Pomorska medicina u Rijeci

Permalink: http://skupnikatalog.nsk.hr/Record/nsk.NSK01000653060
Glavni autor: Stojanović, Dražen, liječnik (Editor)
Ostali autori: International Symposium on Maritime Health (-)
Ostali autori: Lazarić-Zec, Danijela (-), Carter, Tim (Editor), Nikolić, Nebojša, liječnik, Benčević, Henrietta, Malatestinić, Đulija, Mićović, Vladimir, Janković, Suzana, Glibotić-Kresina, Helena, Gašparović, Svjetlana, Valentić, Damir, Vukelić, Mihovil, Sušanj, Mario, Dabo, Jagoda, Roviš, Darko, Jurišić-Eržen, Dubravka, Benko, Koraljka, Bakarčić, Nataša, Jakljević, Tomislav, Jerković, Romana, Stipanović, Milorad, Pancić, Mirjana, Rička Žauhar, Zrinka, Blažević, Milan, liječnik, Lakošeljac, Danijela, Pružinec-Popović, Blanka, Pahor, Đana, Pupić-Bakrač, Marija, Mulić, Rosanda, Ropac, Darko, Gjenero-Margan, Ira, Bielić, Toni, Zec, Damir, Bilajac, Lovorka, Babić, Petra, liječnica, Štimac, Davor, Lazičić-Putnik, Ljiljana, Dabović-Rac, Olga, Proštenik, Lj, Družetić-Božić, Ksenija, Romanović, Milena, Tomulić, Vjekoslav, Hauser, Goran, Markić, Dean, Zeidler, Fred, Lončarek, Karmen, Kenđel Jovanović, Gordana, Pavičić Žeželj, Sandra, Klarić, Sanja, biolog, Lucu, Čedomil, Međugorac, Branka, Ćuzela-Bilać, Dušanka, Kraš, Mirjana, Piškur, Vanda, Benac, Čedomir, Ožanić, Nevenka, Manestar, Darko, liječnik, Barićev-Novaković, Zdenka, Bukmir, Leonardo, Jonjić, Anto, Frković, Aleksandra, Tićac, Brigita, Gregorović-Kesovija, Palmira, Gorup, Lari, Poljak, Ivica, liječnik, Brnčić, Nada, Trošelj Vukić, Biserka, Missoni, Eduard, Kovačević, Suzana, liječnica, Bokan, Itana, Kujundžić, Milodar, Pavić, Ivica, liječnik
Vrsta građe: CD-ROM
Jezik: hrv
eng
Impresum: Rijeka : Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, 2007.
Predmet:

NSK Zatvoreno spremište

Signatura: E-V-176
Primjerak #1
Korištenje u čitaonici

NSK Spremište arhivskih primjeraka

Signatura: A E-V-176
Primjerak #1
Nije za posudbu