NSK Čitaonica za društveno-humanističke znanosti

Signatura: 75.036 H873
Primjerak #1
Korištenje u čitaonici

NSK Zatvoreno spremište

Signatura: 750.108
Primjerak #1
Korištenje u čitaonici

NSK Spremište arhivskih primjeraka

Signatura: A 750.108
Primjerak #1
Nije za posudbu