APA stil citiranja

Stavljenić-Rukavina, A., Bradić, V., Stevanović, R., Breyer, B., Breyer, D., Topić, E., . . . Štefanović, M. (2007). Organizacija i upravljanje u medicinsko-biokemijskom laboratoriju: Organizacija i upravljanje u medicinsko-biokemijskom laboratoriju : priručnik. Biblioteka Tečajevi trajnog usavršavanja medicinskih biokemičara.

Chicago stil citiranja

Stavljenić-Rukavina, Ana, et al. "Organizacija i upravljanje u medicinsko-biokemijskom laboratoriju: Organizacija i upravljanje u medicinsko-biokemijskom laboratoriju : priručnik." 2007.

MLA stil citiranja

Stavljenić-Rukavina, Ana, et al. "Organizacija i upravljanje u medicinsko-biokemijskom laboratoriju: Organizacija i upravljanje u medicinsko-biokemijskom laboratoriju : priručnik." 2007.