NSK Zatvoreno spremište

Signatura: II-73.036
Primjerak #1
Korištenje u čitaonici

NSK Zbirka knjižnične građe o Domovinskom ratu

Signatura: 61 M489
Primjerak #1
Korištenje u čitaonici
Primjerak #2
Korištenje u čitaonici

NSK Spremište arhivskih primjeraka

Signatura: A II-73.036
Primjerak #1
Nije za posudbu