Metode istraživanja Interneta kao novoga medija

Permalink: http://skupnikatalog.nsk.hr/Record/nsk.NSK01000598801
Matična publikacija: Acta Iadertina
1 (2004[i.e. 2005]) ; str. 45-64
Glavni autor: Leburić, Anči (-)
Ostali autori: Sladić, Maja, sociologinja (-)
Vrsta građe: Članak
Jezik: hrv
Predmet: