdravstveni aspekti sporta i rekreacije, Križevci, ožujak 2012.

Permalink: http://skupnikatalog.nsk.hr/Record/nsk.NSK01000801777
Ostali autori: Međunarodna znanstveno-stručna konferencija Odgojni i zdravstveni aspekti sporta i rekreacije (-)
Ostali autori: Andrijašević, Mirna (Editor), Jurakić, Danijel (-), Šalaj, Sanja, Delaš, Ivančica, Delaš Aždajić, Marija, Heimer, Stjepan, Ozmec, Jura, Bartoluci, Mato, Škorić, Sanela, Višković, Sandra, Nol, Antonia, Tahiraj, Enver, Neljak, Boris, Petrić, Vilko, Antolić, Almira, Ložnjak, Boris, Blažanin, Danijela, Vukadinović, Nives, Kuljašević, Katica, Božić, Damir, profesor kineziologije, Tkalčec, Zlatko, Medić, Josip, Cvetko, Tatjana, odgojiteljica, Topić, Suzana, Karavanić, Marina, Vanjak, Ivanka, Novak, Dario, kineziolog, Podnar, Hrvoje, kineziolog, Marušić, Biljana, Tomac, Zvonimir, kineziolog, Lepeš, Josip, Badrić, Marko, Prskalo, Ivan, Pongrašić, Marija, Kuna, Danijela, Čular, Dražen, Džajić, Sanjin, Podunavac, Zvjezdana, Kolić, Lucija, Babić, Vesna, kineziologinja, Milanović, Dragan, kineziolog, Škegro, Dario, Ivić, Andreja, Greblo Jurakić, Zrinka, Barić, Renata, kineziologinja, Žnidarec Čučković, Ana, Ohnjec, Katarina, Ivančev, Vladimir, Ivić, Zorana, Malada, Dodi, Jakupčević, Ivana, Grubić Jakupčević, Desa, Sporiš, Goran, Milanović, Zoran, kineziolog, Matić, Maja, učiteljica, Mrgan, Josip, Šiljeg, Klara, Kević, Gordana, Zečić, Miroslav, kineziolog, Fajdetić, Majda, Caput-Jogunica, Romana, Ćurković, Sanja, kineziologinja, Gošnik, Jelka, Vuić, Anamarija, Sedar, Mladen, Kunješić Sušilović, Mateja, Bosnar, Ksenija, Pavlović, Davor, kineziolog, Gruić, Igor, Rupčić, Tomislav, Bošnjak, Vladimir, liječnik, Dautović, Mojra, Vulić, Jure, pedagog, Širić, Vesna, Trkulja-Petković, Drena, Jertec, Nenad, Đapić Štriga, Sanja, Škes, Marija, Puljak, Ana, Zorić, Ivan, kineziolog, Zukolo, Zdravko, Vuković, Irena, Kalčik, Zvonimir, Krakan, Ivan, Despot, Tamara, Bašić, Dario, Vlahov, Rebeka Danijela, Bašić, Marino, Ivanovski, Aleksandar, Mitić, Dušan, kineziolog, Zegnal Koretić, Marija, Rendulić Slivar, Senka, Rendulić, Robert, Getoš Korade, Christine, Bjelić, Gordana, Stibilj Batinić, Tatjana, Grčić-Zubčević, Nada, Mijočević, Vinko, Zubčević, Joško, Harasin, Dražen, Brusač, Marko, Rođak, Velimir, Čustonja, Zrinko, Hodak, Zlatko, Hodak, Marina, Milić Pešec, Željka, Milinović, Ivan, kineziolog, Mazinjanin, Predrag, Lamza, Davor, kineziolog, Boban, Željka, kineziologinja, Boban, Zvonimir, kineziolog, Milić, Mirjana, Jukić, Jozefina, Nešić, Nebojša, kineziolog, Šeper, Vesna, Davidović Cvetko, Erna, Pejić, Dražen, Tomaško, Josip, Jukić, Igor
Vrsta građe: Knjiga
Jezik: hrv
Impresum: Zagreb : Kineziološki fakultet Sveučilišta, 2012.
Predmet:

NSK Čitaonica za društveno-humanističke znanosti

Signatura: 796.03 M4935
Primjerak #1
Korištenje u čitaonici

NSK Zatvoreno spremište

Signatura: 756.549
Primjerak #1
Korištenje u čitaonici

NSK Spremište arhivskih primjeraka

Signatura: A 756.549
Primjerak #1
Nije za posudbu